Prof. Chossudovsky, Global Res. Belægger: „Covid19 Er ikke Ny. Det er SARS 2003

Det er meget mystiske, at ingen – incl. USAs CDC (ss. 39, 43) – offielt har har isoleret covid19/SARSCoV2-viruset. Derfor kan det heller ikke være muligt at udvikle et specifikt antistof mod det virus – eller en kvantiteret Covid19-Test.

Men måske eksisterer viruset uofficielt? Indiske videnskabsmænd havde fået fat i noget Wuhan Virus og analyseret det. DE FANDT SPIKE-PROTEINER MED 4 INDSATTE HIV (AIDS)-ELEMENTER!
Men stærke kræfter tvang dem til at træke dere artikel tilbage – og har åbenbart virkelig tærsket dem på plads: „Bemærk: Forfattere af „uhyggeligt“ 2019-nCoV-fortryk har frivilligt trukket fortrykket tilbage: Det var ikke vores hensigt at indgå i konspirationsteorierne … vi værdsætter kritikken … og vender tilbage med en revideret version.“

Anmodninger til 90 landes – derunder Danmarks – sundheds- og videnskabsinstiutioner om aktindsigt m.h.p. foreliggende belæg for eksistens af et specifikt covid19-virus: Ingen af de 90 lande kunne fremsende belæg for eksistensen af specifikt covid19-virus

Her er svaret fra England

Prof Michel Chossudovsky Global Research skriver 10.aug. 2021:
Mens den påståede virus oprindeligt blev defineret som den nye coronavirus i 2019 (2019-nCoV) i januar 2020, havde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ikke oplysninger om isolering/oprensning og identitet af 2019-nCoV i besiddelse.

Og fordi detaljer om isolering / oprensning ikke var tilgængelige, besluttede WHO at „tilpasse“ rRT-PCR -testen ved hjælp af den påståede „lignende“ 2003 SARS-virus (efterfølgende omdøbt til SARS-CoV1) som „referencepunkt ”til påvisning af genetiske fragmenter af det nye 2019-nCoV.

7. jan. 2020 meddeler Kina at have opdaget en ny virus

Denne beslutning indebærer, at den nye 2019-CoV-2 IKKE er en ny virus. Det blev kategoriseret af de kinesiske myndigheder og WHO som „lignende“ 2003 SARS-CoV samt MERS.

Altså 2 muligheder:
1. Der eksisterer et specifikt Covid19-virus, som man ikke vil offentliggøre, fordi det indeholder HIV-elementer i den giftige Spikeprotein – på selve cellekontaktstedet.
2. Plandemien er humbug – uden eksisterende ny virus

Med Covid19 kom censuren frem i lyset

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Ein Gedanke zu „Prof. Chossudovsky, Global Res. Belægger: „Covid19 Er ikke Ny. Det er SARS 2003“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: