Danmark Har nu Traktatsligt Forpligtet Sig til At Være Lederen af En-Verdensregeringens/WEFs „Store Nulstilling“: Agenda 21/2030 Bæredygtig Omskabelse af vor Verden

FØLGENDE ER DEN STØRSTE GLOBALE SOCIALE BESLUTNING I HISTORIEN: MEN DEN GENNEMFØRES AF FTIMURERELITEN HEN OVER VORES HOVEDER UDEN VORES DELTAGELSE ELLER VIDEN

Danmarks regeringer logrer med halen for verdens finansfyrster – er duksedrengen i City of Londons & Co. s Nye Verdensorden. Rothschild & Sons er/var den danske regerings eneste finansrågiver og har øvet betydelig indflydelse på dnske politikere. Ja mere end det: Danmark har opnået at indtage stillingen som førstelakaj i indførelsen af City of Londons WEF-Davos´ „Great Reset“/Den Store Nulstilling alias Agenda 21/2030, som det danske Folketing har vedtaget for ca. 20 år siden!!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda-2030-2.png


Her forkynder WEF-Præsident Klaus Schwab Evangeliet om den 4. Industrielle Revvlution.

Det var WEF og Bill Gates, der foranstaltede Event 201, generalprøven på en dødelig coronaviruspandemi på Johns Hopkins Hospital i oktober 2019 -før „covid19“ overhovedet var „diagnosticeret“.

Og iflg. stressramte Ida Auken er denne Store Nulstilling vejen ind i den sande lykke: „Jeg ejer intet – og har aldrig været lykkeligere“ – som hun ordret efterplaprer WEF-farisæeren Karl Schwab

Men hvad er da „Den Store Nulstilling“? Den er reduktion af os „unyttige spisere“ til en global slavekaste, der lever under 24/7 kontrol af frimurereliten gennem deres intelligente CCTVkamerater af de rationer, som den nye En-verdensregering tildeler os. For de superrige har globalt konfiskeret vore penge – som de også skete i den første (sovjetiske) udgave af Adam Weishaupts/ Mayer Amschel Rothschilds/ Karl Marx´/Vladimir Lenins udgave af den jødiske kommunisme. – eller måske snarere af en art fascisme: Kapitalen overtager reelt regerigsmagten med „politikere“ som marionetter (Mussolinis definition), Diktaturet er indført med fjernelse af ytringsfrihed i medierne og vilkårligheder som nedlukning, isolation, maskebæring baseret på ubrugelig PCR-metode – som man ikke engang vil kvantitere.

Mon kommunistiske Ida Aukens lykke også vedvarer, når den WEF-forkyndte næste katastrofe – langt værre end covid19 – rammer hende?

En forståelse mellem Danmark og WEF (MoU) blev underskrevet på det 48. verdensomspændende årlige møde i Davos-Klosters, Schweiz, af Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og WEF’s præsident Borge Brende i nærværelse af WEF-grundlægger Dr. Klaus Schwab.

Nu har Danmark underskrevet et partnerskab med WEF om at gennemføre Klaus Schwabs „4. Industrielle Revolution“/Den Store Nulstilling alias Agenda 21/2030
”Vores mission er at forme den fjerde industrielle revolution, så den gavner samfundet. Danmark har forpligtet sig til at være leder og pilot mht. innovative rammer og politikker, der er co-designet I CENTRET“ (min fremhævelse)- siger WEF.

Her er uddrag af et papiret fra DKs udenrigsministerium
Sammen med et udvalg af førende partnere i den private sektor vil WEF og Danmarks regering samarbejde om fire konkrete områder, hvor ny teknologi potentielt vil omdefinere mange aspekter i de globale borgeres hverdag og skabe udfordringer for traditionel regeringsførelse.

Teknologier som kunstig intelligens (AI), automatisering og tingenes internet giver enorme muligheder for et lille, åbent og stærkt digitaliseret land som Danmark.
DK udnævnte sidste år verdens første og hidtil eneste teknologi- ambassadør og løftede dermed teknologisk diplomati (TechPlomati) til en tværgående prioritet i dansk udenrigspolitik.

Baseret i Silicon Valley, men med et globalt mandat og team også i København og Beijing, er Tech-Ambassadøren i spidsen for det nye WEF-partnerskab på vegne af den danske regering.

WEF-Danmark-partnerskabet vil specifikt forfølge initiativer, der er tilpasset målene for bæredygtig udvikling (SDG’er – FNs Agenda 2030) som en anerkendelse af, at SDG’er repræsenterer markedsmuligheder for 12 billioner USD årligt, som den private sektor og andre aktører kan benytte sig af, mens de bidrager til en mere bæredygtig verden .

Danmark vil samarbejde med WEF Center for the 4. Industrielle Revolution’s Internet of Things (IoT)

Partnerskabet vil undersøge nye tilgange til agil regeringsførelse for at fremme menneskecentreret, inklusiv og bæredygtig beslutningstagning i fremtiden.
Som en del af aftalen vil et regeringsmedlem fra det danske ministerium for energi, forsyningsselskaber og klima blive udstationeret til WEF-centret i San Francisco for at stå i spidsen for specifikke samarbejdsaktiviteter.
Derudover vil danske industri-, erhvervs- og finansanliggender, sundhedsministeriet og udenrigsministeriet regelmæssigt arbejde og samarbejde med forumets omfattende netværk af eksperter og partnere i den private sektor i San Francisco.

Projektet løber oprindeligt i et år med mulighed for forlængelse.

David Tarp, Politisk & Stratcom-rådgiver, Kontoret for Danmarks tekniske ambassadør | davtar@um.dk, HP: +1 (415) 494-1258

FN: Vi stats- og regeringsledere og højtstående repræsentanter har mødtes i + FN i Rio de Janeiro fra 25. til 27. september 2015 som som FN fejrer sit 70-års jubilæum og har i dag besluttet nye globale bæredygtige udviklingsmål.

Dette Papir har flg overskrift

TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Den Fremtid, vi ønsker
Herefter følger 283 velklingende humanistiske forsæt, der lyder, som de gjorde i det Sovjetiske papirparadis

Landene forpligter sig til at følge FNs klimapolitik og en liberal migrationspolitik, der gør migration til en menneskeret. Naturligvis skal de rige lande betale for den illusion at hæve Udviklingslandene op af fattigdomssumpen – idet man der bort for ubremselig befolkningseksplosion og IQ-forhold.

Sagt under ét har verdens 193 FN-lande sagt ja til global kommunisme, startende med Rio-konferencen 1992, hvorefter hvert enkelt land har at rette sig efter FNs High-Level Political Forum i milieuanliggender (og hvad kan ikke henføres under „milieu“?)
Dette Forum skal føre opsyn med, at landene overholder deres forpligtelser – umyndiggør dem altså.

Gruppepres er pisken: Tænk på hvordan Sverige blev ugleset, fordi det ikke lukkede ned og brugte masker, somm alle andre

Vigtigheden af Rothschilds Global Environmental Facility og her (Verdens største bank) pointeres: Den skal kanalisere vore penge til U-landene – samt i egne lommer: Se erfaringerne med den Europæiske Investeringsbank: Vore penge havnede bankerne, i skattely samt i U-lansdiktatorernes lommer.

Det pointeres af udenrigsministeriet, at man helhjertet vil arbejde for gennemførelsen af projekter, der fremmer FNs bæredygtige Udviklingsmål – for her er 1e billioner rare US dollars at hente op af vore lommer.

WEF-sloganet er altså: Jeg ejer intet og har aldrig været lykkeligere. Herunder en meget humoistsk men ikke desto mindre særdeles rammende analyse af Klaus Schwabs og det danske udenrigsministeriums Store Nulstilling/Great Reset

Bemærkninger
Agenda er den globale Sovjet-Union, hvor mennesker skal bo i „smart cities“ med ringe bevægelighed- de røde felter på videobilledet ovenfor bliver vildnis og utilgængelige for mennesker: Kontrol og CO2-reduktion uden motorisering af menigmand.

I 2013 tvangsforflyttede Kina 250 millioner fortvivlede bønder fra deres landsbyer in i byopførte megabyer på op til 42 millioner indbyggere. EUs Rådspræsident, van Rompuy, roste Kina og sagde, at et sådant modigt træk vil forme fremtidens samfund

Tænk engang, hvordan sådan en forflyttet bonde vil havde det i en sådan „smart“ city

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

3 Kommentare zu „Danmark Har nu Traktatsligt Forpligtet Sig til At Være Lederen af En-Verdensregeringens/WEFs „Store Nulstilling“: Agenda 21/2030 Bæredygtig Omskabelse af vor Verden“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: