Albert Pikes 3 Verdenskrige?

Det følgende er en artikel, som jeg bragte på engelsk på min daværende blog new.euro-med.dk d. 20. maj 2016.

Spørgsmålet er, om Frimurer-satanisten Albert Pike virkelig skrev det ham tilskrevne brev om 3 verdenskrige som vejen til illuminaternes en-verdensregering. Ustandselig tilskrives han dette brev – men der er ikke noget bevis for, at han faktisk har skrevet det.
Ikke desto mindre peger Chabad Lubavitchernes Gog-Magog- Harmageddon plan i den retning – ligesom Kristi forudsigelse om hans genkomst (Matth. 24, Lukas 21)

pike-3.-world-war2

I det følgende prøver jeg at komme i bund med, hvor meget der er om snakken med det brev.


BREVET
„Den første verdenskrig må tilvejebringes for at tillade Illuminati at vælte tsarernes magt i Rusland og gøre landet til en fæstning for ateistisk kommunisme. Forskellene forårsaget af „illuminat- agenturet“ (agenter) i mellem Britiske og germanske imperier vil blive brugt til at fremme denne krig. I slutningen af ​​krigen vil kommunismen blive bygget op og brugt til at ødelægge de andre regeringer og for at svække religionerne.“

„Den 2. verdenskrig opmuntres ved at drage fordel af forskellene mellem fascisterne og de politiske zionister. Denne krig skal tilvejebringes, så nazismen* (!?) ødelægges, og at den politiske zionisme** er stærk nok nok til at indføre en suveræn stat, Israel, i Palæstina. Under anden verdenskrig skal den internationale kommunisme blive stærk nok til at skabe balance mellem kristenheden, som derefter vil blive kuet og holdt i skak indtil det tidspunkt, hvor vi har brug for den til den endelige sociale katastrofe

Den tredje verdenskrig der siges at være den sidste.
“Den tredje verdenskrig skal igangsættes ved at drage fordel af “forskelle i illuminat-agenturet” mellem de politiske zionister og lederne af den islamiske verden. Krigen skal føres på en sådan måde, at islam (den muslimske arabiske) Verden) og politisk zionisme (staten Israel) ødelægger hinanden gensidigt.

I mellemtiden vil de andre nationer, der endnu en gang er splittet om dette spørgsmål, blive nødt til at kæmpe til det punkt, hvor de er fuldstændig fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk udmattede … Vi vil frigøre nihilisterne og ateisterne, og vi skal provokere en formidabel social katastrofe, som i al sin rædsel tydeligt vil vise nationerne virkningen af ​​absolut ateisme, oprindelsen til vildskaben og den blodigste tummel.

Så vil borgerne, der er forpligtet til at forsvare sig mod mindretallet af ​​revolutionære i verden, overalt udrydde civilisationens ødelæggere, og mængden, der er desillusioneret af kristendommen, hvis deistiske ånd fra det øjeblik er uden kompas eller retning, vil så – ivrig efter et ideal, men uden at vide, hvor man skal tilbede – modtage det sande lys gennem den universelle manifestation af den rene lære om Lucifer, der endelig bringes til syne for offentligheden.

Denne manifestation vil være resultatet af den generelle reaktionære bevægelse, der vil følge ødelæggelsen af ​​kristendommen og ateismen, som både er erobret og udryddet på samme tid.”

*“Nationalsocialisme: I 1871 blev det tyske Keiserrige proklameret. I denne sammenhæng – allerede forinden – behandlede filosoffer som Adolph Wagner og Schmoller det filosofiske grundlag for dette imperium – de kaldte deres filosofi nationalsocialisme: nationalisme og Produktion

** Zionismen var en åbenlyst erklæret revolutionær bevægelse efter Rabbi Reichhorns fatale begravelsestale i Prag i 1869 – grundlaget for Zions Vises Protokoller og her. Ordet zionisme går tilbage til begyndelsen af ​​det 19. århundrede

Brevets eksistens bestrides naturligvis af frimurerne

William Carr er hovedpersonen bag illuminat, frimurerguru samt grundlægger af Ku-Klux-Klan, Albert Pikes, meget citerede „Illuminat-plan i et påstået brev til illuminat-kollega og mafiosi i Italien, Giuseppe Mazzini, i 1871. Planen beskriver 3 verdenskrige“ og 3 revolutioner for at etablere illuminaternes en-verdensstat og regering. Og den 3. verdenskrig anses for sandsynlig af store medier – enda efter Albert Pikes recept og her samt her:
Pike beskriver 1. og 2. verdenskrig, som vi kender deres forløb. Det kan være senere tildigtning. Men beskrivelsen af den 3. verdenskrig er interessant.

Men hvad er fundamentet for det „brev“?

William Guy Carr (2. juni 1895 – 2. oktober 1959) var en kontroversiel person, en engelskfødt canadisk skibsofficer og forfatter.
Han arbejdede for den canadiske efterretningstjeneste i 2. verdenskrig. Carr’s værker – især (Skak-)“Spillets Bonde“), “har i vid udstrækning bidraget til at popularisere anti-frimurerisk konspirationsbevægelse i USA og i Canada. Carr var præsident for Federation of Christian Laity (Toronto), havde en FBI-profil og var under observation.

satan-prince-of-this-world

Som jeg forstår William Guy Carrs Report i
Satan, Prince of the World” (Satan, Verdensfyrsten – se Joh. 14:39):
Carr skriver om 2 kilder, hvor det postulerede Albert Pike-brev til Giuseppe Mazzini 1871 kun var en af ​​disse:

1) Side 22: Pikes-brev til Mazzini
Pike forklarede, hvad der er beregnet til at ske i et brev, han skrev til sin leder (Mazzini) af Verdensrevolutionære bevægelse, 15. august 1871. Dette brev citeres andetsteds – f.eks. her The Daily Star 7 March 2016. Det er iflg. Carr katalogiseret i Biblioteket i British Museum, London, England og er citeret fra og henvist til af snesevis af myndigheder og studerende fra W.R.M., inklusive kardinal Rodriguez fra Chile. (Se side 118 i The Mysteries of Freemasonry Unveiled, 1925. Engelsk oversættelse, 1957.)

Biblotekets manuskript-bevarer oplyste for nylig forfatteren om, at dette brev IKKE er katalogiseret i British Museum Library. Det forekommer mærkeligt, at en mand med kardinal Rodriguez‘ viden skulle have sagt, at det var i 1925.
Kommentar: Rodriguez forstår ”katastrofen”, der beskreves af Leo Taxil som den russiske revolution – ikke 3. Verdenskrig. Det er forståeligt, siden 1925 var lige efter revolutionen – og en3. Verdenskrig var ikke forudseelig. Men ikke desto mindre godt set af Taxil i 1896 !! (se nedenfor).

2) Side 84: Pike-forelæsninger
Her er det, at beskrivelserne af de 3 verdenskrige findes. Også kort på s. 29.
Pikes militære plan, som den blev givet til Mazzini og sendt videre til Lemmi, var så enkel, som den viste sig effektiv.
Brug af de 26 trekanter, eller råd fra Pikes Palladian Rite orden, skulle fremhæve tre verdenskrige og tre store revolutioner. Disse skulle rettes sådan til, at alle de resterende regeringer ville blive reduceret til en sådan tilstand af svaghed og økonomisk ruin, at folkene ville kæmpe for en verdensregering som den eneste løsning på deres mange og forskellige problemer.

Efter tre globale krige og to store revolutioner ville USA forblive den eneste verdensmagt, men under den tredje revolution, som Pike sagde ville være den største sociale katastrofe, som verden nogensinde har kendt, skulle USA opløses af internt forræderi og falde i hænderne på luciferiske sammensvorne „Som overmodne frugter“ (hvilket synes at ske nu).

adam-weishaupt2-thumb1

Sammenlign med illuminatgrundlægger Adam Weishaupt’s planer for en-verdensregering

Foredragene blev forberedt af Pike eller forfattere, der var inspireret af Pikes revolutionære ild. Disse foredrag blev i høj grad afholdt af medlemmer af Pikes Palladian Rite over en periode på dage (eller nætter) til samlinger af udvalgte adepter, der mødtes i Grand Orients eller New Paladian Rites loger over hele verden.
Det var en kopi af disse foredrag, lidt ændret for at give dem et zionistisk præg, som ‚faldt‘ i hænderne på professor Nilus, og som han udgav som Den jødiske fare (= Zions Vises Protokoller – der meget vidtgående er opfyldte – se dog også her:

Rabbi Marvin Antelman s.xviii: Disse protokoller er skrevet af Rockefeller, Rothschild, Warburg etc.

Der er masser af tilgængelige beviser på, at disse forelæsninger blev holdt allerede i 1885. Som det altid sker, til trods for de største sikkerhedsforholdsregler, er oplysninger om afholdelse af disse forelæsninger og deres formål, nemlig at udvikle sammensværgelsen til den endelige sociale katastrofe, lækket ud.
Handlingen om at udvikle Verdensrevolutionen til sin endelige tilstand, som forklaret af Pike til Mazzini i hans brev af 15. august 1871, blev drøftet af flere publikationer, hvoraf to var, Le Palladisme, af Margiotta, s. 186, udgivet i 1895, og i Le Diable Au XIX Siede, offentliggjort i 1896. Foredragene i deres helhed blev udgivet af den russiske avis Mosko

Det første møde med Zions Vise for at diskutere politisk zionisme, som vi kender det i dag, fandt sted i Basel, Schweiz, i 1897 (1. Zionist Kongres). Oprindelsen til ​​den Luciferiske sammensværgelse stammer fra før Zionismen. Den første foredragsserie adskiller sig på ingen måde fra Weishaupt´s / (Mayer Amschel Rothschilds) reviderede version af plottet, som den blev udsat i 1776.

Kommentar
Selvfølgelig prøver frimurercirklerne at afmontere denne bombe – og skyder hele skylden på frimurer-svindleren Leo Taxil – samt et magasin: “Le Diable au XIX Siècle”.

Jeg prøvede at downloade dette relevante magasin for at se, hvad der findes i det. Jeg gør det aldrig igen. Jeg prøvede 2 adresser – men skriftet er som beskyttet af en drage: Begge steder var mere end 100 trojanske heste, og to farlige vira blev injiceret på min computer (jeg fik dem let dræbt med mine anti-malware og antivirusprogrammer).

The Forum  og Conspiracy Archive´s forfatter fandt denne ***-tekst fra “Le Diable au XIXème siècle” par le Docteur BATAILLE, Tom 2, kapitel XXXV, side 594 til 606 på fransk. HA Gwynne (red.), Årsagen til verdens uro (ingen dato, ingen udgiver, ingen ISBN-specificeret [omslag – fig. 9]), s. 50-52 [se fig. 10, 11, 12, samt 13 ; også en OCR PDF-scanning af den originale 1920-udgave] har denne tekst:

Diable-Bataille-Taxil

*** Kardinal Rodriguez læste et brev, som af Le Diable au Siecle XIX 1894 tilskreves Albert Pike (La Cause. 77-78) Cardenal Rodriguez: El Misterio de la Masoneria – § 53)
”Derfor vil vi, når det autokratiske russiske imperium er blevet citadellet for den pavelige kristendom (adonaisme papiste), fjerne de revolutionære nihilister og ateister, og vi vil provokere en formidabel social katastrofe, som i al sin rædsel klart vil demonstrere virkningen af ​​absolut ateisme, mor til den blodigste lidelse. Så vil borgerne, der er forpligtet til at forsvare sig mod det gale mindretal af revolutionære, overalt udrydde disse ødelæggere af civilisationen, og masserne vil, desillusionerede over kristendommen, hvis deistiske sjæl indtil dette øjeblik vil være uden kompas, tørstende efter et ideal, men uden at vide, hvor de skal henvende deres tilbedelse, modtage det sande lys ved den universelle manifestation af den rene luciferiske doktrin, endelig offentliggjort, en manifestation, der vil opstå fra den generelle reaktionsbevægelse efter ødelæggelse af ateisme og kristendom, begge samtidig overvundet og udryddet“.

Nu er dette brev mindst så gammelt som 1896 (hvis det er en forfalskning); hvis det er ægte, er det så gammelt som 1871. Det må derfor betragtes som bemærkelsesværdigt, hvad enten det er som en forfalskning eller som et ægte dokument. For det forudsiger, hvad der er sket i Rusland 23 år senere, og det hævder, at dets forfattere forberedte sig på, hvad der så skete.”

Grand Lodge of British Columbia and Yukon skriver: ”Faktisk kan beskyldningen – skønt ikke dets detaljer – spores til de tidligere skrifter fra de selverkendte svindelstjerner Domenico Margiotta og Leo Taxil (død 1907). Der er ingen bevis for, at der nogensinde har eksisteret nogen korrespondance. British Museum har for nylig bekræftet skriftligt over for forskeren Michael Haupt, at et sådant dokument aldrig har været i dets besiddelse.

The Overlords of Chaos beskriver Pikes paladisme som en hadefuld satanisk gruppe med det formål at ødelægge kristendommen på enhver måde

WideShut:  „Le Palladisme“ af Domenico Magiotta (frafalden palladist): Endnu engang er der ingen direkte citater fra den påståede pjece eller „brev“, men kernen i teksten antyder, at Pike ønskede at ødelægge alle religioner, inklusive katolicisme, og konvertere alle til luciferianisme. I den forstand var temaet for de bøger, der fulgte, i det mindste ens.
P.186 omtales Pike-brevet – men det er tomt i internetudgaven

Brevet findes sandsynligvis ikke mere, hvilket ikke udelukker, at det har eksisteret. Én sætning i brevet synes typisk for Pike – fra et andet brev, han skrev til lederne af sine palladiske råd 14. juli 1889: ”Den sande og rene filosofiske religion er troen på Lucifer, lysets og det godes gud”.

Imidlertid nævner Carr bare brevet en passant – efter at han har forklaret Pikes plan om at ødelægge kristendommen på invitation fra Mazzini. Brevet er ikke Carrs hovedkilde – det bare bekræfter hans hovedkilde.
Desværre holder Carr sine kilder hemmelige – sandsynligvis af meget god grund.

mazzini

I august 1871 modtog Albert Pike et vigtigt brev fra Mazzini. Og Pike svarede.
Lederen af det universelle frimureris politiske aktion opfordrede den øverste og dogmatiske kultleder (Pike) til at kortlægge en specifik kampagneplan for ødelæggelse af romersk-katolicismen. Albert Pike sammenkaldte sine ti rådmænd i højtidelige timer, medlemmer af Serene Grand College of High-Ranking Masons, og forelagde dem til behandling spørgsmålet stillet af den meget berømmelige bror Giuseppe Mazzini (ovenfor til venstre).
Mødet med de elleve mest illuminerede af den djævelske sekt sendte fra denne diaboliske sammensværgelse, som varede syv dage (fra 9. til 15. august), et velovervejet dokument, inspireret uden tvivl af Satan selv (oversat fra den originale tekst på latin).

Svaret var et forfærdeligt, meget detaljeret program vedrørende ødelæggelse af kristendommen gennem korruption af pave, præster samt latterliggørelse af den kristne tro gennem medierne. I sidste ende ville kristendommen da have mistet al orientering – derefter gradvist acceptere læren om Lucifer og tilbede denne „gode gud“ og erstattet læren om „Guds fattige“ (Adonai / Kristus).
I sidste ende påpeger forfatteren, at dette blev skrevet af frimurer og svindler, Leo Taxil – og kun er ment som en vittighed. En mærkelig vittighed.
(Illuminaterne gør sandhed til løgn, godt til ondt og omvendt. Det er deres Nye Verdensorden)

Her er dog intet her om 3 verdenskrige.

Kommentar
”Her står jeg arme nar med al min viden, ikke klogere end før. ”(Goethe, Faust).
Selvfølgelig benægter frimurerne, at Pike nogensinde har skrevet om 3 verdenskrige.
Og hvordan kunne han i 1871 kende til nazisterne?

Imidlertid beskriver Freemasonry Watch frimureriets følgende karakter i forhold til dets benægtelse af Albert Pike som initiativtager til Ku Klux-klanen: Først eliminerer de alle „dokumenter“. Derefter siger de, at der ikke findes nogen dokumenter, eller at ingen kan findes. Hvis der er noget vidneudsagn, der er inkluderet i bøger eller skrifter om emnet, benægter de, at bøgerne eller skrifterne findes, hvis det mislykkes, angriber de vidnerne og prøver at ødelægge deres karakter (Taxil, Margiotti) selv om de er frimurere og derved ignorerer deres ed om sagen . Alle de, der skriver kritisk om frimureri, er anti’s, og alle anti’s er bedragere, fanatikere , løgnere, eller ekstremister og kan ikke accepteres.

Pike var ikke bare en hvilken som helst frimurer, han var leder af Det øverste Råd, der har de facto kontrol over hele den verdensomspændende frimurerbevægelse.
Derefter beviser Freemasonry Watch, at Pike var hoveddommer for klanen.

Der måtte selvfølgelig være en livlig korrespondance mellem de to højtstående satanister / verdensrevolutionære bevægelsesledere – også ud over ovenstående.
For de havde samarbejdet meget tæt: Sammen grundlagde Pike og Mazzini Scottish Rite organisationer i Latinamerika. Mazzinis Mafia spredte sig gennem New Orleans og samarbejdede med Pike ..

Har brevet eksisteret eller ej? Under alle omstændigheder er det diaboliske indhold meget godt i overensstemmelse med satanisten Albert Pikes, frimureriets gurus, ideologi .

Lad os se, hvordan verden udvikler sig. Den tredje verdenskrig kan godt udvikle sig som angiveligt beskrevet af Albert Pike.

Der er en mulighed for, at dette brev er tilskrevet Albert Pike af senere Illuminat-/ frimurerplanlæggere. Eller at det er blevet fjernet fra British Museum – hvilket ville være let for Rothschild: Ferdinand Rothschild blev administrator af British Museum i 1896 og gav ligesom Walther Rothschild sin dyrebare samling til British Museum – som bestemt ikke er kendt for dets sanddruhed.

Brevet kom først frem sammen med William Carr – og kunne have været hans grundløse opfindelse (se ovenfor “Satan – Prince of Darkness” (1959) s.84).
Illuminater (eller deres hjælpere) har adskillige gange på en mere eller mindre skjult måde forrådt diskret deres planer på forhånd, så ingen troede dem.

Jeg har ingen grund til at tro, at Carr skrev „brevet“ som en antitese for at tjene Illuminaterne. Imidlertid bemærkede hans søn i “Satan – Prinsen af ​​verden” s. 86: „Han kunne komme og gå og tale med konger og dem, der besætter de høje og mægtige stillinger på jorden …“
Jeg troede, at kun frimurere talte der?
Det kan heller ikke udelukkes, at Carr havde forbindelser til CIA og MI5 / MI6 siden hans dage som canadisk efterretningsofficer? Han må have haft hemmelige kilder til sine illuminat-oplysninger.

Selv hvis historien om ”3 verdenskrige” ville være falsk – og der er ikke noget bevis for dens ægthed – ville den udføre sin mission: at skræmme os og forberede os på Illuminaternes orwellske magt. For med krig / terror behersker de verden.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 Kommentare zu „Albert Pikes 3 Verdenskrige?“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: