ADVARSEL: Signifikant Kræftfremkaldende/Cellebe-skadigende Etylenoxid-sterilisering af „Covid19“ Halsskrabsvatpinde

Etylendioxid er et af de stærkeste kræftfremkaldende stoffer.

LAD DIG KUN TESTE MED EN RAYON-PODEPIND ELLER MED EN MERE END 5 UGER GAMMEL VATPIND!

Sådan skriver Cancer. gov.: Lymfom og leukæmi er de kræftformer, der oftest rapporteres at være forbundet med erhvervsmæssig udsættelse for ethylenoxid. Mave- og brystkræft kan også knyttes til udsætning for ethylenoxid.

De vatpinde, der anvendes til „Covid19“-halsskrab, steriliseres med etylenoxidgas (ETO).

Naturligvis, som altid med kontroverser, kommer NWO- Reuters Büro straks med en faktakontrol, der gør processen harmløs.
Men er det sandheden?

Den amerikanske EPA har flere gange forsøgt at forbyde ETO-processen – men har givet efter for den magtfulde medicinalindustri hver gang.

Her er et uddrag af produktbeskrivelsen af ​​den vatpind (E-Swab), der bruges i DK og min region Sjælland. ETO betyder ethylenoxid. Venligst tilsendt mig af Hounisen Laboratorieudstyr

Lad os tage et kig på de videnskabelige fakta om den ETO-gassteriliserede „Covid19“ vatpind

Metode Science & Justice/Researchgate · September 2016:
195 bomulds- og 195 rayonpinde blev behandlet med ETO og opdelt i 3 grupper på 65 vatpinde hver.

For batch blev 1 donorceller deponeret på podepindene („spiked“) 21 dage efter ETO-behandling, gruppe 2 blev belagt 28 dage efter ETO-behandling, og gruppe 3 blev belagt 35 dage efter EO-behandling.

Hver gruppe på 65 vatpinde blev tilsat celler som beskrevet ovenfor, startende med et lavt DNA-indhold på 0,2 ng (13 vatpinde) og steg til 0,5 ng (13 vatpinde), 1 ng (13 vatpinde), 5 ng (13 vatpinde) og 10 ng (13 vatpinde).

Én prøve fra hver gruppe blev analyseret umiddelbart efter udsåning af spyt for at bekræfte mængden af ​​DNA fra podningen, hvilket efterlod 12 prøver af hver DNA-koncentration. De samme DNA-koncentrationer (0,2 ng, 0,5 ng, 1 ng, 5 ng og 10 ng) i replikater på 6 blev tilsat som kontroller til yderligere 30 ubehandlede bomulds- og 30 rayon EO-vatpinde.

Tidsrammerne for såning af DNA’et på vatpindene (21, 28 og 35 dage) blev valgt, da de repræsenterer den realistiske tidsramme mellem ETO-behandling af retsmedicinske forbrugsstoffer og distribution til slutbrugere såsom kriminalitetspersonale.

Hver af de tre grupper af ETO-behandlede og DNA-belagte podepinde blev opdelt i yderligere 3 grupper. Pindepindene blev derefter opbevaret i 7, 14 eller 35 dage inden gentagen af DNA-udtrækning og analyse ifølge de ovennævnte procedurer.

Efter analyse blev antallet af alleler for hver profil talt, og procentdelen af ​​den samlede opnåede profil blev beregnet baseret på det samlede mulige antal alleler (42) for hver profil.

Resultater
Spyt på vatpind uden tilsat DNA / DNS: Komplet tab af al DNA .

Jo senere DNA deponeres på de ETO-behandlede vatpinde – jo mere DNA overlever. Men selv efter 35 dage er der et stort tab af DNA på vatpinde

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eo-swab-dna.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eo-swab-dna2.png

ETO-effekten er ubetydelig, hvis DNA’et sås fem uger efter EO-behandlingen.

Efter at have analyseret de eksperimentelle data i denne artikel anbefales det, at ETO-behandlet vatpind ikke er egnet til DNA-indsamling.

Nedenfor kan man se, at de ETO-behandlede vatpindepinde kun bevarede ca. halvt så meget DNA (DNA) som kontrolpindene.

Til sammenligning er rayonpodepinde meget mindre giftige efter ETO-behandling end bomulds-vatpinde

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er kontroll-rayon.png

Det har vist sig at være effektivt til at minimere bivirkninger at man lader en vis tid hengå, inden de ETO-behandlede materialer anvendes for at maksimere spredningen af ​​resterende mængder ETO.

Dette papir viser, at ETO effektivt kan anvendes til rayon-podepinde, og at der i det væsentlige ikke er nogen negativ indvirkning på DNA-profileringen.

Kommentar
Anvendelsen af ​​ethylenoxid (ETO) er meget skadelig for DNA / celler.

Så det er meget betænkeligt, at man bruger disse vatpindepinde som rutine: For mange i DK skal testes tit, endog to gange om ugen! Og det bliver endnu farligere hos børn med meget aktive celler!

HVOR KORT EFTER ETO-BEHANDLINGEN BRUGES BOMULDSPODEPINDE?

HVORFOR BRUGER MAN I DET MINDSTE IKKE KUN RAYON-PODEPINDE?

Dette i forbindelse med Modernas erklæring om, at deres „Covid19“ -RNA vaccine er et computersystem, deres (og Pfizers) vaccine-mRNAer software og vores celler chips i deres centrale computersystem burde forårsage rædsel.

Især da Sloan Kettering Institute har vist, at kræftdriveren er RNA, og at mRNA-vaccinen kan bruges til at foretage små ændringer i genpositionerne til fordel for proteiner, der erstatter de kræftundertrykkende proteiner

Befolkningsreduktion og her er programmet for den morderiske NWO

T.v. Georgia Guidestones: Hold menneskeheden under 500 millioner (væk med de resterende 7 milliarder „unyttige spisere“!

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: