WEFs Tilståelse: Den store Nulstilling / Reset Har til Formål at Konvertere Vores Genetiske Livskoder ved Hjælp af mRNA væk fra Guds Billede til „Nyttige Formål“

Kære læsere.

Jeg modtog fra en læser en rystende video, som jeg afspiller scene for scene nedenfor.
Min første tanke var, at det var et stunt. Jeg beder mine læsere om kommentarer til dette.
Citaterne fra videoen nedenfor er dog også tilgængelige på denne WEF-side – så jeg mener, den utrolige Twitter-video er ægte

I de sidste 14 år har jeg skrevet mange bidrag om City of Londons nye verdensorden.
Imidlertid er dette sandsynligvis det vigtigste af alle mine indlæg.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 68a77-luciferian-oath-1.png

Det handler om Lucifers, farisæernes og frimureriets Guds, ultimative mål: at omdanne de mennesker, der er dannet i Guds billede, til Lucifers billede- også kendt som transhumanisme – kort og godt handler det om vores sjæl.

Jeg har skrevet så mange gange, hvad der siges i videoen – men en WEF-tilståelse er en sensation

World Economic Forum (WEF) præsident Klaus Schwab meddelte os, at den “store nulstilling” alias FNs “Omskabelse af Vor VerdenAgenda 2030 for Bæredygtig Udvikling” – var nært forestående, udgav en bog med denne titel for et år siden – og ifølge hans næstkommanderende vil denne nulstillings-krise afstedkomme en krise så stor, at „Covid19-krisen“blegner i sammenligning.

Danmark har kontraktligt forpligtet sig til at være anfører for indførelsen af ​​den ”Store Reset”.

Den „store nulstilling“ er FNs Agenda 2030, alias Agenda 21/2030, som Folketinget har vedtaget!!!

Milieuministeriet: Lokal Agenda 21 – s.4) tilskriver nærmere bestemt:
§ 33 a. Regionråd og kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale og regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens, henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger
om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21)

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda-2030-2.png


Nedenfor: FOX News´ Tucker Carlson kommenterer „Big Reset“

WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab formulerede den store nulstilling: ”Mobil supercomputerisering overalt. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neurotekniske hjerneforbedringer (transhumanisme og genetisk manipulation. Bevis for dramatiske ændringer ses overalt omkring os og sker med eksponentiel hastighed”.

Nulstillingen handler om omstrukturering af alt under FN-ledelse: Klima, Migrationpagt, penge (BIS global kryptomøntfod), „sundhed“ (WEFs Event 201-planlagt pandemi) – og frem for alt om omstrukturering af mennesker.

WEFs video har følgende at meddele

Ifølge min kilde er de tyske tekster indsat af den tidligere studievært Eva Hermann

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er wef2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er neukodierung.png

3. Omskrive livskoden. Forbedringens teknologi vil gøre det muligt for OS at omforme hele organismenhen til materialer, mode og nul-affaldsøkonomi

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er null-mull.png

Det drejer sig om at forbedre biologien (Gud har ikke gjort det godt nok!)

Og omforme organismer til „nyttige formål

Det tillader OS ikke blot at forbedre genomermen frem for alt at skrive en ny livskode. I covid19-vacciner benytter man en manipuleret kode: Vi er i dette år allerede begyndt at se det i form af mRNA. Vi vil have „skriveberettigede„.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bereits-begonnen-1.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mwssenger-rna-1.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schreibberechrigte.png

Johannes´ Åbenbaring Kap. 13:3 Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?
V.16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, 17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.18 Her kræves der visdom! Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal, for det er et menneskes tal. Dets tal er 666.

Derfor får Lucifer nu sin sidste sejr. Hans triumf vil blive kort og hans ofres nederlag vil være evig (14:9).

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 Kommentare zu „WEFs Tilståelse: Den store Nulstilling / Reset Har til Formål at Konvertere Vores Genetiske Livskoder ved Hjælp af mRNA væk fra Guds Billede til „Nyttige Formål““

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: