Big Brother´s Corona-Hjernevask

Big brother (Orwell „1984“ er meget aktiv.

Beretning fra Charité Hospital – Berlins og Europas bedste hospital: Venteværelset fuldstændig tomt. Læger sigeri følgende video: „MAN HAR FÆRRE PATIENTER END SÆDVANLIGT. VI HAR EN POLITISK – IKKE MEDICINSK UNDTAGELSESTILSTAND. FÆRRE DØDSFALD END SÆDVANLIGT. FAREN BESTÅR I OVERBEHANDLING“. LANCET BRINGER ET SÅDANT EKSEMPEL FRA ITALIEN. DANMAKS KRIGSRETSTILSTAND OMTALES SOM SKRÆKEKSEMPEL.

Faktisk forlanger Italien nu EU-hjælp i form af Eurobond-kreditter, som alle medlemmer så skal betale tilbage. Holland og Tyskland modsætter sig – og italienske politikere kalder det „usolidarisk“ og en belastning for EU!

Der er noget helt galt med elite-mediernes corona-virus-skræmmekampagner.
Alle normale nyheder er fejet til side til fordel for en så massiv hjernevask af menneskeheden globalt, at vi ikke har set magen siden det 3. Rige.

En video, der satte „corona-virus“-dødeligheden i perspektiv, er blevet slettet af YouTube

EUs Euromomo    bringer til og med uge 12 (16. -22. marts 2020) en oversigt over EU-landes mortalitet siden 2016: Alt som sædvanligt

Det følgende er fra wodarg.com hjemmeside:

SARS-2-CoV-Test er positiv, hvadenten man er syg eller ej

Testen finder SARS-virus brudstykker hos raske, mennesker med høsnue og hæshed, hos svært syge, hos respiratorpatienter og sågar hos døde

Man bør derfor ikke tale om inficerede men om test-positive

Wodargs analyse af svineinfluenzaen i 2009. Han formoder, at „Corona-virus“-epidemien er en gentagelse af svindelen.

Hvad Wodarg ikke omtaler, er, at „Corona-virus“ indeholder både et HIV-gen og 4 glycoproteiner fra HIV og her.

„Corona-Virus2 er formentlig et konstrueret biovåben – som påpeget af forfatteren til USAs biovåben-lovgivning, Francis Boyle.

For mig at se ligger faren ikke i denne milde influenzaform: „Corona-virus“ dræber iflg Dr. Wodarg ikke – det gør grundsygdommen – nøjagtigt som ved andre influenzae. Husk, at i 2018-sæsonen døde iflg. Politiken 1644 i Danmark mennesker med den virus (snarere end af den).

Jeg ser snarere en mulig fare i en senvirkning af dette hybride virus. Ved politikerne mere derom, end vi gør?

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 Kommentare zu „Big Brother´s Corona-Hjernevask“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: