Falske Profeter II. FN: Gaia/Klimatro Skal Være Religionskonkurrent. Først Istids – så Opvarmnings-Dommedag.

”Falske Profeter Skal Fremstå For At Føre Mange, Endog de Udvalgte Vild” (Matth.24:11,24).

FNs PR-chef : „Miljøet skal konkurrere med religion som den eneste overbevisende, værdibaserede fortælling til rådighed for menneskeheden“ (1)

*

Jeg har tidligere skrevet om falske profeter og en falsk Kristus/Krista.

Det følgende er mit indlæg på klimadebat.dk d. 25. jan. 2020

Jordens Dag /Gaias Dag er d. 22. april..

I 1991 udgav Rockefellers Club og Rome „The First Global Revolution“. Deri hedder det på s. 75 (17):“ Da vi søgte efter en ny fjende for at forene os, kom vi op med tanken om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville tjene formålet.

Jordens dag (2) er Moder Gaias dag (3). Det er en hedensk bevidsthedsudvidende religion (4)
Gaia er Moder Jord. Iflg James Lovelock og New Age er joden levende og ånder (5).Gaia-dyrkelsen har grebet dybt ind i protestantiske kirker, der dyrker tallet 350 ppm CO2 (6,7). CO2 postuleres som grænsen til klimakaos og jordens undergang (9).
Den 3. december 2009 kimede kirkeklokkerne for 350 ppm CO2 fra Svalbard gennem Norge og Sverige til København, og det blev hørt af COP-konferencen der (8).The Atheist Conservative (10): På den første Jorddag i 1970 forudsagde miljøforkæmpere alle tænkelige milieukatastrofale konsekvenser, inklusive den mulige udryddelse af den menneskelige race, inden for 30 år – d.v.s., hvis vi jordiske ikke adlød dem og gik tilbage til at leve live „som stakler, grimme, brutale og kort“.
Omkring tidspunktet for den første jorddag I 1970, og i årene derpå var der en „malstrøm af apokalyptiske forudsigelser“.

Ikke en eneste af deres forudsigelser er gået i opfyldelse:

1. Harvard-biolog George Wald vurderede, at „civilisationen vil ende inden for 15 eller 30 år, medmindre der øjeblikkelig tages skridt mod de problemer, som menneskeheden står overfor“.
2. Washington University-biolog Barry Commoner på 1.Jordens Dag: „Vi er i en miljøkrise, der truer denne nations og verdens overlevelse som et egnet sted for menneskelig beboelse,“
3. New York Times dagen efter den første jorddag: „Mennesket skal stoppe forurening og bevare sine ressourcer for at redde løbet væk fra utålelig forringelse og mulig udryddelse.“
4. Paul Ehrlich i Mademoiselle april 1970: „Befolkningen vil uundgåeligt og fuldstændigt overstige de små stigninger i fødevareforsyningen, vi leverer. Dødsfrekvensen vil stige, indtil mindst 100-200 millioner mennesker om året sulter ihjel i løbet af de næste 10 år. „
5. Paul Ehrlich i et essay fra 1969 med titlen „Eco-Catastrophe:“ De fleste af de mennesker, der skal dø i den største katastrofe i menneskets historie, er allerede født, „skrev! „Nogle eksperter frygter hungersnød af utrolige proportioner i 1975 – andre tænker i tiåret af 1980’erne.“
6. Ehrlich skitserede, at mellem 1980 og 1989 ville omkring 4 milliarder mennesker, inklusive 65 millioner amerikanere stå over for „den store uddøning“.
7. Denis Hayes, hovedarrangør for Jordens dag i 1970-forårsudgaven af ​​The Living Wilderness: „Det er allerede for sent at undgå massesult,„.
8. Peter Gunter, en professor i det nordlige Texas State University 1970: „I 1975 begynder udbredte hungersnød i Indien; disse vil spredes i 1990 til også at omfatte hele Indien, Pakistan, Kina og den nære øst, Afrika. I år 2000, eller tænkelig før, vil Syd- og Mellemamerika eksistere under hungersnødforhold…. Fra år 2000, tredive år fra nu, vil hele verden med undtagelse af Vesteuropa, Nordamerika og Australien befinde sig i hungersnød.“
9. Life januar 1970: „Om et årti skal byboere bære gasmasker for at overleve luftforurening … i 1985 vil luftforurening have reduceret mængden af ​​sollys, der når jorden med halvdelen. …“ (Chemtrails!)
10. Økolog Kenneth Watt fortalte Time: „Med den nuværende hastighed af kvælstofopbygning er det kun et spørgsmål om tid, før lys filtreres ud af atmosfæren, og intet af vores land vil være anvendeligt.“
11. Barry Commoner: Forfaldne organiske forurenende stoffer vil bruge alt ilt i Amerikas floder, hvilket får ferskvandsfisk til at kvæles.
12. Paul Ehrlich i maj 1970 udgaven af ​​Audubon: „Luftforurening … vil bestemt kræve hundreder af tusinder af liv i de næste par år alene„. 200,000 Amerikanere vil dø i 1973 under „smog katastrofer“.
13. Paul Ehrlich advarede i retning af, at DDT og andre klorerede kulbrinter „måske har reduceret forventet levetid for mennesker født siden 1945, så de nu kun havde en forventet levetid på 49 år“.
14. Økolog Kenneth Watt erklærede, „Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil vi i år 2000 bruge olie med en sådan hastighed … at der ikke vil være mere råolie.
15. Harrison Brown, en videnskabsmand ved National Academy of Sciences: Menneskeheden ville løbe tør for kobber kort efter 2000. Bly, zink, tin, guld og sølv ville være væk før 1990.
16. Sen Gaylord Nelson i Look: „Dr. S. Dillon Ripley, sekretær for Smithsonian Institute, mener, at om 25 år vil et sted mellem 75 og 80 procent af alle nulevende dyreartervære udryddet.“
17. I 1975, Paul Ehrlich: „Mere end ni tiendedele af de originale tropiske regnskove fjernes i de fleste områder inden for de næste 30 år eller deromkring, så det forventes, at halvdelen af ​​organismerne i disse områder forsvinder med det“.
(18) Kenneth Watt advarede om en verserende istid i en tale. „Verden har kølet sig kraftigt af i omkring tyve år,“ erklærede han. „Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil verden være omkring fire grader koldere m.h.t. den globale gennemsnitstemperatur i 1990, men elleve grader koldere i år 2000. „

I 1973 udkom bogen „Limits to Growth“ (16) – udgivet af Club of Rome, der blev til på Rockefellers Villa Serbelloni I Italien: Det var en Dommedagsbog med et evangelium om verdens visse undergang inden år 2000 pga. Ressourceoverforbrug. Den lagde grunden til klima/milieu-alarmismen og blev solgt i 25 millioner eksemplarer.
I 1976 offentliggjorde de „RIO: Omformning af den internationale orden“, der krævede en ny international orden, herunder en økonomisk omfordeling af formue.

Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben, og det er kun igennem
ændrede holdninger og adfærd, at de kan overvindes.
Den virkelige fjende er derefter menneskeheden selv. „
– Club of Rome, premier miljøtank, konsulenter for De Forenede Nationer.

Er ikke det eneste håb for planeten, at industrialiserede civilisationer kollaberer?
Er det ikke vores ansvar at få det til at ske?
“ (18)
– Maurice Strong, grundlægger af FNs miljøprogram (UNEP) og FNs vicegeneralsekretær I Rio 1992.Efter tyveri af 1 mio. dollars fra FN Kinas Agenda 21-rådgiver.Hans kusine Anne var Maos elskerinde.

Ikke desto mindre tror en hel verden på FNs Earth Day løgneevangelium om den bevist uskadelige „CO2-klimakatastrofe“ (11, 12). Mens ingen vil se på chemtrailingens skadevirkninger (13, 14).

Og det på trods af tidl. IPCC kommissær Rajendra Pachauris bekenndels e af, at „Klimaforskning“ blot er politisk betalt bestillings- og leveringsarbejde (15):

Også en anden IPCC-chefs udsagn om, at klimapolitik ikke har noget med milieu at gøre: Den er global velstandsomfordeling (19 = ægte kommunisme) – ses der bort fra.

(1)https://web.archive.org/web/20170411134126/http://www.foxnews.com/projects/pdf/113009_IISDreport.pdf
(2) https://www.earthday.org/
(3)https://www.gaia.com/topic/honoring-the-earth
(4) https://www.gaia.com/topic/honoring-the-earth
(5) https://da.wikipedia.org/wiki/Gaia_(gudinde)
(6) https://web.archive.org/web/20170713222353/https://350.org/
(7) https://web.archive.org/web /20170625175734/
(8) http://www.macucc.org/news/350challenge.htm
(9) https://www.nrk.no/troms/kirkelig-klimasatsing-pa-svalbard-1.6745009
(10) https://theatheistconservative.com/tag/prof-peter-gunter/
(11) https://www.klimadebat.dk/forum/fns-fordrejede-klimapolitik-og-teknokratiets-co2-oekonomi-d12-e3629.php
(12) https://www.klimadebat.dk/forum/cooling-the-past-d12-e3712.php
(13) https://www.klimadebat.dk/forum/klimareligionen-et-falsum-i-ikke-co2-men-solar-radiation-management-skaber-klimaforandringingen–d12-e3750.php
(14) https://www.klimadebat.dk/forum/chemtrails-solar-radiation-management-med-bivirkninger-daglig-dosis-af-gift-ovenfra-d12-e3714.php
(15) https://www.klimadebat.dk/forum/ipcc-chef-pachauris-bekendelseklimavidenskab-er-politisk-bestillingsarbejde-d12-e3648.php
(16) https://modernhistoryproject.org/mhp?Article=FinalWarning&C=8.5
(17) https://www.scribd.com/doc/2297152/Alexander-King-Bertrand-Schneider-The-First-Global-Revolution-Club-of-Rome-1993-Edition (S.75).
(18) https://climatism.blog/2014/01/24/in-searching-for-a-new-enemy-to-unite-us-we-came-up-with-the-threat-of-global-warming/
(19) https://www.klimadebat.dk/forum/ipcc-chef-klimapolitik-omfordeling-af-velstand-ikke-milieupolitik-thunberg-gore-soros-rob-d12-e3754.php
26-01-2020 09:33

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Ein Gedanke zu „Falske Profeter II. FN: Gaia/Klimatro Skal Være Religionskonkurrent. Først Istids – så Opvarmnings-Dommedag.“

 1. Was ist los?:
  Die Staaten sind geldlos,
  Die Schulden zahllos,
  Die Steuern sind endlos,
  Die Regierungen ratlos,
  Die Politik ist ziellos,
  Die Verwirrung maßlos,
  Die Gesetze fruchtlos,
  Die Aufklärung ist hirnlos,
  Die Sitten zügellos,
  Die Sparsamkeit ist sinnlos,
  Die Teuerung namenlos,
  Die Gewinnsucht ist bodenlos,
  Der Schwindel grenzenlos,
  Die Zeiten sind trostlos,
  Überall ist der Teufel los!
  Aus der “Flörsheimer Zeitung” vom 17. Oktober 1923, dem Tag der Verkündung der Rentenmark

  Like

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: