Times of Israel Afslører Formålet med den Jødiske Bankelites „Covid19“- Pandemi: Chip-Registriering af Alle, Global Kryptomønt, Befolkningsreduktion og Genforandring

I 13 år har jeg i mine blogs gjort opmærksom på, at den jødiske bankelite i City of London arbejder intensivt og ifølge plan om at reducere antallet af “ubrugelige spisere” gennem deres vasaller i frimureri / politiske ledere gennem den Nye Verdensorden / den Store Nulstilling. Derudover gør de det nu gennem pandemi og vaccinationer.

maurice-samuels-you-gentiles-we-destroyers (1).jpg

Vigilant Citizen skriver, at dette er et udtryk for den herskende klasses mål: befolkningsreduktion: Kun 500 millioner mennesker som slaver for Illuminatwerne – EUs “ædle illuministiske ideal” (side 29 – Explanatory Statement).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments-1.png

Nu er der sket noget utroligt: ​​En jødisk avis afslører vejen til dette mål: en IT-registrering / kontrol gennem Bill Gates ‘, Microsofts, vaccineproducent-organisationen, GAVIs, og Rockfeller Foundations ID2020 Alliance ved hjælp af et vaccinationsprogram for den globale befolkning. Eller som Nick Rockefeller udtrykte det: At sætte en chip i vores hjerner, så eliten kan kontrollere os ved hjælp af deres centrale computer.

Times of Israel 22. maj 2020: Allerede i oktober advarede den tidligere demokratiske præsidentkandidat Andrew Yang for første gang om, at verden gennemgik en fjerde industrielle revolution / “The Great Reset” (WEF) og her og og her, og alle skal være parat til at se, hvordan cyber-fysiske systemer markant påvirker den måde, folk lever og arbejder på.

Denne nye verden går et skridt videre og inkluderer smarte teknologier som kunstig intelligens, ansigtsgenkendelse, 3D-udskrivning, genomredigering og digitale sensorer til sundhedsvæsenet. I dele af Afrika og Asien er der programmer til digital identificering af vacciner og mulige præventionimplantater med en mikrochip.

Sidste september lancerede ID2020-alliancen, der leverer digitale ID’er, i samarbejde med Gavi-vaccinealliancen og regeringen i Bangladesh et nyt program, der kombinerer biometri og blockchain for at give digitale ID’er med vacciner. https://www.youtube.com/embed/X5qwH45Ar4w?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=da&autohide=2&wmode=transparent

Både ID2020 og Gavi Alliance understøttes af Bill Gates gennem Microsoft og Bill & Melinda Gates Foundation. Programmet bruger immunisering som en mulighed for at etablere en digital identitet, som i dette tilfælde sporer, hvem der er blevet vaccineret. (Kun kropsimplanterede sensorer tillader dette).

Danmark spiler en hovedrolle i ID2020 Alliance.

Målet med dette offentlig-private partnerskab er at spore udokumenterede mennesker i mindre udviklede lande. ID2020 er dog også aktiv i mere udviklede lande som USA og har indgået et samarbejde med byen Austin, Texas for at tilbyde en blockchain-aktiveret digital ID-platform til hjemløse såvel som til flygtninge.

Med det pludselige udbrud af Covid-19-pandemien ser det ud til at have været en mulighed for at indføre global sundhed i en ny æra med digital sundhedspleje.

Der har været diskussioner om at udstede et “immunitetspas for at give enkeltpersoner et “tilbage til arbejde” -pas for at forlade karantæne og begynde at handle igen, det være sig gennem antistoftest eller vacciner.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card-1.png

På grund af pandemien strømmer nye digitale sundhedskoncepter nu ind i de industrialiserede lande.
Med den stigende brug af kontaktløs betaling indgav Microsoft en patentansøgning (nr. 060606 – Åbenbaringsdyrets tal, Åb. 13:18 ) i marts 2020 om et kryptomønt-system / tankelæser-system, der, knyttet til data om kropsaktivitet såsom hjernebølger, muskelspændinger og kropsvarme, nærmer sig pengeløs økonomi. (For at modtage radiobølger fra de implanterede mikro / nano sensorer sendte Bill Gates 500 specialsatellitter ud i rummet (se Newspunch og The Telegraph samt CNBC og The Wall Street Journal).

Faktisk vil den nyligt foreslåede TRACE Act (HR 6666) til sporing og karantæne af potentielle Covid-19-inficerede mennesker, hvis de vedtages, suppleres med et blockchain-aktiveret digitalt ID, der er knyttet til optegnelser over immunisering og fysisk aktivitet-aktiverede kryptomønt-systemer.

H.R.6666 er relateret til forskningsloven om modforanstaltninger mod biologiske, kemiske og radiologiske våben fra 2003 (S. 666) om statslige foranstaltninger til at opretholde offentlig sikkerhed i tilfælde af bioterror eller pandemisk nødsituation.

I 2014 brugte Bill Gates det Massachusetts-baserede MicroCHIPS til at udvikle en implanterbar svangerskabsforebyggende mikrochip, der frigiver hormoner

Mikrochippen, der er implanteret under huden, lagrer en forsyning af hormonet levonorgestrel i reservoirer, der er hermetisk forseglet med titanium og platin på chippen. Forseglingen smeltes ved hjælp af en elektrisk strøm, der leveres af det interne batteri. Der frigives 30 mikrogram hormon om dagen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er o-WIRELESS-BIRTH-CONTROL-570.jpg

Når lægemidlet er frigivet, hærdes forseglingen igen, og chippen anslås at vare op til 16 år. MicroCHIPS skal stadig arkiveres hos Food and Drug Administration, og som med alle chips og trådløse enheder skal teknologien være stærkt krypteret for at forhindre hackere i at få adgang til enheden.

Bill Gates ‘støtte til denne teknologi går tilbage til hans 2003 PBS-interview med Bill Moyers, hvor han citerede advarslerne fra Club of Rome og her i “Grænser for Vækst” og udtømning af globale ressourcer, der rejste hans bekymring over de globale udfordringe rm.h.t. bæredygtig befolkningstilvækst, især i fattige lande.

Bemærkninger
Man kan undre sig over, hvorfor en jødisk avis bringer denne jødiske plan for verden frem i lyset.
Imidlertid føler den verdensherskende elite sig nu så sikker i sadlen, at den tør skræmme os yderligere med sandheden.
De har længe set os som lamme ænder. Og hvis vi skulle gøre oprør, passer det dem særligt godt: Deres slogan er “orden ud af kaos” men skab kaos først.

Som adspurgt deltager sagde frimureren Comte de Virieux efter Wilhelmsbad-kongressen i 1781, hvor Illuminaterne greb magten over verdens frimurerloger: ”Jeg vil ikke betro Dem det. Alt, hvad jeg kan fortælle Dem, er, at alt dette er meget mere seriøst, end De tror. Den sammensværgelse, der væves, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.”

Denne Rockefeller-Club of Rome og her med medlemmer som Gorbatjov og faderen til Maastricht-traktaten og Euro-Mediterranienprocessen med afslutningen på ytringsfriheden i medierne, jesuiten Jacques Delors, udgav “Den Første Globale Revolution“. Der står på s. 75: “Vi opfandt global opvarmning, forurening og andre menneskeskabte katastrofer, der skulle tjene som menneskehedens fælles fjende, og som vi alle må bekæmpe. Så den virkelige fjende er menneskeheden selv – og vi kan kun klare katastrofer ved at ændre vores adfærd!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er first-global-revolution.png

Dette var allerede en forudsigelse af klimatisme og i nogen grad også denne “Covid19” pandemi.

Nick Rockefeller forudsagde 11. september 2001 til sin ven, Aaron Russo
Og der er mange andre eksempler, fx Albert Pike.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 Kommentare zu „Times of Israel Afslører Formålet med den Jødiske Bankelites „Covid19“- Pandemi: Chip-Registriering af Alle, Global Kryptomønt, Befolkningsreduktion og Genforandring“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: