Kristi Genkomst – Storpolitik. Velkommen

Se „Elitens Nye Verdensorden

Opdateret 07. 04. 2021

Nye indlæg vil blive vist her nederst – ses permanent i højre margin .

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch og her. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling „Den Nye Verdensorden“ – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Historikeren Wolfgang Eggert fortæller om ben Josef og Ben David

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd.

Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Trump-Klanen og Kreml , bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 „Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 „Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske“.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren“ (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde og her og her og her med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for „overnaturligt„. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Ligklædet og evangeliernes passionsafsnit fortæller den samme nøje samstemte historie, som også bekræftes ved, at Kristi disciple i et nu forandrede sig fra at være kujoner til at være dødsforagtende helte. Deres begrundelse: De havde set og rørt ved den genopstandne Kristus og han sår – og set ham i fin form uden sårfeber ug uden at halte 2 dage efter hans korsfæstelse:

Jeg har beskrevet korsfæstelsen og ligklædets historie samt det 3-dimensionale foto på ligklædet her og her og her og her .
Jeg konkluderer, at Kristi opstandelse er et uomgængeligt, videnskabeligt bevist faktum.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle „Nye Verdensorden“ (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.png

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her. Derigennem regeres verden.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, der også er FNs program hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og dermed også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33). Frimurertoppen i City of London er frankistisk-luciferisk og dyrker den „Hellige Synd“.

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger „vore“ illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: (linket nu slettet!) „Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og „desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys„.

Det Røde Dyrs Mærke – Åbenbaringen 13:3, 16, 17, 18
Mange mener, at covid19-vaccinerne rummer „Dyrets mærke på pande og højre hånd“  (Åbenbaringen 13:3, 16. 17, 18). Ordet corona´s alfabetiske talværdi er jo i hvert fald 66 – mens Dyrets navns tal angives at være 666.

Her er et par muligheder: Jim Corbett siger, at vaccination bringer denne for øjet  usynlige kode, som kan aflæses med smartphone:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.png

I Sverige løber tusindvis af folk rundt med mikrochips i højre hånd.

Vaccineforbryderen Bill Gates´ Microsoft har indgivet patentansøgning vedr.  et tanklæsersystem, der v.hj.a. en sensor på et individ kan aflæse biometriske parametre i forbindelse med syns- eller høreindtryk. Parametrene sendes så via chip   til et af de 500 specialsatelliter, som Gates netop har opsendt. Derfra sendes parametrene til  centralt laboratorium til fortolkning. Ønsket sympatisk reaktion kan udløse krypto-„penge“ som belønning. Og modvilje???

Men tydeligst taler Vaccine-Modernas hjemmeside 
Moderna meddeler, at man med deres mRNAs DNA-genmodificerende vaccine gør alle vore celler til computersoftware, der kan styres fra Moderna´s (illuminatbankernes) centrale computer.
Samt at der kan være flere andre genændrende mRNA-elementer i vaccinerne!!
Dvs.: Den vaccinerede har celler med helt andre egenskaber og funktioner end Skaberen planlagde med ham. Dette muliggør styring af hjerneceller: DYRETS MÆRKE. 
Som Zero Hedge formulerer det: Vi Har solgt vore sjæle til videnskaben – og så til vaccinerne.

Jagten på vor fysiske eksistens – Georgia Guidestones
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babyloniske mysterier og her Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneske-heden under 500 millioner:

Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdens-befolkning?

De mystiske  Georgia Guidestones  indeholder også indskrifter på babylonisk, klassisk græsk samt sanskrit og egyptiske hieroglyffer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener, der henviser til de babylonske mysterier = Baal/Osiris-dyrkelse. Stenene er arrangeret på en sådan måde, at de markerer solhændelser (Baal = solgud).

World Heritage planlægger, 1verden oer at opføre 1.000 kopier af Buen fra det ødelagte Baal-tempel i Palmyra.

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 satelitter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. V.hj.a. Microsoft Patent 2020 060606 vil man så ang. kunne læse vore tanker og belønne eller straffe dem

Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Tegn på Kristi Genkomst I: Vladimir Putin Illuminat-salvet som Gog af Magog og Rosj til at angribe Israel i de sidste dage

Ezekiel 38: 2 Menneskesøn, vend dit Ansigt mod Gog i Magogs Land, Fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham 3 og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, Fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal. 4 Jeg vender dig og sætter Kroge i dine Kæber og trækker dig frem med hele din Hær, Heste og Ryttere, alle i smukke Klæder, en vældig Skare med store og små Skjolde, alle med Sværd i Hånd.
5 Persere, Ætiopere og Putæere er med dem, alle med Skjold og Hjelm.
8 ved Årenes Fjende skal du overfalde et Land, som atter er unddraget Sværdet, et Folk, som fra mange Folkeslag er sanket sammen på Israels Bjerge, der stadig lå øde hen, et Folk, som er ført bort fra Folkeslagene og nu bor trygt til Hobe.
9 Du skal trække op som et Uvejr og komme som en Sky og oversvømme Landet, du og alle dine Hobe og de mange Folkeslag, som følger dig.

*

Der er en utrolig baggrundshistorie for krigsmageren og diktatoren Vladimir Putin, Chabad Lubavitcher Vladimir Putin, et medlem af Chabad Lubavitch dommedagssekten.
Chabad har det ene formål at udløse Gog/Magogs overfald på Israel i de sidste dage og derved fremskynde den jødiske messias´, ben Davids, komme, der skal gøre Israel til Verdenhersker.

Chabadnik Netanyahu har lovet Chabad lederen Rebbe Schneerson at overtage rollen som Ben Josef, der skal udløse dette overfald af Rusland og Persien/Iran. Og chabadnik rabbier siger, Netanyahu skal blive den sidste Israelske ministerpræsident. Han skal overgive magten til ben David

Putin blev uddannet som Royal Arch Frimurerspion i London sammen med britiske MI6-agenter (nedenfor).

Starten på Putins karriere
Richard Tomlinson var en britisk MI6-spion – fyret i 1995 for angiveligt i sin bog “The Big Breach” at have afsløret MI6-hemmeligheder. Efter langvarige retssager blev bogen godkendt i 2009.
Det er dog svært at finde information om bogens indhold på internettet.

Blogs af folk, der hævder at være tidligere MI-5- og MI-6-agenter, tegner et elendigt billede af statsherredømme, voldtægt, tortur, tankekontrol, mord og pædofili i Illuminatis tjeneste.

Hovedbloggen hedder   „Richard Tomlinson and the Russians“:

Mr. Tomlinson er Royal Arch Mason…uddannet som MI-6 Mind Control Programmør.
Denne træning og indvielse (og Tomlinson) er direkte sataniske.

Det var  i 1979, at Richard Tomlinson første gang fik vist et pasfoto af Vladimir Putin.

Putin havde været under MI6/Royal Arch frimureriets Illuminat-hjernekontrol siden 1979 og var en af ​​deres medarbejdere i KGB indtil 1994.

‘Vladimir Putin er en marionet – har altid været det’. Han var også transvestit og drenge-legetøj for MI6’s nuværende direktør, John Scarlett.’

Her nedenfor er et billede af ansøgningen om Putins pas hos Den Russiske Føderation. Der står, at Putins mor er jøde – og derfor er Putin per definition jøde.

Rekrutterne fik vist 4 pasfotos og blev informeret om, at de fire KGB-mænd på billederne var ‘dine kolleger i KGB’.

Om aftenen sad ‘dimittenderne’ på bygningernes verandaer med deres KGB-russiske kolleger; Ryger, drikker vodka og nyder brisen. Tomlinson gjorde sit bedste for at fungere som tolk for hele gruppen.

Sammen lignede de lokale, der var desperate efter at opfylde deres programmering som ‘illuminister’, dvs. H. at ligne deres forgængere – ‘oplysningens’ kolonialer, der havde styret verden fra deres formodede medfødte overlegenhed og verdslighed.

Her fandt det første møde af mange sted mellem Richard Tomlinson og Vladimir Putin. Sidstnævnte var hans overordnede i nogle år, 26/7 år gammel, men meget yngre af udseende.

The Royal Genome Project
‘Putin blev valgt som en DNA-spermadonor inden for dette kongelige’ zygote-projekt og blev derefter beordret af frimureriet til at parre sig med forskellige britiske kvindelige agenter i Berlin. Zygoterne blev derefter ‘samlet’, og den involverede unge kvinde blev efterfølgende myrdet.

Stephen Daldry [filminstruktøren] havde organiseret forskellige ofre, der skulle sendes til Berlin til netop dette formål. Han har også udtalt, at han lyttede til dem, der blev myrdet i den tid (rumfejl). Kameraoptagelserne blev også sat op i tv-apparater, som Royal Arch frimurere kunne se bagefter’.

En af hans lærere hed John Scarlett – også kaldet ‘The Eggman’, fordi han var skaldet. Hans elever startede derefter John Scarlett -The ‘Eggman’-blog.

I den skriver en ‘anonym’ følgende forfærdelige historie. Jeg kan ikke stå inde for sandheden – men Putins karriere peger i den retning:

Anonym sagde...
Historien om Magdalene: 9. februar. 2007 kl. 01:57
“Jeg blev rekrutteret til den britiske efterretningstjeneste i 1979. Jeg blev derefter brugt og misbrugt som en ‘zygot’ (nedenfor) fra det tidspunkt frem.

Jeg blev også programmeret af denne frimurerkult til at salve Antikrist og derefter Messias.

Royal Arch Frimurere har et meget eklektisk syn på verdensreligionerne, de allerværste og mest barbariske ritualer for at behage deres obskøne smag.

De valgte deres ‘anti-Krist’ i 1979 – en ung russisk officer fra KGB, ved navn hr. Putin.

Han blev ‘salvet’ i 1993 og steg hurtigt gennem KGB’s rækker for at blive spionchef (FSB). Senere til at blive fungerende premierminister i Rusland og til sidst præsident.

Mr. Putin blev valgt som ‘Antikrist’, programmeret til at angribe Israel i Ashkenaton-kultens slutspil. (De har planlagt dette i så mange år.) – Se Gog-Magog krigen, Ezekiel 38:39.

Heldigvis brød hr. Putin ud af Royal Arch frimureriet i 1994, og det lover godt for den ‘frie’ verden (???)”.

Mange kristne ser Putin som Gog af Magog og Rosj

Ashkenaton-kulten er det jødiske Pilgrim Society

Medlemsliste

Til venstre: Putin laver Illuminatis sataniske tegn, satanshornene.

Putin var efterhånden blevet ubrugelig og blev afskediget

John Scarlett lavede en aftale med hr. Putin i Polen. De kendte hinanden relativt godt, og begge var Royal Arch Frimurere.

Scarlett lovede den arbejdsløse Putin og hans familie sikkert ophold i London – Putin som sproglærer i tysk. Scarlett havde dog meget forskellige planer: Putin var et forbrugsgode – og skulle myrdes som andre ‘forbrugsgoder’. Det erfarede Putin – og rejste til sin fødeby, Skt. Pertersburg – hvor hans karriere begyndte.

Der er forskelle mellem plakaterne om, hvorvidt Putin brød ud af Illuminati efter at være blevet forrådt af MI-6.

Han brød ikke ud –  hans Illuminatihåndtegn ovenfor signalerer det

Putin er medlem af superlogen ‘GOLDEN EURASIA’ sammen med Angela Merkel

Bemærkning
Jøden Putin er ikke en absolut hersker – lige så lidt som jøden Hitler var.

Rockefeller Foundation finansierede Hitlers ledende eugeniker, Ernst Rüdin. Hitler var ikke arisk – nyere DNA-undersøgelser af hans nulevende familiemedlemmer viser, at familien har gener, der er sjældne blandt oprindelige europæere – men almindelige blandt Ashkenazi-jøder og afrikanere!
En højtstående SS-officer, Hansjürgen Koehler, beskrev i 1941, hvordan han skulle få papirer tilbage fra den østrigske kansler Schuschnigg – papirer, som den myrdede tidligere kansler Dollfuss havde fundet, og som hans chef Heydrich mente var korrekte. De forklarede, at Hitlers bedstemor, Maria Anna Schicklgruber, blev gravid med Hitlers far, mens hun tjente i Salomon Rothschilds hjem i Wien.

Begge er hjernevasket i London – Hitler af Tavistock i 1912, Putin i MI6 og senere som WEFYoung Global Leader’ og Royal Arch Frimurer som krigsagenter for de jødiske verdensherskere i Pilgrim Society (stiftet i 1902)

Putins centralbank i Rusland er vasal af US FED – og Putin er vasal og robot for Pilgrim Society.

Han bliver først rigtig farlig, når hans uhellige herrer i City of London beordrer ham til det.

 

 
 
 

*

Nødråb fra Verdens Førende Vaccineudvikler og Gates Foundation-, Gavi-Insider: Covid19-Massevaccinationer Dødelig Katastrofe for Menneskeheden: „Virus- Undslip“/Virusresistens.

Som man vil se nedenfor, er Geert van den Bossche og her verdens førende vaccineudvikler-manager og tidligere insider i Bill Gates Foundation og chefprogramleder for GAVI, Univac, Novartis samt den tyske DZIF og Vareco: Han udsender nu et nødopråb til politikere og myndigheder om en kommende global katastrofe som et resultat af de globale massevaccinationskampagner. Han er en ægte pro-vaccinationsinsider. Her er hans imponerende CV:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vandenbosche-curriculum.png

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, er uafhængig virolog og vaccineekspert, tidligere ansat hos GAVI samt Bill & Melinda Gates Foundaton.

van den Bossche har offentliggjort følgende rystende og lidenskabelige Nødråb i et åbent brev:
Til alle myndigheder, videnskabsfolk og eksperter i hele verden, som dette angår :

Jeg er alt andet end antivaxxer. Som videnskabsmand appellerer jeg normalt ikke til nogen platform af denne art om at tage stilling til vaccinerelaterede emner.

Som dedikeret virolog og vaccineekspert gør jeg kun en undtagelse, når sundhedsautoriteter tillader, at vacciner administreres på måder, der truer folkesundheden, helt sikkert når videnskabelig dokumentation ignoreres.

Den nuværende ekstremt kritiske situation tvinger mig til at sprede dette nødråb.

Da det hidtil usete omfang af menneskelig interventon i Covid-19-pandemien nu risikerer at resultere i en global katastrofe uden lige, kan dette kald ikke lyde højt og stærkt nok.

Som sagt er jeg ikke imod vaccination. Tværtimod kan jeg forsikre Dem om, at hver af de nuværende vacciner er designet, udviklet og produceret af strålende og kompetente forskere.

Imidlertid er denne type profylaktiske vacciner fuldstændig uegnede og endda meget farlige, når de anvendes i massevaccinationskampagner under en virus- pandemi.

Vaccinologer, forskere og klinikere er blinde pga. de positive kortvarige effekter hos individuelle patienter (??), men synes ikke at bekymre sig om de katastrofale konsekvenser for global sundhed.

Medmindre jeg videnskabeligt bevises at have uret, er det svært at forstå, hvordan nuværende menneskelige indgreb vil forhindre cirkulerende virus-varianter i at blive til et vildt monster.

Jeg kører mod uret og udfylder mit videnskabelige manuskript, hvis offentliggørelse desværre sandsynligvis kommer for sent i betragtning af den stadigt stigende trussel fra hurtigt spredte, stærkt infektiøse varianter. Dette er grunden til, at jeg besluttede at allerede sende et resumé af mine fund såvel som at offentliggøre det i min hovedtale på det nylige Vaccine-topmøde i Ohio og på LinkedIn.

Sidste mandag forsynede jeg internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO, med min analyse af den aktuelle pandemi baseret på videnskabeligt informeret indsigt i Covid-19-immunbiologien.

I betragtning af nødniveauet opfordrede jeg dem til at overveje mine bekymringer og til at indlede en debat om de skadelige konsekvenser af yderligere ‘virus immun-undslip’. For dem, der ikke er eksperter på dette område, vedhæfter jeg nedenunder en mere tilgængelig og forståelig version af videnskaben bag dette snigende fænomen.

Selvom der ikke er tid til overs, har jeg endnu ikke modtaget nogen feedback. Eksperter og politikere har været tavse, mens de åbenbart stadig er ivrige efter at tale om afslappende infektionsforebyggelse og af regler for’forårets frigørelse’. Mine udsagn er baseret på intet andet end videnskab. De skal kun modsiges af videnskaben.

Mens man næppe kan komme med forkerte videnskabelige udsagn uden at blive kritiseret af ligestillede, ser det ud til, at forskereliten , der i øjeblikket rådgiver vores verdensledere, foretrækker at tie.

Tilstrækkelige videnskabelige beviser er lagt på bordet. Desværre forbliver det uberørt af dem, der har beføjelse til at handle.

Hvor længe kan man ignorere problemet, når der på nuværende tidspunkt er enorme beviser for, at virus immun-undslip nu truer menneskeheden?

Vi kan næppe sige, at vi ikke vidste det- eller ikke blev advaret. I dette pinefulde brev sætter jeg hele mit omdømme og troværdighed på spil. Jeg forventer af jer, menneskehedens vogtere, i det mindste det samme. Det er yderst presserende.
Åbn debatten. Under alle omstændigheder: vend tidevandet!
Forfatter: Geert Vanden Bossche, DVM, ph.d. (6. marts 2021) -Autor Geert van den Bossche Linked IN

Her følger et interview med Geert van den Bossche.Uddrag fra interviewet med van den Bossche:

Isolation og generelle lockdowns var en meget dårlig idé fra starten, hvilket van den Bossche advarede mod: Unge mennesker burde styrke deres immunforsvar gennem kontakt med virussen – mens de gamle og svage grupper skulle have været isoleret

van den Bossche siger, at gennem 2-trins massevaccination midt i krigens hede opstår en suboptimal udvikling af vaccineantistoffer, der sætter den naturlige immunudvikling ud af funktion. Især stimuleres ikke T-celleforsvaret, som ifølge prof. Sucharit Bakhdi, Mainz, er meget vigtigere end antistofferne.

På grund af T-celleimmunitet var 85% af os allerede immune over for SARSCoV2 (“Covid19”) på grund af SARS-kontakt i 2003-epidemien.
Professor Bakhdi udsættes nu for så alvorlig forfølgelse, at han ønsker at emigrere fra Tyskland. Jeg gætter på, at det samme vil ske med van den Bossche.

Mens virussen ikke kan angribe på grund af vaccinens antistof formerer virussen sig pga., at vaccinens antistof ikke dræber virussen eller beskytter os mod infektion, men kun beskytter mod sygdom.

Virussen reagerer nu med stadig mere aggressive mutationer, der er resistente, og mod hvilke den forældede “Covid19” -virusvaccine ikke længere fungerer.
Vi ved nu ikke længere, hvilke vira vi skal producere vacciner mod – og når en vaccine endelig er tilgængelig, vil den være forældet, og spillet gentager sig.

van den Bossche udelukker ikke dødelige cytokinstorme i tilfælde af fremtidig koronaviruskontakt men ser i øjeblikket dette “virus-undslip” som den umiddelbare fare

Massevaccinationen skaber et kapløb mellem det antistof, der produceres af den suboptimale “Covid19” -vaccination “i krigens varme” og virussen
Dette kapløb vil menneskeheden tabe – med store dødstal

I sidste ende har vi totalt ukontrollerbare, resistente, meget dødbringende og smitsomme vira i hele verden.

Nedenfor fra Georgia Guidestones

Med Mette Frederiksens løfte om revaccination ar efter år mod “covid19 “og Netanjahus udsigt til op til 4 vaccinationer årligt mod mutationsepidemier samt Pfizers igangværende fremstilling af den 3. “covid19” forstærkervaccine antyder van den Bossches vision, at der skal banes vej for en en apokalyptisk epidemi

*

Den Nye Verdensorden i Billeder

Følgende billeder om Den Nye Verdensorden er lånt fra websiten rense.com

Activist Post 13. marts
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vaccine-criticism-is-terrorirsm.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er maurice-strong-collpse-civilization.png

Ingen Maske!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er fifteen-of-ten-positive.png

 

*

I Tyske Alderdomshjem Dør De Gamle angiveligt som Fluer straks efter „Covid19“-Vaccinationer

Forhåbentlig er nedenstående ikke korrekt. Dokumentationen lever ikke op til min sædvanlige standard. Men en tysk hjemmeside ville nok ikke vove at fremsætte nedenstående uden at være sikker i sin sag: Hvis det er usandt, ville hjemmesiden være færdig. Der finder en voldsom mediehekseforfølgelse sted i Tyskland af folk, der fremsætter “corona fake news”, der oftest er sande.

I DK straffes “kriminelle”, der overtræder “Corona’s adfærdsmæssige normer” nu pr. lov dobbelt: 1 år i fængsel for normale demonstranter, der opfordrer til vold, 2 år for en person, der opfordrede til vold ved en Covid19-demonstration – på grund af speciel korona lovgivning!

Unser Mitteleuropa 3. März 2021: Følgende tal / grafer er originale data fra RKI og er blevet “samlet af en ven af ​​Jan-Peter Wöbking via en API-grænseflade”?
Han talte til ham i telefon og er i øjeblikket i kontakt med professor Hockertz og professor Bhakdi.
Dataindsamlingen (ich.bingenervt.de/Altenheime.xlsx) opdateres dagligt. Det er bare toppen af ​​isbjerget. Kilde: hans konto i FB

Se en gyserberetning i „Südkurier: Af de første 40 vaccinerede plejehjemsbeboere i Bodensee-området er 11 døde efter COvid19-vaccination – af vaccinen eller af andre grunde?

Orange streger: dødsfald fra 28.12.2020 (påbegyndt vaccinationer
Blå streger: Dødsfald 01.01. – 27.december 2020)

 

*

NVO-Kuren

*

Finder Hemmeligholdte Massedødsfald Sted allerede kort efter mRNA-Vaccinationer?

Det er klart, at der er bivirkninger efter mRNA- og DNA-“Covid19” -vaccinationerne. Der er imidlertid tavshed om hvilke, i hvilket omfang og med hvilken sværhedsgrad disse bivirkninger opstår. Medierne er tavse – og vaccineproducenterne angiver kun ubetydelige bivirkninger såsom rødme og hævelse af vaccinationsstedet.

Ikke desto mindre er der officielle tal fra Israel, der viser, at dødeligheden er signifikant højere blandt Pfizer-vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede, og at infektionsgraden er højere blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede.

I USA kan enhver rapportere en mistanke om vaccinationsbivirkning til VAERS. Som VAERS påpeger: 1) Det handler om begivenheder EFTER vaccinationer uden at kommentere et årsagsforhold 2) De reelle tal er meget større.

Her er CDC / VAERS-data fra 26. februar 2021: dataene strækker sig til 26. februar 2021 med 25.212 bivirkninger registreret, inklusive 1.265 dødsfald efter injektioner af de eksperimentelle COVID mRNA-vacciner fra Pfizer og Moderna.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covis19-vacc-events-26.2.21-1.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid19-vacc.-side-effects-by-firm-1.png

De seneste VAERS-data: Fra 14. december 2020 til 1. marts 2021 blev der givet over 76 millioner doser af COVID-19-vacciner i USA.

I løbet af denne tid modtog VAERS 1.381 dødsrapporter (0,0018%) blandt folk, der modtog en COVID-19-vaccine.

CDC- og FDA-lægerne gennemgår hver dødsrapport, så snart den er underrettet, og CDC vil anmode om medicinske journaler for yderligere at evaluere rapporterne.
En gennemgang af de tilgængelige kliniske oplysninger, herunder dødsattester, obduktion og medicinske optegnelser, viste ingen beviser for, at vaccination bidrog til patientens død.

Imidlertid er denne 0,0018% ikke hele sandheden!
Ifølge VAERS 2010 er bivirkninger ved lægemidler og vacciner almindelige, men rapporteres ikke tilstrækkeligt.

En bivirkning forekommer hos 25% af de ambulante patienter, men mindre end 0,3% rapporteres til Food and Drug Administration (FDA).

Mindre end 1% af vaccinebivirkninger anmeldes.
Lave rapporteringsfrekvenser forhindrer eller bremser identifikationen af ​​”problematiske” lægemidler og vacciner, der truer folkesundheden.

Kommentar
I denne sammenhæng har vi altså tilsyneladende at gøre med 0,0018% x 100 dødsfald blandt de vaccinerede = 0,18% – ikke med 0,0018% dødsfald!

Præcis denne 0,2% dødsrate blev offentliggjort af den israelske regering.
Denne sidstnævnte undersøgelse viste 40 gange mere dødelighed hos vaccinerede over 65 år og 260 gange højere hos yngre vaccinerede end hos ikke-vaccinerede personer.
Høj dødelighed og svære bivirkninger efter vaccinationer er også blevet registreret andetsteds

*

Svækker Modernas og Pfizers mRNA Vacciner Kræftcelleforsvaret? NVO- Befolkningsreduktion

Hvis man ser på det sidste år, hvor en central elite gennem deres medier og politikere vasaliserede vores verden ind i social og økonomisk ruin på samme tid, synkroniseret og overalt (undtagen i det så forkætrede Sverige) ved hjælp af en orkestreret hjernevaskestorm, tror man mere og mere mere, at alle disse kræfter er led i den Nye Verdensorden (NWO) med WEFs “Great Reset”, den “4. Industrielle revolution”.

Iflg. University of Washington forhindrer vaccinerne os ikke i at få “Covid19” eller i at videreføre sygdommen – de lindrer kun symptomerne – og kun i ukendt kort tid

NWO-punkt: Befolkningsreduktion

Et centralt punkt i denne revolution er reduktion af befolkningerne som mejslet ind i sten på Georgia Guidestones:
500 millioner mennesker får lov til at leve på jorden som slaver for eliten. Hvad med de andre 7 milliarder?

Mens jeg læste vaccineproducenten Moderna-hjemmesiden, bemærkede jeg den udtrykte plan om, at de ønskede at bruge deres mRNA-software til at gøre vores celler til chips i den store centrale computer – og dermed kontrollere vores “helbred” efter ønske.

Nicholas (Nick) Rockefeller fortalte sin ven, Aaron Russo, nøjagtigt det samme – blandt andet at vi alle skulle nave en hjernechip for at være i stand til at købe.
Målet er en verdensregering af bankfolk, hvor vi er kontrollerede slaver.
Disse mennesker er totalt kyniske

Russo døde på mystisk vis kort efter interviewet.

The Times 24. Mai 2009 havde en bemærkelsesværdig historie: Bill Gates, milliardæren, samlede sine venner i “De Godes Klub”, inklusive David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros, Michael Bloomberg, New Yorks borgmester og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey.
De blev enige om, at de ville basere sig på en tilgang, hvor befolkningstilvækst skulle behandles som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. “Dette er et sådant mareridt”. De “Gode” mente, at regeringer ikke kunne handle radikalt nok, hvorfor de selv måtte handle!

I 1974 gjorde Henry Kissinger fødevarehjælp til lande i den tredje verden afhængig af fødselsnedsættelser

USA, WHO og Norge var involveret i en steriliseringsvaccinationsskandale i Mexico, Filippinerne og Guatamala i 1990’erne, hvor stivkrampe-vaccine til udelukkende kvinder i alderen 15-45 år hemmeligt var blevet tilsat steriliserende humant choriogonadotropin.

Rockefellers har været meget aktive – ikke mindst gennem mentalhygiejnen. De stod bag racehygiejnebevægelsen længe før Hitler – hjalp endda deres stammefælle Hitler med at forme hans raceideer. Dette blev gjort gennem Ernst Rüdin og hans åndelige børn, Auschwitz ogandre KZ-lejre, som blev administreret af IG Farben, der producerede syntetisk benzin og gummi til Hitlers fly under licens fra Rockefellers Standard Oil. John Rockefeller Jr. var den største aktionær i IG Farben sammen med Rothschilds FED og Bank of England (kapitel 2).

Bill Gates ønsker at reducere jordens befolkning med 15% ved hjælp af vaccinationer:

Gates ser dog med rette, at befolkningseksplosionen finder sted i de fattigste lande – og at måske bedre helbred kan motivere folk til færre fødsler, hvorved han overser religiøse forhold (Islam) – eller? Disse folk sværmer nu uhindret ind i Vesten og øger vores befolkning i høj grad.

Er det muligt, at Moderna og Pfizers mRNA-vacciner tjener til at reducere Jordens befolkning – ud over total kontrol?
Under alle omstændigheder er vaccinerne forældede for den nu almindelige sæsonbetingede influenza – og de er virkningsløse og her og her og her og her og her mod en aldrig isoleret eller dokumenteret “Covid19” -virus.

På denne baggrund er politikernes og mediernes fanatisme efter at få os alle vaccineret og dermed IT-registreret meget mistænkelig. Især fordi de ikke sagde et ord om epidemien i 2017/18 med en meget højere dødsrate!

Er mRNA-vaccinen en del af en befolkningsreduktion?
Memorial Sloan Kettering Cancer Center:: Dette arbejde blev betalt med et tilskud fra National Cancer Institute.
Holdets leder, Christine Mayr, modtog den prestigefyldte NIH Director’s Pioneer Award.

Forskere ved Sloan Kettering Institute har fundet ud af, at ændringer i et informationsbærende molekyle kaldet messenger RNA kan inaktivere kræftundertrykkende proteiner og derved fremme kræft.

Resultaterne afslører tidligere ukendte drivere for sygdommen. Det er vigtigt at bemærke, at mRNA’er er en normal del af alle celler, og “de specifikke, der diskuteres her, er ikke involveret i mRNA-baserede vacciner såsom dem, der er udviklet mod SARS-CoV-2″ (Covid19). (??)

De fleste mennesker betragter kræft som en forstyrret DNA-sygdom. Ændringer eller mutationer i DNA-nucleotidrækkefølgerne (sekvenserne) ændrer funktionen af ​​proteinerne fremstillet fradette DNA og fører til ukontrolleret celledeling.

Der er dog et andet informationslag mellem DNA og proteiner, kendt som messenger RNA (mRNA), der tjener som en afgørende forbindelse mellem de to.
Ny forskning antyder, at mRNA i sig selv kan medføre kræftfremkaldende ændringer.

“Disse mRNA-ændringer har den samme ultimative effekt som kendte kræftdrivere i DNA, så vi tror på, at de kan spille en meget vigtig rolle.”

Oplysningerne i DNA er kodet i en specifik sekvens på omkring 3 milliarder nukleotid “bogstaver” – forskellige kombinationer af A, T, G og C. Blokke af disse bogstaver – gener – bruges til at gøre visse proteiner til de vigtigste arbejdsheste i en celle. Men DNA lever i kernen, mens proteiner fremstilles i det omgivende cytoplasma. For at udfylde dette hul skal en celle først lave en RNA-kopi af et gens DNA. Denne RNA-kopi, kendt som messenger-RNA, transporteres derefter ud af kernen. Det er denne kopi af mRNA, som celler læser og oversætter til protein.

Normalt er mRNA-kopien lidt kortere end dens DNA-forløber. Dette skyldes, at den nyttige information i DNA kaldet exons ofte adskilles af unødvendige sekvensblokke. Disse unødvendige dele, kaldet introner, skal skæres ud for at skabe et slutprodukt.

Når intronerne er fjernet, splejses de resterende exoner sammen.

Hvis mRNA-kopien ikke indeholder alle eksoner i et gen eller er forkortet, afskæres også proteinet, der fremstilles af dette mRNA. Det fungerer muligvis ikke længere korrekt.

Og hvis dette protein er en kræftundertrykker en der beskytter mod kræft – kan det medføre problemer.

Dr. Mayr og hendes kolleger fandt ud af, at mange af mRNA’erne i kræftceller producerer disse beskårne kræftundertrykkelsesproteiner. Ændringerne forekommer ikke kun i kendte kræftundertrykkende gener, men også i tidligere ukendte gener.

“Ændringerne i mRNA resulterer i proteiner, der ligner meget proteinerne, der er lavet, når der er en mutation i DNA’et, der resulterer i dannelsen af ​​et beskåret protein,” siger hun. ”I sidste ende er resultatet for cellen meget ens, men hvordan det skete er meget anderledes.

Dr. Mayr behandlede specifikt kronisk lymfocytisk leukæmi (CLL), en type blodkræft. Forskerne fandt, at langt større antal mennesker med CLL havde inaktivering af et kræftundertrykkende gen på mRNA-niveau end dem, der havde det på DNA-niveau.

Selvom Dr. Mayr har identificeret mRNA-ændringer i CLL, er de sandsynligvis ikke kun begrænset til denne blodkræft.

Er det muligt at producere sådanne defekte mRNA-molekyler i laboratoriet – og muligvis bruge dem i ellers ineffektive “Covid19” -vacciner?
Jeg vil ikke og kan ikke gå nærmere ind på disse komplicerede genetiske processer.

Jeg vil bare henlede opmærksomheden på, at både DNA og RNA manipuleres og afkortes til produktion af forskellige proteiner ved mutagenese.

Wikipedia skriver: I molekylærbiologi er mutagenese en vigtig laboratorieteknik, hvor DNA-mutationer er specifikt konstrueret for at producere biblioteker med muterede gener, proteiner, bakteriestammer eller andre genetisk modificerede organismer. De forskellige komponenter i et gen såvel som dets regulatoriske elementer og dets genprodukter kan muteres, så funktionen af ​​en genetisk placering, proces eller et produkt kan undersøges i detaljer. Mutationen kan producere muterede proteiner med interessante egenskaber eller forbedrede eller nye funktioner, der kan være af kommerciel anvendelse.
Det samme gælder for RNA – som også kan afkortes.

Kommentar
Kloge mennesker har sagt, at hvad der kan gøres, vil blive gjort:
Så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de ubrugelige vacciner kan bruges til kontrol eller befolkningsreduktion – for det kan de. Som Moderna skriver på sin hjemmeside: Det er også muligt at tilføje flere mRNA’er til den samme vaccine!

Nogle hævder, at Covid19 mRNA vaccine måske kan hjælpe med at kurere cancer. “Kræftceller danner proteiner, som kan manipuleres med mRNA-vacciner”.
Men det er et tveægget sværd, der så også KAN bruges til lige nøjagtig det modsatte!

Folkene bag NWO kalder sig filantroper – men har hidtil ikke afsløret nogen reelle filantropiske hensigter ud over at fremme deres NVO:
De var hovedmændene bag den Store Franske Revolution og her og alle efterfølgende revolutioner, den Bolsjevistiske Russiske Revolution i 1917 og Første Verdenskrig sam bag Hitler og muslimsk masseindvandring og her (“Tyskland har brug for chokterapi for at blive NWO lydig”) såvel som her og igennem deres Centralbanksystem (år 1930) og her greb de finansiel og dermed politisk magt og gjorde vores politikere til vasaller og gennem besiddelse massemedierne deres talerør.

Deler elitisterne også bare Bill Gates “vaccinationsstrategi” i udviklingslande – eller vil de være mere radikale overalt – som Georgia Guidestones (ovenfor) forudsiger?

Så med genvaccinationer – enten med mRNA eller direkte DNA-injektioner – kan man ikke udelukke en generel hensigt om at reducere befolkningen. Vi får se, når senbivirkningerne opstår.
Min skjoldbruskkirtelinfektion var en senbivirkning ti et influenzasvaccine med det giftige Golfkrigs-inducerende squalen.

*

AstraZenica DNA-Vaccine Lægger Straks Folk Ned

AstraZeneca, Johnson & Johnson og den russiske Sputnik-vaccine bruger konstruerede 2-strengede DNA-molekyler, der trænger ind i cellekernen og overtager kommandoen over vores eget mRNA til at producere antistoffer i ribosomerne. Det vides ikke, om der vil være permanente ændringer.

Breitbart 22, Febr. 2021: Snesevis af italienske lærere meldte sig syge mandag efter at have været vaccineret mod coronavirus med AstraZeneca-vaccinen i Treviso, det nordlige Italien, i weekenden.

Elever på to mellemskoler blev sendt hjem en time tidligere end normalt, fordi lærerpersonalet var utilstrækkeligt. På Duca degli Abruzzi High School var 15 ud af 130 lærere fraværende og klagede over feber, utilpashed og knoglesmerter.

På en lokal folkeskole, San Domenico Savio, meldte to ud af tre lærere sig syge med lignende symptomer på grund af forværrede bivirkninger af den vaccine, der havde deaktiveret dem.

Nu er der tale om, at nogle skoler skal lukke på grund af mangel på lærere, rapporterede Tribuna di Treviso mandag, da “dusinvis” af lokale lærere ikke er i stand til at melde sig tilbage på arbejde.

Alle lærere, der var vaccineret mod coronavirus, var yngre end 55 år, og alle modtog AstraZeneca-vaccinen.

I slutningen af ​​sidste uge suspenderede hertuginde Elisabeth Hospital i Braunschweig vaccinationsprogrammet mod AstraZeneca indtil videre, efter at 37 af de 88 vaccinerede medarbejdere ikke kunne arbejde på grund af bivirkninger svarende til dem i Treviso.

En svensk region suspenderede midlertidigt vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen i midten af ​​februar, da flere end forventet sagde, at de havde feber efter at have fået stikket. Vaccinationerne med AstraZeneca coronavirus-vaccinen blev også annulleret to steder i Niedersachsen efter klager fra klinikmedarbejdere om bivirkninger.

*

Storbritanniens Sundheitsministerium, USAs CDC und Statens SerumInstitut: „Ingen Information om Isolation af Covid19-Virus“: Viruset Findes ikke! UK-Sundheitsministerium: Ikke Tilstrækkeligt Belæg for ved Lov at forbyde Masseforsamlinger

Kevin Boyle 4 March 2021: Jeg (Boyle)sendte anmodninger om dataindsigt til Storbritanniens Sundheds- og Socialministerium , som indrømmede i et indledende svar (på spørgsmålet om isolering af virussen), at
“ministeriet har “ingen oplysninger om isoleringen af ​​Sars-Cov-2” (“Covid19”) !!!

Min kommentar: Se også CDC-erklæringen (s. 39 og 43) om, at ”der ikke er noget kvantificeret isolat af covid19-viruset”. Se endv. aktindsigtssvaret fra Statens Serum Institut (SSI) om, at de “ikke har noget bevis for eksistensen af ​​Covid19-viruset”).

I et SSI-aktindsigtssvar på min anmodning var det klart, at den anvendte PCR-metode, som hele pandemien er baseret på, ikke er “Covid19-specifik, og at metodens nøjagtighed slet ikke er kontrolleret – ja, PCR-metoden er fuldstændig ubrugelig.

Kevin Boyle 4 March 2021: Her er min anden anmodning:
“Send os information om eksperimenter og bevis for, at COVID-19 smitter fra person-til-person.
Kan I venligst dele alle de tilgængelige beviser, der er indsamlet i løbet af de sidste 150 år, og som viser kommunikation mellem mennesker og mennesker for andre sygdomme med en influenzatype? “

Svar:
”Public Health England kan bekræfte, at disse oplysninger er registreret. Oplysningerne er dog undtaget i henhold til afsnit 21 i FOI-loven, da de ellers er rimeligt tilgængelige. På grund af undtagelsesbestemmelserne behøver vi ikke kontrollere, om disse oplysninger er af offentlig interesse for dig eller ej. For at forenkle forholdene har vi imidlertid inkluderet et link til rapporten “Effekt af massesamlinger på influenza”:

UK Department of Health 2014: Virkningen af ​​massesamlinger på en pandemi influenza.
Afslutningsvis er der begrænsede data, der tyder på, at massesamlinger er knyttet til transmission af influenza.

Visse unikke begivenheder som Hajj, specielle faciliteter inklusive civile og militære skibe – et nyt tema for denne opdatering – indendørs spillesteder og overfyldte udendørs spillesteder udgør hovedgrundlaget for massesamlinger, der er knyttet til influenzaudbrud.

Beviset er dog stadig ikke stærkt nok til at understøtte juridiske begrænsninger.

*

I Israel Har Pfizer-vaccine Slået 40 Gange Flere Gamle og 260 Gange Flere Yngre ihjel end “Covid19”: Vaccinen Virker ikke på Virus

“Vi konkluderer, at Pfizer-vaccinerne til ældre dræbte omkring 40 gange flere mennesker end sygdommen i sig selv ville have dræbt i løbet af 5-ugers vaccinations- og omkring 260 gange flere mennesker end sygdommen i den yngre aldersgruppe.” , konkluderer analyserne fra Dr. Hervé Seligmann, seniorforsker ved det medicinske fakultet ved universitetet i Aix-Marseille og Haim Yativ (Nakim) vedr. Pfizers eksperimentelle mRNA-vaccine

Det israelske websted, Nakim 2. marts 2021, bringer en meget detaljeret analyse af de kortsigtede bivirkninger efter “Covid19” -vaccinationerne i verdens førende vaccinationsland, Israel.

Det drejer sig om ret små – men signifikante tal. I hvert fald viser tallene, at Pfizer-vaccinen ikke virker – som jeg tidligere har dokumenteret og her

Det israelske websted, Nakim 2. marts 2021, bringer en meget detaljeret analyse af de kortsigtede bivirkninger efter “Covid19” -vaccinationerne i verdens førende vaccinationsland, Israel.

Tallene tager endnu ikke hensyn til “langsigtede komplikationer”

Haim Yativ og Dr. Seligmann forklarer, at “dette er en ny Holocaust” for dem over for pres fra de israelske myndigheder om at vaccinere borgere.

Nakim taler om “afsløringen af ​​vaccinationsdata i Israel som et skræmmende billede og situation” .

Den 11. februar 2021 offentliggjorde Ynet (det mest berømte israelske nyhedswebsted) en forvirrende og forvirret artikel med titlen “Data om vaccinationseffektivitet i Israel og dets hurtige indvirkning på ungdommen” (på hebraisk).

Denne artikel er baggrunden for den følgende analyse

Nakim giver også eksempler på regeringens manipulation med dødeligheden, fx her: For at skønne om dødeligheden for dem over 65 år, der stort set blev vaccineret inden denne periode, bruger vi data rapporteret af den amerikanske baserede VAERS.

Der fandt vi, se artiklen på engelsk, at forholdet mellem dødsfald for mennesker over 65 år og personer under 65 år er omkring 4,42 (155/35) – dvs. 4,42 gange højere for ældre end yngre!
Derfor bør dødeligheden for personer over 65 år mellem den første og anden dosis vaccine inden den 19. januar være 0,042 (dødeligheden under 65 år) ganget med 4,42, hvilket er 0,186% og tæt på sundhedsministeriets tal den 21. januar 2021.

Denne værdi på 0,2% døde blev senere mystisk ændret af sundhedsministeriet og skiftet ud med 0,005% uden forklaring, se artiklen på hebraisk. Ovenstående overvejelser viser, at data om dødeligheden, der blev givet tidligere, var korrekte.

De opdaterede data om dødsraten kunne/skulle antyde, at dødsraten er lavere hos ældre (end den faktisk er).

Tabel fra Israels sundhedsministerium den 11. februar 2021 vedr. vaccinebivirkninger

Et tysk resumé kan læses i Corona Transition 3. marts 2021

Vi understreger, at dette finder sted for at oprette et grønt pas, der er gyldigt i maksimalt 6 måneder, og for at fremme Pfizer-salg.

Dette skønnede antal dødsfald pga. vaccinen er sandsynligvis meget lavere end det faktiske antal, da det kun tager højde for dødsfaldene defineret som COVID-19 dødsfald i denne korte periode og AVC og hjertehændelser (og andre) som følge af de inflammatoriske reaktioner , og inkluderer ikke snesevis af rapporter dokumenteret på NAKIM-webstedet, som endda kun repræsenterer toppen af ​​isbjerget.

Vi forventer bivirkninger på mellemlang og lang sigt pga. vaccination som ADE (antistofafhængig tildragelse) og de vaccineresistente mutanter, der er forårsaget af vaccinerne om få måneder.

Dette tager ikke højde for de langsigtede komplikationer, der er beskrevet i en strafferetlig klage indgivet i Frankrig i december 2020.

Ifølge America’s Frontline Doctors (AFLDS) kan Covid-19-antistofferne genereret af mRNA-vaccinen forårsage en alvorlig eller dødelig sygdom, hvis personen senere udsættes for SARS-CoV-2. Vaccinen forstærker (derefter) infektionen i stedet for at forhindre skader. ” (Cytokinestorm)

*

Netanyahu: Alle Israelere (og Vi) Skal sandsynligvis Vaccineres 4 Gange årligt. Israel Skal Blive et Imperium for en Endeløs Række Virkningsløse Nürnberg-kode- og legemsbeskadigende “Covid” -Vacciner

Jeg har beskrevet, hvordan Israel, verdens førende Nation med hensyn til “Covid19” vaccinationer, er bevis for, at vaccinationerne er ineffektive – og at dødeligheden stiger, når vaccinationsraten stiger.
Frankrig er det andet bevis på ineffektiviteten af ​​”Covid19″ -vaccinationerne.

Desuden beskrev jeg den vanvittige situation i Israel med et vaccinationskort som adgangskort til butikkerne – på samme tid som alle disse vaccinerede mennesker stadig går rundt med masker – idet de åbenbart anerkender virkningsløsheden af og manglen på tillid til de forældede vacciner.
Og med god grund: Vaccinerne kan først bruges, når de vira, som de er fremstillet mod, er udbrændt og erstattet af andre:

DERFOR ER INFLUENZAVACCINER ALTID VIRKNINGS- OG MENINGSLØSE

Nu bekræfter den jødiske efterforskningsjournalist, Atzmon Gilad, at der foregår noget meget råddent i staten Israel.

Gilad Atzmon 2. marts 2021: Under en pressekonference indrømmede Netanyahu, ”De vacciner, vi har, ingen ved, hvor længe de vil vare … Vi er nødt til at forberede os på det værst mulige scenario. Det værste scenario er, at vi skal vaccinere (to gange) hver sjette måned. ”Det vil betyde at købe op til 36 millioner doser vaccine, forudsat at hver 9 millioner israelere har brug for to doser hver sjette måned.

Af en eller anden grund har det israelske regime formået at omskabe en særlig sund nation med meget få dødsfald i den første bølge af Covid-19 (omkring 30 mennesker i alt mellem 1. marts og 1. juni) til at få en “Vaxi-Nation“: mennesker, der er afhængige af en konstant forsyning af “livsbevarende” mRNA-stoffer.

Netanyahu forudsagde også, at “hele verden vil konkurrere om disse vacciner … Jeg er endnu engang fast besluttet på at sætte Israel øverst på listen.” Han lovede den jødiske stat – i samarbejde med Pfizer og Moderna – samt Danmark, Østrig at gøre Bahrain til et “vaccineimperium”

I stedet for at søge fredelige forbindelser med Covid rekrutteres israelerne som en “nation” for at deltage i en fuldt ud “udslettelseskrig” mod den mindre trussel.

I sin kamp mod Covid-19 gentog Israel hver fejl, det har gjort i sin korte historie. I stedet for at lede efter sameksistens sigter den mod tilintetgørelse.
Det planlægger at vaccinere hele befolkningen, inklusive børn og gravide kvinder, op til fire gange om året.

Og som i deres krig mod utallige fjender, bekæmper Israel det lille koronamonster “ved bedrag” (Mossads motto) og en mRNA-vaccination.

Men indtil videre har de kun formået at overliste sig selv på en kolossal skala.
I de sidste 8 uger af Pfizers massevaccination fordoblede Israel antallet af Covid-19-dødsfald, de havde samlet i de sidste 10 måneder af pandemien.

En større kapitalommert er det svært at forestille sig.

De almindelige medier i Israel er ikke overbeviste om Pfizer-eksperimentets succes, især i betragtning af at “R-nummeret” er tilbage på 1 og sandsynligvis vil stige.

*

*

Storbritanniens Sundheitsministerium, USAs CDC und Statens SerumInstitut: „Ingen Information om Isolation af Covid19-Virus“: Viruset Findes ikke! UK-Sundheitsministerium: Ikke Tilstrækkeligt Belæg for ved Lov at forbyde Masseforsamlinger

Kevin Boyle 4 March 2021: Jeg (Boyle)sendte anmodninger om dataindsigt til Storbritanniens Sundheds- og Socialministerium , som indrømmede i et indledende svar (på spørgsmålet om isolering af virussen), at
“ministeriet har “ingen oplysninger om isoleringen af ​​Sars-Cov-2” (“Covid19”) !!!

Min kommentar: Se også CDC-erklæringen (s. 39 og 43) om, at ”der ikke er noget kvantificeret isolat af covid19-viruset”. Se endv. aktindsigtssvaret fra Statens Serum Institut (SSI) om, at de “ikke har noget bevis for eksistensen af ​​Covid19-viruset”).

I et SSI-aktindsigtssvar på min anmodning var det klart, at den anvendte PCR-metode, som hele pandemien er baseret på, ikke er “Covid19-specifik, og at metodens nøjagtighed slet ikke er kontrolleret – ja, PCR-metoden er fuldstændig ubrugelig.

Kevin Boyle 4 March 2021: Her er min anden anmodning:
“Send os information om eksperimenter og bevis for, at COVID-19 smitter fra person-til-person.
Kan I venligst dele alle de tilgængelige beviser, der er indsamlet i løbet af de sidste 150 år, og som viser kommunikation mellem mennesker og mennesker for andre sygdomme med en influenzatype? “

Svar:
”Public Health England kan bekræfte, at disse oplysninger er registreret. Oplysningerne er dog undtaget i henhold til afsnit 21 i FOI-loven, da de ellers er rimeligt tilgængelige. På grund af undtagelsesbestemmelserne behøver vi ikke kontrollere, om disse oplysninger er af offentlig interesse for dig eller ej. For at forenkle forholdene har vi imidlertid inkluderet et link til rapporten “Effekt af massesamlinger på influenza”:

UK Department of Health 2014: Virkningen af ​​massesamlinger på en pandemi influenza.
Afslutningsvis er der begrænsede data, der tyder på, at massesamlinger er knyttet til transmission af influenza.

Visse unikke begivenheder som Hajj, specielle faciliteter inklusive civile og militære skibe – et nyt tema for denne opdatering – indendørs spillesteder og overfyldte udendørs spillesteder udgør hovedgrundlaget for massesamlinger, der er knyttet til influenzaudbrud.

Beviset er dog stadig ikke stærkt nok til at understøtte juridiske begrænsninger.

*

I Israel Har Pfizer-vaccine Slået 40 Gange Flere Gamle og 260 Gange Flere Yngre ihjel end “Covid19”: Vaccinen Virker ikke på Virus

“Vi konkluderer, at Pfizer-vaccinerne til ældre dræbte omkring 40 gange flere mennesker end sygdommen i sig selv ville have dræbt i løbet af 5-ugers vaccinations- og omkring 260 gange flere mennesker end sygdommen i den yngre aldersgruppe.” , konkluderer analyserne fra Dr. Hervé Seligmann, seniorforsker ved det medicinske fakultet ved universitetet i Aix-Marseille og Haim Yativ (Nakim) vedr. Pfizers eksperimentelle mRNA-vaccine

Det israelske websted, Nakim 2. marts 2021, bringer en meget detaljeret analyse af de kortsigtede bivirkninger efter “Covid19” -vaccinationerne i verdens førende vaccinationsland, Israel.

Det drejer sig om ret små – men signifikante tal. I hvert fald viser tallene, at Pfizer-vaccinen ikke virker – som jeg tidligere har dokumenteret og her

Det israelske websted, Nakim 2. marts 2021, bringer en meget detaljeret analyse af de kortsigtede bivirkninger efter “Covid19” -vaccinationerne i verdens førende vaccinationsland, Israel.

Tallene tager endnu ikke hensyn til “langsigtede komplikationer”

Haim Yativ og Dr. Seligmann forklarer, at “dette er en ny Holocaust” for dem over for pres fra de israelske myndigheder om at vaccinere borgere.

Nakim taler om “afsløringen af ​​vaccinationsdata i Israel som et skræmmende billede og situation” .

Den 11. februar 2021 offentliggjorde Ynet (det mest berømte israelske nyhedswebsted) en forvirrende og forvirret artikel med titlen “Data om vaccinationseffektivitet i Israel og dets hurtige indvirkning på ungdommen” (på hebraisk).

Denne artikel er baggrunden for den følgende analyse

Nakim giver også eksempler på regeringens manipulation med dødeligheden, fx her: For at skønne om dødeligheden for dem over 65 år, der stort set blev vaccineret inden denne periode, bruger vi data rapporteret af den amerikanske baserede VAERS.

Der fandt vi, se artiklen på engelsk, at forholdet mellem dødsfald for mennesker over 65 år og personer under 65 år er omkring 4,42 (155/35) – dvs. 4,42 gange højere for ældre end yngre!
Derfor bør dødeligheden for personer over 65 år mellem den første og anden dosis vaccine inden den 19. januar være 0,042 (dødeligheden under 65 år) ganget med 4,42, hvilket er 0,186% og tæt på sundhedsministeriets tal den 21. januar 2021.

Denne værdi på 0,2% døde blev senere mystisk ændret af sundhedsministeriet og skiftet ud med 0,005% uden forklaring, se artiklen på hebraisk. Ovenstående overvejelser viser, at data om dødeligheden, der blev givet tidligere, var korrekte.

De opdaterede data om dødsraten kunne/skulle antyde, at dødsraten er lavere hos ældre (end den faktisk er).

Tabel fra Israels sundhedsministerium den 11. februar 2021 vedr. vaccinebivirkninger

Et tysk resumé kan læses i Corona Transition 3. marts 2021

Vi understreger, at dette finder sted for at oprette et grønt pas, der er gyldigt i maksimalt 6 måneder, og for at fremme Pfizer-salg.

Dette skønnede antal dødsfald pga. vaccinen er sandsynligvis meget lavere end det faktiske antal, da det kun tager højde for dødsfaldene defineret som COVID-19 dødsfald i denne korte periode og AVC og hjertehændelser (og andre) som følge af de inflammatoriske reaktioner , og inkluderer ikke snesevis af rapporter dokumenteret på NAKIM-webstedet, som endda kun repræsenterer toppen af ​​isbjerget.

Vi forventer bivirkninger på mellemlang og lang sigt pga. vaccination som ADE (antistofafhængig tildragelse) og de vaccineresistente mutanter, der er forårsaget af vaccinerne om få måneder.

Dette tager ikke højde for de langsigtede komplikationer, der er beskrevet i en strafferetlig klage indgivet i Frankrig i december 2020.

Ifølge America’s Frontline Doctors (AFLDS) kan Covid-19-antistofferne genereret af mRNA-vaccinen forårsage en alvorlig eller dødelig sygdom, hvis personen senere udsættes for SARS-CoV-2. Vaccinen forstærker (derefter) infektionen i stedet for at forhindre skader. ” (Cytokinestorm)

*

Vaccinationsattest eller udelukkelse. EU Planlagde allerede i 2018 Denne Nye „Normalitet“ og Verdensbanken i 2017! Israel Gør Alvor af Det: „I den Nye Verden Kan Man ikke mere Leve uden Vaccinen“

EU planlagde denne nye “normalitet” allerede i 2018. Israel tager det alvorligt: ​​En israeler siger: ”FOLK KAN IKKE LEVE DERES LIV I DEN NYE VERDEN UDEN (vaccinen). VI SKAL TAGE VACCINEN “!!!

Vanvidet i Israel er så stort, at man nu også vaccinerer folk, der har haft “covid19”!

Allerede i 2018 havde EU banet vejen for et vaccinationscertifikat for 2022.
I sommeren 2021 bliver et “covid19”-vaccinepas = rejsepas

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

Plandemien og her og se “Event 201” var længe blevet under udarbejdelse.

Se Covid19 på Verdensbankens oversigt fra 201

Nu kommer det globale vaccinationspas
– det er allerede en realitet i Israel.
For at få adgang til visse butikker skal israelere vise et “grønt vaccinationspas” som bevis for, at de er blevet vaccineret.

Endog adgang til supermarkedet er kun mulig med et vaccinationscertifikat.

Til trods for at vaccinationen er afsluttet, går mennesker, der er blevet vaccineret i Israel, stadig rundt iført masker.

Og med god grund: Israel er bevis for, at “Covid19” vaccinationerne er ineffektive – faktisk for, at endog antallet af “inficerede personer” øges jo mere der vaccineres.

Følgende videoer viser den nye “normalitet” i Israel – og snart overalt.
Dette inkluderer også vaccination hver 6. måned. Fordi det “grønne” vaccinationscertifikat ikke er længere gyldigt

Videoer fra den “nye normalitet” i Israel – og snart globalt

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vaccinated-notdangerous.png

*

“Covid19”-Vaccine Er Værste Medicinske Meningsløshed samt Nürnberger Kodex-/ Legemskrænkelse; Nedlukninger En Dødelig Fejl

Hele ”Covid19″-ståhejet er i sig selv et enormt bedrageri: Der er ikke i elektronmikroskop set et specifikt “covid19”-virus, der adskiller sig fra andre coronavira, selv om dette -ikke bevist- er blevet påstået af Dr. Faucis NIAID. Intet specifikt “Covid19” -virus er blevet kvantificeret eller endda isoleret (ss. 39, 43), og SSI har ikke dokumentation for eksistensen af et specifikt “covid19-virus“. Derfor er vaccinefremstelling mod dette spøgelsesvirus umulig.

Moderna overtræder i sit “FaktaarkNürnberg- Kodexet“, som kræver informeret samtykke. Hvad Moderna citerer med hensyn til bivirkninger på sit “faktaark” svarer slet ikke til bivirkningerne i mRNA-vaccinationsvirkeligheden. 7 Nazilæger blev hængt i Nürnberg for at overtræde dette kodex, der endda først blev til efter krigen”.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er nc3bcrnberg-koden.png

Følgende kommer fra indlæg i Pandemic.New

Nedlukkede US-amerikanske stater har 5,6% flere dødsfald end stater uden lockdown ifølge undersøgelse.

Da nye coronavirusmutationer opdages over hele verden, står alle over for spørgsmålet: Hvor mange coronavirusvacciner har min krop brug for for at få mig til at føle mig sikker?”
En mikrobiolog, Dr. Peková fra Tjekkiet ser bevis for, at den nuværende forsyning med coronavirusvacciner er forældet og vil have meget ringe indflydelse på nuværende og fremtidige infektionsbølger.

Hun ser (med rette) ingen brug og her og her for vacciner, der blev udviklet til en virus, der eksisterede et år tidligere. Hver nye infektionsbølge er forårsaget af nye varianter af coronavirus, der tidligere var i omløb.

Dr. Peková: ”Vi kender ikke vacciners langsigtede sikkerhedsprofil eller bivirkninger, og her eller dem, der kan forekomme om fem til ti år. Jeg skal ikke vaccineres ”.

Branchen fanger os
Der er opstået en enorm industri, der koster os skatteydere billioner af dollars / euro og forventer at plukke os for evigt: vaccineproducenter, maskefabrikanter, fabrikanter af diagnostiske kits, producenter af lægemidler mod fantomvirus osv.

Lukrativ 3., 4., årlige forstærkervaccinationer er nødvendig og her
– i Israel hver 6.måned. Det amerikanske medicinalfirma Moderna udvikler et opfølgningsstik til sin Wuhan coronavirus-vaccine. Virksomheden sagde, at dets 3. stik var rettet mod at forbedre effektiviteten i forhold til den sydafrikanske B1351-variant.
Moderna indrømmer, at den sydafrikanske variant af COVID reducerer dets vaccineantistofniveauer (Sikken undskyldning for ineffektivitet!).

Jeg har allerede skrevet om alvorlige vaccinationskonsekvenser og om den formodede grund til, at “vores” politikere er så fanatiske forat få os alle vaccineret mod sæsoninfluenza med en forældet vaccine: De vil gøre os til chips i deres mesters, City of Londons, centrale computer .

Times of Israel fortæller det meget tydeligt: ​​IT-kontrol af menneskeheden gennem Rockefellers og Bill Gates ‘ID2020 Alliance, en Én-verden med egen kryptomøntfod, befolkningsreduktion, ændring af vores gener

Manden bag pandemien, Dr. Anthony Fauci, ønsker at Big Pharma skal bruge børn som forsøgskaniner

Sundhedministeriet i Californien: Annuller Modernas vaccine på grund af “Over- gennemsnittet antal bivirkninger”:
Et antal mennesker har rapporteret om alvorlige bivirkninger efter at have fået Moderna-vaccinen. ZeroHedge rapporterede, at Californiens sundhedsministerium (CDPH) stoppede sit massevaccinationsprogram med Moderna-stik efter “et over gennemsnittet antal bivirkninger” rapporteret med en vis mængde Moderna-vaccine. “

Svære Pfizer-Astra-Zeneca vaccinationsbivirkninger, deriblndt 634 øjenbeskadigelser og blindhed
Den britiske regering har indsamlet kritiske sikkerhedsdata om Pfizer / BioNTech og Oxford / AstraZeneca vacciner, og den seneste rapport tegner ikke et smukt billede.

Den første dosis af den eksperimentelle Pfizer / BioNTech-vaccine blev introduceret til 5,4 millioner borgere, hvoraf 500.000 fik en anden dosis. Den 24. januar havde der været næsten 50.000 rapporter om vaccinationsbivirkninger for denne særlige vaccine, inklusive 107 britiske statsborgeres pludselige død.

Her er en video med en frygtelig nervesygdom, der påstås at være resultatet af en Covid19-vaccination

Mindst 1 ud af 333 mennesker i Storbritannien har haft alvorlige ugunstige vaccinationshændelser
Yderligere 1,5 millioner doser af Oxford University / AstraZeneca-vaccinen er givet til britiske statsborgere, hvilket forårsagede yderligere 21.032 bivirkninger. Disse uønskede hændelser blev rapporteret i gule kortordning d. 24. januar 2021.

De mest chokerende rapporter er øjensygdomme. Mindst 634 mennesker blev diagnosticeret med øjenlidelser efter vaccination. En person mistede det centrale syn, en anden mistede synsstyrken, 31 personer rapporterede om nedsat syn og fem mennesker blev blinde!

Før eksperimentelle mRNA-vacciner blev frigivet, underskrev farmaceutiske virksomheder kontrakter med alle større verdensregeringer for at befri deres virksomheder fra ansvaret for eventuelle uundgåelige vaccinationsskader, de vidste ville forekomme.

Pfizer / BioNTech har forårsagede ni og tres tilfælde af lammelse i ansigtet.

Derfor opfordrer kinesiske eksperter til at stoppe de gængse vaccinationer.

Kun kortvarig eksistens af anti-stoffet efter Moderna-vaccination
Endnu værre er det faktum, at antistoffer mod Wuhan coronavirus aftager efter et stykke tid. Tilbage i juli 2020 rapporterede The Hill, at britiske forskere studerede immunresponsen hos patienter og sundhedspersonale, der fik COVID-19. De fandt ud af, at antistoffer, der ødelagde virus, faldt hurtigt efter en toptiter.

Sundhedsembedsmænd overvejer nu, hvordan man kan anbefale en tredje dosis, og Bill Gates hepper allerede på ideen. Hvis den tredje dosis ikke er nok, er det nødvendigt med en fjerde, hvor sæsonbestemte forstærkervaccinationer overføres til mennesker hvert år.

60% af patienterne, der kæmper med COVID-19, viste en “stærk” antistofrespons i en spidsbelastningsperiode. Denne procentdel faldt så lavt som til 16,7 % efter cirka to måneder.

Den spanske regering fandt kun “covid19” antistof hos 5% af patienter, der havde haft klinisk “Covid19” sandsynligvis fordi der ikke er noget specifikt anti-stof mod et specifikt “Covid19”-virus!

Vaccinationspas er et must for rejsende i sommeren 2021.

Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020 -program, der forudsætter chipning gennem vaccinationer. Se også Microsofts patentansøgning 2020 060606 om et tankelæsersystem med belønning for de “rigtige” tanker.

Rent bortset fra det: Se engang, hvad for uhyrligheder, AstraZeneca skilter med https://www.bitchute.com/video/fzWXJhHsRijw/

Mauna Loa observatoriet på Hawaii har foretaget atmosfæremålinger siden 1958.
Hver dag måles atmosfærens indhold af kuldioxid. Det kan følges på deres hjemmeside:
Kuldioxid-indholdet varierer med årstiden. Men for os er det kvalitative spørgsmål: Er CO2-indholdet i dag mindre end for et år siden?

Svaret er NEJ. Det er stadig på 410 ppm. Eller rettere, det er faktisk steget 2 ppm.
Et klart resultat af et klart eksperiment. Game over!

Klimaet forandrer sig, javist. Men menneskelig udledning af CO2 bidrager ikke til det store regnskab.

Vi kan nu igen trække vejret frit og udånde CO2 uden dårlig samvittighed.
Og ligeledes beroliget kan Greta Thunberg gå tilbage til fysiktimen.

Hvem kan tro, at det ene molekyle CO2 kan opvarme de omgivende 85.800 luftmolekyler?

Dette ville kun have været muligt for dem, der stadig husker Climategate-skandalen – og som havde læst tilståelsen fra den daværende formand for IPCC, Rajendra Pachauri, i The Times of India 2. Sept. 2010: “Klimaforskning er politisk bestillingsarbejde”!

*

 

Belgisk Minister Røber Sandheden: “Nedlukning uden Sundhedsmæssig Betydning: Vi Tilstræbte Chokvirkning, En Psykologisk Foranstaltning”

Reseau International 2. dec. 2020: På spørgsmålet ved udgangen fra​​Samarbejdsudvalget denne fredag ​​den 27. november holdt (den belgiske) sundhedsministeren en tale, der udfordrede mange mennesker, herunder hans koalitionspartnere.

Idet han vendte tilbage til beslutningen om at genåbne ikke-væsentlige butikker fra 1. december forklarede Frank Vandenbroucke, at “shopping ikke egentlig indebar nogen risiko, når alt var godt kontrolleret“. Ord, som VRT-journalisten straks reagerede på og spurgte, hvorfor disse butikker skulle lukke deres døre den 30. oktober.

“Fordi vi på et tidspunkt var nødt til at træffe en chokbeslutning, vi havde brug for et elektrisk stød, og det antydede, at vi straks lukker ikke-vigtige virksomheder,” svarede sundhedsministeren, som også indrømmede, at det var en “psykologisk” foranstaltning.

*

Internationalt Team Tilintetgør Chr. Drostens Verdenslammende Covid19-CPR Test. Og Det Gør Også Opfinderen af Testen, Nobelpristager Kary Mullis

Flg. er min skrivelse af 02.12.2020 til Sundhedsstyrelsens nye direktør

Kære Henrik Ullum

Dette til orientering.

Et internationalt forskerteam har tilintetgjort covid19-CPR-metoden som fuldstændig ubrugelig som også oplevet af Tesla-chef, Elon Musk, der fik taget 4 covid19 tests på samme dag: 2 positive og 2 negative svar = tilfældighedsloven.

(Forskerteamet forlanger Chr. Drostens Eurosurveillance artikel fjernet).

Også opfinderen af PCR-testen har betegnet den som helt uegenet til virussygdomsdiagnostik: Metoden er usprcifik, unøjagtig, tager virus RNA med fra alle mulige tilstedeværende vira (altså også sæsoninfluenza – og forkølelsesvira, der verserer nu og som bidrager til “smittetal”). PCR kan bruges til at bestemme hvadsomhest hos hvemsomhelst”, siger Mullis)

The Portugal News 21.11. 2020: “PCR-testen “er ud over al rimelig tvivl ikke i stand til at fastslå, at et sådant positivitetsresultat faktisk svarer til infektionen af en person med SARS-CoV-2-viruset (covid1)”, sagde appeldomstolen i Lissabon.

Se nedenfor SSIs PCR-Test-metodebeskrivelse: Lutter ubelagte postulater. Vedføjede artikellinks beskæftiger sig ikke med specificitet, nøjagtighed eller reproducerbarhed  af PCR på den anvendte svælgskrabsmetode.

Jeg forstår ikke, hvordan man har kunnet sende ikke bare Danmark – men hele verden ud i siden 2. Verdenskrig uset ulykke på basis af en gal mands, Christian Drostens, PCR-metode, der bevisligt er et fup-nummer.

Og jeg forstår ikke, at SSI på vedhæftede helt uvidenskabelige grundlag har kunnet hoppe med på galejen – se aktindsigtsmateriale.

Sågar oplyste SSI i august i et aktindsigtssvar, at man ikke havde dokumentation for eksistensen af specifikt covid19-virus

D. 13. juli 2020 skrev CDC (USAs Sundhedsstyrelse) i en instruks på s. 39, at “intet kvantificeret covid19 isolat er til rådighed“, hvorfor man afprøver PCR på andre corona- og influenzavira (s.43)

Jeg ved, at du står over for stærke politisk-ideologiske kræfter.
Men ville det dog ikke på en eller anden måde være muligt at modificere ulykken?

F.eks. ved kvantitering af de helt uspecifikke PCR-fund, der også inkluderer sæsoninfluenza og forkølelses vira.
Iflg præs. Trumps corona “zar”, Anthony Fauci, er personer med PCR- tærskel (Ct) på 35 og derover ikke smitsomme.

SSI har en stop-Ct værdi på 38 – men den værdi er vist ikke ubetinget. Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, efterlyser en ny strategi uden smittetal -idet små virusindhold ikke smitter

Biomedical Res. 11. nov. 2020 rapporterer, at Ct. værdier over 33-34 ikke smitter – og at kvantificeringsmetoden er et alternativ

The New York Times og CEBM har set nærmere på den mulighed og finder, at man ved at følge Fauci eller ved at sænke Ct mere – endda til 30 – kunne   nøjes med at isolere 10 % af smittebærere – og holde samfundet åbent

Iflg WHO og Fauci smitter asymptomatiske personer meget sjældent

Der er ikke fundet andre artikler i litteraturen om mundsvælgskrabssikkerheden for PCR end en JAMA-artikel: Træfsikkerhed 32% – dvs. metoden er ubrugelig

Jeg har haft en lang polemik med prof. Allan Randrup Thomsen om dette.
Han var så venlig at bruge sin tid på mine argumenter – men han har ikke sendt mig et eneste link, der har modbevist mine links.

Håber, her er noget du kan bruge i din alt andet end misundelsesværdige position, der vil gøre dig og de andre “sundhedsmyndigheder” mere og mere forhadte.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. overlæge

*

SSI PCR-test-beskrivelse – aktindsigtsmateriale

Klik så “Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI”

Diagnostik ifm. covid-19

Når danskerne skal testes for covid-19 foregår det i to spor: samfundssporet via TestCenter Danmark og sundhedssporet på regionernes hospitaler. Her kan du læse, hvordan der testes i TestCenter Danmark, og hvordan Statens Serum Institut (SSI) diagnosticerer for covid-19.

Senest redigeret den 11. november 2020

Samfundssporet sikrer, at danskere uden symptomer eller med milde symptomer kan testes i TestCenter Danmarks teststationer rundt om i landet. Prøverne fra TestCenter Danmarks teststationer analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI. Se afsnittene nedenfor for mere information om, hvordan disse analyser foregår.

Sundhedssporet tester borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Borgere med mere alvorlige symptomer skal altid kontakte deres læge, som kan henvise til test, der foretages af regionerne på hospitalerne. Hvis du vil vide mere om test foretaget for personer med symptomer, skal du henvende dig til regionerne.

SSI’s arbejde med dyrkning og sekvensering af ny coronavirus (SARS-CoV-2)

Statens Serum Institut (SSI) dyrker SARS-CoV-2 virus i Instituttets sikkerhedslaboratorium. SSI følger en standard laboratorieprocedure, der er baseret på inokulation af prøvemateriale på Vero-celler (en cellelinje der er velegnet til dyrkning/ isolation af virus), dvs. at materiale fra en test-podning tilsættes en cellekultur. Efter inkubation af cellekulturen undersøges denne ved en mikroskopi for cytopatisk effekt (celleforandringer/ celledød), hvilket indikerer, om der er en infektion af cellerne. For at være sikker på at SARS-CoV-2 er årsagen til infektionen af cellerne undersøges celledyrkningsmediet fra kulturen vha. specifik PCR for SARS-CoV-2.

Dyrkning udføres ikke på alle prøver der indsendes til diagnostik, men kun på udvalgte prøver ifm. forskningsprojekter og karakterisering af virusset.

Et yderligere eksempel på Instituttets fremgangsmåde til karakterisering af virusset er de mange helgenomsekvenseringer, som SSI – i samarbejde med Aalborg Universitet og landets mikrobiologiske afdelinger – har fortaget af SARS-Cov-2 virusstammer, podet fra syge mennesker og dyr rundt om i landet det sidste halve år. Sidstnævnte kan du læse mere om på denne side: “Den nye genetiske kortlægning af SARS-CoV-2/covid-19 virus i Danmark medvirker til at afklare flere udbrud hurtigere”  

Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut (SSI) samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus. Testen, og metoden bag, kaldes en PCR-test. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) i prøven. Den specifikke PCR-test, der anvendes i samfundssporet, er en test, SSI selv har sat op.

PCR-metoden kort fortalt: SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) omdannes til DNA. Dernæst tilsættes primere, som er små syntetisk fremstillet stykker af DNA, der kun binder til genmaterialet i SARS-CoV-2 virus. På SSI anvender man primere, der knytter sig til E-genet, som anbefalet af WHO og ECDC, idet det er yderst sensitivt og specifikt. Primerne kan ikke binde sig til andre vira og gener, og man sikrer derfor, at der kun tjekkes for infektion med SARS-CoV-2 i testen. Her er to artikler, der underbygger valget af primere mode E-genet:

“Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”  i Eurosurveillance
Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-COV-2 qRT-PCR i Medrxiv

Når primerne har bundet sig til arvematerialet opformes det, dvs. at SARS-CoV-2’s arvematerialet amplificeres. I testen tilsættes prober med et flourescerende molekyler, der kun lyser op, hvis denne bindes til SARS-CoV-2 arvemasse.

Testen er akkrediteret iht. ISO17025 (akkrediterings nr. 397) af DANAK (det danske myndighedsorgan til kvalitetssikring af diagnostiske tests). SSI deltager i et ekstern kvalitetsprogram, Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Instituttet anvender dyrket SARS-CoV-2 virus som positiv kontrol i alle prøveopsæt. På den måde sikres det, at der kan identificeres en positiv og en negativ test hver gang en række tests blive diagnosticeret.

Testens specificitet

Testens specificitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en personer får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %. Eksempelvis er der et cut-off for ct-værdier (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus) på 38, hvor falsk positive sædvanligvis har en ct-værdi på omkring 40. I de tilfælde hvor vi har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også vores erfaring, at testen har en meget høj specifitet.

Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen der gælder for alle covid-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.

Testens sensitivitet

Testens sensitivitet beskriver hvor ofte, der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier af sensitivitet, idet det, der ikke findes en “facitliste”, man kan kontrollere op imod. De PCR-tests, der anvendes på SSI har dog en høj sensitivitet, idet der opereres med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få covid-19 RNA-kopier.

Det er i stedet i forbindelse med prøvetagningen, at man finder den største risiko for, at et svar ender som et forkert svar. Derfor er det vigtigt, at prøven tages korrekt, således at tilstedeværende virus i svælget overføres til podepinden, så virusmaterialet er til rådighed for den efterfølgende PCR-analyse.

Herudover er der en række andre ting, der kan påvirke analyseresultatet. Det kan fx være hvilken fase af sygdommen, som personen er i. Der går nogle dage før infektionen er ”slået an” og der er virus tilstede i svælget. En anden faktor er, hvorvidt personen har symptomer. Nogle asymptomatiske personer udvikler ikke på noget tidspunkt af infektionen symptomer (”ægte asymptomatiske” personer) mens nogle prøver tages inden, der udvikles symptomer (”præsymptomatiske” personer). Her er det en generel antagelse at ”ægte asymptomatiske” personer udskiller mindre virus end ”præsymptomatiske” personer. Eftersom, at risikoen for et falsk-negativt svar hænger sammen med virusmængden i personens svælg, så er risikoen for falsk-negative svar er større for ”ægte asymptomatiske” personer, end den er for ”præsymptomatiske” og symptomatiske personer.

*

 
%d Bloggern gefällt das: