Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne Verdens Fyrste, I mig er der intet, som hører ham til” (Johannes 14:30).

Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme. (Esajas 2:2)

...Byen, der i åndelig forstand kaldes Sodoma og Gomorra, der hvor også deres Herre blev korsfæstet. (Åb. 11:8)

„Fra Jerusalem og Israel strømmer en strøm af satanisk ondskab (Kabbala), som bringer hele verden i fare“ (Texe Marrs)

*

Før og under jødernes babyloniske fangenskab udviklede der sig en blandingsreligion, hvor den babyloniske gudeverden indgik med trolddom, spådom og hedenske traditioner: Kabalaen. Det er denne afguddyrkelses- religion med bl.a. ofringer af førstefødte børn til Baal, som medførte Guds vrede og brud med Israels børn.
Kabbalaen, der bygger på de „babyloniske mysterier“, er i dag integral del af jødedommen og dens aflægger, frimureriet og her via Tempelridderne.
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Kulten gælder bl.a. bygmesteren for det første tempel Hiram, der blev dræbt! Derfor ses i alle frimureloger de 2 søjler foran Salomons tempel, Boaz og Jachin, bærende globusen på toppen.

Og ofringen af små børn til Baal foregår endnu i dag i elite-kredse: Tænk på den vidtforgrenede Dutroux affære i Belgien – og hør hvad denne stakkels 15-årige pige har oplevet:

Israel som verdens navle (Ezekiel 38:12)
Times of Israel 15. oktober 2016 Yossef Bodansky, en israelsk-amerikansk politiker og seniorredaktør for GIS / Defense & Foreign Affairs Daily skrev om Kinas Silkevej, at den skal omgå den usikre Suezkanal ved hjælp af søtransport fra Singapore til Israels Eilat, derfra til Ashdod og så videre-distribueres til søs og per tog til Europa og Nordafrika.

Det skulle gøre Israel fra en USA-beskyttet stat til en regional magt. Bodansky argumenterede for, at Bunting-kortet sandsynligvis er den bedste afbildning af den sig udfoldende globale geopolitiske arkitektur i det 21. århundrede.
Heinrich Bunting var en tysk protestantisk præst, teolog og kartograf i 16. århundrede.

Buntings kort over verden som et kløverblad med Jerusalem som en edderkop midt i spindet.

Die ganze Welt in einem Kleberblat (The entire World in a Cloverleaf). Jerusalem is in the centre of the map surrounded by the three continents. Source: Wikipedia.

Jerusalems 3. Tempel
Der er en udbredt opfattelse af, at et 3. tempel og her (beskrevet af Ezekiel 40-44) skal bygges på Tempelbjerget i Jerusalem for Israels messias, ben David/Antikrist – som ikke er Jesus Kristus – før Kristi genkomst. De kræver endda  præs. Trumps hjælp til det. Det skaber konflikt med Islam – men arkæologien siger, at det 2. tempel, Herodes-templet – slet ikke lå, hvor nu Al Aqsa og Dome of the Rock ligger. På Herodes den Stores og Jesu tid lå romernes Fort Antonia der.
Imidlertid insisterer Den Nye Verdensordens (NVO) farisæere/talmudister på en lokalisation på Tempelbjerget.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er herodian-temple.png

Ezekiels 3. tempel forestilles at skulle bygges af moschiach/messias ben David i endetiden efter Gog/Magogs overfald på det fra alle folkeslag genindsamlede og genopbyggede  Israel (Ezekiel 36-39). Men nogle – herunder Sanhedrinet – mener sammen med den berømte Maimonides, at templet skal bygges så hurtigt som muligt.

Et medlem af Sanhedrinet (genoprettet farisæeråd, der dømte Jesus til korsfæstelse) siger, at det betyder, at den jødiske ben David kommer meget snart (Video herunder) – og at han ikke er Jesus!

Tempelalteret er blevet rejst og bruges allerede til ofringer! (Haaretz 11.dec. 2018) – skønt Gud siger, at ikke brændofre, men kun kendskab og kærlighed til Gud (Hoseas 6:6) og Guds befalinger indskrevet i menneskehjertet (Jeremias 31:33) intereserer ham.
Kristus gjorde menneskelegemet til Guds tempel

Offerpræster i Sanhedrinet siger, at det 3. Tempel er til én-verdensreligion i den nye verdensorden, for alle eksisterende religioner og folkeslag. Pave Frans er overhoved for denne luciferiske Baal-én-verdensreligion. Dette udelukker – som altid i jødedommen – Jesus Kristus, der siger: „Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig“ (Johannes 14: 6).
Jesus kaldte farisæerne Djævelens børn (Johannes 8:44).

Temple Mount Heritage Institute blev foreslået af kulturminister Miri Regev og miljøbeskyttelses- og Jerusalem-minister Ze’ev Elkin med et årligt budget, der starter på $ 550.000.

supremecourt

Venstre: Højesteret i Jerusalem er allerede et en-verdens-tempel i sig selv foruden et Rothschild-mausolæum (Opført af James og Dorothy de Rothschild ligesom Knesset – 1957). Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.
Rothschild havde købt Jerusalem allerede i 1829 af den ottomanske sultan.
Senere grundlagde James de Rothschild kolonier i Palæstina og manipulerede staten Israel igennem v.hj. a. 2. verdenskrig (årene 1895-1957).

Herunder er en fantastisk animation af det kommende 3. Tempel efter Ezekiel’s vision (kapitel 40-44) – for tiden efter Gogs ødelæggelse af det genoprettede Israel (Ezekiel 38,39) i endetiden. Her viser Temple Institute det allerede færdige inventar til dette Tempel – alt i overensstemmelse med Bibelen.

Hvad er én-verdensreligionen for en størrelse?
Den er en sammensmeltning af alle verdens religioner til én fælles guddom, der har så mange navne – men som intet har at gøre med Jeus Kristus eller hans Far, Skaberen. Dens oprindelse er de „babyloniske mysterier“ (se nedenfor). Dens formalisering begyndte med det luciferisk/frimureriske 2. Vatikankoncil 1962-65, organiseret af kryptojøder, hvor Satan blev indsat som den Katolske Kirkes overhoved. Konkretiseret blev den i 1986, da NVO-Pave Johannes Paul II samlede ledere fra alle verdensreligioner til fælles bønnemøde i Assissi i 2 dage i samme rum med tilbedelse af den „ene Gud, der hverken kan være Jesu far eller den sønneløse Allah. Bønnemøderne er siden blevet enårlig begivenhed.

Nedenfor: Pave Johannes Paul II kysser Koranen – Satans antikristne „Bibel“ – i 1999.

Parallelt hermed løber en anden synkretisk bevægelse: The United Religions Inintiative (URI)- en FN NGO som Pave Frans også har deltaget i.

Bag URI står bl.a. William Swing, biskop i den Episkopale kirke, et amerikansk kirkesamfund under Church of England, Illuminat-WEF i Davos og forfatterne til den leninistiske Earth Charter- Gorbatsjov, Stephen Rockefeller, Maurice Strong, Ted Turner (CNN-grundlægger), Ford Foundation, Dee Hock (grundlægger af Visa-kortet, der nu administreres af Rothschild) samt Maurice Strong (canadisk milliardær – medforfatter af Earth Charter, manden bag Agenda 21/Agenda 2030, der skal omstrukturere verden, Rockefeller-marionet) og Bill Gates (Microsoft grundlægger).

Dusinvis af URI-promotorer hører til i okkultismen og New Age-grupper. FNs tidligere vicegeneralsekretær, Robert Muller, er forfatter til vigtige New Age-dokumenter. Han har bl.a. sagt, at modstandere af NVO vil tilbringe evigheden i en fjern afkrog af universet!
Blandt grundlæggerne er den theosofiske  Rudolf Steiner Foundation og den New York-baserede FN-NGO, “Lucis Trust” (oprindeligt Lucifers Publishing Company), hvis ”lære” stammer fra den kendte Satanist Alice Bailey.

”Luci´s Trust” roste oprettelsen af ​​URI og fejrede ”den ene verdensreligion” som ”global ændring af bevidsthed”, som ”vil føre til den Ene, hvis afglans vil blive reflekteret i alle menneskelige handlinger”. Den ene er Satan/Lucifer/Baal.

Det første annoncerede URI-mål er det verdensomspændende forbud mod al evangelisering og missionering. Således sagde biskop William Swing, der også fordømte den kristne mission. Evangelisering og missionering er ”fundamentalisters”  arbejde, sagde URI-bestyrelsesmedlem Paul Chafee i 1997. ”I denne lille verden har vi ikke råd til fundamentalister.” Bestyrelsen inkluderer også repræsentanter for Islam, der er ansvarlig for  drab på over 2, 5 millioner mennesker af anden race i Sydsudan – foruden masser af andre mord på vantro i historiens løb i tidligere og nuværende kristne lande.

Baggrunden for Pavens og URIs Én-verdensreligion er en virtuel genopbygning af Babelstårnet

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er tower-of-babel.jpg

Kong Nimrod af Babylon havde samlet verdens folk, for at de i fællesskab under hans regimente skulle bygge Babelstårnet som symbol for én-verdensstaten. Gud ville ikke tillade det og styrtede tårnet samt gav folkene forskellige sprog, så der opstod en babylonisk forvirring. Sådan fortælles i 1. Mosebog 11:1-10.

Babelstårnet under opførelse på EU plakat fortæller ganske klart, at EUs mål er én-verdensstaten. Ja tidl. EU-kommissionspræsident Barroso sagde, at EU var model for den Nye Verdensorden.   Det kan kun lade sig gøre med „blok-hoveder“/dumrianer som afbildet på plakaten.

I frimureriets kabbalistisk/luciferiske kredse  tages dette og myten om Adam og Eva meget bogstaveligt.
Da frimurernes gud er Lucifer og her, der også har mange andre navne, som f.eks Baal, viser de åbent deres trods mod Skaberen ved virtuelt at genopbygge Babelstårnet, denne ældgamle en-verdensordning, som de nu kalder den Nye Verdensorden (NVO).

Som jeg nedenfor skal beskrive, dyrkes Bibelens afgud Baal den dag i dag som gud verden over. Ikke bare i frimurerkredse – men dybt indlejret i  eksisterende religioner.

EU skrev i en rapport d, 5. oktober 2007 – se Explanatory Statement (nederst): EU bevæger sig frem mod sit mål: at etablere et politisk samfund, der følger illuminat-idealet (se Illuminati Grows), der er: 1) Ophævelse af monarkiet og alle indsatte regeringer 2) Afskaffelse af privat ejendom 3) Ophævelse af arv 4) Afskaffelse af patriotisme 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og indførelse af  fælles uddannelse for børn 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres egen luciferianisme). Dette er kommunismens basis.

De „Babyloniske mysterier“
Frimureriets „Den Ene“ eller „Gud“ er de babyloniske mysteriers uhellige treenighed: Baal- Semiramis/Ishtar – Tammuz.

Babelstårnet var et projekt, der skulle samle alle verdens mennesker under ledelse af kong Nimrod af Babylon. Han blev myrdet og hakket i småstykker – nogle mener af hans hustru og moder, Semiramis. Men iflg skrønen samlede hun dog stykkerne sammen, avlede sønnen Tammuz med den således genopstandne konge, der nu blev udnævnt til solgud og fik navnet Baal/Bel. Selv blev hun til „Den store Moder“ og månegudinde, der satte Baal noget i skyggen. Heraf opstod de “babyloniske mysterier”, en historie, der videreforplantedes gennem Ægyptens Osiris – Isis – Horus med det ene øje og derfra gik over i den hjemmestrikkede frimurerreligion. Frimureriet bygger vidtgående på disse “babyloniske mysterier”

„På kvindens pande stod skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder“ (Åb. 17:5).

T.v. Semiramis
/Ishtar med Tammuz

T.h. Friheds-gudinden i New York – stående på en ziggurat/Babels-tårnspiedestal – blev undfan-get af den franske frimurer, Auguste Bartholdy, og støbt af Gustave Eiffel med den romerske gudinde for prostitution, Libertas, som model. Libertas var den store skøge lige som Ishtar og hed på hebræisk Ashtoroth, Astarte, hvilket grækerne overersatte til Aphrodite. Ægypterne kaldte hende Isis. Næppe nogen tilfældighed, at vor tids svøbe ISIS betyder Israeli Special Intelligence Service = Mossad.

Enlightening hedder på latin illuminans – perfektums tillægsmåde: Illuminatus. Deraf navnet illuminater: „Lucifers lysbringere“ iflg. illuminatgrundlægger Adam Weishaupt.

T.v. Jødinden og her samt Rotary Club medlem Merkel viser det kabbalistiske tegn for Modergudinden-Semiramis-Ishtar.

I 2017 ødelagde ISIS verdens ældste Baal- tempel i Palmyra, Syrien. Straks blev der opført en model i New York. I England afslørede Boris Johnson en anden sådan arkade. Johnson var oprørt over ødelæggelsen i Palmyra!

Siden har FN opført 1000 kopi-arkader af den ødelagte Baal tempelarkade verden over.

Præs. Bush sr. talte om de 1000 lyspunkter og mente måske netop de kommende 1000 Baal-templer.
Allerede i september 1788 brugte frimurere George Washington og Alexander Hamilton ordene „lyspunkter.“

Allah er Baal (Hubal), hans 3 døtre var Allat, Al Uzza (Ishtar, Isis) og Al Manat. De blev sammen med mange andre arabiske guder  af Muhammed smeltet sammen til én guddom, Allah. Dette skal være verificeret ved fund af en kileskriftsplade i Lilleasien

Islam vandt indpas i verdenseliten gennem sabbatæismen/frankismen.
Grundlæggerne, jøderne  Sabbatai Zvi og Jakob Frank, konverterede til Islam. Deres satanistiske religion overtoges sammen med talmudismen/farisæismen af Rothschild i Frankfurt a.M.

Det Gamle Testamente beskriver Guds vrede og straf til samt brud med israeliterne og jøderne for deres Baal-dyrkelse

Baal-kulten i videre forstand foregår også dag gennem frimurerlogerne og deres Nye Verdensorden. For som frimurerguruen Albert Pike sagde:  „Hver frimurerloge er et religiøst tempel; og dets lære er religionens instruktioner“. 

Den Nye Verdensordens mål er en sovjetkommunistisk énverdensstat regeret fra Jerusalem via et City of London-styret FN.  Alle grundlæggere af Israel var polsk-russiske jødiske kommunister. USA var fra starten og er med FED fra 1913 fuldstændig i kløerne på City of London, som allerede  i 1871 havde gjort USA til en Corporation under City of London. – Også EU er en corporation under City of Londons Chatham House – se „Partners).

Herunder en 1-dollarseddel, som viser USAs Store Segl – en gave fra Rothschild. Man ser illuminatpyramiden med Lucifers altseende øje samt ørnen, hvor tallet 13 (Israels 13 stammer ) går igen og igen. Over ørnens hoved ses et hexagram – Rothschild overtog dette Baal-Moloch symbol – og det går igen i hans lands, Israels, flag

Sandelig gør Farisæerne alt for at fremme Antikrists komme (Åb. 13)

Iflg Sanhedrinen (ovenfor) er han jøde.
I 1993 salvede ang. en Royal Arch frimurer og agent i John Scarletts fælles KGB og britiske MI6´ spionskole en KGB-agent til illuminaternes Antikrist. Denne mand er jøde – og hans karriere tog derefter raketfart til først FSB-chef – en endnu værre terror-organisation end KGB) og derefter til Ruslands præsident. Hans navn er Vladimir Putin. Mere her. Og han er jøde – sågar de facto udråbt til jødernes konge. og her.

Men helt afgørende for tidspunktet for den virkelige messias´, Jesu Kristi, komme er den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og Kreml.
Og chabadnikerne mener IKKE, at templet skal bygges, før ben David kommer i Harmageddon og indleder messiastiden- eller før et flertal af verdens jøder er bosat i Eretz Israel.

 

 

 

 

 

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

7 Kommentare zu „Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed“

 1. Der Rabbiner Eli Ravage: „Wir änderten den ganzen Ablauf eurer Geschichte“
  http://www.diegoden.de/ravage.htm

  Wilhelm Kammeier zeigt, daß die Fälschungszentrale im päpstlichen Rom saß, und: „sowohl die Germania als auch die Excurse Cäsars sind, wie ihre Texte uns heute vorliegen, durch die Fälschergenossenschaft systematisch umgefälscht worden, um unsern Vorfahren den Lebenszustand eines kulturlosen Barbarenvolkes anzudichten.“
  http://archive.org/details/1935-WilhelmKammeier-DieFaelschungDerDeutschenGeschichte-bandI

  Like

  1. Det holder ikke vand: Moderne arkæologi giver både Caesar og Tacitus ret: Begge har respekt for germanerne, der – som arkæologiske fund beviser – slet ikke havde samme høje kulturstade som Romerriget – men var meget krigeriske (Illerup Ådal, Thorsbjerg i Slesvig f.eks).

   Faktisk var meningen med Tacitus´ Germania at foreholde de dekadente romere, at de burde søge tilbage til den samme ufordærvede tilstand, som germanerne levede i – og som deres forfædre også levede i: Tacitus´ideal var folk som senator Lucius Cincinnatus, der passede sit landbrug og levede af speltgrød. Da etruskerne pressede på, blev han udnævnt til diktator, besejrede fjenden, nedlagde diktator-hvervet og vendte tilbage til sit spelt-landbrug og sin plov.

   Like

 2. Der Rabbiner Eli Ravage:“Verglichen mit dem, was Paulus, der Jude aus Tarsus in Rom vollbrachte, ist der russische Umsturz 1917/1918 nur ein Straßenkrawall… Wir änderten den ganzen Ablauf eurer Geschichte…Und Paulus machte seine Arbeit so gründlich, daß.. das Gesetz aus Zion zur Staats-religion Roms wurde.“
  http://www.diegoden.de/ravage.htm

  05.08.2015 – Rote koschere Kühe ist eine „notwendige Vorbedingung für die Errichtung eines jüdischen Tempels“
  https://www.welt.de/politik/ausland/article144816032/Rote-Kuehe-sollen-den-Tempelberg-zurueckerobern.html

  Like

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: