Lucifers Verdensherskere Over Alle „Vore“ Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

„Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til“ (Kristus – Johannes 14:30)
„I har Djævelen til fader. Han er fra begyndelsen en løgner og morder, ja løgnens fader. Og I gør, som det lyster ham“ (Kristus – Johannes 8:44).
„Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer. Og han er vred, for han ved, at hans tid er kort“ (Åb. 12:12).

*

Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov.

Herunder ses som deltagere 3. øverste etage på illuminaternes pyramide – verdens onde ånder- der imidlertid står under 2. øverste etage: Dommedagssekten Chabad Lubavitch. Selve slutstenen med Tammuz´/Horus´/ Lucifers altseende ene øje beboes af … Lucifer/Satan. Også Rothschilderne er chabadnikere. Og Chabad sympatiserer voldsomt med Rothschild.

1-dollarseddel med illuminatpyramiden, som er del af USAs „Store Segl“ – formentlig en gave fra Mayer Amschel Rothschild til det nye USA, som han derpå shanghajede gennen sin First National Bank og satte sig endegyldigt på med Washington DC forfatningen 1871, som gjorde USA til en City of London corporation og The Federal Reserve Act kuppet i 1913 = Den Nye Verdensorden. Derigennem er USA blevet City of Londons militære arm. I både ørn og pyramide går tallet 13 (Israels 13 stqmmer) igen – ligesom Rothschild/Moloch/Baal/Israels flag-hexagrammet over ørnens hoved består af 13 stjerner. Oprindeligt var der 13 kolonier i nuværende USA.
I pyramidens slutsten ses Tammuz/Horus/ Lucifers ene øje. Seglet på dollarsedlen er en daglig påindelse til amerikanerne om at færdiggøre den Nye Verdensorden: City of Londons én-verdensregering – med EU som model – som „vore politikere skriger efter.

Chabad’s mål er at nå alle verdens jøder samt at frem-skynde deres messias ben Davids komme gennem den 3. Verdens-krig

Deltager var da også Chabad Lubavit-cheren Emmanuil Grinshpun fra Chabads Russiske Center i Syd-Florida samt russiske og ukrainske oligarker (= folkeplyndrere)

Disse illuminater har altid ført en skyggetilværelse – og det har været tys-tys blot at nævne dem. At sætte disse folk, der ejer verdens centralbanker og gennem dem tjener ufattelige formuer samt gennem lån opnået politisk magt på vor bekostning, i forbindelse med afgørende katastrofer i verdenshistorien, har hidtil været betegnet som „konspirationsteori“. Og det skønt deres rolle er oplagt for enhver, som sætter sig ind i begivenhederne.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trc3a6kker-i-trc3a5dene.jpg

F.eks. lægger Jacob Rothschilds uro-agent , George Soros, ingen skjul på, at han står bag ved og dikterer vore frimurer-politikeres indvandringspolitik. F.eks. skriver han, at Tyskland skal straffes med shock-terapi (masseindvandringen), fordi det ikke vil betale Rothschilds EU-Fiskal-Union. Deres forgængere finansierede Hitler via IG Farben, bl.a. og den kommunistiske revolution i Rusland. Utallige er deres „vellykkede“ konspirationer.

Når de nu står frem i samlet flok kan det kun opfattes derhen, at de føler deres magt så befæstet, at de kan advare os: Vi bestemmer – og I goyim-kvæg har blot at makke ret. Mod vore planer kan I intet stille op.

Deri har de ret. Kun Jesu Kristi genkomst kan og vil sætte dem og deres herre og mester på deres rette plads (Åb. 19:20)

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

23 Kommentare zu „Lucifers Verdensherskere Over Alle „Vore“ Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: