Nobelpris-Opfinder af Anvendt Coronatest: Den Kan ikke Påvise Sygdom – men Hvadsomhelst hos Hvemsomhelst – Er Uspecifik og Meget Unøjagtig

I epidemi-historien har ikke-symptomatiske personer aldrig været fremmere af epidemier (Anthony Fauci, Präs. Trumps virusrådgiver – se fra videoens 14:58-15:12 min. markering)

PCR-testen, der anvendes til diagnosticering af covid19 er iflg. metodens opfinder, kemi-nobelpristager Kury Mullis, uegnet til at diagnosticere sygdom, er helt uspecigfik og meget unøjagtig.
Metoden kan iflg. Mullis bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst

Iflg artikel i USAs førende lægeblad, Journal of the American Medical Association, er metodens træfsikkerhed 32% – hvilket vil sige, at metoden er ubrugelig.

Ville De købe et GPS-system, der kun hver 3. gang ledte frem til målet?

Statens Seruminstitut har oven i købet måttet indrømme ikke at have dokumenteret bevis for eksistensen af specifikt covid19-virus.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Det er på dette grundlag, at verdens regeringer nu kører deres lande i økonomisk og social ruin   – for at skræmme golk til at lade sig digital-registrere i forbindelse med vaccination mod covid19  – dvs med chipning:

Covid19 er NWOs nøgle til afskaffelse af demokratiet

Har meddelt Folketing, Statens Seruminstitut og sundhedsstyrelsen dette og tilrådet Folketinget at afkræve Seriminstituttet og Sundhedsstyrelsen redegørelse for PCR-metodens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed.

Men det hjælper nok ikke meget, da jeg altid står alene og ingen gider/tør støtte mine henvendelser. Danskerne har gennem daglig mediehjernevask accepteret den ny orwellske normalitet.

Og regeringer samt medier lader alligevel hånt om nedicinsk ekspertise

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

3 Kommentare zu „Nobelpris-Opfinder af Anvendt Coronatest: Den Kan ikke Påvise Sygdom – men Hvadsomhelst hos Hvemsomhelst – Er Uspecifik og Meget Unøjagtig“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: