I Israel Har Pfizer-vaccine Slået 40 Gange Flere Gamle og 260 Gange Flere Yngre ihjel end „Covid19“: Vaccinen Virker ikke på Virus

„Vi konkluderer, at Pfizer-vaccinerne til ældre dræbte omkring 40 gange flere mennesker end sygdommen i sig selv ville have dræbt i løbet af 5-ugers vaccinationsperiode „ , konkluderer analyserne fra Dr. Hervé Seligmann, seniorforsker ved det medicinske fakultet ved universitetet i Aix-Marseille og Haim Yativ (Nakim) vedr. Pfizers eksperimentelle mRNA-vaccine

Det israelske websted, Nakim 2. marts 2021, bringer en meget detaljeret analyse af de kortsigtede bivirkninger efter “Covid19” -vaccinationerne i verdens førende vaccinationsland, Israel.

Det drejer sig om ret små – men signifikante tal. I hvert fald viser tallene, at Pfizer-vaccinen ikke virker – som jeg tidligere har dokumenteret og her

Tallene tager endnu ikke hensyn til „langsigtede komplikationer“

Haim Yativ og Dr. Seligmann forklarer, at „dette er en ny Holocaust“ for dem over for pres fra de israelske myndigheder om at vaccinere borgere.

Nakim taler om „afsløringen af ​​vaccinationsdata i Israel som et skræmmende billede og situation“ .

Den 11. februar 2021 offentliggjorde Ynet (det mest berømte israelske nyhedswebsted) en forvirrende og forvirret artikel med titlen „Data om vaccinationseffektivitet i Israel og dets hurtige indvirkning på ungdommen“ (på hebraisk).

Denne artikel er baggrunden for den følgende analyse

Nakim giver også eksempler på regeringens manipulation med dødeligheden, fx her: For at skønne om dødeligheden for dem over 65 år, der stort set blev vaccineret inden denne periode, bruger vi data rapporteret af den amerikanske baserede VAERS.

Der fandt vi, se artiklen på engelsk, at forholdet mellem dødsfald for mennesker over 65 år og personer under 65 år er omkring 4,42 (155/35) – dvs. 4,42 gange højere for ældre end yngre!
Derfor bør dødeligheden for personer over 65 år mellem den første og anden dosis vaccine inden den 19. januar være 0,042 (dødeligheden under 65 år) ganget med 4,42, hvilket er 0,186% og tæt på sundhedsministeriets tal den 21. januar 2021.

Denne værdi på 0,2% døde blev senere mystisk ændret af sundhedsministeriet og skiftet ud med 0,005% uden forklaring, se artiklen på hebraisk. Ovenstående overvejelser viser, at data om dødeligheden, der blev givet tidligere, var korrekte.

De opdaterede data om dødsraten kunne/skulle antyde, at dødsraten er lavere hos ældre (end den faktisk er).

Tabel fra Israels sundhedsministerium den 11. februar 2021 vedr. vaccinebivirkninger

Et tysk resumé kan læses i Corona Transition 3. marts 2021

Vi understreger, at dette finder sted for at oprette et grønt pas, der er gyldigt i maksimalt 6 måneder, og for at fremme Pfizer-salg.

Dette skønnede antal dødsfald pga. vaccinen er sandsynligvis meget lavere end det faktiske antal, da det kun tager højde for dødsfaldene defineret som COVID-19 dødsfald i denne korte periode og AVC og hjertehændelser (og andre) som følge af de inflammatoriske reaktioner , og inkluderer ikke snesevis af rapporter dokumenteret på NAKIM-webstedet, som endda kun repræsenterer toppen af ​​isbjerget.

Vi forventer bivirkninger på mellemlang og lang sigt pga. vaccination som ADE (antistofafhængig tildragelse) og de vaccineresistente mutanter, der er forårsaget af vaccinerne om få måneder.

Dette tager ikke højde for de langsigtede komplikationer, der er beskrevet i en strafferetlig klage indgivet i Frankrig i december 2020.

Ifølge America’s Frontline Doctors (AFLDS) kan Covid-19-antistofferne genereret af mRNA-vaccinen forårsage en alvorlig eller dødelig sygdom, hvis personen senere udsættes for SARS-CoV-2. Vaccinen forstærker (derefter) infektionen i stedet for at forhindre skader. “ (Cytokinestorm)

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

10 Kommentare zu „I Israel Har Pfizer-vaccine Slået 40 Gange Flere Gamle og 260 Gange Flere Yngre ihjel end „Covid19“: Vaccinen Virker ikke på Virus“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: