Immunologiprofessor Sucharit Bakhdi: Fremragende Forklaringer af Ubrugelig PCR-test og Dødelige „Covid19“-vacciner

Herunder følger et 39 min. langt video-interview med Prof. Sucharit Bakhdi emerit, Mainz Universitet.i mikrobilogi og immunologi.

Se videoen: Den gør uudsletteligt indtryk

Her forklarer prof. Bakhdi den interessante immunreaktion ved luftvejsvirusinfektioner 

Han er bandlysr og forfulgt i de tyske massemedier – for at sige det, som han som innunolog og mikrobiolog ved er samdheden.
Hans synspunkter støttes af de 87.527 læger verden over, der har sluttet sig sammen  i World Doctors Alliance, som Bakhdi er medstifter af.

Personligt har jeg fremsendt links om PCR-metodens ubrugelighed til TV-stjernen Randrup Thomsen, SSI og Sundhedsstyrelsen, bad om dokumentation for PCR-metodens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed – ikke mindst på mundsvælgskrab. Jeg fik aldrig så meget som et link, der kunne give mig svar. Til sidst bad jeg SSI om aktindsigt: Metode-kriterierne  ikke afprøvet i SSI-regi. Ingen svar på mine spørgsmål. Dvs. man baserer en pandemi på en metode, der er helt uafprøvet. 
Det er ikke forekommet med nogen anden laboratorieundersøgelse! En sådan metode ville slet ikke komme på tale.

Prof. Bakhdi belyser i sin 39 min. video fremragende og klart 3 aspekter af „Covid19-Pandemien:
1. Den er et fupnummer. Den baseres på en eneste test: PCR-testen, der er ubrugelig.
Prof- Bakhdi forklarer pædagogisk og krystalklart, hvorfor: Den er ikke justeret over for et specifikt „covid19“-virus. (ss. 39 og 43)
Den er ikke kvantiteret – bruger altfor høje cut off cyklustærskelværdier, og derfor er langt størstedelen af „positve smittetal“ ikke smitsomme.
Cut-off værdien burde være 20 – er i Tyskland 45 og i DK >38.

Opfinder af PCR-metoden, nobelpris Kary Mullis kasserede metoden som ubrugelig til virusdiagnostik Unøjagtig, uspecifik – medtager RNA af enhvert art: andre gamle vira, bakterier, kropsegen RNA)

Metoden blev kritiseret fuldstændig til døde i en internetional, peer-reviewed artikel sidste år
Sverige har kasseret metoden som ubrugelig.  

2. Bakhdi gennemgår „Covid19“-virusets indvirkning på kroppen.

3. Bakhdi gennemgår, hvad der sker ved vaccination: Vaccinen passerer via lymfebaner over i blodet, hvor dets aktive spike-protein trænger ind i karcellerne (endotelet), ødelægger disse hvorsomhelst i kroppen og afstedkommer blodpropper. Idet dette sker, frigives affaldsstoffer, som tiltrækker dræber-lymfocyter, der optager affaldet og erkender Spike-proteinet som fjenden. Derpå trækker det sig tilbage i afventende og aggressiv position i lymfeknuderne. Ved næste vaccination gentager aktiviteten sig – og dræber-cellerne er blevet endnu mere primede og aggressive. Og så videre ved næste vaccination – og 4. og 5. vaccination. Pfizer er ved at have den 3. vaccine klar – Mette Frederiksen mener, at vi hvert år skal vaccineres med sådanne genvacciner! Efterhånden udløser disse dræberceller cytokinstorme, der slår folk ihjel.
„Lad for Guds skyld være med at lade jer vaccinere!“ Hvis I har været så uforsigtige at lade jer vaccinere, så sig net til 2., 3., 4. 5. vaccinedosis“
Bakhdi forudser massedød – ligesom verdens fremmeste vaccineudvikler, van den Bossche – der dog mener, det vil ske pga. udvikling af vaccineresistente monster-supervira pga. gentagne vaccinationer.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: