Hvordan Lucifers Disciple Har Fjernet Troen På Kristus Og Hans Lære

”Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8)

*

Det følgende viser hvordan Lucifers disciple/farisæerne/talmudisterne gør, som det lyster deres deres far (Johannes 8:44).
Det drejer sig om at dræbe alle mindelser om Jesus Kristus som befalet i illuminaternes kommunistiske 6-punkts-program fra 1776:
1) Ophævelse af monarkiet og al anordnet regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral samt indførelse af institutioner til fælles uddannelse af børn
6) Afskaffelse af al religion (undtagen den jødiske og Islam)


Gennem udvikling af dette program har illuminaterne/frimurerne/Lucifers disciple fjernet troen på Kristus – dvs. hans efterfølgelse og overholdelse af hans lære (Joh. 14:15, 21).

Henry Makow 27 febr. 2010: Essay af Timothy Mathews: Frankfurtskolen
var en gruppe marxistiske jødiske intellektuelle ved Frankfurt Universitet i 1920-1930’erne. (De emigrerede til New York, efter at Hitler kom til magten.) De omfattede Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse & Erich Fromm, og var ansvarlige for det „nye venstre“ og feminisme (såvel som „politisk korrekthed“). Finansieret af De jødiske millionærer Felix Weill var de medvirkende til nedbrydningen af de vestlige samfund i henhold til den langsigtede kabalistiske jødiske (satanistiske) plan, der er skitseret i Zions Vises Protokoller.
Forbindelsen mellem kommunisme og jødedom er Cabala, dvs. frimureri og her.

Timothy Mathews „The Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt“ (Catholic Insight, marts 2009) demonstrerer, at kabalistisk (frimurerisk) jødedom er en satanisk kult. Først blev jøder, derefter frimurere og nu menneskeheden som helhed indført i denne sataniske kultur, kommunisme / zionisme, hvis mål er at pervertere, slavebinde og udnytte menneskeheden.

Grundlæggende var [Frankfurt]-skolens opgave at undergrave den jødisk-kristne arv.

De opfordrede til den mest negative destruktive kritik af alle livssfærer for at destabilisere samfundet og ødelægge det, de så som den ‚undertrykkende‘ orden. De håbede, at deres politikker ville sprede sig som en virus – ‚de fortsætter de vestlige marxisters arbejde på anden måde ”, som et af deres medlemmer bemærkede. For at fremme udviklingen af deres ’stille‘ kulturevolution … anbefalede skolen (blandt andet):

Indførelse af racismelovbrud.
Løbende ændringer for at skabe forvirring
Undervisning om sex og homoseksualitet til børn
Undergravning af skolernes og lærernes myndighed
Hemmelig indvandring for at ødelægge identitet.
Fremme af overdreven druk
Tømning af kirker
Et upålideligt retssystem med skævhed imod ofre for kriminalitet
Skabe afhængighed af staten eller statens ydelser
Kontrol med og undertrykkelse af medierne
Opmuntring til splittelse af familien

En af hovedideerne i Frankfurt-skolen var at udnytte Freuds idé om ‚pansexualisme‚ – søgen efter fornøjelse, udnyttelse af forskellene mellem kønnene, omstyrtning af ​​traditionelle forhold mellem mænd og kvinder.

For at fremme deres mål ville de:
• angribe faderens myndighed, nægte de specifikke roller som far og mor og fravriste dem deres rettigheder som grundlæggende opdragere
• afskaffe forskelle i opdragelse af drenge og piger
• afskaffe alle former for mandlig dominans – deraf tilstedeværelse af kvinder i de væbnede styrker
• erklære kvinder for at være en ‚undertrykt klasse‘ og mænd som ‚undertrykkere‘.

[Comintern propagandachef] Wily Munzenberg opsummerede Frankfurt-skolens langvarige virke således: Vi vil gøre Vesten så korrupt, at den stinker.‘

Skolen mente, at der var to typer revolution: (a) politisk og (b) kulturel. Kulturrevolutionen nedbryder indefra. ‚Moderne former for underkastelse er præget af mildhed‚. De så det som et langsigtet projekt og holdt deres opmærksomhed tydeligt fokuseret på familie, opdragese, medier, sex og populærkultur.
De foreslog at omdanne vores kultur til en kvindedomineret kultur. Michael Minnicino skrev i 1992 i Fidelio Magazine, [Frankfurt-skolen og politisk korrekthed], hvordan Marcuses og Adornos arvinger nu fuldstændigt dominerer universiteterne, ‚de lærer deres egne studerende at erstatte fornuft med‘ politisk korrekte ‚rituelle øvelser.

Theodor Adorno fremmede brugen af ​​degenererede former for musik til at fremme mental sygdom og ødelægge samfundet. Han sagde, at USA kunne bringes på knæ ved hjælp af radio og tv ved at fremme en kultur af pessimisme og fortvivlelse – i slutningen af ​​1930’erne var han (sammen med Max Horkheimer) migreret til jødernes Hollywood.

Udvidelsen af ​​voldelige videospil støttede også skolens mål. I sin bog The Closing of the American Mind observerede Alan Bloom, hvordan Marcuse appellerede til universitetsstuderende i tresserne med en kombination af Marx og Freud.

I „Eros og Civilization“ og „One Dimensionional Man“ lovede Marcuse at overvinde kapitalismen, og dens falske bevidsthed vil resultere i et samfund, hvor de største tilfredsstillelser er seksuelle. Rockmusik berører den samme akkord hos de unge. Fri seksuel udfoldelse, anarkisme, undergravning af det irrationelle ubevidste og at give det frie tøjler er det, de har til fælles. ‚

I sin pjece Sex & Social Engineering (Family Education Trust 1994) observerede Valerie Riches, hvordan der i slutningen af ​​1960’erne og begyndelsen af ​​1970’erne var intensive parlamentariske kampagner, der fandt sted fra en række organisationer inden for fødselskontrol (dvs. prævention, abort sterilisering).
”En dybere undersøgelse afslørede, at netværket faktisk udvidede sig længere væk til eugenetik, befolkningskontrol, fødselsbekæmpelse, seksuelle og familieretlige reformer, køn og sundhedsundervisning.

Dens følehorn nåede ud til forlag, medicinske, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kvindes organisationer og ægteskabsvejledning – hvor som helst indflydelse kunne udøves. Det så ud til at have stor indflydelse på medierne og over faste embedsmænd i relevante regeringsafdelinger, ude af forhold til antallet af involverede.

Den kendsgerning, at sexundervisning skulle være bæreren for sekulær humanismes bissekræmmere viste sig snart. „

Henry Makow 26. febr. 2020, L.C. Vincent: Generation „Z“, (f. 1990’erne) har været under indflydelse af massemedierne mentale programmering af de sociale netværk fra den dag de blev født til nutiden.

Den sovjetiske afhopperagent, Juri Bezmenov, advarede Vesten om, at korruption og demoralisering af vestlig kultur var planlagt og implementeret årtier før Frankfurt-skolen og deres infiltration af amerikanske lærerkolleger gjorde sig gældende.

I dag ser vi resultaterne af deres utrulige undergravning: en målløs, rodløs befolkning blottet for permanente værdier, afhængig af pornografi og øjeblikkelig tilfredsstillelse, massivt stofmisbrug, kronisk depression og stærkt forhøjede selvmordsrater:
I 1999 tog overdosering af medikamenter livet af 8.048 unge voksne; i 2017 resulterede overdosering af medikamenter i 47.600 dødsfald, næsten en seksdobling !

Disse generationers Z-babyer, der er født efter den 9/11, fortsætter med at blive rystet af dens kølvand. Generation „Z“ fortælles gentagne gange, at vi kun har mindre end et årti til at redde planeten fra klimaforandringer.
De er blevet belastet med skyld for at have kørt en bil, rejst med fly, spist kød, anvendt sugerør, plastikposer eller gjort for tungt „kulstofaftryk.“

„Generation Z“ fortælles, at den allerværste forbrydelse er at være „racist“.
At være mærket som racist er værre end at være tyv eller voldtægtsmand eller morder.

På samme tid fortælles Generation Z, at hvis de er et mindretal eller „farvet person“, er det ikke kun umuligt for dem at være racist, men at de bliver „ofre“ for „den hvide Mand“.

Værdien af ​​menneskeliv nedgøres, og det billiges. ved abort; pædofile præster fortsætter med at udnytte unge drenge og piger, mens politikere, mediestjerner og kongelige seksuelt misbruger små børn.

„Vær på vagt. For jeres modstander, djævelen går rundt som en brølende løve og søger aat opsluge hvem han kan“ (!. Peter Brev 5:8-9)

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 Kommentare zu „Hvordan Lucifers Disciple Har Fjernet Troen På Kristus Og Hans Lære“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: