REGERINGEN TVINGER STATENS SERUMINSTITUT TIL MÅLRETTET COVID19-BESTILLINGS-ARBEJDE

En portugisisk appeldomstol har dømt covid19-PCR bestemmelse ubrugelig og efterfølgende karantæne ulovlig og her

LÆS OG HØR HER TIDL. VICE-PRÆS. FOR PFIZER, PROMINENT IMMUNOLOG MIKE YEADON OM COVID19 PÅ THE AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH

*

Berlingske 22. november 2020. Beskyldes for at tryne Kåre Mølbak:
Førende eksperter advarer nu om alt for tætte bånd mellem SSI og regeringen

UDDRAG:

Forskere, der får mundkurv på, en Kåre Mølbak under politisk kontrol og sundhedsfaglige vurderinger, der ligner bestilt arbejde.

Fagfolk med viden om Statens Serum Institut (SSI) og dets ageren under coronakrisen fortæller nu, hvordan SSI ifølge dem er underlagt en problematisk styring fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det bakkes op af anonyme kilder fra SSI, der fortæller, at faglig direktør Kåre Mølbak lader sig kue af regeringen og departementet i en grad, så det er endt i konflikt med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.
De ledelsesmæssige forhold har ifølge kilder i SSI og fagfolk givet plads til, at Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, har rykket sig helt ind i ledelsesrummet på SSI og involveret sig i personalesager.

Else Smith, der har en fortid som dels direktør i Sundhedsstyrelsen og før det overlæge i Statens Serum Institut, siger direkte, at SSI og Kåre Mølbak i dette ledelsesmæssige vakuum har ladet sig styre for meget af Sundhedsministeriet.

»Der har altid været en konflikt mellem det politiske miljø og SSI, og det har man skullet balancere. Men jo mindre SSI har været i stand til at sige fra, desto større indflydelse har departementet fået, og der er et indtryk af, at Mølbak ikke bryder sig om at sige Okkels imod. Derfor er der sager, der minder om politisk bestillingsarbejde,« siger Else Smith og peger på SSIs modvilje mod at dele data med forskere i ind- og udland som udtryk for, at der politisk er ønske om lukkethed.

Først på ugen fik Berlingske et tip fra en fortrolig kilde fra Statens Serum Institut, der fortalte, at SSI ifølge vedkommende var underlagt et stadig tungere politisk pres fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ugen igennem har Berlingske talt med en række kilder, der enten til citat eller baggrund, bekræfter, at SSI er underlagt politisk pres.

Berlingske har fået afprøvet udsagn fra anonyme kilder fra flere af hinanden uafhængige kilder. Kilderne er givet anonymitet, da de frygter for deres fremtidige karriere, hvis de udtaler sig offentligt.

Berlingske er bekendt med yderligere detaljer om SSI og nøglepersoner her og i Sundheds- og Ældreministeriet, som vi har undladt at publicere af hensyn til kildebeskyttelse.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, kan også genkende billedet af et SSI under politisk kontrol.

Han har netop færdiggjort en bog om coronakrisen i Danmark.

I »Smittetryk og Samfundssind – Kritiske nedslag i coronaens tid« har han via journalisters aktindsigt og fortrolige samtaler også undersøgt den faglige rådgivning fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Berlingske har fået lov at læse forord og et kapitel om netop rådgivningen fra de to afgørende instanser, og ifølge Kjeld Møller Pedersen står det klart, at flere politiske tiltag ikke var baseret på sundhedsfaglig rådgivning. Det drejer sig dels om grænselukningen 13. marts, men også om store dele af nedlukningen to dage tidligere.

»Som noget højst usædvanligt har man hørt embedsmænd offentligt tilkendegive, at tiltag ikke var baseret på faglig rådgivning,

Men det er altså her, at sundhedsprofessoren vurderer, at man fra politisk hold har trumfet beslutninger igennem blandt andet i SSI.

»Det var jo præmis for at løse opgaven, at man ikke skulle slå besætningerne ned,« sagde Mølbak. (og pludselig skulle de alle udryddes!)

»Det har været flere eksempler – også for nylig omkring minkskandalen, hvor man bestiller konklusioner under dække af, at man sætter præmissen for en beslutning, og i den forbindelse er det værd at bemærke, at ansatte i de forskellige styrelser – herunder Statens Serum Institut – er underlagt en særlig lydighedspligt. Det kan åbne for politisk pres, og det er her, at jeg har oplevet, at SSI og Kåre Mølbak i visse tilfælde er løbet baglæns på sine egne vurderinger,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Artiklen optrådte i Politiken 8. juni og heri erklærede Kåre Mølbak, at han var uenig i de forbehold imod nedlukningen 11. marts, som var kommet frem i avisartikler via aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og SSI.

»Det lugtede langt væk af en politisk manøvre fra et ministerium eller en spindoktor, der var ført ud af livet af Mølbak,« siger en anonym kilde, der fortæller, hvordan Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, blev rasende over den artikel.

En intern e-mail, udsendt til chefer i Statens Serum Institut 23. april, skabte ifølge kilder røre i SSI og blev set som endnu et forsøg på at kontrollere forskerne. E-mailen, som Berlingske har fået adgang til, beskriver en ændret pressehåndtering hos SSI og begynder således:

»Den væsentligste ændring er, at ingen må udtale sig til pressen via direkte henvendelse fra et medie/journalist,« lød det i e-mailen fra en chef, hvor det fremgår, at alle opringninger eller e-mail skal sendes videre til pressevagten.

»Helt overordnet vil SSI fremover (under COVID-19) sige så lidt som muligt, men så klart som muligt,« lyder det videre i e-mailen, hvor det fremgår, at den nye praksis skyldes, at man ikke vil ende i en »politisk diskussion«, som »vi eller politikerne endnu ikke er klar til at tale om«.

Else Smith peger på e-mailen som et udtryk for, at SSI har ladet sig kue politisk.

»Det er jo naturligt nok, at man som forsker skal stå på mål for det, man siger. Men i den slags meldinger ligger der også en skjult trussel og en knægtelse af ytringsfrihed,« siger hun.

En anonym kilde fra SSI mener også, at den e-mail understreger den stramme styring fra ministeriets side. Berlingske kender eksempler på flere forskere fra SSI, der har følt sig presset af ledelsen til ikke at udtale sig

Helt aktuelt har det vakt bestyrtelse, at SSI først en uge efter dramatiske fund af en særlig minkmutation, cluster 5, offentliggjorte data bag. Da det skete, var vurderingen fra fagfolk, at SSI oversolgte risikoen for, at den specifikke virusvariant kunne spolere en kommende vaccine.

SSI havde op til regeringens pressemøde, hvor det blev annonceret, at alle mink i Danmark skal aflives, skrevet en risikovurdering, der ifølge fagfolk ligner bestilt arbejde.

Sådan har professor og overlæge Jens Lundgren fra Rigshospitalet beskrevet det over for Weekendavisen 13. november, hvor vurderingen blev anset som for hård og målrettet »den politiske opdragsgiver«.

Kommentar
Vi har ikke at gøre med en medicinsk – men med en globalt nøje koordineret indsats for at gennemføre FNs “Agenda 21/2030 for bæredygtighed: „Omdannelsen af ​​vores verden” , den globale Sovjetunionen

Som den canadiske premierminister Trudeau siger: Covid19 er vores CHANCE for at håndhæve bæredygtighed med lighed, fattigdomsudryddelse, klimaændringer, kamp osv.

Det værste er imidlertid, at det ud fra de papirer, som SSI har givet mig efter anmodning om aktindsigt, ser ud til, at SSI ikke har gjort sig besværet med at teste PCR-metodens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed i almindeligt omundsvælg-skrabemateriale, den i DK gængse metode til at bestemme ​​“Covid19 infektionstal“.
Bare postulater uden kilder.

Der er kun en artikel i litteraturen, der beskæftiger sig med nøjagtigheden af ​​denne svælgskrabemetode. Her finder man en nøjagtighed på kun 32% – hvilket ville diskvalificere metoden i ethvert laboratorium!
Opfinderen af ​​PCR-metoden, Nobelprisvinderen Kary Mullis, beskrev PCR-metoden som fuldstændig ubrugelig, upræcis og uspecifik til virusdiagnostik.

Det betyder: Hele begrebet “smittetal”, der bruges til lockdown, masker og isolering er baseret på: gætteri.

Som prof. Hendrick Streeck siger: Der er behov for en ny strategi, der er baseret på hospitalsindlæggelser og dødsfald AF COVID19 – ikke MED COVID19, og som dropper „smittetal.“ Kun 1% af “Covid19”- syge dør AF Covid19 (8 personer i DK i år)- resten MED Covid 19 dør af deres grundlæggende sygdomme.
Ifølge RKI var der kun 46 alvorligt covid19 syge i Tyskland i perioden januar. – 23. oktober!

Derudover erklærede SSI i etaktindsigtssvar i august, at der ikke var noget bevis for eksistensen af ​​en specifik Covid19-virus!
Dette stemmer overens med en instruktion fra den amerikanske sundhedsafdeling, CDC, den 13. juli 2020: ”Der findes intet covid19-isolat” (s. 39, 43). Nøjagtigheden blev derefter kontrolleret over for andre koronavira .

Ikke underligt, at Tesla-chefen, Elon Musk, demonstrerede loven om tilfældigheder, da han lod sig selv covid19-teste 4 gange på samme dag: 2 positive og 2 negative resultater!

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Ein Gedanke zu „REGERINGEN TVINGER STATENS SERUMINSTITUT TIL MÅLRETTET COVID19-BESTILLINGS-ARBEJDE“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: