Pas På: Illuminat-ID2020 Har Allerede Farlig og Virkningsløs Vaccine/Dyrets Mærke Klar Mod Coronavirus.

Normalt varer det mange – og mindst 1 år – at udvikle en vaccine. Men Big Pharma har nært samarbejde med både illuminaterne og Mammon: De giver pokker i sikkerheden og har foruden megagevinst også ID2020 Alliancens vaccinationsstrategi til at forsyne os med implanterede mikrochips, der givetvis også vil blive fremtidens betalingsmiddel, for øje.

Derudover er covid19-testningerne værdiløse iflg. selve agitatoren, satanist og Trump-rådgiver Anthony Faucis, overordnede afd: NIH.
Iflg et doktorarbejde fra selveste USAs National Institute for Health Research (NIH) (dr. Faucis overordnede) er NØJAGTIGHEDEN AF DEN ANVENDTE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.” Linket er ikke at finde mere – men de samme værdier citeres som kinesiske her
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Desuden arbejdes der med nano-hjernechipping via vaccine af hele jordens befolkning.
Microsoft hat indsendt patentansøgning 2020 060606 = Åbenbaringsdyrets navns tal 666 (Åb. 13:18) om en chip, der muliggør, at Big Brother kan ikke blot lokalisere os – men læse vores sindelag og straffe eller belønne vore tanker.
Denne chip sender impulser om offerets hjernes elektromagnetiske kurver (EEG) til en af de 500 satelliter, som Bill Gates opsender og bekoster til dette formål

Målet er iflg Nick Rockefeller at få implanteret microchips i hjernen på alle, således, at de bliver chips i illuminaternes centrale computer

Denne chipning er uundgåelig og længe planlagt. Folk vil spntant forlange denne chip, der gør dem til NVO-robotter

At de nu både i Kina og USA „trøster“ med at have en vaccine på trapperne (se nedenfor), viser blot, at biobåbnet Corona/HIV-pandemien er længe forberedt – og at eliten i mindst 40 år har forberedt den.  Og det har de gjort som biovåben 

Tvangsvaccination er altid en nærliggende mulighed – er obligatorisk i USA

Svineinfluenzaen 2009 viste Big Pharmas hensynsløshed: Da man ikke havde nok svækket antigen, kom man blot en lille smule i vaccinerne – og forstærkede med squalen – skønt man vidste, at det stof havde fremkaldt Golfkrigssyndromet. Squalen blev derefter forbudt i USA.

Oven i købet puttede man 1.000. 000 gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen. Følgerne udeblev da heller ikke: Autoimmunsygdomme.
Israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen miltbrandvaccine – og børn og unge fik narkolepsi af svineinfluenzavaccinen.

Vaccination mod covid19 er meningsløs: En undersøgelse foranlediget af den spanske regering af 61.075 personer, der havde haft klinisk coronavirus, viste, at kun 5% havde antistof mod covid19 – og CNBC bertter det samme. Præs. Trumps corona-rådgiver, dr. Anthny Fauci, siger, at en vacccine kun vil beskyttte max. 50-60 af vaccinerede.

Så hvordan skulle så en meget sparsom mængde svækket corona-antigen kunne immunisere, når ikke engang den „ægte“ covid19-infektion kan? – hvad WHO også har attesteret.

Stat News 11. marts 2020: Mens de kæmper for at teste en eksperimentel coronavirus-vaccine, venter forskerne ikke på, hvor godt det forhindrer infektion hos dyr, før de prøver det hos mennesker, hvilket bryder med den sædvanlige protokol.

”Jeg tror ikke, at det at bevise dette i en dyremodel er på den kritiske vej til at få dette til et klinisk forsøg,” sagde Tal Zaks, chefmedicinsk direktør i Moderna, et Cambridge massebaseret biotek, der har produceret en Covid- 19 vaccinekandidat med rekordhastighed. Han fortalte STAT, at forskere ved National Institutes of Health „arbejder parallelt med ikke-klinisk forskning.“ I mellemtiden begyndte det kliniske forsøg at rekruttere sunde deltagere i den første uge af marts.

Det er ikke sådan, at vaccinetest normalt sker. Tilsynsmyndigheder (FDA) kræver, at en producent viser, at et produkt er sikkert, før det bruges på mennesker. Selv om det ikke er nedføjet i lov, kontrollerer forskere næsten altid, at et nyt produkt er effektivt i laboratoriedyr, før de sætter menneskelige frivillige i fare.

”Dette er meget usædvanligt,” forklarede Akiko Iwasaki, en mikrobiolog fra Yale University, der studerer immunresponset mod vira.

For nogle er det pludselige udbruds nødsituation nok til at retfærdiggøre samtidig arbejde på trin, der normalt ville blive udført i rækkefølge. For andre forekommer det at forvirre rækkefølgen af ​​opskriften moralsk tvivlsom, fordi der potentielt kan være ukendte farer, og det er uklart, hvor effektiv denne specifikke formulering er.

”Den traditionelle vaccinetidslinje er 15 til 20 år. Det ville ikke være acceptabelt her, ”sagde Mark Feinberg, præsident og administrerende direktør for det internationale aidsvaccininitiativ. Hans arbejde som chef for offentligt sundheds- og videnskabsmedarbejder ved Merck Vaccines var medvirkende til udviklingen af ​​immuniseringen mod Ebola. „Når man hører forudsigelser om, at det i bedste fald tager et eller et halvt år at få en vaccine tilgængelig … er der ingen måde at komme tæt på disse tidslinjer, medmindre vi tager nye fremgangsmåder.“

”Jeg synes personligt, at det ikke kun er passende; Jeg tror, ​​det er den eneste mulighed, vi har, ”fortsatte Feinberg.

Alligevel er etikere ikke så sikre på, at de eventuelle fordele ved at skubbe denne uprøvede vaccine ind i kliniske forsøg vil opveje risikoen. ”Udbrud og nationale nødsituationer skaber ofte pres for at suspendere rettigheder, standarder og / eller normale regler for etisk adfærd. Ofte forekommer vores beslutning om at gøre dette uklog i eftertiden, ”skrev Jonathan Kimmelman, direktør for McGill Universitys biomedicinske etik, i en e-mail til STAT.

FORMÅL: At bane vejen for illuminaternes én-verdensstat ved at smadre Vestens økonomier, som de begyndte på i 2009 – og tjene store penge på vaccine. Coronavirus er ikke noget problem f.eks. i Sydamerika – og i Rusland var der d. 13.marts kun 45 smittede.

Se  UNCTAD Trade and Development Report 2009 III-E Konklusioner:  Det er regulær planlægning af NWOs én-verdensdiktaturet i sovjet-stil.
De vil have en „Global Reserve Bank“/Centralbank og bruge IMFs SDR som valuta.
Måske vil de denne gang bane vejen for Teknokratiets CO2-møntfod – et mareridtsscenario:

image

Patrick Wood 26. jan. 2010: „Kræfter er allerede i gang med at placere en ny CO2-valuta som den ultimative løsning på globale krav om reduktion af fattigdom, befolkningskontrol, miljøkontrol, global opvarmning, energifordeling og omfordeling af  økonomisk velstand.

Desværre for individuelle mennesker, der lever i dette nye system, vil det også kræve autoritær og centraliseret kontrol over alle aspekter af livet, fra vugge til grav.

Hvad er CO2-valuta, og hvordan fungerer den?
Kort sagt skal CO2-møntfod være baseret på den regelmæssige tildeling af tilgængelig energi til verdens mennesker. Hvis den ikke bruges inden for et tidsrum, udløber valutaen (som månedlige minutter på din mobiltelefonplan), så de samme personer kan modtage en ny tildeling baseret på nye energiproduktionskvoter for den næste periode. (Ny CO2-forbrugs-tildeling sker først ved udløb af tildelingsperioden. I mellemtiden kan man intet købe, hvis man har opbrugt sin CO2-kvota).

Da energiforsyningskæden allerede er domineret af den globale elite, vil begrænsning af energiproduktionskvoter begrænse mængden af CO2-valuta i omløb på et hvilket som helst tidspunkt. Den vil også naturligt begrænse fremstilling, fødevareproduktion og bevægelse af mennesker”.

VI HAR HER MED MULIGHEDEN AT GØRE FOR, AT ILLUMINAT-SATANISTERNE VIA TVANGSVACCINATION KAN IMPLANTERE DYRETS MÆRKE I OS I FORM AF MIKRO- ELLER ENDDA NANO CHIPS (Åb 13:16,17).

SQUALEN I CORONA-VACCINEN MED FORFÆRDELIGE FØLGER ER NÆSTEN FORPROGRAMMERET: DE KAN IKKE NÅ AT PRODUCERE NOK SVÆKKET ANTIGEN PÅ SÅ KORT TID – OG MÅ DERFOR TILSÆTTE EN IMMUNFORSTÆRKER.

UNDGÅ VACCINATION MOD DENNE I REGELEN MILDE INFLUENZA

 

 

 

 

 

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

19 Kommentare zu „Pas På: Illuminat-ID2020 Har Allerede Farlig og Virkningsløs Vaccine/Dyrets Mærke Klar Mod Coronavirus.“

 1. Meget godt indlæg! Hvor er der dog få i Danmark, der ved disse ting. Jeg har et problem: et familiemedlem på plejehjem, som er svækket, ønsker ikke vaccinen, men mine søskende tror, at vaccinen er god og tilforladelig!! Det er forfærdeligt, at så mange går m skyklapper på. Tak for dit atbejde med det her.

  Like

  1. Tak, Lennie.

   Svaret til dine søskende kan man læse i dag d. 23.12.2020 på DR tekst-TV: Et globalt forsæg ledet af prof. Jens Lundgren, Rigshospitalet, med injektion af covid19 antistof havde ingen indflydelse på influenzaens sværhedsgrad, varighed eller dødelighed.
   Antistofdannelse er også resultatet af vaccination – d.v.s vaccination er uden virkning – men giver med sikkerhed svære bivirkninger pga. squalen-, nanopartikel-, og messenger-RNA-teknik. Se mine indlæg derom
   https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/11/27/covid19-vacciners-farer/
   https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/12/04/storbritanniens-regering-venter-en-bolge-af-livstruende-bivirkninger-efter-covid19-vaccinationer/

   Grunden til, at antistoffet virker er formentlig, at covid19 var 2019/2020 influenzaepidemien – og nu som sædvanlig er mere eller mindre oberstået.
   De stigende smittetal skyldes utvivlsomt 2020/21 influenzaepidemien.

   Den anvendte RT-PCR metode er nemlig helt uspecifik – tager alt med: nye smitsomme og gamle ikke-smitsomme vira, forkølelsesvira etc iflg selve opfinderen af metoden, nobelpristager Kary Mullis
   https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/10/03/nobelpris-opfinder-af-anvendt-coronatest-prove-den-kan-ikke-pavise-sygdom-men-hvadsomhelst-hos-hvemsomhelst-er-uspecifik-og-meget-unojagtig/ samt en stoe undersøgelse foretaget af internationalt anerkendte virologer og læger
   https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/12/02/internationalt-team-tilintetgor-chr-drostens-verdenslammende-covid19-cpr-test-og-det-gor-ogsa-opfinderen-af-testen-nobelpristager-kary-mullis/

   Du har en meget klog mor – hun og du har valgt det rigtige

   Glædelig jul

   Anders Bruun Laursen
   pens. overlæge

   Like

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: