Derfor Er Politikere og Medier Forhippede på at Vaccinere Os. Moderna: Covid19 Messenger-RNA Vacciner Gør Vore Celler til Styrbar Computer-Software – (Os til Roboter/Cyborgs)

Vaccinefremstiller Moderna praler nu ganske åbent af sin messenger RNA (mRNA) bedrift: Man kan og vil gøre vore celler til computer software og derigennem påvirke en hvilkensomhelst proteindannelse i vore celler ved at omprogrammere RNA, så cellerne kan styres centralt fra.
Og Moderna lægger ikke skjul på, at de kan skabe adskillige proteinmodifikationer i samme vaccine,

Allerede theosofisten Rudolf Steiner forudsagde i 1923 indsprøjtning af stof til at afbryde al forbindelse af åndelig karakter.

Moderna stræber efter genteknologi i sygdomsterapien. Men hvor længe bare på grund af det? Hvis verdensherskere fra NWO-Corona definerede modstand mod deres sataniske diktatur indledt af „Covid19“ som en sygdom, ville det helt sikkert være muligt o profitabelt nu eller i fremtiden at bruge mRNA i hjernecellerne til at omstrukturere et par proteiner for at pacificere „patienten“ og integrere ham i den passive fåreflok – eller endda udslette ham. Det skete på de psykiatriske hospitaler i Sovjetunionen

Hvem og hvad er Moderna?
Moderna blev grundlagt i 2010 med Noubar Afeyan, chef for Flagship Ventures – senere Flagship Pioneering, som medstifter samt af andre ukendte. En af dem er Timothy A. Springer, der har „forbindelser“ til squalenfremstiller Glaxosmithkline og her samt Monsanto-Bayer. Bill Gates investerer kraftigt i Monsanto med dens cancerfremkaldende Round-Up (Glyphosat)

Hvem h0vedstifteren er, kan jeg ikke finde frem til. Afeyan var og er chef for Flagship Ventures – senere Flagship Pioneering, der er Modernas moderselskab. Flagship har netop ansat en rådgiver for Bill & Melinda Gates Foundation samt tidl. vicepræsident for Rockefeller Foundation som cheftalskvinde og seniorpartnerMens hun var hos Rockefeller, ledede hun skabelsen af #Solvable, en global platform for der skulle kaste lys på FNs Mål for Bæredygtig Udvikling (Agenda 2030).
Hun har også været Bill Clintons sekretær… WOWW!!

Se Modernas Website 
Brug af mRNA til at udvikle en ny kategori af lægemidler.

Hos Moderna udnytter vi den grundlæggende rolle, som mRNA spiller i proteinsyntese. Vi har udviklet beskyttede teknologier og metoder til at skabe mRNA-sekvenser, som celler genkender som om de blev produceret i kroppen. Vi fokuserer på sygdomme, hvor det gør det muligt for målrettede celler at producere – eller tænde for – et eller flere givne proteiner, som gør det muligt for kroppen at bekæmpe eller forhindre en given sygdom.

    Vi starter med vores ønskede sekvens for et protein.
    Vi designer og syntetiserer den tilsvarende mRNA-sekvens – koden, der vil skabe det protein.
    Før syntese konstruerer vi også den mRNA-sekvens , der skal optimere mRNA’s fysiske egenskaber såvel som for det kodede protein.
    Vi leverer mRNA-sekvensen til cellerne, der er ansvarlige for at fremstille dette protein via en af flere modaliteter. At nå ud til forskellige typer celler kræver forskellige leveringsmetoder. (nanopartikler)
    Og når mRNA’et – instruktionerne – er i cellen … tager menneskelig biologi over. Ribosomer læser koden og bygger proteinet, og cellerne presser proteinet ud i kroppen (på celleoverfladerne).

Her er en video, der viser, hvad de gør https://youtu.be/ty17VQ_Odio
Her er det essentielle Det såkaldte budbringer (messenger) mRNA indeholder istruks til syntese af et eller flere proteiner. Normalt dannes mRNA i  Cellekernens DNA. Med Moderna og Pfizer vaccinerne sendes mRNA drekte til ribosomerne, hvor protein dannes og kobler et specifikt ribosom til et bestemyt kodested på mRNA, hvorved produktionen af det specifikke protein (antistof) sættes i gang, Altså går den medicinske mRNA uden om cellekernen og DNAet.

ovenstående video nævnes et utal af proteiner der skal passe til hinanden i et samarbejde- hvor jeg skønner, at utroligt mange ting kan gå galt – selv om damen mener, at de behersker og kender alle celleproteiner  og dele. Men se denne video –  der viser et intelligent design, som hverken Moderna eller Pfizer nogensinde vil kunne styre fuldstændigt.
Det er bestemt ikke beroligende. Man omtaler slet ikke, at disse fedt-protein mRNA molekyler skal  pakkes ind i nanopartikler for at kunne trænge ind igennem cellemembranen
og fremkalder iflg EU dødelige organskader: Se her og her og her)

Iflg Københavns Universitet  skal disse vacciner tilsættes  en immunforstærker, squalen, der fremkaldte golfkrigssyndromet 

Der anføres nu ikke noget om squalen i Moderna og Pfizervacciner – men?. 
AstraZeneca bruger direkte DNA, der bærer generne, i stedet for  mRNA.  mRNA er selv et modificeret gen, der sætter vores naturlige gener ud af funktion, overtager kontrollen over specifikke proteinsynteser på udefineret tid – måske for alt
id.

Moderna websted
”Vi byggede Moderna på den antagelse, at brug af mRNA som medicin til en sygdom også skulle fungere for mange sygdomme.

Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet til at være ombytteligt knyttet til forskellige programmer. I vores tilfælde er „programmet“ eller „appen“ vores mRNA-lægemiddel – den unikke mRNA-rækkefølge, der koder for et protein.

Vores mRNA-lægemidler – „livets software“
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodestedet/regionen – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein.

Brug af disse instruktionssæt giver vores mRNA-testmedicin en softwarelignende kvalitet. Vi har også evnen til at kombinere forskellige mRNA-rækkefølger, der koder for forskellige proteiner i en enkelt mRNA-testmedicin.

Vores forskere beder om mRNA’er om et specifikt protein, og proteinmålet konverteres automatisk til en oprindeligt optimeret mRNA-rækkefølge Med vores Sequence Designer-modul kan man tilpasse hele mRNA’er fra 5′-UTR til den kodende region til 3′-UTR, baseret på vores konstant forbedrede interne viden.

Generelt er det eneste, der skifter fra en potentiel mRNA-medicin til en anden, den kodende region – den egentlige GENETISKE kode, der instruerer ribosomer i at fremstille protein. Brug af disse instruktionssæt giver vores undersøgelses-mRNA-medicin en softwarelignende kvalitet. Vi har også evnen til at kombinere forskellige mRNA-sekvenser, der koder for forskellige proteiner i en enkelt mRNA-undersøgelsesmedicin.  

Vi udnytter fleksibiliteten af ​​vores platform og den grundlæggende rolle mRNA spiller i proteinsyntese for at forfølge mRNA-lægemidler til en bred vifte af sygdomme.
Mens vores forskere udvikler nye mRNA-koncepter, kan de bruge vores egne systemer til at designe mRNA’er til forskning og test i løbet af få dage.

Vores egen serie af digitale anvendelser inkluderer et rækkefølgedesignermodul til tilpasning af et helt mRNA med kontinuerligt forbedrede regelsæt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er moderna-rrna.png

Forskningsmaskinen kan muliggøre parallel optagelse og design af flere mRNA-sekvenser ”.

Vaccinationerne er led i FNs Nye Verdensorden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er moderna-gates.png

Den russiske historiker Andrei Fursov, ser Bill Gates som en spytslikker, der prøver at sikre sig en plads i den kommende nye verden – regeret af Rothschild & Co. og hvor penge ikke længere betyder noget

Så hvad har Bill Gates, Microsoftstifteren, der nu bruger sin tid på at vaccinere klodens befolkning med invaliderende giftstoffer for?

tes er storaktionær i Rockefeller Foundations Monsanto – nu fusioneret med Bayer – et efterkrigsbarn af IG-Farben, der drev Auschwitz.

I juli 2020 lovede Gates os en 2. „covid19“-bølge, som vi nok skulle komme til at lægge mærke til. Et så sikkert opyldt profeti kan kun komme fra bagmanden selv.

Bill & Melinda Gates Foundation og Rockefeller Foundation har meddelt, at de vil danne en alliance for at bidrage til en „grøn revolution“ i Afrika,
Denne konstellation udløste det, der er blevet kaldt Afrikas grønne revolution, en fiasko baseret på Monsantos hybride / ikke-reproduktiv GMO majs + Round-Up. Denne GMO er kendt som det ondes frøkorn, fordi fattige landmænd ikke har råd til at købe nye frø til såning hvert år.
Som et resultat begik 17.638 indiske landmænd selvmord alene i 2009 !

Jeg har skrevet før og her og her om den korrupte og brutale Monsanto-indsats. med Gestapo-metoder. Værst af alt er måske fremkaldelse af ​​fostermisdannelser i forbindelse med Monsantos og her største indtægtskilde, Round-Up, som nu siver ud i drikkevandet – og i øvrigt forårsager resistent ukrudt.

Tumors-Rats1

Derudover har prof. Séralini, Paris, fundet, at Monsantos Round-Up GMO forårsager lymfekræft. Syge arbejdere i USA får nu tilkendt erstatning af en californisk domstol.
Monsanto tvang redaktøren af ​​Food and Chemical Toxicology Journal,( bind 69, juli 2014, side 357-359) til at slette Séralini fagfællebedømte artikel om dette efter 1 år – hvilket forårsagede stor international vrede

Moderna og Pfizer opfylder Ncholas Rockefellers og hans Illuminat-kumpaners store drøm om at omforme menneskeheden efter deres ønsker – især at plante en chip i vores hjerne for at gøre os til styrbare chips i deres centrale computer. Disse frimureriske globalister vil have os til at blive posthuman og her. mRNA-vacciner er deres indgang til dette mål: at stjæle vores sjæle. De ønsker naturligvis at gøre dette ved at gøre os til posthumane robotter, cyborgs.

Se Ray Kurzweils vision om at fusionere den menneskelige hjerne med kunstig intelligens ved hjælp af gen- og nanochip-teknologi inden 2045. Kurzweil lover sådanne robotter virtuelt evigt liv – indtil en bombe udrydder disse menneskelignende fjernstyrede computermaskiner!

Proteinproduktion i celler er en meget kompliceret proces styret af RNA-genet – en reel demonstration af intelligent design fra den intelligente designer, skaberen.

Lyt til professor Stephen Meyer, der fortæller om livskoden, DNA, der genererer mRNA, og hvorfor forskere ikke accepterer det intelligente design, det er – eller læs her

MODERNAS OG PFIZERS mRNA-VACCINER ER BEGYNDELSEN PÅ EN YDERLIGERE OMDANNELSE AF VORES CELLER TIL COMPUTER-SOFTWARE, SOM ØNSKET AF NICK ROCKEFELLER. DERVED SKAL VI GØRRS TIL CHIPS, DER LYDIGT UDEN FRI VILJE STYRES FRA ILLUMINATERNES CENTRALE COMPUTER. DET ER DEN ENDELIGE UDELUKKELSE AF SKABEREN FRA VORES LIV.

PRÆCIS, DET ADVARES DER OM I OPENBARINGEN 13 – MED EN ALVORLIG STRAF (Åbenbar. 14: 9)

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

13 Kommentare zu „Derfor Er Politikere og Medier Forhippede på at Vaccinere Os. Moderna: Covid19 Messenger-RNA Vacciner Gør Vore Celler til Styrbar Computer-Software – (Os til Roboter/Cyborgs)“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: