USA: 3/4 der „Deltabefallenen“ Sind Vollgeimpft und ansteckend. Geimpfte Müssen wieder Masken Tragen

Reuters 30. Juli 2021: Drei Viertel der Menschen, die sich bei öffentlichen Veranstaltungen im Juli in einer Stadt auf Cape Cod in Massachusetts mit COVID-19 infiziert hatten, waren vollständig geimpft, wie eine Studie der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) zeigte.

Die CDC sagte, dass zwischen dem 3. und 26. Juli 469 Fälle bei Einwohnern von Massachusetts im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Cape Cod gefunden wurden. Davon gehörten 74 % zu den vollständig geimpften Personen.

Die CDC-Studie ergab, dass geimpfte Personen eine ähnliche Viruspräsenz aufwiesen wie ungeimpfte, was darauf hindeutet, dass im Gegensatz zu anderen Varianten geimpfte Personen, die mit der Delta-Variante infiziert sind, das Virus übertragen könnten, sagte die CDC.

Die Autoren der Studie empfahlen den lokalen Gesundheitsbehörden, die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen unabhängig vom Impfstatus oder der Zahl der Fälle in der Gemeinde zu erwägen.

Die CDC sagte, dass insgesamt 79 % der geimpften Personen, die mit COVID-19 infiziert waren, auch über Symptome wie Husten, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Fieber berichteten. Vier mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilte die CDC mit.

Geimpfte Personen hatten eine der drei verfügbaren Impfungen von Pfizer Inc (PFE.N) und BioNTech, Moderna Inc (MRNA.O) oder Johnson & Johnson (JNJ.N) erhalten, wie die Daten zeigten.

Die Direktorin der CDC, Rochelle Walensky, sagte, dies sei eine „entscheidende Entdeckung“, die diese Woche zu der Empfehlung der CDC führte, Masken in Gebieten zu tragen als Vorsichtsmaßnahme gegen eine mögliche Übertragung durch vollständig geimpfte Personen anstiegen.

Bemerkung
Die „Covid19-Deltaversion ist eine Sommererkältung: Business Insider 23. June 2021: Die meisten Menschen, die in Großbritannien positiv auf COVID-19 getestet wurden, überstehen die traditionellen Anzeichen einer schweren Erkältung – Kopfschmerzen, laufende Nasen und Halsschmerzen – und nicht die früheren verräterischen COVID-19-Symptome wie Kurzatmigkeit oder Geschmacksverlus

Dass Covid19-Geimpfte anfälliger für die „Deltaversion“ als Nicht-Geimpfte ist keine Neue Erkenntnis: Hier und hier und hier und hier.

Die laufende „Epidemie“ ist sicherich ein Anfang einer Welle von Impfnebenwirkungen

Kristi Genkomst – Storpolitik. Velkommen

Opdateret 07. 04. 2021

Nye ind-læg vil blive vist her nederst – ses permanent i højre margin .

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch og her. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling „Den Nye Verdensorden“ – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml , bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 „Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 „Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske“.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren“ (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde og her og her og her med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for „overnaturligt„. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Ligklædet og evangeliernes passionsafsnit fortæller den samme nøje samstemte historie, som også bekræftes ved, at Kristi disciple i et nu forandrede sig fra at være kujoner til at være dødsforagtende helte. Deres begrundelse: De havde set og rørt ved den genopstandne Kristus og han sår – og set ham i fin form uden sårfeber ug uden at halte 2 dage efter hans korsfæstelse:

Jeg har beskrevet korsfæstelsen og ligklædets historie samt det 3-dimensionale foto på ligklædet her og her og her og her .
Jeg konkluderer, at Kristi opstandelse er et uomgængeligt, videnskabeligt bevist faktum.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle „Nye Verdensorden“ (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.png

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her. Derigennem regeres verden.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, der også er FNs program hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og dermed også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33). Frimurertoppen i City of London er frankistisk-luciferisk og dyrker den „Hellige Synd“.

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger „vore“ illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: (linket nu slettet!) „Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og „desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys„.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Det Røde Dyrs Mærke – Åbenbaringen 13:3, 16, 17, 18
Mange mener, at covid19-vaccinerne rummer „Dyrets mærke på pande og højre hånd“  (Åbenbaringen 13:3, 16. 17, 18). Ordet corona´s alfabetiske talværdi er jo i hvert fald 66 – mens Dyrets navns tal angives at være 666.

Her er et par muligheder: Jim Corbett siger, at vaccination bringer denne for øjet  usynlige kode, som kan aflæses med smartphone:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.png

I Sverige løber tusindvis af folk rundt med mikrochips i højre hånd.

Vaccineforbryderen Bill Gates´ Microsoft har indgivet patentansøgning vedr.  et tanklæsersystem, der v.hj.a. en sensor på et individ kan aflæse biometriske parametre i forbindelse med syns- eller høreindtryk. Parametrene sendes så via chip   til et af de 500 specialsatelliter, som Gates netop har opsendt. Derfra sendes parametrene til  centralt laboratorium til fortolkning. Ønsket sympatisk reaktion kan udløse krypto-„penge“ som belønning. Og modvilje???

Men tydeligst taler Vaccine-Modernas hjemmeside 
Moderna meddeler, at man med deres mRNAs DNA-genmodificerende vaccine gør alle vore celler til computersoftware, der kan styres fra Moderna´s (illuminatbankernes) centrale computer.
Samt at der kan være flere andre genændrende mRNA-elementer i vaccinerne!!
Dvs.: Den vaccinerede har celler med helt andre egenskaber og funktioner end Skaberen planlagde med ham. Dette muliggør styring af hjerneceller: DYRETS MÆRKE. 
Som Zero Hedge formulerer det: Vi Har solgt vore sjæle til videnskaben – og så til vaccinerne.

Jagten på vor fysiske eksistens – Georgia Guidestones
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babyloniske mysterier og her Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneske-heden under 500 millioner:

Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdens-befolkning?

De mystiske  Georgia Guidestones  indeholder også indskrifter på babylonisk, klassisk græsk samt sanskrit og egyptiske hieroglyffer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener, der henviser til de babylonske mysterier. Stenene er arrangeret på en sådan måde, at de markerer solhændelser (Baal = solgud)

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 satelitter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. V.hj.a. Microsoft Patent 2020 060606 vil man så ang. kunne læse vore tanker og belønne eller straffe dem

Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Indien: Ansteckungsfälle Steigen Proportional mit Anzahl der Impfungen. Schreckpropaganda: Cov19-Sterblichkeit 8-Mal Geringer als für saisonale Grippe

Activist Post 4. Mai 2021 Indien ist derzeit Zeuge eines „COVID-19“-Anstiegs von beispiellosem Ausmaß, mit einem angeblich dreifach mutierten Stamm, der die Gesundheitsinfrastruktur des Landes bis an die Grenzen dehnt. Die Unsicherheit, die über der Nation herrscht, wird durch mediengezeigte Absendungen von Leichen in Leichenhäusern noch verstärkt, von Menschen, die tot auf die Straße umfallen; von verzweifelten Seelen, die von ihren Balkonen springen; und von Leichen-Scheiterhaufen im ganzen Land. In diesem Fall wird es keine öffentlich-rechtliche Big-Tech-Zensur geben.

Dies ist angeblich Wuhan 2.0. Jedem Social-Media-Süchtigen wird der Gedanke verzeiht, dass die 1,3 Milliarden Einwohner Indiens vor Jahresende einen Rückgang erleiden könnten.

Kann man daraus schließen, dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen vermehrten Impfungen und Infektionen besteht?

Dies ist nicht das erste Mal, dass gentherapeutische Therapien neue virale Chimären hervorrufen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab kürzlich zu, dass ein von der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) unterstütztes Impfprogramm für einen neuen Polio-Ausbruch in Afrika verantwortlich war. Die üblichen Verdächtigen steckten auch hinter einer impfbedingten Polio-Welle in Pakistan und Afghanistan.

Impfstoffe, die tödliche Ausbrüche der Krankheiten verursachen, die sie ausrotten sollen, sind ein Phänomen des 21. Jahrhunderts – das Ihnen von einer unheiligen Allianz aus Big Tech und Big Pharma gebracht wurde. Dabei entstehen neue Mutantenstämme oder „von Impfstoffen abgeleitete Viren“, die noch wirksamere Impfstoffe erfordern, die Big Tech größere Gewinne und Hebel der globalen Kontrolle bringen. Auf diese Weise versucht die Davoser Kabale, in einem Jahrhundert, das sonst von Asien dominiert werden sollte, relevant zu bleiben. Indien könnte das erste asiatische Opfer von Big Techs Great Reset gegen den Osten sein.

Eine kürzlich von der Universität Tel Aviv durchgeführte Studie könnte weitere Aufschluss über Indiens bizarren Aufschwung geben. Es scheint, dass diejenigen, die mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft wurden, 8-mal häufiger an der neuen südafrikanischen Variante von COVID-19 erkranken als Nicht-Geimpfte.

Die in Indien (auch) verwendeten Impfstoffe Covishield (Oxford University-AstraZeneca) und Covaxin (Bharat Biotech) haben möglicherweise einen ähnlichen Effekt erzielt.

Dr. Harvey Risch, Professor für Epidemiologie an der Yale University, hat geschätzt, dass über 60 Prozent aller neuen COVID-19-Fälle unter den „Geimpften“ auftreten.

Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident Pfizers, befürchtet ein alarmierenderes Ergebnis, das die Möglichkeit einer „massiven Entvölkerung“ einschließt. Dies sind keine durchschnittlichen Verschwörer im Keller!

„Der Impfstoff“, um Francis Bacon zu umschreiben, „scheint jetzt schlimmer zu sein als die Krankheit selbst.“ Genbasierte Impfstoffe eröffnen eine Büchse der Pandora, die Systemtheoretiker als „Emergenz“ bezeichnen. Der menschliche Körper ist ein komplexes System, das unvorhersehbar auf Interferenzen auf den meisten Substratebenen (oder genetischen Ebenen) reagieren kann. Infolgedessen können mutierte Virusstämme neben unvorhergesehenen Nebenwirkungen auftreten. Dies erleben wir weltweit.

Bemerkungen
Impfungen gegen die Grippe 2019/20 schützen natürlich nicht vor der Grippe2020/21. Es geht um Vakzine, die nachweisbar wirkungslos und hier und hier, und hier und hier und hier sind – und zwar wegen
einer wenig ansteckenden und wenig tödlichen, nun ausgebrannten und durch andere Viren ersetzten Krankheit?
Eher scheinen die Geimpften anfälliger zu sein und hier – und haben höhere Sterblichkeitsrate und hier und hier.

World / Countries / India Last updated: May 05, 2021, 22:05 GMT

Worldometer

 India

Coronavirus Cases:

21,070,852

Deaths:

230,151

Recovered:

May 5 (GMT)

Updates

  • 412,618 new cases and 3,982 new deaths in India [source]

In Indien sterben ang. z. 18.271 Personen pro Woche – oder 950.092 pro Jahr – sollte die Grippe so lang andauern = 0,07% der Bdvölkerung von 1,35 Milliarden

Das würde de facto im schlimmsten Fall 9500 = 0,0007 % echte „Covid19-Tote in der Bevölkerung / Jahr „bedeuten. Das sollte doch keine Hysterie erregen.
Am 5. Mai waren in Indien 230.151 MIT Covid gestorben= 0,017% der Bevölkerung – 8-mal weniger als in einer üblichen Grippe-Epidemie, wo die Sterblichkeit 0,12% heisst. Man muss dabei aber bedenken, dass nur 1% der angegebenen Todessfälle AN „Covid19“ zurückzuführen sind.

Die Sterblichkeit in Indien war nie niedriger als heute. D.h. Schreckpropaganda.

Indien wird nun als neues Schreckbild hervorgehoben: Das mutiertes Virus werde natürlich auch uns anheim suchen und Verlängerung der Lockdowns, Maskentragen usw. „rechtfertigen“ bis die „Grosse Nullstellung“ durchgesetzt ist.

Top Neuro-psykologisk Ekspert på West Point Military Academy: Sådan Manipulerer Vi Din Hjerne med DNA / mRNA (Vacciner) – Stjæler din Hukommelese og Giver Dig en Ny!

Hvorfor sætter myndighederne os nu under konstant pres for at blive vaccineret – selvom vaccinen påviseligt er ineffektiv og her og her og her og og her og her og her og her og her, ja, dødelig og her eller har svære bivirkninger? Jeg har allerede modtaget 3 vaccinationsindkaldelser fra myndighederne, selvom jeg har gjort Ullum og Brostrøm opmærksomme på, hvorfor jeg ikke ønsker at blive vaccineret! Jeg har meddelt, at jeg ikke ser nogen mening i at blive vaccineret mod en sygdom, der udbrændte sidste år – med en vaccine, der ikke har nogen indflydelse på den nuværende sæsoninfluenza, der også er ved at udbrænde i Danmark.

Politisk og mediefanatik må have en ikke-sygdomsbaggrund.
Nedenstående illustrerer denne ideologiske og satanistiske baggrund: Total kontrol over vores erindring og tankegangsom jeg også beskrev d. 7. jan. 2021.

Se Modernas Website
Brug af mRNA til at udvikle en ny kategori af lægemidler.

Hos Moderna udnytter vi den grundlæggende rolle, som mRNA spiller i proteinsyntese. Vi har udviklet beskyttede teknologier og metoder til at skabe mRNA-sekvenser, som celler genkender som om de blev produceret i kroppen. Vi fokuserer på sygdomme, hvor det gør det muligt for målrettede celler at producere – eller tænde for – et eller flere givne proteiner, som gør det muligt for kroppen at bekæmpe eller forhindre en given sygdom.

Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet, så det kan knyttes sammen om forskellige programmer. I vores tilfælde er „programmet“ eller „appen“ vores mRNA-lægemiddel den unikke mRNA-sekvens, der koder for et protein og giver os mulighed for at tænde og slukke for produktionen af ​​et protein.

Vores mRNA-lægemidler – „livets software“
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodende region – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein. Vi leverer mRNA til cellerne i indpakning (lipoprotein-nanopartikler der er stærkt cellebesadigende her og her og her.

Denne Video viser, hvad de gør

Denne procedure blev allerede beskrevet på US Military Academy West Point i 2018. Det kan konkluderes:
1) „Vaccine“ -processen blev ikke opfundet af vaccineproducenter inden for seks måneder efter lanceringen af „Covid19“. Den startede mindst to år i forvejen.
2) Den genændrende vaccine-forebyggelse af sæsoninfluenza 2020 blev først brugt, da denne influenza allerede var udbrændt.

Følgende illustrerer mekanismen for „vaccinen“ / genmodifikationen – såvel som (igen) årsagen til politikernes iver for vaccination:

De vil omstrukturere os:
Brug af DNA-kodning (DNA) til at omdanne os til robotter, der kan styres udefra, frarøve os hukommelse ved hjælp af frygt og mediehjernevask og i stedet udstyre os med deres nye „hukommelse“.

I FØLGENDE VIDEO GØR DR. MORGAN OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTSAMMEN DREJER SIG OM OM OMSTRUKTURERING AF VORES DNA.

Som videoen viser, var de i stand til at gøre dette meget effektivt for 3 år siden – og er garanteret endnu mere effektive i dag. Det er djævelsk

Unser Mitteleuropa 30. april 2021 bragte en rapport fra et foredrag den 13. juni 2018 af neuro-psykologi-professor Charles A. Morgan, der har en imponerende curriculum vitae – især i det amerikanske militærs tjeneste.

The Journal of Biological Chemistry : „Disse resultater antyder, at hpol η er en af ​​de vigtigste reverse transkriptaser involveret i fysiologiske processer i humane celler“. Transkriptaser omdanner mRNA til DNA i kroppen!!

Dr. Morgan viser elitestuderende fra det amerikanske militær, hvordan akronymerne CRISPR (Clustered Regularly Spaced Short Palindromic Repeats) og DREADDS (designerreceptor aktiveret udelukkende af Designer Drugs) kan „designe“ alt.

Dr. Morgan viser, hvordan DREADDS-receptorceller kan „infunderes“ i humant DNA for at kontrollere vores adfærd. Disse designerreceptorer kan kun aktiveres af designermedicin (vacciner).

Dr. Morgan spørger: „Hvad kunne man gøre med denne teknologi, når man er i sikkerheds- og efterretningsfællesskabet? „Cellerne kan designes til bestemte egenskaber. De kan placeres strategisk – fx i hjernen. De kan fjernstyres. Disse cellekontroller kan også „muliggøre ting i hjernen for andre mennesker“.

Dr. Morgan viser, hvordan tanker, kommandoer og oplevelser kan overføres fra en hjerne til en anden ved hjælp af computerteknologi og hjernebølger.

Tankeoverførsel på globalt plan er grundlaget for Microsoft patent 2020 060606 (Det røde dyrs navns tal – Åb. 13:18) – og kræver programmering (chipning) af individet.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 060606.png

Men det mest bekymrende er, at man kan injicere modificeret DNA i stamceller, som derefter opsøger det målsted, de er bestemt for – hjerneceller er givet som et eksempel. Der kan man indstille cellen til fjernbetjening for evigt med den ændrede kode.

Jeg bringer skærmbilleder fra Dr. Morgan’s video. De viser forløbet:

Sådan oprettes koden for det DNA, der skal indtastes: Man tager genetisk modificerede E. Coli-bakterier, der fluorescerer i forskellige nuancer: forskellige nuancer = forskellige bogstaver

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er coli-coding.png

Kunstigt koderet DNA indgives i en stamcelle. Moderna udsprang netop af stamcelleforskning

Stammcellen styres ind i en hjernecelle og erstatter permanent og nedarveligt cellens hidtige DNA-Kode

Cellerne kan designes til forskellige mål og aktiviteter. De kan anbringes strategisk og fjernstyres

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cells-injected-placed-remotely-controlled.png

Efter behag kan man v.hj.a. fjernstyring tænde og slukke for informationer.

Ved hjælp af den indtastede stamcelle-DNA kan man nu ødelægge hjernecellerne ved hjælp af fjernbetjening, dæmpe dem eller øge den cykliske AMP, som er ansvarlig for transmission af signaler mellem celler.
Som Dr. Morgan siger: Alt kan reguleres

Men det stopper ikke der. Lucifer og hans disciple vil have din sjæl med alle midler – og især vil de slette din hukommelse om Kristus og hans befalinger, deres eneste fjende: De vil slette din hukommelse – give dig en forkert erindring i stedet:
Hjernevask, som vi kender det fra de daglige medier, forvrænger vores hukommelse til noget helt uigenkendeligt.
Ved hjælp af computere kan de overføre vores oplevelser og planer til et andet individ (rotter) og bruge vores hjernebølger til at overføre vores tanker over hele kloden. Folk tror, ​​de husker ting, der aldrig skete!

Bill Gates‘, Microsofts, GAVI’sog Rockefellers globale ID2020-registrering ved vaccination af os alle kræver også programmering af os

Oplysninger indgivet til sovende mennesker sidder fast næste dag og accepteres!

Hjernevaskemetoderne fungerer bedst under stress: (Med andre ord skab frygt og rædsel. Så fungerer f.eks. vaccinationskampagnerne desto bedre).

For at gøre det hele mere effektivt har Kina blandet DNA-kodning med quantum computing.

Kommentarer
Kære læsere: FRIMURERGUDEN LUCIFER ØNSKER DIN SJÆL VED HJÆLP AF SINE DISCIPLE MED ALLE MIDLER
Han virker nu gennem vaccinationerne, der gør dig til robot hælder dyrets mærke ind i dig – uden at du ved det

De fleste er ligeglade: de læser alligevel aldrig Åbenbaringen 13: 16, 17, 18 eller 14: 9. Hvis de havde gjort det, ville de blive skrækslagne!

Neuro-Psychologischer Spitzen-Experte an der West Point-Militärakademie: So Manipulieren Wir mit DNA/mRNA (Vakzinen) Ihr Gehirn – Stehlen Ihr Gedächtnis und Geben Ihnen ein Neues!

Warum setzen nun die Behörden uns unter stándigen Druck, uns impfen zu lassen – obwohl, das Vakzin nachweisbar wirkungslos und hier und hier, und hier und hier und hier, ja tödlich oder mit schweren Nebenwirkungen behaftet ist? Ich habe schon 3 Impf-Einberufungen von den Behörden bekommen, obwohl ich die höchsten Beamten darauf aufmerksam gemacht habe, warum ich mich nicht impfen lassen will!!! un mitgeteilt habe, dass ich keinen Sinn darin sehe, mich gegen eine Krankheit, die schon im vergangenen Jahr ausbrannte impfen zu lassen – mit einem Impfstoff, der also ohne Wirkung auf die laufende saisoale Grippe, die in Dänemark dabei ist auch auszubrennen.

Der Fanatismus der Politiker und Medien muss einen nichtkrankheitsbezogenen Hintergrund haben.

Das Folgende veranschaulicht diesen ideologischen und satanistischen Hintergrund: Totalkontrolle über unser Gedächtnis und Denkweise – wie ich in
meiner Einlage am 7. Jan. 2021 auch beschrieb

habe ich aus Modernas Website zitiert:
Moderna Website
„Wir haben Moderna unter der Annahme aufgebaut, dass die Verwendung von mRNA als Arzneimittel bei einer Krankheit und auch bei vielen Krankheiten funktionieren sollte.

Wir erkannten das breite Potenzial der mRNA-Wissenschaft und machten uns daran, eine mRNA-Technologieplattform zu schaffen, die einem Betriebssystem auf einem Computer sehr ähnlich ist. Es ist so konzipiert, dass es austauschbar mit verschiedenen Programmen verbunden werden kann. In unserem Fall ist das „Programm“ oder die „App“ unser mRNA-Medikament die einzigartige mRNA-Sequenz, die für ein Protein kodiert und es uns ermöglicht die Produktion eines Proteins ein- und auszuschalten.

Unsere mRNA-Medikamente – Die „Software des Lebens“
Im Allgemeinen ist das einzige, was sich von einem potenziellen mRNA-Arzneimittel zu einem anderen ändert, die kodierende Region – der tatsächliche genetische Code, der Ribosomen anweist, Protein herzustellen.

Verwendung dieser Befehlssätze erhalten unsere mRNA-Prüfmedikamente eine software-ähnliche Qualität. Wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene mRNA-Sequenzen, die für verschiedene Proteine ​​kodieren, in einer einzigen mRNA-Prüfmedizin zu kombinieren“. Die mRNA wird in Einpackung an die Zellen geliefert, um die Zellmembran durchdringen zu können (Lipoproteine- die stark ell schädigend sind hier und hier und hier.)

Dieses Video zeigt, was sie tun

Schon 2018 wurde am US-Militärakademie West Point dieses Verfahren beschrieben. Daraus lässt sich schliessen:
1) Das „Vakzin“-Verfahren wurde nicht innerhalb von einem halben Jahr von den Impfstoffherstellern erfunden. Sie haben mit Sicherheit schon mindestens zwei Jahre vorher angefangen.
2) Ihr genverändernde Vakzin-Vorbeugung der saisonalen Grippe 2020 kam erst zum Einsatz, als diese Grippe schon ausgebrannt war.

Das Folgende bringt den Mechanismus des „Vakzins“/der Genmodifikation – sowie (nochmals) den Grund für den Impf-Eifer der Politiker:
Sie wollen uns umstrukturieren:
Uns mittels DNA-Neukodierung (DNS) zu von aussen steuerbaren Robotern umwandeln, uns mittels Angst und Mediengehirnwäsche des Gedächtnisses berauben und uns stattdessen mit ihrem neuen „Gedächtnis“ ausstatten.
Wie aus dem Video hervorgeht, konnten sie das vor 3 Jahren schon sehr effektiv machen
– und heute garantiert noch effektiver.

Unser Mitteleuropa 30. April 2021 brachte einen Bericht vom einem Vortrag am 13. Juni 2018 durch den Neuro-Psychiatrie-Professor, Charles A. Morgan, der ein imposantes Curriculum Vitae hat – besonders im Dienst des US- Militärs.

DR. MORGAN MACHT IM FOLGENDEN VIDEO DARAUF AUFMERKSAM, DASS ALLES UM DIE UMSTRUKTURIERING UNSERER DNS (DNA) GEHT.
(Was die mRNA-genverändernden „Vakzine“ angeht: Das mRNA wird in DNA umwandelt).
The Journal of Biological Chemistry schreibt: „Diese Ergebnisse legen nahe, dass hpol η eine der wichtigsten reversen Transkriptasen ist, die an physiologischen Prozessen in menschlichen Zellen beteiligt sind„. Transcriptasen bilden mRNA in DNS (DNA) um!!

Was dieser Mann vor 3 Jahren sagte ist unheimlich, ja teuflisch, weil man die Kodierung unserer Gene in jede der Machthaber beliebige Richtung ändern kann – und will

Dr. Morgan zeigt den Eliteschülern des US-Militärs, wie die unter den Akronymen CRISPR (Clustered Regularly Spaced Short Palindromic Repeats) und DREADDS (Designer-Rezeptor exklusiv von Designer Drugs aktiviert) bekannt alles „designen“ kann.

Dr. Morgan zeigt, wie DREADDS-Rezeptorzellen in die menschlichen DNA „infundiert“ werden kann, um unser Verhalten zu steuern. Diese Designer-Rezeptoren können ausschliesslich durch Designer-Drogen (Impfstoffe) aktiviert werden.
Dr. Morgan fragt: „Was könnte man mit dieser Technologie machen, wenn man im Sicherheits- und Geheimdienstbereich ist?“. Die Zellen „können für bestimmte Eigenschaften ausgelegt werden. Sie können strategisch platziert werden – z.B. im Hirn. Sie können aus der Ferne gesteuert werden. Diese Zellsteuerungen können auch „Dinge in den Gehirnen anderen Menschen ermöglichen“.

Dr. Morgan zeigt, wie man Gedanken, Kommandos, Erfahrungen von einem Gehirn in ein anderes Gehirn mittels Computertechnik übertragen kann. Besonders mittels Gehirnwellen

Gedankenüberführung auf globaler Ebene ist eben die Grundlage des Microsoft Patents 2020 060606 (Zahl des Namens des roten Tiers – Offenb. 13:18) – und setzt Programmierung (Chipping) des Individuums voraus.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 060606.png

Aber am Bedenklichsten ist, dass man Stammzellen mit verändertem DNA eingeben kann, die dann die Zielstelle suchen, wofür sie bestimmt sind – Hirnzellen wird als Beispiel genannt. Dort können sie mit ihrem geänderten Code für immer die Zelle für Fernsteuerung einrichten.

Ich bringe hier Screenshots aus Dr. Morgans Video. Sie zeigen den Verlauf:

So wird die Kode für das einzugebene DNA gemacht: Man nimmt genveränderte E.Coli-Bakterien, die in unterschiedlichen Schattierungen fluoreszieren: Bestimmte Schattierung = unterschiedliche Buchstaben

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er coli-coding.png


Künstliches, kodiertes DNA wird in eine Stammzelle eingegeben. Moderna entsprang eben der Stammzellforschung

Die Stammzelle steuert in Hirnzelle und übernimmt den bisherigen DNA-Kode der Zelle permanent und vererblich.

Die Zellen können für unterschiedliche Aktivitäten und Ziele designed werden. Sie können stragisch platziert werden und ferngesteuert werden.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cells-injected-placed-remotely-controlled.png

Nach Belieben kann man mittels Fernsteuerung Informationen ein-und ausschalten

Mittels der eingegebenen Stammzell-DNA kan man nun per Fernsteuerung die Hirnzellen vernichten, zum Schweigen bringen oder das cyklische AMP, das für die Überführung von signalen zwischen Zellen verantwortlich ist, steigern.
Wie Dr. Morgan sagt: Man kan alles regeln!

Aber damit hört es nicht auf. Luzifer und seine Jünger wollen deine Seele mit allen Mitteln – und besonders wollen sie Ihr Gedächtnis an Christus und seine Gebote löschen, ihren einzigen Feind: Sie wollen Ihr Gedächtnis löschen – dir ein Falsches eingeben:
Gehirnwäsche, wie wir sie aus den täglichen Medien kennen, verzerrt unser Gedächtnis in etwas total Unkenntbares. Mittels Computer können sie unsere Erfahrungen und Vorhaben in ein anderes Individuum (ratten) übertragen und mittels unserer Gehirnwellen unsere Gedanken um den Globus übertragen. Die Menschen glauben Dinge zu erinnern, die nie stattgefunden haben!

Auch Bill Gates´ Microsofts, GAVIs und Rockefellers globale ID2020 Registrierung durch Impfung von uns allen setzt Programmierung von uns voraus

Information an schlafende Menschen bleiben am nächsten Tag hängen und akzeptiert!

Am besten wirken die Gehirnwäschemethoden unter Stress: Also Angst und Schrecken einjagen. Dann wirken z.B. die Impfkanpagnen um so besser.

Um nun das ganze effektiver zu machen hat man in China DNA-enkoding mit Quantum-Computing gemischt.

Kommentare
Liebe Leser: DER FREIMAURERGOTT LUZIFER WILL IHRE SEELE MIT HILFE SEINER JÜNGER MIT ALLEN MITTELN.
Er ist nun durch die Impfungen damit beschäftigt, Sie in Roboter zu verwandeln – Die Marke des Tiers in Sie einzugiessen – und zwar ohne, dass sie es wissen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microneedle9.png

Den Meisten ist es ja auch egal: Sie haben sowieso nie die Offenbarung 13:16,17,18 oder 14:9 gelesen.

Wenn sie hätten, würden sie gewaltig erschrecken!

VACCINEFREMSTILLERNES EGNE TAL, FAUCI, CDC-PRÆSIDENT, CANADAS PREMIERMINISTER , STATISTIK, LOGIK: „COVID19“ -VACCINE VIRKNINGSLØS MOD INFLUENZAERNE

Jeg har påvist flere gange, og her og her, og her og her, at de gængse vacciner mod sæsoninfluenzaen 2019/2020 ikke har nogen effekt på sæsoninfluenzavirus 2020/2021 – til og med har de vaccinerede en højere infektionsrate og her end de ikke-vaccinerede – samt en betydelig grad af bivirkninger og her samt øget dødelighed og her
og her og her – alt for at retfærdiggøre „undertrykkende og hårde regeringsforanstaltninger“ og her.

Andre lugter nu også lunten. Fox News ‚Tucker Carlson gør det helt klart:
Udsagn fra de amerikanske præsidenters corona-rådgiver, Anthony Fauci, CDC-præsidenten, Canadas premierminister Trudeau, statistik og åbenbar logik viser, at der ikke er nogen virkninger af vaccination mod „COVID19“-virus.

Den 19. april ophævede Sundhedsstyrelsen begrænsningerne for dem, der er blevet vaccineret- men ikke dem, der ikke er blevet det.

Her er beregninger baseret på de tal, som vaccineproducenterne har forelagt USAs Emergency Use Authorization (EUA) for at opnå nødautorisation.
Tallene er fremfundet af Dr. Richard Fleming, der har et imponerende curriculum vitae.

I et interview den 13. april 2021 sagde Dr. Fleming: „Jeg er muligvis den eneste, der faktisk har gennemgået EUA-dokumenterne for at se, hvad disse vacciner kan og ikke kan.“

Fleming blev interviewet i Trump-rådgiver Stephen Bannons „War Room“ den 13. april 2021.

Gnews 18 april 2021: Som vist nedenfor viser vaccinevirksomhedernes egne data, at effektivitetsgraden for Pfizer er 0,05%, Moderna 0,08%, Johnson & Johnson 0,81% og 0,53%. Statistisk analyse viser derfor, at vaccinens virkning er næsten nul effektiv til at forhindre, at mennesker bliver inficeret med COVID-19-virus.

Ingen vaccine effektivitet
Risikoforhold = (antal smittede mennesker i vaccinegruppen) / (antal smittede personer smittet i gruppen, der ikke var vaccineret): middel divideret med effektiviteten af ​​vaccinen = 1 – risikoforhold

Pfizer-effektivitet efter 7 dage = 1 – (17403/17411) = 1-99,95% = 0,05%
Moderna effektivitet efter 14 dage = 1 – (13923/13934) = 1-99,92% = 0,08%
Janssen (Johnson & Johnson) effektivitet efter 14 dage = 1 – (21460/21636) = 1-99,19% = 0,81%
Janssen (Johnson & Johnson) effektivitet efter 28 dage = 1 – (21310/21424) = 1-99,47% = 0,53%

Således har vacciner nul statistisk effektivitet men kan forårsage Kogalskab og Alzheimer og yderligere neurologiske sygdomme.

EIGENE ZAHLEN DER IMPFSTOFFHERSTELLER, FAUCI, CDC-PRÄSIDENTIN, KANADAS PREMIER-MINISTER, STATISTIKEN, LOGIK: „COVID19“-VAKZINE WIRKUNGSLOS GEGEN DIE GRIPPE(N)

Ich habe mehrmals nachgewiesen und hier und hier, und hier und hier dass die gängigen Impfstoffe gegen die saisonale Grippe 2019/2020 keine Wirkung auf die saisonalen Grippenviren 2020/2021 haben – sogar dass die Geimpften eine höhere Ansteckungsrate haben und hier als die Nicht-Geimpften – sowie eine bedeutende Nebenwirkungsrate und hier sowie erhöhte Sterblichkeit und hier
und hier und hier – alles um „repressive und harte Regierungs-Massnahmen“ begründen zu können.

Andere wittern nun auch Unrat: Fox News´ Tucker Carlson macht es völlig klar.
Aus den Aussagen des Corona-Ratgebers der US-Präsidenten, Anthony Fauci, der CDC-Präsidenint, Kanadas Premierminister Trudeau, Statistiken und offensichtliche Logik zeigen, dass es keine Auswirkungen der Impfung gegen „COVID19“ gibt.

Am 19. April hob das dänische Nationale Gesundheitsamt die Restriktionen für Grimpfte auf – aber nicht für Nicht-Geimpfte

Hier folgen nun Berechnungen aufgrund der Zahlen, die die Impfstoffhersteller an die Emergency Use Authorization eingereicht haben.
Die Zahlen sind hervorgefunden von Dr. Richard Fleming, der ein imposantes Curriculum Vitae hat.

Im Interview vom 13. April 2021 sagte Dr. Fleming: „Ich bin möglicherweise der einzige, der die Überprüfungsdokumente der EUA (Emergency Use Authorization) tatsächlich durchgesehen hat, um zu prüfen, was diese Impfstoffe wirklich können und was nicht.“ .

Hier wird Dr. Fleming in Trump-Berater Stephen Bannons „War Room“ am 13. April 2021 interviewt.

Gnews 18 April 2021: Wie unten dargestellt, zeigen die eigenen Daten der Impfstoffunternehmen, dass die Wirksamkeitsrate für Pfizer 0,05%, für Moderna 0,08%, für Johnson & Johnson 0,81% und 0,53% beträgt. Statistische Analysen zeigen daher, dass der Impfstoff eine Wirksamkeit von nahezu Null aufweist, um zu verhindern, dass Menschen mit dem COVID-19-Virus infiziert werden.

Keine Impfstoff-Wirksamkeit
Risiko Ratio = (# of people got infected in the vaccine group ) / (# of people got infected in the non-vaccine group) / : means divided by Efficacy of vaccine = 1 – Risk ratio

Pfizer Wirksamkeit nach 7 Tagen= 1 – (17403/17411) = 1- 99.95% = 0.05%
Moderna Wirksamkeit nach 14 Tagen = 1 – (13923/13934) = 1- 99.92% = 0.0

Fox News´ Tucker Carlson macht es völlig klar.
Aus den Aussagen von US-pres. Anthony, Fauci, der CDC-Präsident, Kanadas Premierminister Trudeau und seine offensichtliche Logik zeigen, dass es keine Auswirkungen der Impfung gegen „COVID19“ gibt.

Pfizer Wirksamkeit nach 7 Tagen = 1 – (17403/17411) = 1- 99.95% = 0.05%
Moderna Wirksamkeit nach 14 Tagen = 1 – (13923/13934) = 1- 99.92% = 0.08%
Janssen (Johnson & Johnson) Wirksamkeit nach 14 Tagen = 1 – (21460/21636) = 1- 99.19% = 0.81%

Janssen (Johnson & Johnson) Wirksamkeit nach 14 Tagen = 1 – (21310/21424) = 1- 99.47% = 0.53%

As illustrated BELO, the vaccine companies’ own data shows that the efficacy rate is 0.05% for Pfizer, 0.08% for Moderna, 0.81% and 0.53% for Johnson & Johnson.

Thus, vaccines Has Zero statistical Efficacy and May Cause Mad Cow Disease und Alzheimer and additional neurological diseases.

Daher haben Impfstoffe keine statistische Wirksamkeit und können Rinderwahnsinn und Alzheimer sowie zusätzliche neurologische Erkrankungen verursachen.

Lucifer på Fri Fod: 3. Hegelske Trin i “Covid19”-Forestillingen Forkyndt af Rolling Stones´Mick Jagger gennem Djævlemusik

Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige så bestå?(Matth. 12:25,26)

Ovenstående var sandt, indtil Illuminaterne overtog Georg Wilhelms Friedrich Hegels Dialektik som metoden til at skabe verden om i Satans/Lucifers billede ved hjælp af Rothschilds penge.
Hegel var nært knyttet til Adam Weishaupts´/ Mayer Amschel Rothschilds Bayerske Illuminater.

Alles Schall Und Rauch bringer den nye sang fra rockidolet Mick Jagger, Rolling Stones.

Den nederste del kan læses på engelsk fra 2:25 minutter og frem

VI FIK DEN PÅ HAGEN
TALLENE VAR SÅ DYSTRE
OMGIVET AF STIK
STRAM OVERLÆBEN.
JA OP OG NED.
DE VIL TAGE MICK.
DE MÅ TRO, AT JEG ER VIRKELIG DUM.
VIS GRAFIKEN MED ET FORSTØRRELSESGLAS.

ANNULLER ALLE REJSER
FODBOLD ER FALSK APPLAUS.
IKKE FLERE REJSBROCHURER.
VIRTUELLE PREMERER.

JEG HAR INTET TØJ AT TAGE PÅ MERE.
SE UD FRA DETTE FÆNGSELS VÆGGE.
MAN SKAL PLYNDRE PETER, HVIS MAN VIL BETALE PAUL.
MEN DET ER LET, LET
ALT BLI´R VIRKELIGT SKØRT.
ALT GÅR I ORDEN OM NATTEN.
DET VIL VÆRE ET MINDE, SOM DU PRØVER AT HUSKE AT GLEMME.
DET ER EN SMUK MASKE.
MEN TAG ALDRIG EN CHANCE
…… .. DET LOBOTOMISERER MIG

BILL GATES ER I MIT BLOD
DET ER TANKEKONTROL
JORDEN ER FLAD OG KOLD, VARMER SIG ALDRIG
ARKTIS BLEV SNESJAP
DEN GENKOMSTEN ER FOR SEN
DER ER FREMMEDE I DEN DYBE STAT

VI BRØD UD AF FÆNGSELSVÆGGENE
ÅBN VINDUER OG DØRE
MEN DET ER NEMT
NU KØRES DET RIGTIGT VÆK.
ALLEREDE I NAT
DET VIL VÆRE ET PARADIS AF JORDISK GLÆDE
LIDT LURVET, DET VIL VÆRE GLAT OG FEDTET
YEAH! LET TRO MIG.
DET VIL KUN VÆRE ET MINDE, SOM DU PRØVER AT HUSKE AT GLEMME

Dave Grohl er Jaggers trommeslager – og selvfølgelig bærer han det omvendte kors. I pop-sammenhæng er dette et symbol på Satan!

Jeg har altid set Mick Jagger og hans luciferianske ligestillede med afsky og aldrig hørt dem før.

Er der håb nu, fordi en Luciferianer angriber Lucifers værk?
Fordi en stor del af den frimurerstyrede fåreflok elsker ham, ser hans ord som evangeliet, skulle de være i stand til at forstå disse ord i brølet og kakofonien!

Men desværre: Dette er igen hegelisk dialektik: 1. Skab et problem (Covid19 / foranstaltninger). Derefter 2. proklamer problemløsningen til masserne i håb om 3. syntesen: lad de opgejlede antitiltags-masser angribe de opgejlede problemtilhængere for at starte et blodigt pgør, dvs. for at slette problemet.

“Den sammensværgelse, der væves, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at flygte fra det.” (Illuminat grev de Virieux 1781)

Medmindre bagmændenes politi og militær er stærke nok til, at deres politi- og militær-medløbere kan stoppe processen.

Hvem er Mick Jagger? Her er en “biografi”
Rolling Stones ‘album fra 1967 blev navngivet “Her Satanic Majesty’s Desires“. Den første sang har titlen “Sympathy for the Devil“. Det er ikke tilfældigt, at Mick Jagger er en velkendt homoseksuel pervers med en “pan-seksuel” personlighed. Ifølge rapporter har CIA og dets venner vist en stor interesse for Mick Jagger.

CIA-planen er at kontrollere musikernes sind og derefter bruge musikerne til at kontrollere sindelaget hos befolkningen. CIA bruger stoffer og satanisme til at kontrollere stjernerne.

En vigtig forbindelse mellem Mick Jagger, Rolling Stones og Satanic Process Church er Kenneth Anger, en tilhænger af den “grundlæggende far” til den moderne satanisme, Aleister Crowley (“Verdens ondeste mand”).

Lucifer er Illuminaterne s gud og her og her såvel som gud for deres Freimaurerafkom og her und her lgesom for deres åndelige ophavsmænd: Farisæerne og se Johannes 8:44.

Her er en Madonna-sang:
Det altseende øje ser i aften
Dette er hvad det er
Sandhed og lys.
Det altseende øje ser i aften.
Intet at skjule.
Hemmeligheder indeni.
Som alle andre i dette selskab er det lige så skinnende som Illuminater.

præstedatteren Katy Perry og her er et andet eksempel (E.T) på luciferisk pop- satanisme:

”Du er så fortryllende
Kan du være djævelen?
Kunne du være en engel?

Din berøring magnetiserer.
Føles som om jeg flyder
Får min krop til at gløde-

Kys mig, kys-kys-kys mig
Inficer mig med din kærlighed og
Fyld mig med din gift

Tag mig, ta-ta-tag mig
Vil du være et offer?
Klar til kidnapningen

Dreng, du er en ikke-jordisk
Din berøring er så mærkelig
Den er overnaturlig
ikke.jordisk. “

Perrys Black Horse viser, hvor hendes “åndelige” ståsted er:
Illuminat-hedenskabet i det gamle Egypten, den enøjede Horus alias den babylonske Tammuz alias Lucifer = fortsættelsen af ​​Baals “babylonske mysterier” og her og her.
Denne dame danner så i videoen slutstenen på ​​illuminat-pyramiden!

Dette er Lucifers næststørste trick: At arbejde med det onde på en sådan måde, at alle tror, ​​at han gør noget godt og ikke ønsker at høre nogen tvivl om det. Tricket blev muliggjort af Lucifers disciple, der kontrollerer / ejede alle medier.

Men Lucifers største bedrift er: Han var i stand til at narre næsten hele verden til at tro, at han ikke eksisterede! “

US-Præsidents Corona-zar, Fauci: Når Du er Vaccineret Skal Du Forholde Dig som om Du Ikke er Vaccineret: Bære Maske, Isolation, Undgå Restauranter osv. For du kan stadig blive Smittet og Smitte!

 

Prof. Waage har sagt, at maskebæring tjener et bestemt formål: Folkeopdragelse. Det samme kan siges om hele pandemiforestillingen.

US-præssidentens corona-zar – og den mulige bagmand bag hele pandemi-forestillingen, Anthony Fauci, lovede os frihed og blomstrende marker, når vi bare lod os vaccinere: Nu fortæller han os, at man efter vaccination skal opføre sig fuldstændig som om man ikke var vaccineret: Ingen belønning – kun udsigt til bivirkninger!

Breitbart 11. April 2021: Fauci bød offentligheden at blive vaccineret og fortsætte med at bære masker.

”Så hvis du ikke er vaccineret, bedes du blive vaccineret, så snart vaccinen bliver tilgængelig for dig, og hvis du er vaccineret, skal du huske, at du stadig skal være forsigtig og ikke blive involveret i overfyldte situationer, især indendørs, hvor folk er ikke iført masker, ”sagde han.

„Og indtil vi definitivt viser, at en person, der er vaccineret, ikke får denne subkliniske infektion og kan sprede den til andre, skal du også fortsætte med at bære en maske.“

SÅ HVORFOR OVERHOVEDET LADE SIG VACCINERE?
HVORFOR ER POLITIKERE OG MEDIER SÅ FORHIPPEDE PÅ AT FÅ OS VACCINERET?
HVAD ER MENINGEN?

RNA-vaccinerede ikke har nogen større beskyttelse mod influenzainfektioner – endda endnu mindre beskyttelse end uvaccinerede – og har højere dødelighed og her og her end ikke-vaccinerede personer; får svære bivirkninger og her nu og senere; bliver vaccineret med vaccine mod sidste års sæsoninfluenza – med ringe indflydelse på dette års influenza; (D. 13. april havde 16,7% af danskere påbegyndt coronavaccination , 7,9% var færdigvaccinerede); „Covid19“ aftager i samme takt med årstiden som alle andre sæsoninfluenzaer – uafhængigt af vaccinationer:

SSI 27. juli 2018:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er influenza-saeson.png

Videnskab.dk:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er positivprocent-apr.2021.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er smittetal-april-2021.png


Antallet af aktivt smittede er i størrelsesordenen 7000 til enhver tid = 0,12%.
Det er basis for at lukke hele samfundet ned!

Altså, her er ikke tale om medicin: Hvad går det hele så ud på?

Her er mit skøn. Flere meninger er velkomne:

Bill Gates´, Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundation har en plan, ID2020, om at IT-registrere klodens befolkning gennem vaccination på en sådan måde, at flygtninge uden legitimaton og nøgne børn i ørkenen kan identificeres.
Times of Israel afslører metoden: Chipning. Moderna udtrykker det sådan: Omskabning af vore celler til biologiske chips i Modernas centrale computer v.hj. a. deres intelligente software: genetisk styrbart mRNA(DNA) (Se Modernas website).

Og Danmark finansierer ID2020.
Bangladesh har stillet sin ungdom til disposition for eksperimentet – og Bill Gates har ladet opsende 500 specialsatelliter til dette formål (Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal og for Microsofts patent 2020 060606 – sindelagskontrol med belønning for „rigtige“sympatier.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Allerede i 2004 godkendte FDA implanterbare mikrochips til medicinsk registrering

US Army´s forskningsafd. DARPA har udviklet en lille umærkelig gel-mikrochip som implanteres under huden og kan fortælle, om du får „covid19“ i morgen – og trods forskerens udsagn garanteret meget andet!

The Times 20 April 2020 påberåber sig George Orwells „Big Brother“ Sovjet-Union i situationen, alias World Economic Forum, Davos´ „Store Nulstilling“


Her fortæller WEFs CEO og præsident Klaus Schwab, at der kommer en krise, som er mange gange værre end „covid19“

Canadas premierminister giver ham ret: „Covid krisen giver os mulighed for at gennemføre vores Store Nulstilling“

Dette sovjet-kommunistiske paradis er FNs Agenda 2030

alias Agenda 21, som allerede er indført i DK ved folketingsbeslutning: Hver dansk kommune skal hvert 4. år indsende en rapport til FNs ECLEI om fremskridt hen mod den store nulstilling: enverdensstatens Sovjetregering

Ny Epidemilov. Prof. F. Waage: “Mundbind til Opdragelse” – af Diskriminerende Befolkning til Underkastelse af 12 Absurditeter. Videnskabeligt uden Betydning for Smittespredning

2020/1 LSF 134 (Nu gældende) Forslag til Lov om Epidemier m.v. (Epidemiloven).

2.4.10.2. Sundheds- og Ældreministeriet overvejelser og den foreslåede ordning
Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at et krav om anvendelse af personlige smitteforbyggende midler i det offentlige rum ikke blot vil kunne medvirke til at nedsætte risikoen for smitte fra sygdomme, særligt sygdomme som kan have asymptomatiske og præsymptomatiske bærere,dvs. personer, der ikke har symptomer, men ligeledes vil kunne medvirke til at reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind.

Et krav vil derudover kunne medvirke til at skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen, derved at et krav kan fungere som en påmindelse om, at man skal efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag, herunder afstand, reducerekontakt, opretholde et højt niveau af hygiejne og rengøring m.v.

Bemærkninger
Da det er vist, at masker er uden betydning for smittespredning, er der i loven (der er vedtget i februar) kun den opdragende betydning i at bære maske tilbage!!!

Indblik 4. marts 2021: Professor Frederik Waage fra Syddansk Universitet udtaler:
Nu hvor Mundbindslovforslaget er formuleret i kommentarerne, kan sundhedsministeren opretholde kravet om at bære mundbind, selv i en situation, hvor infektionen er ekstremt lav. Han vil være i stand til at gøre dette, fordi infektionsforebyggelse ikke er den eneste overvejelse bag loven, og de lovbestemte mundbind er også beregnet til en opdragelsesfunktion, fortalte Frederik Waage til Indblik.

Mayo-Klinikkens påvisning af, at masker ikke er tætte: Virus går lige igennem og ud ved kanterne

At “efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag” vil sige at underkaste sig bevisligt absurde tiltag:

  1. Et terrorregime, der baserer sig på et postuleret, men aldrig påvist og ikke isoleret og ikke specifikt “covid19” virus, der elektronmikroskopisk adskiller sig fra andre coronavira.
  2. Ubrugelige PCR-test og lyntestmålinger med 47% falske positiver

3. En ukvantiteret PCR-Test, der måler alt for mange positive og her og her – og som kunne kvantiteres til de smitsomme positiver – så kun 3-10% af befolkningen skulle isoleres.

4. Forestillingen tjener kun til den i Epidemiloven uhyggeligt skildrede gennemkontrollerede “Nye Normalitet“og her alias Nye Verdensorden

5. Vaccinerne er fremstillet mod influenza 2019/20 – som nu er udbrændt – og har ringe eller ingen effekt på sæsonvira 2020/21 (B1.1.7, P1, sydafrikansk variant osv. osv.). Den nuværende vaccination fungerer så dårligt, og her at Pfizer og Moderna nu producerer den 3. vaccination – briterne skal have den så hurtigt som muligt – og israelerne skal vaccineres op til 4 gange om året (video). Jo flere vaccinationer – jo flere smittede! og her. Derfor skal den vaccinerede fortsat bære unyttige masker og forblive isoleret.

6. Pandemien blev planlagt måneder, ja sågar år før udbruddet

7. Den tyske regering har krævet “hårde” og “undertrykkende” forholdsregler mod befolkningenaf videnskaben.

8. Hjemmearbejde og nedlukning mindsker ikke smittespredning og død og her.

9. Forholdsreglerne er planlagt at fortsætte til år 2025

10. Og alt dette på grund af en influenza med lav smitsomhed og her samt ringe dødelighed og her og her. – Af de angivne dødsfald MED “Covid19”, dør kun 1% AF “Covid19”

11. Imidlertid har vaccinationerne forårsaget højere dødstal end blandt ikke-vaccinerede og her og her og andre svære korttidsbivirkninger og her og her og her. AstraZeneca-vaccinationer suspenderes derfor i Danmark og Norge. Kinesiske eksperter såvel som Europas førende vaccineudvikler og fremtrædende forskere ønsker at trække vaccinerne ud af markedet.

  1. Hele teatret er kun muligt gennem hjernevask, der ikke er set siden 3. rige. Washington Times 28 April 2020 kalder ideen et gigantisk mediesvindel – af bankejede > 90% af massemedierne.