ADVARSEL: Signifikant Kræftfremkaldende/Cellebe-skadigende Etylenoxid-sterilisering af „Covid19“ Halsskrabsvatpinde

Etylendioxid er et af de stærkeste kræftfremkaldende stoffer.

LAD DIG KUN TESTE MED EN RAYON-PODEPIND ELLER MED EN MERE END 5 UGER GAMMEL VATPIND!

Sådan skriver Cancer. gov.: Lymfom og leukæmi er de kræftformer, der oftest rapporteres at være forbundet med erhvervsmæssig udsættelse for ethylenoxid. Mave- og brystkræft kan også knyttes til udsætning for ethylenoxid.

De vatpinde, der anvendes til „Covid19“-halsskrab, steriliseres med etylenoxidgas (ETO).

Naturligvis, som altid med kontroverser, kommer NWO- Reuters Büro straks med en faktakontrol, der gør processen harmløs.
Men er det sandheden?

Den amerikanske EPA har flere gange forsøgt at forbyde ETO-processen – men har givet efter for den magtfulde medicinalindustri hver gang.

Her er et uddrag af produktbeskrivelsen af ​​den vatpind (E-Swab), der bruges i DK og min region Sjælland. ETO betyder ethylenoxid. Venligst tilsendt mig af Hounisen Laboratorieudstyr

Lad os tage et kig på de videnskabelige fakta om den ETO-gassteriliserede „Covid19“ vatpind

Metode Science & Justice/Researchgate · September 2016:
195 bomulds- og 195 rayonpinde blev behandlet med ETO og opdelt i 3 grupper på 65 vatpinde hver.

For batch blev 1 donorceller deponeret på podepindene („spiked“) 21 dage efter ETO-behandling, gruppe 2 blev belagt 28 dage efter ETO-behandling, og gruppe 3 blev belagt 35 dage efter EO-behandling.

Hver gruppe på 65 vatpinde blev tilsat celler som beskrevet ovenfor, startende med et lavt DNA-indhold på 0,2 ng (13 vatpinde) og steg til 0,5 ng (13 vatpinde), 1 ng (13 vatpinde), 5 ng (13 vatpinde) og 10 ng (13 vatpinde).

Én prøve fra hver gruppe blev analyseret umiddelbart efter udsåning af spyt for at bekræfte mængden af ​​DNA fra podningen, hvilket efterlod 12 prøver af hver DNA-koncentration. De samme DNA-koncentrationer (0,2 ng, 0,5 ng, 1 ng, 5 ng og 10 ng) i replikater på 6 blev tilsat som kontroller til yderligere 30 ubehandlede bomulds- og 30 rayon EO-vatpinde.

Tidsrammerne for såning af DNA’et på vatpindene (21, 28 og 35 dage) blev valgt, da de repræsenterer den realistiske tidsramme mellem ETO-behandling af retsmedicinske forbrugsstoffer og distribution til slutbrugere såsom kriminalitetspersonale.

Hver af de tre grupper af ETO-behandlede og DNA-belagte podepinde blev opdelt i yderligere 3 grupper. Pindepindene blev derefter opbevaret i 7, 14 eller 35 dage inden gentagen af DNA-udtrækning og analyse ifølge de ovennævnte procedurer.

Efter analyse blev antallet af alleler for hver profil talt, og procentdelen af ​​den samlede opnåede profil blev beregnet baseret på det samlede mulige antal alleler (42) for hver profil.

Resultater
Spyt på vatpind uden tilsat DNA / DNS: Komplet tab af al DNA .

Jo senere DNA deponeres på de ETO-behandlede vatpinde – jo mere DNA overlever. Men selv efter 35 dage er der et stort tab af DNA på vatpinde

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eo-swab-dna.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eo-swab-dna2.png

ETO-effekten er ubetydelig, hvis DNA’et sås fem uger efter EO-behandlingen.

Efter at have analyseret de eksperimentelle data i denne artikel anbefales det, at ETO-behandlet vatpind ikke er egnet til DNA-indsamling.

Nedenfor kan man se, at de ETO-behandlede vatpindepinde kun bevarede ca. halvt så meget DNA (DNA) som kontrolpindene.

Til sammenligning er rayonpodepinde meget mindre giftige efter ETO-behandling end bomulds-vatpinde

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er kontroll-rayon.png

Det har vist sig at være effektivt til at minimere bivirkninger at man lader en vis tid hengå, inden de ETO-behandlede materialer anvendes for at maksimere spredningen af ​​resterende mængder ETO.

Dette papir viser, at ETO effektivt kan anvendes til rayon-podepinde, og at der i det væsentlige ikke er nogen negativ indvirkning på DNA-profileringen.

Kommentar
Anvendelsen af ​​ethylenoxid (ETO) er meget skadelig for DNA / celler.

Så det er meget betænkeligt, at man bruger disse vatpindepinde som rutine: For mange i DK skal testes tit, endog to gange om ugen! Og det bliver endnu farligere hos børn med meget aktive celler!

HVOR KORT EFTER ETO-BEHANDLINGEN BRUGES BOMULDSPODEPINDE?

HVORFOR BRUGER MAN I DET MINDSTE IKKE KUN RAYON-PODEPINDE?

Dette i forbindelse med Modernas erklæring om, at deres „Covid19“ -RNA vaccine er et computersystem, deres (og Pfizers) vaccine-mRNAer software og vores celler chips i deres centrale computersystem burde forårsage rædsel.

Især da Sloan Kettering Institute har vist, at kræftdriveren er RNA, og at mRNA-vaccinen kan bruges til at foretage små ændringer i genpositionerne til fordel for proteiner, der erstatter de kræftundertrykkende proteiner

Befolkningsreduktion og her er programmet for den morderiske NWO

T.v. Georgia Guidestones: Hold menneskeheden under 500 millioner (væk med de resterende 7 milliarder „unyttige spisere“!