Demonstration der Selbst-Anreihung von Giftigen Graphen-Nanopartikelchen in Blut und Zellen Pfizer-Geimpfter

Neuerlich berichtete ich über eine Untersuchung der Universität Almeria in Spanien, dass Pfizer Vakzin zu 99% aus Graphen besteht.

Ausserdem habe ich über den Eifer der City of London Banker und der EU berichtet, in Graphenforschung zu investieren.

Wikipedia: Nach Angaben der US-amerikanischen FDA rufen Graphen, Graphenoxid und reduziertes Graphenoxid sowohl in vitro als auch in vivo Giftwirkungen hervor.[80] Nanomaterialien der Graphen-Familie (GFN) sind von der US-amerikanischen FDA nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen.
Mehrere typische Mechanismen, die der Giftwirkung von Graphen(oxid)-Nanomaterialien zugrunde liegen, wurden aufgedeckt, z. B. physische Zerstörung, oxidativer Stress, DNA-Schäden, Entzündungsreaktionen, Apoptose (Zelltod), Autophagie (Verzehr der eigenen Zellen) und Nekrose
(Gewebstod)

Diese G5-Technik wird dann gleichwohl alle die Nanopartikelchen, die bei Pfiser (und Moderna?) Geimpften in allen Körperzellen auftreten, beeinflussen können

Das Graphene Flagship hat eine Initiative zur Entwicklung von Graphen-basierter Photonik für den Einsatz in 5G-Netzen ins Leben gerufen und bereits greifbare Ergebnisse für die Industrie.

Sehen Sie in diesem Video Graphen-Nanopartikelchen-Selbstanreihen in Fädchen under mildem elektrischem Strom in Petrischale

Das Phänomen ist hier wissenschaftlich beschrieben

Im Folgenden Video wird das Phänomen Telslaphorese benannt und die Leitfähigkeit der Nanofädchen betont. Graphen hat hohe elektrische Leitfähigkeit.

In diesem Video können Sie sehen, wie man mit einem Smartphone (elektromagnetische Wellen) das Graphen bewegen kann.
Graphen durchdringt die Blut-Hirnbarriere und gelangt an die Hirnzellen.

Es scheint, als ob das Graphen ein Hirninterface ist, durch die man von aussen mit Strom/elektromagnetischen Wellen (G5-Technik z.B) unsere Hirnfunktion beeinflussen kann

Wie man beeinflussen kann steht zu sehen.
Dies kann die Ursache der katastrophalen neurologischen Nebenwirkungen der genmodifizierenden Impfstoffe sein.

Krankenpflegerin Shawn Skelton´s schreckliche Chorea-ähnliche unfreiwillige Zuckungen kamen nach ihrer Moderna-Impfung. Natürlich wird die Impfung von den vielen bezahlten „Fact-Checkers“ als Ursache abgelehnt. „Sie leidet an Stress!“
Oberes Video ist vom Januar – kurz nach der Impfung.
Unteres Video ist vom Mai 2021
: Sie ist sehr krank!

Min Mail til SSI- og Sundhedsstyrelses-direktørerne i Anledning af US-Sundhedsstyrelsens og Sveriges Skrotning af den Ubrugelige PCR-Smittetalstest

Kære Hentik Ullum og SørenBrostrøm

Nu må I altså holde op med de latterlige og helt uansvarlige ukvantiterede og uspecifikke  „smittetal“ v.hj.  a. RT-PCR-metoden, som Sverige forlængst har opgivet.

Nu skrotter selveste USAs CDC PCR-metoden  – og anbefaler alternative metoder, som også vil være uspecifikke, fordi CDC for et år siden fastslog, at der „ikke findes et kvantiteret covid19-virus isolat“ s.39.
Her er henvisning til CDC-meddelelsen – jeg har oversat begyndelsen til dansk

07/21/2021: Lab Alert: Ændringer i CDC RT-PCR til SARS-CoV-2 testDette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er cdc.png

CDC’s kommunikationssystem for laboratorieudvikling (LOCS)

Målgruppe: mennesker, der udfører COVID-19-tests

Niveau: laboratoriealarm

Efter 31. december 2021 vil CDC trække US Food and Drug Administrations (FDA) ansøgning om godkendelse af CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel tilbage. Analysen udførtes for første gang og blev blev introduceret i februar 2020 til påvisning af SARS-CoV-2.

CDC stiller denne forhåndsmeddelelse til rådighed for kliniske laboratorier for at give dem tid til at vælge og implementere et af de mange FDA-godkendte alternativer.

FDA’s websted indeholder en liste over godkendte COVID-19 diagnostiske metoder. Et resumé af effektiviteten af FDA-tilladte molekylære metoder med et FDA-referencepanel er tilgængelig på denne side.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. overlæge 

SENSATION: USA’s CDC- SUNDHEDSSTYRELSE SKROTTER ENDELIG PCR-TESTEN: GRUNDLAG FOR „COVID19“- VACCINATIONSKAMPAGNE OG RESTRIKTIONER BORTFALDET OG AFSLØRET SOM KÆMPEBEDRAGERI!

Først opgav Sverige brugen af ​​RT-PCR-testen, som længe havde vist sig at være ubrugelig.
Nu SKROTTER selve USAs sundhedsstyrelse, CDC, brugen af ​​RT-PCR TESTEN
.

PCR-TESTEN ER GRUNDLAGET FOR DEN VÆRDILØSE OG HER OG GIFTIGE „COVID19“ VACCINATIONSKAMPAGNE OG RESTRIKTIONERNE ER HERMED AFSLØRET SOM BEDRAGERI.


Imidlertid bliver alternative målemetoder også meget problematiske, idet CDC selv har meddelt, at „Covid19“-virus aldrig er blevet isoleret eller kvantiteret (S. 39).

CDC-meddelelsen desangående er vist nedenfor.

07/21/2021: Lab Alert: Ændringer i CDC RT-PCR til SARS-CoV-2 test

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er cdc.png

CDC’s kommunikationssystem for laboratorieudvikling (LOCS)

Målgruppe: mennesker, der udfører COVID-19-tests

Niveau: laboratoriealarm

Efter 31. december 2021 vil CDC trække ansøgningen om godkendelse af CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel tilbage til US Food and Drug Administration (FDA) tilbage. Analysen udførtes for første gang og blev blev introduceret i februar 2020 til påvisning af SARS-CoV-2.

CDC stiller denne forhåndsmeddelelse til rådighed for kliniske laboratorier for at give dem tid til at vælge og implementere et af de mange FDA-godkendte alternativer.

FDA’s websted indeholder en liste over godkendte COVID-19 diagnostiske metoder. Et resumé af effektiviteten af ​​FDA-tilladte molekylære metoder med et FDA-referencepanel er tilgængelig på denne side.

Som forberedelse til denne ændring anbefaler CDC, at kliniske laboratorier og testcentre, der har brugt CDC 2019-nCoV RT-PCR-analysen, begynder udvælgelsen og overgangen til en anden FDA-godkendt COVID-19-test.

CDC opfordrer laboratorier til at overveje at vedtage en multipleksmetode, der kan lette påvisning og differentiering af SARS-CoV-2 og influenzavirus. Sådanne analyser kan lette løbende test for både influenza og SARS-CoV-2 og kan spare både tid og ressourcer, når vi går ind i influenzasæsonen.

Laboratorier og testcentre bør validere og verificere deres valgte analyse på deres anlæg, inden de påbegynder klinisk test.Hvilket SSI iflg aktindsigtsmateriale ikke har gjort. Deres metodebeskrivelse er naturligvis nu fjernet – men det helt utistrækkelige aktindsigts grundlag kan ses nedenfor:

  1. Forside
  2. Diagnostik

Diagnostik ifm. covid-19 SS

Når danskerne skal testes for covid-19 foregår det i to spor: samfundssporet via TestCenter Danmark og sundhedssporet på regionernes hospitaler. Her kan du læse, hvordan der testes i TestCenter Danmark, og hvordan Statens Serum Institut (SSI) diagnosticerer for covid-19.
Senest redigeret den 11. november 2020

Samfundssporet sikrer, at danskere uden symptomer eller med milde symptomer kan testes i TestCenter Danmarks teststationer rundt om i landet. Prøverne fra TestCenter Danmarks teststationer analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI. Se afsnittene nedenfor for mere information om, hvordan disse analyser foregår.

Sundhedssporet tester borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Borgere med mere alvorlige symptomer skal altid kontakte deres læge, som kan henvise til test, der foretages af regionerne på hospitalerne. Hvis du vil vide mere om test foretaget for personer med symptomer, skal du henvende dig til regionerne.


SSI’s arbejde med dyrkning og sekvensering af ny coronavirus (SARS-CoV-2)

Statens Serum Institut (SSI) dyrker SARS-CoV-2 virus i Instituttets sikkerhedslaboratorium. SSI følger en standard laboratorieprocedure, der er baseret på inokulation af prøvemateriale på Vero-celler (en cellelinje der er velegnet til dyrkning/ isolation af virus), dvs. at materiale fra en test-podning tilsættes en cellekultur. Efter inkubation af cellekulturen undersøges denne ved en mikroskopi for cytopatisk effekt (celleforandringer/ celledød), hvilket indikerer, om der er en infektion af cellerne. For at være sikker på at SARS-CoV-2 er årsagen til infektionen af cellerne undersøges celledyrkningsmediet fra kulturen vha. specifik PCR for SARS-CoV-2.

Dyrkning udføres ikke på alle prøver der indsendes til diagnostik, men kun på udvalgte prøver ifm. forskningsprojekter og karakterisering af virusset.

Et yderligere eksempel på Instituttets fremgangsmåde til karakterisering af virusset er de mange helgenomsekvenseringer, som SSI – i samarbejde med Aalborg Universitet og landets mikrobiologiske afdelinger – har fortaget af SARS-Cov-2 virusstammer, podet fra syge mennesker og dyr rundt om i landet det sidste halve år. Sidstnævnte kan du læse mere om på denne side: „Den nye genetiske kortlægning af SARS-CoV-2/covid-19 virus i Danmark medvirker til at afklare flere udbrud hurtigere“
Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut (SSI) samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus. Testen, og metoden bag, kaldes en PCR-test. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) i prøven. Den specifikke PCR-test, der anvendes i samfundssporet, er en test, SSI selv har sat op.

PCR-metoden kort fortalt: SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) omdannes til DNA. Dernæst tilsættes primere, som er små syntetisk fremstillet stykker af DNA, der kun binder til genmaterialet i SARS-CoV-2 virus. På SSI anvender man primere, der knytter sig til E-genet, som anbefalet af WHO og ECDC, idet det er yderst sensitivt og specifikt. Primerne kan ikke binde sig til andre vira og gener, og man sikrer derfor, at der kun tjekkes for infektion med SARS-CoV-2 i testen.
Her er to artikler, der underbygger valget af primere mode E-genet:

„Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“  i Eurosurveillance
Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-COV-2 qRT-PCR i Medrxiv

„Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“ i Eurosurveillance
Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-COV-2 qRT-PCR i Medrxiv

Når primerne har bundet sig til arvematerialet opformes det, dvs. at SARS-CoV-2’s arvematerialet amplificeres. I testen tilsættes prober med et flourescerende molekyler, der kun lyser op, hvis denne bindes til SARS-CoV-2 arvemasse.

Testen er akkrediteret iht. ISO17025 (akkrediterings nr. 397) af DANAK (det danske myndighedsorgan til kvalitetssikring af diagnostiske tests). SSI deltager i et ekstern kvalitetsprogram, Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Instituttet anvender dyrket SARS-CoV-2 virus som positiv kontrol i alle prøveopsæt. På den måde sikres det, at der kan identificeres en positiv og en negativ test hver gang en række tests blive diagnosticeret.
Testens specificitet

Testens specificitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en personer får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %. Eksempelvis er der et cut-off for ct-værdier (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus) på 38, hvor falsk positive sædvanligvis har en ct-værdi på omkring 40. I de tilfælde hvor vi har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også vores erfaring, at testen har en meget høj specifitet.

Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen der gælder for alle covid-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.
Testens sensitivitet

Testens sensitivitet beskriver hvor ofte, der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier af sensitivitet, idet det, der ikke findes en „facitliste“, man kan kontrollere op imod. De PCR-tests, der anvendes på SSI har dog en høj sensitivitet, idet der opereres med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få covid-19 RNA-kopier.

Det er i stedet i forbindelse med prøvetagningen, at man finder den største risiko for, at et svar ender som et forkert svar. Derfor er det vigtigt, at prøven tages korrekt, således at tilstedeværende virus i svælget overføres til podepinden, så virusmaterialet er til rådighed for den efterfølgende PCR-analyse.

Herudover er der en række andre ting, der kan påvirke analyseresultatet. Det kan fx være hvilken fase af sygdommen, som personen er i. Der går nogle dage før infektionen er ”slået an” og der er virus tilstede i svælget. En anden faktor er, hvorvidt personen har symptomer. Nogle asymptomatiske personer udvikler ikke på noget tidspunkt af infektionen symptomer (”ægte asymptomatiske” personer) mens nogle prøver tages inden, der udvikles symptomer (”præsymptomatiske” personer). Her er det en generel antagelse at ”ægte asymptomatiske” personer udskiller mindre virus end ”præsymptomatiske” personer. Eftersom, at risikoen for et falsk-negativt svar hænger sammen med virusmængden i personens svælg, så er risikoen for falsk-negative svar er større for ”ægte asymptomatiske” personer, end den er for ”præsymptomatiske” og symptomatiske personer.

Kommentar:
De 2 angivne artikler beskæftiger sig ikke med træfsikkerhed eller nøjagtigheden af svælgpodningen, hvor der iflg den eneste foreliggendeartikel – i Jama hos „Covid19″/Influenzapatienter kun er en træfsikerhed på 32%.
SSI angiver intet om CR-metodens specificitet – eller metodefejl i SSIs laboratorium. SSI har således tilsidesat alle gældende regler for accept og brug af en laboratorie analysmtode.

Jeg henvendte mig d. 20.november 2020 til SSI som nedenfor anført

Til SSI

Jeg har nu endelig faktisk – godt gemt væk i stedet for direkte – i jeres svar om aktindsigt fundet noget om CPR-metodens specificitet og nøjagighed.
Jeg tror nu ikke, vi kommer sagen nærmere. Hvorfor sendt i migg ikke disse 2 links fra starten?

Desværre ændrer det ikke mit indtyk, at hals-svælgskrabsmetoden er ubrugelig til coronadiagnostik ved lave virusmængder.
Samt at de daglige smittetal er lige så meningsløse, som fastslået af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

 Ang. finder eurosurveillance (gyseligt ord) 100% specificitet!! for covid19-PCR (1), hvilket altid er suspekt, over for Wuhan-covid19-isolat – som USAs CDC ikke kendte til for 3 mdr. siden (ss. 39 og 43).

En amerikansk artikel, fandt med bedste E-prøve-sæt samme forventede  positivitet, nemlig 75%,  fra næsesvælg-podninger som JAMA-artiklens 62% (2). JAMAs artikel  fandt positive PCR-reaktioner hos 95% af klinisk covid19-syge ved lungeskylning, 62% i næsesvælg-skrab og 32% i halssvælgskrab  – altså en ubrugelig metode.

 SSI anvender  E-mode – der synes at være den mest nøjagtige – men oplyser intet  om specificitet og nøjagtighed i SSIs svælgskrabs-regi.

Det er bekendt, at reference-områder varierer fra laboratorium til laboratorium. SSI synes at henholde sig til den optimistiske eurosurveillance.

Det er åbenbart afgørende, hvilket prøvesæt SSI anvender – for der er stor forskel på dem. Nogle er ligefrem nu forbudt i USA.

Den amerikanske artikel bekræfter metodens uanvendelighed ved svælgskrab.
I Connecticut er fundene meget mere nuancerede. Connecticut efterprøver 9 forskellige prøvesæt – dels på isolerede SARScoV2 (covid19) prøver – som man ang i modsætning til oplysning fra USAs sundhedsstyrelse, CDC, har isoleret.

Men det afgørende er, hvad man finder i svælgskrab fra patienter – og det kommer eurosurveillance ikke ind på.

Påvisning af virus ved lave koncentrationer med falske positiver
 Vi brugte Test-sæt ved hjælp af SARS-CoV-2 RNA spidset ind i RNA, der er ekstraheret fra poolede næsesvælg podninger fra patienter med luftvejssygdomme før covid19. Vores -prøver af testsæt uden virusprøve  demonstrerede, at mange af test-sættene krydsreagerede med ikke-SARS-CoV-2 nukleinsyre, hvilket kan føre til falske positive resultater.

Når vi bruger næsesvælgpodepinde uden spidser i SARS-CoV-2 RNA, opdagede vi CT-værdier <40  (megen virus) for CCDC-N (5/8, 62,5%), CCDC-ORF1 (2/8, 25%), 2019-nCoV_N2 (2 / 8,25%) og 2019-nCoV_N3 (6/8, 75%).

Desuden overlapper CT-værdien for  prøver uden virusprøve med CT-værdiområderne (~ 36-40) for vatpindene tilsat 10 0 og 10 1 virusgenækvivalenter / μL (figur 3), hvilket indikerer, at denne “baggrundsstøj” vil begrænse muligheden for at skelne mellem positive og negative virkninger ved lave viruskoncentrationer ved hjælp af CCDC-N, CCDC-ORF1, 2019-nCoV_N2 og 2019-nCoV_N3.
Faktisk er 2019-nCoV_N3-primersondesættet ekskluderet fra den amerikanske CDC-analyse på grund af disse problemer 12.

 Vi fandt,  at de to mest følsomme “primer-test-sæt” er E-Sarbeco (Charité) ogHKU-ORF1, som hver påviste 6/8 (75%) af de næsesvælg-vatpinde der var tilsat 10virus genomækvivalenter / μ.

Intet svar

Jeg skrev d. 11. oktober 2020 til hvert enkelt folketingsmedlem vedr, PCR-Testen
Her indledningen:

Jeg beder Folketinget om hjælp til afklaring af følgende spørgsmål samt til dokumentation for svælgskrabs-

PCR-covid19-testens specificitet, træfsikkerhed og reproducerbarhed. For SSI og Sundhedsstyrelsen svarer ikke på sådanne spørgsmål.

1. Kendes det specifikke, kvantificerede covid19-virus-isolat? USAs Sundhedsstyrelse, CDC, ved det ikke – nedenfor.

2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).

3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

Iflg. brugervejledning af 13. juli 2020 fra USAs regerings Sundhedsstyrelse, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), siderne 39,40,43 findes der ikke kvantiteret Covid19 Virus-isolat (3).

Iflg Ekstrabladet foreligger der aktindsigt, hvor SSI ikke kendte til dokumentation for coronavirus´eksistens – men så pludselig alligevel kendte dokumentationen – uden at vise offentligheden den (4).

Intet svar

Showet må fortsætte! Svære tider for ideologerne: Ikke mere dødelig „Covid19“ sygdom. SSI-direktør: Kun (Bedrageriske) PCR-værdier som Grundlag for Farlige Vaccinationer

I et interview med Danmarks Radio den 24. juli 2021 insisterer direktøren for SSI på, at man ikke længere skal fokussere på antallet af „Covid19-patienter“ på hospitaler – men på infektionstal!

„Det ville være fjollet“ at opgive testningen. Jeg er videnskabsmand „!!?“ Siger han

Faktum er, at antallet af hospitalsindlæggelser med overbelastning af hospitalerne var årsagen til de begrænsninger, der kvæler friheden, og hvoraf nogle stadig er på plads – og som „vores“ politikere er meget, meget kede af at opgive.

De følgende grafer er fra Danmarks statistik

Covid19 patienter på danske hospitaler den 20. juli 2021
(6 millioner indbyggere).

Antal døde MED „Covid19“ i Danmark

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er doedsfald-m.-covid19.png

Nu, da Delta-varianten kun er sommerforkølelse, ser fesen ud til at være forbi: Der er ingen grund til den, bortset fra en sommerforkølelse, der er forekommet igen og igen i menneskets historie.

Så den ideologiske direktør for SSI holder sig desperat til det ubrugelige og her, ikke-kvantificerede PCR-“smitteantal”, som nabolandet Sverige har opgivet som helt ubrugeligt! Sverige regner kun med kun antallet af klinisk syge – alle andre er raske.

Opfinderen af ​​PCR-testen beskrev metoden som helt ubrugelig til virusdiagnostik

Ynkelige ideologer!

Problemet for eliten er, at „infektionerne“ stiger proportionalt med vaccinationsraten.

The New York Times 22. Juli 2021

ECDC anmeldte Covid19-tal 22. Juli 2021:

Ligesom de andre NVO-lakajer kender SSI-direktøren kun én måde: vaccinere, vaccinere, vaccinere:
Nu har USA netop købt 200 millioner Pfizer-vaccinationsdoser til 3. vaccination og til børn, der kun „utroligt sjældent“dør af „Covid19“ !!

Hohe „Covid19“-Raten in Ländern mit Vielen Geimpften – sehr Niedrige „Covid19“-Raten in Ländern mit sehr Wenigen Geimpften: Sind die „3. Welle“ Vakzin-Folgen?

In den Medien erzählt man uns, wir müssen uns unbedingt impfen lassen, um das schlimme „Covid19“-Virus zu meiden, denn die veraltete Impfung gegen die saisonale Grippe 2019/20 wirke sehr effektiv gegen die laufende Delta-Variante, alias eine Sommererkältung.
Wie ich früher nachgewiesen habe, ist das nicht richtig: In Grossbritannien ist die Sterblichkeit an der Deltavariante 360% höher unter Geimpften als unter Ungeimpften

Die unbrauchbaren, unquantitierten PCR-Zahlen steigen proportional mit der Impfungsrate der Länder und die Sterbe-und Nebenwirkungsrate ebenso.
Sogar zeigen die eigenen Zahlen der Vakzinhersteller und Dr. Faucis, dass die Impfungen wirkungslos sind.

Unten wird unwiderlegbar in den Graphen demonstriert, dass Geimpfte anfälliger für die Coronaviren werden:

Impfungsrate der Welt (Dosen pro 100 Personen) laut The New York Times 22. Juli 2021

ECDC gemeldete Covid19-Zahlen am 22. Juli:


Es meldet sich nun wirklich die Frage, ob die steigende Anzahl von „Covid19-Kranken“ nicht vielmehr Impffolgen sind?

Die reichen Länder brüsten sich, dass sie (auf Druck der WHO) in ihrer Güte den armen Ländern Vakzine schenken(Im Fall Dänemark AstraZeneca-Vakzin, das für Dänen zu gefährlich ist!): Was wollen sie denn damit erreichen?
Sie machen ja bloss diese Entwicklungsländer ebenso krank wie sie selbst
.

Grund zu Sorge, wenn WEFs Klaus Schwab, von der 4. Weltrevolution Spricht: Die 3 Ersten Revolutionen Waren sehr Unterdrückend – die 4. Ist Pseudoreligiös

Es gab bisher 3 blutige Revolutionen in der Weltgeschichte: 1. Die Amerikanische Revolution 1776 – von Freimaurern in die Wege geleitet. 2. Die Französishe Revolution 1789 (von Rothschilds Illuminaten gestartet) und 3. Die Russische Revolution 1917 (von Rothschild-Bankern und Freimaurer Lenin) in die Wege geleitet.

Der Direktor von Rothschilds Zentralbank der Zentralbanken meldet, er habe vor, (globales) digitales Geld einzuführen und ganz undemokratisch kontrollieren, wie wir das Geld ausgeben: Das ist schon eine gefährliche Revolution. Die bedeutet, die Elite kann uns bei „Ungehorsam“ durch Schliessung unseres Geldkontos bestrafen

Nun predigt World Economic Forum Präsident, Klaus Schwab, die 4. Industrielle Revolution: Seine Mission sei „eine bessere Welt“für die Arbeits-Sklaven von der Geld-Elite geschaffen – ohne uns zu fragen, denn wir seien nur Gojim – Vieh.

Das von Schwab unten nicht erwähnte Hauptziel des Grossen Resets ist Eine-Welt Regierung – mittels des Geldes der City of London manipuliert
Nur eine Weltregierung kann alle die globalen Elemente des WEF-Reset-Plans durchsetzen
.

WEFs Motto ist „Das World Economic Forum ist die Internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit“.

Unter dem üblichen Deckmantel der Philanthropie will die rücksichtslose Elite alle Macht über alle Völker in ihren Händen sammeln. Wie CRF-Insider Prof. Carroll Quigley über das internationale Banken-Netzwerk schrieb:Die Mächte des Finanzkapitalismus hatte ein anderes, weit reichendes Ziel, nichts weniger als ein Weltsystem der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, um das politische System in jedem Land und die Wirtschaft in der Welt als Ganzes zu beherrschen. Dieses System muss auf feudalistische Art von den Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, gemeinsam, durch geheime Vereinbarungen, die in regelmäßigen Sitzungen und Konferenzen erreicht worden sind. Spitze des Systems wäre die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz, eine private Bank im Besitz der Zentralbanken der Welt. “Der Schlüssel zu ihrem Erfolg, sagte Quigley, war, dass die internationalen Banken das Geldsystem einer Nation kontrollieren und manipulieren und diesem den Anschein geben wollten,  das es von der Regierung kontrolliert werde“.

Egal ob sozial, industriell, militärisch: Revolution bedeutet Zwang. Schwab sagt, das Covid19 sei der Anfang dieser Revolution – und schon ist Zwang und Freiheitsentzug da!

WEF 3. Juni 2020, Klaus Schwab:Es gibt viele Gründe, um ein Grosses Reset durchzuführen – aber der dringlichste Grund ist Covid19 (vorgeplant und vom WEF mittels Bill Gates´ Geld durch das Event 201 hinterlistig in die Wege geleitet)

Dies wird schwerwiegende langfristige Folgen für das Wirtschaftswachstum, die Staatsverschuldung, die Beschäftigung und das menschliche Wohlergehen haben. Laut Financial Times hat die weltweite Staatsverschuldung bereits ihren Höchststand in Friedenszeiten erreicht.

Wir müssen ganz neue Grundlagen für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme schaffen.
Das damit verbundene Maß an Kooperation und Ehrgeiz ist beispiellos. Aber es ist kein unmöglicher Traum

Der Wille in der Bevölkerung, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, ist offensichtlich vorhanden, wie in der Pandemie gesehen. Wir müssen es nutzen, um den Great Reset zu sichern, den wir so dringend brauchen. Das erfordert stärkere und effektivere Regierungen, obwohl dies keinen ideologischen Druck auf größere Regierungen impliziert.

Hier ist die „frohe Botschaft“ des WEF: Für Ihr „Wohlergehen“ ist gesorgt: Überlassen Sie der Elite und ihren Lakaien das Denken und lassen Sie sich schnellstens impfen!um die Welt (der Elite) zu retten

Die Great Reset-Agenda hätte drei Hauptkomponenten.
1) Die erste würde den Markt zu faireren Ergebnissen führen. Zu diesem Zweck sollten Regierungen die Koordination verbessern (zum Beispiel in der Steuer-, Regulierungs- und Fiskalpolitik), Handelsvereinbarungen aufrüsten und die Voraussetzungen für eine „Stakeholder Economy“ schaffen.

Je nach Land können dies Änderungen der Vermögenssteuern, die Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe sowie neue Regeln für geistiges Eigentum, Handel und Wettbewerb sein.

2) Die zweite Komponente einer Great Reset-Agenda würde sicherstellen, dass Investitionen gemeinsame Ziele wie Gleichstellung und Nachhaltigkeit vorantreiben.

Die Europäische Kommission hat zum Beispiel Pläne für einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro (826 Milliarden US-Dollar) vorgestellt. Auch die USA, China und Japan haben ehrgeizige Konjunkturpläne.

Anstatt diese Mittel sowie Investitionen von privaten Einrichtungen und Pensionsfonds zu verwenden, um Risse im alten System zu füllen, sollten wir sie verwenden, um ein Neues zu schaffen, das auf lange Sicht widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger ist.

3) Die dritte und letzte Priorität einer Great Reset-Agenda besteht darin, die Innovationen der Vierten Industriellen Revolution zu nutzen, um das Gemeinwohl zu unterstützen, insbesondere durch die Bewältigung gesundheitlicher und sozialer Herausforderungen (die die Elite selbst schaffen). Während der COVID-19-Krise haben sich Unternehmen, Universitäten und andere zusammengeschlossen, um Diagnostika, Therapeutika und mögliche Impfstoffe zu entwickeln. Stellen Sie sich vor, was möglich wäre, wenn in allen Sektoren ähnliche konzertierte Anstrengungen unternommen würden.

Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.“

David Rockefeller: Fenster der Möglichkeit der Neuen Weltordnung: Alles, was wir brauchen ist die richtige grosse Krise, und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren

Und das WEF hat den Tipp verstanden: Diese Krise hat das WEF schon unterwegs

Kommentar
D.h. alles UNs Umgestaltung unserer Welt nach den kommunistisch/faschistischen Agenda 20 Richtlinien: Globale Einheitsregierung (UN), wo die Elite und ihre Konzerne unsere „Regierungen“ manipulieren und diktieren – wie sie es heute schon tun. Die Diktatur wurde mit dem „Coid19“ eingführt.

Stakeholder Economy bedeutet laut Wörterbuch: Eine Wirtschaft, die als Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft an ihrem Erfolg angesehen oder konzipiert wird:
Genau so schön war die offizielle Erzählung der Sowjet-Union. Jedoch die Wahrheit, dass die Nomenklatura über das Geld für ihre eigenen Zwecke verfügte und das Volk die Teilhabe des Schuftens („der Arbeit heiligen Pflicht„) hatte und in Armut lebte. Obendrein nur möglich durch die Kredite von besonders Rockefellers Chase Manhattan Bank. Als die Kredite 1982 der DDR und und hier sowie 1989 der übrigen Sowjet-Union zugunsten der EUSSR (Wladimir Bukowsky) entzogen wurden, ging nichts mehr.

Aber die Sowjet-Union war nur die Generalprobe. Nun gilt es der globalen Sowjet-Union.
Inzwischen hat die Elite die Weltbevölkerung eingeschläfert – und es wird daher auch keinen Widerstand geben.

Das weiss Schwab sehr wohl: Wie Aldous Huxley befürchtete lieben die Menschen ihre Sklaverei nachdem sie die neuen Religionen: Klimatismus und Covidismus geschenkt bekamen. Dabei erhielten ihre Leben einen religiösen Sinn: Zu den Geretteten und Gerechten zu gehören, indem sie alle auferlegte Rituale einhalten: CO2 mit allen Mitteln mindern und dafür missionieren, dass alle anderen es auch tun. Genau wie viele Katholiken sich durch Sonntags-Rituale an egoistischen Wektagen gerettet glauben. Denn dabei könne man das schreckliche, ein Molekül CO2 unter 85.800 umgebenden Luftmolekülen vielleicht auf 0.75 Molekül unter 85.800 Luftmolekülen reduzieren: Eine wahrlich heilige Handlung, wie AFA-Heilige gehirngewaschene unwissende Thunberg mit Fanatismus predigt. Und durch Maskentragen, Home Office,Isolation Abstand-Halten ahmt man ja die frommen Mönche nach! Sollte man zu nahe kommen erlebt man gleich den Zorn der Heiligen!

Wikipedia: Das Weltwirtschaftsforum und seine Jahrestagung in Davos werden wegen der öffentlichen Kosten der Sicherheit kritisiert, obwohl sie mehrere hundert Millionen Franken an Reserven angehäuft haben und keine Bundessteuern zahlen, die Bildung einer wohlhabenden globalen Elite ohne Bindung an die breiteren Gesellschaften, mit undemokratischen Entscheidungsprozessen, Genderfragen und mangelnder finanzieller Transparenz. Als Reaktion auf Kritik in der Schweizer Bürgergesellschaft hat der Bund im Februar 2021 beschlossen, seine jährlichen Beiträge an das WEF zu reduzieren.

Die Gruppe der WEF Young Global Leaders[57] besteht aus 800 Personen, die von den WEF-Organisatoren als Vertreter der zeitgenössischen Führung ausgewählt wurden, „die aus allen Regionen der Welt kommen und alle Interessenvertreter der Gesellschaft repräsentieren“, so die Organisation. Nach fünfjähriger Teilnahme gelten sie als Alumni.

Das Grosse Reset ist in vollem Gange – und die der City of London unterwürfige, Rockefeller-finanzierte UN-Weltregierung ist schon da

„Die Ungeimpften Künftig Schützen“ – Dänischer SSI-Direktor (RKI-Gegenstück):“Impfen, Impfen- Ungeimpfte Schützen“ (Restriktionen?), Wobei die Geimpften am Laufenden Virus 360% Höhere Sterblichkeit als Ungeimpfte Haben!

GreatReject 31 May 2021: Der britische Bestattungsunternehmer John O’Looney, Milton Keyne, Großbritannien, hat dem Architekten und Filmproduzenten Robin Monotti verraten, wie er diese „gefälschte Pandemie“ erlebt hat. „Die Sterblichkeit war (2020) auf normalem Niveau und war sogar etwas niedriger als 2019“, schrieb er in einer Nachricht ans Telegram.

O’Looney sagte, viele seiner Kollegen hätten zu Weihnachten ihre Kühlschränke ausgeschaltet, weil „niemand gestorben ist. „Wir haben hier am 6. Januar mit der Impfung begonnen, und dann ging die Zahl der Todesfälle fast sofort in die Höhe. Ich erlebte seit 15 Jahren als Bestattungsunternehmer noch nie eine so hohe Sterblichkeitsrate.“

Diese Nachricht hat er auf YouTube unter einem Video zum Thema Corona gepostet. Sie wurde über 300 Mal geliked, danach wurde sein YouTube-Konto ohne Vorwarnung wegen angeblichen Verstoßes gegen die Richtlinien gelöscht.

Laut dem Dänischen Staatsrundfunk am 16. Juli 2021 seien etwa 50 ins (MIT „Covid19“ Krankenhaus eingeliefert und über 1.000 seien „infiziert“. D.h. nach dem unbrauchbaren PCR-Test, den Schweden vernünftigerweise auf den Müllhaufen geschmissen hat. Bei quantitierung des PCR-Tests sind nicht 1000 ansteckungsgefährlich – nur um die 30 -100. Und die entsetzliche angesteckte Rate von – sagen wir 100 Dänen – wäre dann 0,02%. Dies zu einem Problem, gegen das, Ungeimpfte geschützt werden sollen (Restriktionen vovorne!) ist NWO-Politik in höchster betrügerischer Potenz.
Diese Zahl ist gerichtlich bestätigt: Nur 0,9% MIT Covid19 sterben AN Covid19 im Dänischen Fall dann 9 Personen – und von dieser Erkältung garantiert viel weniger. Dagegen standen schon im in der EU/EUA 15.500 Tote bald nach Impfungen und 753.567 Schwerverletzte als Kurzzeitnebenwirkungen.
Die Ansteckungs- und Sterberate steigt proportional mit den Impfungen. und hier und hier und hier und hier.

Und die Politiker wussten es schon lange vor dieser tragikomischen Farce

Laut US-VAERS – S.6 sind die Nebenwiekungen um diee 100-mal mehr als gemeldet: „Obwohl bei 25 % der ambulanten Patienten ein unerwünschtes Arzneimittelereignis auftritt, werden weniger als 0,3 % aller unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1-13 % der schwerwiegenden Ereignisse der Food and Drug Administration (FDA) gemeldet. Ebenso werden weniger als 1 % der Nebenwirkungen von Impfstoffen gemeldet“..

Viel schlimmere Langzeit-Nebewirkungen werden weitgehend von den prominentesten Experten der Welt erwartet

80% der neuen Fälle sind die Delta-Variante, d.h. ein Sommererkältung! (Business Insider 23. June 2021).
Am 25. Juni 2021 hat die The Public Health England der britischen Regierung ein bemerkenwertes Dokument herausgegeben: Das Dokument zeigt, dass Covid19-Geimpfte bei Delta- SARS-Virus-Angriff 360% Grösseres Risiko zu sterben haben als nicht Geimpfte. Die Zahlen sind zwar nicht gross – aber sie zeigen nochmals die Wirkungslosigkeit der fanatischen Impfkampagne – und zwar laut den Zahlen der britischen Regierung!

Unten sehen Sie die Zahlen der britischen Regierung für die Wirkungslosigkeit der veralteten Covid19-Impfungen gegen Alpha und Delta-Corona-Vira

Dennoch predigt der ideologische Direktor des dänischen SSIs:

Impfen und impfen. Und dann müssen wir natürlich an dem festhalten, was immer die Basis war. Nämlich, sich an die guten Gewohnheiten zu halten.
Henrik Ullum, Direktor des Statens Serum Institut
– trotz meines Schreibens an ihn, warum ich seine wiederholten Aufforderungen , mich impfrn zu lassen, ablehne


Vielmehr lässt PfizerBiontechs Versuchsprotokoll ahnen, dass man die mit dem giftigen Graphen/Eisenoxyd Geimpften meiden soll – wegen Spike-Protein-Shedding (Ausscheidung) ?!
Eine Auflistung endloser Opfer geimpfter Shedders wurde natürlich von der Zensur gelöscht

USA Wollen nun Im Jehova-Zeugen-Stil Task-Forces von Tür zu Tür Gehen Lassen, um Unwilligen die Frohe Botschaft über Wirkungslose und Tödliche „Covid19“-Impfungen zu Predigen und Registrieren! Insiders Nehmen Fake-Impfungen.

Präs. Biden: Wir wollen Sonder-Taskforces in Gebiete mit niedriger Impfrate zu Gemeinde nach Gemeinde entsenden und sie von Tür zu Tür gehen lassen, um die Menchen geimpft zu bekommen! (Gegen eine schon längst ausgebrante Grippe mit unwirksamem und hier Vakzin)

Auch Bidens Sprecherin verspricht diese „Aufklärungskampagne“ mit Hausbesuchen von Haus zu Haus mit Preidigen im Jehova-Zeugenstil über den Segen der tödlichen und krank-machenden sowie wirkungslosen und tödlichen und hier sowie mit schweren Nebenwirkungen behafteten „Covid19-Impfstoffe“.

Interessant ist die Anleitung für die Prediger – und besonders dieser Abschnitt: „Berichten Sie über Ihre Arbeit! Füllen Sie unbedingt die Türklopfen-Tabelle aus, mit der Anzahl der Personen, die noch einen Impfstoff benötigen, wer bereits geimpft ist, wer weitere Informationen benötigt usw. Dies sind wichtige Informationen, auf die sich das Gesundheitsamt verlässt“

Jeder muss wirklich sich selbst fragen, warum die Politiker so erpicht sind, uns diese genmodifizierenden und wirkungslosen Giftstoffe, die obendrein die tödliche Anfälligkeit der Menschen gegenüber Grippen steigern und hier und hier, trotz Warnungen der höchsten Sachkundigen einzupumpen! Und zwar gegen eine sehr wenig an sich tödliche Krankheit.
Warum treten Insiders auf und lassen sich vor den Fernseh-Kameras Fake-impfen?

Die Antwort haben das WEF, dessen Präsident Klaus Schwab, das Britische Verteidigungsministerium, die Deutsche Bundeswehr – sowie Moderna und die US West Point Militär-Akademie gegeben

BIZ-Generaldirektor: Wir Wollen und Können Digitale Währung Einführen und Kontrollieren, wie das „Geld“ Ausgegeben Wird -(und bei „Ungehorsam“ Unsere Konten Schliessen)

Der Generaldirektor von Rothchilds BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Zentralbank der Zentralbanken) in Basel, Augustin Carstens: Wir wollen statt Bargeld digitale Währung einführen und total-kontrollieren, wofür dieses „Geld“ ausgegeben werde.

Danach kontrolliert die BIZ uns: Bei Ungehorsam kann die Bank unsere Kontos löschen – wie Facebook und Twitter es tun – und wir haben nichts!


Das ist teil von WEFs Grosses Reset der Neuen Weltordnung – wie vom WEF und Kanadas Premier Trudeau vorhergesagt.

Ausserdem will man durch Impfungen unseren genetischen Kode umschreiben – mit Hirnchips, wie vom WEF-Präsidenten Klus Schwab vorhergesagt.
Erzbischof Vigano nennt es Satans Reich auf Erden.
Oder anders gesagt: die globale Sowjet-Union des Faschismus!

Interim-Report: 99% Giftiges Graphen- Oxyd und 1% mRNA in Pfizer-Vakzin

Wikipedia: Nach Angaben der US-amerikanischen FDA rufen Graphen, Graphenoxid und reduziertes Graphenoxid sowohl in vitro als auch in vivo toxische Wirkungen hervor.[80] Nanomaterialien der Graphen-Familie (GFN) sind von der US-amerikanischen FDA nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen.
Mehrere typische Mechanismen, die der Toxizität von Graphen(oxid)-Nanomaterialien zugrunde liegen, wurden aufgedeckt, z. B. physische Zerstörung, oxidativer Stress, DNA-Schäden, Entzündungsreaktionen, Apoptose (Zelltod), Autophagie (Verzehr der eigenen Zellen) und Nekrose
(Gewebstod)

Das Graphene Flagship hat eine Initiative zur Entwicklung von Graphen-basierter Photonik für den Einsatz in 5G-Netzen ins Leben gerufen und bereits greifbare Ergebnisse für die Industrie erzielt.

Unter dem Titel Graphene Photonics for the 5G-Ära bestand das Projektziel darin, die weltweit erste Demonstration eines kohärenten graphenbasierten 5G-Übertragungssystems zu liefern. Unter der Leitung des National Inter-University Consortium for Telecommunications (CNIT) in Italien, einer Graphene Flagship-Partnerinstitution, wird das Projekt die Entwicklung eines vollständig integrierten Sender- und Empfangsrerät sehen, bei dem Graphen-Silizium-Photonik und Hochgeschwindigkeitselektronik in eine vollwertige Übertragungs –System integriert sind .

Nun meldet ein Interimsreport, dass 99% des Pfizer Impfstoffs aus Graphenoxyd und nur 1% mRNA besteht

Unten aus BitChute ein Video in dem Pharmaforscherin Dr. Jane Ruby den Inhalt des 54-seitigen Interimsreports beschreibt

Hier sieht man aus dem Report Elektronenmikroskopie-Fotos von Graphenoxyd-Nanopartikelchen im Pfizer-Vakzin und in Kotrolle

Unten reduziertes Graphen

Laut Dr. Ruby dringen die Graphenoxyd-Nanopartikelchen in unsere Zellen körperweit hinein, zerstören die Organellen und lassen die Zellen explodieren


Kommentare
Wenn dieser Fund sich durch schon stattfindende weitere chemische Untersuchungen bestätigt, haben wir also zusätzlich zu der tödlichen Gefässentzundung körperweit durch das mRNA verursachte Spike Protein und die mit jeder Infektion und Impfung aggressiver werdenden Killer-Lymphozyten und Zytokinproduktion sowie der mRNA-Unterdrückung der Krebsabwehr-Proteine noch ein Killer-Element im Pfizer (und Moderna?) Vakzin.

Ausserdem hat weltführender Vakzinhersteller, Geert van den Bossche, die EU gewarnt, dass ein Superresistentes Virusmonster, das aber Hunderte von Millionen Menschen töten werde, durch wiederholte Impfungen entstehen werde.

Ja, ich weiss: Hoffentlich ist das Folgende nur Theorie

Principia Scientific International 2 Dec. 2020: Sorgen nehmen zu, dass innovative Nanotech-Methode (Theragrippers), die in Johns Hopkins University entwickelt wurde, verwendet werden könnte, um Leuten, die gegen Impfungen sind, beim Testen im Geheimen das COVID19-Vakzin zu verabreichen.”

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er agripper-vaccination.pngUnd das ist keine Verschwörungs-theorie: Johns Hopskins Hospital hat Nanopartikel-Theragrippers entwickelt, die an Schleimhaut haftet und ihren Inhalt an Arzneimitteln ins Blut freisetzen. Sie werden für Arzneiverabreichung für Tiere verwendet.

Theragrippers bestehen aus metall – und öffnen der Elite die Möglichkeit, schon beim unbrauchbaren PCR-Test zu impfen: Theorie, ja, aber leider wird in der Regel alles, was möglich ist, auch durchgeführt.

Dass etwas sehr verdächtiges mit den mRNA-Impfungen verbunden ist, geht schon aus dem Magnetismus und Magnetofektion sowie den elektromagnetischen Strahlungen an den Impfstellen mit dem Pfizer-Vakzin hervor.