Forklaring Ønskelig: Covid19 Vaccinationssteder Magnetiske.

Det følgende er et mysterium. Er der nogen, der kan foreslå, hvordan magnetisme på vaccinationsstedet kan opstå?

Magnetskiver? hæfter fast til „Covid19“ vaccinationscentre. Denne video er blevet viral globalt. Newsweek og de andre frimureriske massemedier kalder det som sædvanlig „sammensværgelsesteori“, når noget er uoverensstemmende med deres NWO-politiske linje – men kommer ikke med nogen forklarimg på fænomenet.
Det er ikke muligt„!

Videoer fra Bit Chute

Men der har været en mulig forklaring på magnetiseringen af ​​vaccinationsstedet i årevis

Lim? Videoerne gør det usandsynligt. Microchips? Næppe

NANOCHIPS
Er der nanochips i „Covid19“ vaccinerne – for at kontrollere os?
Frankfurter Allgemeine Zeitung 9. Maj 2021: I dag har de største producenter i industrien på 450 milliarder dollars 2 mm chip computing-nisser på deres dagsorden. Apple har allerede en 5-nanometer-chip i den nyeste generation af sine bærbare computere. Intel, TSMC og Samsung opretter gigantiske fabrikker i Amerika og Asien til fremstilling af 3-nanometer chips. Bruxelles ønsker at opføre et 2-nanometer chip-anlæg i EU med milliarder af støtte. IBM viser nu, hvad det handler om. IT-gruppen præsenterede netop den første 2-nanometer-chip.

Hvad, der er muligt, bliver i regelen også skrupelløst praktiseret!

Har Nick Rockefeller måske endelig fået sit sit ønske opfyldt: Chips i vores hjerner, så London City bankierne kan kontrollere os i deres centrale computer?

Nanochipping må være den nødvendige forudsætning for, at Bill Gates ‚, Microsofts, Rockefeller Foundations og GAVIs ID22020 Alliance kan registrere menneskeheden gennem vaccination – samt for Microsoft-patent 2020 060606 tankelæsersystem

Det ville være meget muligt og rationelt at berige vaccinen med supermagnetiske jernoxid-nanopartikler ud over de deklarerede, farlige lipoprotein-nanopartikler for at trænge ind gennem cellemembranen.

Ifølge EU forårsagerer nanopartikler i sig selv alvorlige sygdomme og organskader- se her og her og her.
Derfor er Covid19-vaccination muligvis en yderligere forbrydelse mod menneskeheden mod Nürnberg-kodexet: Forpligtelsen til at give informeret samtykke fra den person, der skal vaccineres.

Men ville den lille mængde magnetisk jernoxid være nok til at fremkalde magnetisme?

Ikke desto mindre er magnetiske jernoxyd-nanopartikler allerede meget udbredt inden for medicin

Medicinsk brug af magnetiske jernoxid nanopartikler i immunterapi bl.a.
Researchgate Okt. 2007 : En magnetisk målrettet nukleinsyre(RNA, DNA)leveringsmetode kaldet Magnetofection blev udviklet for at forbedre immunreaktioner i DNA-vaccinen (J&J, AstraZeneca?).

Transmissionselektronmikroskopi (TEM) og Scanningelektronmikroskopi (AFM) viste, at frisklavede magnetiske nanopartikler var ca. 5 til 15 nm (tusindedelsmillimeter) i størrelse og også var ret sfæriske i form. Resultaterne viser, at gene gun afgivelse af DNA er en effektiv metode til forbedring af immunresponser.

NCBI 2014 (NCBI: National Center for Biotechnology Information). Effektiviteten ved levering af DNA-vacciner er ofte relativt lav sammenlignet med proteinvacciner. Anvendelsen af ​​superparamagnetiske jernoxid-nanopartikler (SPION’er) til at levere gener (DNA, RNA) via magnetofektion har stort løfte om at forbedre effektiviteten af ​​genafgivelse både in vitro og in vivo.

SPIONER (Supermagnetisk jernoxyd), der er blevet stabiliseret under fysiologiske forhold, kan bruges som både terapeutiske og diagnostiske midler på grund af deres unikke magnetiske egenskaber. Vi beskriver produktionen af ​​SP3’er baseret på Fe3O4 med høje magnetiseringsværdier (70 emu / g) under 15 kOe af det påførte magnetfelt ved stuetemperatur

Magnetiske nanopartikler forbedrer kræftbehandlingen

Anvendte nanomaterialer: Man kan effektivt overvåge svækkede nukleinsyresekvenser, kategorisere SARS-CoV-2 typer og opdage andre åndedrætsvejs-vira fra prøver. Ud over de ovennævnte teknologier, rapporterede Shan et al. om et sensorarray baseret på nanomaterialer med evnen til at påvise SARS-CoV-2 i udåndingsluft.

I biomedicin anvendes SPION’er = supermagnetisk jernoxid til billeddannelsesprocedurer, fx på lymfeknudemetastaser og karforkalkningsskader – såvel som til målrettet transport af lægemidler.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

4 Kommentare zu „Forklaring Ønskelig: Covid19 Vaccinationssteder Magnetiske.“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s