Interview med WEF-Boss Klaus Schwab 2016: „Inden for 10 År Vil Vi Have Chips i Vore Hjerner med Kunstig Intelligens og Chipfusion med den Digitale verden“: Farvel, Sjæl

Nu forstår man måske pointen i plandemien, samt hvorfor politikerne og medierne er så ivrige efter at få os vaccineret: George Orwell „1984“, Aldous Huxley „Schöne Neue Welt“ forudsagde det for os. Og politikerne har længe vidst det!

WEF-bossen Klaus Schwab, som er primus motor bag covid19 pandemi-svindelen, proklamerer „konspirationsteorien“ som en kendsgerning: Vi manipuleres /røvrendes viljeløst og bringes i overensstemmelse med farisæernes / frimurerens Nye Verdensorden og her.

Schwab kaldte denne omskabelse af mennesker til tranhu-manistiske robotter for „The Great Reset/ Den Store Nulstilling„.

Og Danmark har traktatsligt forpligtet sig over for WEF til at være anfører i det næste år for at indføre den Store Nulstilling

WEF-grundlægger og WEF-præsident Klaus Schwab formulerer den store nustilling: ”Mobil supercomputerisering overalt. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neurotekniske hjerneforbedringer (transhumanisme og genetisk manipulation). Bevis for dramatiske ændringer ses overalt omkring os og sker med eksponentiel hastighed ”.

Schwabs WEF-hjælperinde, professor Amy Webb, forklarer denne Nulstilling mere detaljeret

Ved klik på en computer vil vi alle tænke samt gøre det samme og hade og forfølge de få afvigere

Modernas Website har allerede lagt det til rette for eliten
”Vi så det brede potentiale i mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der meget ligner et operativsystem på en computer. Det er designet, så det kan knyttes sammen med forskellige programmer. I vores tilfælde er „programmet“ eller „appen“ vores mRNA-lægemiddel – den unikke mRNA-sekvens, der koder for et protein.

Vores mRNA-lægemidler – „livets software“
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodende region – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein”.

Så nu er vejen gennem kaos banet for registrering af hele menneskeheden gennem vaccination (ID 2020 Alliance) og Microsofts tankelæsesystem 2020 06060 og her -samt her

Begge kræver chipning – som forlangt af Nicholas Rockefeller og annonceret af The Times of Israel 22. maj 2020:

Og som Aldous Huxley forudsagde: Vi vil elske vores slaveri!

Nu spørger man sig selv: hvorfor denne teknologiske omskabelse af folket. Josef Goebbels var i stand til at opnå det samme med meget enklere midler.

Interview mit WEF-Boss Klaus Schwab 2016: „Wir werden binnen 10 Jahren Chips im Hirn Haben, mit Künstlicher Intelligenz und Chip-Verschmelzung mit der Digitalen Welt“: Adé, Seele

Nun verstehen Sie vielleicht den Sinn der Plandemie, und warum die Poltiker und Medien so erpicht sind, uns impfen zu lassen: George Orwell „1984“, Aldous Huxley „Schöne Neue Welt“ haben es uns vorhergesagt. Und die Politiker wissen es!

Der WEF-Boss Klaus Schwab, führende Kraft hinter dem Covid19-Pandemie-Schwindel, verkündet die „Verschwörungstheorie“ als Fakt: Wir werden willenlos in die Neue Weltordnung und hier der pharisäisch/freimaurerischen Neuen Weltordnung manipuliert/verarscht und gleichgeschaltet.

Schwab hat diese Umgestaltung der Menschen in tranhumanistische Roboter das „Great Reset/Grosse Nullstellung“ benannt.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er schwab-reset.png

WEF-Gründer und Präsident Klaus Schwab, formuliert die Grosse Nullstellung: „Überall mobile Supercom-puterisierung. Intelligente Roboter. Selbstfahrende Autos. Neurotechnologische Gehirnverbesserungen (Transhumanismus und genetische Bearbeitung. Der Beweis für dramatische Veränderungen ist überall um uns herum zu sehen und geschieht mit exponentieller Geschwindigkeit“.

Schwabs WEF-Helferin, Prof. Amy Webb, erläutert diese Umgestaltung näher


Wir werden per Computerklick der Elite alle das Gleiche denken, tun und die wenigen Abweichler hassen, verfolgen.

Modernas Website hat es schon für die Elite geschafft
„Wir erkannten das breite Potenzial der mRNA-Wissenschaft und machten uns daran, eine mRNA-Technologieplattform zu schaffen, die einem Betriebssystem auf einem Computer sehr ähnlich ist. Es ist so konzipiert, dass es austauschbar mit verschiedenen Programmen verbunden werden kann. In unserem Fall ist das „Programm“ oder die „App“ unser mRNA-Medikament die einzigartige mRNA-Sequenz, die für ein Protein kodiert.

Unsere mRNA-Medikamente – Die „Software des Lebens“
Im Allgemeinen ist das einzige, was sich von einem potenziellen mRNA-Arzneimittel zu einem anderen ändert, die kodierende Region – der tatsächliche genetische Code, der Ribosomen anweist, Protein herzustellen“.

So nun ist die Bahn frei für die Registrierung der Gesamten Menschheit durch Impfung (ID 2020 Alliance) und Microsofts Gedankenlesersystem 2020 060606 und hier

Beide setzen chipping voraus – wie von Nicholas Rockefeller verlangt und von The Times of Israel 22. maj 2020 verkündet:

Und wie Aldous Huxley es verkündete: Wir werden unsere Sklaverei lieben!

Nun fragt man sich: Warum denn diese technologische Umgestaltung der Menshen: Josef Goebbels konnte mit viel einfacheren Miteln das Gleiche erzielen.

Den russiske Sputnikvaccine-database Lækket: Alle Gamle og Dagligt Nye Data om Vaccinerede Findes angiveligt i Basen?

Hvad mener læserne om dette? Det er jo ikke muligt for os at se, hvad russeren nørkler med?

Hal Turner Radio Show: „En russer fandt og analyserede den lækkede Sputnik-vaccinationsdatabase. Dens indbyggede video virker så overbevisende, at jeg er nødt til at videregive den, fordi den angiveligt viser, at vaccinemodtagere kan spores i realtid til enhver tid på enhver dag, og de videregiver unikke identifikationsoplysninger, der peger på en database i hvilket alle data / oplysninger om dig registreres hver dag.

Utroligt? Meget sandsynligt i Rusland – men her i Vesten?

Nanosensorer skulle derefter injiceres med vaccinen – også forudsætningen for registrering af verdensbefolkningen ved hjælp af vaccinationer fra ID2020 Alliance fra Microsoft, Bill Gates, GAVI og Rockefeller Foundation.

Desuden er sådanne mikrosendere i kroppen forudsætningen for Microsofts patentansøgning 2020 060606. Og her: tankelæsning ved hjælp af kropsparametre og EEG-hjernebølger
Filens navn er Microsofts-patent.png

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er patent-2020-060606.png

Faktisk er det ikke utænkeligt, at mikrosendere injiceres med vaccinen. Ikke når man tænker på, at „Covid19“ vaccinationssteder er magnetiske (sandsynligvis på grund af supermagnetiske jernoxid nanopartikler) – og at vaccinationsstederne tilsyneladende udsender elektromagnetisk stråling.

Som jeg har skrevet igen og igen, er der en beskidt grund til, at politikere og medierne så desperat er ivrige efter at opfordre os til at vaccinere: total kontrol for at gøre os til lydige zombier – se video nedenfor:

Danmark Har nu Traktatsligt Forpligtet Sig til At Være Lederen af En-Verdensregeringens/WEFs „Store Nulstilling“: Agenda 21/2030 Bæredygtig Omskabelse af vor Verden

FØLGENDE ER DEN STØRSTE GLOBALE SOCIALE BESLUTNING I HISTORIEN: MEN DEN GENNEMFØRES AF FTIMURERELITEN HEN OVER VORES HOVEDER UDEN VORES DELTAGELSE ELLER VIDEN

Danmarks regeringer logrer med halen for verdens finansfyrster – er duksedrengen i City of Londons & Co. s Nye Verdensorden. Rothschild & Sons er/var den danske regerings eneste finansrågiver og har øvet betydelig indflydelse på dnske politikere. Ja mere end det: Danmark har opnået at indtage stillingen som førstelakaj i indførelsen af City of Londons WEF-Davos´ „Great Reset“/Den Store Nulstilling alias Agenda 21/2030, som det danske Folketing har vedtaget for ca. 20 år siden!!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda-2030-2.png


Her forkynder WEF-Præsident Klaus Schwab Evangeliet om den 4. Industrielle Revvlution.

Det var WEF og Bill Gates, der foranstaltede Event 201, generalprøven på en dødelig coronaviruspandemi på Johns Hopkins Hospital i oktober 2019 -før „covid19“ overhovedet var „diagnosticeret“.

Og iflg. stressramte Ida Auken er denne Store Nulstilling vejen ind i den sande lykke: „Jeg ejer intet – og har aldrig været lykkeligere“ – som hun ordret efterplaprer WEF-farisæeren Karl Schwab

Men hvad er da „Den Store Nulstilling“? Den er reduktion af os „unyttige spisere“ til en global slavekaste, der lever under 24/7 kontrol af frimurereliten gennem deres intelligente CCTVkamerater af de rationer, som den nye En-verdensregering tildeler os. For de superrige har globalt konfiskeret vore penge – som de også skete i den første (sovjetiske) udgave af Adam Weishaupts/ Mayer Amschel Rothschilds/ Karl Marx´/Vladimir Lenins udgave af den jødiske kommunisme. – eller måske snarere af en art fascisme: Kapitalen overtager reelt regerigsmagten med „politikere“ som marionetter (Mussolinis definition), Diktaturet er indført med fjernelse af ytringsfrihed i medierne og vilkårligheder som nedlukning, isolation, maskebæring baseret på ubrugelig PCR-metode – som man ikke engang vil kvantitere.

Mon kommunistiske Ida Aukens lykke også vedvarer, når den WEF-forkyndte næste katastrofe – langt værre end covid19 – rammer hende?

En forståelse mellem Danmark og WEF (MoU) blev underskrevet på det 48. verdensomspændende årlige møde i Davos-Klosters, Schweiz, af Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og WEF’s præsident Borge Brende i nærværelse af WEF-grundlægger Dr. Klaus Schwab.

Nu har Danmark underskrevet et partnerskab med WEF om at gennemføre Klaus Schwabs „4. Industrielle Revolution“/Den Store Nulstilling alias Agenda 21/2030
”Vores mission er at forme den fjerde industrielle revolution, så den gavner samfundet. Danmark har forpligtet sig til at være leder og pilot mht. innovative rammer og politikker, der er co-designet I CENTRET“ (min fremhævelse)- siger WEF.

Her er uddrag af et papiret fra DKs udenrigsministerium
Sammen med et udvalg af førende partnere i den private sektor vil WEF og Danmarks regering samarbejde om fire konkrete områder, hvor ny teknologi potentielt vil omdefinere mange aspekter i de globale borgeres hverdag og skabe udfordringer for traditionel regeringsførelse.

Teknologier som kunstig intelligens (AI), automatisering og tingenes internet giver enorme muligheder for et lille, åbent og stærkt digitaliseret land som Danmark.
DK udnævnte sidste år verdens første og hidtil eneste teknologi- ambassadør og løftede dermed teknologisk diplomati (TechPlomati) til en tværgående prioritet i dansk udenrigspolitik.

Baseret i Silicon Valley, men med et globalt mandat og team også i København og Beijing, er Tech-Ambassadøren i spidsen for det nye WEF-partnerskab på vegne af den danske regering.

WEF-Danmark-partnerskabet vil specifikt forfølge initiativer, der er tilpasset målene for bæredygtig udvikling (SDG’er – FNs Agenda 2030) som en anerkendelse af, at SDG’er repræsenterer markedsmuligheder for 12 billioner USD årligt, som den private sektor og andre aktører kan benytte sig af, mens de bidrager til en mere bæredygtig verden .

Danmark vil samarbejde med WEF Center for the 4. Industrielle Revolution’s Internet of Things (IoT)

Partnerskabet vil undersøge nye tilgange til agil regeringsførelse for at fremme menneskecentreret, inklusiv og bæredygtig beslutningstagning i fremtiden.
Som en del af aftalen vil et regeringsmedlem fra det danske ministerium for energi, forsyningsselskaber og klima blive udstationeret til WEF-centret i San Francisco for at stå i spidsen for specifikke samarbejdsaktiviteter.
Derudover vil danske industri-, erhvervs- og finansanliggender, sundhedsministeriet og udenrigsministeriet regelmæssigt arbejde og samarbejde med forumets omfattende netværk af eksperter og partnere i den private sektor i San Francisco.

Projektet løber oprindeligt i et år med mulighed for forlængelse.

David Tarp, Politisk & Stratcom-rådgiver, Kontoret for Danmarks tekniske ambassadør | davtar@um.dk, HP: +1 (415) 494-1258

FN: Vi stats- og regeringsledere og højtstående repræsentanter har mødtes i + FN i Rio de Janeiro fra 25. til 27. september 2015 som som FN fejrer sit 70-års jubilæum og har i dag besluttet nye globale bæredygtige udviklingsmål.

Dette Papir har flg overskrift

TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Den Fremtid, vi ønsker
Herefter følger 283 velklingende humanistiske forsæt, der lyder, som de gjorde i det Sovjetiske papirparadis

Landene forpligter sig til at følge FNs klimapolitik og en liberal migrationspolitik, der gør migration til en menneskeret. Naturligvis skal de rige lande betale for den illusion at hæve Udviklingslandene op af fattigdomssumpen – idet man der bort for ubremselig befolkningseksplosion og IQ-forhold.

Sagt under ét har verdens 193 FN-lande sagt ja til global kommunisme, startende med Rio-konferencen 1992, hvorefter hvert enkelt land har at rette sig efter FNs High-Level Political Forum i milieuanliggender (og hvad kan ikke henføres under „milieu“?)
Dette Forum skal føre opsyn med, at landene overholder deres forpligtelser – umyndiggør dem altså.

Gruppepres er pisken: Tænk på hvordan Sverige blev ugleset, fordi det ikke lukkede ned og brugte masker, somm alle andre

Vigtigheden af Rothschilds Global Environmental Facility og her (Verdens største bank) pointeres: Den skal kanalisere vore penge til U-landene – samt i egne lommer: Se erfaringerne med den Europæiske Investeringsbank: Vore penge havnede bankerne, i skattely samt i U-lansdiktatorernes lommer.

Det pointeres af udenrigsministeriet, at man helhjertet vil arbejde for gennemførelsen af projekter, der fremmer FNs bæredygtige Udviklingsmål – for her er 1e billioner rare US dollars at hente op af vore lommer.

WEF-sloganet er altså: Jeg ejer intet og har aldrig været lykkeligere. Herunder en meget humoistsk men ikke desto mindre særdeles rammende analyse af Klaus Schwabs og det danske udenrigsministeriums Store Nulstilling/Great Reset

Bemærkninger
Agenda er den globale Sovjet-Union, hvor mennesker skal bo i „smart cities“ med ringe bevægelighed- de røde felter på videobilledet ovenfor bliver vildnis og utilgængelige for mennesker: Kontrol og CO2-reduktion uden motorisering af menigmand.

I 2013 tvangsforflyttede Kina 250 millioner fortvivlede bønder fra deres landsbyer in i byopførte megabyer på op til 42 millioner indbyggere. EUs Rådspræsident, van Rompuy, roste Kina og sagde, at et sådant modigt træk vil forme fremtidens samfund

Tænk engang, hvordan sådan en forflyttet bonde vil havde det i en sådan „smart“ city

EU Bestellt Vakzine gegen Covid19-Mutationen“ – 2022 und 2023 zu Liefern: Die „Harte“ und Repressive/unterdrückende Pandemie Wird Weitergehen

Seien Sie versichert: Der Covid-Irrsin läuft bis 2023 weiter – mit Vakzinen gegen „Mutationen des Covid 19 Vakzins“ – eine ewige Einkommensquelle für die Impfstoffhersteller und Unterdrückungsmethode für die Freimaurerpolitiker. Und das obwohl die Impfstoffe bislang wirkungslos sind – so dass die Politiker nicht einmal die Geimpften freizulaufen wagen.

Handelsblatt 14. April 2021: Die Coronakrise bleibe „eine ernste Bedrohung“, sagte von der Leyen. „Wir führen ein Rennen gegen die Zeit.“ Je schneller es gelinge, etwa 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, desto besser stünden die Chancen, die Pandemie zu besiegen.

Außerdem verkündete von der Leyen, dass die EU-Kommission mit Biontech/Pfizer über weitere 1,8 Milliarden Dosen verhandelt. Die ersten Dosen dieser Bestellung sollen zum Jahresende ausgeliefert werden, die restlichen in den Jahren 2022 und 2023. Die EU will sich damit gegen Mutationen des Coronavirus wappnen und Vorräte für Auffrischimpfungen anlegen.

Für den weiteren Kampf gegen das Coronavirus will sich die EU auf die Beschaffung von mRNA-Impfstoffen konzentrieren, da bei diesen bisher keine Diskussionen über gefährliche Nebenwirkungen aufgekommen sind und sich die mRNA-Technologie im Kampf gegen Virusmutationen als besonders flexibel erweist. Von der Leyen beschrieb insbesondere die Unternehmen Biontech und Pfizer als sehr zuverlässig.

Bemerkungen
Von der Leyen serviert uns hier eine ungeheuerliche Lüge: Die Impfstoffe leisten keinen Schutz bringen dafür viele gefährliche NebenKurzzeit- Nebenwirkungen bei 0,4-0,5 % der Geimpften.
Ausserdem höhere Sterblichkeit und hier sowie Anfälligkeit für „Mutationen“und hier!
Tatsächlich besteht Proportionalität zwischen Anzahl der Geimpften und Anzahl der „Angesteckten“ (sehen sie über die ignorierte quantitierte PCR und hier und hier.

Aber vor allen Dingen bestätigt von der Leyen, dass der ideologische Pandemiewahnsinn mit „harter Repression/Unterdrückung“ – wie von dem deutschen Innenminister velangt – bis mindestens 2023 weiterlaufen wird – wahrscheinlich bis 2025-28 und hier und hier, wo unsere Bevölkerungszahlen sowieso auf 33% reduziert werden sollen und hier.

Top Neuro-psykologisk Ekspert på West Point Military Academy: Sådan Manipulerer Vi Din Hjerne med DNA / mRNA (Vacciner) – Stjæler din Hukommelese og Giver Dig en Ny!

Hvorfor sætter myndighederne os nu under konstant pres for at blive vaccineret – selvom vaccinen påviseligt er ineffektiv og her og her og her og og her og her og her og her og her, ja, dødelig og her eller har svære bivirkninger? Jeg har allerede modtaget 3 vaccinationsindkaldelser fra myndighederne, selvom jeg har gjort Ullum og Brostrøm opmærksomme på, hvorfor jeg ikke ønsker at blive vaccineret! Jeg har meddelt, at jeg ikke ser nogen mening i at blive vaccineret mod en sygdom, der udbrændte sidste år – med en vaccine, der ikke har nogen indflydelse på den nuværende sæsoninfluenza, der også er ved at udbrænde i Danmark.

Politisk og mediefanatik må have en ikke-sygdomsbaggrund.
Nedenstående illustrerer denne ideologiske og satanistiske baggrund: Total kontrol over vores erindring og tankegangsom jeg også beskrev d. 7. jan. 2021.

Se Modernas Website
Brug af mRNA til at udvikle en ny kategori af lægemidler.

Hos Moderna udnytter vi den grundlæggende rolle, som mRNA spiller i proteinsyntese. Vi har udviklet beskyttede teknologier og metoder til at skabe mRNA-sekvenser, som celler genkender som om de blev produceret i kroppen. Vi fokuserer på sygdomme, hvor det gør det muligt for målrettede celler at producere – eller tænde for – et eller flere givne proteiner, som gør det muligt for kroppen at bekæmpe eller forhindre en given sygdom.

Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet, så det kan knyttes sammen om forskellige programmer. I vores tilfælde er „programmet“ eller „appen“ vores mRNA-lægemiddel den unikke mRNA-sekvens, der koder for et protein og giver os mulighed for at tænde og slukke for produktionen af ​​et protein.

Vores mRNA-lægemidler – „livets software“
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodende region – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein. Vi leverer mRNA til cellerne i indpakning (lipoprotein-nanopartikler der er stærkt cellebesadigende her og her og her.

Denne Video viser, hvad de gør

Denne procedure blev allerede beskrevet på US Military Academy West Point i 2018. Det kan konkluderes:
1) „Vaccine“ -processen blev ikke opfundet af vaccineproducenter inden for seks måneder efter lanceringen af „Covid19“. Den startede mindst to år i forvejen.
2) Den genændrende vaccine-forebyggelse af sæsoninfluenza 2020 blev først brugt, da denne influenza allerede var udbrændt.

Følgende illustrerer mekanismen for „vaccinen“ / genmodifikationen – såvel som (igen) årsagen til politikernes iver for vaccination:

De vil omstrukturere os:
Brug af DNA-kodning (DNA) til at omdanne os til robotter, der kan styres udefra, frarøve os hukommelse ved hjælp af frygt og mediehjernevask og i stedet udstyre os med deres nye „hukommelse“.

I FØLGENDE VIDEO GØR DR. MORGAN OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTSAMMEN DREJER SIG OM OM OMSTRUKTURERING AF VORES DNA.

Som videoen viser, var de i stand til at gøre dette meget effektivt for 3 år siden – og er garanteret endnu mere effektive i dag. Det er djævelsk

Unser Mitteleuropa 30. april 2021 bragte en rapport fra et foredrag den 13. juni 2018 af neuro-psykologi-professor Charles A. Morgan, der har en imponerende curriculum vitae – især i det amerikanske militærs tjeneste.

The Journal of Biological Chemistry : „Disse resultater antyder, at hpol η er en af ​​de vigtigste reverse transkriptaser involveret i fysiologiske processer i humane celler“. Transkriptaser omdanner mRNA til DNA i kroppen!!

Dr. Morgan viser elitestuderende fra det amerikanske militær, hvordan akronymerne CRISPR (Clustered Regularly Spaced Short Palindromic Repeats) og DREADDS (designerreceptor aktiveret udelukkende af Designer Drugs) kan „designe“ alt.

Dr. Morgan viser, hvordan DREADDS-receptorceller kan „infunderes“ i humant DNA for at kontrollere vores adfærd. Disse designerreceptorer kan kun aktiveres af designermedicin (vacciner).

Dr. Morgan spørger: „Hvad kunne man gøre med denne teknologi, når man er i sikkerheds- og efterretningsfællesskabet? „Cellerne kan designes til bestemte egenskaber. De kan placeres strategisk – fx i hjernen. De kan fjernstyres. Disse cellekontroller kan også „muliggøre ting i hjernen for andre mennesker“.

Dr. Morgan viser, hvordan tanker, kommandoer og oplevelser kan overføres fra en hjerne til en anden ved hjælp af computerteknologi og hjernebølger.

Tankeoverførsel på globalt plan er grundlaget for Microsoft patent 2020 060606 (Det røde dyrs navns tal – Åb. 13:18) – og kræver programmering (chipning) af individet.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 060606.png

Men det mest bekymrende er, at man kan injicere modificeret DNA i stamceller, som derefter opsøger det målsted, de er bestemt for – hjerneceller er givet som et eksempel. Der kan man indstille cellen til fjernbetjening for evigt med den ændrede kode.

Jeg bringer skærmbilleder fra Dr. Morgan’s video. De viser forløbet:

Sådan oprettes koden for det DNA, der skal indtastes: Man tager genetisk modificerede E. Coli-bakterier, der fluorescerer i forskellige nuancer: forskellige nuancer = forskellige bogstaver

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er coli-coding.png

Kunstigt koderet DNA indgives i en stamcelle. Moderna udsprang netop af stamcelleforskning

Stammcellen styres ind i en hjernecelle og erstatter permanent og nedarveligt cellens hidtige DNA-Kode

Cellerne kan designes til forskellige mål og aktiviteter. De kan anbringes strategisk og fjernstyres

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cells-injected-placed-remotely-controlled.png

Efter behag kan man v.hj.a. fjernstyring tænde og slukke for informationer.

Ved hjælp af den indtastede stamcelle-DNA kan man nu ødelægge hjernecellerne ved hjælp af fjernbetjening, dæmpe dem eller øge den cykliske AMP, som er ansvarlig for transmission af signaler mellem celler.
Som Dr. Morgan siger: Alt kan reguleres

Men det stopper ikke der. Lucifer og hans disciple vil have din sjæl med alle midler – og især vil de slette din hukommelse om Kristus og hans befalinger, deres eneste fjende: De vil slette din hukommelse – give dig en forkert erindring i stedet:
Hjernevask, som vi kender det fra de daglige medier, forvrænger vores hukommelse til noget helt uigenkendeligt.
Ved hjælp af computere kan de overføre vores oplevelser og planer til et andet individ (rotter) og bruge vores hjernebølger til at overføre vores tanker over hele kloden. Folk tror, ​​de husker ting, der aldrig skete!

Bill Gates‘, Microsofts, GAVI’sog Rockefellers globale ID2020-registrering ved vaccination af os alle kræver også programmering af os

Oplysninger indgivet til sovende mennesker sidder fast næste dag og accepteres!

Hjernevaskemetoderne fungerer bedst under stress: (Med andre ord skab frygt og rædsel. Så fungerer f.eks. vaccinationskampagnerne desto bedre).

For at gøre det hele mere effektivt har Kina blandet DNA-kodning med quantum computing.

Kommentarer
Kære læsere: FRIMURERGUDEN LUCIFER ØNSKER DIN SJÆL VED HJÆLP AF SINE DISCIPLE MED ALLE MIDLER
Han virker nu gennem vaccinationerne, der gør dig til robot hælder dyrets mærke ind i dig – uden at du ved det

De fleste er ligeglade: de læser alligevel aldrig Åbenbaringen 13: 16, 17, 18 eller 14: 9. Hvis de havde gjort det, ville de blive skrækslagne!