Dansk Ekspert: (Dødelige) Vacciner giver ikke mere. „Slip (sommerforkølel-ses)virus løs“. Men DK er WEFs udvalgte til global gennemførelse af „Det Store Reset“/ FNs kommunistiske „Omdannelse af vor Verden“- og fortsætter virkningsløse, farlige vaccinationer i årevis

Covid19-pandemi og -vaccinationer, klimaløgnen og Coudenhove-Kalergiplanens masseindvandring for at få os til at ligne de gamle ægyptere er indførelse af FNs Nye Verdensordens kommunistiske globale enverdensdiktatur, „Omskabelse af vor Verden“ Aldous Huxleys „Fagre Nye Verden“, hvor alle er gjort til slaver og elsker deres slaveri,
som besunget af Ida Auken.


Midlet, der helliger den hensigt, er LØGN; LØGN; LØGN osv.

Det blev vedtaget på Rio-mødet i 1992 af verdens statsledere under navnet Agenda 21. Det navn er nu ændret til Agenda 2030 for bæredygtig Udvikling – Omskabelse af vor Verden

Men indholdet er det samme

Det er direkte bedrag, når regering, myndigheder og medier imod bedre viden indkalder til endeløse pressemøder om faren ved et virus, der iflg selveste USAs CDC „aldrig er isolereret eller kvantiteret“ (ss. 39, 43)- og som iflg. Coronapave Faucis NIAID ligner både SARS og Mers så meget, at man ikke kan anføre „Covid19“ særkender. Ej heller SSI kan vise dokumentation for eksistensen af et „Covid19“-virus. Man viser os så „Covid19-elektronfotos af noget, der ikke har de ellers anførte Spikes!!! og som altså ikke kan være „Covid19“!!!

Løgnene er nu så blatante, at den tyske Bild Avis har bedt sine læsere om undskyldning for de massive løgne, avisen har bragt

DR.dk 23.Aug 2021 Dagens pressemøde i Statsministeriet.
Hovedpunkterne var blandt andet: Målet er 90% vaccinerede inden 1. oktober. Vi kan se frem til et tredje vaccinestik. Hvornår er uvist. Regeringen vil støtte virksomheden Bavarian Nordic med 800 millioner kroner til udvikling af en dansk coronavaccine. Der bliver ikke flere (helt nytteløse og uvirksomme nedlukninger. Vaccinen vil først være klar i slutningen af 2022, fremgår det af Sundhedsministeriets pressemeddelelse.

Bemærkning: REGERINGEN VISER HERMED, AT VACCINATIONERNE SKAL FORTSÆTTE LANGT UD OVER 2023 – FOR PENGENE SKAL TILBAGEBETALES!

Heunickes mål er, at alle danskere skal have tilbudt 3. stik

DR.dk 23.Aug. 2021 Hvis det skulle vise sig, at der er brug for et tredje stik til den brede befolkning, har vi både det organisatoriske setup og vaccinerne til det, så vi vil ret hurtigt kunne rykke på det, siger Sundhedsstyrelsen.

DR.dk 23.Aug 2021: Søren Brostrøm: Man ikke skal lytte til myter og fordomme, om at vaccinerne for eksempel kan give nedsat fertilitet.
Vaccinen er ekstrem effektiv og sikker. Lyt til sundhedsmyndighederne og tag vaccinen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eudra-vigilance.png

Brostrøm burde se denne video med Dr. Ann McCloskey: Sygehuse og lægepraksiser er overfyldte med patienter, der tester positive, trods det, at de er vaccineret 2 gange. Vaccinerne hjælper ikke – de beskadiger folk med svære bivirkninger

Antallet af indlagte stiger i disse dage og er nu oppe på 131 patienter – formentlig pga. eller trods af vaccination

MEN:

DR.dk 23. Aug. 2021 Den danske vaccinationsindsats mod coronavirus er ved at miste pusten – og der er ikke mere at hente i vaccinationer.
Midt i juni var vi oppe på mellem 50.000 og 60.000 påbegyndte vaccinationer om dagen. Lige nu har 84,9 procent af de inviterede fået første stik, mens 78,3 procent er færdigvaccineret. Der gives mellem 4.000 og 6.000 stik med første dosis af coronavaccinen hver dag.

Derfor er det er begrænset, hvor meget mere der er at hente i vaccinationsindsatsen, konkluderer Viggo Andreasen, der er lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet, hvor han blandt andet forsker i matematisk epidemiologi

Det, der ligger lige for her, er at sige, at vi opgiver restriktionerne, og så må coronaen sprede sig, som den nu bedst kan, siger Viggo Andreasen. Derigennem udvikles hjordimmunitet – op epidemien dør ud

Hjordimmunitet forlå allerede før den gængse SARS 2003 hos 80% til 85%, hvorfor vacinationer er overflødige.
Iflg prof. Henrik Ullum, nu SSI-direktør er „Covid19“ dødeligheden af den nu udbrændte „ „Covid19“ 0,16 PROMILLE blandt bloddonorer . Da kun 1% og her af de 1250 døde MED „Covid19“ i Danmark i 2020 er døde AF covid19, har vi altså med en reel dødelighed af denne sæsoninfluenza 2019/20 på 13 personer at gøre.

Nu kommer forklaringen på DKs emsige agitation for, at vi alle skal vaccineres: Det er dikteret ovenfra og af vore Quisling-myndigheder med begejstring accepteret:

DANMARK HAR PÅTAGET SIG ROLLEN SOM ANFØRER FOR WORLD ECONOMIC FORUMS/WEFs „STORE RESET/NYSTART“ – OG HAR FÅET ET ÅR TIL DENNE FOR OS HEMMELIGHOLDTE OPGAVE:

På det ovennnænte meget ringe grundlag, som er mindre alarmerende end de fleste sæsoninfluenzaer, har uansvarlige politikere, deres lægemedløbere og lakaj-medier påført os utrolig megen lidelse gennem det sidste år.

Og hvem startede miseren: Det gjorde WEF, der i løbet af de næste 5 år iflg præsidenten Klaus Schwab vil have sat en chip i hjernen på os alle og her. Som ønsket af en af hans mestre, Nicholas Rockefeller, er Schwab i gang med at indføre WEFs „Store Reset/Genstart“ med mere end mRNA i vaccinerne: Grafenoxyd som Interface mellem kontrolcomputere og vore hjerner og se video her. Hvilket f.ø er forudsætning for Microsofts Tankelæsersystem 2020 060606

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

og ID2020 Alliancens IT-registrering af alle på kloden – stærkt finansieret af Danmark.


WEF startede „pandemiplanlægningen“ under EVENT 201″ i samarbejde med WHO og med Bill Gates-fonden som betaler og med WUHAN-CHEF GEORGE GAO SOM DELTAGER. Man begyndte pandemiplanlægningen 2 måneder, før nogen i offentligheden havde hørt navnet „Covid19“ og 5 måneder mdr før „plandemien“ blev udråbt!

Frank og frejdigt indrømmer WEF, at formålet med dens pandemi er at omdanne vor livskode til „nyttige formål“ i deres verden (Altså er Guds konstruktion af os „unyttig“.
Den britiske regering og tyske Bundeswehr har udgivet en rapport: Via DNA-engineering og computerisering (Se Modernas hjemmeside) v.hj.. a. chips er det uomgængeligt, at menneskene bliver omdannet i statens billede.

Men det er kun begyndelsen: WEF lover os, at „pandemien“ er en bagatel mod det, som derefter følger

USAs FDA har nu anerkendt Pfizer-Covid19-vaccinen, der hidtil kun har været nød-anerkendt.

Kommentar:
Iflg sundhedsminister Magnus Heunicke er målet, at alle danskere får det 3. (booster) stik! Imod hvad: Den sommerforkølelse, som de kalder „Deltavariant“. Hvorfor har man så ikke råbt op om de sommerforkølelser, der altid er forekommet? Og efter det 3. så det 4., 5., 6 osv. Statsministeren har foreslået denne mRNA genmodifikation en gang om året – og I Israel satser de iflg. Netanyahu på 2 halvårlige sprøjter. Dette ligner folkemord – se Georgia Guidestones

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 8880a-georgia-guidestones-commandments.png

Iflg prof. Sucharit Bakhdi, Mainz, er det mord! Verdens førende vaccineudvikler van den Bossche har skrevet det samme til EU og EMA: Gentagne vaccinationer medfører udvikling af ubehandlelig super-monstervirus, der vil dræbe hundreder af millioner af mennesker, især de vaccinerede, der ikke har udviklet naturlig resistens. Tidligere Pfizer-viceepræsident Mike Yeodon: „pandemien brændte ud i efteråret 2020. Vaccination helt unødvendig“.

Regeringens og TVs stærkeste covid19 vaccinefortalere, prof. Randrup Thomsen og TV-lægen Peter Geisling, advarer nu mod massevaccinationer -ud fra samme betragtning son van den Bossche.

Men showet fortsætter ubønhørligt under utrolig foragt for vores liv og helbred:

Desværre viser den danske regerings bevilling med EU-tilladelse af 800 millioner kroner til Bavarian Nordic, der tidligst vil kunne lancere sin vaccine i slutningen af 2022, at regeringen regner ikke blot med et 3. – men også med 4.. 5. 6. stik med den genmanipulerende Kill-medicin.
For, som The Lancet har vist: Virkningen efter 2 vacciner består kun i 6-10 uger!!


De idelige påstande om, at „Vaccinen beskytter 95%“ og at vi nu har tiltagende epidemi pga. uvaccinerede er helt ude af trit med meddelelser fra ECDC, USAs CDC og Yale-Professor Harvey Risch samt Coronapaven, Anthony Fauci, der alle viser vakcinernes virksomløshed. Yderligere belæg her og her

Ja, faktisk er vaccinerede 8 gange mere modtagelige for deltavarianten end ikke vaccinerede. I tyske alderdomshjem dør de gamle som fluer efter Covid19-vaccinationer samt ligeså i Israel

6:37 nachm. · 5. Aug. 202116.129Sieh dir aktuelle Informationen zu COVID-19 auf Twitter an

Den britiske regerings tal (s. 12) belægger, at dødeligheden af den verserende sommerforkølelse, „Delta-Varianten“ er 6,6 gange højere ho „Covid19“ vaccinerede end hos ikke-vaccinerede. Lignende fra Israel

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vaccine-deaths.png

Die Olympischen Spiele im Griff der Freimaurerei – Ziel: das Grosse Reset/Nullstellung/Eine-Welt

Die Olympischen Spiele sind eine freimaurerische Sport-Vorstellung, die seit 1896 möglichst alle 4 Jahre abgehalten werden. Der Zweck ist, den Internationalismus zu fördern – obwohl eben Sportereignisse und der Wettstreit um Medaillen den Nationalismus anspornt (Unser Stamm und somit auch ich sind doch besser als die anderen“!!)

Truth Militia schreibt: Pierre de Coubertin hat das Logo und die Flagge mit den fünf Ringen nach den gemeinsamen Flaggenfarben der ursprünglichen 14 Länder gestaltet (einschließlich des weißen Hintergrunds), um die 5 Kontinente der teilnehmenden Nationen zu vertreten. Blau für Europa, Gelb für Asien, Schwarz für Afrika, Grün für Ozeanien und Rot für Amerika.

Die freimaurerischen Wurzeln von Pierre de Coubertin sind in seiner Statue im Centennial Olympic Park in Atlanta, USA, verewigt:

Wir sehen, wie de Coubertin zur zweiten Stufe aufsteigt, was bedeutet, dass er seinen Lehrabschluss abgeschlossen hat.
Die beiden Säulen zu beiden Seiten von Pierre de Coubertin stehen für die freimaurerischen Säulen von Boas und Jachin, die die beiden Säulen im Tempel Salomos vertreten,
und sind heute in jeder Freimaurerloge präsent
.

Baron Pierre de Coubertin nimmt seinen Hut und steigt zum letzten Meister des dritten Grades auf, um die Vollendung seines Lebensziels zu ehren und den internationalen rituellen Sport für immer mit freimaurerischen Ikonen zu beeinflussen.

Die Illuminatenpyramide rührt von der Kehrseite des Grossen Siegels der USA her. Die USA wurden von Freimaurern gebildet.

Auf jedem ein-Dollarschein ist die Pyramide abgebildet – mit abgehobenem Schlussstein, in dem man ein strahlendes Auge des einäugigen Horus/Luzifer sieht. Dies ist ein Mahnung an die Amerikaner, die Pyramide – d.h die Neue Weltordnung und hier der Banker-Elite – fertigzustellen.

Also sind die olympischen Spiele ein freimaurerischer Beitrag zu Ein-Welt Regierung, die mit der UN schon besteht – aber noch nicht fertigentwickelt ist. Der bevorstehende Great Reset/ Nullstellung des WEF ist wohl die die nächste Phase.

Bei den Londoner Sommer-OL-Spielen 2012 gab es Illuminatensymbole in den Eröffnungs Zeremonie (das allessehende Auge Luzifers, die Illuminatenpyramide). Bei der Schlusszeremonie der Winter-OL-Spiele im russischen Sotchi gabe es auch Illuminatensymbole wie Vogel Phoenix. Schon der Ort ist den Freimaurern heilig: Der Sage nach würde hier Prometheus von den göttern an einen Felsen in Sotchi gefesselt – und täglich ässe ein Adler seine Leber, die sich dann nachts wiederbildete. Prometheus´ Verbrechen sei, dass er den menschen das göttliche Feuer brächte. Daher ist er ein Freimaurerheiliger.

Auch bei der Eröffnung der Tokioter OL-Spiele gibt es deutliche luziferische Freimaurer-Symbole

Die Pyramide, die allerdings nur 11 „Etagen “ hat – wähend die Illuminatenpyramide 13 hat wie die Anzahl der Stämme Israels/ der Gründerstaaten. Freimaurerei ist Judentum für Nicht-Juden und hier. Die USA wurden von Freimaurern gegründet. Die Kugel auf der unvollendeten Pyramide ist wohl die Erde in Obhut der Freimaurerei,

Plötzlich sieht man die Säule Boaz oder Jachin, die in jeder Freimaurerloge steht – ursprünglich vor dem Tempel Salomos stehend.

Ausserdem ähnelt das Bild einem Phallos – einem heiligen Freimaurer-Symbol

Die Kugel entfaltet sichdas Ganze ähnelt eigenlich einem Aztekentempel.

Die „Heilige“ Illuminaten-Fackel zündet die olympische Fackel an


Von oben sieht man deutlich das allessehende Auge Luzifers vom Pyramidenschlusstein

Nun strahlt das Licht von diesem Luzifer-Auge aus


Laut Illuminatengründer Adam Weishaupt bedeutet Illuminaten Lichtträger Luzifers.
Der Gott der Freimaurerei und hier und hier sowie der Pharisäer und Johs. 8:44, ist Luzifer.

Eine Drohnenvorstellung am Himmel zeigt vorerst die Form eines Auges

Dann verwandeln sich die Flecken in einen Globus: Darum geht es. Eine Welt mit einer Regierung: UN Agenda 2030 – Unsere Welt Umgestalten.

Grund zu Sorge, wenn WEFs Klaus Schwab, von der 4. Weltrevolution Spricht: Die 3 Ersten Revolutionen Waren sehr Unterdrückend – die 4. Ist Pseudoreligiös

Es gab bisher 3 blutige Revolutionen in der Weltgeschichte: 1. Die Amerikanische Revolution 1776 – von Freimaurern in die Wege geleitet. 2. Die Französishe Revolution 1789 (von Rothschilds Illuminaten gestartet) und 3. Die Russische Revolution 1917 (von Rothschild-Bankern und Freimaurer Lenin) in die Wege geleitet.

Der Direktor von Rothschilds Zentralbank der Zentralbanken meldet, er habe vor, (globales) digitales Geld einzuführen und ganz undemokratisch kontrollieren, wie wir das Geld ausgeben: Das ist schon eine gefährliche Revolution. Die bedeutet, die Elite kann uns bei „Ungehorsam“ durch Schliessung unseres Geldkontos bestrafen

Nun predigt World Economic Forum Präsident, Klaus Schwab, die 4. Industrielle Revolution: Seine Mission sei „eine bessere Welt“für die Arbeits-Sklaven von der Geld-Elite geschaffen – ohne uns zu fragen, denn wir seien nur Gojim – Vieh.

Das von Schwab unten nicht erwähnte Hauptziel des Grossen Resets ist Eine-Welt Regierung – mittels des Geldes der City of London manipuliert
Nur eine Weltregierung kann alle die globalen Elemente des WEF-Reset-Plans durchsetzen
.

WEFs Motto ist „Das World Economic Forum ist die Internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit“.

Unter dem üblichen Deckmantel der Philanthropie will die rücksichtslose Elite alle Macht über alle Völker in ihren Händen sammeln. Wie CRF-Insider Prof. Carroll Quigley über das internationale Banken-Netzwerk schrieb:Die Mächte des Finanzkapitalismus hatte ein anderes, weit reichendes Ziel, nichts weniger als ein Weltsystem der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, um das politische System in jedem Land und die Wirtschaft in der Welt als Ganzes zu beherrschen. Dieses System muss auf feudalistische Art von den Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, gemeinsam, durch geheime Vereinbarungen, die in regelmäßigen Sitzungen und Konferenzen erreicht worden sind. Spitze des Systems wäre die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz, eine private Bank im Besitz der Zentralbanken der Welt. “Der Schlüssel zu ihrem Erfolg, sagte Quigley, war, dass die internationalen Banken das Geldsystem einer Nation kontrollieren und manipulieren und diesem den Anschein geben wollten,  das es von der Regierung kontrolliert werde“.

Egal ob sozial, industriell, militärisch: Revolution bedeutet Zwang. Schwab sagt, das Covid19 sei der Anfang dieser Revolution – und schon ist Zwang und Freiheitsentzug da!

WEF 3. Juni 2020, Klaus Schwab:Es gibt viele Gründe, um ein Grosses Reset durchzuführen – aber der dringlichste Grund ist Covid19 (vorgeplant und vom WEF mittels Bill Gates´ Geld durch das Event 201 hinterlistig in die Wege geleitet)

Dies wird schwerwiegende langfristige Folgen für das Wirtschaftswachstum, die Staatsverschuldung, die Beschäftigung und das menschliche Wohlergehen haben. Laut Financial Times hat die weltweite Staatsverschuldung bereits ihren Höchststand in Friedenszeiten erreicht.

Wir müssen ganz neue Grundlagen für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme schaffen.
Das damit verbundene Maß an Kooperation und Ehrgeiz ist beispiellos. Aber es ist kein unmöglicher Traum

Der Wille in der Bevölkerung, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, ist offensichtlich vorhanden, wie in der Pandemie gesehen. Wir müssen es nutzen, um den Great Reset zu sichern, den wir so dringend brauchen. Das erfordert stärkere und effektivere Regierungen, obwohl dies keinen ideologischen Druck auf größere Regierungen impliziert.

Hier ist die „frohe Botschaft“ des WEF: Für Ihr „Wohlergehen“ ist gesorgt: Überlassen Sie der Elite und ihren Lakaien das Denken und lassen Sie sich schnellstens impfen!um die Welt (der Elite) zu retten

Die Great Reset-Agenda hätte drei Hauptkomponenten.
1) Die erste würde den Markt zu faireren Ergebnissen führen. Zu diesem Zweck sollten Regierungen die Koordination verbessern (zum Beispiel in der Steuer-, Regulierungs- und Fiskalpolitik), Handelsvereinbarungen aufrüsten und die Voraussetzungen für eine „Stakeholder Economy“ schaffen.

Je nach Land können dies Änderungen der Vermögenssteuern, die Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe sowie neue Regeln für geistiges Eigentum, Handel und Wettbewerb sein.

2) Die zweite Komponente einer Great Reset-Agenda würde sicherstellen, dass Investitionen gemeinsame Ziele wie Gleichstellung und Nachhaltigkeit vorantreiben.

Die Europäische Kommission hat zum Beispiel Pläne für einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro (826 Milliarden US-Dollar) vorgestellt. Auch die USA, China und Japan haben ehrgeizige Konjunkturpläne.

Anstatt diese Mittel sowie Investitionen von privaten Einrichtungen und Pensionsfonds zu verwenden, um Risse im alten System zu füllen, sollten wir sie verwenden, um ein Neues zu schaffen, das auf lange Sicht widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger ist.

3) Die dritte und letzte Priorität einer Great Reset-Agenda besteht darin, die Innovationen der Vierten Industriellen Revolution zu nutzen, um das Gemeinwohl zu unterstützen, insbesondere durch die Bewältigung gesundheitlicher und sozialer Herausforderungen (die die Elite selbst schaffen). Während der COVID-19-Krise haben sich Unternehmen, Universitäten und andere zusammengeschlossen, um Diagnostika, Therapeutika und mögliche Impfstoffe zu entwickeln. Stellen Sie sich vor, was möglich wäre, wenn in allen Sektoren ähnliche konzertierte Anstrengungen unternommen würden.

Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.“

David Rockefeller: Fenster der Möglichkeit der Neuen Weltordnung: Alles, was wir brauchen ist die richtige grosse Krise, und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren

Und das WEF hat den Tipp verstanden: Diese Krise hat das WEF schon unterwegs

Kommentar
D.h. alles UNs Umgestaltung unserer Welt nach den kommunistisch/faschistischen Agenda 20 Richtlinien: Globale Einheitsregierung (UN), wo die Elite und ihre Konzerne unsere „Regierungen“ manipulieren und diktieren – wie sie es heute schon tun. Die Diktatur wurde mit dem „Coid19“ eingführt.

Stakeholder Economy bedeutet laut Wörterbuch: Eine Wirtschaft, die als Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft an ihrem Erfolg angesehen oder konzipiert wird:
Genau so schön war die offizielle Erzählung der Sowjet-Union. Jedoch die Wahrheit, dass die Nomenklatura über das Geld für ihre eigenen Zwecke verfügte und das Volk die Teilhabe des Schuftens („der Arbeit heiligen Pflicht„) hatte und in Armut lebte. Obendrein nur möglich durch die Kredite von besonders Rockefellers Chase Manhattan Bank. Als die Kredite 1982 der DDR und und hier sowie 1989 der übrigen Sowjet-Union zugunsten der EUSSR (Wladimir Bukowsky) entzogen wurden, ging nichts mehr.

Aber die Sowjet-Union war nur die Generalprobe. Nun gilt es der globalen Sowjet-Union.
Inzwischen hat die Elite die Weltbevölkerung eingeschläfert – und es wird daher auch keinen Widerstand geben.

Das weiss Schwab sehr wohl: Wie Aldous Huxley befürchtete lieben die Menschen ihre Sklaverei nachdem sie die neuen Religionen: Klimatismus und Covidismus geschenkt bekamen. Dabei erhielten ihre Leben einen religiösen Sinn: Zu den Geretteten und Gerechten zu gehören, indem sie alle auferlegte Rituale einhalten: CO2 mit allen Mitteln mindern und dafür missionieren, dass alle anderen es auch tun. Genau wie viele Katholiken sich durch Sonntags-Rituale an egoistischen Wektagen gerettet glauben. Denn dabei könne man das schreckliche, ein Molekül CO2 unter 85.800 umgebenden Luftmolekülen vielleicht auf 0.75 Molekül unter 85.800 Luftmolekülen reduzieren: Eine wahrlich heilige Handlung, wie AFA-Heilige gehirngewaschene unwissende Thunberg mit Fanatismus predigt. Und durch Maskentragen, Home Office,Isolation Abstand-Halten ahmt man ja die frommen Mönche nach! Sollte man zu nahe kommen erlebt man gleich den Zorn der Heiligen!

Wikipedia: Das Weltwirtschaftsforum und seine Jahrestagung in Davos werden wegen der öffentlichen Kosten der Sicherheit kritisiert, obwohl sie mehrere hundert Millionen Franken an Reserven angehäuft haben und keine Bundessteuern zahlen, die Bildung einer wohlhabenden globalen Elite ohne Bindung an die breiteren Gesellschaften, mit undemokratischen Entscheidungsprozessen, Genderfragen und mangelnder finanzieller Transparenz. Als Reaktion auf Kritik in der Schweizer Bürgergesellschaft hat der Bund im Februar 2021 beschlossen, seine jährlichen Beiträge an das WEF zu reduzieren.

Die Gruppe der WEF Young Global Leaders[57] besteht aus 800 Personen, die von den WEF-Organisatoren als Vertreter der zeitgenössischen Führung ausgewählt wurden, „die aus allen Regionen der Welt kommen und alle Interessenvertreter der Gesellschaft repräsentieren“, so die Organisation. Nach fünfjähriger Teilnahme gelten sie als Alumni.

Das Grosse Reset ist in vollem Gange – und die der City of London unterwürfige, Rockefeller-finanzierte UN-Weltregierung ist schon da

To Koncerner Styrer Verdens Penge, Pharmindustri, Medier, og Deres Bank-Ejere Styrer Verdens Regeringer

LifeSite 21 June 2021, af Dr. Joseph Mercola: BlackRock og Vanguard Group, verdens 2 største formueforvaltningsfirmaer, styrer Verden

Herunder ejere af Black Rock ogVanguard


Pfizer

Image

Moderna

AstraZeneca

Astra Zeneca Aktionäre

Rothschild Investment Corp har indgivet et 13F-HR formular, der viser ejerskab af 4.614 (AstraZeneca) aktier i Price (T.) Rowe Group, Inc. .2021 afsløret

Johnson& Johnson
Johnson & Johnson (US: JNJ) har 4.802 institutionelle ejere og aktionærer, der har indgivet 13D / G- eller 13F-formularer til Securities Exchange Commission (SEC). Disse institutter ejer i alt 2.130.014.610 aktier. Største aktionærer inkluderer Vanguard Group Inc, BlackRock Inc., State Street Corp, VFINX – Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, Geode Capital Management, LLC, State Farm Mutual Automobile Insurance Co, Wellington Managementington Group Llp, Bank Of America Corp (Vanguard + Black Rock) / de / og Northern Trust Corp.

Bundlinjen er, at Black Rock og Vanguard, hver for sig og sammen, ejer nok lagre på et hvilket som helst tidspunkt, til at vi kan sige, at de let kan kontrollere både pharmaindustrien og de centraliserede arvemedier – samt et par mere.

SORT ROCK / VANGUARD EJER DERFOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI.

BLACK ROCK / VANGUARD EJER OGSÅ DE STØRSTE MAINSTREAM MEDIER
Derfor er medierne villige medskyldige til at sprede deres propaganda, en falsk officiel fortælling. De vildleder offentligheden og indgiver frygt baseret på løgne.

Når det kommer til The New York Times, er BlackRock den næststørste aktionær i maj 2021 med 7,43% af de samlede aktier lige efter The Vanguard Group, der ejer den største andel (8,11%).

Ud over New York Times er Vanguard og BlackRock også de to største ejere af Time Warner, Comcast, Disney og News Corp., fire af de seks jødisk-ejede medievirksomheder, der udgør mere end 90% af USAs medielandskab.

BlackRock / Vanguard ejer også aktier i en lang liste af andre virksomheder, herunder Microsoft, Apple, Amazon, Facebook og Alphabet Inc.

Image

BlackRock meddelte i 2018, at de har „sociale forventninger“ til de virksomheder, de investerer i.

Det er vigtigt, at BlackRock også arbejder tæt sammen med centralbanker rundt om i verden, herunder USAs Federal Reserve. BlackRock udvikler software til centralbanker, herunder den amerikanske centralbank, og låner penge til centralbanker, rådgiver dem.

Et globalt Illuminat-monopol, som kun få kender til

For at gøre dette ønsker FN, at skatter fra vestlige lande deles af elite-mega-virksomhederne for at skabe et helt nyt samfund. Til dette projekt, siger FN, har vi brug for en verdensregering – nemlig FN selv.

Det virker ret klart, at COVID-19-pandemien blev orkestreret for at skabe denne nye verdensorden – den store nulstilling.
Og kernen i det hele, det „hjerte“, som al global velstand strømmer til, finder vi BlackRock og Vanguard.

Det tætte samarbejde mellem BlackRock / Vanguard og regeringernes tilsynsmyndigheder (= fascisme ifølge Mussolini)

BlackRock og Vanguard ejer ikke verden – men de, som ejer disse selskaber. Fordi de ejer verdens regeringer gennem de 36 frimurer-superloger såvel som gennem bestikkelse.

Et hurtigt kig antyder, at  Rothschild Investment Corp. og Edmond De Rothschild Holding er blandt disse ejere. John D. Rockefeller var grundlæggeren af ​​Big Pharma, og Rockefeller grundlagde og finansierede også WHO!