Min Mail til SSI- og Sundhedsstyrelsesdirektørerne: Derfor Takker Jeg Nej til Jeres Fremsendte Vaccinations-invitation

Kære Henrik Ullum og Søren Brogård

Jeg har i dag fra jer modtaget en opfordring til at lade mig vaccinere mod “covid19” – skønt der aldrig er isoleret- endsige ført bevis for eksistensen af et specifikt Covid19-virus
SSI-Aktindsigtssvar
CDC ss. 39,43
(Upålidelige) Faucis NIAID elektronmilroskopi viser ang. covid19 virus – men uden at karakterisere dens specifikke udseende i forhold til alle andre coronavira. NIAID skriver derfor: “Bemærk, at billederne ikke adskiller sig væsentligt fra MERS-CoV (coronavirus med respiratorisk syndrom i Mellemøsten, som opstod i 2012) eller den oprindelige SARS-CoV” !!
 
Naturligvis vil jeg ikke have sprøjtet RNA- eller endnu værre DNA-modificerende gift ind i kroppen mod en så lidet smitsom og lidet dødelig (Ullum du fandt selv 0.16% dødelighed) epidemi- men I har jo hermed  gjort jeres af ignorante politikere pålagte opgave.
Kinesiske eksperter  , europas førende vaccinedesigner van den Bossche – se  nedenfor  – og prof Suacharit Bakhdi bl.a. fraråder “covid19” vaccinationer.

Vel uden at vide det, spiller I med på det, den belgiske indenrigsminister sagde: Det var slet ikke nødvendigt med nedlukning af ikke-essentielle butikker. Men “vi havde brug for en psykologisk chok-effekt“!!! HVORFOR mon? 

Hvad der især får mig til at studse er, at I skriver, vaccinationen beskytter mod smitte.

Den påstand er ikke holdbar – men direkte vildledende:
Reuters  Mennesker, der får en COVID-19-vaccine, kan stadig blive inficeret med det nye coronavirus, selvom de sandsynligvis vil blive beskyttet mod alvorlig sygdom.
Derpå angives, at i Israel var ca 3000 personer blandt 650.000 vaccinerede  smittede. Det svarer til 0,46%
Af jeres graf   fremgår det, at d. 17. marts var af alle testede i DK 0,4% smittede (med et eller andet, da PCR-metoden jo er uspecifik og ubrugelig –   og her.

Men blandt vaccinerede var d. 17. marts kl 16:17 d. 22. marts ang. 0,6% smittede.

Når nu i vaccineførerlandet Israel 0,46% af de vaccinerede er smittede – betyder det samstemmende , at vaccinen ikke har forhindret smitte.En artikel fra den israelske regering er blevet analyseret af  Dr. Hervé Seligmannseniorforsker ved det medicinske fakultet ved universitetet i Aix-Marseille og Haim Yativ (Nakim) vedr. Pfizers eksperimentelle mRNA-vaccine: “Vi konkluderer, at Pfizer-vaccinerne til ældre dræbte omkring 40 gange flere mennesker end sygdommen i sig selv ville have dræbt i løbet af 5-ugers vaccinationsperiode og omkring 260 gange flere mennesker end sygdommen i den yngre aldersgruppe.

Israelsk vaccinationstabel

van den Bossche er Europas førende vaccineudvikler.
I en mail til EMA og EU-Kommissionen  opfordrer han desperat til at stoppe massevaccinationerne:

PÅ denne video redegør van den Bossche for den overhængende fare for verdens befolkninger pga. massevaccinationer: De vil føre til massseformering af virus, resisstens,  et ustyrligt super-monster-virus, som vil forårsage massedød, fordi de vaccinerede ikke har fået stimuleret deres eget immunforsvar.


Producenterne kan ikke følge med alle de mutanter der optræder – men forsøger alligevel af pekuniære grunde. Både Pfizer og Moderna er i gang med en 3. boostervaccine – og derefter en 4. og en 5. og….. op til 4 gange årligt, som Netanjahu siger


Vaccine forhindrer herken smitte eller videregivelse af smitte – og antistof består kun kort . Så hvad er den medicinske begrundelse for et vaccinekort ? Det bliver et kontrolhelvede, der kun har haft sin mage i det 3. Rige, Sovjetunionen og Orwells “1984” 

Selv børn er udsat for massiv hjernevask “jeg kan slet ikke vente på at få min vaccine“!

Altsammen under tilsidesættelse af de alvorlige bivirkninger der de facto optræder – som I har erfaret med AstraZeneca, og de 33 gamlinger, der døde vist nok af Pfizervaccine i Norge
Her er en lang række af hurtigt optrædende bivirkninger, som jeg har bragt på min blog   og her og her.

Selvom det har vist sig at være meningsløst at bære en maske, skal man stadig bære masken efter vaccination! Der er ingen bedre beviser for ineffektiviteten af ​​vaccination!

Og til slut rædselscenariet som beskrevet på  Moderna websted:
Vores forskere beder om mRNA’er til et specifikt protein, og proteinmålet konverteres automatisk til en oprindeligt optimeret mRNA-rækkefølge.
Med vores Sequence Designer-modul kan man tilpasse hele mRNA’er fra 5′-UTR til den kodende region til 3′-UTR, baseret på vores konstant forbedrede interne viden.  (Placeringen er afgørende for genetiske egenskaber).

 Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet til at være ombytteligt knyttet til forskellige programmer. I vores tilfælde er “programmet” eller “appen” vores mRNA-lægemiddel – den unikke mRNA-rækkefølge, der koder for et protein.

Brug af disse instruktionssæt giver vores mRNA-testmedicin en softwarelignende kvalitet. Vi har også evnen til at kombinere forskellige mRNA-rækkefølger, der koder for forskellige proteiner i en enkelt mRNA-testmedicin.

Og nu det allerværste: Disse hensynsløse vaccinefremstillere kan altså gøre lige hvad de vil i ders vacciner, som kan indeholde flere mRNAer: De kunne f.eks. tilsætte kræftfremkaldende mRNA. For som Sloan Kettering Institute lige har vist, er det RNA, der er cancer-driveren

Hvorfor skulle de dog gøre det?  se Vigilant Citizen

Times of Israel peger på chipning som led  i  global registrering af os gennem jeres ID2020 Alliance

Måske er forklaringen her: The Times 24 maj 2009  har en bemærkelsesværdig historie: “Bill Gates samler sine milliardærvenner i “Godeklubben” bl.a. David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros,  Michael Bloomberg, borgmester i New York, og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey. Disse medlemmer har givet mere end £ 45 milliarder ud siden 1996 til formål, der spænder fra sundhedsprogrammer i udviklingslandene til ghettoskoler tættere på hjemmet.
Der var enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten vil blive behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. “Dette er noget så mareridtagtigt.”

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
Toftevej 3
4140 Borup
pens, overlæge

Del dette:

DR: Flere “Covid19”-Smittede blandt Vaccinerede end blandt Ikke-Vaccinerede

Grafen nedenfor fra dr.dk viser, at den 17. marts var 0,4% af alle danske PCR-testede personer positive (kun en lille del deraf syge)– urimeligt lidt for en drastisk nedlukning og isolering af befolkningen. Da kun 11% har fået 1. stik, betyder det, at de uvaccinerede langt overvejer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er smitteprocent.png

dr.dk kl. 16:17 den 22. marts 2021: Af 595.943 personer i Danmark, der mindst havde et stik med en coronavirusvaccine den 17. marts, fik 3.669 af dem derefter koronavirus.

Dette svarer til 0,6% af de vaccinerede, viser en ny vaccinationsstatusrapport fra Sundhedsstyrelsen ifølge Ritzau.

Dette betyder, at der den 17. marts var flere inficerede blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede som kendt fra Israel hvor også dødeligheden er langt højere blandt vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede – ligesom i Tyskland

På denne bagrund er vaccinationskampagnen forrykt. The New York Post: Dr. Anthony Fauci (USAs vaccinegeneral) understregede, at beskyttelsesniveauet for nuværende Moderna- og Pfizer-vacciner “falder fem gange eller seks gange”, når en person får en COVID-19-variant. (Altså er enten vaccinedosis alt for høj – eller den er virkningsløs!)

Vaccineproducenter (Moderna, Pfizer) udvikler et tredje forsøg på at bekæmpe nye, meget smitsomme COVID-19-varianter. Kliniske forsøg er planlagt til at begynde i denne måned, sagde Dr. Anthony Fauci onsdag.

Så: Hvad der sker og vil ske i de næste 5 år er den største kampagne med løgne og legemsskader siden Anden Verdenskrig: Med minimalt dødelig og smitsom sæsoninfluenza tvinger magthaverne vores lande til ruin og fattigdom.
Dette er WEFs “Store Nulstilling“, altså den Nye Verdensorden, og her.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er history.png

Nødråb fra Verdens Førende Vaccineudvikler og Gates Foundation-, Gavi-Insider: Covid19-Massevaccinationer Dødelig Katastrofe for Menneskeheden: „Virus- Undslip“/Virusresistens.

JEG HAR SENDT NEDENSTÅENDE TIL HVERT FOLKETINGSMEDLEM, SSIs OG SUNDHEDSSTYRELSENS DIREKTØRER SAMT TIL EKSTRABLADET

Som man vil se nedenfor, er Geert van den Bossche og her verdens førende vaccineudvikler-manager og tidligere insider i Bill Gates Foundation og chefprogramleder for GAVI, Univac, Novartis samt den tyske DZIF og Vareco: Han udsender nu et nødopråb til politikere og myndigheder om en kommende global katastrofe som et resultat af de globale massevaccinationskampagner. Han er en ægte pro-vaccinationsinsider. Her er hans imponerende CV:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vandenbosche-curriculum.png

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, er uafhængig virolog og vaccineekspert, tidligere ansat hos GAVI samt Bill & Melinda Gates Foundaton.

van den Bossche har offentliggjort følgende rystende og lidenskabelige Nødråb i et åbent brev:
Til alle myndigheder, videnskabsfolk og eksperter i hele verden, som dette angår :

Jeg er alt andet end antivaxxer. Som videnskabsmand appellerer jeg normalt ikke til nogen platform af denne art om at tage stilling til vaccinerelaterede emner.

Som dedikeret virolog og vaccineekspert gør jeg kun en undtagelse, når sundhedsautoriteter tillader, at vacciner administreres på måder, der truer folkesundheden, helt sikkert når videnskabelig dokumentation ignoreres.

Den nuværende ekstremt kritiske situation tvinger mig til at sprede dette nødråb.

Da det hidtil usete omfang af menneskelig interventon i Covid-19-pandemien nu risikerer at resultere i en global katastrofe uden lige, kan dette kald ikke lyde højt og stærkt nok.

Som sagt er jeg ikke imod vaccination. Tværtimod kan jeg forsikre Dem om, at hver af de nuværende vacciner er designet, udviklet og produceret af strålende og kompetente forskere.

Imidlertid er denne type profylaktiske vacciner fuldstændig uegnede og endda meget farlige, når de anvendes i massevaccinationskampagner under en virus- pandemi.

Vaccinologer, forskere og klinikere er blinde pga. de positive kortvarige effekter hos individuelle patienter (??), men synes ikke at bekymre sig om de katastrofale konsekvenser for global sundhed.

Medmindre jeg videnskabeligt bevises at have uret, er det svært at forstå, hvordan nuværende menneskelige indgreb vil forhindre cirkulerende virus-varianter i at blive til et vildt monster.

Jeg kører mod uret og udfylder mit videnskabelige manuskript, hvis offentliggørelse desværre sandsynligvis kommer for sent i betragtning af den stadigt stigende trussel fra hurtigt spredte, stærkt infektiøse varianter. Dette er grunden til, at jeg besluttede at allerede sende et resumé af mine fund såvel som at offentliggøre det i min hovedtale på det nylige Vaccine-topmøde i Ohio og på LinkedIn.

Sidste mandag forsynede jeg internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO, med min analyse af den aktuelle pandemi baseret på videnskabeligt informeret indsigt i Covid-19-immunbiologien.

I betragtning af nødniveauet opfordrede jeg dem til at overveje mine bekymringer og til at indlede en debat om de skadelige konsekvenser af yderligere ‚virus immun-undslip‘. For dem, der ikke er eksperter på dette område, vedhæfter jeg nedenunder en mere tilgængelig og forståelig version af videnskaben bag dette snigende fænomen.

Selvom der ikke er tid til overs, har jeg endnu ikke modtaget nogen feedback. Eksperter og politikere har været tavse, mens de åbenbart stadig er ivrige efter at tale om afslappende infektionsforebyggelse og af regler for’forårets frigørelse‘. Mine udsagn er baseret på intet andet end videnskab. De skal kun modsiges af videnskaben.

Mens man næppe kan komme med forkerte videnskabelige udsagn uden at blive kritiseret af ligestillede, ser det ud til, at forskereliten , der i øjeblikket rådgiver vores verdensledere, foretrækker at tie.

Tilstrækkelige videnskabelige beviser er lagt på bordet. Desværre forbliver det uberørt af dem, der har beføjelse til at handle.

Hvor længe kan man ignorere problemet, når der på nuværende tidspunkt er enorme beviser for, at virus immun-undslip nu truer menneskeheden?

Vi kan næppe sige, at vi ikke vidste det- eller ikke blev advaret. I dette pinefulde brev sætter jeg hele mit omdømme og troværdighed på spil. Jeg forventer af jer, menneskehedens vogtere, i det mindste det samme. Det er yderst presserende.
Åbn debatten. Under alle omstændigheder: vend tidevandet!
Forfatter: Geert Vanden Bossche, DVM, ph.d. (6. marts 2021) -Autor Geert van den Bossche Linked IN

Her følger et interview med Geert van den Bossche.

Uddrag fra interviewet med van den Bossche:
Isolation og generelle lockdowns var en meget dårlig idé fra starten, hvilket van den Bossche advarede mod: Unge mennesker burde styrke deres immunforsvar gennem kontakt med virussen – mens de gamle og svage grupper skulle have været isoleret

van den Bossche siger, at gennem 2-trins massevaccination midt i krigens hede opstår en suboptimal udvikling af vaccineantistoffer, der sætter den naturlige immunudvikling ud af funktion. Især stimuleres ikke T-celleforsvaret, som ifølge prof. Sucharit Bakhdi, Mainz, er meget vigtigere end antistofferne.

På grund af T-celleimmunitet var 85% af os allerede immune over for SARSCoV2 („Covid19“) på grund af SARS-kontakt i 2003-epidemien.
Professor Bakhdi udsættes nu for så alvorlig forfølgelse, at han ønsker at emigrere fra Tyskland. Jeg gætter på, at det samme vil ske med van den Bossche.

Mens virussen ikke kan angribe på grund af vaccinens antistof formerer virussen sig pga., at vaccinens antistof ikke dræber virussen eller beskytter os mod infektion, men kun beskytter mod sygdom.

Virussen reagerer nu med stadig mere aggressive mutationer, der er resistente, og mod hvilke den forældede „Covid19“ -virusvaccine ikke længere fungerer.
Vi ved nu ikke længere, hvilke vira vi skal producere vacciner mod – og når en vaccine endelig er tilgængelig, vil den være forældet, og spillet gentager sig.

van den Bossche udelukker ikke dødelige cytokinstorme i tilfælde af fremtidig koronaviruskontakt men ser i øjeblikket dette „virus-undslip“ som den umiddelbare fare

Massevaccinationen skaber et kapløb mellem det antistof, der produceres af den suboptimale „Covid19“ -vaccination „i krigens varme“ og virussen
Dette kapløb vil menneskeheden tabe – med store dødstal

I sidste ende har vi totalt ukontrollerbare, resistente, meget dødbringende og smitsomme vira i hele verden.

Nedenfor fra Georgia Guidestones

**********************************************************

Med Mette Frederiksens løfte om revaccination ar efter år mod „covid19 „og Netanjahus udsigt til op til 4 vaccinationer årligt mod mutationsepidemier samt Pfizers igangværende fremstilling af den 3. „covid19“ forstærkervaccine antyder van den Bossches vision, at der skal banes vej for en en apokalyptisk epidemi

Hvorfor „Covid19“-vaccinerede Plejehjemsbeboere og -Personale- alligevel bliver syge: „Vaccine Stopper ikke Smitte. Forholdreglerne Fortsætter!“

Influenza- / „Covid19“-vaccinationer er helt meningsløse af den grund, at virussen er udbrændt og erstattet af andre virusarter / mutationer, som vaccinerne er virkningsløse imod, før de utilstrækkeligt sikrede vacciner overhovedet er tilgængelige.

Et slående eksempel rapporteres fra Canada:
CBC 10 März 2021: Der er rapporteret om et nyt udbrud af COVID-19 på plejehjemmet Cottonwoods Care Center i det indre sundhedsområde i British Columbia, hvor beboerne allerede havde modtaget vacciner, sagde provinsens sundhedschef mandag.

To medarbejdere og 10 beboere testede positive på Cottonwoods langtidsplejehjem i Kelowna med 221 offentligt finansierede senge. Provinsens sundhedsembedskvinde Dr. Bonnie Henry sagde, at der var blevet tilbudt vaccinationer til alt personale og beboere i huset, og at vaccinen var blevet indtaget meget ofte. Hun sagde, at nogle af tilfældene involverede mennesker, der fik to doser af vaccinen.

B.C. Center for Disease Control har bekræftet på sit websted, at inden 15. februar var 82% af beboerne blevet vaccineret. Centret giver ingen oplysninger om, hvor mange medarbejdere der blev vaccineret.

På en pressekonference sagde Dr. Bonnie Henry, at vaccination ikke betyder, at smitten stopper, og at forholdsreglerne for de ældre skal opretholdes (som hos fulst vaccinerede i Tyskland).

Man taler ikke længere om „Covid19“ – men om britiske, sydafrikanske og brasilianske „mutationer“, dvs. om de sæsonbestemte influenzavira 2020/21: Mod dem er de ugennemprøvede, potentielt kræftfremkaldende og risikable, endda dødelige og her 2019/20/ „covid19“-influenzavacciner virkningsløse og her.

Af denne grund vil masker samt isolation og nedlukninger fortsat opretholdes for vaccinerede personer og vil fortsætte ad absurdum indtil 2025– oven i købet med månedlige og årlige nye vaccinationer med genændrende manipulationer – helt uden indflydelse fra seriøse forskere
Til og med stiger smittetallene efter vaccinationer såvel som dødstallene og her

Grippe/“Covid19″-Impfungen sind total sinnlos schon aus dem Grund, dass das Virus ausgebrannt und von anderen Virusabarten/Mutationen abgelöst worden sind, gegen die, die Impfstoffe unwirksam sind, bevor die unzureichend gesicherten Impfstoffe überhaupt zur Verfügung stehen.

Schon spricht man nicht mehr von „Covid19“ – sondern von britischen, südafrikanischen und brasilianischen „Mutationen“, d.h. die saisonalen Grippeviren 2020/21 auf die, die unprobierten potenziell krebserregenden und riskanten, ja tödlichen und hier Vakzine gegen die saisonale 2019/20 „covid19“ Grippe wirkungslos und hier sind.

Daher werden Masken- und Isolationsmassnahmen auch für Geimpfte weiterhin aufrechterhalten und hier und seien ad absurdum bis zum Jahr 2025 weiterzuführen; Und zwar mit monatlichen und jährlichen neuen Impfungen mit gen-verändernden Manipultionen – ganz ausserhalb des Einflusses der seriösen Wissenschaftler
Sogar nimmt die Ansteckungsrate nach Impfungen zu wie auch die Sterberate und hier.

The Jerusalem Post 10. März 2021 citerer professor Jonathan Gershoni fra Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research ved University of Tel Aviv om hvorfor „Covid19“ Vaccinationer viser virkningsløshed:
„Vaccinationerne er ikke 100 procent effektive. Der er tusinder af varianter af vira, og virusmutationer dukker stadig op. Nogle mennesker reagerer utilstrækkeligt på vaccinationer, men „super-spredere“ af vira kan stadig bryde vaccinationsbeskyttelsen“.

Men hovedårsagen er uden tvivl, at vaccinerne allerede er forældede, når de gives samt at der ikke findes noget dokumenteret eller isoleret „covid19“-virus!

Kommentar
Alle foranstaltninger mod disse vira har været meningsløse: vaccinationer er ineffektive, masker beskytter ikke – og som isolationsforanstaltningerne og nedlukninger blev stadig strengere, steg „infektionsraterne“ til nye rekordhøjder.

Min datter, hendes mand og deres søn har boet isoleret derhjemme i flere måneder og udført hjemmekontor- og skolearbejde og omgås ikke nogen, undtagen når min datter køber ind med en maske på.
Pludselig fik alle tre influenza!

Altså: De trufne tiltag er ubrugelige og skadelige i den forstand, at de forsinker „flokimmunitet“ og dermed influenza – hvilket sandsynligvis er magthavernes hensigt !

Finder Hemmeligholdte Massedødsfald Sted allerede kort efter mRNA-Vaccinationer?


Det er klart, at der er bivirkninger efter mRNA- og DNA-„Covid19“ -vaccinationerne. Der er imidlertid tavshed om hvilke, i hvilket omfang og med hvilken sværhedsgrad disse bivirkninger opstår. Medierne er tavse – og vaccineproducenterne angiver kun ubetydelige bivirkninger såsom rødme og hævelse af vaccinationsstedet.

Ikke desto mindre er der officielle tal fra Israel, der viser, at dødeligheden er signifikant højere blandt Pfizer-vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede, og at infektionsgraden er højere blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede.

I USA kan enhver rapportere en mistanke om vaccinationsbivirkning til VAERS. Som VAERS påpeger: 1) Det handler om begivenheder EFTER vaccinationer uden at kommentere et årsagsforhold 2) De reelle tal er meget større.

Her er CDC / VAERS-data fra 26. februar 2021: dataene strækker sig til 26. februar 2021 med 25.212 bivirkninger registreret, inklusive 1.265 dødsfald efter injektioner af de eksperimentelle COVID mRNA-vacciner fra Pfizer og Moderna.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covis19-vacc-events-26.2.21-1.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid19-vacc.-side-effects-by-firm-1.png

De seneste VAERS-data: Fra 14. december 2020 til 1. marts 2021 blev der givet over 76 millioner doser af COVID-19-vacciner i USA.

I løbet af denne tid modtog VAERS 1.381 dødsrapporter (0,0018%) blandt folk, der modtog en COVID-19-vaccine.

CDC- og FDA-lægerne gennemgår hver dødsrapport, så snart den er underrettet, og CDC vil anmode om medicinske journaler for yderligere at evaluere rapporterne.
En gennemgang af de tilgængelige kliniske oplysninger, herunder dødsattester, obduktion og medicinske optegnelser, viste ingen beviser for, at vaccination bidrog til patientens død.

Imidlertid er denne 0,0018% ikke hele sandheden!
Ifølge VAERS 2010 er bivirkninger ved lægemidler og vacciner almindelige, men rapporteres ikke tilstrækkeligt.

En bivirkning forekommer hos 25% af de ambulante patienter, men mindre end 0,3% rapporteres til Food and Drug Administration (FDA).

Mindre end 1% af vaccinebivirkninger anmeldes.
Lave rapporteringsfrekvenser forhindrer eller bremser identifikationen af ​​“problematiske“ lægemidler og vacciner, der truer folkesundheden.

Kommentar
I denne sammenhæng har vi altså tilsyneladende at gøre med 0,0018% x 100 dødsfald blandt de vaccinerede = 0,18% – ikke med 0,0018% dødsfald!

Præcis denne 0,2% dødsrate blev offentliggjort af den israelske regering.
Denne sidstnævnte undersøgelse viste 40 gange mere dødelighed hos vaccinerede over 65 år og 260 gange højere hos yngre vaccinerede end hos ikke-vaccinerede personer.
Høj dødelighed og svære bivirkninger efter vaccinationer er også blevet registreret andetsteds

Svækker Modernas og Pfizers mRNA Vacciner Kræftcelleforsvaret? NVO- Befolkningsreduktion

Hvis man ser på det sidste år, hvor en central elite gennem deres medier og politikere vasaliserede vores verden ind i social og økonomisk ruin på samme tid, synkroniseret og overalt (undtagen i det så forkætrede Sverige) ved hjælp af en orkestreret hjernevaskestorm, tror man mere og mere mere, at alle disse kræfter er led i den Nye Verdensorden (NWO) med WEFs „Great Reset“, den „4. Industrielle revolution“.

Iflg. University of Washington forhindrer vaccinerne os ikke i at få „Covid19“ eller i at videreføre sygdommen – de lindrer kun symptomerne – og kun i ukendt kort tid

NWO-punkt: Befolkningsreduktion

Et centralt punkt i denne revolution er reduktion af befolkningerne som mejslet ind i sten på Georgia Guidestones:
500 millioner mennesker får lov til at leve på jorden som slaver for eliten. Hvad med de andre 7 milliarder?

Mens jeg læste vaccineproducenten Moderna-hjemmesiden, bemærkede jeg den udtrykte plan om, at de ønskede at bruge deres mRNA-software til at gøre vores celler til chips i den store centrale computer – og dermed kontrollere vores “helbred” efter ønske.

Nicholas (Nick) Rockefeller fortalte sin ven, Aaron Russo, nøjagtigt det samme – blandt andet at vi alle skulle nave en hjernechip for at være i stand til at købe.
Målet er en verdensregering af bankfolk, hvor vi er kontrollerede slaver.
Disse mennesker er totalt kyniske

Russo døde på mystisk vis kort efter interviewet.

The Times 24. Mai 2009 havde en bemærkelsesværdig historie: Bill Gates, milliardæren, samlede sine venner i „De Godes Klub“, inklusive David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros, Michael Bloomberg, New Yorks borgmester og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey.
De blev enige om, at de ville basere sig på en tilgang, hvor befolkningstilvækst skulle behandles som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. „Dette er et sådant mareridt“. De „Gode“ mente, at regeringer ikke kunne handle radikalt nok, hvorfor de selv måtte handle!

I 1974 gjorde Henry Kissinger fødevarehjælp til lande i den tredje verden afhængig af fødselsnedsættelser

USA, WHO og Norge var involveret i en steriliseringsvaccinationsskandale i Mexico, Filippinerne og Guatamala i 1990’erne, hvor stivkrampe-vaccine til udelukkende kvinder i alderen 15-45 år hemmeligt var blevet tilsat steriliserende humant choriogonadotropin.

Rockefellers har været meget aktive – ikke mindst gennem mentalhygiejnen. De stod bag racehygiejnebevægelsen længe før Hitler – hjalp endda deres stammefælle Hitler med at forme hans raceideer. Dette blev gjort gennem Ernst Rüdin og hans åndelige børn, Auschwitz ogandre KZ-lejre, som blev administreret af IG Farben, der producerede syntetisk benzin og gummi til Hitlers fly under licens fra Rockefellers Standard Oil. John Rockefeller Jr. var den største aktionær i IG Farben sammen med Rothschilds FED og Bank of England (kapitel 2).

Bill Gates ønsker at reducere jordens befolkning med 15% ved hjælp af vaccinationer:

Gates ser dog med rette, at befolkningseksplosionen finder sted i de fattigste lande – og at måske bedre helbred kan motivere folk til færre fødsler, hvorved han overser religiøse forhold (Islam) – eller? Disse folk sværmer nu uhindret ind i Vesten og øger vores befolkning i høj grad.

Er det muligt, at Moderna og Pfizers mRNA-vacciner tjener til at reducere Jordens befolkning – ud over total kontrol?
Under alle omstændigheder er vaccinerne forældede for den nu almindelige sæsonbetingede influenza – og de er virkningsløse og her og her og her og her og her mod en aldrig isoleret eller dokumenteret „Covid19“ -virus.

På denne baggrund er politikernes og mediernes fanatisme efter at få os alle vaccineret og dermed IT-registreret meget mistænkelig. Især fordi de ikke sagde et ord om epidemien i 2017/18 med en meget højere dødsrate!

Er mRNA-vaccinen en del af en befolkningsreduktion?
Memorial Sloan Kettering Cancer Center:: Dette arbejde blev betalt med et tilskud fra National Cancer Institute.
Holdets leder, Christine Mayr, modtog den prestigefyldte NIH Director’s Pioneer Award.

Forskere ved Sloan Kettering Institute har fundet ud af, at ændringer i et informationsbærende molekyle kaldet messenger RNA kan inaktivere kræftundertrykkende proteiner og derved fremme kræft.

Resultaterne afslører tidligere ukendte drivere for sygdommen. Det er vigtigt at bemærke, at mRNA’er er en normal del af alle celler, og „de specifikke, der diskuteres her, er ikke involveret i mRNA-baserede vacciner såsom dem, der er udviklet mod SARS-CoV-2″ (Covid19). (??)

De fleste mennesker betragter kræft som en forstyrret DNA-sygdom. Ændringer eller mutationer i DNA-nucleotidrækkefølgerne (sekvenserne) ændrer funktionen af ​​proteinerne fremstillet fradette DNA og fører til ukontrolleret celledeling.

Der er dog et andet informationslag mellem DNA og proteiner, kendt som messenger RNA (mRNA), der tjener som en afgørende forbindelse mellem de to.
Ny forskning antyder, at mRNA i sig selv kan medføre kræftfremkaldende ændringer.

„Disse mRNA-ændringer har den samme ultimative effekt som kendte kræftdrivere i DNA, så vi tror på, at de kan spille en meget vigtig rolle.“

Oplysningerne i DNA er kodet i en specifik sekvens på omkring 3 milliarder nukleotid „bogstaver“ – forskellige kombinationer af A, T, G og C. Blokke af disse bogstaver – gener – bruges til at gøre visse proteiner til de vigtigste arbejdsheste i en celle. Men DNA lever i kernen, mens proteiner fremstilles i det omgivende cytoplasma. For at udfylde dette hul skal en celle først lave en RNA-kopi af et gens DNA. Denne RNA-kopi, kendt som messenger-RNA, transporteres derefter ud af kernen. Det er denne kopi af mRNA, som celler læser og oversætter til protein.

Normalt er mRNA-kopien lidt kortere end dens DNA-forløber. Dette skyldes, at den nyttige information i DNA kaldet exons ofte adskilles af unødvendige sekvensblokke. Disse unødvendige dele, kaldet introner, skal skæres ud for at skabe et slutprodukt.

Når intronerne er fjernet, splejses de resterende exoner sammen.

Hvis mRNA-kopien ikke indeholder alle eksoner i et gen eller er forkortet, afskæres også proteinet, der fremstilles af dette mRNA. Det fungerer muligvis ikke længere korrekt.

Og hvis dette protein er en kræftundertrykker en der beskytter mod kræft – kan det medføre problemer.

Dr. Mayr og hendes kolleger fandt ud af, at mange af mRNA’erne i kræftceller producerer disse beskårne kræftundertrykkelsesproteiner. Ændringerne forekommer ikke kun i kendte kræftundertrykkende gener, men også i tidligere ukendte gener.

„Ændringerne i mRNA resulterer i proteiner, der ligner meget proteinerne, der er lavet, når der er en mutation i DNA’et, der resulterer i dannelsen af ​​et beskåret protein,“ siger hun. ”I sidste ende er resultatet for cellen meget ens, men hvordan det skete er meget anderledes.

Dr. Mayr behandlede specifikt kronisk lymfocytisk leukæmi (CLL), en type blodkræft. Forskerne fandt, at langt større antal mennesker med CLL havde inaktivering af et kræftundertrykkende gen på mRNA-niveau end dem, der havde det på DNA-niveau.

Selvom Dr. Mayr har identificeret mRNA-ændringer i CLL, er de sandsynligvis ikke kun begrænset til denne blodkræft.

Er det muligt at producere sådanne defekte mRNA-molekyler i laboratoriet – og muligvis bruge dem i ellers ineffektive „Covid19“ -vacciner?
Jeg vil ikke og kan ikke gå nærmere ind på disse komplicerede genetiske processer.

Jeg vil bare henlede opmærksomheden på, at både DNA og RNA manipuleres og afkortes til produktion af forskellige proteiner ved mutagenese.

Wikipedia skriver: I molekylærbiologi er mutagenese en vigtig laboratorieteknik, hvor DNA-mutationer er specifikt konstrueret for at producere biblioteker med muterede gener, proteiner, bakteriestammer eller andre genetisk modificerede organismer. De forskellige komponenter i et gen såvel som dets regulatoriske elementer og dets genprodukter kan muteres, så funktionen af ​​en genetisk placering, proces eller et produkt kan undersøges i detaljer. Mutationen kan producere muterede proteiner med interessante egenskaber eller forbedrede eller nye funktioner, der kan være af kommerciel anvendelse.
Det samme gælder for RNA – som også kan afkortes.

Kommentar
Kloge mennesker har sagt, at hvad der kan gøres, vil blive gjort:
Så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de ubrugelige vacciner kan bruges til kontrol eller befolkningsreduktion – for det kan de. Som Moderna skriver på sin hjemmeside: Det er også muligt at tilføje flere mRNA’er til den samme vaccine!

Nogle hævder, at Covid19 mRNA vaccine måske kan hjælpe med at kurere cancer. „Kræftceller danner proteiner, som kan manipuleres med mRNA-vacciner“.
Men det er et tveægget sværd, der så også KAN bruges til lige nøjagtig det modsatte!

Folkene bag NWO kalder sig filantroper – men har hidtil ikke afsløret nogen reelle filantropiske hensigter ud over at fremme deres NVO:
De var hovedmændene bag den Store Franske Revolution og her og alle efterfølgende revolutioner, den Bolsjevistiske Russiske Revolution i 1917 og Første Verdenskrig sam bag Hitler og muslimsk masseindvandring og her („Tyskland har brug for chokterapi for at blive NWO lydig“) såvel som her og igennem deres Centralbanksystem (år 1930) og her greb de finansiel og dermed politisk magt og gjorde vores politikere til vasaller og gennem besiddelse massemedierne deres talerør.

Deler elitisterne også bare Bill Gates „vaccinationsstrategi“ i udviklingslande – eller vil de være mere radikale overalt – som Georgia Guidestones (ovenfor) forudsiger?

Så med genvaccinationer – enten med mRNA eller direkte DNA-injektioner – kan man ikke udelukke en generel hensigt om at reducere befolkningen. Vi får se, når senbivirkningerne opstår.
Min skjoldbruskkirtelinfektion var en senbivirkning ti et influenzasvaccine med det giftige Golfkrigs-inducerende squalen.

AstraZenica DNA-Vaccine Lægger Straks Folk Ned

AstraZeneca, Johnson & Johnson og den russiske Sputnik-vaccine bruger konstruerede 2-strengede DNA-molekyler, der trænger ind i cellekernen og overtager kommandoen over vores eget mRNA til at producere antistoffer i ribosomerne. Det vides ikke, om der vil være permanente ændringer.

Breitbart 22, Febr. 2021: Snesevis af italienske lærere meldte sig syge mandag efter at have været vaccineret mod coronavirus med AstraZeneca-vaccinen i Treviso, det nordlige Italien, i weekenden.

Elever på to mellemskoler blev sendt hjem en time tidligere end normalt, fordi lærerpersonalet var utilstrækkeligt. På Duca degli Abruzzi High School var 15 ud af 130 lærere fraværende og klagede over feber, utilpashed og knoglesmerter.

På en lokal folkeskole, San Domenico Savio, meldte to ud af tre lærere sig syge med lignende symptomer på grund af forværrede bivirkninger af den vaccine, der havde deaktiveret dem.

Nu er der tale om, at nogle skoler skal lukke på grund af mangel på lærere, rapporterede Tribuna di Treviso mandag, da „dusinvis“ af lokale lærere ikke er i stand til at melde sig tilbage på arbejde.

Alle lærere, der var vaccineret mod coronavirus, var yngre end 55 år, og alle modtog AstraZeneca-vaccinen.

I slutningen af ​​sidste uge suspenderede hertuginde Elisabeth Hospital i Braunschweig vaccinationsprogrammet mod AstraZeneca indtil videre, efter at 37 af de 88 vaccinerede medarbejdere ikke kunne arbejde på grund af bivirkninger svarende til dem i Treviso.

En svensk region suspenderede midlertidigt vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen i midten af ​​februar, da flere end forventet sagde, at de havde feber efter at have fået stikket. Vaccinationerne med AstraZeneca coronavirus-vaccinen blev også annulleret to steder i Niedersachsen efter klager fra klinikmedarbejdere om bivirkninger.