Statistiker der Ludwig-Maximilian-Universität, München: Lockdowns Begrenzen Nicht „Covid19“ Übertragung

The New York Post 4. June 2021: Coronavirus-Lockdowns hatten „keine direkte Verbindung“ zu sinkenden Infektionsraten in Deutschland – da die Virus-Übertragung bereits vor Verhängung der Beschränkungen rückläufig war, ergaben neue Untersuchungen.

Die von Statistikern der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführte Untersuchung ergab, dass die R-Rate des Landes – die Anzahl der Menschen, an die eine infizierte Person das Virus weitergibt – laut The Telegraph bereits vor der Verhängung der nationalen Sperrung im vergangenen November unter 1 gesunken war .

Die Rate ging auch im Dezember und April zurück, als die Lockdowns verschärft wurden, wie die Studie ergab.

Die Wissenschaftler untersuchten die R-Zahl, weil sie sie als genaueres Maß ansahen als die COVID-19-Testergebnisse zur Bestimmung der wahren(???) Infektionsrate innerhalb der Gemeinde, auf die sich die deutsche Regierung stützte.

Da die R-Zahl vor der Verhängung der nationalen Sperrung sank, stellten die Forscher fest, dass sie nicht schlüssig sagen konnten, dass die Bestellungen für den Aufenthalt zu Hause einen erheblichen Einfluss auf die Kontrolle der Pandemie hatten.

Im vergangenen Jahr ergab eine durchgesickerte Studie des deutschen Innenministeriums, dass die Auswirkungen der Sperrung des Landes dazu führen könnten, dass mehr Menschen durch die Lockdowns als durch das Coronavirus getötet werden könnten, da Opfer anderer schwerer Krankheiten nicht behandelt werden.

Dies ist keineswegs die einzige Studie, die zu dem Schluss gekommen ist, dass Lockdowns völlig nutzlos sind und nicht funktionieren.

Eine im Januar von Stanford-Forschern veröffentlichte Peer-Review-Studie ergab, dass obligatorische Lockdowns nicht mehr Vorteile bei der Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 bieten als freiwillige Maßnahmen wie soziale Distanzierung.

SVERIGE HAR AFSKAFFET PCR-METODEN – GRUNDLAGET FOR „COVID19-PANDEMIEN“ – SOM VÆRENDE UBRUGELIG TIL DIAGNOSE OG AFGØRELSE AF „COVID19“-SMITSOMHED

Sverige har under Covid19 epidemien været det „Internationale Samfunds“/ den Nye Verdensordens (NVO) enfant terrible – ja kætter: Sverige har ikke lukket ned, ikke bruger masker – og Sverige har ikke nogen overdødelighed af den grund! – skønt „vore“ politikere med vanlig usandfærdighed har postuleret, at hvis vi ikke lukkede ned og bar masker, ville 25.000 dø af Covid19!

MEN NU KOMMER DET ENDELIGE OG AFGØRENDE OPRØR MOD WHO´S/DAVOS´/JOHNS HOPKINS HOSPITALS OG BILL GATES CORONA-RESTRIKTIONSVANVID PÅ VEGNE AF DERES NVO-HERRER OG MESTRE:

SVERIGE HAR FORKASTET SELVE GRUNDLAGET FOR „COVID19-PANDEMIEN“: RT-PCR-TESTEN SOM VÆRDILØS – OG DEFINERER NU SYGE OG SMITTEDE SOM KLINISK SYGE – PUNKTUM. FAKTISK SKETE DET ALLEREDE SIDSTE ÅR!

Men det har „vore“ medier og politikere intet fortalt os om!

Endelig fremstod altså den lille dreng, som tidl. EU-sundhedsordførende, Wolfgang Wodarg, efterlyste, og drengen/Sverige har nu sagt: „KEJSEREN HAR JO INGEN KLÆDER PÅ“!

Sveriges Folkhälsomyndighet d. 19. April 2021:
Vejledning om kriterier for vurdering af infektionsfrihed i covid-19
Det svenske folkesundhedsagentur har udviklet nationale kriterier for vurdering af infektionsfrihed i covid-19.

PCR-teknologien, der anvendes i test til påvisning af vira, kan ikke skelne mellem vira, der er i stand til at inficere celler, og vira, der er blevet neutraliseret af immunsystemet, og derfor kan disse tests ikke bruges til at afgøre, om nogen er smitsom eller ej.

RNA fra vira kan ofte påvises i uger (nogle gange måneder) efter sygdommen, men det betyder ikke, at du stadig er smitsom. Der er også flere videnskabelige undersøgelser, der antyder, at infektiviteten af ​​covid-19 er størst i begyndelsen af ​​sygdomsperioden.

De anbefalede kriterier for vurdering af infektionsfriheden er derfor baseret på stabil klinisk forbedring med frihed fra feber i mindst to dage, og at mindst syv dage er gået siden symptomernes indtræden. For dem, der har haft mere udtalte symptomer mindst 14 dage efter sygdommen og for den allermest syge individuel vurdering af den behandlende læge.

Kriterierne er udviklet i samarbejde med repræsentanter for specialforeningerne inden for infektionssygdomsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygiejne og infektionskontrol. Disse er senest blevet diskuteret i gruppen på et møde den 19. april 2021 på grund af de nye virusvarianter. Vurderingen var dengang, at der ikke var behov for nogen opdatering. Anbefalingerne opdateres, efterhånden som ny viden om covid-19-infektivitet tilføjes“.

Bemærkninger
Det vil være læsere af denne blog bekendt, at jeg gennem mere end et år har påpeget, at PCR metoden er ubrugelig til sygdomsdiagnostik som allerede erklæret af PCR-metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis

Desuden udkom sidste år en peer-reviewed artikel af internationalt anerkendte videnskabsmænd (artiklen kan ses her i sin helhed): Studiet gennemgik Corman-Drostens artikel, der ligger til grund for den udbredte anvendelse af RT-PCR-testen som grundlag for hele „pandemisvindelen“. Forfatterne forlangte artiklen trukket tilbage: Metoden lider af 10 graverende fejl, hvoraf blot en enkelt er nok til at kassere metoden

USAs sundhedsstyrelse CDC erklærer, at PCR aldrig er udført på „Covid19“ virus, fordi der „ikke findes et kvantiteret Covid19-virus isolat“.
Og SSI har i Aktindsigt erkendt, at man ikke har dokumentation for eksistensen af et specifikt Covid19 virus. Jeg har meddelt hvert enkelt folketingsmedlem dette

The Portugal News 21.11. 2020: „PCR-testen „er ud over al rimelig tvivl ikke i stand til at fastslå, at et sådant positivitetsresultat faktisk svarer til infektionen af en person med SARS-CoV-2-viruset (covid1)“, sagde appeldomstolen i Lissabon.

Jeg bad utallige hgange TV-stjernen prof. Randrup Thomsen, SSI og Sundhedsstyrelsen og her om at få oplyst PCR – metodens specificiteten, nøjagtighed og reproducerbarhed, specielt på mundsælgafskrab: alt uden andet end uundderbyggede ubrugelige postulater.

Til sidst forlangte jeg aktindsigt hos SSI og fik tilsendt en rystende internetside: SSI havde ikke undersøgt disse parametre i eget laboratorium, men henviser til én amerikansk artikel, der ikke har undersøgt disse parametre for mundsvælgafskrab.

SSI skriver, at metoden har høj sensitivitet – men ikke, at PCR kun bestemmer RNA, der kan stammer fra hvorsomhelst: forkølelsesvira, alle mulige influenzavira, bakterier, fra kropsegne henfaldne celler . Altsammen ting, der kan være sket for måneder siden: Altså ingen specificitet og ingen udsagnskraft om smitsomhed!!!

SSI skriver, at man „ikke kan give nogen facitliste“ for metoden – dvs. Metodens specifictet og nøjagtighed er helt ukendt- OG PÅ ET SÅDANT UVIDENSKABELIGT GRUNDLAG HAR MAN NU I MERE END ET ÅR LUKKET SAMFUNDET NED – OG VIL GARANTERET GØRE DET IGEN. ENDVIDERE VIL MAN GENNEM CORONAPAS INDFØRE ET TO-KLASSESSAMFUND.

En enkelt artikel i JAMA havde undersøgt PCR på „klinisk covid19“ -der i klinik ikke adskiller sig fra mange andre sæsoninfluenzaer – under søgt PCR-træfsikkerheden: Lungeskylning: 95%, næsesvælgskrab: 62%, mundsvælgskrab: 32%!!! Enhver anden laboratoriemetode ville blive forkastet som ubrugelig på dette grundlag.

Jeg skrev om disse forhold til samtlige folketingsmedlemmer, til SSis og Sundhedsstyrelsens direktører, til alle de store medier, til Ugeskrift for læger om dette samt om at man i det mindste kunne kvantitere PCR-metodenlige som Florida gør. Derved ville man kunne reducere antallet af folk, der skulle isoleres til 3-10 % og holde samfundet åbent: Ingen svar. Ugeskriftet, som jeg tidligere ellers altid kunne komme igennem hos, svarede: „Det er ikke vores linie“!

Usandheden om, at ikke-symptomatiske personer skulle kunne smitte benægtes både af WHO og selve US-præsidenternes virus-rådgiver, Anthony Fauci:

Derfor kan Sverige også roligt se væk fra den usandhed.

Enhver diskussion er blevet afvist – sandheden blev anset for usandhed.
Dette er det modestte af videnskab: Det er ideologi-politik
med totalkontrol over menneskeheden til formål, FNs Agenda 2030.

Og ideologipolitikken stammer fra Rotary Club frimurer, tidligere FDJ-Sekretær (DDRs Hitlerjugend) og folkeforførerske, „Europas onde stedmoder„Angela Merkel og hendes yndling, den formentlige doktorafhandlingssvindler, Christian Drosten.
Den tyske indenrigsminister henvendte sig til de finansielt afhængige videnskabsinstitutter og forlangte motivering for at indføre hårde“ og
„repressive“, dvs. undertrykkende. forholdsregler
over for befolkningen

Statens Serum Instituts „Grundlag“ for nedlukningger, masker , isolering osv.: Fantasi-PCR diagnostik uden bevis.
Dokumentet er naturligvis slettet – og erstattet af et endnu mere utilstrækkeligt websted.

Her kan man se det slettede originaldokument.

EU Bestellt Vakzine gegen Covid19-Mutationen“ – 2022 und 2023 zu Liefern: Die „Harte“ und Repressive/unterdrückende Pandemie Wird Weitergehen

Seien Sie versichert: Der Covid-Irrsin läuft bis 2023 weiter – mit Vakzinen gegen „Mutationen des Covid 19 Vakzins“ – eine ewige Einkommensquelle für die Impfstoffhersteller und Unterdrückungsmethode für die Freimaurerpolitiker. Und das obwohl die Impfstoffe bislang wirkungslos sind – so dass die Politiker nicht einmal die Geimpften freizulaufen wagen.

Handelsblatt 14. April 2021: Die Coronakrise bleibe „eine ernste Bedrohung“, sagte von der Leyen. „Wir führen ein Rennen gegen die Zeit.“ Je schneller es gelinge, etwa 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, desto besser stünden die Chancen, die Pandemie zu besiegen.

Außerdem verkündete von der Leyen, dass die EU-Kommission mit Biontech/Pfizer über weitere 1,8 Milliarden Dosen verhandelt. Die ersten Dosen dieser Bestellung sollen zum Jahresende ausgeliefert werden, die restlichen in den Jahren 2022 und 2023. Die EU will sich damit gegen Mutationen des Coronavirus wappnen und Vorräte für Auffrischimpfungen anlegen.

Für den weiteren Kampf gegen das Coronavirus will sich die EU auf die Beschaffung von mRNA-Impfstoffen konzentrieren, da bei diesen bisher keine Diskussionen über gefährliche Nebenwirkungen aufgekommen sind und sich die mRNA-Technologie im Kampf gegen Virusmutationen als besonders flexibel erweist. Von der Leyen beschrieb insbesondere die Unternehmen Biontech und Pfizer als sehr zuverlässig.

Bemerkungen
Von der Leyen serviert uns hier eine ungeheuerliche Lüge: Die Impfstoffe leisten keinen Schutz bringen dafür viele gefährliche NebenKurzzeit- Nebenwirkungen bei 0,4-0,5 % der Geimpften.
Ausserdem höhere Sterblichkeit und hier sowie Anfälligkeit für „Mutationen“und hier!
Tatsächlich besteht Proportionalität zwischen Anzahl der Geimpften und Anzahl der „Angesteckten“ (sehen sie über die ignorierte quantitierte PCR und hier und hier.

Aber vor allen Dingen bestätigt von der Leyen, dass der ideologische Pandemiewahnsinn mit „harter Repression/Unterdrückung“ – wie von dem deutschen Innenminister velangt – bis mindestens 2023 weiterlaufen wird – wahrscheinlich bis 2025-28 und hier und hier, wo unsere Bevölkerungszahlen sowieso auf 33% reduziert werden sollen und hier.

SENSATION! ANFANG UNSERER BEFREIUNG? Amtsgericht Weimar: Präsenzunterricht für Schulkinder Pflichtig. Vorschreiben von Maskentragen, Mindestabständen, Teilnahme an Coronatests in Weimarer Schulen Verboten. PCR-Test und Schnelltests völlig Unbrauchbar!

...die Wahrheit wird euch frei machen.“ (Joh. 8:32)

Das Landesgericht in Weimar hat der Klage einer Mutter mit sehr tiefgehenden Prämissen stattgegeben: und hier.

Am 8. April 2021 hat das Familiengericht Weimar in einem Eilverfahren (Az.: 9 F 148/21) beschlossen, dass es zwei Weimarer Schulen mit sofortiger Wirkung verboten ist, den Schülerinnen und Schüler vorzuschreiben, Mund-Nasen-Bedeckungen aller Art (insbesondere qualifizierte Masken wie FFP2-Masken) zu tragen, AHA-Mindestabstände einzuhalten und/oder an SARS-CoV-2-Schnelltests teilzunehmen.
Zugleich hat das Gericht bestimmt, dass der Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten ist (Urteil im Volltext inklusive dreier Sachverständigengutachten).
Der PCR-Test wird bis in kleinste Details analysiert ond genau wie die Schnelltests als völlig unbrauchbar , unspezifisch, ungenau verworfen – wie schon von einem interntional anerkannten Forscherteam in einem fachgenössisch gutgeheisenem Artikel genaustens nachgewiesen.
Die Gutachterin des Weimarer Amtsgerichts, Ulrike Kämmerer, ist Mitglied dieses Forscherteams,

Ergebnis
Der Richter faßt seine Entscheidung wie folgt zusammen:

“Der den Schulkindern auferlegte Zwang, Masken zu tragen und Abstände untereinander und zu dritten Personen zu halten, schädigt die Kinder physisch, psychisch, pädagogisch und in ihrer psychosozialen Entwicklung, ohne dass dem mehr als ein allenfalls marginaler Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte gegenübersteht. Schulen spielen keine wesentliche Rolle im „Pandemie“-Geschehen.

Die verwendeten PCR-Tests und Schnelltests sind für sich allein prinzipiell und schon im Ansatz nicht geeignet, eine „Infektion“ mit dem Virus SARS-CoV-2 festzustellen. Das ergibt sich nach den Darlegungen in den Gutachten bereits aus den eigenen Berechnungen des Robert-Koch-Instituts. Laut RKI-Berechnungen, wie Gutachter Prof. Dr. Kuhbandner ausführt, beträgt bei Massentestungen mit Schnelltests unabhängig von Symptomen die Wahrscheinlichkeit, beim Erhalt eines positiven Ergebnisses tatsächlich infiziert zu sein, bei einer Inzidenz von 50 (Testspezifität 80%, Testsensitivität 98%) nur zwei Prozent. Das würde heißen: Auf zwei echt-positive Schnelltest-Ergebnisse kämen 98 falsch-positive Schnelltest-Ergebnisse, welche man dann alle mit einem PCR-Test nachtesten müsste.

Ein (regelmäßiger) Zwang zum anlasslosen Massentesten an Asymptomatischen, also Gesunden, für das schon die medizinische Indikation fehlt, kann nicht auferlegt werden, weil er außer Verhältnis zu dem Effekt steht, der damit erreicht werden kann. Zugleich setzt der regelmäßige Zwang zum Test die Kinder psychisch unter Druck, weil so ihre Schulfähigkeit ständig auf den Prüfstand gestellt wird.”

Abschliessend merkt der Richter an: “Ausgehend von Erhebungen in Österreich, wo in Grundschulen keine Masken getragen werden, aber dreimal pro Woche flächendeckend Schnelltests vorgenommen werden, ergibt sich nach den Darlegungen des Gutachters Prof. Dr. Kuhbandner:

100.000 Grundschüler müssten eine Woche lang sämtliche Nebenwirkungen des Maskentragens in Kauf nehmen, um nur eine einzige Ansteckung pro Woche zu verhindern.

Dieses Ergebnis nur als unverhältnismäßig zu bezeichnen, wäre eine völlig unzureichende Beschreibung. Vielmehr zeigt sich, dass der diesen Bereich regulierende Landesverordnungsgeber in eine Tatsachenferne geraten ist, die historisch anmutende Ausmaße angenommen hat.”

In Bezug auf den PCR-Test heisst es
“Bereits die Gutachterin Prof. Dr. med. Kappstein weist in ihrem Gutachten darauf hin, dass mit dem verwendeten PCR-Test lediglich genetisches Material nachgewiesen werden kann, nicht aber, ob die RNA aus infektionstüchtigen und somit replifikationsfähigen (= vermehrungsfähigen) Viren stammt.

Auch die Gutachterin Prof. Dr. rer. biol. hum. Kämmerer bestätigt in ihrem molekularbiologischen Sachverständigengutachten, dass ein PCR-Test – auch wenn er korrekt durchgeführt wird – keinerlei Aussage dazu treffen kann, ob eine Person mit einem aktiven Erreger infiziert ist oder nicht.

Denn der Test kann nicht unterscheiden zwischen „toter“ Materie, z.B. einem völlig harmlosen Genomfragment als Überbleibsel des Kampfes des körpereigenen Immunsystems gegen eine Erkältung oder eine Grippe (solche Genom-Fragmente finden sich noch viele Monate, nachdem das Immunsystem das Problem „erledigt“ hat) und „lebender“ Materie, d.h. einem „frischen“, reproduktionsfähigen Virus.

Unabhängig von der prinzipiellen Unmöglichkeit, mit dem PCR-Test eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 festzustellen, hängen darüber hinaus die Ergebnisse eines PCR-Tests nach den Ausführungen der Gutachterin Prof. Dr. Kämmerer von einer Reihe von Parametern ab, die zum einen erhebliche Unsicherheiten bedingen und zum anderen gezielt so manipuliert werden können, dass viele oder wenige (scheinbar) positive Ergebnisse erzielt werden.

Zum einen wurde die von der WHO vorgeschriebnen Zielgene auf 1 reduziert. Dies bedeutet schon 2.690 falsche Positiven unter 100.000 nicht infizierten Personen.

Die Gutachterin weist darauf hin, dass nach einhelliger wissenschaftlicher Meinung alle „positiv“-Resultate, die erst ab einem Zyklus (Ct) von 35 erkannt werden, keinerlei wissenschaftliche (d.h.: keine evidenzbasierte) Grundlage haben.

Im Bereich ct-Wert 26-35 kann der Test nur als positiv gewertet werden, wenn mit Virusanzucht abgeglichen. Der mit Hilfe der WHO weltweit propagierte RT-qPCR Test zum Nachweis von SARS-CoV-2 hingegen war (und ihm folgend auch alle anderen auf ihm als Blaupause basierenden Tests) auf 45 Zyklen eingestellt, ohne einen CT-Wert für „positiv“ zu definieren.

Texas und Mississippi 4 Wochen ohne „Covid19“-Massnahmen: Covid Verjagt

Not to Bee 6 april 2021: 26 Tage sind vergangen, seit Gouverneur Abbott Texas ohne Maskenmandate oder irgendetwas den Staat wiedereröffnet hat, und 34 Tage sind vergangen, seit er die Wiedereröffnung angekündigt hat. Die Zahl der Neuerkrankungen, Todesfälle, Krankenhausaufenthalte, die Belegung auf der Intensivstation und die Positivitätsrate sind seitdem gesunken.

Corona-Papst Anthony Fauci verwirrt

Herover: Daglige smittetal i Texas

Unten Texas´ tägliche Todesfälle

Alles wieder wie in der guten alten Zeit in geöffneten Texas und Mississippi

Und wahrhaftig: Das hat die „Covid19“-Viren und im ebenfalls geöffneten Mississippi verjagt!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er ovid-opening.png

So warum müssen wir weiterhin unter unnützen Masken sowie sinnlosen Lockdowns und Isolation leiden?

Vielleicht würden Sie sagen, dass dieses Phänomen auf die Impflungen mit veralteten Vakzinen zurückzführen sei?
Bei der Öffnung Texas´ waren nur 6,21% geimpft – vor 2 Tagen 28% Geimpfte.

Leopoldina Böser Geist. Die Ideologischen „Wissenschaft-lichen“ Gehirne und Puppenführer der Merkel in Sachen Corona-Massnahmen und Klimawandel. Wuhan-Chef Leopoldiner und Pandemie-Generalprobe-Planer

Aufdatiert 08.04.2021

Leopoldina ist die Gesellschaft hervorragender deutscher Wissenschaftler, im alten Freimaurer-Palais in Halle beheimatet. Schirmherr ist der jeweils sitzende deutsche Bundespräsident. Der scheidende Präsident Hacker hat ein unglaubliches Curiculum Vitae. Mitglieder werden berufen.

Die deutsche Wissenschaftsakademie, Leopoldina, hat in Sachen Coronavirus und dazugehörige Massnahmen unbeschränktes Sagen nicht nur in Deutachland – sondern EU-weit durch die EU-Führerin Angela Merkel, dessen 2. Ehemann Leopoldina-Mitglied ist .

George Fu Gao ist Leopoldina-Mitglied und Generaldirektor des Nationalen Gesundheitsamts Chinas. Er war einer der 15 Akteure der Generalprobe der Covid19-Pandemie „Event 201“, durch die Bill& Melinda Gates Foundation in Johns Hopkins Hospital veranstaltet. Gao ist verantwortlich für die Verbreitung des Wuhan „Covi19“ Virus – Er ist verantwortlich für die lange Verheimlichung im Einvernehmen mit dem WHO-Boss. Natürlich ist er Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas.
Es sieht aus, als wäre der Leopoldiner Fu Gao vom „Event 201“ nach Hause gereist, um sofort den Wuhan „Covid 19“ aus dem Käfig zu lassen!

Der Focus schrieb laut Freunde der Erkenntnis am 14.04.2020: „Mitte April (15.04.2020) entscheidet die Politik, unter welchen Voraussetzungen die Corona-Maßnahmen gelockert und das öffentliche Leben ab dem 19 April schrittweise wieder normalisiert werden kann. Kanzlerin Merkel hatte bereits im Vorfeld klargestellt, auf welchen wissenschaftlichen Rat sie sich dabei vor allem beziehen will: “Für mich wird eine sehr wichtige Studie die der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina sein”, so Merkel vor Ostern.
Die dänische Premierministerin kriecht vor der Merkel-Coronastrategie.

Die Deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina tritt in Deutschland derzeit immer wieder durch Ratschläge zum Umgang mit der Corona-Pandemie in Erscheinung.
Die Leopoldina berät in der aktuellen Coronavirus-Pandemie die Bundesregierung und schlägt Strategien vor, die zu einer schrittweisen Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität beitragen können.
Die Leopoldina wird zu 80 Prozent durch den Bund und zu 20 Prozent durch das Land Sachsen-Anhalt finanziert.

Die derzeit rund 1600 Mitglieder sind wegen ihrer herausragenden wissenschaftlichen Leistungen in die Leopoldina gewählt worden. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 170 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. In der Vergangenheit waren das Forscher wie Albert Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Max Planck und Niels Bohr.

Hier sind einige der heutigen Mitglieder
Christian Drosten, Komtee-Mitglied Gründer der „Covid19“ Pandemie durch seinen völlig unbrauchbaren Verwendung des RT-PCR-Tests sowie Dissertationsbetrüger
RKI-Präs. Lothar Wieler, Tierarzt
Paul Ehrlich Institut
Joachim Sauer – Angela Merkels 2. Ehemann

Freunde der Erkentnis 20. Oktober 2921: Apropos Freimaurer. Waren nicht die oben genannten Leopoldina-Mitglieder Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Justus von Liebig und Max Planck, um nur einige zu nennen, auch Freimaurer?!

Wurde nicht auch in der Leopoldina in Halle/Saale 1743 die Freimaurerloge „Zu den drei goldenen Schlüsseln“ installiert, der späteren Freimaurerloge „Zu den drei Degen“?
Wenn ich zwischen den Zeilen sämtlicher Artikel von der Leopoldina lese und mir die Mitgliederliste ansehe, kommt mir ein Verdacht. Die Rolle der Leopoldina in Fragen der nationalen und internationalen Politik, Gesellschaft, Naturwissenschaft und Forschung ist bedeutender, als man glauben mag.

Ein logisches Resultat wäre, dass diese Akademie einfach nur über umfangreiches Wissen und Wissenschaftler verfügt, jedoch sind solche Wissensorte die Stellen, wo seit hunderten von Jahren unsere Geschichte neu geschrieben wird?!
Mit dem neuartigen Coronavirus SARS CoV-2 hatte sich die Leopoldina schon frühzeitig beschäftigt, auch als in Deutschland noch keine Infektionen gemeldet worden waren.“

Eine zentrale Aufgabe der Akademie ist die Beratung von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu aktuellen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Fragen. Ihr Ziel ist es, Stellungnahmen und Empfehlungen für die Bewältigung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen abzugeben sowie wichtige Zukunftsfragen aufzuzeigen. Dabei sollen wichtige Entwicklungen, die sich in der Wissenschaft andeuten und möglicherweise künftig gesellschaftliche Bedeutung erlangen, frühzeitig erkannt, analysiert und entsprechend kommentiert werden.“.

Ab 2008 steht die Leopoldina unter der Schirmherrschaft des aktuellen Bundespräsidenten
Das Spezialgebiet des neuen leopoldina-Präsidenten, Gerald H. Haug, ist optimal politisch ausgerichtet auf das kommende Jahrzehnt der ausufernden Klimaerhitzungs-Debatten, Klimaagenda 2020

Am 23.09.2020 schrieb die Leopoldina in ihrer „6. Ad-hoc-Stellungnahme“ *9 unter anderem: “Die Missachtung verbindlicher Anordnungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist überall mit einem Bußgeld zu belegen, um solchen Anordnungen den gebotenen Nachdruck zu sichern.”. Weiter heißt es: “Zugleich gilt es, Jugendliche und junge Erwachsene stärker als bisher in ihren besonderen Bedürfnissen wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Typisch für diese Entwicklungsphase sind z.B. die Ablösung vom Elternhaus und das Sich-Einfinden in neue, oft wechselnde Gruppen im Rahmen von Ausbildung und Partnersuche. … Dazu ist u.a. eine zielgruppenspezifische Aufklärung in den von diesen Gruppengenutzten Medien notwendig, möglichst unter Beteiligung einflussreicher Vorbilder und “Influencer“.. …

„Weiterhin sollte der Appell an die Bevölkerung zur Einhaltung der für die Pandemiebekämpfung hilfreichen Verhaltensregeln durch den Hinweis verstärkt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich an sie hält. … Dabei kann nicht oft genug hervorgehoben werden, dass die wenigen notwendigen Regeln (Abstand, Masken, Hygiene, Luftaustausch) verhältnismäßig leicht einzuhalten und wirksam sind.“, so die Leopoldina.

Mit Verlaub muss ich nun an einen Absatz auf der Presseseite der Leopoldina*2 verweisen, wo folgendes geschrieben steht: „Die Leser der Pressemitteilungen müssen erkennen können, dass keine „reinen Wahrheiten“ vermittelt werden, sondern Gegenmeinungen existieren, über die sie sich informieren können. Wissenschaft wird als Prozess dargestellt, in dem Erkenntnisse gegebenenfalls immer wieder revidiert werden.“!

… und wegen solcher „Wahrheiten“ wird seit 8 Monate weltweit die Wirtschaft runter gefahren, die Menschheit eingesperrt, Familien getrennt und die Corona-Demonstranten als antisemitische rechte Verschwörer beschimpft?

Wo konnte ich lesen, geehrte Politiker, Medien und Leopoldiner, dass Gegenmeinungen existieren, wenn ich Sie zitieren darf?!

Alle anderen Medien und Menschen mit Gegenmeinungen werden doch weder angehört und schon gar nicht akzeptiert, werden statt dessen als krude Spinner, wirre Aluhutträger oder Covidioten betituliert!

Liebe Akademiker, Politiker und Medien-Meinungs-Macher, ich stelle Ihnen nun folgende Frage: Wer sind die wahren Verschwörungstheoretiker?!

Die Leopoldiner Chr. Drosten (Pandemiegründer md RKI-Chef sind immer wieder für für harte Lockdowns

Ist Leopoldina eine wissenschaftliche oder eine ideologische Gesellschaft?

Ein Herzstück der Leopoldina ist Klimawandel angebl. aufgrund von CO2 von menschlicher Aktivität. Eine Behauptung ohne Beleg. Der Climategate Skandal wird natürlich nicht erwähnt!
Daher seien CO2-Steuern notwendig!

Dieser NWO-Aussage stimmt Leopoldina zu: „Menschliche Aktivitäten sind die Hauptursache für die seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachtete globale Erwärmung“ – und ohne Beleg

Eine echt wissenschaftliche Gesellschaft würde niemals meinen, das eine CO2-Molekül unter 85.800 Luftmplekülen würde diese enorme Anzahl aufheizen können.

Eine echt wissenschaftliche Gesellschaft würde wissenschaftlich nachgewiesene Fehlmassnahmen sofort korrigieren oder mindestens öffentlich diskutieren, was die Leopoldina eben nicht tut.

Diese Ideologen haben völlig unbegrundet und gegen ehrliches wissenschaftliches Aussagen gesetzwidrige und nutzlose Lockdowns und Home Office, Isolation, immer wieder wiederholten Tests mit krebserregenden Ethylenoxyd-sterilisierten Tupfern, Massenimpfungen mit Giftstoffen und mehr Angesteckten und mehr Toten unter den Geimpften als unter Nicht-Geimpften und hier und hier sowie nutzlosem Maskentragen, das keine Virusverbreiten hindert in die Wege geleitet – und zwar in einer Epidemie mit sehr geringer Infektiosität ( RKI) und Sterblichkeit = 0,16% MIT „Covid19“ wie in anderen saisonalen Grippe-Epidemien! Ausserdem befürwortet Leopoldina andauernd als Lösung, Impfen mit giftigen Vakzinen gegen die saisonale, nun ausgebrannte Grppe 2019/2020 sei die Lösung gegen die saisonalen Grippeviren 2020/21, die immun gegen die verabreichten Vakzine sind! Und das obwohl schwere Nebenwirkungen zu den Impfungen schon auftreten. AstraZeneca ist ein Schreckensbeispiel – aber die anderen haben auch viele Nebenwirkungen.
Es war Leopoldina, die auf Befehl des deutschen Innenminister schnell und bereitwillig den Vorwand für „harte“ und „repressive (unterdrückende) Massnahmen gegenüber der Bevölkerung in einer üblichen saisonalen Grippe-Epidemie lieferte.

Eine nicht-ideologische Wissenschaftsgesell schaft würde niemals eine Pandemie auf der Basis eines nie nachgewiesenen „Covid19-Virus (SS.39, 43) und hier und hier (Virus sieht elektronenmikroskopisch aus wie SARS und MERS!) akzeptierem.

Eine nicht-ideologische wissenschaftliche Gesellschaft würde niemals in einer Farce mit einer unbrauchbaren, unspezifischen, ungenauen und unreproduzierbaren RT-PCR-Methode als Grundlage einer Pandemie mitagieren.

Trotz der prominenten Wissenschaftler der Leopoldina hat diese Gesellschaft offensichtlich die Wissenschaft zugunsten der brutalen NWO geopfert

Belgisches Gericht erklärt Corona-Beschränkungen für Verfassungswidrig – Verhängt Tägliche Bußgelder gegen die Regierung

Das Urteil: Der belgische Staat muss entweder alle Coronavirus-Maßnahmen innerhalb von 30 Tagen aufheben oder sie ordnungsgemäß als Gesetz festlegen, entschied ein Gericht in Brüssel am Mittwoch.

ABCNews 31. März 2021: Das Urteil wurde zu einer von der belgischen Liga für Menschenrechte eingereichten Klage gesprochen, einer gemeinnützigen Organisation, die die Regierung wiederholt aufgefordert hat, ohne Zustimmung des Gesetzgebers Ministerialverordnungen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Infektionsprävention einzustellen.

Innenministerin Annelies Verlinden sagte, die Regierung werde gegen das Urteil Berufung einlegen, und die derzeitigen belgischen Coronavirus-Beschränkungen, zu denen eine nächtliche Ausgangssperre, ein Verbot nicht wesentlicher internationaler Reisen und andere Maßnahmen zur Infektionskontrolle zählen, bleiben in Kraft.

Bei der Erläuterung der Berufungsentscheidung erklärte das Innenministerium in einer Erklärung, dass das höchste Verwaltungsgericht des Landes zuvor entschieden habe, dass „die derzeitige Rechtsgrundlage tatsächlich als Rechtsgrundlage für den Ministeranspruch ausreicht“.

Das Gericht in Brüssel sagte, dass der belgische Staat Geldstrafen von 5.000 Euro pro Tag zu zahlen habe (5.872 USD pro Tag), wenn die Entscheidung nicht innerhalb von 30 Tagen erfüllt werde

Belgien mit 11,5 Millionen Einwohnern hat über 876.000 bestätigte Fälle von Coronavirus und fast 23.000 virusbedingte Todesfälle gemeldet (d. H. 230 Todesfälle AN Covid19).

Ein ähnlicher Fall ist vor dem Kopenhagener Stadtgericht gegen Peremierministerin Mette Frederiksen anhängig.
Jedoch, wie in Belgien hat die Freimaurerei die Justiz gut im Griff

Der belgische Innenminister: „Weil wir irgendwann eine Schockentscheidung treffen mussten, brauchten wir einen Stromschlag, und das führte dazu, dass wir unwichtige Unternehmen sofort schlossen“, antwortete der Gesundheitsminister, der auch zugab, dass es sich um eine „psychologische“ Maßnahme“ handelte.

Nature/Scientific: Nedlukning og Hjemearbejde Mindsker hverken „Covid19“-Smitte-spredning eller Død

Sendt til SSIs Henrik Ullum og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm

Nature/Scientific Reports 11. marts 2021 En nylig matematisk model har antydet, at hjemmeophold ikke spillede en dominerende rolle i reduktionen af ​​COVID-19-smitte. Den anden bølge af sager i Europa i regioner, der blev betragtet som COVID-19-kontrollerede, kan give anledning til bekymring.

Vores mål var at vurdere sammenhængen mellem at blive hjemme (%) og reduktion / stigning i antallet af dødsfald på grund af COVID-19 i flere regioner i verden. I denne økologiske undersøgelse blev data fra http://www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org og covid.saude.gov.br kombineret. Lande med> 100 dødsfald og med et sundhedsadgangs- og kvalitetsindeks på ≥ 67 blev inkluderet. Data blev forbehandlet og analyseret ved hjælp af forskellen mellem antallet af dødsfald / million mellem 2 regioner og forskellen mellem procentdelen af ​​ hjemmeblevne.

Analysen blev udført under anvendelse af lineær regression med særlig opmærksomhed mod restanalyse. Efter forbehandling af dataene blev 87 regioner rundt om i verden inkluderet, hvilket gav 3741 parvise sammenligninger til lineær regressionsanalyse. Kun 63 (1,6%) sammenligninger var signifikante.

Med vores resultater var vi ikke i stand til at forklare, om COVID-19-dødeligheden reduceres ved at blive hjemme i ~ 98% af sammenligningerne efter de epidemiologiske uger 9 til 34.

Dänisches Epidemie-Gesetz laut Gesetzerläuterung und Jura-Professor: Mundbinden im Öffentlichen Raum auch nach Pandemie Sind für „Erziehung der Bevölkerung zum Mitmachen“! – und Unterwerfung unter 12 Absurditäten

2020/1 LSF 134 (Geltender (dänischer) Gesetzentwurf über Epidemien m.m. (Epidemie-Gesetz)

Kommentare zum Gesetz- Allgemeine Bemerkungen
2.4.10.2, S. 74 Nach Einschätzung des Gesundheits- und Seniorenministeriums kann eine Forderung nach dem Einsatz persönlicher Mittel zur Infektionskontrolle im öffentlichen Raum nicht nur dazu beitragen, das Risiko von Infektionskrankheiten zu verringern, die asymptomatische und präsymptomatische Träger haben, d.h. Menschen, die keine Symptome haben, aber auch dazu beitragen können, die Stigmatisierung von Menschen zu verringern, die Mundbinde tragen möchten. Darüber hinaus könnte eine Anforderung dazu beitragen, ein größeres Bewusstsein für die Schwere einer Infektionskrankheit in der Bevölkerung zu schaffen, da eine Forderung daran erinnern kann, dass auch andere Maßnahmen zur Infektionsprävention eingehalten werden müssen.

Indblik 4. März 2021
Professor Frederik Waage von der Süddänischen Universsität stellt fest:
Da der Gesetzentwurf über Mundinden jetzt in den Kommentaren formuliert wurde, kann der Gesundheitsminister die Forderung nach Mundbinden-Tragen auch in einer Situation aufrechterhalten, in der die Infektion äußerst gering ist. Er wird dazu in der Lage sein, da die Infektionsprävention nicht die einzige Überlegung hinter dem Gesetz ist, und die gesetzliche Mundbinden auch für eine pädagogische Funktion vorgesehen sind, sagt Frederik Waage gegenüber Indblik.

Der Betrug wird immer offensichtlicher:
1. Das Covid19 Virus ist nie nachgewiesen oder isoliert oder spezifik unterschiedlich von anderen Coronaviren im Elektronenmikroskop gesehen worden. Also, wie kann man dann spezifische Impfstoffe herstellen?
2. Die Pandemie beruht auf einer unquantifizierten Methode mit all zu hohen Ct-Stopp-Werten und hier ( in Deutschland um 40 – während Untersuchungen einen Stoppwert um 33 festlegen! Was darüber liegt, steckt nicht an. Verbreitete Blitz-Tests haben 47% falsche Positivfunde!
3. Die Methode ist auf allerhöchster Ebene als unspezifish und unbrauchbar für Virusbestimmung gestempelt worden – und siehe auch Video


4. Die Masken haben keine Bedeutung für die Hinderung der Virusverbreitung, wie es aus einer einzigartigen dänischen Studie hervorgeht.
Das dänische Epidemiegesetz akzeptiert das stillschweigend und gibt den wirklichen grund an: Volkserziehung zur neuen „Normalität“ (oben)!


5. Die Impfstoffe sind gegen die 2019/20 Grippe gemacht – die nun ausgebrannt ist – und haben keine oder geringe Wirkung auf die 2020/21 Viren ( B1.1.7, P1, südafrikanische Variante usw. usw). Die laufende impfung wirkt so schlecht,und hier dass Pfizer und Moderna nun die 3. Impfung herstellen -die sollen die Briten möglichst bald haben -und die Israelis sollen bis zu 4-mal jährlich geimpft werden (video). Jedoch, je mehr Impfen – um so mehr Angesteckte! und hier. Daher müssen die Geimpften weiterhin nutzlose Masken tragen und isoliert bleiben


6. Die Pandemie wurde schon vor dem Ausbruch festgelegt und hier.
7. Die deutsche Regierung hat harte und repressive Massnahmen gegen die Bevölkerung gefordert.
8. Heimarbeiten und Lockdowns sind ohne Bedeutung für Ansteckungsverbreitung und Todeszahlen
9. Die Dauer dieser Massnahmen ist bis 2025 geplant
10. Und das alles wegen einer Grippe mit geringer Anstecklichkeit und Sterblichkeit und hier und hier und hier.– Von den angegebenen Todeszahlen MIT „Covid19“ stirbt nur 1% AN „Covid19
11. Jedoch die Impfungen haben schon viele Todesfälle und hier und hier sowie andere schwere Nebenwirkungen bewirkt. In Dänemark und Norwegen sind daher AstraZeneca-Impfung suspendiert. Chinesische Experten sowie der führende Impfstoffentwickler Europas und prominente Wissenschaftler wollen die Impfstoffe vom Markt zurückziehen.
12. Das ganze Theater ist nur möglich durch eine seit dem 3. Reich nicht mehr gesehene Gehirnwäsche. Die Washington Times 28 April 2020: nennt die Vorstellung ein gigantischen Medienbetrug – durch die bankereigenen >90% der Massenmedien.

Nature/Scientific: Lockdowns uns Heimarbeiten Mindern weder „Covid19“-Ansteckungs-Verbreitung noch Sterblichkeit

An die Direktoren des dänischen SSI (entspricht dem Paul Ehrlich Institut) und das Nationale Gesundheitsamt gesendet.

Nature/Scientific Reports 11. marts 2021. Ein neueres mathematisches Modell hat gezeigt, dass Aufenthalte zu Hause keine dominierende Rolle bei der Reduzierung der COVID-19-Infektion spielten. Die zweite Welle von Fällen in Europa in Regionen, die als COVID-19-kontrolliert gelten, kann Anlass zur Sorge geben.

Unser Ziel war es, den Zusammenhang zwischen dem Verbleib zu Hause (%) und der Verringerung / Erhöhung der Zahl der Todesfälle aufgrund von COVID-19 in mehreren Regionen der Welt zu bewerten.
In dieser ökologischen Studie wurden Daten von http://www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org und covid.saude.gov.br kombiniert. Eingeschlossen wurden Länder mit> 100 Todesfällen und einem Gesundheitszugang und einem Qualitätsindex von ≥ 67. Die Daten wurden vorbehandelt und unter Verwendung der Differenz zwischen der Anzahl der Todesfälle / Million zwischen zwei Regionen und der Differenz zwischen dem Prozentsatz der Obdachlosen analysiert.

Die Analyse wurde unter Verwendung einer linearen Regression unter besonderer Berücksichtigung der Restanalyse durchgeführt. Nach der Vorverarbeitung der Daten wurden 87 Regionen auf der ganzen Welt eingeschlossen, was 3741 paarweise Vergleiche für die lineare Regressionsanalyse ergab. Nur 63 (1,6%) Vergleiche waren signifikant.

Mit unseren Ergebnissen konnten wir nicht erklären, ob die COVID-19-Sterblichkeit beim Zu Hause Bleiben

Mit unseren Ergebnissen konnten wir nicht erklären, ob die COVID-19-Sterblichkeit beim Zu Hause Bleiben in~ 98% der Vergleiche nach den epidemiologischen Wochen 9 bis 34 verringert wird.