Kristi Genkomst – Storpolitik. Velkommen

Opdateret 07. 04. 2021

Nye ind-læg vil blive vist her nederst – ses permanent i højre margin .

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch og her. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling „Den Nye Verdensorden“ – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml , bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 „Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 „Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske“.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren“ (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde og her og her og her med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for „overnaturligt„. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Ligklædet og evangeliernes passionsafsnit fortæller den samme nøje samstemte historie, som også bekræftes ved, at Kristi disciple i et nu forandrede sig fra at være kujoner til at være dødsforagtende helte. Deres begrundelse: De havde set og rørt ved den genopstandne Kristus og han sår – og set ham i fin form uden sårfeber ug uden at halte 2 dage efter hans korsfæstelse:

Jeg har beskrevet korsfæstelsen og ligklædets historie samt det 3-dimensionale foto på ligklædet her og her og her og her .
Jeg konkluderer, at Kristi opstandelse er et uomgængeligt, videnskabeligt bevist faktum.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle „Nye Verdensorden“ (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.png

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her. Derigennem regeres verden.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, der også er FNs program hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og dermed også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33). Frimurertoppen i City of London er frankistisk-luciferisk og dyrker den „Hellige Synd“.

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger „vore“ illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: (linket nu slettet!) „Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og „desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys„.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Det Røde Dyrs Mærke – Åbenbaringen 13:3, 16, 17, 18
Mange mener, at covid19-vaccinerne rummer „Dyrets mærke på pande og højre hånd“  (Åbenbaringen 13:3, 16. 17, 18). Ordet corona´s alfabetiske talværdi er jo i hvert fald 66 – mens Dyrets navns tal angives at være 666.

Her er et par muligheder: Jim Corbett siger, at vaccination bringer denne for øjet  usynlige kode, som kan aflæses med smartphone:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.png

I Sverige løber tusindvis af folk rundt med mikrochips i højre hånd.

Vaccineforbryderen Bill Gates´ Microsoft har indgivet patentansøgning vedr.  et tanklæsersystem, der v.hj.a. en sensor på et individ kan aflæse biometriske parametre i forbindelse med syns- eller høreindtryk. Parametrene sendes så via chip   til et af de 500 specialsatelliter, som Gates netop har opsendt. Derfra sendes parametrene til  centralt laboratorium til fortolkning. Ønsket sympatisk reaktion kan udløse krypto-„penge“ som belønning. Og modvilje???

Men tydeligst taler Vaccine-Modernas hjemmeside 
Moderna meddeler, at man med deres mRNAs DNA-genmodificerende vaccine gør alle vore celler til computersoftware, der kan styres fra Moderna´s (illuminatbankernes) centrale computer.
Samt at der kan være flere andre genændrende mRNA-elementer i vaccinerne!!
Dvs.: Den vaccinerede har celler med helt andre egenskaber og funktioner end Skaberen planlagde med ham. Dette muliggør styring af hjerneceller: DYRETS MÆRKE. 
Som Zero Hedge formulerer det: Vi Har solgt vore sjæle til videnskaben – og så til vaccinerne.

Jagten på vor fysiske eksistens – Georgia Guidestones
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babyloniske mysterier og her Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneske-heden under 500 millioner:

Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdens-befolkning?

De mystiske  Georgia Guidestones  indeholder også indskrifter på babylonisk, klassisk græsk samt sanskrit og egyptiske hieroglyffer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener, der henviser til de babylonske mysterier. Stenene er arrangeret på en sådan måde, at de markerer solhændelser (Baal = solgud)

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 satelitter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. V.hj.a. Microsoft Patent 2020 060606 vil man så ang. kunne læse vore tanker og belønne eller straffe dem

Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

Hvad skete der I Kristi Grav Hin Første Påskenat År 33?

KLIK HER FOR AT KOMME TIL TEMAET: KRISTI GENKOMST – STORPOLITIK

Først bragt d. 1. april 2009

ADDENDUM: Nye undersøgelser af i 2008 opnåede fibre fra Torinoligklædet (Raman-spektroskopi, infrarødt lys (FT-IR, mekaniske test) daterer ligklædet mellem 300 +/- 400 år og 200 +/- 500 år samt 400 +/- 400 år – i gennemsnit til år 33 e.Kr (3. april). Så tidligt som i 2008 indrømmede Oxford-professor Christopher Ramsey, der var ansvarlig for C-14-analyserne, mulige fejl i dateringen på daværende tidspunkt (Grenzwissenschaft 27 März 2013 und Prof. Fanti.

Torinoligklædet, (Se denne blogs header) er et 3-dimensionalt foto på hørlærred 1800 ældre end fototeknikken. og anses med rette for at være Jesu Kristi ligklæde – med et væld af detaljer.
En oversigt over Torinoligklædets historie her. En rapport om den af Vatikanet forfalskede C-14 analyse af ligklædet 1988 her. Ifølge vurdering af fotos af analyseprøverne ved Europas vigtigste tekstileksperter var strukturen af ​​de analyserede prøver ikke forenelig med Turinolagenet (Kersten & Gruber: Das Jesus-Komplott, Langen Müller Verlag 1992).
Vanillin-Analyse viste, at ligklædet er meget ældre end det C-14-analyserede klæde.

Er Ligklædemanden Jesus Kristus?
Det utrolige antal detaljer på ligklædet bekræfter omhyggeligt Kristi lidenskabshistorie i evangelierne – og dermed evangeliernes troværdighed som helhed. F.eks. fik denne mand – usædvanligt for romerske korsfæstelser – ikke knust skinnebenene. I stedet har han – usædvanligt – et sårmed nøjagtigt størrelsen af ​​den romerske lanse mellem hans 5. og 6. ribben, omgivet af røde blodlegemer, der er adskilt fra plasmaet (sedimentationsfænomen). Det viser, at manden havde blod i lungehinden og i timevis var i lodret position. Dette fænomen bruges stadig i medicinsk diagnostik 120 slag med den romerske flagrum – der river kødstykker ud. Normalt blev der kun givet 40 slag. I dette tilfælde piskede to personer manden – en høj og en kort.
Pave Johannes Paul II. indrømmede senere, at han stadig troede, Torinolagenet er Jesu Kristi Ligklæde.

Ifølge det italienske videnskabssamfund ENEA er Ligklædet overnaturligt.
webstedet om Torino Ligklædet kan man finde mange flere videnskabelige detaljer.

Der var bare for mange vidner (til Jesu opstandelse – forneden) for at sige det enkelt. Apostelen Johannes havde sine egne disciple. Fremtrædende blandt dem var Ignatius (35-117 e.Kr., Antiochias biskop) og Polycarp (69-155 e.Kr.). Begge skrev breve til mange om Johannes´ erindringer om Jesu opstandelse med en fysisk krop samt hans udseende .
Den logiske konklusion er, at Jesus faktisk opstod fra de døde. Det er helt klart en historisk begivenhed med overvældende beviser og konsekvenser. “
(Prof. Steve Byas er professor i historie ved Hillsdale Free Will Baptist College i Moore, Oklahoma). Prof. Steve Byas. New American 25. marts 2016.

Her følger ubestridelige beviser for, at Jesus ikke er en opfindelse, men en historisk realitet og her såvel som baseret på farisæeren Paulus. Desuden forlod Jesus sit fotografiske visitkort i en tid, hvor fotografering var helt ukendt.

Folk kan ikke og ønsker ikke at tro, hvilket er indlysende for mange forskere, fordi det er ulogisk at tro, at Gud eksisterer.
Og ikke kun det. Han sendte faktisk sin eneste søn, Jesus Kristus, til menneskeheden, korsfæstet og oprejst fra de døde for at give den et reelt valg: 1) at følge djævelen/Lucifer, der styrer denne verden (Johannes 14:30 30) og hvis gerninger og væsen vi ser mere og mere tydeligt hver dag, eller 2) at følge Kristus ved at leve efter hans befalinger. Et valg mellem død og liv.

Illuminater, jesuitter, frimurere ved, at Gud eksisterer, som vist ved intelligent design (naturlovene – LOV forudsætter ALTID en LOVGIVER) . Og de ved, at valget mellem ham / Jesus og djævelen er reelt. De har valgt at tilbede og følge djævelen på de mest afskyelige måder.

Kristi korsfæstelse fandt sted d. 3. april  år 33  iflg. Nature –  eller d. 8 dage før Kalendae Apriles i Kejser Tiberius´ 19. regeringsår – dvs. d. 25. marts år 33 (Acta Pilati). Påsken er en mindehøjtid for Jesu Kristi død og opstandelse. Er denne baggrund reel?

Jesu Kristi historicitet og korsfæstelse

3D_plot_of_face

Wikipedia: Følgende passage forekommer i den græske udgave af Flavius´ Antiquitates Judaicae 18, 63-64: “3.3 Nu var der omkring dette tidspunkt Jesus, en klog mand, hvis det er tilladt at kalde ham en mand, for han udrettede underfulde gerninger, en lærer for mennesker, som modtager sandheden med glæde. Han tiltrak både mange jøder, og mange vantro. Han var Kristus. Og da Pilatus, på forslag af de vigtigste mænd blandt os, havde dømt ham til korset, svigtede de, der elskede ham, ham ikke, thi han viste sig  for dem i live på den tredje dag, som de guddommelige profeter havde forudsagt, og der er  ti tusinde andre vidunderlige ting om ham.” (Anses stort set autentisk).

Torinolagen

Venstre: fotografisk positiv af forsiden (dvs. hvad der normalt skulle være negativet!) af Ligklædet i Torino. Efter al sandsynlighed er det de “linklæder”, dvs. hørklæder, der blev set af Peter og Johannes i Kristi tomme grav (Johs. 20:6–7). Højre: 3-D-computer præsentation – er baseret på lineært fald i billedintensiteten med stigende afstand mellem Ligklædet og kroppen. Bemærk den brækkede næse.

Den anden passage af Flavius, som støtter Kristi historicitet er også fra Antiquitates, i første afsnit af bog 20, kap. 9. “ så Ananias samlede dommerrådet og fremstillede for det Jakob, bror til Jesus, som kaldtes Kristus,  sammen med nogle andre, og da han havde fremsat sin anklage imod dem som lovovertrædere , overgav han dem til at blive stenet.”  (Anses for autentisk). Også bl.a.Tacitus nævner år 116 korsfæstelsen af Kristus

Men hvad med begivenhederne i natten og morgenen før og under hans opstandelse efter at han var blevet korsfæstet? De første kristne var ikke i tvivl: De havde set deres dræbte mester i live og ved godt helbred 2 dage senere og igen senere efter hans bestialske henrettelse, havde selv stukket fingrene i hans sår. Dette gjorde så stort indtryk på dem, at disse tidligere kujoner, der løb væk, da han behøvede dem, begyndte åbent at fortælle om Kristus, hans lignelser, befalinger og de mirakler, de havde set – selv om de vidste, at de risikerede deres liv ved at gøre det.

GraveTypicalFirstCentury

Ve: Typisk 1. århundredes jødisk gravkammer. Indeni er der bænke, som ligene blev lagt på

Negativet

Johannes Ev. 20 beskriver: “v6  Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der v7  og klædet, som Jesus havde haft om hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. v8  Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede.”

Pantocrator

T.h.: Kristus Pantokrator – det først kendte ikonmaleri fra 6.århundrede – hat Ligklædet/Mandyliet som model – ligesom alle byzantinske ikoner

Hvorfor troede Johannes, da han så linned/hør-klæderne og svededugen?
Noget helt usædvanligt har åbenbart fundet sted i den første påskenat. Kan det ikke-kanoniske Peter-Evangelium forklare, hvad der skete?  Wikipedia: Peter-Evangeliet kan have været en fremtrædende passionsfortælling i den tidlige kristne historie, men med tiden gik den ud af almindelig brug. Kun fragmenter har overlevet. Lad os glemme alt om, at korset bevæger sig og taler, hvilket nogle mener, er en “gave” fra de jødiske gnostikere / farisæere, der var så stærkt repræsenteret i Alexandria og Egypten. Den første del af Peter-Evangeliet følger de kanoniske evangelier.

Rygsiden
Whip_marks

Venstre: Mærker på Torinolagenet efter piskning med den romerske kat. Højre: Fordeling af piskeslagene. Der er op til 120 af dem – langt mere, end der normalt blev givet. Denne mand ville dø af blod i lungehulen efter en sådan behandling. Faktisk viser Ligklædet adskillelse mellem blodlegemer og serum

Roman_flagrum

omkring spydstikket  mellem 5. og 6. ribben på højre side – med mål, der nøjagtigt passer til den romerske lanse. – et fænomen der kendes fra blodsænkningsreakktionen  (Johs. 19:34–35). Hø.: Flagrum, den romerske kat har bly- eller benstykker i enderne til at rive muskelstykker ud af kroppen – og til at knuse væv i dybden.

Vi får i Peter-evangeliet at vide, at der var mange vidner til Kristi opstandelse. Ikke så mærkeligt, eftersom han havde forudsagt, at han ville opstå fra de døde på den 3. dag. T.h. typisk 1. århundre jødisk grav

Spqr

T.v.: Seglet på graven, der er nævnt i evangelierne var SPQR: Senatus Populusque Romanus, det Romerske Senat og Folk. Bag det var verdens eneste supermagt. Selv i dag ses det overalt i Rom.

Pantocrator

Ligklædet i Torino – som tidligere beskrevet på denne blog – er efter al sandsynlighed det Hellige Mandylion, der blev afleveret til Kong Abgar V i Edessa, af disciplen Thaddaeus. Det blev bragt til Bysanz. Der blev det første billede af Kristus blev malet efter det negative billede (venstre) på Ligklædet. Alle efterfølgende ikoner stammer fra det billede – eller rettere dens kilde, det hellige Mandylion. Til højre er Christus Pantokratorden ældste ikon. Og de har minutiøs lighed med ligklædefotoet.

Alle grene af videnskaben er enige om, at billedet ikke er en forfalskning – men et ægte 3-dimensionalt fotograpisk negativ af forsiden og bagsiden af en mand, der er korsfæstet i henhold til den romerske tradition – uforklarligt udløst af en eller anden kemisk indflydelse med udtørring og polymerisation af blot de allermest overfladiske fibre – og med et svagere tilsvarende

Manden er død iflg. retslægen Bucklin – og har sv. t. skulderbladene en tværgående bræmme af hudafskrabninger – sv. til en tung bjælke.  

shroud-of-turin-3-dimensional

Ifølge kvalificerede patologer har manden under arket streng mortis. Du kan også se ødem fra hans højre næsebor i det 3-dimensionelle billede til højre (på grund af hjertestop).

Torino Ligklædets  betydning
Så dette vidne fortæller os, at noget virkelig ekstraordinært fandt sted i den første påskenat. Foto-teknikken blev først opfundet omkring 1850. Hverken Cæsar Tiberius, Karl den Store, Muhammed eller nogen anden har efterladt sådan et visitkort før midten af 1800–tallet.
Det er ikke nyt, at Vatikanet modsætter sig en nøjagtig datering af Ligklædets alder og herkomst.

Blomster-torinolagen

Blomster på Ligklædet her og her . Pollen på Ligklædet: her . Lepta-mønter på øjenlåg? og her?. Forskningen kan vidtgående findes på internettet, f.eks. her, her ,her.

Andre henvisninger til Kristi opstandelse inkluderer:

spqr2

1) De feje disciple gennemgik pludselig en forandring og blev dødsforagtende helte, der var klar til at dø på de mest brutale måder. De sagde, at årsagen var, at de så, rørte ved og talte med den opstandne Jesus, der trods hans forfærdelige sår ikke viste tegn på feber, gangbesvær eller handicap.
2) De begyndte straks at fejre Gud om søndagen sammen med lørdagssabbaten – en uhyrlig og meget farlig provokation mod farisæerne og saddukæerne.
3) Forskere er enige om, at graven var tom påskemorgen. De feje disciple kunne ikke have fjernet Jesus. Gravet blev beskyttet af en afdeling romerske soldater – og forseglet med SPQR. Enhver overtrædelse af dette højeste symbol for det romerske imperium ville være revolution (novae res). Det ville være en kapitalforbrydelse mod det romerske imperium og også blive brugt som et afskrækkendeeksempel på straf ved at korsfæste uskyldige jøder. Judæerne vidste dette meget godt, da Pontius Pilatus tidligere havde givet dette eksempel efter protester i forbindelse med opførelsen af ​​en akvadukt.
4) Opstandelsen blev straks det centrale tema i det kristne budskab – og nyheden spredte sig straks.
5) Tolv grupper mennesker så den opstandne Jesus i løbet af de 40 dage fra hans død til hans himmelfart.
6) Der er rapporter fra øjenvidner, der samlede sig i vågen påskenat for at se, om Jesu forudsigelse om, at han ville blive oprejst den 3. dag, ville blive til virkelighed.

SoonsAmulet1

7) På denne video fra 27 – 37 min. demonstrerer Dr. Petrus Soons holografisk på en 3–dimensional plade på halsen de hebräiske  bogstaver ayn – aleph – nun,  hvilket på aramæisk, Kristi sprog, betyder lam (Johannes 1:29).  Lammet var de første kristnes symbol for Kristus. De skammede sig over hans korsdød.

Kilder: Bl.mange andre Jesu Ligklæde, Falsk eller Ægte, Borgen 1982. Nu udsolgt. Nyere version: Læge Niels Svensson “Det Sande Ansigt”, Gyldendal 2009. Svensson har en hjemmeside om Ligklædet i Torino.

Her er en computeriseret 3-dimensional frematilling ah den romersk korsfæstede Ligklædemand

Herunder en 3-dimensional fremstilling af ligklædemandens ansigt – angiveligt det nøjagtigste portrait Jesus Christus. Desværre er videoen blevet slettet.

Øjenvidner til Kristi Opstandelse
Hvorfor troede Johannes, da han så linned/hør-klæderne og svededugen?

Noget helt usædvanligt har åbenbart fundet sted i den første påskenat. Kan det ikke-kanoniske Peter-Evangelium forklare, hvad der skete?  Wikipedia: Peter-Evangeliet kan have været en fremtrædende passionsfortælling i den tidlige kristne historie, men med tiden gik den ud af almindelig brug. Kun fragmenter har overlevet. Lad os glemme alt om, at korset bevæger sig og taler, hvilket nogle mener, er en “gave” fra de jødiske gnostikere / farisæere, der var så stærkt repræsenteret i Alexandria og Egypten. Den første del af Peter-Evangeliet følger de kanoniske evangelier.

Venstre: Mærker på Torinolagenet efter piskning med den romerske kat. Højre: Fordeling af piskeslagene. Der er op til 120 af dem – langt mere, end der normalt blev givet. Denne mand ville dø af blod i lungehulen efter en sådan behandling. Faktisk viser Ligklædet adskillelse mellem blodlegemer og serum omkring spydstilkket  mellem 5. og 6. ribben på højre side – med mål, der nøjagtigt passer til den romerske lanse. – et fænomen der kendes fra blodsænkningsreakktionen  (Johs. 19:34–35)

Peter-Evangeliet efter The Wesley Centre for Applied Theology:: “VIII. 35 Nu i den nat hvor Herrens dag gryede, mens soldaterne holdt vagt to og to i hver vagt, 36 kom der en høj lyd på himlen, og de så på himlen åbne sig og to mænd stige ned derfra, skinnende med et stort lys, og nærme sig graven. 37 Og den sten, som var blevet sat for indgangen, rullede væk af sig selv og bevægede tilbage til siden, graven var X. 38 åben, og begge de unge mænd gik ind i den. Da nu soldaterne så det, vækkede de  centurionen og de ældste (for de holdt også 39 vagt), og mens de endnu var ved at fortælle dem det, som de havde set, så de igen tre mænd komme ud af graven, og to af dem støttede den ene, og et kors fulgte efter dem. Og  hovederne af  2 af dem, de så, nåede op til himlen, men hans, 41 som blev ledet af dem, ragede ind i himlen. Og de 42 hørte en røst fra himlen sige: Har du prædiket for dem, som sover? Og et svar lød fra korset, som sagde: Ja.
XI. 43 Mændene enedes derfor indbyrdes om at gå til Pilatus og berette om disse Ting. Og mens de endnu overvejede det, åbnede himlen sig igen, og en 45 mand steg ned og trådte ind i graven. Og da de, der var med centurionen, så det, skyndte de sig  om natten til Pilatus.”

GraveTypicalFirstCentury
Sudarium_of_Oveido_2

Vi får i Peter-evangeliet at vide, at der var mange vidner til Kristi opstandelse. Ikke så mærkeligt, eftersom han havde forudsagt, at han ville opstå fra de døde på den 3. dag.

T.h. typisk 1. århundredes grav i Judæa. T.v herover.: Oviedo svededugen, Spanien/sudariet og her har også blodtype AB igesom Ligklædet.
Det er det hovedklæde, der blev set af Johannes i graven- men uden et billede. Hovedet bag det var bøjet 70 grader fremad og 20 grader til højre – den kropsholdning, en mand, der døde på korset, ville antage. Tørklædet blev normalt kun brugt af jøderne til at skjule den korsfæstede persons forfærdelige ansigt på vej fra korset til graven – så blev det fjernet. Det kan være bundet lodret rundt om hovedet for at forhindre, at kæben hænger ned. Dette er angivet med en smal tom kant foran ørerne på Torinolagenet.

Acta Pilati, Wikipedia, Det ældste afsnit – en opfundet Rapport fra Pilatus til kejser Claudius, indsat som et tillæg, kan være blevet sammensat i slutningen af 2. århundrede, men de fleste af “akterne” blev skrevet senere. Pilatusakterne  foregiver ikke at have været skrevet af Pilatus, men gør krav på at være stamme fra de officielle dokumenter, bevaret i praetoriet i Jerusalem.

Acta Pilati i henhold til “The Early Christian Pilgrimage“:  De bortløbne soldater løber ind i Synagogen og fortæller  hvordan, der var et stort jordskælv, og “vi så en engel stige ned fra himlen, og han rullede stenen bort fra indgangen til hulen, og satte sig på den. Og han skinnede som sne og lyn, og vi var meget bange og lå som døde mænd. Og vi hørte englens stemme tale med kvinderne, der havde ventet ved graven og sagde: Frygt ikke, for jeg ved, at I søger Jesus, som blev korsfæstet. Han er ikke her, han er opstanden, som han sagde….”

Jeg har læst, at  Pontius Pilatus´ sekretær, Hormisius, og hans livlæge, doctor, Euschstschu, skulle have været blandt de mange vidner, og at de har beskrevet en lysende sky og en skinnende mand komme til syne, Jorden brølede, og af sig selv rullede stenen for gravens indgang væk, lyset forsvandt, og alt var som sædvanlig. Dette siges at stamme fra en sovjetisk professor, Alexander Belezkij. Det er skrevet i Scribd – men uden forfatter eller kilde, så jeg vil ikke vie denne beskrivelse megen opmærksomhed.

Men det er klart, at noget skete, der virkelig har ændret forløbet af historien. Og trods al usikkerheden synes der i den oldkristne tid at have været en ensartet forestilling om, hvad der foregik den første påskenat. Er der et mere objektiv vidne til.

Torinolagenet bekræfter ned i de mindste detaljer evangeliernes fremstilling af Kristi passion – og bekræfter således sandfærdigheden af evangelierne og hvorfor de feje disciple pludselig blev dødsforagtende helte: De have set, berørt og talt med den genopstandne helt upåvirkede Jesus Kristus, som de havde set blive dræbt på den mest bestialske måde.

Og budskabet til hans efterfølgere er: ” Den, der hører mit ord og tror ham (Johannes 14:15,21), som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet” – Johannes 5:24

Langfredag – Golgatha


D. 3. april i år 33 AD (Acta Pilati angiver 25 marts år 33) skete der noget skelsættende i verdenshistorien: Den eneste gud, der har efterladt beviset på sin guddommelighed: sit 3-dimensionale foto på sit liglagen, Torinolagenet, 1800 år før fototeknikkens opfindelse, blev ydmyget og pint til det yderste – mens alle gudemyter altid betegner sagnguden som uovervindelig.

Og det, der foregik, var i sandhed mere end bestialsk

Screenshots fra Mel Gibsons film „The Passion of the Christ“

Rådet forlanger Kristi død

Judaspenge. Mon vi ikke alle en gang i livet har forrådt il egen fordel? Og forhåbentlig har skam så stoppet sådant?

Pontius Pilatus finder ingen overtrædelse af Romerloven, men ofrer Kristus af politiske hensyn – som det stadig sker gang på gang

Korsfæst ham! Korsfæst ham! (som havde helbredt deres syge og opvakt deres døde!)


Piskningen. Normalt 40 piskeslag. Torinolagenet viser 120 slag med den romerske tohalede flagrum (ikke de i videoen viste stokke)


Bemærkninger
Det sidste Kristus sagde på korset var: „Det er fuldbragt!“ Gang på gang havde han forudsagt sin korsdød og sagt, at det var nødvendigt, at det kom således.

Hvorfor?

For at frelse en fortabte menneskehed, vende dem til Guds lov: „Elsk Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv“?
Eller for blot at vinde nogle få, der ville følge i hans fodspor?

JA til den sidste option. Johannes: „Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at den som tror på ham skal have evigt liv“ (Johannes 3:16).

Han vidste, at det var en næsten umulig opgave – hvad desværre kristenhedens historie har vist. For kristen er den, som elsker Kristus: „Den som elsker mig er den, som har mine befalinger og som holder dem“ (Johannes 14:15,21). Og „Ikke en tøddel af loven (De 10 Bud“) skal forgå (Matth. 5:17-21). Det er den af Kristus benyttede definition af begrebet tro.
Derfor sagde han: „Mon jeg finder troen, når jeg kommer igen?“ (Lukas18:8).
Derfor sorterer han på Dommedag (Matth. 25).

Men jeg tror, at Kristus med sin sidste bemærkning på korset havde noget mere i tanken.
I Job 1:6 kaldes Satan en af Guds sønner. I Esajas 14:12-14 og Åbenbaringen 12:12 fortælles, at Satan under navnet „Strålende Morgenstjerne“ (Lucifer) efter kamp i Himlen blev smidt ned på Jorden sammen med sine eengle, som vor tids illuminater mener at nedstamme fra (1. Mos. 6:4) – og at det er deres adkomst til at styre jorden efter deres satanistiske principper.

Under sit jordiske ophold svækkede Kristus sig ved at faste 40 dage i ørkenen – som en forberedelse til at møde sin forstødte bror Satan. Samtalen mellem de to bærer præg af forudgående bekendtskab.

Hvorfor skulle Kristus gennemgå ikke blot korsdøden – men også en sådan prøvelse på hans loyalitet over for Gud?

Den almægtige Gud kunne blot have ladet Kristus komme, udrette sine mirakler og sætte den kristne bevægelse i gang.
Men Paulus siger, at Kristus skulle forsone Gud med sit blod (2. Korinther 5:19).
Og uden blod og Kristi opstandelse havde ingen villet acceptere ham som Guds søn – ikke engang disciplene!

Er det en umulig tanke, at Gud ville prøve sin søns loyalitet til det yderste for at være sikker i sin sag før han overdrog ham al magt? – nu han havde haft så dårlige oplevelser med sin ældre søn Satan, der gjorde oprør mod sin Far og Skaber.

Er det derfor, at Kristus (bortset fra Matth. 25) venter med at sige det, som det hele drejer sig om: Kristus siger blandt sine sidste ord: „Mig er given al magt i Himlen og på Jorden“.
Ja, nu kunne ham sige det. For nu havde han vist sin loyalitet til det yderste.

Og det er hvad han forlanger af sine efterfølgere. Tænk på de kristne som løvefoder i Roms arenaer.
Sådan er det! Uanset, hvad præsterne siger.

Ny Epidemilov. Prof. F. Waage: “Mundbind til Opdragelse” – af Diskriminerende Befolkning til Underkastelse af 12 Absurditeter. Videnskabeligt uden Betydning for Smittespredning

2020/1 LSF 134 (Nu gældende) Forslag til Lov om Epidemier m.v. (Epidemiloven).

2.4.10.2. Sundheds- og Ældreministeriet overvejelser og den foreslåede ordning
Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at et krav om anvendelse af personlige smitteforbyggende midler i det offentlige rum ikke blot vil kunne medvirke til at nedsætte risikoen for smitte fra sygdomme, særligt sygdomme som kan have asymptomatiske og præsymptomatiske bærere,dvs. personer, der ikke har symptomer, men ligeledes vil kunne medvirke til at reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind.

Et krav vil derudover kunne medvirke til at skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen, derved at et krav kan fungere som en påmindelse om, at man skal efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag, herunder afstand, reducerekontakt, opretholde et højt niveau af hygiejne og rengøring m.v.

Bemærkninger
Da det er vist, at masker er uden betydning for smittespredning, er der i loven (der er vedtget i februar) kun den opdragende betydning i at bære maske tilbage!!!

Indblik 4. marts 2021: Professor Frederik Waage fra Syddansk Universitet udtaler:
Nu hvor Mundbindslovforslaget er formuleret i kommentarerne, kan sundhedsministeren opretholde kravet om at bære mundbind, selv i en situation, hvor infektionen er ekstremt lav. Han vil være i stand til at gøre dette, fordi infektionsforebyggelse ikke er den eneste overvejelse bag loven, og de lovbestemte mundbind er også beregnet til en opdragelsesfunktion, fortalte Frederik Waage til Indblik.

Mayo-Klinikkens påvisning af, at masker ikke er tætte: Virus går lige igennem og ud ved kanterne

At “efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag” vil sige at underkaste sig bevisligt absurde tiltag:

  1. Et terrorregime, der baserer sig på et postuleret, men aldrig påvist og ikke isoleret og ikke specifikt “covid19” virus, der elektronmikroskopisk adskiller sig fra andre coronavira.
  2. Ubrugelige PCR-test og lyntestmålinger med 47% falske positiver

3. En ukvantiteret PCR-Test, der måler alt for mange positive og her og her – og som kunne kvantiteres til de smitsomme positiver – så kun 3-10% af befolkningen skulle isoleres.

4. Forestillingen tjener kun til den i Epidemiloven uhyggeligt skildrede gennemkontrollerede “Nye Normalitet“og her alias Nye Verdensorden

5. Vaccinerne er fremstillet mod influenza 2019/20 – som nu er udbrændt – og har ringe eller ingen effekt på sæsonvira 2020/21 (B1.1.7, P1, sydafrikansk variant osv. osv.). Den nuværende vaccination fungerer så dårligt, og her at Pfizer og Moderna nu producerer den 3. vaccination – briterne skal have den så hurtigt som muligt – og israelerne skal vaccineres op til 4 gange om året (video). Jo flere vaccinationer – jo flere smittede! og her. Derfor skal den vaccinerede fortsat bære unyttige masker og forblive isoleret.

6. Pandemien blev planlagt måneder, ja sågar år før udbruddet

7. Den tyske regering har krævet “hårde” og “undertrykkende” forholdsregler mod befolkningenaf videnskaben.

8. Hjemmearbejde og nedlukning mindsker ikke smittespredning og død og her.

9. Forholdsreglerne er planlagt at fortsætte til år 2025

10. Og alt dette på grund af en influenza med lav smitsomhed og her samt ringe dødelighed og her og her. – Af de angivne dødsfald MED “Covid19”, dør kun 1% AF “Covid19”

11. Imidlertid har vaccinationerne forårsaget højere dødstal end blandt ikke-vaccinerede og her og her og andre svære korttidsbivirkninger og her og her og her. AstraZeneca-vaccinationer suspenderes derfor i Danmark og Norge. Kinesiske eksperter såvel som Europas førende vaccineudvikler og fremtrædende forskere ønsker at trække vaccinerne ud af markedet.

  1. Hele teatret er kun muligt gennem hjernevask, der ikke er set siden 3. rige. Washington Times 28 April 2020 kalder ideen et gigantisk mediesvindel – af bankejede > 90% af massemedierne.

Nature/Scientific: Nedlukning og Hjemearbejde Mindsker hverken „Covid19“-Smitte-spredning eller Død

Sendt til SSIs Henrik Ullum og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm

Nature/Scientific Reports 11. marts 2021 En nylig matematisk model har antydet, at hjemmeophold ikke spillede en dominerende rolle i reduktionen af ​​COVID-19-smitte. Den anden bølge af sager i Europa i regioner, der blev betragtet som COVID-19-kontrollerede, kan give anledning til bekymring.

Vores mål var at vurdere sammenhængen mellem at blive hjemme (%) og reduktion / stigning i antallet af dødsfald på grund af COVID-19 i flere regioner i verden. I denne økologiske undersøgelse blev data fra http://www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org og covid.saude.gov.br kombineret. Lande med> 100 dødsfald og med et sundhedsadgangs- og kvalitetsindeks på ≥ 67 blev inkluderet. Data blev forbehandlet og analyseret ved hjælp af forskellen mellem antallet af dødsfald / million mellem 2 regioner og forskellen mellem procentdelen af ​​ hjemmeblevne.

Analysen blev udført under anvendelse af lineær regression med særlig opmærksomhed mod restanalyse. Efter forbehandling af dataene blev 87 regioner rundt om i verden inkluderet, hvilket gav 3741 parvise sammenligninger til lineær regressionsanalyse. Kun 63 (1,6%) sammenligninger var signifikante.

Med vores resultater var vi ikke i stand til at forklare, om COVID-19-dødeligheden reduceres ved at blive hjemme i ~ 98% af sammenligningerne efter de epidemiologiske uger 9 til 34.

DR: Flere “Covid19”-Smittede blandt Vaccinerede end blandt Ikke-Vaccinerede

Grafen nedenfor fra dr.dk viser, at den 17. marts var 0,4% af alle danske PCR-testede personer positive (kun en lille del deraf syge)– urimeligt lidt for en drastisk nedlukning og isolering af befolkningen. Da kun 11% har fået 1. stik, betyder det, at de uvaccinerede langt overvejer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er smitteprocent.png

dr.dk kl. 16:17 den 22. marts 2021: Af 595.943 personer i Danmark, der mindst havde et stik med en coronavirusvaccine den 17. marts, fik 3.669 af dem derefter koronavirus.

Dette svarer til 0,6% af de vaccinerede, viser en ny vaccinationsstatusrapport fra Sundhedsstyrelsen ifølge Ritzau.

Dette betyder, at der den 17. marts var flere inficerede blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede som kendt fra Israel hvor også dødeligheden er langt højere blandt vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede – ligesom i Tyskland

På denne bagrund er vaccinationskampagnen forrykt. The New York Post: Dr. Anthony Fauci (USAs vaccinegeneral) understregede, at beskyttelsesniveauet for nuværende Moderna- og Pfizer-vacciner “falder fem gange eller seks gange”, når en person får en COVID-19-variant. (Altså er enten vaccinedosis alt for høj – eller den er virkningsløs!)

Vaccineproducenter (Moderna, Pfizer) udvikler et tredje forsøg på at bekæmpe nye, meget smitsomme COVID-19-varianter. Kliniske forsøg er planlagt til at begynde i denne måned, sagde Dr. Anthony Fauci onsdag.

Så: Hvad der sker og vil ske i de næste 5 år er den største kampagne med løgne og legemsskader siden Anden Verdenskrig: Med minimalt dødelig og smitsom sæsoninfluenza tvinger magthaverne vores lande til ruin og fattigdom.
Dette er WEFs “Store Nulstilling“, altså den Nye Verdensorden, og her.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er history.png

Turiner Grabtuch: Auferstehung Christi Wissenschaftlich Bewiesen. Wiederkunft Somit Garantiert

Wir sind so weit gekommen, dass der 2000-jährige Glaube an Jesus Christus und seine Lehre in die blaue Luft verdunstet ist; und zwar infolge des massiven Einflusses der Medien der Neuen Weltordnung, die die Menschen davon überzeugt haben, dass sie nur intelligente Tiere ohne Seelen sind,

Und das ist unlogisch
The Medical Daily 7 Oct. 2014 og The Telegraph 7 Oct. 2014 bringen wissenschaftliche Beweise, dass das Bewusstsein nach dem Hirntod lebt!
Lesen Sie in The Telegraph 19 august 2017 über die Erfahrungen des Gehirnchirurgen Alexander Eban nach dem Tode.

Der erste Beweis für die Auferstehung Jesu kam am 3. Tag nach seiner Kreuzigung durch die Umwandlung, die die Jünger Jesu von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren im gesamten Römischen Reich machte. Zum Beispiel scheint Bartholomäus von den wilden Armeniern bei lebendigem Leibe geschunden worden zu sein.

Dennobwohl  eine römische Lanze in Christi Herz gestochen wurde, erstand Jesus Christus  in der ersten Oster-Nacht A.D. 33 von den Toten auf – wie von vielen Zeugen und den Evangelien bezeugt. Unter diesen Zeugen zeigt das Turiner Grabtuch und hier und hier noch heute dieses Wunder vor unseren Augen.

Egal was die Leute denken: Wo es Gesetze / Naturgesetze gibt, gibt es einen Gesetzgeber. Wenn man die Schöpfung und die Naturgesetze betrachtet, muss man schließen, dass es unlogisch ist, keine enorme Superintelligenz anzunehmen: „Wenn alle Könige hervorträten, sie könnten doch nicht einer Nessel das kleinste Blatt aufsetzen“ . Selbst die weltweit führenden Astrophysiker geben zu, dass es absurd sei, über die Schöpfung ohne Gott zu sprechen. Woher kam das winzige subatomare Teilchen, das im Urknall explodierte und zum Universum wurde?
Das Phänomen des „intelligenten Designs“ ist an sich ein Beweis für Gott. Selbst der Atheist Charles Darwin gab zu, dass er nicht erklären konnte, wie die erste lebende Zelle in die Welt kam.

Der physische Beweis für die Auferstehung Christi ist das Turiner Grabtuch.
Das dreidimensionale fotografische Negativ eines römisch gekreuzigten Mannes aus der Zeit Jesu auf dem Turiner Grabtuch bestätigt in jedem Detail die Passionsberichte der Evangelien und damit die Zuverlässigkeit der Evangelien. Es beweist die Auferstehung Christi und damit seine Göttlichkeit und Glaubwürdigkeit.

Hier ist ein Screenshot einer computerisierten Bearbeitung des Turiner Grabtuchfotos. Das Video ist natürlich neutralisiert.

Das hier gezeigte echte Grabtuch-Foto aus der Antike ist der Garant für das zweite Kommen Christi und die „neue“ Weltordnung – denn es ist offensichtlich nicht menschlich, sondern göttlich – 1850 Jahre vor der Erfindung der Fototechnik.
Es zeigt laut den Wissenschaftlern, dass Christus im Moment der Auferstehung eine enorme Strahlung aussendete, die sein dreidimensionales fotografisches Negativ hinterließ. Pia 1898

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er face-of-jesus-from-shroud-of-turin-1.jpg

Folgendes rührt von 2 Teilnehmern an dem STURP-Studio, des . Grabtuchs im Jahr 1978 her: Kenneth Stevenson & Gary Habermas, Borgens Forlag 1982.
1978 durften 40 Wissenschaftler das Grabtuch 5 Tage lang untersuchen – ohne Fäden zu entfernen.

Kenneth Stevenson & Gary Habermas schätzen auf Seite 136 vorsichtig, dass es eine Wahrscheinlichkeit von 1: 82 900 000 gibt, dass der Mann im Stoff nicht Jesus Christus ist. „Statistiker an der Universität von Turin haben eine Wahrscheinlichkeit von 1: 221 Milliarden dafür gefunden, dass der Mann auf dem Grabtuch nicht Jesus Christus sei.

Jedoch, wenn Sie etwas in den Medien hören, ist es normalerweise eine Ausrede, obwohl alle Wissenschaftszweige der Meinung sind, das Tuch sei echt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vrnon-miller-foto.png
Das Foto oben wurde freundlicherweise von der Website des STURP-Fotografen Vernon D. Miller zur Verfügung gestellt und zeigt, dass das Negativ des dreidimensionalen Fotos im Blog-Header tatsächlich positiv ist!
Rygsiden
Billedfibre

Die Bildgebung entstand in den äußersten Fibrillen der Flachsfasern des Grabtuchs. Das Grabtuch zeigt Fotos der Vorder- und Rückseiten des Mannes mit Markierungen nach Auspeitschen mit einer römischen Katze, die Fleisch abreißt.

Roman_flagrum

Normalerweise erhielt der Frevler 40 Hiebe – aber dieser Mann erhielt 120 Hiebe (und dadurch Blutungen in der Brusthöhle – was zu einem relativ schnellen Tod geführt hat).
Druckmarke eines schweren Querobjekts auf der Schulter-Rückseite. Am bemerkenswertesten: Die Nägel wurden durch die Handgelenke getrieben – nicht durch die Handflächen wie an den Kruzifixen. Die Fixierung der Handfläche wäre nicht dauerhaft, der Mann würdedurch sein Gewicht herunterfallen und sich nur an der Fixierung durch die Fersen festhalten.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er shroud-body-front-side.png

Echtes Blut der gruppe AB – STURP -(durch Bilirubin mit hohem Serumgehalt nach Stress rot erhalten); Lanzeneinstich zwischen der rechten 5. und 6. Rippen entspricht genau der Grösse der römischen Lanze. Wie in der Passion beschrieben gibt es Trennung vom Blutkörperchen und Serum um den Lanzeneinstich: Die Senkungsreaktion, die in der Medizin diagnostischen Wert hat.
Hautabrieb am rechten Knie nach dem Sturz unter dem Gewicht des Kreuzes, blutende Dornenkroneneinstiche an der Stirn. Der Mann ist tot – hat Leichenstarre

Er hat eine Platte am Hals. Ein Wissenschaftler hat herausgefunden, dass die hebräischen Buchstaben „Nonne Aleph Ayn“ darauf stehen, was „Lamm“ bedeutet – der Begriff für Christus in den ersten Jahrhunderten nach der Kreuzigung.

Auf beiden Seiten befindet sich ein breiter dunkler Streifen zwischen Wangen und Haaren. Er entspricht einem Tuch, das verhindern sollte, dass der Unterkiefer des Toten absackt. Dieses Tuch ist heute als das Oviedo Sudarium bekannt.

Im Gesicht ist auf der Außenseite des Leichentuchs ein schwaches Bild entsprechend dem inneren Bild zu sehen – in den oberflächlichsten Fibrillen. Im Zwischenteil der Flachsfäden befindet sich kein Bild.

Den STURP-Wissenschaftlern wurde Probeentnahme vom Grabtuch für die C14-Analyse verweigert.

Sudarium_of_Oveido_2

Das Schweisstuch/Sudarium von Oviedo hat auch Bluttyp AB (STURP)

Dann plötzlich liess der Vatikan im Jahr 1988 eine C-14-Bestimmung machen, die alle sorgfältig aufgestellten wissenschaftlichen Protokolle vernachlässigte – und ihre Datierung auf das Mittelalter ist falsch – in Verbindung mit Beweisen, die das Grabtuch auf die Antike hinführen und hier. Es wurden Textilien-Untersuchungen von Fotos des untersuchten Stoffes durchgeführt. Europas führender Textilexperte schlug fest, 2 der 3 untersuchten Stoffproben rührten nicht vom Grabtuch her (Holger Kersten & Elmar Gruber, Langen Müller Verlag 1992). Von der 3. Probe lag kein Foto vor.

Blomster-torinolagen
Lepta

Blumen fotos aufdem Grabtuch hier und hier . Pollen auf dem Grabtuch hier . Rechts.: Lepta (Jahr 29 AD)-Münzen auf den Augenlidern? und hier? . Die Forschung kann weiygehend im Internet gefunden werdennternettet, z.B. hier, hier ,hier.

Im Jahr 1989 wurde Prof. Gonella, der wissenschaftliche Berater des Kardinals von Turin,

Das plötzliche C-14-Urteil des Vatikans im Jahr 1988 umging alle wissenschaftlichen Protokolle – und seine Datierung auf das Mittelalter ist falsch – im Vergleich zu Beweisen, die sich auf die Antike beziehen.
Textilstudien von Fotos der untersuchten Substanz stammen nach Europas führender Textilexperte nicht vom Turiner Grabtuch (Holger Kersten & Elmar Gruber, Langen Müller Verlag 1992).

Der Vatikan hat die Erlaubnis zur erneuten Probenahme kategorisch verweigert. Im Jahr 1989 wurde Prof. Gonella, wissenschaftlicher Berater des Kardinals von Turin, vom Statistiker van Haelst (S. 3) mit mindestens drei schwerwiegenden Abweichungen hinsichtlich der Informationen über die Größe der drei zur Analyse aus dem Leichentuch herausgeschnittenen Streifen vorgestellt. Gonella wurde wütend und schalt den Projektmanager Dr. Tite, British Museum, in sehr groben Wendungen. Prof. Gonella sagte, dass „die Kirche von einer Reihe von Menschen erpresst wurde, die alles getan haben, um uns dazu zu bringen, nein zu sagen; wir sollten sagen, wir hätten Angst vor dem Ergebnis der Analyse. Die Laboratorien haben sich sehr schlecht verhalten. Ich protestiere immer noch gegen ihr absolutes“ Ich habe ihnen direkt ins Gesicht gesagt, dass sie Mafiosi sind! „
Nach seiner Pensionierung erklärte Professor Gonella, dass er das Grabtuch von Turin für authentisch halte. „C-14-Tests wurden ohne Sorgfalt durchgeführt“! Keiner der Angeklagten antwortete auf diese schwerwiegenden Anschuldigungen.

1 Jahr später wurde Projektleiter Dr. Michael Tite, mit 1 Million Pfund und einer Professur in Oxford von anonymen Bewundern verliehen – und zwar am Karfreitag 1989!!!. Vor den C14-Untersuchungen hatte er von einem französichen Kollegen „mittelalterliche Stoffproben mit Ähnlichkeit mit dem Grabtuch bestellt

Die Geschichte des Grabtuchs wurde vom Historiker Ian Wilson geklärt: Der Jünger Thaddæus brachte das Grabtuch nach einem möglichen Briefwechsel mit Christus zu König Abgar V. von Edessa – jetzt Südtürkei.
Von hier aus wurde es nach Konstantinopel gebracht, wo es jeden Freitag ausgestellt wurde. Jedoch, während des skandalösen 4. Kreuzzugs wurde es von einem Tempelritter nach Frankreich gebracht. 1357 wurde es im Dorf Lirey von der Witwe des Oriflamme-Trägers in der berühmten Schlacht von Azincourt (Shakespeares Agincourt), Geoffroi de Charney, einem Neffen des letzten Schatzmeisters der Tempelritter, ausgestellt. Der Schatzmeister wurde 1314 von König Philipp dem Schönen nach der Auflösung des Ordens zusammen mit dem Grossmeister auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Von hier aus übernahm das Haus Savoyen das Grabtuch. Es wurde 1532 einem Feuer ausgesetzt – was die braunen Flecken auf dem Tuchhinterlassen hat. Danach wurde es in die Kathedrale von Turin überführt.

Der dänische Arzt Niels Svensson ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften rund um den das Turiner Grabtuch. Er hat das Buch „Das Wahre Gesicht“ geschrieben.

SoonsAmulet1

In diesem Video von 27 – 37 Min. demonstriert Dr. Peter Soons holographisch eine dreidimensionalen Platte am Hals mit den hebräischen Buchstaben ayn – aleph – nun, was auf Aramäisch, der Sprache Christi, Lamm bedeutet (Johannes 1:29). Das Lamm war das Symbol der ersten Christen für Christus. Sie schämten sich seiner Kreuzigung.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen nicht um dieses Beweisstück der Göttlichkeit Christi kümmern. Denn die Menschen kümmern sich nicht um Christus.

Die italienische Wissenschaftsgesellschaft ENEA hat die Bildgebungstechnologie mit dem stärksten UV-Laser der Welt nachgeahmt. Solche gab es in der Antike nicht, weshalb ENEA das Foto als übernatürlich bezeichnet.