Tegn på Kristi genkomst IV: Det store frafald: KFUM & K skilter med Satans-Logo: Se deres logos Drage/Satansøje

Ja, det store frafald er en realitet
Jesus spurgte med rette: „Finder jeg mon troen, når jeg kommer igen?“  (Lukas 18:8)“
Det store frafald, der skal gå forud for Dommedag omtales 7 steder i det Nye testamente (1. Tim. 4:1-3; 2. Tim. 3:1-5; 4:3-4; Jakobus 5:1-8; 2. Pet. 2:1-22; 3:3-6; Judas 1-25)
Det er dramatisk sket siden 2. verdenskrig – hvor zionisternes hemmelige verdensregering har ødelagt os i rigdom og velfærd som erstatningsreligion, hvorpå denne zionistregerings WEF anser os for sjæl- og viljeløse, hackbare dyr
 
Godt, at min gamle spejdertropsfører ikke ser dette. Eller har han mon erfaret det?
 
Jeg gentager fra min forrige artikel:
 

Tankevækkende er Deagels Logo: ”Satans øje”


Herom skriver frimurersymbolekspert Texe Marrs:Jeg har nævnt andetsteds, at et (nedadpegende) trekantsymbol, der indeholder et bogstav ‚Y‘ indeni, som deler det internt i tre trekanter, kaldes Dragons Eye eller Dragon’s Eye (Drageøje). Da frimureriet har sit altseende øje, som repræsenterer Satan, Dragen, har vi igen en forbindelse”.

Gudenåens Y´s Men´s Club
Y’s Men’s bevægelsen er et verdensomspændende kammeratskab af personer, som arbejder sammen i gensidigt respekt på basis af Jesu Kristi lære. Vi arbejder i fælles loyalitet over for KFUM.  Gennem aktiv tjeneste prøver vi at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden.

Gudenåens Y’s Mens Club startede i år 1992 og blev chartret 14. november 1992, det vil sige, at klubben denne dag blev medlem at ”The International Association of Y’s Men’s Clubs”.

Jeg har nu skrevet til Young Men´s Clubs internationale præsident, der er fra Vejle og hedder Ulrik Lauridsen.
Mit spørgsmål lyder, om de er kryptofrimurere – hvad deres logo kan antyde.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: