Ukraine-Krigen planlagt genvej til gennemførelse af WEF Great Reset/FNs Agenda 2030 gennem global fattigdom?

Her er en tankevækkende video med danske undertekster.

 Den sandsynliggør, at Rusland-Ukrainekrigen er WEFs værktøj til at indføre The Great Reset/den 4. Industrielle Revolution som banebrydende for FNs Agenda 2030.

Omdannelsen af vor verden (Agenda 2030) er allerede fremskreden i bæredygtighedens kommunistisk-hellige navn.
Iflg WEF bliver dette Great Reset langt værre end Covid-Krisen
 
Dette Reset skal bane vejen for. at Rothschilds  Bank for International Settlements (BIS) i Basel, kan ind føre dens globale møntfod CBDC, en kryptomøntfod, der tillader totalkontrol med alt og alle.
 USA kører nu et kontrolforsøg med CBDC.

I „Tragedie og Håb: En Verdenshistorie i Vor Tid“ 1976  afslørede insider Prof.  Carroll Quigley (Se år 1930) efter studier af US- Council on Foreign Relations´ arkiver følgende  om det internationale banknetværk:

De beføjelser, finanskapitalismen havde, havde et andet vidtrækkende mål, intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder – i stand til at beherske det politiske system i hvert land og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på feudalistisk vis af centralbankerne, som handler i forening, af hemmelige aftaler, der er opnået på hyppige private møder og konferencer.
Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, en privat bank ejet og kontrolleret af verdens centralbanker. „Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale bankfolk ville kontrollere og manipulere en nations pengesystem og samtidig lade det se ud til at være kontrolleret af regeringen“.

Krigen og CBDC-afprøvning  sker samtidig med tiltagende bankfallitter og styrtende aktiemarkeder. Tilfældighed??
Toppen af kransekagener en jødisk dommedagssekt, der hedder Chabad Lubavitch og her Den har et eneste mål: Ragnarok/Harmageddon  gennem aktiv opfyldelse af Ezekiel profetiet kap. 38,39 om overfald på og ødelægelse af det genoprettede Israel i de sidste dage.
Overfaldet skal ske ved en fyrste fra det yderste Nord ved Navn GOG i MAGOGs Land (græsk = fører) over Rosj, Mesjek og Tubal samt andre Folkeslag i det sydlige Rusland i allance med perserne.
Putin er jøde og Chabad lubavitcher (Dommedagssekt).
Paradoksalt blev han uddannet til agent i MI6 i London – og blev frimurer i Royal Arch og i 1993 der salvet som illuminaternes Antikrist på bestilling af Ashkenaton-Kulten –med det opdrag at overfalde Israel. Derpå tog Putins karriere raketfart.

Magdalenes historie: 9. februar. 2007 kl. 01.57
blev jeg rekrutteret til den britiske efterretningstjeneste i 1979. Jeg blev derefter brugt og misbrugt som  ‚zygote‘ (nedenfor) fra det tidspunkt frem.

Jeg blev også programmeret af denne frimurerkult (Royal Arch)til at salve Antikrist og derefter Messias.

De kongelige ærkefrimurere har et meget eklektisk syn på verden religioner, de allerværste og mest barbariske ritualer for at behage deres uanstændige smag.
De valgte deres ‚antikrist‘ i 1979 – en ung russisk officer fra KGB, døbt hr. Putin. Han blev ’salvet‘ i 1993 og steg hurtigt gennem rækker af KGB for at blive spionboss. Senere for at blive fungerende premierminister i Rusland og til sidst præsident, blev Mr. Putin valgt som ‚anti-Kristus‘ programmeret til at angribe Israel i Ashkenaton-kultens slutspil. (De har planlagt dette i så mange år.) – Se Ezekiel 38:39.

Ich wurde 1979 in den britischen  Nachrichtendienst rekrutiert. Ich wurde dann von diesem Zeitpunkt als „Zygote“ (unten) verwendet und missbraucht.

Ich wurde auch von diesem Freimaurer-Kult programmiert, um den Anti-Christen und dann den Messias zu salben.

Die Royal Arch Freimaurer haben eine sehr vielseitige Ansicht der Weltreligionen, die allerschlimmsten und barbarischsten Riten, um ihren obszönen Geschmäcken zu gefallen.

Sie wählten 1979 ihren „Anti-Christen“ – einen jungen russischen Offizier aus der KGB,  Herrn Putin genannt.

Er wurde 1993 gesalbt und stieg rasch in den Ränge des KGB auf, um Spionchef zu werden. Später, um fungierender Premierminister von Russland und schließlich  Präsident  zu werden.

Herr Putin wurde als „Anti-Christen gewählt, ‚ programmiert um Israel im Endspiel des Ashkenaton-Kults anzugreifen. (Sie planten dies seit so vielen Jahren.) – Siehe Hesekiel 38,39.

Ashkenaton-Kulten er den jødiske  Pilgrim Society efterkommere efter de kætterske jøder på pionerskibet „Mayflower“. Ashkenatonkulten omfatter  som anført den britiske kongefamilie (nedstammer ang. via horeungen Kong Edward VII fra Lionel Rothschild) og verdens storbankejere, der alle er jøder.

Putin er jøde og Chabad Lubavitcher og har forbudt sine lejemordere at dæbe Zelensky! Hans tarmkræft behandles med vestlig medicin trods sanktioner.
Zelensky er jøde og Chabad Lubavitcher
US-Vicepræs. Harris gift med Chabad lubavitcher Douglas Emhoff
Trump er jøde og Chabad lubavitcher – ligesom hans datter og svidersøn (Jared Kushner).
Rotschild/verdens finansfyrster, der regerer verden med penge, er Chabad Lubavitcher
Netanjahu er Chabad Lubavitcher og af dem udnævnt som Israels sidste
premierminister  og her og han har lovet Chabad-guru Schneerson at gøre sit bedste for som messias ben Josef at bane vejen for messias ben David  (Bibelens Antikrist)

 

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: