Tegn på Kristi Genkomst III: Chabad Lubavitch rabbi afslører hemmelig zionist-verdensordensregerings igangværende Gog-Magog-plan for 3. verdenskrig, der kun vil vare 12 minuter og dræbe 1/3 af verdens befolkning. US-efterretning Deagel: Året er 2025

 Chabad Lubavitch rabbi Alon giver en  rystende videofremstilling af, hvem der danner den hemmelige verdensregering/den „Nye Verdensorden„, der regerer politikere, dommere, banker, udløser alle revolutioner og krige, terror samt alle andre oganiserede ulykker i verden: Zionisterne gennem frimureriet.

Men Chabadnik Anawi har endnu mere rystende at sige. Det, han kalder et 200 år gammelt profeti fra en „stor“ rabbi er verdenshersKernes, Chabad Lubavitsch´s, plan, som nu iflg Anawi står foran sin dramatiske afslutning. Den bekræftes af USAs bedst underrettede efterretningstjeneste

Det følgende er kun for folk med meget stærke nerver
 

„3. Verdenskrig varer 12 minuter“

Måske endnu mere rystende er dette videoforedrag af chabadnik Anawi.
Se 4:35-8:35  samt 16:55 – 20:20 minutter intervallerne.

Her taler han om Gogs overfald på Israel i de sidste dage (Ezekiel 38,39). Anawi identificerer Putin som Gog  (der  af topzionisterne i Pilgrim Society er salvet til at være GOG

Endv. citerer han et 200 år gammelt profeti fra en „stor“ rabbi om, at denne krig vil vare 12 minutter – samt at i løbet af de flg. 12 måneder 1/3 af jordens befolkning vil dø, 1/3 være lemlæstet  og 1/3 overleve.

Endv. findes en hemmelig US-efterretningstjeneste, som hedder Deagel – der udadtil analyserer de mest moderne våbensystemer.

Deagel får sine efterretniger fra bl.a. CIA, FBI  og USAs udenrigsministerium og anses for at være USAs bedst underrettede efterretningsvæsen. Mr.Edwin  Deagle (sådan hed stifteren) var medlem af USAs hemmelige regering, Council on Foreign Relations,  og fra 1944 vice-forsvarsminister under præs. Clinton.

Deagel har i årene 2013 – 2020 hvert år udsendt en bemærkelsesværdig befolkningsprognose: I alle årene angives befolkningen i vestlige lande i år 2025 pludselig at være reduceret til ca. 1/3 af de nuværende befolkningstal.

Mærkværdigvis tager befolkningstallene ikke af i Rusland, Kina og den øvrige verden – ned undtagelse af Israel. Dette udelukker en plandemi med kendte vira

SKAL DET SKE I ÅR 2025?

Tankevækkende er Deagels Logo: ”Satans øje”


Herom skriver frimurersymbolekspert Texe Marrs: ”Jeg har nævnt andetsteds, at et (nedadpegende) trekantsymbol, der indeholder et bogstav ‚Y‘ indeni, som deler det internt i tre trekanter, kaldes Dragons Eye eller Dragon’s Eye (Drageøje). Da frimureriet har sit altseende øje, som repræsenterer Satan, Dragen, har vi igen en forbindelse”.

Hvad der har rystet mig var, at vi tog mit barnebarn med til børnedyrskue. Det var arrangeret af KFUM-spejdernes voksenafdeling. Deres logo var Satans øje med pilen gående nedenud af trekanten – hvilket er et yderligere frimurersymbol på satanstilbedelse. Til mig sagde arrangørerne., at de ikke beskæftigede sig med Kristus, men holdt nogle gemytlige gilder! (I modsætning til min gamle spejdertropsfører)

Her er trøsten: Matthæus 24
Lukas 21

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: