Covid19-vaccineprofeterne Randrup Thomsen og Peter Geislings kolde fødder. Vel lyttet til verdens førende vakcinefremstiller: Superresistent virus vil dræbe hundreder af millioner pga. massevaccination

Nu får „eksperterne“ kolde fødder: De har åbenbart lyttet til verdens førende vaccineudvikler van den Bossche, der siger, at jo mere vi vaccinerer, desto mere udvikles der virusresistens og udvikling af en super-monstervirus, som intet virker på – og som vil slå hundreder af millioner af mennesker ihjel – først og fremmest de vaccinerede, fordi de ikke har udviklet naturlig resistens med immunhukommelse.

Hør hvad vaccineprofeterne prof. Allan Randrup Thomsen og og Dr. Peter Geisling advarer om nu

The Lancet: Rapidt faldende antistoftiter efter 2. vaccination Beskyttelsen væk efter 6-10 uger!

Israel har begyndt 3. vaccination d. 29. juli- og straks er smittetallene eksploderet (grøn linie). USA, Tyskland og Frankrig følger nu efter – og Danmark ved nytårstide.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er new-covid-cases.png

Ikke nok med det: USAs CDC finder, at 3/4 af de nu „smittede“ såkaldte „Covid19“ patienter (sommerforkølelse) er fuldt vaccinerede. Også vaccinepave Fauci indrømmer, at de vaccinierede smitter og bliver smittet lige som de uvaccinerede.
ECDC viser, at i de lande, der har højest vaccinationsrate er „smitteraten“ højest

Verdens vaccinationsrate (doser pr. 100 personer) ifølge The New York Times 22. Juli 2021.


EDC-anmeldte Covid19 smittetal d. 22. juli 2921

Det er allerede alt for sent, at Randrup og Geisling får bondeangermen tænk jer dog alvorligt om, før I tager 3., 4., 5. osv. vaccination, der allerede med stor sandsynlighed vil føre til autoimmunsygdom og død pga. overstimulering af immunsystemet

Lyt til denne meget alvorlige advarsel fra prof. Sucharit Bakhdi, Mainz: Overstimulation af immunsystemet med autoimmunsygdomme, cytokinstorme og virusresistens samt død: Jo flere vaccinationer – jo større er risikoen!

Denne fortsatte vaccinering er SELVMORD!

Og den anbefales af SSI, Sundhedsstyrelsen samt statsministeren – og selveste Pave Frans! – som supervåbnet mod en sommerforkølelse.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

3 Kommentare zu „Covid19-vaccineprofeterne Randrup Thomsen og Peter Geislings kolde fødder. Vel lyttet til verdens førende vakcinefremstiller: Superresistent virus vil dræbe hundreder af millioner pga. massevaccination“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: