Journalist Carl Henrik Rorbecks Knivskarpe, Dokumenterede Dissektion af Regeringens Kriminelle Covid19-Bedrageri

Her er et rystende video-interview med journalisten Rorbeck, der burde kunne få selv de mest medie-hjernevaskede danskere op af lænestolen.

Rorbeck påviser bl.a. coronapandemien som ren svindel baseret på den notorisk ubrugelige PCR-test , der ukvantificeret producerer 97% falske „positive smittede“, ved ikke at bruge cut-off værdi på højst 30 Ct (formeringscycler). I stedet bruger man i DK cut-off ved Ct28 – i Tyskland op til Ct. 45, hvorved man producerer alt, alt for høje „smittetal“ – højst 10% af dem er smittefarlige. (Det fund gjorde New York Times strider mod Facebooks „samfundspolitik“, der altså erklæret ikke bringer sandheden. Man gør derved raske, symptomløse personer „syge“, der „kræves i isolation“. Alle er faktisk syge indtil det modsatte er bevist.

Kary Mullis er opfinder af PCR-testen og erklærer testen for ubrugelig til sygdoms/virusdiagnostik. Mullis er nobelpristager

Rorbeck påviser overtrædelse af menneskerettigheder endog på det juridiske plan.
Med love og bestemmelse i hånd viser han, at bestemmelsen i epidemiloven af 15. marts 2020 om tvangsbehandling går videre i den nye epidemilov pga, sundhedsministeriel bestemmelse af 13. jan. 2021.

Han påviser v.hj.a. tal fra Sveriges officielle Statistik, at der er på ingen måde er tale om overdødelighed i det liberale Sverige, der ikke har lukket ned eller tvunget folk til at bære masker.

Han fortæller, at der i Danmark er døde 400 personer på 82 år i gennemsnit (gennemsnitslevealder opgives til 81 år) AF covid19men diagnosen Covid19 er stillet med dokumenteret ubrugelig PCR-metode.

På sygehus har man konstateret „covid19“ positivitet hos samme knoglebrudspatient 5 gange. Det batter jo i statistikken!

Sundhedsstyrelsen har frarådet at lukke samfundet ned pga. en så ringe dødelighed.
Statsministeren har ikke kunnet dokumentere, hvilke myndigheder, der tilrådede hende at lukke ned!

Rorbeck viser, at det fatale vaccinepas blev planlagt af EU allerede 2018 – 2 år før pandemien

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

Rorbeck er medlem af en gruppe, der vil stævne regeringen for uberettiget overtrædelse af Grundloven i forbindelse med censur på sociale medier: Regeringen har uddelegeret censur til disse medier – dikteret dem, hvad de skal bortcensurere, hvilket fremgår af stereotype standardsvar ved forespørgsler til medierne om deres retningslinier. Det har regeringen ingen lovhjemmel til. Før sådant indføres og nedlukning gennemføres, skal Europarådet sanktionere. Regeringen har ikke spurgt Europarådet

Regeringen har tvunget Sundhedsstyrelsen til at lave en liste over farlige sygdomme, der kan hjemle tvangsbehandling på sygehuse eller anden institution:
Allerøverst på denne farlighedsliste står Covid19, der MÅSKE har slået 400 gamlinger over gennemsnitslevealderen ihjel.

Derefter følger sygdomme som Ebola, behandlingsresistent tuberkulose (importeres med indvandringen), pest og andre sygdomme med meget høj dødelighed

Med sin velunderbyggede, kolossale viden bekræfter Rorbeck store dele af det, jeg har skrevet gennem det sidste år,

Kristi Genkomst – Storpolitik. Velkommen

Opdateret 07. 04. 2021

Nye ind-læg vil blive vist her nederst – ses permanent i højre margin .

Vi er besat af en usynlig satanistisk magt (Johs. 8:44), den samme magt, som Kristus var oppe imod. Begivenhederne styres af den farisæisiske verdenssekt, Chabad Lubavitsch og her. Dens mål er at fremskynde deres politiker-messias´, ben Davids, tilsynekomst ved at opfylde ​​bibelske endetidsprofetier om Harmarmageddon/Gog-Magog krigen. Bibelen er deres arbejdsprogram. Ben David skal gøre Israel til verdenshersker. De kalder denne kristenfjendtlige kommunistiske udvikling „Den Nye Verdensorden“ – som blot er fariæernes/rabbinernes ældgamle bestræbelse på at regere verden gennem en global Sovjet-Union (Salmer 2:7-9).
Frimurer-verdenseliten, Trump-klanen, Benjamin Netanjahu og Putin er medlemmer af denne sekt.
Men dette giver håb: Det er centrale led i de bibelske profetier, der skal opfyldes som tegn på Kristi snarlige genkomst. Han er den eneste, som kan stoppe den satanistiske Nye Verdensorden og her, for hvilken EU er modellen og her.

Israels ministerpræs. Netanyahu fik i 1984 tildelt rollen som ben Josef af Chabad-guruen, Rebbe Menachem Schneerson. Og mange jødiske rabbier mener, at Netanyahu er ben Josef, der skal overgive nøglerne til ben David, når Netanyahus regering falder. Rabbi Levi Sudri siger: “Rabbi Schneerson fortalte Netanyahu, at han ville komme til at give scepteret til Melech HaMoshiach (messiansk konge, dvs. Moshiach ben David)”.

Chabad Lubavitch-rebbe Menachem Schneerson har sine trofaste efterfølgere – og de inkluderer den israelske premierminister Binyamin Netanyahu – i sin hule hånd, ligesom en vis anden leder af jødisk oprindelse i det 20. århundrede havde et andet folk i sin hule hånd. Se i denne video Schneersons karismatiske opførsel – og hvordan han kalder sig Moschiach, Davids søn (ben David), der skal besejre hedningerne og gøre sig selv og Israel til verdens hersker (se 7:40 min. – ud).
Derfor tror chabadnikerne, at Schneerson vil genopstå.

Den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der kontrollerer verden incl. Det Hvide Hus og Kreml , bruger altså Bibelen som arbejdsprogram: Den jødiske messias, ben David, er et menneske, en snu politiker – chabadnikerne mener den undtagelsesvis genopstandne rebbe Menahem Schneerson, der skal gøre Israel til verdens hersker. Men Chabads tegn er de samme som i forudsigelserne om Kristi genkomst – for de er Bibelens messiastegn.

Med Chabad Lubavitch er bibelberetningerne om Kristi Genkomst blevet et konkret storpolitisk og militært anliggende.

Lukas 21:7 „Mester, hvornår skal det ske?« spurgte de. »Hvad er tegnet på, at det disse ting skal ske?«
20 „Når I ser Jerusalem omringet af krigshære, da ved I, at byens  ødelæggelse er nær. 22Da vil retfærdigheden ske fyldest, og den straf, som profeterne har advaret om, vil blive til virkelighed. 31Således kan I også vide, at Guds rige er nær, når I ser, at alt dette begynder at  ske“.

Matth. 24:6 I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer, for det må komme således, men det er endnu ikke afslutningen. 7 Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv både her og der. 8Men alt dette det er kun  veernes begyndelse. (Forudsætter  massekommunikation).

Når I ser disse ting ske, kan I skønne, at , at hans komme er nær for døren“ (Matth. 24:32)

15 Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’, som profeten Daniel taler om, stå på hellig grund ….  bliver det så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22Hvis ikke Gud afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Men nu bliver de afkortet for de udvalgtes skyld.
29 Straks efter trængslen i de dage skal solen forformørkes og månen ikke skinne. Stjernerne vil falde ned og himlens kræfter rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen , og alle jordens folkeslag vil jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.3 1Og han skal sende sine engle ud under mægtig basunklang  for at samle sine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

*

Er Kristi opstandelse blot en myte, der ganske vist i løbet af et øjeblik forandrede hans disciple fra kujoner til dødsforagtende helte?
Eller er opstandelsen og dermed Kristi guddommelighed en realitet med hvad deraf følger for os og for afslutningen af den verden, som vi kender i dag?
Det er spørgsmål, som enhver må stille sig selv
for det er meningen med livet.

Headeren viser Torino-Liglagenet, der efter al sandsynlighed er Jesu Kristi Ligklæde og her og her og her med et spøgelsesagtigt 3-dimensionalt fotografisk negativ af en romersk korsfæstet mands ryg- og forside. Det fotografiske negativ er altså et positiv med en utrolig detaljerigdom, der bekræfter evangeliernes passionsfremstilling og dermed pålidelighed.

Ligklædet er anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene – endda af Italiens videnskabsakademi, ENEA, erklæret for „overnaturligt„. Ligklædet bliver således til Kristi visitkort og bevis på hans guddommelighed – noget ingen anden fra før fototeknikens opfindelse har kunnet efterlade.
Torino-Liglagenet ophøjer troen til viden.

Ligklædet og evangeliernes passionsafsnit fortæller den samme nøje samstemte historie, som også bekræftes ved, at Kristi disciple i et nu forandrede sig fra at være kujoner til at være dødsforagtende helte. Deres begrundelse: De havde set og rørt ved den genopstandne Kristus og han sår – og set ham i fin form uden sårfeber ug uden at halte 2 dage efter hans korsfæstelse:

Jeg har beskrevet korsfæstelsen og ligklædets historie samt det 3-dimensionale foto på ligklædet her og her og her og her .
Jeg konkluderer, at Kristi opstandelse er et uomgængeligt, videnskabeligt bevist faktum.

Negativ af det 3-dimensionale fotografiske negativ (ovenfor) på Torino-liglagenet, som er erklæret ægte af alle videnskabsgrene.
Pias foto 1898

Jesu Kristi genkomst kan være nært forestående – men ingen kender dagen uden Gud, ikke engang Kristus kendte den.

Kan man tænke sig, at Kristi genkomst finder sted i vor tid?
Mange har forsøgt sig med datering – taget grueligt fejl og derved gjort genkomsten til en urealistisk fiks ide hos de fleste.

Nogle hævder, at Kristus allerede hemmeligt er kommet, hvilket strider mod Kristi udsagn om, at hans genkomst vil være sådan at alle kan se den (Matth. 24:26,27).

Men Kristus opfordrede os til at holde udkik efter tegnene – som til dels er af storpolitisk natur med krig indtil enden (Lukas 21, Matth. 24). Kan følgende tegn/profetier være ved at indtræffe?
Kristus bekræftede (Matth. 5:17-21) profetierne, dermed også disse:
1) Damaskus og Syrien bliver til en grushob, der aldrig genopbygges (Esajas 17). Derpå følger Israels undergang.
2) I de sidste dage invaderer og ødelægger en stormagt fra det yderste nord, fulgt af mange folkeslag, deriblandt persere og libyere, de fra alle folkene genindsamlede israeliter og deres genopbyggede land (Ezekiel 35-37). Derpå griber Gud ind (Ezekiel 38,39).
3) En Verdenskrig følger (Jeremias 25, Matth. 24, Lukas 21)

Det er denne politiske og militære udvikling inden for rammerne af farisæernes dvs. illuminaternes ældgamle „Nye Verdensorden“ (NVO), som denne blog vil beskæftige sig med.
Udtrykket farisæere er i dag lige så gyldigt som på Kristi tid: Farisæerne har forfattet Talmud og her, som er grundlaget for jødedommen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign.png

Dertil kommer, at frimureriet er jødedom for ikke-jøder og her. Derigennem regeres verden.
Vore toppolitikere er frimurere – og arbejder for farisæernes nye verdensorden, der også er FNs program hvis formål er en Chabad Lubavitch styret én-verdensstat med FN som regering underlagt City of London gennem et væv af 36 superloger. Lucifer  (Esajas 14:12-14) og her er Frimurerernes og dermed også farisæernes gud (Joh. 8:44 og Matth. 23:33). Frimurertoppen i City of London er frankistisk-luciferisk og dyrker den „Hellige Synd“.

Jagten på din sjæl
Illuminaternes jagtgevær er Tavistock Instituttet i London.

Tavistock Institute´s opgave er på vegne af illuminaterne at sørge for Vestens sociale omstrukturering til ateistisk én-verdenskommunisme/én-verdens-Sovjet-Union.

Der er ikke plads til Kristus i én-verdensstaten – derfor skal alle mindelser om Kristus udryddes. Og det sørger „vore“ illuminat-kontrollerede medier for.

Kristus forudså dette. Derfor spurgte han i Lukas 18:8 “ Men når jeg kommer, mon jeg så finder troen på jorden?”
Det gør han ikke, hvis han tøver meget længere! Kabalisterne Kurt Lewins og Sigmund Freuds Tavistock Institute´s luciferiske kræfter er på spil for at dræbe al erindring om Jesus Kristus og hans lære – som anført i farisæerne Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6-punkts-illuminatprogram.  Freuds syge sind, svindel og kabbalistiske menneskeforagt kan man læse om her.

Denne målsætning bliver hastigt opfyldt med NVOs omsiggribende ateisme: Selv i det tidligere ærkekatolske Spanien går kun 22% til messe.
Som den ungarske premierminister, Viktor Orban siger: (linket nu slettet!) „Uden beskyttelsen af vores kristne kultur mister vi Europa, og Europa vil ikke længere tilhøre europæerne”. Hvilket netop også er NVOs mål.
Vejen til énverdens-superstaten går ang. iflg. illuminat-frimurerguruen Albert Pike (1871) gennem 3 verdenskrige og her. Disse skal få de overlevende til endegyldigt at vende Kristus ryggen og „desillusionerede vende sig til den luciferiske doktrins klare lys„.

EU-ledere skriger efter at få denne farisæernes og deres frimurervasallers sataniske Tavistock-hjernevaskede Nye Verdensorden indført jo før desto bedre!

Det Røde Dyrs Mærke – Åbenbaringen 13:3, 16, 17, 18
Mange mener, at covid19-vaccinerne rummer „Dyrets mærke på pande og højre hånd“  (Åbenbaringen 13:3, 16. 17, 18). Ordet corona´s alfabetiske talværdi er jo i hvert fald 66 – mens Dyrets navns tal angives at være 666.

Her er et par muligheder: Jim Corbett siger, at vaccination bringer denne for øjet  usynlige kode, som kan aflæses med smartphone:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.png

I Sverige løber tusindvis af folk rundt med mikrochips i højre hånd.

Vaccineforbryderen Bill Gates´ Microsoft har indgivet patentansøgning vedr.  et tanklæsersystem, der v.hj.a. en sensor på et individ kan aflæse biometriske parametre i forbindelse med syns- eller høreindtryk. Parametrene sendes så via chip   til et af de 500 specialsatelliter, som Gates netop har opsendt. Derfra sendes parametrene til  centralt laboratorium til fortolkning. Ønsket sympatisk reaktion kan udløse krypto-„penge“ som belønning. Og modvilje???

Men tydeligst taler Vaccine-Modernas hjemmeside 
Moderna meddeler, at man med deres mRNAs DNA-genmodificerende vaccine gør alle vore celler til computersoftware, der kan styres fra Moderna´s (illuminatbankernes) centrale computer.
Samt at der kan være flere andre genændrende mRNA-elementer i vaccinerne!!
Dvs.: Den vaccinerede har celler med helt andre egenskaber og funktioner end Skaberen planlagde med ham. Dette muliggør styring af hjerneceller: DYRETS MÆRKE. 
Som Zero Hedge formulerer det: Vi Har solgt vore sjæle til videnskaben – og så til vaccinerne.

Jagten på vor fysiske eksistens – Georgia Guidestones
De mystiske Georgia Guidestones har også indskrift på babylonisk, klassik græsk, sanskrit, og ægyptiske hieroglyfer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener og peger hen mod de babyloniske mysterier og her Stenene er opstillet, så de markerer solbegivenheder (Baal = Solgud).

Det første bud til verden efter den globale katastrofe er: Hold menneske-heden under 500 millioner:

Altså: Hvad har eliten tænkt sig at gøre med de øvrige 7 milliarder af dagens verdens-befolkning?

De mystiske  Georgia Guidestones  indeholder også indskrifter på babylonisk, klassisk græsk samt sanskrit og egyptiske hieroglyffer – sprog, der er vigtige for okkulte ordener, der henviser til de babylonske mysterier. Stenene er arrangeret på en sådan måde, at de markerer solhændelser (Baal = solgud)

Vigilant Citizen skriver: Georgia Guidestones er et moderne rosenkreutzer (Jesuitisk/ophav til moderne frimureri) manifest, der kræver (eller meddeler) en drastisk ændring i den måde, verden styres på. Monumentet er af stor betydning for forståelsen af de kræfter, der skjult er udformet i dagens og morgendagens verden. Det materialiserer i sten den afgørende forbindelse mellem hemmelige samfund, verdenseliten og dagsordenen for en ny verdensorden. Presset for en verdensregering, befolkningskontrol og miljøisme er emner, der i dag diskuteres dagligt i aktuelle begivenheder.
Georgia Guidestoned foreskriver mindre end 500 mio. mennesker på denne jord – altså ca. 6.6% af den nuværende verdensbefolkning. Hvad bliver der af resten?

Stærke okkulte kræfter arbejder gennem frimureriet/politikere på verdens undergang og den imaginære jødiske Messias´- ben Davids – komme med bibelprofetierne som arbejdsprogram. Men derved opfylder de tegnene på Kristi genkomst.

Nu opfylder illuminaterne gennem den politiske covid19 pandemi Åbenbaringens kap. 13:16,17,18 om Dyrets mærke som forudsætning for at kunne handle: Bill Gates opsender 500 satelitter, der skal registrere hjernekurver og vores lokalisation fra de mikro/nanochips, som bliver sprøjtet ind i os med coronavaccine. V.hj.a. Microsoft Patent 2020 060606 vil man så ang. kunne læse vore tanker og belønne eller straffe dem

Præs. Trump vil sætte hæren ind til 2 tvangsvaccinationer af hver amerikaner. Forsvarsministeriet har bestilt 660 doser vaccine med RFID-chips

Vigilant Citizen bringer også fra vægmalerierne i Denver Air Port illumina-ternes budskab om deres folkereduktion gennem krig.

Når man ved, hvad der foregår og hvorfor, behøver man med det kristne evighedsperspektiv for øje ikke at være bange – ikke engang for døden.

EU Bestellt Vakzine gegen Covid19-Mutationen“ – 2022 und 2023 zu Liefern: Die „Harte“ und Repressive/unterdrückende Pandemie Wird Weitergehen

Seien Sie versichert: Der Covid-Irrsin läuft bis 2023 weiter – mit Vakzinen gegen „Mutationen des Covid 19 Vakzins“ – eine ewige Einkommensquelle für die Impfstoffhersteller und Unterdrückungsmethode für die Freimaurerpolitiker. Und das obwohl die Impfstoffe bislang wirkungslos sind – so dass die Politiker nicht einmal die Geimpften freizulaufen wagen.

Handelsblatt 14. April 2021: Die Coronakrise bleibe „eine ernste Bedrohung“, sagte von der Leyen. „Wir führen ein Rennen gegen die Zeit.“ Je schneller es gelinge, etwa 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, desto besser stünden die Chancen, die Pandemie zu besiegen.

Außerdem verkündete von der Leyen, dass die EU-Kommission mit Biontech/Pfizer über weitere 1,8 Milliarden Dosen verhandelt. Die ersten Dosen dieser Bestellung sollen zum Jahresende ausgeliefert werden, die restlichen in den Jahren 2022 und 2023. Die EU will sich damit gegen Mutationen des Coronavirus wappnen und Vorräte für Auffrischimpfungen anlegen.

Für den weiteren Kampf gegen das Coronavirus will sich die EU auf die Beschaffung von mRNA-Impfstoffen konzentrieren, da bei diesen bisher keine Diskussionen über gefährliche Nebenwirkungen aufgekommen sind und sich die mRNA-Technologie im Kampf gegen Virusmutationen als besonders flexibel erweist. Von der Leyen beschrieb insbesondere die Unternehmen Biontech und Pfizer als sehr zuverlässig.

Bemerkungen
Von der Leyen serviert uns hier eine ungeheuerliche Lüge: Die Impfstoffe leisten keinen Schutz bringen dafür viele gefährliche NebenKurzzeit- Nebenwirkungen bei 0,4-0,5 % der Geimpften.
Ausserdem höhere Sterblichkeit und hier sowie Anfälligkeit für „Mutationen“und hier!
Tatsächlich besteht Proportionalität zwischen Anzahl der Geimpften und Anzahl der „Angesteckten“ (sehen sie über die ignorierte quantitierte PCR und hier und hier.

Aber vor allen Dingen bestätigt von der Leyen, dass der ideologische Pandemiewahnsinn mit „harter Repression/Unterdrückung“ – wie von dem deutschen Innenminister velangt – bis mindestens 2023 weiterlaufen wird – wahrscheinlich bis 2025-28 und hier und hier, wo unsere Bevölkerungszahlen sowieso auf 33% reduziert werden sollen und hier.

Indien: Ansteckungsfälle Steigen Proportional mit Anzahl der Impfungen. Schreckpropaganda: Cov19-Sterblichkeit 8-Mal Geringer als für saisonale Grippe

Activist Post 4. Mai 2021 Indien ist derzeit Zeuge eines „COVID-19“-Anstiegs von beispiellosem Ausmaß, mit einem angeblich dreifach mutierten Stamm, der die Gesundheitsinfrastruktur des Landes bis an die Grenzen dehnt. Die Unsicherheit, die über der Nation herrscht, wird durch mediengezeigte Absendungen von Leichen in Leichenhäusern noch verstärkt, von Menschen, die tot auf die Straße umfallen; von verzweifelten Seelen, die von ihren Balkonen springen; und von Leichen-Scheiterhaufen im ganzen Land. In diesem Fall wird es keine öffentlich-rechtliche Big-Tech-Zensur geben.

Dies ist angeblich Wuhan 2.0. Jedem Social-Media-Süchtigen wird der Gedanke verzeiht, dass die 1,3 Milliarden Einwohner Indiens vor Jahresende einen Rückgang erleiden könnten.

Kann man daraus schließen, dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen vermehrten Impfungen und Infektionen besteht?

Dies ist nicht das erste Mal, dass gentherapeutische Therapien neue virale Chimären hervorrufen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab kürzlich zu, dass ein von der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) unterstütztes Impfprogramm für einen neuen Polio-Ausbruch in Afrika verantwortlich war. Die üblichen Verdächtigen steckten auch hinter einer impfbedingten Polio-Welle in Pakistan und Afghanistan.

Impfstoffe, die tödliche Ausbrüche der Krankheiten verursachen, die sie ausrotten sollen, sind ein Phänomen des 21. Jahrhunderts – das Ihnen von einer unheiligen Allianz aus Big Tech und Big Pharma gebracht wurde. Dabei entstehen neue Mutantenstämme oder „von Impfstoffen abgeleitete Viren“, die noch wirksamere Impfstoffe erfordern, die Big Tech größere Gewinne und Hebel der globalen Kontrolle bringen. Auf diese Weise versucht die Davoser Kabale, in einem Jahrhundert, das sonst von Asien dominiert werden sollte, relevant zu bleiben. Indien könnte das erste asiatische Opfer von Big Techs Great Reset gegen den Osten sein.

Eine kürzlich von der Universität Tel Aviv durchgeführte Studie könnte weitere Aufschluss über Indiens bizarren Aufschwung geben. Es scheint, dass diejenigen, die mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft wurden, 8-mal häufiger an der neuen südafrikanischen Variante von COVID-19 erkranken als Nicht-Geimpfte.

Die in Indien (auch) verwendeten Impfstoffe Covishield (Oxford University-AstraZeneca) und Covaxin (Bharat Biotech) haben möglicherweise einen ähnlichen Effekt erzielt.

Dr. Harvey Risch, Professor für Epidemiologie an der Yale University, hat geschätzt, dass über 60 Prozent aller neuen COVID-19-Fälle unter den „Geimpften“ auftreten.

Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident Pfizers, befürchtet ein alarmierenderes Ergebnis, das die Möglichkeit einer „massiven Entvölkerung“ einschließt. Dies sind keine durchschnittlichen Verschwörer im Keller!

„Der Impfstoff“, um Francis Bacon zu umschreiben, „scheint jetzt schlimmer zu sein als die Krankheit selbst.“ Genbasierte Impfstoffe eröffnen eine Büchse der Pandora, die Systemtheoretiker als „Emergenz“ bezeichnen. Der menschliche Körper ist ein komplexes System, das unvorhersehbar auf Interferenzen auf den meisten Substratebenen (oder genetischen Ebenen) reagieren kann. Infolgedessen können mutierte Virusstämme neben unvorhergesehenen Nebenwirkungen auftreten. Dies erleben wir weltweit.

Bemerkungen
Impfungen gegen die Grippe 2019/20 schützen natürlich nicht vor der Grippe2020/21. Es geht um Vakzine, die nachweisbar wirkungslos und hier und hier, und hier und hier und hier sind – und zwar wegen
einer wenig ansteckenden und wenig tödlichen, nun ausgebrannten und durch andere Viren ersetzten Krankheit?
Eher scheinen die Geimpften anfälliger zu sein und hier – und haben höhere Sterblichkeitsrate und hier und hier.

World / Countries / India Last updated: May 05, 2021, 22:05 GMT

Worldometer

 India

Coronavirus Cases:

21,070,852

Deaths:

230,151

Recovered:

May 5 (GMT)

Updates

  • 412,618 new cases and 3,982 new deaths in India [source]

In Indien sterben ang. z. 18.271 Personen pro Woche – oder 950.092 pro Jahr – sollte die Grippe so lang andauern = 0,07% der Bdvölkerung von 1,35 Milliarden

Das würde de facto im schlimmsten Fall 9500 = 0,0007 % echte „Covid19-Tote in der Bevölkerung / Jahr „bedeuten. Das sollte doch keine Hysterie erregen.
Am 5. Mai waren in Indien 230.151 MIT Covid gestorben= 0,017% der Bevölkerung – 8-mal weniger als in einer üblichen Grippe-Epidemie, wo die Sterblichkeit 0,12% heisst. Man muss dabei aber bedenken, dass nur 1% der angegebenen Todessfälle AN „Covid19“ zurückzuführen sind.

Die Sterblichkeit in Indien war nie niedriger als heute. D.h. Schreckpropaganda.

Indien wird nun als neues Schreckbild hervorgehoben: Das mutiertes Virus werde natürlich auch uns anheim suchen und Verlängerung der Lockdowns, Maskentragen usw. „rechtfertigen“ bis die „Grosse Nullstellung“ durchgesetzt ist.

Støt Overlæge Kim Varmings Borgerforslag om at Skrotte Vaccinepas

04/05/2021 08:15

180 Grader, Lars Bjørknæs

Kim Varming har under coronapandemien været en af de mest udtalte kritikere af regeringens restriktioner, hvilket han i dén grad fortsætter med.

Det er de færreste overlæger, der har blandet sig i debatten under coronadebatten. Hvis det endelig har været tilfældet, har det typisk været for at bakke regeringens politikker op.

Men sådan har det langt fra været med Kim Varming, der til dagligt arbejder som ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital. Ligesom han også er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på universitetet, hvor han underviser i klinisk diagnostik og immununologi.

Men nu forsøger Kim Varming også at få sin kritik af den politiske linje op i Folketingssalen, da han er medstiller af et borgerforslag om afskaffelsen af coronapas.

Fremragende start for overlægens borgerforslag

Ifølge borgerforslaget, som på trods af kun at have to dage på bagen allerede har opbakning fra over 3.000 medunderskrivere, lyder det blandt andet, at der ikke er nogen videnskabelig dokumention for coronapassets indførelse og brug.

I afslutningen af borgerforslaget hedder det samtidig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem problemerne ved brugen af coronapasset og effekten :

  • Der foreligger således ikke et rationelt grundlag for indførelse af et coronapas, men gener og ulemper er betydelige. – Beslutningen om etablering af et coronapas skal derfor straks ophæves.

På trods af den gode start for borgerforslaget, er der dog stadig langt til, at Folketinget tvinges til at skulle tage stilling til dets indhold. Det skyldes at kravet er digitale underskrifter fra mindst 50.000 danskere.

Her kan man støtte borgerforslaget

DK Viser Uafhængighed: Frasiger sig J & J-Vaccine på Grund af Risikoen for Blodpropper = 0,000002% – men Tillader Moderna / PfizerBiontech-Vacciner at Fortsætte med >200 Gange Højere Risiko for Blindhed

Efter AstraZeneca DNA-vaccinen har Danmark nu klogeligt annulleret J&J DNA-vaccinationer.

Og det selvom CDC i USA har godkendt vaccinen til trods for 15 specielle blodpropper blandt 8 millioner vaccinerede =
0,000002%.

Jeg er glad for, at mine sundhedsmyndigheder vurderer situationen på denne måde og ikke følger USA på slavisk vis:
Der er simpelthen en højere risiko for alvorlige bivirkninger af denne vaccine end det forebyggende potentiale ved at bruge vaccinen.“
Langsigtede bivirkninger vil utvivlsomt bekræfte dette.
Så Sundhedsstyrelsen vurderer altså risikoen for ikke at vaccinere til at være meget lav.

Men nu opstår spørgsmålet: Er forholdet mellem risiko og gevinst større med Moderna og PfizerBiontechs Comirnaty-vacciner?

Den 5. maj 2021 var der administreret omkring 150 millioner doser af Covid19-vaccine i Europa.
Den 3. maj rapporterede VigyBase et antal af 623.804 vaccineanmeldte bivirkninger indsendt til begge søgninger på PfizerBiontechs Comirnaty og Moderna COVID-19 vaccine – se nedenstående tabel.

Indtil videre betyder dette 0,42% kortsigtede bivirkninger pr. dosis – dvs.betydeligt mere pr. person (+ ikke anmeldte bivirkninger). Som tidligere øjenlæge bemærker jeg de undertiden alvorlige øjenkomplikationer – inklusive 303 tilfælde af blindhed = 0,0002%.

Risikoen for blindhed er derfor 200 gange større med de dominerende Moderna- og PfizerBiontech-vacciner end risikoen for blodpropper med J&J-vaccine (og AstraZeneca)

Da vaccineoverskuddet faktisk estimeres til at være lavt – hvorfor accepterer man så den 200 gange større risiko for blindhed for vacciner, der er påviseligt ineffektive og her og her, og her og her og her, ja dødbringende og her på grund af en lidet smitsom og lidet dødelig sygdom, nu udbrændt og erstattet af andre vira?

Som alt andet i denne pandemi er dette uforståeligt.

PfizerBiontechs Comirnaty indeholder aktiv (e) ingrediens (er): Covid-19 vaccine.
Resultatet er angivet for den eller de aktive ingredienser.
Samlet antal hentede bivirkningsposter: 623804.

BIVIRKNINGER

Blod og lymfesystem (25845)
Hjertesygdomme (23695)
Medfødte, familiære og genetiske lidelser (175)
Øre- og labyrintlidelser (17190)
Endokrine lideler (379)
Øjensygdomme (20637)
Mave-tarmkanalen (148338)
Generelle lidelser og indgivelsessteder (423844)
Lever og galdeveje (717)
Forstyrrelser i immunsystemet (6921)
Infektioner og angreb (31157)
Skader, forgiftning og proceduremæssige komplikationer (19382)
Undersøgelser (44714)
Metabolisme og ernæringsforstyrrelser (15010)
Lidelser i bevægeapparatet og bindevæv (216670)
Benigne, ondartede og uspecificerede svulster (inkl. Cyster og polypper) (438)
Nervesystemet lidelser (304996)
Graviditet, puerperium og perinatale tilstande (511)
Produktproblemer (996)
Psykiske lidelser (25151)
Nyrer og urinveje (4027)
Reproduktionssystem og brystlidelser (5426)
Luftveje, thorax og mediastinum (56619)
Sygdomme i hud og subkutan væv (82962)
Sociale forhold (2483)
Kirurgiske og medicinske procedurer (2702)
Vaskulære lidelser (28756)

ØJENBIVIRKNINGER

De næsten 20.000 øjensygdomme, der er rapporteret til VigiBase, en database for WHO, der vedligeholdes af Uppsala Monitoring Center (UMC) i Uppsalla, Sverige, inkluderer:

Øjensmerter (4616) Sløret syn (3839) Fotofobi eller lysintolerance (1808) Synshandicap (1625) Hævede øjne (1162) Øjenblødning eller røde øjne (788) Øjenirritation (768) Kløende øjne ( 731) Øget Tåreflåd(653) Dobbeltsyn (559) Øjentrærhed (459) Tørre øjne (400) Hævelse omkring øjet (366) Hævelse af øjenlåg (360) Lysglimt i synsfelt (358) Blindhed (303) Opsvulmede øjenlåg (298) Ubehag i øjet (273) Blødning i bindehinden(236) Øjenlågskrampe (223) Glaslegemeuklarheder (192) Hævelse rundt om øjnene (171) Øjenblødning (169)

DK Zeigt Eigenständigkeit: Verzichtet auf J & J Vakzin wegen Risikos auf Blutgerinnsel = 0,000002% – und Lässt Moderna/ PfizerBiontech Vakzine mit 200-mal höheres Risiko auf Blindheit Weiterlaufen

Nach DNA-Vakzin AstraZeneca hat Dänemark nun klugerweise auch die J&J DNA- Impfungen gestrichen.

Und das, obwohl die CDC in den USA trotz 15 spezieller Blutgerinnsel unter 8 Millionen geimpften den Impfstoff zugelassen hat =
0,000002%.

Ich bin froh, dass meine Gesundheitsbehörden die Lage so beurteilt und nicht sklawisch den USA folgen:
Es besteht einfach ein höheres Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen dieses Impfstoffs als das Präventionspotential, das bei der Verwendung des Impfstoffs besteht“.
Und zwar werden Langzeitnebenwirkungen dies zweifelsohne bestätigen.
Also schätzt das dänische Nationale Gesundheitsamt das Risiko des Nicht-Impfens niedrig.

Nun meldet sich aber die Frage: Ist denn das Risiko/Gewinn Verhältnis besser bei Moderna und PfizerBiontechs Comirnaty-Vakzinen?

Am 5. Mai 2021 waren in Europa etwa 150 Millionen Covid19-Impfdosen verabreicht worden .
Am 3. Mai gab VigyBase für sowohl Suche auf PfizerBiontechs Comirnaty als auch Moderna COVID‑19 Vakzin eine Anzahl von 623.804 eingereichten Impfnebenwirkungen an – siehe Tabelle unten.

Das bedeutet bisher 0,42% Kurznebenwirkungen pro Dosis und bedeutend mehr pro Person. Darunter bemerke ich als ehemaliger Augenarzt die zum Teil schweren Augenkomplikationen – darunter 303 Fälle von Blindheit =0,0002 %.

Das Risiko auf Blindheit ist also 200 Male grösser mit den überwiegenden Moderna- und PfizerBiontech-Vakzinen als das Risiko auf Blutgerinnsel mit J & J-Vakzin ( und AstraZeneca)

Da man also de facto den Vakzin-Gewinn niedrig schätzt – wie akzeptiert man dann das 200-mal grössere Risiko auf Blindheit für Vakzine, die nachweisbar wirkungslos und hier und hier, und hier und hier und hier sind – und zwar wegen
einer wenig ansteckenden und wenig tödlichen, nun ausgebrannten und durch andere Viren ersetzten Krankheit?

Wie alles andere in dieser Pandmie ist das unverständlich.

Comirnaty enthält Wirkstoff (e): Covid-19-Impfstoff.
Das Ergebnis wird für den / die Wirkstoff (e) angegeben.
Gesamtzahl der abgerufenen Datensätze: 623804.

NEBENWIRKUNGEN

Störungen des Blut- und Lymphsystems (25845)
Herzerkrankungen (23695)
Angeborene, familiäre und genetische Störungen (175)
Ohr- und Labyrinthstörungen (17190)
Endokrine Störungen (379)
Augenerkrankungen (20637)
Gastrointestinale Störungen (148338)
Allgemeine Störungen und Bedingungen am Verabreichungsort (423844)
Hepatobiliäre Störungen (717)
Störungen des Immunsystems (6921)
Infektionen und Befall (31157)
Verletzungen, Vergiftungen und Verfahrenskomplikationen (19382)
Untersuchungen (44714)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen (15010)
Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes (216670)
Neoplasmen gutartig, bösartig und nicht näher bezeichnet (einschließlich Zysten und Polypen) (438)
Störungen des Nervensystems (304996)
Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen (511)
Produktprobleme (996)
Psychiatrische Störungen (25151)
Nieren- und Harnwegserkrankungen (4027)
Fortpflanzungssystem und Bruststörungen (5426)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums (56619)
Hauterkrankungen und Erkrankungen des Unterhautgewebes (82962)
Soziale Umstände (2483)
Chirurgische und medizinische Eingriffe (2702)
Gefäßerkrankungen (28756)

Global Res. auf Augenkomplikationen

Die fast 20.000 Augenerkrankungen, die an VigiBase gemeldet wurden, eine Datenbank für die WHO, die vom Uppsala Monitoring Center (UMC) in Uppsalla, Schweden, verwaltet wird, umfassen:

Augenschmerzen (4616)
Verschwommenes Sehen (3839)
Photophobie oder Lichtunverträglichkeit (1808)
Sehbehinderung (1625)
Augenschwellung (1162)
Augenhyperämie oder rote Augen (788)
Augenreizung (768)
Juckende Augen oder Juckreiz (731)
Wässrige Augen oder erhöhte Tränenflussrate (653)
Doppelsicht oder Diplopie (559)
Augenbelastung oder Asthenopie (459)
Trockenes Auge (400)
Schwellung um das Auge oder periorbitale Schwellung (366)
Schwellung des Augenlids (360)
Lichtblitze im Sichtfeld oder Photopsie (358)
Blindheit (303)
Augenlidödem (298)
Augen- oder Augenbeschwerden (273)
Bindehautblutung oder Bruch eines kleinen Augengefäßes (236)
Blepharospasmus oder abnorme Kontraktion eines Augenmuskels (223)
Glasschwimmer (192)
Periorbitalödem (171)
Augenblutung (169)

  • Mehr als die Hälfte der Augenerkrankungen (10, 667) wurden auch dem Meldesystem für unerwünschte Ereignisse der Gelben Karte in Großbritannien gemeldet. Diese wären hauptsächlich auf die Injektion der COVID-19-Impfstoffe von AstraZeneca und Pfizer gefolgt, enthielten jedoch acht Berichte über Augenerkrankungen unter den 228 Berichten über den Impfstoff von Moderna, von denen bis zum 21. April nur 100.000 Erstdosen verabreicht worden waren.

Top Neuro-psykologisk Ekspert på West Point Military Academy: Sådan Manipulerer Vi Din Hjerne med DNA / mRNA (Vacciner) – Stjæler din Hukommelese og Giver Dig en Ny!

Hvorfor sætter myndighederne os nu under konstant pres for at blive vaccineret – selvom vaccinen påviseligt er ineffektiv og her og her og her og og her og her og her og her og her, ja, dødelig og her eller har svære bivirkninger? Jeg har allerede modtaget 3 vaccinationsindkaldelser fra myndighederne, selvom jeg har gjort Ullum og Brostrøm opmærksomme på, hvorfor jeg ikke ønsker at blive vaccineret! Jeg har meddelt, at jeg ikke ser nogen mening i at blive vaccineret mod en sygdom, der udbrændte sidste år – med en vaccine, der ikke har nogen indflydelse på den nuværende sæsoninfluenza, der også er ved at udbrænde i Danmark.

Politisk og mediefanatik må have en ikke-sygdomsbaggrund.
Nedenstående illustrerer denne ideologiske og satanistiske baggrund: Total kontrol over vores erindring og tankegangsom jeg også beskrev d. 7. jan. 2021.

Se Modernas Website
Brug af mRNA til at udvikle en ny kategori af lægemidler.

Hos Moderna udnytter vi den grundlæggende rolle, som mRNA spiller i proteinsyntese. Vi har udviklet beskyttede teknologier og metoder til at skabe mRNA-sekvenser, som celler genkender som om de blev produceret i kroppen. Vi fokuserer på sygdomme, hvor det gør det muligt for målrettede celler at producere – eller tænde for – et eller flere givne proteiner, som gør det muligt for kroppen at bekæmpe eller forhindre en given sygdom.

Vi så det brede potentiale ved mRNA-videnskab og satte os for at skabe en mRNA-teknologiplatform, der minder meget om et operativsystem på en computer. Det er designet, så det kan knyttes sammen om forskellige programmer. I vores tilfælde er „programmet“ eller „appen“ vores mRNA-lægemiddel den unikke mRNA-sekvens, der koder for et protein og giver os mulighed for at tænde og slukke for produktionen af ​​et protein.

Vores mRNA-lægemidler – „livets software“
Generelt er det eneste, der skifter fra et potentielt mRNA-lægemiddel til et andet, den kodende region – den egentlige genetiske kode, der leder ribosomer til at fremstille protein. Vi leverer mRNA til cellerne i indpakning (lipoprotein-nanopartikler der er stærkt cellebesadigende her og her og her.

Denne Video viser, hvad de gør

Denne procedure blev allerede beskrevet på US Military Academy West Point i 2018. Det kan konkluderes:
1) „Vaccine“ -processen blev ikke opfundet af vaccineproducenter inden for seks måneder efter lanceringen af „Covid19“. Den startede mindst to år i forvejen.
2) Den genændrende vaccine-forebyggelse af sæsoninfluenza 2020 blev først brugt, da denne influenza allerede var udbrændt.

Følgende illustrerer mekanismen for „vaccinen“ / genmodifikationen – såvel som (igen) årsagen til politikernes iver for vaccination:

De vil omstrukturere os:
Brug af DNA-kodning (DNA) til at omdanne os til robotter, der kan styres udefra, frarøve os hukommelse ved hjælp af frygt og mediehjernevask og i stedet udstyre os med deres nye „hukommelse“.

I FØLGENDE VIDEO GØR DR. MORGAN OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTSAMMEN DREJER SIG OM OM OMSTRUKTURERING AF VORES DNA.

Som videoen viser, var de i stand til at gøre dette meget effektivt for 3 år siden – og er garanteret endnu mere effektive i dag. Det er djævelsk

Unser Mitteleuropa 30. april 2021 bragte en rapport fra et foredrag den 13. juni 2018 af neuro-psykologi-professor Charles A. Morgan, der har en imponerende curriculum vitae – især i det amerikanske militærs tjeneste.

The Journal of Biological Chemistry : „Disse resultater antyder, at hpol η er en af ​​de vigtigste reverse transkriptaser involveret i fysiologiske processer i humane celler“. Transkriptaser omdanner mRNA til DNA i kroppen!!

Dr. Morgan viser elitestuderende fra det amerikanske militær, hvordan akronymerne CRISPR (Clustered Regularly Spaced Short Palindromic Repeats) og DREADDS (designerreceptor aktiveret udelukkende af Designer Drugs) kan „designe“ alt.

Dr. Morgan viser, hvordan DREADDS-receptorceller kan „infunderes“ i humant DNA for at kontrollere vores adfærd. Disse designerreceptorer kan kun aktiveres af designermedicin (vacciner).

Dr. Morgan spørger: „Hvad kunne man gøre med denne teknologi, når man er i sikkerheds- og efterretningsfællesskabet? „Cellerne kan designes til bestemte egenskaber. De kan placeres strategisk – fx i hjernen. De kan fjernstyres. Disse cellekontroller kan også „muliggøre ting i hjernen for andre mennesker“.

Dr. Morgan viser, hvordan tanker, kommandoer og oplevelser kan overføres fra en hjerne til en anden ved hjælp af computerteknologi og hjernebølger.

Tankeoverførsel på globalt plan er grundlaget for Microsoft patent 2020 060606 (Det røde dyrs navns tal – Åb. 13:18) – og kræver programmering (chipning) af individet.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 060606.png

Men det mest bekymrende er, at man kan injicere modificeret DNA i stamceller, som derefter opsøger det målsted, de er bestemt for – hjerneceller er givet som et eksempel. Der kan man indstille cellen til fjernbetjening for evigt med den ændrede kode.

Jeg bringer skærmbilleder fra Dr. Morgan’s video. De viser forløbet:

Sådan oprettes koden for det DNA, der skal indtastes: Man tager genetisk modificerede E. Coli-bakterier, der fluorescerer i forskellige nuancer: forskellige nuancer = forskellige bogstaver

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er coli-coding.png

Kunstigt koderet DNA indgives i en stamcelle. Moderna udsprang netop af stamcelleforskning

Stammcellen styres ind i en hjernecelle og erstatter permanent og nedarveligt cellens hidtige DNA-Kode

Cellerne kan designes til forskellige mål og aktiviteter. De kan anbringes strategisk og fjernstyres

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cells-injected-placed-remotely-controlled.png

Efter behag kan man v.hj.a. fjernstyring tænde og slukke for informationer.

Ved hjælp af den indtastede stamcelle-DNA kan man nu ødelægge hjernecellerne ved hjælp af fjernbetjening, dæmpe dem eller øge den cykliske AMP, som er ansvarlig for transmission af signaler mellem celler.
Som Dr. Morgan siger: Alt kan reguleres

Men det stopper ikke der. Lucifer og hans disciple vil have din sjæl med alle midler – og især vil de slette din hukommelse om Kristus og hans befalinger, deres eneste fjende: De vil slette din hukommelse – give dig en forkert erindring i stedet:
Hjernevask, som vi kender det fra de daglige medier, forvrænger vores hukommelse til noget helt uigenkendeligt.
Ved hjælp af computere kan de overføre vores oplevelser og planer til et andet individ (rotter) og bruge vores hjernebølger til at overføre vores tanker over hele kloden. Folk tror, ​​de husker ting, der aldrig skete!

Bill Gates‘, Microsofts, GAVI’sog Rockefellers globale ID2020-registrering ved vaccination af os alle kræver også programmering af os

Oplysninger indgivet til sovende mennesker sidder fast næste dag og accepteres!

Hjernevaskemetoderne fungerer bedst under stress: (Med andre ord skab frygt og rædsel. Så fungerer f.eks. vaccinationskampagnerne desto bedre).

For at gøre det hele mere effektivt har Kina blandet DNA-kodning med quantum computing.

Kommentarer
Kære læsere: FRIMURERGUDEN LUCIFER ØNSKER DIN SJÆL VED HJÆLP AF SINE DISCIPLE MED ALLE MIDLER
Han virker nu gennem vaccinationerne, der gør dig til robot hælder dyrets mærke ind i dig – uden at du ved det

De fleste er ligeglade: de læser alligevel aldrig Åbenbaringen 13: 16, 17, 18 eller 14: 9. Hvis de havde gjort det, ville de blive skrækslagne!

Neuro-Psychologischer Spitzen-Experte an der West Point-Militärakademie: So Manipulieren Wir mit DNA/mRNA (Vakzinen) Ihr Gehirn – Stehlen Ihr Gedächtnis und Geben Ihnen ein Neues!

Warum setzen nun die Behörden uns unter stándigen Druck, uns impfen zu lassen – obwohl, das Vakzin nachweisbar wirkungslos und hier und hier, und hier und hier und hier, ja tödlich oder mit schweren Nebenwirkungen behaftet ist? Ich habe schon 3 Impf-Einberufungen von den Behörden bekommen, obwohl ich die höchsten Beamten darauf aufmerksam gemacht habe, warum ich mich nicht impfen lassen will!!! un mitgeteilt habe, dass ich keinen Sinn darin sehe, mich gegen eine Krankheit, die schon im vergangenen Jahr ausbrannte impfen zu lassen – mit einem Impfstoff, der also ohne Wirkung auf die laufende saisoale Grippe, die in Dänemark dabei ist auch auszubrennen.

Der Fanatismus der Politiker und Medien muss einen nichtkrankheitsbezogenen Hintergrund haben.

Das Folgende veranschaulicht diesen ideologischen und satanistischen Hintergrund: Totalkontrolle über unser Gedächtnis und Denkweise – wie ich in
meiner Einlage am 7. Jan. 2021 auch beschrieb

habe ich aus Modernas Website zitiert:
Moderna Website
„Wir haben Moderna unter der Annahme aufgebaut, dass die Verwendung von mRNA als Arzneimittel bei einer Krankheit und auch bei vielen Krankheiten funktionieren sollte.

Wir erkannten das breite Potenzial der mRNA-Wissenschaft und machten uns daran, eine mRNA-Technologieplattform zu schaffen, die einem Betriebssystem auf einem Computer sehr ähnlich ist. Es ist so konzipiert, dass es austauschbar mit verschiedenen Programmen verbunden werden kann. In unserem Fall ist das „Programm“ oder die „App“ unser mRNA-Medikament die einzigartige mRNA-Sequenz, die für ein Protein kodiert und es uns ermöglicht die Produktion eines Proteins ein- und auszuschalten.

Unsere mRNA-Medikamente – Die „Software des Lebens“
Im Allgemeinen ist das einzige, was sich von einem potenziellen mRNA-Arzneimittel zu einem anderen ändert, die kodierende Region – der tatsächliche genetische Code, der Ribosomen anweist, Protein herzustellen.

Verwendung dieser Befehlssätze erhalten unsere mRNA-Prüfmedikamente eine software-ähnliche Qualität. Wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene mRNA-Sequenzen, die für verschiedene Proteine ​​kodieren, in einer einzigen mRNA-Prüfmedizin zu kombinieren“. Die mRNA wird in Einpackung an die Zellen geliefert, um die Zellmembran durchdringen zu können (Lipoproteine- die stark ell schädigend sind hier und hier und hier.)

Dieses Video zeigt, was sie tun

Schon 2018 wurde am US-Militärakademie West Point dieses Verfahren beschrieben. Daraus lässt sich schliessen:
1) Das „Vakzin“-Verfahren wurde nicht innerhalb von einem halben Jahr von den Impfstoffherstellern erfunden. Sie haben mit Sicherheit schon mindestens zwei Jahre vorher angefangen.
2) Ihr genverändernde Vakzin-Vorbeugung der saisonalen Grippe 2020 kam erst zum Einsatz, als diese Grippe schon ausgebrannt war.

Das Folgende bringt den Mechanismus des „Vakzins“/der Genmodifikation – sowie (nochmals) den Grund für den Impf-Eifer der Politiker:
Sie wollen uns umstrukturieren:
Uns mittels DNA-Neukodierung (DNS) zu von aussen steuerbaren Robotern umwandeln, uns mittels Angst und Mediengehirnwäsche des Gedächtnisses berauben und uns stattdessen mit ihrem neuen „Gedächtnis“ ausstatten.
Wie aus dem Video hervorgeht, konnten sie das vor 3 Jahren schon sehr effektiv machen
– und heute garantiert noch effektiver.

Unser Mitteleuropa 30. April 2021 brachte einen Bericht vom einem Vortrag am 13. Juni 2018 durch den Neuro-Psychiatrie-Professor, Charles A. Morgan, der ein imposantes Curriculum Vitae hat – besonders im Dienst des US- Militärs.

DR. MORGAN MACHT IM FOLGENDEN VIDEO DARAUF AUFMERKSAM, DASS ALLES UM DIE UMSTRUKTURIERING UNSERER DNS (DNA) GEHT.
(Was die mRNA-genverändernden „Vakzine“ angeht: Das mRNA wird in DNA umwandelt).
The Journal of Biological Chemistry schreibt: „Diese Ergebnisse legen nahe, dass hpol η eine der wichtigsten reversen Transkriptasen ist, die an physiologischen Prozessen in menschlichen Zellen beteiligt sind„. Transcriptasen bilden mRNA in DNS (DNA) um!!

Was dieser Mann vor 3 Jahren sagte ist unheimlich, ja teuflisch, weil man die Kodierung unserer Gene in jede der Machthaber beliebige Richtung ändern kann – und will

Dr. Morgan zeigt den Eliteschülern des US-Militärs, wie die unter den Akronymen CRISPR (Clustered Regularly Spaced Short Palindromic Repeats) und DREADDS (Designer-Rezeptor exklusiv von Designer Drugs aktiviert) bekannt alles „designen“ kann.

Dr. Morgan zeigt, wie DREADDS-Rezeptorzellen in die menschlichen DNA „infundiert“ werden kann, um unser Verhalten zu steuern. Diese Designer-Rezeptoren können ausschliesslich durch Designer-Drogen (Impfstoffe) aktiviert werden.
Dr. Morgan fragt: „Was könnte man mit dieser Technologie machen, wenn man im Sicherheits- und Geheimdienstbereich ist?“. Die Zellen „können für bestimmte Eigenschaften ausgelegt werden. Sie können strategisch platziert werden – z.B. im Hirn. Sie können aus der Ferne gesteuert werden. Diese Zellsteuerungen können auch „Dinge in den Gehirnen anderen Menschen ermöglichen“.

Dr. Morgan zeigt, wie man Gedanken, Kommandos, Erfahrungen von einem Gehirn in ein anderes Gehirn mittels Computertechnik übertragen kann. Besonders mittels Gehirnwellen

Gedankenüberführung auf globaler Ebene ist eben die Grundlage des Microsoft Patents 2020 060606 (Zahl des Namens des roten Tiers – Offenb. 13:18) – und setzt Programmierung (Chipping) des Individuums voraus.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 060606.png

Aber am Bedenklichsten ist, dass man Stammzellen mit verändertem DNA eingeben kann, die dann die Zielstelle suchen, wofür sie bestimmt sind – Hirnzellen wird als Beispiel genannt. Dort können sie mit ihrem geänderten Code für immer die Zelle für Fernsteuerung einrichten.

Ich bringe hier Screenshots aus Dr. Morgans Video. Sie zeigen den Verlauf:

So wird die Kode für das einzugebene DNA gemacht: Man nimmt genveränderte E.Coli-Bakterien, die in unterschiedlichen Schattierungen fluoreszieren: Bestimmte Schattierung = unterschiedliche Buchstaben

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er coli-coding.png


Künstliches, kodiertes DNA wird in eine Stammzelle eingegeben. Moderna entsprang eben der Stammzellforschung

Die Stammzelle steuert in Hirnzelle und übernimmt den bisherigen DNA-Kode der Zelle permanent und vererblich.

Die Zellen können für unterschiedliche Aktivitäten und Ziele designed werden. Sie können stragisch platziert werden und ferngesteuert werden.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cells-injected-placed-remotely-controlled.png

Nach Belieben kann man mittels Fernsteuerung Informationen ein-und ausschalten

Mittels der eingegebenen Stammzell-DNA kan man nun per Fernsteuerung die Hirnzellen vernichten, zum Schweigen bringen oder das cyklische AMP, das für die Überführung von signalen zwischen Zellen verantwortlich ist, steigern.
Wie Dr. Morgan sagt: Man kan alles regeln!

Aber damit hört es nicht auf. Luzifer und seine Jünger wollen deine Seele mit allen Mitteln – und besonders wollen sie Ihr Gedächtnis an Christus und seine Gebote löschen, ihren einzigen Feind: Sie wollen Ihr Gedächtnis löschen – dir ein Falsches eingeben:
Gehirnwäsche, wie wir sie aus den täglichen Medien kennen, verzerrt unser Gedächtnis in etwas total Unkenntbares. Mittels Computer können sie unsere Erfahrungen und Vorhaben in ein anderes Individuum (ratten) übertragen und mittels unserer Gehirnwellen unsere Gedanken um den Globus übertragen. Die Menschen glauben Dinge zu erinnern, die nie stattgefunden haben!

Auch Bill Gates´ Microsofts, GAVIs und Rockefellers globale ID2020 Registrierung durch Impfung von uns allen setzt Programmierung von uns voraus

Information an schlafende Menschen bleiben am nächsten Tag hängen und akzeptiert!

Am besten wirken die Gehirnwäschemethoden unter Stress: Also Angst und Schrecken einjagen. Dann wirken z.B. die Impfkanpagnen um so besser.

Um nun das ganze effektiver zu machen hat man in China DNA-enkoding mit Quantum-Computing gemischt.

Kommentare
Liebe Leser: DER FREIMAURERGOTT LUZIFER WILL IHRE SEELE MIT HILFE SEINER JÜNGER MIT ALLEN MITTELN.
Er ist nun durch die Impfungen damit beschäftigt, Sie in Roboter zu verwandeln – Die Marke des Tiers in Sie einzugiessen – und zwar ohne, dass sie es wissen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microneedle9.png

Den Meisten ist es ja auch egal: Sie haben sowieso nie die Offenbarung 13:16,17,18 oder 14:9 gelesen.

Wenn sie hätten, würden sie gewaltig erschrecken!