Sputnik: „Covid19“ (og Klimatisme) Ny Global Religion i Stedet for Kristi Lære. „Når en Mand Ophører med at Tro på Gud, Tror Han ikke på Ingenting: Han Tror på Alt“ .

Sputnik 3. April 2021: Vores herskere ønsker tydeligvis, at kristendommen skal erstattes af den nye sekulære, globalistiske religion, Covid-19, som har sine egne ypperstepræster, sine egne mantraer og sine egne ritualer. I stedet for kors har vi ansigtsmasker. I stedet for glæde har vi frygt.

Boris Johnson, Angela Merkel, Italien havde planlagt ekstra afbrydelser for at ødelægge påsken.

Det hele minder om citatet (som regel tilskrevet forfatteren GK Chesterton, men faktisk stammer det fra kommentarer fra den belgiske dramatiker og oversætter Emile Cammaerts, som omformulerer Chestertons skabelse Father Brown):
Når et mand holder op med at tro på Gud, tror han ikke på ingenting, han tror på alt“.

Og der er ingen tvivl om, hvem det jordiske centrum for dette Satansarbejde er.
Dets overhoved, pave Frans, er leder af enverdenskirken for muslimer, hinduer, indianere osv. – dvs. for „Verdensfyrsten“ (Johannes 14:30)
.
Pave Frans er Jesuit – en orden der reformerede frimureriet – og Frans er frimurer , Frimureriets Gud er Lucifer. I videoen bifalder Frans, at Jesus betegnes som Lucifers søn, der steg op fra helvedes flammer

Bemærkninger
Krigen føres ikke kun mod påske – men mod Jesus Kristus og hans tilhængere i det hele taget overalt af farisæerne og deres Talmud-åndsfæller, muslimerne , især mod julen. Kristne i dag som i oldtiden er de mest forfulgte troende i verden.

Hvorfor?

Kristne har altid været revolutionære – ligesom Jesus var det: Kristendommen er et opgør med „Verdensfyrsten“ (Johannes 14:30 fordi menneskeheden hader sandheden og elsker „løgnens fader“ og hans disciple, dvs. den herskende farisæer/frimurerklasse og her og her – hvad Kristus gjorde ganske klart, da han kaldte farisæerne Djævelens børn (Johannes 8:44).

Kristi lære er den diametralt modsatte af farisæernes/talmudisternes jødedom. Derfor hader farisæerne kristne. Farisæerne forfattede Talmud, en hadefuld bog for det jødiske herrefolk, der betragter os som dyr uden sjæl med kun en mening: at tjene jøderne (Rabbi Ovada).

Verden beherskes nu engang af den farisæiske/talmudiske City of London gennem dens 36 superloger.

Hanukkah-globalisation

Farisæerne er hovedlederne i kampen mod kristendommen.
Farisæeren og superfrimurersken Angela Merkel med farisæernes Menorah. Jeg har ikke været i stand til at finde et eneste billede af Merkel i kontakt med et kors
.

Merkel modtager farisæer-frimurerlogen B´nai Brith´s guldmedaille

Når en gudløs mand blindt mener, at „videnskab“ er sandheden – bliver han bedraget af, hvad indflydelsesrige „videnskabs-mænd“ er blevet: politiske vasaller.

Fakta og videnskabelig undersøgelse viser, at jo mere de befaler ubrugelig nedlukning, som er forfatningsstridig, og kommanderer nytteløs maskering samt hjemmekontor og vaccinerer – desto flere „infektions“-tal ses ved deres ubrugelige ikke-kvantificerede PCR-metode og lyntests med 45% falske positiver!
Dette åbenlyse paradoks bliver så sløret af de hjernevaskende NVO/farisæer-medier, og folk stoler på deres „ufejlbare“ vildledende ypperstepræster – eller gør de?

Kuren mod denne Nye Verdensorden:

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s