Lækket Netcompany Video: Danmarks Kommende Vaccinepas Helvede, Vanvittigt Kontrolleret 2-Klasse-Samfund

Kristi Genkomst-Storpolitik

D. 3. februar 2021 erklærede den danske regering, at den vil udstede vaccinepas. Nets og Netcompany har fået opgaven.

En naiv Enhedsliste vil have en solnedgangsklausul, så at passet kun skal gælde en vis tid: Hvis Folketinget vil skabe et coronapas, der skal fungere som adgangspas til forskellige dele af samfundet, bør der på forhånd sættes en dato for, hvornår coronapasset igen bliver til fortid. Det mener Enhedslisten.
Enhedslisten har tidligere luftet bekymring for, at der bliver tale om et massivt kontrolregime.

Sådan er det i Israel. Men Israels pas gælder kun i 6 måneder – og så kræves ny vaccination med genændrende, potentielt kræftfremkaldende og dødbringende vacciner – altså 2 dobbeltvaccinationer om året iflg Netanjahu.
Det er den sikreste måde at gøre os til computerchips i en central kontrolcomputer – som Moderna skriver på sin website.

EU planlagde (som medskyldig i covid19-plandemien) allerede i 2018 dette pas – som skal indføres i 2022

Her følger en video om vaccinepassets rædsler – på dansk med engelsk oversættelse

Selve ideen om et vaccinepas er en total misforståelse:
1. Som van den Bossche og prof. Sucharit Bakhdi gør opmærksom på, dræber vaccinerne ikke vira, men får dem til at formere sig, mutere og blive resistente. Dvs. de vaccinerede udskiller virus i mindst samme omfang som uvaccinerede. Vaccinerne hindrer ikke sygdommen , mildner den kun!
2. De nu gængse sæsonvirus/vira 2020/21 er vidtgående resistente over for de vacciner, der blev lavet mod aldrig påvist “covid19” virus – sæsonvirus 2019/20.

TV-stjernen prof. Randrup Thomsen har ikke noget til overs for passet: Det kan ikke stå alene!

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s