Ingen Ende På Svindelen. Tysk TV: Auckland-Nedlukning p.g.a. Ét Eneste Nyt Corona-Tilfælde! „Undertrykkende“ og „Hård“ Pandemi til 2025. Tyskland Vil derfor Udbygge Sin Globale Coronavaccine-Produktion . Stærk 3. Bølge Forudsiges

Total galskab på grund af den aldrig dokumenterede og aldrig isolerede samt aldrig sete „coronavira“som en specifik virus adskilt fra andre coronavira. Den diagnosticeres simpelthen ikke med den ubrugelige RT-PCR-metode!

Ifølge den tyske regering vil denne tragikomiske maskerade fortsættes „hårdt“ og „undertrykkende“ – endog indtil 2025 og her!
Hvad de virkelige forskere mener ignoreres som kætteri: Det tyske indenrigsministerium tvang de „videnskabelige“ institutioner til at følge regeringens usande linie!

ZDF 27. februar 2021 kl. 17.45
Efter at der blev rapporteret om en enkelt ny koronainfektion i den newzealandske by, Auckland, er der indført en nedlukning på mindst en uge! Det meddelte premierminister Jacinda Ardern.

ZDF 27. Febr. 2021 8:23 Den tyske forbundsregering har store planer for en stærkere udvidelse af vaccineproduktionen mod coronavirus i Tyskland. ”Vi er ikke alene i verden, vi har et stort ansvar i Europa og internationalt, især med henblik på de fattige lande,” sagde departementschef for økonomiske anliggender, Andreas Feicht. ”Vores mål er derfor vacciner“ Made in Germany“ i en skala, der også kan yde et væsentligt bidrag til forsyningen af ​​verdens befolkning,“ sagde Feicht.

ZDF 27. februar 2021 09:00
Ekspert ser stærk tredje bølge
Ifølge beregninger fra Saarbrücken-farmaceutprofessor Thorsten Lehr vil den tredje bølge af koronapandemien være lige så stærk som den anden. „Jeg antager, at vi får de samme forhold som vi gjorde før jul,“ sagde eksperten efter at have analyseret de seneste tal fra „Covid-simulatoren“ ved Saarland University. Lehr ser to udviklinger, der er ansvarlige for stigningen: den britiske mutant og stigende kontakter på grund af lempelse. Annoncer

ZDF-Schlagzeilen: Kein Ende des Betrugs. Auckland- Lockdown nach einem einzigen Corona-Neufall! „Repressive“ und „Harte“ Pandemie bis 2025. Deutschland Will daher Globale Corona-Impfstoff-Produktion Ausbauen. Starke 3. Welle Angesagt

Heller Wahnsinn wegen nie dokumentiertem, und nie isoliertem sowie nie als spezifisches Virus getrent von anderen Coronaviren gesehenem „Coronavirus“, das mit unbrauchbarer RT-PCR-Methode eben nicht diagnostiziert wird!

Diese tragikomische Maskerade werde nach Regierungsangaben „hart“ und „repressiv“ weitergeführt – sogar wohl bis 2025 und hier!
Was die echten Wissenschaftler meinen, wird als Ketzerei gar nicht beachtet: Innenministerium zwang die „wissenschaftlichen“ Institutionen zu Konsens!

ZDF 27 Febr. 2021 17:45 Uhr
Nach Meldung einer einzigen Corona-Neuinfektion in der neuseeländischen Stadt Auckland ist ein Lockdown von mindestens einer Woche verhängt worden. Das gab Premierministerin Jacinda Ardern bekannt.

ZDF 27. Febr. 2021 8:23: Bund hat große Impfstoffpläne
Die Bundesregierung hat große Pläne für einen stärkeren Ausbau der Impfstoffproduktion gegen das Coronavirus in Deutschland. „Wir sind nicht alleine auf der Welt, wir tragen große Verantwortung in Europa und international, vor allem mit Blick auf die ärmeren Länder“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Andreas Feicht. „Unser Ziel sind daher Impfstoffe ‚Made in Germany‘ in einer Größenordnung, die auch signifikant zur Versorgung der Weltbevölkerung beitragen kann“, sagte Feicht weiter.

ZDF 27. Febr. 2021 9:00 Experte sieht starke dritte Welle
Die dritte Welle der Corona-Pandemie wird nach Berechnungen des Saarbrücker Pharmazie-Professors Thorsten Lehr ähnlich stark ausfallen wie die zweite. „Ich gehe schon davon aus, dass wir wieder so Zustände wie vor Weihnachten bekommen werden“, sagte der Experte nach Analyse der jüngsten Zahlen des „Covid-Simulators“ an der Universität des Saarlandes. Zwei Entwicklungen sieht Lehr für den Anstieg verantwortlich: die britische Mutante und zunehmende Kontakte aufgrund von Lockerungen.

„Covid19“-Fabel. Frankrig Belægger Israel-fundet: Nedlukninger og Vaccinationer Virkningsløse mod Gamle og Nye Vira.

The Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et kæmpesvindemummer

Nedlukning uden virkning
Sputnik 25. februar 2021: I betragtning af frygt for, at den britiske virusstamme vil blive klassificeret som mere smitsom, antyder modeller en 55% højere smittehastighed inden april.

”Vi tror, ​​at vaccinationer kan hjælpe med at forsinke stigningen i hospitalsindlæggelser med omkring to uger. Imidlertid er deres virkning muligvis ikke tilstrækkelig til at udligne effekten af ​​øget smitsomhed af [den britiske variant“.

Faktisk kunne antallet af indlæggelser i Frankrig ramme 4.500 daglige indlæggelser i anden halvdel af april 2021, hvilket sandsynligvis ville overvælde sundhedssystemet, advarer Pasteur-forskere.

Coronavirus-infektionsraterne forbliver stædigt høje i Frankrig på trods af måneders begrænsninger, der holder mange virksomheder, herunder restauranter og fritidsfaciliteter, lukket og et nationalt udgangsforbud (18:00 til 18:00).

Fra 3. januar til 24. februar 2021 var der 3.566.830 bekræftede tilfælde af COVID-19 i Frankrig med 84.621 dødsfald, ifølge Verdenssundhedsorganisationen. Imidlertid døde kun 1% af dem AF Covid19. – og PCR-Testen kan ikke sige, hvad slags virus, det drejer sig om!

Nedenstående dødsdiagrammer viser, at Frankrig med en lavere vaccinationsrate har færre dødsfald end England med en høj vaccinationsrate.
Dette bekræfter mistanken om, at jo højere dødsfrekvensen er, desto højere er vaccinationsraterne!

Dødsfald i Frankrig med 6,3% vaccinwrede d. 24. Februar

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mortality-france.png

Dødsfald i England med 28,57% vaccinerede d. 24. Febr.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mortality-uk.png

Hvorfor interesserede hverken politikere eller medier sig for de langt højere dødstal i 2017? Det hørte vi ikke et pip om!

Sammenligning med andre lande i de to links ovenfor viser heller ingen forbedring efter vaccinationer.

Der vaccineres nu mod sæsoninfluenzaen 2020/21 med vaccine mod sæsoninfluenza 2019/20 alias „covid19“ – hvis eksistens som en specifik virus aldrig er blevet bevist – og som „måles“ med en uspecifik og alvorligt fejlbelastet metode!
Derfor ingen virkning af vaccinationer

Tesla-chef Elon Musk siger, at han blev testet 4 gange samme dag og fik 2 positive og 2 negative svar = tilfældighedsloven.

Zero Hedge 25 Febr. 2021: Tidligere CDC-direktør Thomas Friedan i Wall Street Journal februar 2021: ”Vi er nødt til at komme ind i acceptfasen, hvor vores liv ikke vil være det samme. Jeg tror ikke, at verden virkelig har absorberet det faktum, at dette er langsigtede ændringer.

”Den psykologiske tvang er sådan, at de, der handler under tvang, har det indtryk, at de handler på eget initiativ. Ofret for sindsmanipulation ved ikke, at han er et offer. Murene i hans fængsel er usynlige for ham, og han mener, at han er fri. At han ikke er fri, er kun indlysende for andre mennesker. “-Aldous Huxley

Anti-Empire 25. febr. 2021: Den regionale regering i Galicien i det nordvestlige Spanien har meddelt, at Covid-19-vaccinen vil være obligatorisk for alle 2,7 millioner indbyggere, og at bøderne for dem, der ikke følger reglerne, stiger fra 1.000 til 60.000 euro.

Ovenstående viser, at hverken nedlukninger eller vaccinationer har nogen indflydelse på den politiske pandemi – ligesom demonstreret i tilfældet Israel.

NNE PANDEMI ER POLITIKER- / FRIMURER-MANIPULATION FOR DEN DIKTATORISKE NYE VERDENSORDEN (NWO).

„Covid19“-Fabel. Frankreich Belegt Es: Lockdowns und Impfung Wirkungslos gegen Alte und Neue Vira.

The Washington Times 28 April 2020: COVID-19 stellt sich als eine riesige Schwindelnummer heraus.

Lockdowns ohne Wirkung
Sputnik 25. Febr. 2021: Angesichts der Befürchtungen, dass der britische Virus-Stamm als ansteckender eingestuft wird, schlagen Modelle eine um 55 Prozent höhere Übertragungsrate bis April vor.

„Wir gehen davon aus, dass die Impfung dazu beitragen kann, den Anstieg der Krankenhauseinweisungen um etwa zwei Wochen zu verzögern. Ihre Wirkung reicht jedoch möglicherweise nicht aus, um den Effekt der erhöhten Übertragbarkeit von [der britischen Variante] auszugleichen.

Tatsächlich könnte die Zahl der Krankenhauseinweisungen in der zweiten Aprilhälfte 2021 in Frankreich mehr als 4.500 tägliche Krankenhauseinweisungen erreichen, was das Gesundheitssystem wahrscheinlich überfordern würde warnen Pasteur-Wissenschaftler.

Die Infektionsraten mit Coronaviren sind in Frankreich trotz monatelanger Einschränkungen, die viele Unternehmen, einschließlich Restaurants und Freizeiteinrichtungen, geschlossen halten, und einer nationalen Ausgangssperre (18: 00-06: 00) weiterhin hartnäckig hoch.

Vom 3. Januar bis 24. Februar 2021 gab es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 3.566.830 bestätigte Fälle von COVID-19 in Frankreich mit 84.621 Todesfällen. Jedoch, nur 1% davon sind AN Covid19 gestorben.

Die folgenden Todesdiagramme zeigen, dass es in Frankreich mit geringerer Impfungsrate weniger Todesfälle gibt als in Großbritannien mit hoher Impfungsrate.
Dies bestätigt den Verdacht, dass die Sterblichkeitsrate mit höheren Impfraten steigt.

Todesfälle in Frankreich mit 6,3% am 24. Februar geimpft:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mortality-france.png

Todesfälle in England mit 28,57% geimpft am 24. Febr.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mortality-uk.png

Warum haben sich weder Medien noch Politiker sich um die viel höheren Todesraten 2017 gekümmert?

Vergleich mit weiteren Länden in den beiden obigen Links zeigt auch keine Besserung nach Impfungen:

Es wird nun gegen die saisonale Grippe 2020/21 geimpft und nicht gegen die nun ausgebrannte saisonale Grippe 2019/20 alias „Covid19“ dessen Existenz als spezifisches Virus nie belegt wurde – und die mit einer unspezifischen und und schwer fehlerbelasteten Methode „gemessen“ wird!
Tesla-Chef Elon Musk erzählt, er liesse sich am gleichen Tag 4-mal testen und bekäme 2 positive und 2 negative Antworten = Zufallsgesetz.

Zero Hedge 25 Febr. 2021: Der frühere CDC-Direktor Thomas Friedan im Wall Street Journal Februar 2021: „Wir müssen wir in die Akzeptanzphase kommen, in der unser Leben nicht dasselbe sein wird. Ich glaube nicht, dass die Welt die Tatsache, dass es sich um langfristige Veränderungen handelt, wirklich in sich aufgenommen hat.“

„Der psychologische Zwang ist so beschaffen, dass diejenigen, die unter Zwang handeln, den Eindruck haben, auf eigene Initiative zu handeln. Das Opfer von Gedankenmanipulation weiß nicht, dass er ein Opfer ist. Für ihn sind die Mauern seines Gefängnisses unsichtbar, und er glaubt, frei zu sein. Dass er nicht frei ist, ist nur für andere Menschen offensichtlich. “-Aldous Huxley

Anti-Empire 25. febr. 2021: Die Regionalregierung von Galizien im Nordwesten Spaniens hat angekündigt, dass der Covid-19-Impfstoff für alle 2,7 Millionen Einwohner obligatorisch sein werde und dass die Geldstrafen für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, von 1.000 auf 60.000 Euro steigen werden.

Das Obige belegt, dass weder Lockdowns noch Impfungen Einfluss auf die politische Pandemie habengenau wie im Fall Israel nachgewiesen.

DIESE PANDEMIE IST POLITISCHE/FREIMAURERISCHE MANIPULATION FÜR DIE DIKTATORISCHE NEUE EINE-WELTORDNUNG (NWO)

Times of Israel Afslører Formålet med den Jødiske Bankelites „Covid19“- Pandemi: Chip-Registriering af Alle, Global Kryptomønt, Befolkningsreduktion og Genforandring

I 13 år har jeg i mine blogs gjort opmærksom på, at den jødiske bankelite i City of London arbejder intensivt og ifølge plan om at reducere antallet af “ubrugelige spisere” gennem deres vasaller i frimureri / politiske ledere gennem den Nye Verdensorden / den Store Nulstilling. Derudover gør de det nu gennem pandemi og vaccinationer.

maurice-samuels-you-gentiles-we-destroyers (1).jpg

Vigilant Citizen skriver, at dette er et udtryk for den herskende klasses mål: befolkningsreduktion: Kun 500 millioner mennesker som slaver for Illuminatwerne – EUs “ædle illuministiske ideal” (side 29 – Explanatory Statement).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments-1.png

Nu er der sket noget utroligt: ​​En jødisk avis afslører vejen til dette mål: en IT-registrering / kontrol gennem Bill Gates ‘, Microsofts, vaccineproducent-organisationen, GAVIs, og Rockfeller Foundations ID2020 Alliance ved hjælp af et vaccinationsprogram for den globale befolkning. Eller som Nick Rockefeller udtrykte det: At sætte en chip i vores hjerner, så eliten kan kontrollere os ved hjælp af deres centrale computer.

Times of Israel 22. maj 2020: Allerede i oktober advarede den tidligere demokratiske præsidentkandidat Andrew Yang for første gang om, at verden gennemgik en fjerde industrielle revolution / “The Great Reset” (WEF) og her og og her, og alle skal være parat til at se, hvordan cyber-fysiske systemer markant påvirker den måde, folk lever og arbejder på.

Denne nye verden går et skridt videre og inkluderer smarte teknologier som kunstig intelligens, ansigtsgenkendelse, 3D-udskrivning, genomredigering og digitale sensorer til sundhedsvæsenet. I dele af Afrika og Asien er der programmer til digital identificering af vacciner og mulige præventionimplantater med en mikrochip.

Sidste september lancerede ID2020-alliancen, der leverer digitale ID’er, i samarbejde med Gavi-vaccinealliancen og regeringen i Bangladesh et nyt program, der kombinerer biometri og blockchain for at give digitale ID’er med vacciner. https://www.youtube.com/embed/X5qwH45Ar4w?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=da&autohide=2&wmode=transparent

Både ID2020 og Gavi Alliance understøttes af Bill Gates gennem Microsoft og Bill & Melinda Gates Foundation. Programmet bruger immunisering som en mulighed for at etablere en digital identitet, som i dette tilfælde sporer, hvem der er blevet vaccineret. (Kun kropsimplanterede sensorer tillader dette).

Danmark spiler en hovedrolle i ID2020 Alliance.

Målet med dette offentlig-private partnerskab er at spore udokumenterede mennesker i mindre udviklede lande. ID2020 er dog også aktiv i mere udviklede lande som USA og har indgået et samarbejde med byen Austin, Texas for at tilbyde en blockchain-aktiveret digital ID-platform til hjemløse såvel som til flygtninge.

Med det pludselige udbrud af Covid-19-pandemien ser det ud til at have været en mulighed for at indføre global sundhed i en ny æra med digital sundhedspleje.

Der har været diskussioner om at udstede et “immunitetspas for at give enkeltpersoner et “tilbage til arbejde” -pas for at forlade karantæne og begynde at handle igen, det være sig gennem antistoftest eller vacciner.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card-1.png

På grund af pandemien strømmer nye digitale sundhedskoncepter nu ind i de industrialiserede lande.
Med den stigende brug af kontaktløs betaling indgav Microsoft en patentansøgning (nr. 060606 – Åbenbaringsdyrets tal, Åb. 13:18 ) i marts 2020 om et kryptomønt-system / tankelæser-system, der, knyttet til data om kropsaktivitet såsom hjernebølger, muskelspændinger og kropsvarme, nærmer sig pengeløs økonomi. (For at modtage radiobølger fra de implanterede mikro / nano sensorer sendte Bill Gates 500 specialsatellitter ud i rummet (se Newspunch og The Telegraph samt CNBC og The Wall Street Journal).

Faktisk vil den nyligt foreslåede TRACE Act (HR 6666) til sporing og karantæne af potentielle Covid-19-inficerede mennesker, hvis de vedtages, suppleres med et blockchain-aktiveret digitalt ID, der er knyttet til optegnelser over immunisering og fysisk aktivitet-aktiverede kryptomønt-systemer.

H.R.6666 er relateret til forskningsloven om modforanstaltninger mod biologiske, kemiske og radiologiske våben fra 2003 (S. 666) om statslige foranstaltninger til at opretholde offentlig sikkerhed i tilfælde af bioterror eller pandemisk nødsituation.

I 2014 brugte Bill Gates det Massachusetts-baserede MicroCHIPS til at udvikle en implanterbar svangerskabsforebyggende mikrochip, der frigiver hormoner

Mikrochippen, der er implanteret under huden, lagrer en forsyning af hormonet levonorgestrel i reservoirer, der er hermetisk forseglet med titanium og platin på chippen. Forseglingen smeltes ved hjælp af en elektrisk strøm, der leveres af det interne batteri. Der frigives 30 mikrogram hormon om dagen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er o-WIRELESS-BIRTH-CONTROL-570.jpg

Når lægemidlet er frigivet, hærdes forseglingen igen, og chippen anslås at vare op til 16 år. MicroCHIPS skal stadig arkiveres hos Food and Drug Administration, og som med alle chips og trådløse enheder skal teknologien være stærkt krypteret for at forhindre hackere i at få adgang til enheden.

Bill Gates ‘støtte til denne teknologi går tilbage til hans 2003 PBS-interview med Bill Moyers, hvor han citerede advarslerne fra Club of Rome og her i “Grænser for Vækst” og udtømning af globale ressourcer, der rejste hans bekymring over de globale udfordringe rm.h.t. bæredygtig befolkningstilvækst, især i fattige lande.

Bemærkninger
Man kan undre sig over, hvorfor en jødisk avis bringer denne jødiske plan for verden frem i lyset.
Imidlertid føler den verdensherskende elite sig nu så sikker i sadlen, at den tør skræmme os yderligere med sandheden.
De har længe set os som lamme ænder. Og hvis vi skulle gøre oprør, passer det dem særligt godt: Deres slogan er “orden ud af kaos” men skab kaos først.

Som adspurgt deltager sagde frimureren Comte de Virieux efter Wilhelmsbad-kongressen i 1781, hvor Illuminaterne greb magten over verdens frimurerloger: ”Jeg vil ikke betro Dem det. Alt, hvad jeg kan fortælle Dem, er, at alt dette er meget mere seriøst, end De tror. Den sammensværgelse, der væves, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.”

Denne Rockefeller-Club of Rome og her med medlemmer som Gorbatjov og faderen til Maastricht-traktaten og Euro-Mediterranienprocessen med afslutningen på ytringsfriheden i medierne, jesuiten Jacques Delors, udgav “Den Første Globale Revolution“. Der står på s. 75: “Vi opfandt global opvarmning, forurening og andre menneskeskabte katastrofer, der skulle tjene som menneskehedens fælles fjende, og som vi alle må bekæmpe. Så den virkelige fjende er menneskeheden selv – og vi kan kun klare katastrofer ved at ændre vores adfærd!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er first-global-revolution.png

Dette var allerede en forudsigelse af klimatisme og i nogen grad også denne “Covid19” pandemi.

Nick Rockefeller forudsagde 11. september 2001 til sin ven, Aaron Russo
Og der er mange andre eksempler, fx Albert Pike.

Times of Israel Enthüllt den Zweck der Jüdischen Bankelite mit der „Covid19“ Pandemie : Chip-Registrierung Aller, Globaler Kryptowährung, Genveränderung und Bevölkerungsreduktion

Ich mache nun in meinen Blogs seit 13 Jahren darauf aufmerksam, dass die jüdische Bankelite der City of London mittels ihrer Vasallen in der Freimaurerei/Politikerspitzen der Neuen Weltordnung/der Grossen Nullstellung an der Reduktion der Anzahl der „unnützen Esser“ intensiv und nach Plan arbeitet. Sowie dass, sie sie nun durch Pandemie und Impfungen bewerkstelligen.

maurice-samuels-you-gentiles-we-destroyers (1).jpg

Vigilant Citizen schreibt, dass dieses ein Ausdruck des Ziels der Bevölkerungsreduktion der Herrscherklasse sei: Nur 500 Millionen Menschen als Sklaven für die Illuminaten – das „edle illuministische Ideal“ der EU (Seite 29 – Explanatory Statement).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments-1.png

Nun ist etwas Unglaubliches passiert: Eine jüdische Zeitung legt dieses Ziel bloss – und dieses sei mittels der ID2020 Alliance des globalen Impfprogramms Bill Gates´, des Microsoft, der Vakzin-Hersteller-Organisation, GAVI, sowie der Rockfeller Foundation eine IT-Registrierung/Kontrolle der globalen Bevölkerung durch Impfungen durchzuführen. Oder wie es Nick Rockefeller ausdrückte: Uns allen einen Chip in das Hirn zu setzen, damit die Elite uns mittels ihrem zentralen Computer kontrollieren/steuern könne.

Times of Israel 22 Maj 2020: Bereits im Oktober warnte der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat Andrew Yang zum ersten Mal, dass die Welt derzeit eine vierte industrielle Revolution/“The Great Reset“ durchlaufe, und jeder muss darauf vorbereitet sein, wie die Einführung cyberphysikalischer Systeme die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, erheblich verändern werde.

Diese neue Welt geht einen Schritt weiter und umfasst intelligente Technologien wie künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung, 3D-Druck, Genombearbeitung und digitale Sensoren für das Gesundheitswesen. In Teilen Afrikas und Asiens gibt es Programme, um Impfstoffe und mögliche Geburtenkontrollimplantate mit einem Mikrochip digital zu identifizieren.

Im vergangenen September startete die ID2020-Alliance, die digitale IDs bereitstellt, in Zusammenarbeit mit der Impfstoffallianz Gavi und der Regierung von Bangladesch ein neues Programm, das Biometrie und Blockchain kombiniert, um digitale IDs mit Impfstoffen bereitzustellen.

Sowohl ID2020 als auch Gavi Alliance werden von Bill Gates über Microsoft und die Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt. Das Programm nutzt die Immunisierung als Gelegenheit, um eine digitale Identität zu etablieren, die in diesem Fall nachverfolgt, wer geimpft wurde. (Nur körper-implantierte Sensoren ermöglichen das)

Ziel dieser öffentlich-privaten Partnerschaft ist es, Personen ohne Papiere in weniger entwickelten Ländern aufzuspüren. ID2020 ist jedoch auch in stärker entwickelten Ländern wie den USA aktiv und hat sich mit der City of Austin, Texas, zusammengetan, um eine blockchain-fähige digitale ID-Plattform für Obdachlose sowie für Flüchtlinge bereitzustellen.

Mit dem plötzlichen Ausbruch der Covid-19-Pandemie scheint dies eine Gelegenheit geboten zu haben, die globale Gesundheit in eine neue Ära der digitalen Gesundheitsversorgung zu führen.

Es gab bereits Diskussionen über die Ausstellung eines Immunitätspasses“, um Einzelpersonen einen „Back to Work“ -Pass zu ermöglichen, um die Quarantäne zu verlassen und wieder Handel zu treiben, sei es durch Antikörpertests oder Impfstoffe.

Nun fließen neuartige digitale Gesundheitskonzepte aufgrund der Pandemie in die Industrieländer.
Mit der zunehmenden Verwendung von kontaktlosem Bezahlen meldete Microsoft im März ein Patent (Nr. 060606) einen Patent-Antrag für ein Kryptowährungssystem/GedankenleserSystem an, das mit Daten zur Körperaktivität wie Gehirnwellen und Körperwärme verknüpft ist und sich angesichts der Ansteckung mit Covid-19 einer bargeldlosen Wirtschaft nähert. (Zur Empfang der Radiowellen von den implantierten mikro/Nanosensoren hat Bill Gates 500 Spezialsatelliten in den Raum geschickt (sehen Sie Newspunch und The Telegraph sowie CNBC und The Wall Street Journal).

In der Tat würde der kürzlich vom Kongress vorgeschlagene TRACE Act (H.R. 6666) zur Rückverfolgung und Quarantäne potenzieller Covid-19-infizierter Personen, falls er verabschiedet wird, durch eine blockchain-fähige digitale ID ergänzt, die mit Aufzeichnungen über Immunisierungs- und körperaktivitätsfähiges Kryptowährungssystem verknüpft ist.
H.R.6666 steht im Zusammenhang mit dem Forschungsgesetz über Gegenmaßnahmen gegen biologische, chemische und radiologische Waffen von 2003 (S. 666) über staatliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit bei Bioterror- oder Pandemie-Notfällen.

Im Jahr 2014 nutzte Bill Gates das in Massachusetts ansässige MicroCHIPS, , um einen implantierbaren Mikrochip zur Empfängnisverhütung zu entwickeln, der Hormone abgibt und für die Familienplanung ein- und ausgeschaltet werden kann.

Der unter die Haut implantierte Mikrochip speichert einen Vorrat des Hormons Levonorgestrel in Reservoirs, die hermetisch mit Titan und Platin auf dem Chip versiegelt sind. Die Dichtung wird mit einem elektrischen Strom geschmolzen, der von der internen Batterie geliefert wird und 30 Mikrogramm des Hormons pro Tag freisetzt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er o-WIRELESS-BIRTH-CONTROL-570.jpg

Nach der Freisetzung des Arzneimittels härtet die Versiegelung wieder aus und der Chip hält schätzungsweise bis zu 16 Jahren. MicroCHIPS muss weiterhin bei der Food and Drug Administration eingereicht werden, und wie bei allen Chips und drahtlosen Geräten muss die Technologie stark verschlüsselt sein, um zu verhindern, dass Hacker auf das Gerät zugreifen.

Die Unterstützung von Bill Gates für diese Technologie geht auf sein PBS-Interview mit Bill Moyers aus dem Jahr 2003 zurück, in dem er die Warnungen des Club of Rome und hier zu den Grenzen des Wachstums und der Erschöpfung der weltweiten Ressourcen zitiert, die seine Besorgnis über die globalen Herausforderungen des nachhaltigen Bevölkerungswachstums, insbesondere in verarmten Ländern.

Bemerkungen
Man kann sich wundern, dass gerade eine jüdische Zeitung diesen jüdischen plan für die Welt ans Tagelicht bringt.
Jedoch, diese Weltherrscherelite fühlt sich nun so sicher im Sattel, dass sie es sich zumutet, uns durch die Wahrheit weiter einzuschüchtern.
Schon längst sehen sie uns als lahme Enten. Und sollten wir doch rebellieren, passt das ihnen ganz besonders gut: Ihr Slogan ist „Ordnung aus Chaos“ – aber vorerst das Chaos schaffen.

Wie es Teilnehmer, Freimaurer Comte de Virieux nach dem Wilhelmsbader Kongress 1781, wo die Illuminaten die macht über die Freimaurerlogen der Welt ergriffen, auf eine Frage nach dem Verlauf ausdrückte: “Ich werde es Ihnen nicht anvertrauen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dies alles sehr viel ernster ist, als Sie denken. Die Verschwörung, die gewoben wird, ist so gut durchdacht, dass es der Monarchie und der Kirche sozusagen unmöglich sein wird, ihr zu entkommen.”

Dieser Rockefeller-Club of Rome mit Ihren-Mitgliedern wir Gorbatschow und dem Vater des Maastricht-Vertrags und des Euromediterranen Prozesses mit dem Aufhör der Redefreiheit in den Medien, dem Jesuiten Jacques Delors, gab „Die Erste Globale Revolution“ heraus. Darin steht auf S. 75 : Wir erfanden globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und andere menschengemachte Katastrophen , die als gemeinsamer Feind der menschheit dienen sollten, und die wir alle bekämpfen müssen. Der wirkliche Feind sei also die Menschheit selbst – und nur durch geändertes Verhalten können wir die Katastrophen meistern!

Dies war schon eine Vorhersage des Klimatismus und insofern auch dies „Covod19“-Pandemie .

Nick Rockefeller sagte seinem Freuns, Aaron Russo schon den 11. Sept. 2001 voraus
Und es gibt viele weitere Beispielse, z.B Albert Pike

Eingreifverhalten von MRNA-Impfstoffen. Rechtfertigt 3 Monatiger Zweifelhafter Schutz vor geringfügig Ansteckender und Geringfügig Tödlicher, Ausgebrannter Saisonaler Grippe 2019/20 mRNA-Impfstoffe mit Schweren Nebenwirkungen?

Ich habe zuvor Auszüge aus Modernas Website darüber geschrieben, wie Moderna (und Pfizer) mit Messenger-mRNA unsere Zellen als Chips betrachten, die sie mit ihren Software mRNA-Impfstoffen beeinflussen können – wie im Computersystem.

Ich bin auf mehrere Moderna-Sites gestoßen, die die Methode detaillierter beschreiben.
Sie bieten einen klaren Überblick über die Funktionsweise der mRNA-Impfstoffe.
Ich beginne mit einem kurzen Videoüberblick über die Proteinsynthese, die ständig in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers stattfindet, gesteuert durch mRNA mit Energie aus energiereichen Phosphatbindungen in Adenosintriphosphat und unter der Voraussetzung einer sehr genau abgestimmten Umgebung:

Es ist wirklich intelligentes Design von der Hand des Schöpfers – das Moderna, Pfizer usw. niemals perfekt werden steuern können

Siehe Modernas Website
Verwendung von mRNA zur Entwicklung einer neuen Kategorie von Arzneimitteln.

Bei Moderna nutzen wir die grundlegende Rolle, die mRNA bei der Proteinsynthese spielt. Wir haben geschützte Technologien und Methoden entwickelt, um mRNA-kodierte Sequenzen (von Aminosäuren) zu erzeugen, die Zellen erkennen, als ob sie im Körper produziert würden. Wir konzentrieren uns auf Krankheiten, die es gezielten Zellen ermöglichen, ein oder mehrere bestimmte Proteine ​​zu produzieren oder einzuschalten, die es dem Körper ermöglichen, eine bestimmte Krankheit zu bekämpfen oder zu verhindern.

Wir beginnen mit unserer gewünschten (kodierten Aminosäure- Sequenz (für ein Protein: Durch einen als Transkription bekannten Prozess wird eine RNA-Kopie eines DNA- (Gen-) Codes erstellt, um ein bestimmtes Protein zu erzeugen.
Wir entwerfen und synthetisieren den entsprechenden mRNA-Sequenzcode (Aminosäuren), der dieses Protein erzeugt.
Vor der Synthese konstruieren wir auch die mRNA-Sequenz, um die physikalischen Eigenschaften der mRNA sowie des kodierten Proteins zu optimieren.
Wir liefern mRNA-Sequenz (kodierte Aminosäure) an die Zellen, die für die Herstellung dieses Proteins verantwortlich sind, über eine von mehreren Methoden. Das Erreichen verschiedener Zelltypen erfordert unterschiedliche Abgabemethoden (Nanopartikeln)
Und wenn die mRNA – die Anweisungen – in der Zelle sind … übernimmt die menschliche Biologie. Ribosomen lesen den Code und bauen das Protein auf, und die Zellen drücken das Protein in den Körper aus (auf die Zelloberflächen).

Hier ist ein Video, das zeigt, was sie tun

Hier ist das Wesentliche: Die sogenannte Messenger-mRNA (RNS) enthält Anweisungen zum Aufbau eines oder mehrerer Proteine. Normalerweise wird mRNA in der DNA des Zellkerns gebildet. Mit den Impfstoffen von Moderna und Pfizer werden künstlich hergestellte mRNA-Anweisungen an die Ribosomen (Protein-Fabriken) gesendet, indem ein spezifisches Ribosom an eine spezifische Codierungsstelle auf dem mRNA-Strang gekoppelt wird, wodurch die Produktion des spezifischen Proteins (Antikörpers) eingeleitet wird. Mit anderen Worten, die medizinische mRNA umgeht den Zellkern und die DNA – und steuert auf unbestimmte Zeit die Bildung des spezifischen Proteins (und möglicherweise mehrerer anderer!).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mrna-1-1.png

Bei der künstlichen mRNA-Kontrolle gibt es kein Zurück, wenn die schwerwiegenden Nebenwirkungen auftreten: Sie gehen gnadenlos weiter.
Und die Hersteller-Firmen haben sich von jeglicher Verantwortung befreit: Keine Entschädigungsgeld zu holen!

Das obige Video erwähnt eine Vielzahl von Proteinen, die in einer Zusammenarbeit zusammenpassen müssen – wobei ich schätze, dass eine unglaubliche Anzahl von Dingen schief gehen kann – obwohl die Dame glaubt, dass sie alle Zellproteine ​​und -Teile beherrschen und kennen.

Es ist sicherlich nicht beruhigend. Es wird überhaupt nicht erwähnt, dass diese Fett-Protein-mRNA-Moleküle in Nanopartikeln eingewickelt werden müssen, um in die Zellmembran durchzudringen, und dass diese Nanopartikeln laut der EU und NCBI tödliche Organschäden verursachen, insbesondere in Lunge und Leber: Siehe hier und her og her)

Daher rufen chinesische Experten zum Aufhör mit den gängigen Impfungen auf.

Nach der Impfung geschieht dies
Die New York Times 21. jan. 2021: mRNA leitet die Bildung von Stachelproteinen. Einige der Stachel-Proteine ​​wandern an die Zelloberfläche und ragen mit ihren Spitzen durch die Zellmembran – die dabei beschädigt wird. Die geimpften Zellen zerlegen auch einige der Proteine ​​in Fragmente, die sich auf den Zelloberflächen absetzen. Diese hervorstehenden Stachel und Stachel-Proteinfragmente können dann vom Immunsystem erkannt werden.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er spike-protein-formation.png

Wenn eine geimpfte Zelle stirbt, enthält der Abfall viele Stachelproteine ​​und -Proteinfragmente, die dann von einer Art Immunzelle aufgenommen werden können, die als Antigen-präsentierende Zelle bezeichnet wird. Wenn andere Zellen, die als Helfer-T-Zellen bezeichnet werden, die abgesetztten Fragmente erkennen, können die Helfer-T-Zellen andere Immunzellen alarmieren, um die Infektion zu bekämpfen und sie dabei unterstützen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er cell-debris.png

Andere Immunzellen, sogenannte B-Zellen, können sich dann auf Coronavirus-Stacheln auf der Oberfläche geimpfter Zellen oder frei fließender Stachel-Proteinfragmente festschliessen. Ein Paar B-Zellen können sich möglicherweise an die Stachel-Proteine ​​binden. Wenn diese B-Zellen dann durch Helfer-T-Zellen aktiviert werden, beginnen sie, sich zu vermehren und Antikörper gegen das Stachelprotein freizusetzen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er b-cells.png

Die Antikörper können an Coronavirus-Stachel gebunden werden, das Virus zur Zerstörung markieren und die Infektion stoppen / verhindern, indem Stachel daran gehindert werden, sich an andere Zellen festzuschliessen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er antibody-latching.png

Ich SEHE MODERNAS, PFIZERS SOWIE ASTRAZENECAS DNA-VAKZINE ALS DIE “ZAUBERLEHRLINGE ” GOETHES:
Der Zauberer verreiste für eine Weile. Der Lehrling mochte kein Wasser vom Brunnen schleppen und befahl dem Besen, dies zu tun. Er kannte die magische Starterformel und der Besen brachte Wasser und Wasser und Wasser und … Jedoch, der Lehrling kannte nicht die magische Formel, um den Besen zu stoppen- also ertranken das Haus und die Umgebung im Wasser – bis der Zauberer zurückkehrte und die Katastrophe beendete!!!

MRNA-vacciners Indgribende Virkemåde. Retfærdiggør 3 Måneders Tvivlsom Beskyttelse mod Lidet Smitsom og Lidet Dødelig, Udbrændt Sæsoninfluenza 2019/20 mRNA-Vacciners Svære Bivirkninger?

Jeg har tidligere skrevet uddrag fra Modernas hjemmeside om, hvordan Moderna (og Pfizer) med messenger- mRNA betragter vore celler som chips, de kan påvirke med deres mRNA vacciner, som de ser som omputersoftware for deres centrale compuer til styring af os.

Jeg er stødt på flere Moderna-websteder, der beskriver metoden i mere detalje.
Endv. bringes her overskuelig oversigt over, hvordan mRNA-vaccinerne virker.
Jeg vil begynde med en kort videooversigt over proteinsyntesen
, der ustandselig foregår i hver enkelt celle i vor krop, dirigeret af mRNA med energi fra energirige fosfatbindinger i Adenosintrifosfat og under forudsætning af et meget nøjagtigt afstemt milieu:

Det er virkelig intelligent design fra skaberens hånd – som Moderna, Pfizer osv. aldrig vil kunne styre til fuldkommenhed 

Se Modernas Website 
Brug af mRNA til at udvikle en ny kategori af lægemidler.

Hos Moderna udnytter vi den grundlæggende rolle, som mRNA spiller i proteinsyntesen. Vi har udviklet beskyttede teknologier og metoder til at skabe mRNA-koderede sekvenser (af aminosyrer), som celler genkender som om de blev produceret i kroppen. Vi fokuserer på sygdomme, hvorved det gøres muligt for målrettede celler at producere – eller tænde for – et eller flere givne proteiner, som gør det muligt for kroppen at bekæmpe eller forhindre en given sygdom.

 Vi starter med vores ønskede (koderede aminisyre) sekvens for et protein: Gennem en proces kendt som transkription fremstilles en RNA-kopi af et DNA- (gen)-kode til oprettelse af et givet protein.
  Vi designer og syntetiserer den tilsvarende mRNA-(aminosyre) sekvens – kode, der vil skabe det protein.

    Før syntese konstruerer vi også den mRNA-sekvens , der skal optimere mRNA’s fysiske egenskaber såvel som for det kodede protein.
    Vi leverer mRNA (koderede amininosyre)-sekvens til cellerne, der er ansvarlige for at fremstille dette protein via en af flere metoder. At nå ud til forskellige typer celler kræver forskellige leveringsmetoder. (nanopartikler)
    Og når mRNA’et – instruktionerne – er i cellen … tager menneskelig biologi over. Ribosomer læser koden og bygger proteinet, og cellerne presser proteinet ud i kroppen (på celleoverfladerne).

Her er en video, der viser, hvad de gør


Her er det væsentlige. Det såkaldte budbringer (messenger) mRNA indeholder instruks til bygning af et eller flere proteiner. Normalt dannes mRNA i  cellekernens DNA. Med Moderna og Pfizer vaccinerne sendes kunstigt fremstillet mRNA drekte til ribosomerne, hvor protein dannes ved at koble et specifikt ribosom til et bestemyt kodested på mRNA-strengen, hvorved produktionen af det specifikke protein (antistof) sættes i gang. Altså går den medicinske mRNA uden om cellekernen og DNAet – og kontrollerer på ubestemt tid dannelsen af det specifikke protein (og potentielt flere andre!)

Pga. den kunstige mRNA-kontrol der er ingen vej tilbage, når de svære bivirkninger indfinder sig: De går nådesløst videre. 

I ovenstående video nævnes et utal af proteiner der skal passe til hinanden i et samarbejde- hvor jeg skønner, at utroligt mange ting kan gå galt – selv om damen mener, at de behersker og kender alle celleproteiner  og dele.

Det er bestemt ikke beroligende. Man omtaler slet ikke, at disse fedt-protein mRNA molekyler skal  pakkes ind i nanopartikler for at kunne trænge ind igennem cellemembranen
, og at disse nanopartikler iflg EU og NCBI fremkalder dødelige organskader, især i lunger og lever: Se her og her og her)

Efter vaccination sker dette
New York Times 21. jan. 2021: mRNA afstedkommer dannelse af pigproteiner. Nogle af pigproteinerne danner vandrer til celleoverfladen og stikker deres spidser ud gennem cellemembranen – der altså beskadiges. De vaccinerede celler bryder også nogle af proteinerne op i brudstykker, som lægger sig på cellernes overflader. Disse fremspringende pigge og pigproteinfragmenter kan derefter genkendes af immunsystemet.

Når en vaccineret celle dør, vil affaldet indeholde mange pig-proteiner og proteinbrudstykker, som derefter kan optages af en type immuncelle kaldet en antigenpræsenterende celle. Cellen lægger brudstykker af pigproteinet på overfladen. Når andre celler kaldet hjælper-T-celler opdager disse brudstykker, kan hjælper-T-cellerne alarmere og hjælpe med at hidkalde andre immunceller til at bekæmpe infektionen.

Andre immunceller, kaldet B-celler, kan så støde ind i coronavirus-pigge på overfladen af ​​vaccinerede celler eller fritflydende pigproteinbrudstykker. Et par af B-cellerne kan muligvis låse sig fast på pigproteinerne. Hvis disse B-celler derefter aktiveres af hjælper-T-celler, vil de begynde at sprede sig og hælde antistoffer ud, der er målrettet mod pigproteinet.

Antistofferne (antibodies) kan låses fast på coronavirus-pigge, markere virussen til ødelæggelse og stoppe/forhindre infektion ved at blokere pigge fra at fæstne sig til andre celler.

Modernas vaccine kræver to injektioner med 28 dages mellemrum for at mærke immunsystemet godt nok til at bekæmpe coronavirus. Men fordi vaccinen er så ny, ved forskerne ikke, hvor længe beskyttelsen kan vare.

Men immunsystemet indeholder også specielle celler kaldet hukommelses- B-celler og hukommelses-T-celler, der muligvis gemmer information om coronavirus i årevis eller endda årtier.

En tidlig undersøgelse viste, at Modernas vaccine yder beskyttelse i mindst tre måneder.

Bemærkning
Retfærdiggør 3 måneders tvivlsom beskyttelse mod en meget lidt smitsom og meget lidt dødelig sæsoninfluenza (0,16% som sædvanligt i sæsoninfluenzaer) de svære korttidsbivirkninger og her og her og her, som vi nu ser – og de langtidsbivirkninger som forestår?

JEG SER MODRNAS og PFIZERS SAMT ZENECAS DNA-VACCINER BESKREVET AF GOETHE I „TROLDMANDENS LÆRLING“:
Troldmanden rejste bort for en tid. Lærlingen gad ikke slæbe vand og befalede kosten at gøre det. Han kendte trylle- startformlen, og kosten bragte vand og vand og vand og…., Men lærlingen kendte ikke trylleformlen for at stoppe kosten – så huset og omegnen var ved at drukne i vand – indtil troldmanden vendte hjem og stoppede katastrofen!!!

Schwere Nebenwirkungen, Unwirksamkeit, Ausbrüche von “Covid19” nach mRNA-Vakzinen

Die Washington Times 28 April 2020: COVID-19 stellt sich als riesiges Gaunertrick heraus.

Die Massenmedien reden von morgens bis spät abends von den gesegneten covid19-Impfstoffen – aber nie dass,
1) diese Impfstoffe gegen die derzeitige Grippe der Saison 2020/21 unwirksam sind – siehe die Verhältnisse in Israel, wo am meisten geimpft wurden -und zwar, weil sie gegen die saisonale Grippe 2019/20 hergestellt sind!
2) es keine Grundlage für die Herstellung eines spezifischen covid19-Impfstoffs gibt, da es laut dem US-Gesundheitsministerium CDC kein „quantifiziertes covid19-Virusisolat“ gibt (S. 30, 43) und das dänische Statens Seruminstitut (RKI-Pendant) zugeben musste, keine Beweise der Existenz eines spezifischen covid19-Virus zu haben.
3) Je mehr. geimpft wird, um so mehr „Covid19-Fälle und Sterblichkeit“.

Wir hören in den Medien nichts über schwere Impfkomplikationen. Gibt es denn keine, über die es sich zu reden lohnt?

Am 15. Januar brachte ich eine lange Liste schwerwiegender und tödlicher Nebenwirkungen nach dem dem Pfizer-Biontech-mRNA-Impfstoff (auf Dänisch).
CHINESISCHE EXPERTEN EMPFAHLEN DAHER, DIE VERWENDUNG VON DEN GÄNGIGEN COVID19-IMPSTOFFEN AUSZUSETZEN

Unten finden Sie mehrere Berichte über schwerwiegende / tödliche Nebenwirkungen sowie erhöhte Inzidenz von „Covid19“ nach Impfungen

67 schwedische Todesfälle + 251 schwerwiegende Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Pfizer-Impfstoff zwischen dem 27. Dezember und dem 9. Februar.
2 Todesfälle nach einer Moderna Impfung (unbekannte Anzahl Geimpfter)

46 Pflegeheimbewohner in Spanien sterben innerhalb eines Monats nach Erhalt des Pfizer COVID-Impfstoffs.
Berichten zufolge haben die Gesundheitsbehörden den zweiten Stich von Pfizers Impfstoff im spanischen Pflegeheim gestoppt.

UK Medical Freedom Alliance
MEDIENBERICHTE ÜBER PFLEGEHAUS COVID-19 AUSBRÜCHE UND TOD
Seit der Einführung des Covid-19-Impfstoffs gab es einen stetigen Strom nationaler und internationaler Medienberichte über Covid-19-Ausbrüche, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Pflegeheimen auf der ganzen Welt – innerhalb von Stunden oder Tagen nach der Impfung.

Während einige Behörden versucht haben, darauf hinzuweisen, dass diese Ereignisse nicht mit der Verbreitung des Impfstoffs zusammenhängen, bestehen die neuen Verbindungen auffällig und verdienen weitere Studien.

Die folgende Liste enthält einige Medienberichte aus Großbritannien und dem Ausland:
• Großbritannien: Dutzende Todesfälle bei Bewohnern in Pflegeheimen in Großbritannien wurden nach der ersten Dosis des Covid-19-Impfstoffs gemeldet.
• England: In Pflegeheimen in Basingstoke kommt es zu schweren Covid-19-Ausbrüchen. 60% der Einwohner testen positiv und 22 Todesfälle zum Zeitpunkt der Covid-19-Impfung der Bewohner.
• Schottland: Einwohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen in Abercorn wurden am 15. Dezember mit Pfizer geimpft und hatten vor dem 10. Januar 2021 einen signifikanten Covid-19-Ausbruch
• Schottland: Das Pflegeheim Meallmore Lodge meldet Ausbrüche bei 35 Einwohnern und Mitarbeitern nach der Covid-19-Impfung Anfang Januar.
USA: Staat New York – ein Pflegeheim meldet schwere Covid-19-Ausbrüche – 130 Fälle und 32 Todesfälle, beginnend mit der ersten Impfdosis an Bewohner und Mitarbeiter.
• Deutschland: 10 Todesfälle bei gebrechlichen älteren Menschen im Alter von 79 bis 93 Jahren innerhalb von vier Tagen nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff.
• Deutschland: 11 Todesfälle bei 41 Bewohnern von Pflegeheimen sterben innerhalb weniger Tage nach Erhalt der ersten Dosis des Covid-19-Impfstoffs.
• Israel: Pflegeheime, die während der Pandemie kein Covid-19 hatten, bekamen Ausbrüche bei 30 Bewohnern und 1 Todesfall innerhalb von 2 Wochen nach der ersten Dosis des Covid-19-Impfstoffs.
• Schweden: Ausbruch des Covid-19 in Pflegeheim, von dem 10 Einwohner und 5 Mitarbeiter betroffen sind – trotz der Tatsache, dass jeder 2 Dosen Pfizer-Impfstoff erhalten hat.
• Kanada: 7 Pflegeheime entwickeln Covid 19 nach der ersten Pfizer-Dosis des Covid-19 Impfstoffs.
Norwegen: 29 Todesfälle älterer Menschen in Pflegeheimen kurz nach Erhalt des Pfizer Impfstoffs.

AUSSPRECHEN VON REGLERN UND ÄRZTEN
Die norwegischen Arzneimittelregulierungsbehörden markierten schnell eine Gruppe von Todesfällen in Pflegeheimen und verbanden 29 Todesfälle (später 33) mit der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs.
Norwegische Beamte nannten Fieber, Erbrechen und Übelkeit als „Nebenwirkungen“, die zum Tod einiger gebrechlicher Patienten geführt haben könnten, und das veranlasste sie auch, ihre Ratschläge zur Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen an die Schwächsten zu aktualisieren

BEMERKUNGEN
Menschen sterben immer aus natürlichen Gründen – und einige von ihnen haben gerade einen Impfstoff erhalten.
Was für einen Zusammenhang zwischen Impfstoff, Tod und Nebenwirkung spricht, ist der Beginn des Ereignisses bei einer Person sehr kurz nach der Impfung.
Die oben genannten sind kurzfristige Nebenwirkungen – aber niemand kennt die langfristigen Nebenwirkungen: Tierversuche wurden übersprungen und die gesamte Menschheit ist in Versuchs-Kaninchen verwandelt.

Angesichts der Tatsache, dass Millionen geimpft wurden, sind 653 Todesfälle im Zusammenhang mit US-Impfstoffen und 12.697 Nebenwirkungen (unten)- nicht so viele Prozent – aber es sind Todesfälle und Nebenwirkungen, die unnötig waren , weil die Impfstoffe nicht zu wirken scheinen und hier – und die Impfstoffhersteller bereiten daher einen dritten „korrigierenden“ Impfstoff vor – und dann einen vierten – ja, sie meinen, es sei notwendig, uns jedes Jahr zu impfen/ unsere Gene zu verändern.
Ob die Zahlen der CDC die volle Wahrheit sind, kann bezweifelt werden, wenn man bedenkt, wie sie mit den Zahlen der Todesopfer pfuschen!

Nachfolgend finden Sie die CDC-Bestandsaufnahme der Nebenwirkungen von Covid19-Impfstoffen pro 4. Februar 2021

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid19-ade.png

Mark Zuckerberg Warnt, dass Covid19-Vakzine Unsere DNA mit Unbekannten Langzeitwirkungen Ändern – und Schliesst Diejenigen von Facebook aus, Die genau Das Schreiben