Døds- og Smittetal 2020 i Tyskland Måned for Måned: Covid19 Kan ikke Være Begrundelse for Frihedsberøvelse

Daglige dødsfald i Tyskland og her


Samt her

Herunder smittetal : Robert Koch Instituttets Sentinel-resultater indtil kalenderugen 17.10.-23.10. 2020.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-4.png

Iflg. ugendrevet, anerkendt dansk studie er maskebæring uden betydning for smitsomhed.

De angivne Covid19 / SARSCoV2-tilfælde er fuldstændig upålidelige, fordi RT-PCR-testen er uden værdi til virustypediagnostik eller smitsomhed uden angivelse af cyklustærsklen ifølge Nobelpristager-opfinderen af testen . Alle mulige forkølelses- og influenzavira er inkluderet i testen

Dette er nu bevist uden gendrivelse af et internationalt anerkendt Forscherteam 

Fauci har i det mindste r siden juli vidst, at de fleste Covid-“sager” er falske. USA bruger rutinemæssigt 42-45 cyklusser som tærskelværdi. Fauci siger, at enhver positiv test over 35 cyklusser er en falsk positiv. Dette er, hvad hele pandemien er baseret på – falske testresultater. Se Fauci har indrømmet det

Påstande om, at det ser værre ud i Italien og Frankrig – og at Tysklands lave dødstal derfor skyldes trufne forholdsregler, er ikke holdbare: I Italien døde f.eks kun 1% af „coronadødsfaldene“ coronasygdommen i sig selv. 99% døde af svære grundsygdommem MED covid19. Også i USA har man beskyldt covid19 for at være dødsårsag i urimeligt omfang – således selv hos dødelige færdselsulykker.
Desuden er tiltagene i Frankrig og Italien strengere end i Tyskland: Sågar med udgangsforbud!

Statistikkerne skelner ikke melem døde AF og MED covid1

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 Kommentare zu „Døds- og Smittetal 2020 i Tyskland Måned for Måned: Covid19 Kan ikke Være Begrundelse for Frihedsberøvelse“

 1. Kære Anders, jeg har igennem mange år brugt Linux/Ubunto, men nu kan jeg alligevel hverken sende eller modtage E-Mails! – På „Facebook“ er alt stadigvæk imod „Corona“-løgne i orden! Hvis du vil skrive til mig, så går det nu desværre kun over din Internetside her, hvor du måske (for gammelt venskabs skyld) kunne hjælpe mig med et godt råd?! Mange hilsener, Tommy

  Gefällt mir

  1. Hej, Tommy.

   Jeg har kun erfaring med Windows 10 – og her er der indtil videre ingen mail-problemer.
   Men du kan da downloade en anden mailfunktion f.eks gmx.com. Det er nok ikke Linux, der blokerer.
   Jeg har den gmx-mail-fuktionen, som er mere diskret, men den matcher kvalitetsmæssigt slet ikke gmail.com.

   VH

   Anders

   Gefällt mir

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s