Superfrimurerske og Jødiske Frimurerorden B´nai B´riths Favorit, DDR-FDJ- Kommunist-sekretær Angela Merkel PCR-Svindelens Bagkvinde

Covid19-forestillingen har et beskidt formål: At indføre elementer som diktatur, IT-registrering af os (gennem vaccine-chips), et fattigt, hjernevasket proletariat globalt i den Nye Verdensordens globale Sovjet-Union, Agenda 2030.

Det forkynder Canadas premierminister Trudeau frækt og frejdigt for sine anti-demokratiske åndsfæller på FNs generalforsamling: „Covid19-pandemien er vores CHANCE for at indføre bæredygtig udvikling“. Se FN planen „Bæredygtig udvikling: Agenda 2030. Omformning af vores verden“

I 1992 vedtoges på FNs Rio-øko-konference ved Edmund de Rothschild og hans håndhangne mand, FN-vicegeneralsekretær, Maurice Strongs manipulation Agenda 21 – en plan, der skulle føre til en global øko-diktaturstat. Rothschilds plan var at få sin „World Conservation Bank“ oprettet, som alverdens lande skulle betale bidrag til U-landene igennem. 179 lande bed på krogen – deriblandt naturligvis NWO-duksen, Danmark. Folketinget har vedtaget Agenda21-planen ligesom FNs Generalforsamling også. Rothschilds Bank er nu verdens største og omfatter Verdensbanken under navnet Global Environmental Facility.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda2030-un-adopted.png


GEF har store planer om at bruge covid19 til at få regeringerne til gennem GEF – selvfølgelig – at investere mange billioner i en ny „normalitet“, der baserer sig på streng økologisk regimente. Den gamle normalitet påstås at være skyld i covid19!!

Her høres på video fra 4. World Wilderness Congress 1987 fra 28:40 min. markeringen Edmund de Rothschilds krav om en World Conservation bank, som skal finansiere sejling af indfanget CO2 til polerne og Sahara – for at hindre global opvarmning! Gro Haarlem Brundtlands Klimarapport var fremlagt, hvor man gjorde CO2 skyldig i opvarmnning – uden noget som helst bevis.
Svindelen kom da også for dagens lys med Climagate skandalen i 2009 – som nu længst er gemt bort!
„Det vil koste penge“, sagde Rothschild – nemlig vore penge.
Og han fik sit ønske opfyldt – som altid.


Hvert 4. år skal alle danske kommuner til FN-NGOen ECLEI indsende en rapport om fremskridt hen imod denne globale „burhøne“-Sovjet-Union, der skal være færdig i år 2030 – derfor nu navneskifte til Agenda 2030. Se FN-websiten „Sustainable Development: Agenda 2030. Transforming our World“ (Bæredygtig Udvikling: Agenda 2030. Omskabelse af Vor Verden).

Men der manglede noget for atter at nå den Adam Weishaupt-Mayer Amschel Rothschild-og fætter Karl Marx´ og her og her forjættede Sovjet-Union, Lenin-Trotzky projektet fra 1917, som Rockefellers Trilaterale Kommission satte en stopper for i 1989.

For at man kan gennemføre det projekt en gang til, skal der absolut pressecensur, daglig mediehjernevask og undertrykkelse til. Midlet ville være Aldous Huxleys mål: At få folk til at elske deres slaveri.

Weishaupt-Rothschild målet i deres 6 punktsplan om at få afskaffet kristendommen var allerede lykkedes: Kristi lære er selv i kirkerne fordrejet til ukendelighed. Nu drejede det sig om at få givet folket en erstatningsreligion: 1. CO2-religionen og 2. maximal omsorg for sig selv, dvs. eget liv og helbred i et ritual af askese, isolation og maskebæring. Endelig fik livet lidt mening:
den farlige sæsoninfluenza 2019/2020, der nu så bekvemt afløses af sæsoninfluenza 2020/2021.

Da den anvendte PCR -test er helt uspecifik bestemmes den ene influenzas „smittetal“ lige så skidt som den anden: Metoden er jo uspecifik, unøjagtig, ukalibreret med en træfsikker hed på 32% iflg den eneste afprøvning på mundsvælgskrab (DK-metoden). Og Elon Musk opnåede da at blive erklæret covid- positiv i 2 ud af 4 tests på samme dag! (hviket er tilfældighedsloven).

Og hvem har så æren for denne geniale plans udførelse: Såmænd gammelkommunisten Angela Merkel i Tyskland. Se hende ovenfor i FDJ-Uniform – hun var sekretær i FDJ, som svarede til Hitler-Jugend i DDR, og skrev retningslinier for ungdommens kommunistiske opdragelse – en person, der ikke kan rose jøder nok – og kommunisme er jødedom: undfanget af jøderne Weishaupt og Mayer
Rothschild, udformet af Rothschild-fætter Karl Marx, implementeret af jøderne Lenin og Trotzky med betaling fra Wall Street-jøderne– og Stalin – alle jøder. Mange rabbinere har sagt, at jødedom er kommunisme.

Her får Merkel overrakt den jødiske „kongeloge“ B´nai B´riths ærespræmie for at være et lydigt redskab i NWO-elitens hænder.

Endv. er Merkel medlem af Rotary Club, der optager kvinder som frimurersker, og hun er medlem af 3 superfrimurerloger, dvs. mellemled mellem nationale storloger og City of London, en af dem hedder „gyldne Eurasien„, hvor hendes frimurerbroder hedder Putin!
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her.

Til Venstre : Merkel viser her „Den store Moders (Semiramis, Ishtar, Isis) tegn. Denne Moder skulle være gift med Baal – Israels bibelske foretrukne gud og derved årsag til Guds straffe over Israel/Judæa. Baal er stadig Frimurergud
og her

I den Nye Verdensorden er løgn sandhed og sandhed løgn. Godt er ondt og ondt er godt.

Så denne superfrimurerske, Merkel, fandt en ambitiøs ung forsker, der fik foræret en smart metode , som han kunne lancere på verdensplan som MIDLET til at skabe en fiktivt farlig epidemi med et måske- måske ikke (ss. 39 og 43) og her eksisterende virus, som kaldtes covid19 – en ny udgave af en gammels SARS virus.
Mens slemme influenzaepidemier gik ubemærket hen (f.eks 1644 døde i DK i 2018) skulle denne sæsoninfluenza bankes op til noget særligt.

Da smitsomheden var ringe kom nu denne PCR-metode til hjælp. Når man bare forstærkede RNA-rester af alle de vira, der findes i svælget tilstrækkeligt langt op, kunne man gøre rigtigt mange – også alle de raske – „smittede“, jo flere, der var dumme nok til at lade sig t teste. Nu er der sågar 12 dages ventetid – så hvad kan det ikke blive til? Hvad mon tallenen ville have været i 2018)

Omhyggeligt undlod Drosten at angive, hvor mange gange man skulle formere prøven, dvs, at angive, hvor megen virus der er i prøven. Man undlod også at fortælle, at man fortsatte med at formere op langt ud over den virus mængde, der kan smitte!

Det var netop humlen: Derved fik man gjort en stor del af befolkningen „farlige“, så de skulle isoleres – og denne usmitsomme masseudbredning gjorde folk skrækslagne, så alle skulle nu have deres forkølelses- og andre influenzavira- positvitet testet, og hele landet blev mere og mere indbildt sygt


Og det skønt dødstallet er minimalt: I DK for tiden godt 800 døde i år MED covid19.
Iflg en Ekstrablads-undersøgelse døde i Italien kun 1% af covid19 smittede og formodet covid19-smittede af covid19. Resten døde af deres svære grundsygdomme. Overført til DK, ville det betyde, at der i år er døde hele 8 personer AF covid19! En amerikansk statistisk artikel, der viste, at dødeligheden i alle aldersklasser var den samme under som før covid19 epidemien – samt at covid19-dødeligheden steg lige så meget som dødeligheden af alle andre dødsårsager faldt – blev efter 5 dage slettet i alle led – sågar på Waybackmachine. Men dødeligheden er blot som ved andre influenzaer

Dog har youtube endnu ikke slettet Trumps corona-rådgiverske BIRX´forklaring på fænomenet: Man angiver i USA covid19 som dødsårsag for næsten alt – selv trafikdødsfald – og sågar blot på formodning om covid19

Hvordan bar Merkel sig så ad

Merkel bruger covid 19 til at indføre det 4. Riges diktatur globalt! på vegne af sin overordnede superstormester.

Global Res. 11. 12..2020: Sagt på godt dansk hviler hele ​​Bygningen for Gates-stiftelsen, Merkel-regeringen, WHO og WEF såvel som tilfældet for de facto tvungne uprøvede vacciner på resultaterne af en PCR-test for coronavirus, der ikke er en rød øre værd.
Drosten- og WHO-PCR-testen er mere eller mindre videnskabelig lort.

Det fremgår klart af en rapport fra en anerkendt international forskergruppe med virologerne Borger og Kämmerer som hoveforfattere. De forlanger sågar Drosten-rapporten trukket tilbage fra Eurosurveillance. Grund: Drostens PCR-metode har 10 fejl – og hver fejl diskvalificerer metoden

Merkel-regeringen bruger Drosten PCR-testen og Drosten som en “alvis” ekspert til at pålægge de mest drakoniske økonomiske konsekvenser uden for krigstid.

Hendes sundhedsminister, Jens Spahn, er en tidligere bankmand, der ikke har nogen medicinsk grad, kun en periode som lobbyist for Big Pharma. Lederen af ​​den tyske CDC, kaldet Robert Koch Institute, Lothar Wieler, er ikke virolog, men dyrlæge.

Verdenssundhedszaren, WHO-chef Tedros, er ikke læge. Hans WHO finansieres massivt af milliardær Bill Gates, som også rådgiver Merkel-regeringen om COVID-19-foranstaltninger.

Med denne besætning ser tyskerne deres liv blive ødelagt af nedlukning

De “frelste” NWO-rettroende kaldte ondskabsfuldt og uden bevis, dr. Wolfgang Wodarg, tidl. sundhedsordførende for Europarådet, “covid-nægter” og højre-ekstremist (han er et tidligere parlamentsmedlem i Berlin for Socialdemokratiet) og talrige andre falske og skadelige ting.

Wodarg har nu anlagt injuriesag

Dr. Wodargs advokat er en velkendt tysk-amerikansk advokat, Dr. Reiner Fuellmich. I sine anklager mod de tiltalte citerer Fuellmich fuldt ud anklagerne mod Drosten-coronavirustesten fra Dr. Pieter Borger et al.

Dette tvinger faktisk de tiltalte til at afkræfte Borger-papiret (Hvad de næppe kan).

Det er et stort skridt på vejen for at tilbagevise hele WHO COVID-19 PCR-testbedrageriet.
Allerede en appeldomstol i Lissabon, Portugal, besluttede den 11. november, at ​​Drostens og WHOs PCR-test ikke var gyldig til at opdage koronavirusinfektion, og at det ikke var noget grundlag for at beordre landsdækkende eller delvise lockdowns

Hendes sundhedsminister, Jens Spahn, er en tidligere bankmand, der ikke har nogen medicinsk grad, kun en periode som lobbyist for Big Pharma. Lederen af ​​den tyske CDC, kaldet Robert Koch Institute, Lothar Wieler, er ikke virolog, men dyrlæge.

Med denne besætning ser tyskerne deres liv blive ødelagt af nedlukning

Borger-rapporten om PCR-testen flår PCR-testen og Merkels stik-i-rend-forsker Srosten i stumper og sykker – som jeg her har anført.
Ganske som PCR-opfinderen, nobelprismodtager Kary Mullis, jo gjorde fra starten af

RT-PCR-testen, der anvendes i klinisk rutine til påvisning af COVID-19, er ikke berammet til COVID-19-diagnose mhp. på regulering.”

Forstærkningscyklusser
Men endnu mere fordømmende for Drosten er det faktum, at han intetsteds nævnte, at en test var positiv eller negativ, eller hvad der definerer et positivt eller negativt resultat!

Den maksimalt rimeligt pålidelige Ct-værdi er 30 cyklusser. Over en Ct på ​​35 cyklusser må der forventes hurtigt stigende antal falske positive … Videnskabelige undersøgelser viser, at kun ikke-infektiøse (døde) vira påvises med Ct-værdier på 35. ” .

WHO og Drosten anbefaler en Ct på ​​45 cyklusser, og angiveligt gør i øjeblikket også de tyske sundhedsembedsmænd det samme.

Ikke underligt, at da antallet af test øges i starten af ​​vinterinfluenza, eksploderer PCR „positive“ i Tyskland og andre steder.

Som de kritiske forfattere påpegede, at hvis sundhedsmyndighederne skulle specificere 35 cyklusser maksimalt, ville antallet af koronapositive kun være mindre end 3% af det nuværende antal!

De bemærker, ”et analytisk resultat med en Ct-værdi på 45 er videnskabeligt og diagnostisk absolut meningsløst (en rimelig Ct-værdi bør ikke overstige 30).

Det er en væsentlig fejltagelse, at Corman-Drosten-papiret ikke nævner den maksimale Ct-værdi, hvormed en prøve utvetydigt kan betragtes som et positivt eller negativt testresultat.
„Det faktum, at disse PCR-produkter ikke er valideret på molekylært niveau, er en anden slående fejl i protokollen, hvilket gør enhver test baseret på den ubrugelig som et specifikt diagnostisk værktøj til at identificere SARS-CoV-2-virus.“ (fremhævelse tilføjet).

Florida Indfører som Første Stat endelig Kvantiterede „Covid19“ PCR-tal

Jeg har her utallige gange plæderet for kvantiteret PCR-bestemmelse ved covid19-PCR-metoden og tilskrevet hvert enkelt folketingsmedlem, da den iflg. The New York Times ville begrænse isolationsbehovet hos smittebærere til 10%.
Endv. har jeg skrevet til SSIs og Sundhesstyrelsens direktører samt massemedier og Ugeskrift for Læger om fordelen ved kvantiteret PCR-bestemmelse: Overalt blot massiv tavshed.

Kvantiteret PCR-test med Ct (formeringscyklustærskel) ved 30 ville kunne begrænse smittetal til 20 %af virusbærere. Når man skruer Ct op til 25, er 70% af de positive resultater ikke rigtig „positive“ i nogen klinisk forstand, da det ikke kan gøre dig eller nogen anden syg af virussmittebærere. Præs. Trumps corona-ekspert, Anthony Fauci, siger, at 35 Ct og derover er usmitsomt.

Florida har nu indført krav om, at hver CPR-test skal ledsages af angivelse af Ct-tærskelværdi.
Mere her. Sagen er, at der måles alt for høje smittetal: hvad der ligger over Ct-værdien 34 er ikke smittefarligt. Andre mener endnu lavere CT-værdier skal antages som ikke-smittefarlige.

Men Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, forlanger smittetal væk, da de inkluderer store mængder ikke-smitsomme personer

Statens Seruminstituts (SSIs) basis for „smittetallene“ er skandaløs: Baserer på en uafprøvet metode mht. specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed: Iflg. Aktindsigtspapirer er det hele baseret på udokumenterede generelle påstande. 2 links befatter sig ikke med mundsvælg-PCR-metodens gyldighed. SSIs cutoff ligger på 38 Ct. – men det synes ikke at være en absolut tærskel.

Men faktisk er det vildledende overhovedet foretage PCR-testen: Et internationalt forskerhold af virologer, læger laboratoriefolk har anlyseret PCR-testen grundigt . og fundet 10 fejl i proceduren, hvoraf hver enkelt diskvalificerer PCR-testen i virusdiagnostikken.

PCR ER IKKE EN SPECIFIK COVID19 TEST: DEN BESTEMMER RNA-RESTER AF ALLE I SVÆLGET FOREKOMMENDE VIRA OG BAKTERIER.
DE STIGENDE SMITTETAL, VI SER I DEN KOMMENDE TID SKYLDES UTVIVLSOMT OGSÅ 2020/21 SÆSONINFLUENZA, FORKØLELSESVIRA OSV.
OGSÅ DISSE VIRA BESTEMMES VED PCR!
Se nærmere her.

Metoden er iflg sin opfinder, nobelpristager, prof. Kary Mullis ubrugelig, uspecifik og kan bestemme hvadsomhelst hos hvemsomhelst: Metoden medtager RNA-rester af alt. hvad der befinder sig i svælget.

Men fuppet kan kvantiteres og skaderne derved mindskesog det gør staten Florida

Zero Hedge 7. decbr 2020 Vi har detaljeret kontroversen omkring Amerikas COVID „casedemic“ og de vildledende resultater af PCR-testen og dens amplifikationsprocedure i detaljer i løbet af de sidste par måneder.

Som en påmindelse er „cyklustærskler“ (Ct) det niveau, hvormed bredt anvendt polymerase(alias luciferase)kædereaktionstest (PCR) kan opdage en prøve af COVID-19-virussen. Jo højere antal cyklusser, jo lavere er mængden af ​​virusbelastning i prøven; jo lavere cyklusser, jo mere udbredt var virussen i den oprindelige prøve.

Så med hensyn til vores nuværende „casedemic“, indikerer positive tests, som de tælles i dag, ikke et „tilfælde“ af noget. De indikerer, at viralt RNA blev fundet på en næsevatpind (mundsvælgvatpind i DK). Det kan være nok at gøre dig syg, men ifølge New York Times og deres eksperter vil det sandsynligvis ikke. Og bestemt ikke tilstrækkelig formering af virussen til at gøre nogen anden syg. Men du vil alligevel blive sendt hjem i ti dage, selvom du aldrig har en snue. Og dette er det nummer, som medierne åndeløst rapporterer … og som bruges til frygtindgydende maskepåbud og landsdækkende nedlukninger …

For første gang i pandemiens historie vil nu en Stat (Florida) kræve, at alle laboratorier i staten rapporterer det kritiske „cyklustærskel“ -niveau for hver COVID-19-test, de udfører.

"Cyklustærskelværdier (CT) og deres referenceområder, alt efter hvad der er relevant, skal rapporteres af laboratorier til FDOH via elektronisk laboratorierapportering eller pr. Fax med det samme".

Talrige epidemiologiske eksperter har hævdet, at cyklustærskler er en vigtig måling, hvormed patienter, offentligheden og politikere kan træffe mere informerede beslutninger om, hvor smitsom og / eller syg en person med en positiv COVID-19-test kan være. Men som JustTheNews rapporterer, undlader sundhedsafdelinger over hele landet at indsamle disse data.

Her er et par overskrifter fra disse eksperter og videnskabelige studier:

  1. Eksperter udarbejdede tre datasæt med embedsmænd fra staterne Massachusetts, New York og Nevada, der konkluderede: „Op til 90% af de mennesker, der testede positive, bar ikke en virus.“
  2. Wadworth Center, et laboratorium i New York State, analyserede resultaterne af sine juli-tests på anmodning fra New York Times: 794 positive tests med en Ct på ​​40: ”Med en Ct-tærskel på 35 ville ca. halvdelen af ​​disse PCR-tests ikke længere betragtes som positive, ”sagde NYT. ”Og omkring 70% ville ikke længere blive betragtet som positive med et Ct på ​​30! “
  3. En appeldomstol i Portugal har fastslået, at PCR-processen ikke er en pålidelig test for Sars-Cov-2, og derfor er enhver tvungen karantæne baseret på disse testresultater ulovlig (Dommerne står nu til en disciplinærsag!!!).
  4. En ny undersøgelse fra Infectious Diseases Society of America viste, at ved 25 amplifikationscyklusser er 70% af PCR-test „positive“ ikke „tilfælde“, da virussen ikke kan dyrkes, den er død. Og ved 35: 97% af de positive er ikke-kliniske.
  5. PCR tester ikke for sygdom, det tester for et (specifikt?) RNAmønster, Når man skruer Ct op til 25, er 70% af de positive resultater ikke rigtig „positive“ i nogen klinisk forstand, da det ikke kan gøre dig eller nogen anden syg

Men vore frimurerpolitikere, mediefolk og medicinermedløbere er flintrende ligeglade; Det drejer sig om at skræmme os til at tage de gift- og mikrochipbefængte enstats-NWOs registreringsvacciner!
Det ser elitisterne som deres store CHANCE for at få os lukket ind i den diktatoriske „bæredygtige“, teknokratiske globale Sovjet-Union: „Agenda 21/2030 – Omdannelse af vor Verden“: – vedtaget af Folketinget og 192 andre FN-stater

Grossbritanniens Regierung Erwartet Eine Woge Lebensbedrohlicher Nebenwirkungen nach Covid19-Impfungen

Die Betonungen sind meine

Die folgende Anfrage an das AI-System zur Verarbeitung von Covid-19-Impfreaktionen stammt von der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, der MHRA. 23.10.2020

TED
TED (Tenders Electronic Daily) ist die Online-Version des „Supplements to the Official Journal“ der EU, das dem europäischen öffentlichen Beschaffungswesen gewidmet ist.

Vereinigtes Königreich-London: Softwarepaket und Informationssysteme

2020 / S 207-506291

Bekanntmachung über die Auftragsvergabe

Ergebnisse des Beschaffungsverfahrens

Lieferungen
Rechtliche Grundlage:
Richtlinie 2014/24 / EU

V.1.1) Art des Verfahrens
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung eines Wettbewerbsaufrufs im Amtsblatt der Europäischen Union in den nachstehend aufgeführten Fällen

Die Beschaffung fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie

Erläuterung:

Aus Gründen äußerster Dringlichkeit gemäß Vorschrift 32 (2) (c) im Zusammenhang mit der Freisetzung eines Covid-19-Impfstoffs hat MHRA die Beschaffung und Implementierung eines impfstoffspezifischen AI-Tools beschleunigt.

Unbedingt erforderlich Es ist nicht möglich, die Legacy-Systeme der MHRA nachzurüsten, um das Volumen der UAW zu bewältigen, die durch einen Covid-19-Impfstoff erzeugt werden. Wenn die MHRA das AI-Tool nicht implementiert, kann sie diese ADRs daher nicht effektiv verarbeiten. Dies wird seine Fähigkeit beeinträchtigen, potenzielle Sicherheitsprobleme mit dem Covid-19-Impfstoff schnell zu erkennen, und stellt eine direkte Bedrohung für das Leben der Patienten und die öffentliche Gesundheit dar.

Gründe für äußerste Dringlichkeit – Die MHRA erkennt an, dass ihr geplanter Beschaffungsprozess für das SafetyConnect-Programm, einschließlich des AI-Tools, mit dem Start des Impfstoffs nicht abgeschlossen worden wäre. Dies führt zu einer Unfähigkeit, Nebenwirkungen eines Covid-19-Impfstoffs wirksam zu überwachen.

Unvorhersehbare EreignisseDie Covid-19-Krise ist neu und die Entwicklungen bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff sind bisher keinem vorhersehbaren Muster gefolgt.

Storbritanniens Regering Venter En Bølge af Livstruende Bivirkninger efter Covid19-Vaccinationer

Fremhævelserne og oversættelsen er mine.

Følgende anmodning om AI-systemet til behandling af covid-19-vaccinereaktioner kommer fra Det Forenede Kongeriges Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA.23.10.2020

TED
TED (Tenders Electronic Daily) er onlineversionen af ​​’Supplement to the Official Journal‘ for EU, dedikeret til europæisk offentlige indkøb.

Storbritannien-London: Softwarepakke og informationssystemer

2020 / S 207-506291

Meddelelse om tildeling af kontrakt

Resultater af indkøbsproceduren

Forsyninger
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24 / EU

V.1.1) Type procedure
Tildeling af en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af konkurrence i Den Europæiske Unions Tidende i nedenstående tilfælde

Indkøb falder uden for direktivets anvendelsesområde

Forklaring:

Af ekstremt hastende årsager i henhold til regel 32 (2) (c) relateret til frigivelse af en Covid-19-vaccine har MHRA fremskyndet indkøb og implementering af et vaccinespecifikt AI-værktøj.

Strengt nødvendigt – det er ikke muligt at eftermontere MHRAs ældre systemer til at håndtere mængden af ​​bivirkninger, der genereres af en Covid-19-vaccine. Derfor, hvis MHRA ikke implementerer AI-værktøjet, vil det ikke være i stand til at behandle disse bivirkningerer effektivt. Dette vil hindre dets evne til hurtigt at identificere potentielle sikkerhedsproblemer med Covid-19-vaccinen og udgør en direkte trussel mod patientens liv og folkesundheden.

Årsager til ekstrem hastende karakter – MHRA anerkender, at dens planlagte indkøbsproces for SafetyConnect-programmet, herunder AI-værktøjet, ikke ville være afsluttet ved vaccination. Fører til en manglende evne til effektivt at overvåge bivirkninger på en Covid-19 vaccine.

Uforudsigelige begivenheder Covid-19-krisen er ny, og udviklingen i søgningen efter en Covid-19-vaccine har hidtil ikke fulgt noget forudsigeligt mønster.

Mehr Covid19-Nepp: Manipulierte Todeszahlen

Die Schock-Manipulation der Elite an uns nimmt kein Ende: Täglich immer mehr unglaubwürdige Covid-19-Medien-Gehirnwäsche, immer mehr diktatorische Einschränkungen – und dennoch steigende „Infektionsraten“, die durch die unbrauchbare PCR-Methode erzielt werden. Diese misst u.a. auch saisonale Erkältungs- und Grippeviren – und ist überhaupt nicht spezifisch für Covid19.

Der Erfinder der Methode, Nobelpreisträger Prof. Kary Mullis, kritisiert die Verwendung der PCR-Methode für Virendiagnostik: Unspezifisch, ungenau, kann bei jedem was auch immer bestimmen


Beispielsweise konnten weder die CDC (SS. 39, 43) noch das SSI (das dänische RKI) in diesem Sommer die Existenz eines spezifisch quantifizierten Covid-19-Virus bestätigen.
Ich habe zuvor festgestellt, dass laut den CDC in diesem Jahr 0,04% der US-Bevölkerung bis zum 23. Oktober an Covid19 starben – und im deutschen Sentinel-Material aus 71 Krankenhäusern gab es in diesem Jahr allein aufgrund von Covid19 nur 46 Patienten mit schwerer Lungeninfektion bis zum 23. Oktober.

Darüber hinaus hat die Virusberaterin von Präsident Trump, Frau Birx, die absurde Art und Weise, wie die Sterbeurkunden in den USA (und in Italien usw.) ausgefüllt werden, klar dargestellt: Praktisch alle Todesursachen werden als covid19-bedingt angegeben: Endstadien von Herzerkrankungen, Krebs, ja sogar tödliche Verkehrsunfälle – sowohl diejenigen, bei denen man es geschafft hat, den wertlosen PCR-Test durchzuführen, und denjenigen ohne PCR-Test – nur unter loser Annahme.

Johns Hopkins Newsletter vom 22. November 2020: Genevieve Briand, stellvertretende Programmdirektorin des Masterstudiengangs Applied Economics bei Hopkins, analysierte in ihrem Webinar anhand von Daten der US-Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) kritisch die Auswirkungen von COVID-19 auf US-Todesfälle mit dem Titel „COVID-19 Todesfälle: Ein Blick auf US-Daten.“

Jedoch, der Artikel wurde 5 Tage später vom Johns Hopkins Hospital gelöscht

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er briand-deleted.png

Sogar bei Wayback Machine ist der Artikel gelöscht!!
Das Untere ist alles, was noch von diesem Artikel übrig bleibt.

Solche politisch unkorrekte Wahrhheit darf in der Neuen Weltordnung nicht verbreitet werden – sie wissen „Verschwörungstheorie“!

Von Mitte März bis Mitte September haben die Todesfälle in den USA 1,7 Millionen erreicht, von denen 200.000 oder 12% der Todesfälle mit COVID-19 relatiert sind. Anstatt sich direkt mit COVID-19-Todesfällen zu befassen, konzentrierte sich Briand auf die Gesamtzahl der Todesfälle pro Altersgruppe und Todesursache in den USA und nutzte diese Informationen, um die Auswirkungen von COVID-19 zu beleuchten.

Sie erklärte, dass die Bedeutung von COVID-19 für die Todesfälle in den USA nur durch einen Vergleich mit der Anzahl der Todesfälle in den USA vollständig verstanden werden könne.

Nach dem Abrufen von Daten auf der CDC-Website erstellte Briand eine Grafik, die den Prozentsatz der Todesfälle pro Alterskategorie von Anfang Februar bis Anfang September darstellt und den Zeitraum vor der Entdeckung von COVID-19 in den USA bis nach dem Anstieg der Infektionsraten umfasst.

Überraschenderweise blieb der Tod älterer Menschen vor und nach COVID-19 gleich. Da COVID-19 hauptsächlich ältere Menschen betrifft, erwarteten Experten einen Anstieg des Prozentsatzes der Todesfälle in älteren Altersgruppen. Dieser Anstieg ist jedoch aus den CDC-Daten nicht ersichtlich. Tatsächlich bleibt der Prozentsatz der Todesfälle in allen Altersgruppen relativ gleich.

„Der Grund, warum wir bei älteren Menschen eine höhere Anzahl von COVID-19-Todesfällen haben als bei jüngeren, liegt einfach darin, dass in den USA jeden Tag ältere Menschen häufiger als Jüngere sterben“, sagte Briand.

Briand bemerkte auch, dass sowohl vor als auch nach COVID-19 – 50.000 bis 70.000 Todesfälle zu verzeichnen sind, was darauf hinweist, dass diese Anzahl von Todesfällen lange vor dem Auftreten von COVID-19 normal war. Daher hat COVID-19 laut Briand nicht nur keinen Einfluss auf den Prozentsatz der Todesfälle älterer Menschen gehabt, sondern auch die Gesamtzahl der Todesfälle nicht erhöht.

Diese Datenanalysen legen nahe, dass im Gegensatz zu den Annahmen der meisten Menschen die Anzahl der Todesfälle durch COVID-19 nicht alarmierend ist. Tatsächlich habe Covid-19 keine Auswirkungen auf die Todesfälle in den Vereinigten Staaten.

Dies ist für viele Menschen ein Schock. Wie kommt es, dass die Daten so weit von unserer Wahrnehmung entfernt sind?

Um diese Frage zu beantworten, konzentrierte sich Briand auf die Todesfälle pro Ursache von 2014 bis 2020. Aufgrund von COVID-19 gibt es im Jahr 2020 einen plötzlichen Anstieg der Todesfälle. Dies ist keine Überraschung, da COVID-19 Anfang 2020 in den USA aufgetaucht ist und die Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 danach drastisch zugenommen haben.

Die Analyse der Todesfälle pro Ursache im Jahr 2018 ergab, dass das Muster des saisonalen Anstiegs der Gesamtzahl der Todesfälle auf den Anstieg der Todesfälle aus allen Gründen zurückzuführen ist, wobei die drei häufigsten Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen, Influenza und Lungenentzündung sind.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er briand-weekly-mortality.png

„Das gilt jedes Jahr. Jedes Jahr, wenn wir in den USA die saisonalen Höhen und Tiefen beobachten, nehmen die Todesfälle aus allen Gründen zu “, betonte Briand.

Als Briand die Daten für 2020 in diesem Saisonzeitraum untersuchte, übertrafen die COVID-19-Todesfälle die Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen. Dies war höchst ungewöhnlich, da Herzkrankheiten immer die häufigste Todesursache waren. Bei näherer Betrachtung der Todeszahlen bemerkte sie jedoch etwas Seltsames. Als Briand die Anzahl der Todesfälle pro Ursache in diesem Zeitraum von 2020 bis 2018 verglich, stellte sie fest, dass anstelle des erwarteten drastischen Anstiegs aller Ursachen ein signifikanter Rückgang der Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen zu verzeichnen war. Noch überraschender ist, wie in der folgenden Grafik zu sehen, dieser plötzliche Rückgang der Todesfälle ist bei allen anderen Ursachen auch zu beobachten.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er brians-change-in-mortalities.png

Dieser Trend widerspricht völlig dem in allen Vorjahren beobachteten Muster. Interessanterweise entspricht, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, die Gesamtzahl der Todesfälle durch andere Ursachen fast genau der Zunahme der Todesfälle durch COVID-19.
Dies deutet laut Briand darauf hin, dass die Zahl der Todesopfer bei COVID-19 irreführend ist. Briand glaubt, dass Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Influenza und Lungenentzündung stattdessen als Folge von COVID-19 eingestuft werden könnten.

Die CDC klassifizierte alle Todesfälle, die mit COVID-19 zusammenhängen, einfach als COVID-19-Todesfälle. Selbst Patienten, die an anderen Grunderkrankungen sterben, aber mit COVID-19 infiziert sind, gelten als COVID-19-Todesfälle.
Dies ist wahrscheinlich die Hauptursache dafür, warum die COVID-19-Todesfälle drastisch zunahmen, während die Todesfälle durch alle anderen Krankheiten signifikant zurückgingen.

All dies deutet nicht darauf hin, dass COVID-19 zu mehr Todesfällen geführt hat. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nicht über den normalen Todeszahlen.
Wir haben keine gegenteiligen Beweise gefunden “, schloss Briand.

In einem Interview mit The News-Letter ging Briand auf die Frage ein, ob COVID-19-Todesfälle als irreführend bezeichnet werden können, da sich die Infektion möglicherweise verschlimmert und sogar zu Todesfällen durch andere Grunderkrankungen geführt hat.

„Wenn [die Zahl der Todesopfer bei COVID-19] überhaupt nicht irreführend gewesen wäre, hätten wir eine erhöhte Anzahl von Herzinfarkten und eine erhöhte Anzahl von COVID-19 beobachten müssen. Eine geringere Anzahl von Herzinfarkten und allen anderen Todesursachen lassen uns jedoch keine andere Wahl, als auf eine Fehlklassifizierung hinzuweisen “, antwortete Briand.

Mere Covid-19-Fup: Manipulerede US-Dødstal

Der er ingen ende på Elitens chok-manipulation af os: Daglig mere og mere utroværdig covid-19-mediehjernevask, flere og flere diktatoriske restriktioner – og alligevel vokser „smittetal“, der er opnået ved en ubrugelig PCR-metode, som bl.a. også måler årstidens forkølelses- og influenzavira – og som slet ikke er specifik for covid19.

Opfinderen af metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, kritserer anvendelsen af PCR-metden til virusdiagnostik sønderlemmende: Uspecifik, unøjagtig, kan bestemme hvadsomhelst hos hvemsomhelst

Den eneste artikel. dr har undersøgt metoden på den i DK anvendte svælgskrabsmetode fandt træfsikkerhed på 32% = ubrugelighed (JAMA).

F.ø. kunne hverken CDC (sider 39 og 43) eller SSI i sommers bekræfte eksistensen af et specifikt kvantiteret covid-19 virus.
Jeg har tidligere anført, at i USA er iflg CDC 0,04% af US- befolkningen døde af covid19 i år – og i Tysklands Sentinel-materiale fra 71 hospitaler var der i år indtil 23. oktober kun 46 patienter med alvorlig lungeinfektion pga. covid19 alene.

Hertil kommer, at selveste præs. Trumps virusrådgiver, Birx, klart har redegjort for den absurde måde, hvorpå man i USA (og Italien m.m.) har udfyldt dødsattesterne: Stort set alle dødsårsager angives som covid19-betingede: Endestadier af hjertesygdom, kræft, ja endog dødelige trafikulykker – både
dem, man nåede at få lavet den værdiløse PCR-test på og dem uden PCR-test – blot på løs formodning.

Nu kommer så sandheden om USAs dødstal usminket frem i form af statistisk analyse af CDCs dødstal.
Johns Hopkins Newsletter vom 22. November 2020: Genevieve Briand, assisterende programdirektør for det anvendte kandidatuddannelsesprogram på Hopkins, analyserede kritisk effekten af ​​COVID-19 på amerikanske dødsfald ved hjælp af data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i hendes webinar med titlen „COVID-19 Deaths: A Look on US Data.“

Men artiklen blev slettet 5 dage senere af Johns Hopkins Hospital

Endog på wayback machine er artiklen slettet!!
Nedenstående er alt, hvad der er tilbage af den artikel!

Sådan politisk ukorrekt sandhed må ikke udbredes i løgnens Nye Verdensorden.

Fra midten af ​​marts til midten af ​​september har amerikanske samlede dødsfald nået 1,7 millioner, hvoraf 200.000 eller 12% af de samlede dødsfald er COVID-19-relaterede. I stedet for at se direkte på COVID-19-dødsfald fokuserede Briand på samlede dødsfald pr. aldersgruppe og pr. dødsårsag i USA og brugte disse oplysninger til at kaste lys over virkningerne af COVID-19.

Hun forklarede, at betydningen af ​​COVID-19 på amerikanske dødsfald kun kan forstås fuldt ud gennem sammenligning med antallet af samlede dødsfald i USA.

Efter at have hentet data på CDC-webstedet udarbejdede Briand en graf, der repræsenterer procentdele af samlede dødsfald pr. alderskategori fra begyndelsen af ​​februar til begyndelsen af ​​september, hvilket inkluderer perioden fra før COVID-19 blev opdaget i USA til efter, at infektionsraten steg.

Overraskende nok var ældres dødsfald den samme før og efter COVID-19.

Da COVID-19 hovedsageligt rammer ældre, forventede eksperter en stigning i andelen af ​​dødsfald i ældre aldersgrupper. Denne stigning ses imidlertid ikke fra CDC-dataene. Faktisk forbliver procentdelene af dødsfald blandt alle aldersgrupper relativt de samme.

”Årsagen til, at vi har et højere antal rapporterede COVID-19-dødsfald blandt ældre individer end yngre individer, er simpelthen fordi hver dag i USA dør ældre i højere antal end yngre individer,” sagde Briand.

Briand bemærkede også, at der ses 50.000 til 70.000 dødsfald både før og efter COVID-19, hvilket indikerer, at dette antal dødsfald var normalt længe før COVID-19 opstod. Ifølge Briand har COVID-19 derfor ikke kun haft nogen indflydelse på andelen af ​​dødsfald hos ældre, men det har heller ikke øget det samlede antal dødsfald.

Disse dataanalyser antyder, at i modsætning til de fleste menneskers antagelser er antallet af dødsfald ved COVID-19 ikke alarmerende.

Faktisk har det relativt ingen virkning på dødsfald i USA.

Dette kommer som et chok for mange mennesker. Hvorfor ligger dataene så langt fra vores opfattelse?

For at besvare dette spørgsmål skiftede Briand fokus til dødsfald pr. årsag fra 2014 til 2020. Der er en pludselig stigning i dødsfald i 2020 på grund af COVID-19. Dette er ingen overraskelse, fordi COVID-19 opstod i USA i begyndelsen af ​​2020, og dermed COVID-19-relaterede dødsfald steg drastisk bagefter.

Analyse af dødsfald pr. årsag i 2018 afslørede, at mønsteret for sæsonbestemt stigning i det samlede antal dødsfald er et resultat af stigningen i dødsfald af alle årsager, idet de førende er hjertesygdomme, luftvejssygdomme, influenza og lungebetændelse.

”Dette gælder hvert år i USA. Når vi ser de sæsonmæssige op- og nedture, har vi en stigning i antallet af dødsfald på grund af alle årsager, ”påpegede Briand.

Da Briand kiggede på 2020-dataene i den sæsonperiode, oversteg COVID-19-relaterede dødsfald dødsfald fra hjertesygdomme. Dette var meget usædvanligt, da hjertesygdomme altid har hersket som den største dødsårsag. Men når man ser nærmere på dødstallene, bemærkede hun noget underligt. Da Briand sammenlignede antallet af dødsfald pr. årsag i den periode i 2020 til 2018, bemærkede hun, at der i stedet for den forventede drastiske stigning på tværs af alle årsager, var der et signifikant fald i dødsfald på grund af hjertesygdomme. Endnu mere overraskende, som det ses i grafen nedenfor, observeres dette pludselige fald i dødsfald af alle andre årsager.

Denne tendens er helt i modstrid med det mønster, der er observeret i alle tidligere år. Interessant, som det er afbildet i nedenstående tabel, svarer det samlede fald i dødsfald af andre årsager næsten nøjagtigt til stigningen i dødsfald ved COVID-19. Dette antyder ifølge Briand, at COVID-19-antallet af dødsfald er vildledende. Briand mener, at dødsfald på grund af hjertesygdomme, luftvejssygdomme, influenza og lungebetændelse i stedet kan være kategoriseret som på grund af COVID-19.

CDC klassificerede alle dødsfald, der er relateret til COVID-19, simpelthen som COVID-19-dødsfald. Selv patienter, der dør af andre underliggende sygdomme, men er inficeret med COVID-19, tælles som COVID-19-dødsfald. Dette er sandsynligvis den vigtigste forklaring på, hvorfor COVID-19-dødsfald steg drastisk, mens dødsfald fra alle andre sygdomme oplevede et markant fald.

”Alt dette peger på, at der intet bevis er for, at COVID-19 skabte overskydende dødsfald. Samlede dødstal ligger ikke over normale dødstal. Vi fandt ingen beviser for det modsatte, ”konkluderede Briand.

I et interview med The News-Letter behandlede Briand spørgsmålet om, hvorvidt COVID-19-dødsfald kan kaldes vildledende, da infektionen måske har forværret og endda ført til dødsfald af andre underliggende sygdomme.

”Hvis [COVID-19-dødstallet] slet ikke var vildledende, skulle vi have observeret et øget antal hjerteanfald og øgede COVID-19-tal. Men et reduceret antal hjerteanfald og alle de andre dødsårsager giver os ikke andet valg end at pege på en fejlforklaring, ”svarede Briand.

Belgischer Minister Verrät Wahrheit: „Lockdown ohne Gesundheitliche Bedeutung: Wir Strebten Schockwirkung an, Eine Psychologische Veranstaltung“

Reseau International 2. Dez. 2020 Der (belgische) Gesundheitsminister, der am Freitag, dem 27. November, beim Austritt aus dem Zusammenarbeitsausschuss befragt wurde, hielt eine Rede, in der viele Menschen, einschließlich seiner Koalitionspartner, herausgefordert wurden.

Frank Vandenbroucke (sp.a) kehrte zu der Entscheidung zurück, nicht wesentliche Geschäfte ab dem 1. Dezember wieder zu eröffnen, und erklärte, dass „das Einkaufen kein Risiko birgt, wenn alles gut kontrolliert wird“. Worte, auf die der VRT-Journalist sofort reagierte und fragten, warum diese Geschäfte am 30. Oktober ihre Türen schließen mussten.

„Weil wir irgendwann eine Schockentscheidung treffen mussten, brauchten wir einen Stromschlag und das bedeutete, dass wir nicht wesentliche Geschäfte sofort schließen“, erwiderte der Gesundheitsminister, der auch zugab, dass es eine „psychologische“ Maßnahme gewesen sei.

Belgisk Minister Røber Sandheden: „Nedlukning uden Sundhedsmæssig Betydning: Vi Tilstræbte Chokvirkning, En Psykologisk Foranstaltning“

Reseau International 2. dec. 2020: På spørgsmålet ved udgangen fra​​Samarbejdsudvalget denne fredag ​​den 27. november holdt (den belgiske) sundhedsministeren en tale, der udfordrede mange mennesker, herunder hans koalitionspartnere.

Idet han vendte tilbage til beslutningen om at genåbne ikke-væsentlige butikker fra 1. december forklarede Frank Vandenbroucke, at „shopping ikke egentlig indebar nogen risiko, når alt var godt kontrolleret„. Ord, som VRT-journalisten straks reagerede på og spurgte, hvorfor disse butikker skulle lukke deres døre den 30. oktober.

„Fordi vi på et tidspunkt var nødt til at træffe en chokbeslutning, vi havde brug for et elektrisk stød, og det antydede, at vi straks lukker ikke-vigtige virksomheder,“ svarede sundhedsministeren, som også indrømmede, at det var en „psykologisk“ foranstaltning.

Internationalt Team Tilintetgør Chr. Drostens Verdenslammende Covid19-CPR Test. Og Det Gør Også Opfinderen af Testen, Nobelpristager Kary Mullis

 Nya Dagbladet: I sin uppdaterade vägledning för bedömning av smittfrihet skriver Folkhälsomyndigheten att PCR-tester inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och på virus som redan oskadliggjorts av kroppens immunförsvar. Därför kan testerna inte heller avgöra om någon person är smittsam eller inte och ska heller inte användas i detta syfte“.

Flg. er min skrivelse af 02.12.2020 til Sundhedsstyrelsens nye direktør

Kære Henrik Ullum

Dette til orientering.

Et internationalt forskerhold er udkommet med en meget grundig rapport og stempler testen som fuldstændig ubrugelig på 10 punkter, hvert punkt nok til at diskvalificere testen som også oplevet af Tesla-chef, Elon Musk, der fik taget 4 covid19 tests på samme dag: 2 positive og 2 negative svar = tilfældighedsloven.

(Forskerteamet forlanger Chr. Drostens Eurosurveillance artikel fjernet).

Også opfinderen af PCR-testen har betegnet den som helt uegenet til virussygdomsdiagnostik: Metoden er usprcifik, unøjagtig, tager virus RNA med fra alle mulige tilstedeværende vira (altså også sæsoninfluenza – og forkølelsesvira, der verserer nu og som bidrager til „smittetal“). PCR kan bruges til at bestemme hvadsomhest hos hvemsomhelst“, siger Mullis)

The Portugal News 21.11. 2020: „PCR-testen „er ud over al rimelig tvivl ikke i stand til at fastslå, at et sådant positivitetsresultat faktisk svarer til infektionen af en person med SARS-CoV-2-viruset (covid1)“, sagde appeldomstolen i Lissabon.

Se nedenfor SSIs PCR-Test-metodebeskrivelse: Lutter ubelagte postulater. Vedføjede artikellinks beskæftiger sig ikke med specificitet, nøjagtighed eller reproducerbarhed  af PCR på den anvendte svælgskrabsmetode.

Jeg forstår ikke, hvordan man har kunnet sende ikke bare Danmark – men hele verden ud i siden 2. Verdenskrig uset ulykke på basis af en gal mands, Christian Drostens, PCR-metode, der bevisligt er et fup-nummer.

Og jeg forstår ikke, at SSI på vedhæftede helt uvidenskabelige grundlag har kunnet hoppe med på galejen – se aktindsigtsmateriale.

Sågar oplyste SSI i august i et aktindsigtssvar, at man ikke havde dokumentation for eksistensen af specifikt covid19-virus

D. 13. juli 2020 skrev CDC (USAs Sundhedsstyrelse) i en instruks på s. 39, at „intet kvantificeret covid19 isolat er til rådighed„, hvorfor man afprøver PCR på andre corona- og influenzavira (s.43)

Jeg ved, at du står over for stærke politisk-ideologiske kræfter.
Men ville det dog ikke på en eller anden måde være muligt at modificere ulykken?

F.eks. ved kvantitering af de helt uspecifikke PCR-fund, der også inkluderer sæsoninfluenza og forkølelses vira.
Iflg præs. Trumps corona „zar“, Anthony Fauci, er personer med PCR- tærskel (Ct) på 35 og derover ikke smitsomme.

SSI har en stop-Ct værdi på 38 – men den værdi er vist ikke ubetinget. Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, efterlyser en ny strategi uden smittetal -idet små virusindhold ikke smitter

Biomedical Res. 11. nov. 2020 rapporterer, at Ct. værdier over 33-34 ikke smitter – og at kvantificeringsmetoden er et alternativ

The New York Times og CEBM har set nærmere på den mulighed og finder, at man ved at følge Fauci eller ved at sænke Ct mere – endda til 30 – kunne   nøjes med at isolere 10 % af smittebærere – og holde samfundet åbent

Iflg WHO og Fauci smitter asymptomatiske personer meget sjældent

Der er ikke fundet andre artikler i litteraturen om mundsvælgskrabssikkerheden for PCR end en JAMA-artikel: Træfsikkerhed 32% – dvs. metoden er ubrugelig

Jeg har haft en lang polemik med prof. Allan Randrup Thomsen om dette.
Han var så venlig at bruge sin tid på mine argumenter – men han har ikke sendt mig et eneste link, der har modbevist mine links.

Håber, her er noget du kan bruge i din alt andet end misundelsesværdige position, der vil gøre dig og de andre „sundhedsmyndigheder“ mere og mere forhadte.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. overlæge

*

SSI PCR-test-beskrivelse – aktindsigtsmateriale

Klik så „Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI“

Diagnostik ifm. covid-19

Når danskerne skal testes for covid-19 foregår det i to spor: samfundssporet via TestCenter Danmark og sundhedssporet på regionernes hospitaler. Her kan du læse, hvordan der testes i TestCenter Danmark, og hvordan Statens Serum Institut (SSI) diagnosticerer for covid-19.

Senest redigeret den 11. november 2020

Skilt til COVID-19 testcenter

Samfundssporet sikrer, at danskere uden symptomer eller med milde symptomer kan testes i TestCenter Danmarks teststationer rundt om i landet. Prøverne fra TestCenter Danmarks teststationer analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI. Se afsnittene nedenfor for mere information om, hvordan disse analyser foregår.

Sundhedssporet tester borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Borgere med mere alvorlige symptomer skal altid kontakte deres læge, som kan henvise til test, der foretages af regionerne på hospitalerne. Hvis du vil vide mere om test foretaget for personer med symptomer, skal du henvende dig til regionerne.

SSI’s arbejde med dyrkning og sekvensering af ny coronavirus (SARS-CoV-2)

Statens Serum Institut (SSI) dyrker SARS-CoV-2 virus i Instituttets sikkerhedslaboratorium. SSI følger en standard laboratorieprocedure, der er baseret på inokulation af prøvemateriale på Vero-celler (en cellelinje der er velegnet til dyrkning/ isolation af virus), dvs. at materiale fra en test-podning tilsættes en cellekultur. Efter inkubation af cellekulturen undersøges denne ved en mikroskopi for cytopatisk effekt (celleforandringer/ celledød), hvilket indikerer, om der er en infektion af cellerne. For at være sikker på at SARS-CoV-2 er årsagen til infektionen af cellerne undersøges celledyrkningsmediet fra kulturen vha. specifik PCR for SARS-CoV-2.

Dyrkning udføres ikke på alle prøver der indsendes til diagnostik, men kun på udvalgte prøver ifm. forskningsprojekter og karakterisering af virusset.

Et yderligere eksempel på Instituttets fremgangsmåde til karakterisering af virusset er de mange helgenomsekvenseringer, som SSI – i samarbejde med Aalborg Universitet og landets mikrobiologiske afdelinger – har fortaget af SARS-Cov-2 virusstammer, podet fra syge mennesker og dyr rundt om i landet det sidste halve år. Sidstnævnte kan du læse mere om på denne side: „Den nye genetiske kortlægning af SARS-CoV-2/covid-19 virus i Danmark medvirker til at afklare flere udbrud hurtigere“  

Polymerase Chain Reaction (PCR) tests på SSI

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut (SSI) samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus. Testen, og metoden bag, kaldes en PCR-test. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) i prøven. Den specifikke PCR-test, der anvendes i samfundssporet, er en test, SSI selv har sat op.

PCR-metoden kort fortalt: SARS-CoV-2´s arvemateriale (RNA) omdannes til DNA. Dernæst tilsættes primere, som er små syntetisk fremstillet stykker af DNA, der kun binder til genmaterialet i SARS-CoV-2 virus. På SSI anvender man primere, der knytter sig til E-genet, som anbefalet af WHO og ECDC, idet det er yderst sensitivt og specifikt. Primerne kan ikke binde sig til andre vira og gener, og man sikrer derfor, at der kun tjekkes for infektion med SARS-CoV-2 i testen. Her er to artikler, der underbygger valget af primere mode E-genet:

„Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“  i Eurosurveillance
Analytical sensitivity and efficiency comparisons of SARS-COV-2 qRT-PCR i Medrxiv

Når primerne har bundet sig til arvematerialet opformes det, dvs. at SARS-CoV-2’s arvematerialet amplificeres. I testen tilsættes prober med et flourescerende molekyler, der kun lyser op, hvis denne bindes til SARS-CoV-2 arvemasse.

Testen er akkrediteret iht. ISO17025 (akkrediterings nr. 397) af DANAK (det danske myndighedsorgan til kvalitetssikring af diagnostiske tests). SSI deltager i et ekstern kvalitetsprogram, Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Instituttet anvender dyrket SARS-CoV-2 virus som positiv kontrol i alle prøveopsæt. På den måde sikres det, at der kan identificeres en positiv og en negativ test hver gang en række tests blive diagnosticeret.

Testens specificitet

Testens specificitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en personer får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %. Eksempelvis er der et cut-off for ct-værdier (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus) på 38, hvor falsk positive sædvanligvis har en ct-værdi på omkring 40. I de tilfælde hvor vi har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også vores erfaring, at testen har en meget høj specifitet.

Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen der gælder for alle covid-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.

Testens sensitivitet

Testens sensitivitet beskriver hvor ofte, der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier af sensitivitet, idet det, der ikke findes en „facitliste“, man kan kontrollere op imod. De PCR-tests, der anvendes på SSI har dog en høj sensitivitet, idet der opereres med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få covid-19 RNA-kopier.

Det er i stedet i forbindelse med prøvetagningen, at man finder den største risiko for, at et svar ender som et forkert svar. Derfor er det vigtigt, at prøven tages korrekt, således at tilstedeværende virus i svælget overføres til podepinden, så virusmaterialet er til rådighed for den efterfølgende PCR-analyse.

Herudover er der en række andre ting, der kan påvirke analyseresultatet. Det kan fx være hvilken fase af sygdommen, som personen er i. Der går nogle dage før infektionen er ”slået an” og der er virus tilstede i svælget. En anden faktor er, hvorvidt personen har symptomer. Nogle asymptomatiske personer udvikler ikke på noget tidspunkt af infektionen symptomer (”ægte asymptomatiske” personer) mens nogle prøver tages inden, der udvikles symptomer (”præsymptomatiske” personer). Her er det en generel antagelse at ”ægte asymptomatiske” personer udskiller mindre virus end ”præsymptomatiske” personer. Eftersom, at risikoen for et falsk-negativt svar hænger sammen med virusmængden i personens svælg, så er risikoen for falsk-negative svar er større for ”ægte asymptomatiske” personer, end den er for ”præsymptomatiske” og symptomatiske personer.