Førende Tysk Virologi-Professor: Hvorfor Covid19-Vaccine Er Meningsløs og Farlig. Den Koster Sjæl såvel som Helbred

Prof. Sucharit Bakhdi er en internationalt anerkendt virolog i Mainz, Tyskland.

Han holdt på opfordring i Ungarn dette foredrag om SarsCov2 = covid19 virus-vaccine (video nedenfor).
Han fraråder indtrængende, at man lader sig vaccinere med en farlig vaccine mod en sygdom,der på alle måder opfører sig som en middelsvær sæsoninfluenza. Og han vil ikke vaccineres! Også fordi vaccinen mod denne virus er meningsløs: Antistoftiteren er kun kort til stede – og antistof betyder minimalt for immuniteten. Det gør Derimod T-celle-lymfocyterne. Og ikke desto mindre siger Bill Gates og Kanzler Merkel, at der ikke bliver normalitet, før alle 7.6milliarder mennesker på kloden er vaccineret. Endv. kan alle vira mutere til nye typer.

Se og hør dr. Bakhdis foredrag på tysk – med engelsk undertekst. Jeg vil nedenfor vise illustrative screenshots fra foredraget.

Hvor effektiv er antistofbeskyttelse?
Antistoffer blokerer virusets “hænder”, der vil forbinde sig med coronavirusets “pigge”. Men antistof består kun kort – er kun første forsvarslinie. Antistoffet overmandes ved større mængder virus-“soldater”.

T-celle/krydsimmunitet:
Den effektive beskyttelse mod virusangreb. Efter at virus er trængt ind og inficeret en celle, afgiver virus affaldsprodukter. De bliver stoppet af T-celler – og virus dør/kvæles i affald.
T-celler husker tidligere kontakter med vira. Og de husker kontakt med SARS2 virus. Da covid19/SARSCov2 indeholder SARS2, husker T-cellerne deres tidligere fjende og angriber ubesværet covid19/SARS2Cov/covid19.

P.g.a. T-celle-krydsimmuniteter er ca 85% af befolkningen allerede tilstrækkeligt beskyttet. Kun 1,3% af rapporterede tilfælde måtte hospitaliseres – 83% var ikke alvorligt syge.


Raske mennesker har T-celle krydsreaktion mod covid19
Af 180, der havde overstået SARS2 havde 100% krydsreaktive T-celler mod covid/SarsCoV2
Blandt 185 raske bloddonorer i tiden før covid19 havde 85% krydsreaktive T-celler mod covid19.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er reactive-cells-against-sars2-80-uninfected-before-covid19.png


Immunforstærker (Squalen)

mobiliserer s.k. cytokiner, der afstedkommer betændelser. De kan afstedkomme cytokinstormeme med svære betændelser i kar og organer. Det er dødsårsagen allerede uden immunforstærker hos influenza og covid19-patienter. Men nu mobilisres altså gennem immunforstærker yderligere cytokin. Og samtidig undertrykker cytokinet T-celle-effekten.

RNA angriber cellers modtage-“pigge”. Da 85% af os har dræber-lymfocyter, der er parate til angreb, vil de ødelagte spikes blive stoppet af T-cellerne og cellen dør – autoimmun sygdom uomgængelig

Immunforstærkerskader:

Dødelighed 0,02%
Sværeste vaccineskader (Narkolepsi): 1:10.000
Nordeuropa: ca 20.000.000 vaccinationer, 2000 narkolepsi-tilfælde
Sverige: Meget høj vaccinationsrate > 50% af befolkningen – hundredvis af narkolepsitilfælde (ødelagt liv) hos børn og unge.
Tyskland: Meget lav vaccinatonsrate hos unge – næppe et nakolepsi-tilfælde

Hvem er overhovedet truet?
Dødelighed af covid19: ca, 0,15-0,2 %
< 65 år: 0,005% (1 per 20.000)
>80 år: ca. 1-2% MED (99% deraf døde af grundsygdom) og af virus.
Blandt ældre >80 år er dødeligheden af selve covid19 10 per 10.000

Der er nu gang i udvikling af RNA-gen-vacciner: Man sprøjter fremmed gen ind i kroppen. Det søger ind i cellerne – modificerer dem til selv at danne antistof mod covid19. Andre cellemodifikationer vil også kunne laves – de er varige – og arvelige: Det er vejen til at skabe Big Brother/system-lydige mennesker sågar uden chips!

Risiko-nytte <65 år: =0
Risiko – nytte > 65 år: ved man ikke

De igangværende studier med gen-baserede vacciner er farlige, uetiske forsøg med mennesker, fordi en påbudt og omfattende forudgående testning ikke har fundet sted!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er gene-vaccines.png


Kommentarer

Eliten er bandsat ivrig efter at få os vaccineret mod covid19 – skønt epidemien er brændt ud (næsten ingen hospitaliseringer, ingen døde mere). Og desværre har Danmarks regering været førende i denne tåbelighed

At vaccination mod covid19 er meningsløs fremgår allerede af en undersøgelse foranlediget af den spanske regering af 61.075 personer, der havde haft klinisk coronavirus- Det viste sig, at kun 5% havde antistof mod covid19. Præs. Trumps corona-rådgiver, dr. Anthny Fauci, siger, at en vacccine kun vil beskytte max. 50-60 af vaccinerede (hvilket formentlig er lige så overdrevet, som alt andet, han siger)

Af ovenstående foredrag fremgår, at både immunforstærker- (squalen) og
RNA-vacciner indebærer betydelig risiko for autoimmunsygdomme – også kaldet bindevævssygdomme.

Jeg ved intet om RNA-vacciner udover Bakhdis oplysninger.
Så jeg vil behandle immunforstærkeren squalen nærmere.

Organisationen CEPI og Pandemrix-Glaxo-Smith Kline har indgået en aftale med om levering af immun-forstærker adjuvans (squalen) til “vores” covid19 vaccine – på et tidspunkt, hvor pandemien er forbi.
* CEPI består af de globalistiske vaccinemanipulatører WHO, GAVI, EMA, FDA, MSF, UNICEF, IFRC, AVAREF, NIBSC, and Wellcome.

Jeg har utallige gange og først i 2009 under svineinfluenzaen advaret bl.a. også i Ugeskrift for Læger og medierne og her og her og her samt i Global Research mod immunforstærkeren squalen, som afstedkom golfkrigsssyndromet hos 25% af US-soldater i 1. Golfkrig – både hos udstationeret og hjemmestationeret militært personel. Eneste fællesnævner var squalen i den til alle givne miltbrandvaccine. 95% af Golfkrigssyge veteraner havde squalenantistoffer. Det samme gjaldt for ikke-udstationerede med lignende symptomer som de udstationerede.

Da så svindelnummeret med svineinfluenzaen blev lanceret (samme skræmmekampagne som med covid19) lavede Glaxo-Smith Kline (GSK) en vaccine, Pandemrix, med 1 million gange så meget squalen som i denne miltbrandvaccine.

Som i fordraget pointeret var følgen hos børn og unge narkolepsi (falder i søvn bedst som de går og står). Israelske soldater, somhavde fået miltbrandvaccinen, fik bindevævssygdomme, især skoldbruskkirtelbetændelse. – 714 af dem fik hos Israels Højesteret tilkendt erstatning.
Da studsede jeg: Jeg havde fået en sæsoninfluenza med lige så meget squalen: Fluad. 2 år senere fik jeg skjoldbruskkirtelbetændelse med anfald af hjerteflimmer gennem 3 måneder – og ingen erstatning.

Af “ukendt” grund er hyppigheden af autoimmun/bindevævssygdomme i stærk stigning:
Middelværdi ± s.d. af netto tilvæksten/år for nye tilfælde og forekomst of autoimmunsygdomme globalt var hhv. 19.1%±43.1 og 12.5%±7.9 (2018).
Og det er voldsomt

Squalenets uhyggelige hemmelighed

Vaccine Choice Canada 30. sept. 2008: I Sovjet-Unionen udviklede man immunforstærkere som biologiske våben!

T.v. Elitens Georgia Guidestones: Befolkningsreduktion!
Squalen er hajolie – og bruges i kosmetikindustrien, det findes og tåles i fødevarer -findes i små mængder naturligt i væv. Men det bliver giftigt ved injektion.

Squalen-adjuvanser/immunforstærkere er en vigtig ingrediens i en helt ny generation af vacciner beregnet til massevaccination over hele kloden. ” (6)
Forskere ved Tulane Medical School og Walter Reed Army Institute of Research “har begge bevist, at immunsystemet reagerer specifikt på squalenmolekylet.

Squalens vej gennem kroppen er blevet sporet med et radioaktivt sporstof i dyr af ingen ringere end Chiron, (velkendt influenzavaccineproducent) og producent af MF59, den squalenebaserede adjuvans, nu også en komponent i FLUAD, en italiensk influenzavaccine. (6)
Når det injiceres i kroppen, ser immunsystemet det som en fjende, der skal angribes og udslettes. (6)

Dette fænomen er også kendt som ‘molekylær efterligning’ (mimicry), hvor immunsystemet danner antistoffer mod en af ​​sine egne strukturer og vil fortsætte med at angribe ‘selv’-molekylet i kroppen, der ligner det i kimen, eller som det er tilfældet med squalen, et identisk stof, der er naturligt til stede i kroppen i små mængder.

Når denne selvdestruktive proces begynder, stopper den aldrig, da kroppen fortsætter med at lave molekylet, som immunsystemet nu er uddannet til at angribe.

Squalen er en slags udløser for det virkelige biologiske våben: immunsystemet. Når immunsystemets fulde repertoire af celler og antistoffer begynder at angribe det væv, de skal beskytte, kan resultaterne være katastrofale, ”skriver Matsumoto. Hans vurdering støttes af Dr. Pam Asa – “Oliehjælpestoffer er det mest snigende kemiske våben, der nogensinde er udtænkt.” (6)

De vigtigste talsmænd for brugen af ​​squalen i vacciner har været det amerikanske forsvarsministerium og NIH.

Anti-squalen-antistofferne i sygt amerikansk og britisk militærpersonale er bevis for, at militærforsøg har forårsaget (Golfkrigssyndromet) en hidtil uset sundhedskatastrofe hos titusinder af mennesker, som blev tvunget til at yage vaccinen, og som blev nægtet retten til at træffe en informeret beslutning baseret på eksisterende videnskabelig kendskab til farerne ved injektion af squalen. “Ved at tilføje squalen til deres nye miltbrandvaccine lavede de ikke en bedre vaccine, de lavede et biologisk våben.” (6) – som også covid19 er.
(Brud på Nürnbergkodexet– Amerikanerne hængte i Nürnberg 7 tyske læger for sådant brud på kodexet!! Danmarks coronalovgivning hjemler mulighed for et lignende brud – tvangsvaccination).

Hvorfor, ville man naturligvis spørge, ville nogen bevidst injicere et sådant farligt stof i mennesker? US-militæret retfærdiggjorde brugen af squalen, fordi de vidste, at de havde en svag og ineffektiv vaccine, som havde brug for en seriøs forstærkning – de frygtede russisk miltbrand-våben. Derudover forklarer Matsumoto, “investeres forskere i USA nu bogstaveligt talt i squalen.

“National Institutes of Health (NIH) har støttet både dyre- og menneske- forskning med squalen siden 1980’erne. Squalen er måske blevet den mest allestedsnærværende olie-adjuvans på planeten

Symptomer på bivirkninger anført i FLUAD-indlægssedlen er næsten identiske med Air Force-sagsdefinitionen for Golfkrigssyndrom og inkluderer udslæt, utilpashed, feber, muskel- og ledsmerter, svaghed, svedtendens og forskellige autoimmune reaktioner og neurologiske forstyrrelser. (6)

OG MEGET MERE

CHIPS

Jeg har skrevet meget om det egentlige formål med det overvejende psykologiske biovåben covid19: Den globale Sovjet-Union, Agenda 21 alias Agenda 2030 under FN, der har erklæret at være legemliggørelsen af elitens Nye Verdensorden.
Målet er at få os alle udstyret med chips (under huden og efterhånden nanochips i hjernen), så vi bliver chips/robotter, sprællemænd i elitens/Big Brothers centrale computer, så vi endnu mere end allerede bliver blinde lydige, totalt partisoldater som i Sovjet/Kina/ det 3. Rige – men nu også underkastede tankekontrol. Og det er længe planlagt.

Derved tilhører vi ikke længere vor skaber (Åb. 13:3,16,17,18) – men “Verdensfyrsten” (Johannes 14:30).

Se Bill Gates, Microsofts, Rockefeller Foundations og GAVIs (vaccinefremstillerne) uhyggelige plan for at registrere os alle. De er begyndt i Bangladesh

Her flere henvisninger til mine chip-artikler:
https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/03/13/pas-paa-illminat-id2020-har-allerede-vaccine-dyrets-maerke-klar-mod-coronavirus/

https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/05/12/bill-gates-abenbaringsdyret-nvo-vil-opsende-500-overvagningssatelliter-til-at-lokalisere-deres-corona-vaccinations-mikro-nanochips/

Global Coronavirus-Tvangsvaccination/Mikrochip-registrering Planlægges af Vaccine-Forbryderen Bill Gates

Pas På: Illuminat-ID2020 Har Allerede Farlig og Virkningsløs Vaccine/Dyrets Mærke Klar Mod Coronavirus.

Pengemagten bag “Den Store Nulstilling” alias Agenda 2030 I: Global-Sovjet-Union

“Lukas 16: 11. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? 12.  Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? 13.  Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.«

“DET ER UOMGÆNGELIGT… TIL DET YDERSTE AT BESVÆRE MENNESKEHEDEN MED UENIGHED, HAD, STRID, MISUNDELSE, TORTUR OG ENDOG PÅFØRELSE AF SYGDOMME, SULT, NØD, SÅ AT “GOYIM” (kvæget) IKKE SER ANDEN UDVEJ END AT SØGE TILFLUGT I VORES TOTALE SUVERÆNITET M.H.T. PENGE OG ALT ANDET. ” (Zions Vises Protokoller 10:19).

*

The Telegraph 27. august 2020 I de sidste dage har verdensledere antydet og ekstraordinært indrømmet: nedlukninger er en katastrofe, og vi har ikke råd til at gentage fejlen. Endog superfrimurer og her Angela Merkel indrømmer skandalen.

Hvorfor har “vore ledere” fra starten ladet sig lokke til noget så tåbeligt som at lukke alle samfund ned med ubodelig økonomisk og menneskelig skade til følge pga. en sæsoninfluenza, som de kalder covid19: patienter dør under forlængede ventelister, folk mister deres arbejde, fattigdommen stiger kraftigt, samtidig med, at vi pumper stadig flere muslimer ind til offentlig forsørgelse og samfundsnedbrydning?
Hvorfor isolerede man ikke bare de udsatte grupper i stedet for os alle sammen?
Hvordan har man kunnet få plitikere, professorer og læger, ja hele samfundet til at agere med på denne åbenlyse tåbelighed?

For mig er der ingen tvivl: Frimureri og penge.
The Daily Mail bragte 23. nov. 2015 en oversigt over nogle af frimureriets uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden.
Rothschild agent George Soros styrer sine kampagner gennem sin Open Society Foundation.
Soros kuer og bestikker “vore” politikere!
Rockefeller Brothers ‘Fund siger: “Vi bestikker og manipulerer bare medierne, politikere, universiteter osv.” for at færdiggøre deres og Rothschilds Nye Verdensorden (NWO)/Den Store omstilling.

I: Frimureri
I henhold til Zions Vises protokoller 15 og 16 er frimurere kun nyttige idioter, folk der søger indflydelse, berømmelse og penge. “Når vi kommer ind i vores rige” vil alle frimurere blive diskret dræbt. For de er en fare for vor messias´ En-Verden.

Merkel rhomb

T.h. viser Merkel frimurertegnet for Lucifers/Baals hustru, Modergudinden Semiramis – med indbygget illuminat-pyramide.  Merkel er medlem af frimurerlogen Rotary Klubberne.

Frimureriet har gjort Sverige til et land på randen af sammenbrud

Ja, så langt er Sverige kommet, at nu en partner med den marxistisk feministiske regering forlanger, at ikke muslimske masseindvandrere, men indfødte svenskere skal ny-integreres i deres eget land! Et land med talrige no-go zoner for hvide – f.eks. Rosengården i Malmø.

II: Penge
I sin bog “Tragedie og Håb: En Verdenshistorie i Vor Tid”  afslørede dr. Carroll Quigley den  vigtige rolle, som Rothschilds Bank for International Settlements (BIS), centralbankernes centralbank i Rothschild-besiddelse – som alle centralbanker – spiller i den globale finansiering bag kulisserne.
Dr. Quigley var professor i historie ved Georgetown University, hvor han blev præsident Bill Clinton’s mentor. Han var også insider, oplært af den magtfulde klike han kaldte “de internationale bankfolk.” Hans troværdighed skærpes af den omstændighed, at han rent faktisk gik ind for deres mål. Han skrev: “Jeg kender til driften af dette netværk, fordi jeg har undersøgt det gennem tyve år og fik lov til i to år, i begyndelsen af 1960’erne, at undersøge deres papirer og hemmelige registre.” 

Quigley skrev om dette internationale banknetværk: “De beføjelser, finanskapitalismen havde, havde et andet vidtrækkende mål, intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder – i stand til at beherske det politiske system i hvert land og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på feudalistisk vis af centralbankerne, som handler i forening, af hemmelige aftaler, der er opnået på hyppige private møder og konferencer. Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, en privat bank ejet og kontrolleret af verdens centralbanker. “Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale bankfolk ville kontrollere og manipulere en nations pengesystem og samtidig lade det se ud til at være kontrolleret af regeringen. 

Se engang, hvordan Rothschild købte Danmark og NATO!

Og hvad er penge egentlig?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Som Nick Rockefeller fortalte sin jødiske stammefælle, Aaron Russo, der døde kort efter at have videregivet samtalen: Penge er et middel til at få alle til at være bankelitens lydige slaver via chipning og her og her og her (Åb. 13:16,17,18): Ingen kan købe eller sælge uden de, som har chippen, deres indbyggede digitale kreditkort. Ved ulydighed spærres kontoen – og man ejer intet:


Henry Makow 29. aug. 2020: “Vores regeringer kunne skabe dette vekslingsmedium (penge) gæld- og rentefrit, men bankfolk har lavet en guldgås der skaber penge i deres regi (ud af den blå luft til udlåning til stater mod renter, som BANKFOLKENE selv fastsætter) og vedligeholder den ved at vælge kriminelle og perverse til at være vores “ledere”.
(Forsøg på at bryde dette diktatur kostede præsidenterne Lincoln og Kennedy livet).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er image.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

For at beskytte denne skat skal de nu slavebinde menneskeheden ( Agenda 2030, som er FNs erklærede Nye Verdenordensprogram). Dette er essensen af ​​kommunismen og NWO udvidelsen af ​​deres kreditmonopol til at omfatte magt, tanke og adfærd (Åb. 13:3,16,17,18)- et satanistisk tyranni.
Alle vil tilbede dem og deres gud, Lucifer, som de repræsenterer.

“LADE SOM OM”

Når vi køber eller sælger noget, er alt bare ændringer i cifrene på vores bankkonti. Der er milliarder af bankkonti i verden. Tilsammen repræsenterer de en kæmpehovedbog, der føres af centralbankens kartel (BIS) og deres bankfranchisetagere. Denne hovedbog inkluderer uden tvivl aktier, obligationer, GIC’er, pant osv.

“Penge” er en kamæleon. De findes som cifre på hovedbogen, men hurtigt kan de omdannes til valuta, ethvert produkt eller enhver tjeneste eller tilbage til deres digitale form. Oprettet ud af intet ved fup er penge virkelig en ånd, der overskrider dens praktiske funktion og og virker som trylleformular over vores sind.

Jeg sammenligner denne mystiske kraft med blodet i vores samfundskrop. Hver dag strømmer den tilbage og styrker, nærer nogle dele af den sociale krop og tager fra andre.

Hjertet, der pumper dette “blod” rundt om i verden, er centralbanker. Desværre drives dette “hjerte” af satanister, der prøver at trællebinde krop, sjæl og ånd.

Forestil Dem nu, at De var dette hjerte.
De fører denne hovedregnskabsbog og kører denne fidus. Hvordan ville De beskytte det? De ville prøve at udnytte denne fordel til total kontrol over alle bankkontoindehavere. De ville installere en kommunistisk verdensregering med en verdensvaluta og luciferisk religion (gennem afskaffelse af Kristus og hans lære).
Se pavens globale opdragelsesplan: Thi Lucifers er magten og riget og æren! Se klimareligionen.
Ja, storpolitik er satanisme)

(Se Hvad er kommunisme?)

Da De tilhører en herrefolks-satankult, kabbalismen, ville De også have et ideologisk motiv. (Se Hvorfor Cabala er satanisk, og satanisme forklares.)

De ville indføre menneskeheden i kabbalisme (frimureri) uden at den ville være klar over det.
En satanisk kult, kabbalisme udnytter og kontrollerer sine medlemmer gennem at gøre dem syge ved at underminere deres kønsidentitet såvel som deres nationale, racemæssige og religiøse identitet. Vi er under konstant psykologisk og fysisk angreb.
Vi korrumperer for at kontrollere,” sagde frimurerlederen Giuseppe Mazzini som bekendt.

Betalte provokatører

Denne rekruterings-kontrakt er fra 2015 Baltimore-optøjerne. De iværksættes af Black Lives Matter, der financieres af Rothschilds balladeagent, George Soros, og her samt iflg præs.Trump terroror-ganisationen Antifa.

Sankt Greta Thunberg, der af den svenske kirke kaldes
Guds datter på linie med Jesus, og hendes mor støtter Antifa.
De er bankfolkenes kommunistiske lejesvende.


De ville støtte kriminalitet, narkotikahandel og sexhandel og perversion af alle slags. De ville bruge “efterretnings-tjenester” (CIA, MI-6, Mossad) til dette formål. De ville arrangere falske flag-begivenheder for at fremme racekrig, uenighed og skabe forvirring og frygt. De ville tilsøle sandhedssøgere som “fascister” og “skinhellige.” (Og i stedet for modbeviser blot sige: “Konspirationsteori”!)
De ville skubbe dem ud af billedet. Da De ejer våbenproducenterne, vil De øge “gælden” (til Rothschildbankerne) ved at fremme umådelig endeløs krig.

Generelt fremmer alle venstrepartier den kabbalistiske dagsorden, mens de foregiver at være forkæmpere for underhunden. Højreparter foregiver at forsvare det traditionelle samfund.
Virksomheder, politikere, medier, militær, uddannelse og kirke er alle købte og betalte. Når De har en pengeautomat, er der mange andenrangs-folk, der er klar til at sælge deres sjæle og land for at komme videre.

Vi har blodforgiftning. Jeg tilbyder ydmygt dette som årsagen til, hvad der er galt i verden.

Intet vil forbedre sig, før vi får en hjertetransplantation.

Menneskeheden er kommet langt materielt, men vi glider åndeligt bagud.
Vi må overbevise Rothschilds om, at de er på vej ned ad en vej til Helvede, men kan vende tilbage.
Rothschild! De har ubegrænsede pengemængder, men De mangler kærlighed. Kæmp for liv i stedet for død, og De vil kende kærlighed og lykke, som ingen penge kan købe.
Bliv velgørere for menneskeheden i stedet for dens ulykke”.

Jeg fik på min tidligere blog en kommentar fra en læser, der præsenterede sig som en Rothschild. Han spurgte, hvad han skulle gøre for at give slægten et bedre ry? Jeg svarede, at det var umuligt. Før måtte floderne begynde at løbe opad. Men måden ville være at bruge deres mange penge på at hjælpe folk uden betingelser i stedet for at bringe dem i ulykke.

Coronadiktatur = „Den Store Nulstilling“ i Fuldt Sving

COVID-19-krisen er præget af en „nødsituation“ for folkesundheden under WHO-regi. Den bruges som et påskud og begrundelse for at udløse en verdensomspændende proces med økonomisk, social og politisk omstrukturering.
Social engineering (omstrukturering) anvendes. Regeringerne presses til at udvide nedlukningen på trods af dens ødelæggende økonomiske og sociale konsekvenser.

Hvad der ske,r er hidtil uset i verdenshistorien.
Lukningen af de anvendte nationale økonomier over hele verden vil uundgåeligt resultere i fattigdom, massearbejdsløshed og en stigning i dødelighed.


Det er en økonomisk krigsførelse. Det er en uudtalt forbrydelse mod menneskeheden. Professor Chossudovsky Global Res. 22. aug. 2020

Alan Hones fra Sky News, Australien, er en modig mand: Han trodser eliten og dens media-vasaller ved at sige sandheden om coronavirustiltagene: De er meningsløse og har dræbt flere mennesker end coronavirus nogen sinde ville have kunnet. Der er nu retssag undervejs mod staten Victoria for manddrab, hvilket der ang. absolut er basis for.

40% af  danskere  er „sikret covid19-vaccine“!

Covid19 er iflg. WEF metoden for „eliten“ til at indføre „Den Store Nulstilling“ – en helt ny økonomi og den 4. industrielle revolution, en forarmet politistat, der sikrer gen-ændrende vacciner. Den baner vejen for Agenda 2030 og en verden, vi ikke kan genkende.

Covid19 Er Allerede „Den Store Nulstilling“/Global Kommunistdiktatur.
WHOs dr. Ryan  anbefaler coronapoliti, der trænger ind folks huse og kontrollerer om folk har feber, slæber dem bort til tests og evt. isolation uden for hjemmet

640 tyske læger har for 10 uger siden dannet den bevægelse, der står bag de store tyske anti-covid19 protestdemonstrationer.En særlig stor en forestår i Berlin d. 29. august:
Lægerne kalder coid19 et svindelnummer og forlanger uvildig undersøgelse af den tyske covid19-regeringspolitik

Er De bus-/togpassager, der ikke kan ånde ret længe bag en maske og derfor tager den af; er De fikseret i ideen om vor grundlovssikrede personlige frihed?

Coronapolitiet er over Dem som et lyn og snupper 2500 kr. fra Dem. For siden 22. 08.20 skal alle i den offentlige trafik pludselig bære maske!! Og hvis de nægter? Så er det en tur i spjældet.


Hvorfor? En forfærdeligt smitsom sygdom, en sæsoninfluenza med samme dødelighed som alle de andre sæsoninfluenzaer: 0.16% hærger landet. Den har krævet 623 døde i modsætning til sæsoninfluenza 2018, der kun krævede 1644 ofre! (hvad vi intet hørte til i medierne): Hele 20 patienter MED covid19 er indlagt pr. 24.08.20; dødsfald MED covid19 hører man ikke mere om i mediernes utrolige og langvarige skræmmekampagner – mens smitten iflg helt upålidelige tests og medier stiger!!Og mundbind påtvinges i skoler
På et halvt år er der registreret 16.397 covid19-smittede helt overvejende symptomfrie danskere og især blandt de 14% indvandrere i Danmark. Danmarks befolkning er nu pludselig 5.822.763! Det går stærkt efter Marrakesh.

Dvs, at denne rædsomme pandemi, der i medierne sidestilles med middlealderens sorte død, har ramt 0,28% af befolkningen og dræbt 0.01% af befolkningen – vel at mærke havde de 99% heraf svære grundsygdomme, som de allerede var i færd med at dø af.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-1.png

Se engang denne video med direktøren for APIJECT/RAPID/US-regeringens partner. Han fortæller, at US-forsvarsministeriet har bestilt 660 millioner fyldte covid19 vaccinekanyler – dvs 2 til hver amerikaner. På en kanyle står „Name of drug“. På den anden  2RFID/NFC2 – dvs. mikrochip, som Apiject-direktøren siger.


I Frankrig og andre steder hersker der allerede coronadiktatur som i det 3. Rige.

Og resten af verden følger bravt med: Det drejer sig om at holde gryden i krog indtil der forligger en vaccine, der vil være helt virkningsløs: Dr. Fauci – Tumps rådgiver – tror på højst 50-60% effektivitet af en vaccine. Og det er endda lige så meget  løgn som alt det andet, han udspyr: Covis19 efterlader ikke antistof i ret lang tid:
En undersøgelse foranlediget af den spanske regering viste, at af 61.075 personer, der havde haft covid19, havde kun 5% (midlertidigt?) antistof mod covid19.

Forsøgkaniner dør under vaccinering mod Sars2 virus (bestanddel af covid19). Derfor fik Bill Gates  & Co lov til at springe vaccine-dyreforsøg over!

Hvordan kan nogen så i alvor tro, at en minimal mængde svækket virusantigen, som man har måttet støtte med den farlige immunforstærker, squalen, skulle kunne afstedkomme det, som selve infektionen ikke kunne klare??Da denne vaccine altså er farlig og værdiløs – hvad de satanistiske elitister udmærket ved – så er der en anden grund, som jeg har påpeget så tit:
Chipning/Åbenbaringsdyrets mærke og her  – og det bliver mange steder som tvangsvaccination at dømme efter hidtidige tiltag og udsagn – bl.a. fra vacineforbryderen Bill Gates. 

Microsofts patentansøgning 2020 060606 (666)  om et (chip-baseret) system til aflæsning af vore sym-og antipatier med belønning og afstraffelse derfor – med Bill Gates´og Elon Musk´s 500 specialsatelliter som relæer – er Big Brother tiltag par excellence.

Danmarks hastelovgivning hjemler tvangsvaccinering – hvilket er brud på Nürnberg KodexetHer er en læges indtrængende advarsel mod coronavaccinen

Jeg er ikke i tvivl om, at vacinenægtere vil blive forfulgt med rejse- og bevægerestriktioner. 
Fængsling ville imidlrtid være en erkendelse af, at nægteren har ret: Myndighederne ville vide, at de alligevel ikke smitter f.eks. medfanger. Så mon ikke det bliver noget med fodlænker?

Rockefellers Club of Romes „Planetære Katastrofeplan“: 2020 „Superår for International Politik-Aktion“ = WEFs Store Nulstilling

Georgia-guidestones-commandmentsDet følgende er endnu en manifestation af WEFs „Store Nulstilling“ og her alias Agenda 2030 – elitens magtovertagelse over os „unyttige spisere“, hvis antal de absolut vil formindske (Se „De Godes Club„). Til venstre: Georgia Guidestones

Club of Rome har lanceret et skrækscenarie: Planetary Emergency Plan: (Sept. 2019) Stabiliteten af disse systemer – vores globale samfund  – er nu i fare. Vi  accelererer hen imod vippepunkter, og  konsekvenserne af passivitet vil være katastrofale for menneskeheden. Tiden til at handle løber ud.

Club of Rome er befolkningsreduktionist ligesom WEF-Davos – og ligesom illuminaterne/frimurerne generelt – men først og fremest i Vesten!

Bl.a. derfor lukker elitisterne nu muslimer i massevis ind i vestlige lande, i håb om, at de så får færre børn, når de bliver forsørget af os.

Club of Rome blev til  i David Rockefellers villa Belaggio i Italien, Den  er en elite-gruppe, der prædiker  Dommedag pga. opbrug af Jordens ressourcer som følge af overbefolkning og overforbug – medmindre vi går over til kommunistisk såkaldt bæredygtig udvikling.
Den udgav i 1972 bogen „Limits to Growth“, forfattet af USAs MIT, der  uden videnskabeligt belæg på basis af de sædvanlige computersimulationer med manipuleret input, der fører til givet output, fortalte os, at jordens ressourcer ville være opbrugt i år 2000, og at der senest da ville indtræde en apokalypse. Det var en best-seller, og folk var skræmt fra vid og sans.

Dette er en planetar nødssituation“ (klimaet), mener CoR stadig. Hør CoR-næstformand Anders Wijkstrøm

Club of Rome er bitter over, at denne fiktive bog, der var baseret på lige så spekulative – og forkerte – computermodeller som CO2-opvarmning nu, ikke råbte politikerne op: Som alle andre NWO-politikere og medierne vil de bilde os ind, at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler!!!


Det drejer sig om ideologi, der som altid er fordrejning af fakta.

CoRs 3 formål var  at fremme 3 kerneideer der stadig definerer Romklubben i dag: et globalt og et langsigtet perspektiv og begrebet ”problematik”, en klynge af sammenflettede globale problemer, hvad enten det drejer sig om økonomiske, miljømæssige, politiske eller sociale.

CoR ønsker én-verdensregering ved sammensmeltning af verdens regeringer = FN.

Club of Rome er revolutionær – som det fremgår af Club of Rome grundlægger Alexander Kings bog: „Den første Globale Revolution„:
Deri skriver han, at de med lys og lygte søgte efter en fælles fjende, som kunne forene menneskeheden (i deres stræben efter énverdensregering). De hittede så uden belæg på global opvarmning og ressourceknaphed!!
Med andre ord: De opfandt en aldrig bevist løgnehistorie, som de kunne indbilde Jordens godtroende dumrianer

First-global-revolution

Meget passende: Så støder man ingen fra sig – men skaber alligevel en syndebuk, som alle må bekæmpe: En selv! Et religiøst dogma: Omvend jer, for for vores illuminat-rige er nært“!!

Her er citater fra  Club of Rome-program : Vi er overbevist om, at omfanget af disse klima- og ressourceændringer er nok til til en større revolution på verdensplan.“
„Der er positive tegn. Unge er gode til at starte revolutioner.“

Denne NWO-klub har bekendte æresmedlemmer så som den sidste 1. partisekretær i Sovjet-Unionen (Nr. 8 i rækken) Mikhail Gorbatjov) og Jacques Delors – initiativtageren til Den Euromediterrane Proces om sammensmeltning af alle (muslimske) lande på nær Libyen – men med Israel og Jordan –  der grænser til Middelhavet + EU.

CoR er nært sammenflettet med EU- CoR/EU Chapter  (Download)
Club of Rome EU Chapter \ (CoR-EU), beliggende i Bruxelles, sigter mod at bygge broer mellem EU-institutionerne, deres valgkredse og den internationale Club of Rome, i 40 år en førende tænketank på verdensplan. Regionsudvalget fungerer som en katalysator for reflektion over bæredygtig udvikling i Europa. De strategiske muligheder for de næste par år fokuserer på spørgsmålene om penge og regeringsførelse. Dette inkluderer at iværksætte og lette banebrydende forskning i banebrydende koncepter på disse områder

CoR-EU

Men ikke nok med det: CoR har etableret skoler til hjernevask til kommende globalister og her.
Men der stopper det ikke: CoR præparerer også eleverne efter skoletid – så de bliver rigtigt grundigt globaliserede/Hjernevaskede

Hør her fra 2:16-5:30 min, en sådan hjernevasket person holde foredrag for CoR: „Danske“ globalist Connie Hedegård on den kommunistiske bæredygtighedsideologi Agenda 2030: Fanatismen sprøjter ud af hende! Og så laver hun 666 satanist-håndtegnet!

Nu har Club of Rome så altså udsendt en „Planetær Katastrofeplan“, der afslører klubbens egentlige mål – Uddrag:

2020 er et „Superår„for international politik.
Den eksistentielle risiko er reel. Det er FN’s 75-års jubilæum. Det er den første mulighed for nationerne til at øge klimaambitionen og opfylde 2050 netto-nulmål. Der vil blive vedtaget en ny traktat om havene. Biomangfoldighedsmål vil blive bekendtgivet. Og 2020 vil markere begyndelsen af ​​tiåret til at eskalere indsatsen for at nå de bæredygtige udviklingsmål.

Dette årti skal være et vendepunkt, det øjeblik, hvor verden bøjer kurven, afværger den forestående katastrofe og vælger i stedet at gå i gang med den hurtigste økonomiske omdannelse i vores historie.

At erklære en planetarisk nødsituation giver et nyt kompas for nationerne og indsprøjter den væsentligste hastighed i beslutningsprocessen.

Ud over at standse klimaændringerne og beskytte naturen vil disse bestræbelser forbedre sundhed, levebrød (corona-fattigdom!!) og retfærdighed og skabe mere beboelige og bæredygtige byer og landdistrikter (Agenda 21/2030).

Et sådant initiativ er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling for at bringe fattigdom til ophør (Coronafattigdom!!) og forbedre livskvaliteten (Svære psykiske lidelser over nedlukning!!)

„Overtrædelse af denne opvarmningstærskel (1.5 grad C til år 2100) kan skubbe planeten mod irreversible og katastrofale tilbagemeldinger af biosfæren“.

FORPLIGTELSER FOR VORES GLOBALE FÆLLESSKABER TIL 10 PRESSERENDE AKTIONER FOR OMDANNELSE.
Her skal blot nævnes den første:
1. Inden år 2030 erklære kritiske økosystemer som Globale Fælleder og beskyttede områder gennem et regime med forvaltningsskifte og medansvar for hele det globale menneskelige samfund. = Verdensregering.

Som andre globalistiske elitesammenslutninger mener, CoR, at religion er antikveret i vor tid, fordi den splitter folk.
Ikke desto mindre lancerede CoR netop en erstatningsreligion med den ovenfor viste svindelerklæring.

NWO bygger på løgne, halve sandheder og primitiv fup.

CoR ved, at mange folk har brug for noget at tro på. I tilbagestående, fattige  folkeslag er troen på deres forskellige idoler urokkelig.
Så CoR satsede med environmentalismen/milieutilbedelsen på Vesten, hvor troen på Kristus allerede var skudt stormmoden af den jødiske Frankfurtskole i og efter 1968: Et tilbagefald til  Baal-sexkulten og her („Har du lyst, har du lov“).

Så CoR gav altså vesterlændingene en religiøs narresut: Milieu/klimakulten – opfundet i et kontor på Michigan Institute of Technology (MIT).

Den Store Nulstilling. Oversigt over „Elitens“ „Nye Verdensorden“ (NVO): Global Sowjet-Union

Åbenbaring 13: 16 Det røde dyr får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, v17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. v18 Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Åbenbaringsdyrets mærker

„Da vi indførte Liberalismens giftighed i statsorganismen, gennemgik hele dets politiske ansigt en ændring. Staterne er blevet ramt af en dødelig sygdom – blodforgiftning. Alt, hvad der er tilbage, er at vente på afslutningen af deres dødskamp.“ (Zions Vises Protokoller, X: 9).

   NWO-eliten har valgt at bruge Rockefeller Foundations Manuskript „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ fra 2010 til at indføre den Nye Verdensorden: Coronavirus-farcen følger slavisk Scenarie 1: Lock Step – se s. 18, med en minutiøs beskrivelse af diktaturet, som er indført med covid19 som påskud. Iflg scenariet ophører diktaturet ikke, når epidemien er forbi (hvad den de facto allerede er!).Bill Gates følger Rockefellers Lock Step scenarie. skyder skylden for udbredelsen af covid19 på „friheden“ og priser Kina-diktaturets frmgangsmå

OVERSIGT
I: NWO er FN’s kommunistiske program
II NWO’s formål
III: NWOs lederelite
IV: Den private luciferiske bankelite har taget magten over verden
V: Zionister styrer denne en-verdensstatsideologer
VI: Illuminaters / NWOs revolutionære og krigsaktiviteterVII: Hvilken slags verden vil den private elite tvinge os ind i?
VIII: Hvordan skaber bankeliten deres en-verdensregering?
IX: NWO’s luciferiske verdensreligion

Følgende kommer fra meget seriøse kilder, herunder David Allen Riveras store arbejde – og er sammensværgelsespraksis.
Afvisning af dette ville være konspirationsteori.

EU ERKLÆRER AT STRÆBE EFTER ILLUMINATERNES MÅLSÆTNING (EXPLANATORY STATEMENT – i slutningen)

På det kommende WEF-møde vil temaet være „Den Store Nulstilling“.

I: NWO er FNs kommunistiske program
I 1969 holdt Direktøren, Dr. Richard Day, en Illuminati-insider  fra det Rockefeller Foundation-sponsorerede Planned Parenthood, en befolkningsreduktionsorganisation, i  hemmelighed en tale om fremtiden for menneskeheden i den nye verdensorden. En deltager lavede noter – selvom det var forbudt. Day sagde, at han nu kunne tale frit, fordi NWO-planen var så forankret, at intet kunne stoppe den. Under talen kom Dr. Day flere gange ind på chipimplantationer under huden for at være i stand til at kontrollere menneskeheden. (1:05:50 min.) Derudover vil vores hele betalingssystem med elektroniske kreditkort og kontanter blive erstattet med disse chips, der ville blive implanteret i vores højre hånd eller under pandenhuden. (01:15:35). Folk plyndres, opsparing forbydes, og skatten derpå bliver høj (negativ rente). Terrorisme er nødvendigt for at skræmme folk ind i en verdensregering.
Overvågning ved hjælp af tv-kameraer. IT-indkøb hjemmefra. Huslejen stiger, så folk ikke kan betale deres leje (32% af amerikanerne kan ikke længere).
Uønskede forsvinder simpelthen! (01:24:50). Vores vejr bliver kontrolleret (1:08). FN bliver en verdensregering (1:10:25), og krige mellem stormagter bliver forældede.

Fra starten er NWO en ældgammel jødisk rabbinsk idé om jødernes verdensherredømme.
Det handler om at ødelægge alle mindelser om Kristus og vores årtusindgamle kultur. For de står i vejen for NWO og er en vederstyggelighed for ”Verdensfyrsten” (Johs. 14:30).
Alle begeber vendes derfor på hovedet: godt er dårligt og omvendt, sandhed er løgn og omvendt. Naturlig unaturlig. Hvide bør udryddes og farvede mennesker bør fremmes gennem masseindvandring, så fremtidige europæere ligner de gamle egyptere – i henhold til Rothschild-agenten, grev Coudenhove Kalergis plan – EU’s far (Paneuropæiske Bevægelse).

Med Marrakech-pagten gjorde FN med samtykke fra verdens regeringer det til en menneskerettighed, at enhver kan migrere til og hvorhen de vil – med sikre rejser på bekostning af det modtagende fremtidige forsørgerland.

Folk REGISTRERERER SIG ALLEREDE SOM GLOBALE BORGERE.

NWO-diktaturet: det globale CORONA-GALEHUS.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er marx.jpg

NWO er baseret på bankier-/ frimurerdiktatur. Denne kommunistplan implementeres nu. Den har været planlagt i 244 år, og gennemføres nu ved hjælp af hjernevask gennem jødisk-ejede massemedier der lancerer Corona19-skrækkampagnen mod en sædvanlig influenza-bølge .

For at være i stand til at kontrollere os orwellisk gennem en influenza med kun 0,16% dødelighed og 0,8% af befolkingen med pos. coronareaktion (hvoraf en meget lille brøkdel er/har været syge), 20 indlagte pr. 20.08.2020, forledes vi nu til at tro, at en farlig og værdiløs og her Covid19-vaccination er nødvendig – ligesom mod den meget milde svineinfluenza, hvor den tyske regering ordinerede Celvapan uden den giftige simmunforstærkrt Skvalen til sig selv og Pandemrix med mega-stort squalenindhold til folket!

david-rockefeller-the-world

Covid19-vaccinen hastes igennem uden foreløbige prøver på dyr og med store mængder af den berygtede squalen – (Golfkrigssyndromet, autoimmun sygdom og narkolepsi) og her på kortest mulig tid – og vil helt sikkert gøre flere mennesker syge end Covid19.
Det er bare et spørgsmål om at sprøjte chips i os, hvilket betyder, at eliten kan lokalisere os overalt ved hjælp af Microsofts patentansøgning 2020 060606 og registrere vores sympati – ved hjælp af chips og 500 specialsatellitter, som Bill Gates og Teslas Elon Musk lige har sendt op (Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Her er det, det drejer sig om iflg. APIJECT, US Regeringens RAPID covid19-hastefremstiller af fyldte vaccinekanyler: 2 Doser vaccine til hver amerikaner. På den ene APIJECT-kanyle står „Drug Name“ – Medikamentnavn. På den anden kanyle står RFID/NFC: mikrochip iflg APIJECT direktøren.

Bill Gates grundlagde ID2020 Alliance, hvis mål er at vaccinere og registrere de 7 milliarder mennesker på jorden. Før dette vil der ikke være nogen normalitet – siger Bill Gates og hans Illuminat-søster Angela Merkel. Bangladeshs borgere er allerede forsøgskaniner.

CHIP-SYSTEMET VIL OGSÅ BLIVE BETALINGSMIDLET I FREMTIDEN – ER DET ALLEREDE– ÅBENBARINGSDYRETS MÆRKE. Rothschilds BIS designer en passende CRYPTO VALUTA.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er technokracy-card.png

Usynlig tatovering af vores data bruges også. Fremtidens valuta vil sandsynligvis være knyttet til kulstofrationeringskreditter: teknokrati.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png
Agenda21-global

       Med godkendelse af verdens regeringer har FN omdøbt Agenda 21, der blev vedtaget af FN’s Generalforsamling, til Agenda 2030: Den globale Sovjetunion

FN erklærer sig selv for at være Den nye verdensorden – og den er kommunistisk Revolution: den globale Sovjetunion. Det er en 244 år gammel plan – præsemteret af talmudisten og jesuitten Adam Weishaupt for talmudisten og jesuiten Mayer Amschel Rothschild den 1. maj 1776, raffineret af jøden Karl Marx, iværksat af jøderne Trotsky, Lenin og Stalin, der havde jødisk elskerinde. Den jødiske Frankfurterskoles kommunistiske sexrevolution i 1968 med dens „politiske korrekthed“ alias meningsdiktatur og den resulterende marxistiske feminisme førte derefter til den totale opløsning af den gamle verdensorden.

Som David Rockefeller udtrykte det i 1991 (Bilderberg-mødet – Washington Post-kommentar citeret 1/24/2008): ”Vi er taknemmelige over for Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre vigtige publikationer, hvis direktører deltager i vores møder og respekterer deres løfter om hemmeligholdelse i næsten 40 år nu … Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi var blevet udsat for de offentlige søgelys i disse år. Imidlertid er verden mere sofistikeret nu og klar til at marchere hen imod verdensregering. En intellektuel elites og bankfolks overnationale suverænitet over hele verden er bestemt at foretrække frem for den nationale selvbestemmelse, der er blevet praktiseret i de seneste århundreder.“

Jeg har så tit henvist til den Nye Verdensorden (NWO)– og f.eks. skrevet om den  her.
I det følgende vil jeg forsøge at sammenfatte dette dybt frimurer-religiøse fænomen, der udgør kernen i dagens nationale og internationale politik.

II. Formålet med NWO

NWO har et mål: at skabe en kommunistisk verdensregering gennem 10 regioner (nedenfor) – ligesom EU, der er modellen for denne en-verdensstat. Med henblik herpå ser eliten deres opgave i at overbevise menneskeheden med alle slags løgne, der præsenteres som sandhed gennem medierne. Kritik omtales som „falske nyheder“ og „hadetale“ eller „antisemitisme“, som skal censureres væk i EU og endda er forbudt ved lov i Tyskland. Disse mantraer bringer  øjeblikkeligt dagens dekadente vestlige befolkninger til tavshed og hacker deres kritiske computerpostfunktioner (mine engelske og tyske blogs New Euro-med.dk. blev hacket af globalisterne for 1 1/2 år siden – og min adgang til Twitter og Facebook blokeret)

NWO’s største bestræbelse er at udrydde Kristi lære – den eneste modgift mod Illuminat- / frimurer-giften: Illuminaterne ønsker at give os alle en hjerne-chip til at fjernstyre os – men også at udstyre os med kunstig intelligens. Vi, Guds Skabelses mesterværk, skal blive sjælløse robotter. Dette er virkelig „luciferisk“.

                    Nick Rockefeller fortalte filmskaberen Aaron Russo, at formålet med Council on Foreign Relations og hans families sigte er at implantere en chip i os alle for at fjernstyre os i deres Nye Verdensorden.
Alle vore penge ligger som IT-tal i vores chips. Hvis eliten ikke er tilfreds med os, blokerer de for adgang til vores chip-penge – og vi har intet (Åb. 13: 16,17,18)

NWO er faktisk Illuminaternes forsøg på at bygge Babels-tårnet (1 Mos 11: 1-9) – i trods mod Gud. Til venstre en EU-plakat. Bemærk de omvendte pentagrammer på himlen: Lucifer/Baphomet-symboler – såvel som de dumme blokhoveder.

Frimurere synes godt om at vise luciferiske håndtegn som djævelens horn og Lucifers alt-seende øje og / eller Antikrists 666-tegn (Åb. 13:18). Putin her viser begge tegn. Nedenfor t.v. : Prins Charles viser Lucifer / Horus ‚alt-seende eneste øje.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er PRINCE-CHARLES-LUCIFER-ONE-EYE-262x300.png

Putin er jøde, er blevet de facto udnævnt til jødernes konge af jødedommesns øverste råd,  Sanhedrin – og er blevet salvet som Illuminaternes Antichrist, ifølge en MI6-blog – se 9. februar 2007 01:57.
Illuminaterne (oplyste) ledes af 13 satanistike blodsslægter.

Illuminat-symbolet er pyramiden med den afløftede slutsten, hvorfra Baals / Horus ‚/ Lucifers altseende ene øje illuminerer jorden med  „Novus Ordo Seclorum“ (Nye verdensorden/evighedens orden) og „annuit Coeptis“ = Han (Lucifer) nikker anerkendende til initiativet (enverdensplan)- (se også frihedsgudindens illuminerende fakkel i New York).

Dette symbol vises på hver 1-dollarseddel for at minde amerikanere hver dag om at udføre deres mission: at gennemføre City of Londons kommunistiske enverdensstat. For USA blev grundlagt af illuminater / frimurere og skulle blive Mayer Amschel Rothschilds NWO.

Højesteretsbygningen i Jerusalem er et Rothschild-enverdens tempel. Det var en gave fra James og Dorothy Rothschild – ligesom Knesset-bygningen. Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.

Ørnen på USAs store segl (se dollarsedlen -det er sandsynligvis en gave fra Rothschild) identificeres ved tallet 13 (vinger, halefjer – 13 stjerner over ørnen): Israels 13 stammer. Seglet  skal dagligt minde amerikanerne om, at de er dette nye Israel. I dag er USA så tæt allieret med Israel, at det holder denne Rothschild-konstruktion (se årene 1895-1957) økonomisk og militært i live, og det er grunden til, at mange omtaler det som USrael.

I 1871 blev præsident Grant af Londons bankfolk tvunget til at vedtage en ny forfatning for Washington DC for at få lån til genopbygning efter borgerkrigen. DENNE FORFATNING FORTRÆNGER MERE OG MERE FORFATNINGEN AF 1776.
YDERLIGERE ER USA EFTER FED-KUPPET 1913  CITY OF LONDONS MILITÆRE VASAL – DENS GLOBALE KRIGSMASKINE.

III: NWO-Leder-elite
Rockefeller Brothers ‚Fund siger: „Vi bestikker og manipulerer bare medierne, politikere, universiteter osv.“ for at færdiggøre deres og Rothschilds Nye Verdensorden (NWO).

Således opkøbte Rothschild bankmand, JP. Morgan, medierne og fik dem under kontrol gennem sin og Mandel-House´s stiftelse, Council on Foreign Relations. I dag ejer 6 jødiske virksomheder 90% af de amerikanske medier (og kontrollerer dermed verdens medier).

     Se denne video, hvor top EU-politikere kræver denne NWO. EU er modellen for NWO – bør endda lede NWO.


https://new.euro-med.dk/wp-content/uploads/jewishracism19.jpg

 Illuminaternes 6-punktsprogram1) Afskaffelse af monarkiet og al ordnet regering.
2) Afskaffelse af privat ejendom.
3) Ophævelse af arv.
4) Afskaffelse af patriotisme.
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og etablering af fælles opdragelse af børn.
6) Afskaffelse af alle religioner.
 

Dette var modellen for den blodige illuminatstyrede Franske Revolution – primært en krig mod kristendommen – som er så meget hadet af disse talmudister / farisæere. I dag øger farisæerne deres krig mod kristendommen. Mange flere revolutioner og krige fulgte – startet af illuminater. Hitler og den bolsjevistiske revolution blev implementeret af illuminater.
Rothschilds CFR  dannede CIA – som dannede EU-pioneren her, Kul-og Stål-Unionen – og stod også bag Bilderberg-klubben og Club of Rome, den Trilaterale Kommission. Club of Rome har udgivet en „Planetær Nødplan“
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er club-ofrome-noedplan.png

Rockefellers har nu øget deres politiske indflydelse på verden gennem deres og jesuittrådet Council on Foreign Relations (CFR), der sigter mod at regere verden gennem David Rockefellers studieprogram.

Alle disse institutioner og mange flere blev grundlagt af farisæere / zionistiske bankfolk. Aktivisten for de zionistiske bankfolk er George Soros, der kaldte det den bedste tid i sit liv, da han arbejdede med nazisterne i Ungarn for at stikke jøder til Gestapo – og stjæle deres ejendele, da de blev sendt til koncentrationslejre (Youtube har censureret hele interviewets længde !!).

Nu er Soros bekymret: Han frygter et sammenbrud af EU på grund af den faktor, illuminater hader: nationalisme

I 2012 gik  Rothschild- og Rockefeller-dynastierne sammen om deres bestræbelser på at regere verden økonomisk. De er den synlige spids af NWO – men de er kun tjenere for Vatikanets jesuitter (se nedenfor) og Chabad Lubavitcherne.

Denne NWO har de facto udryddet vores forfatninger og gjort nationalstater til underordnede vasaller under City of Londons illuminater.

Gennem deres EU underkastede de de europæiske nationalstater – EU vedtager nu over 80% af lovene i de europæiske stater – og gennem deres EU-domstol ødelagde de den ældre nationale lov. Via Rothschilds BIS og centralbankkup begrænser denne private illuminat-klub politikken for næsten alle stater over hele verden – med undtagelse af de få slyngelstater, som de bruger deres virksomheds militære arm, USA, imod.

Centralbankernes trick er at trykke penge ud af den blå luft og låne dem til nationalstaterne (EU) mod renter, som disse banker selv fastsætter. Over tid har staterne derved oparbejdet enorm og helt unødvendig gæld til disse Rothschild-centralbanker – og er nu endda nødt til at låne penge for at betale renter. Danmark skylder Rothschild-bankerne meget mere end en halv billion kroner – sydeuropæiske lande og USA meget mere. Skyldneren er den politiske slave for hans kreditor og herre.

IV: Den Luciferiske bankelite har taget magten over verden.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er ignatius-loyola.jpg

I 1540 grundlagde Ignatius Loyola, en efterkommer af en spansk marrano-jødisk aristokratisk familie, Jesuitordenen som en modvægt til Luthers reformation.
Som ung blev han medlem af den jødiske Illuminatorden (Los Allumbrados) i Spanien. Som dække for hans krypto-jødiske talmudiske aktiviteter blev han meget aktiv som katolik (Marrano). Ordenen samlede en flok lignende jødiske marranos og var så revolutionær, at den blev forbudt i Frankrig og Spanien. Derefter spredte den sig til Tyskland og Rusland. I 1773 blev ordren opløst af paven under pres fra Spanien og Frankrig – men omorganiseret og igen anerkendt i 1814.
Spørgsmålet er blandt andet hvad den opløste orden gjorde med dens enorme rigdom af penge.

Mayer Amschel, søn af en beskeden bankmand ved navn Bauer i Frankfurts Judengasse, fik mange penge til at spekulere for i Frankfurt am Main omkring 1770. Rothschilds var blevet jesuitter. Han skiftede navn til Rothschild efter det sekskantede røde skilt over sin fars butik (se år 1743 – det sekskantede Moloch / Baal-tegn, som kan ses i Rothschilds Israel-flag og i Rothschild-våbenskjoldet som en sekskantet stjerne).

Mayer Amschel bestilte en ung jødisk jesuitprofessor, Adam Weishaupt, til at udarbejde en hemmelig organisation, som Rothschild kunne styre verden med v.hj. a. jesuiternes og sine penge. Den 1. maj 1776 præsenterede Weishaupt sin illuminatorden i en ny udgave for Rotschild. Derefter blev verden aldrig mere den samme.

Israels flag med hexagrammet – Molok/aal-tegnet

I 1781 tog illuminaterne kommandoen over verdens frimurerloger Wilhelmsbad-kongressen. Før og efter dette havde jesuitterne designet frimurerlogerne til jødedom for ikke-jøder og her.


Spurgt efter Kongressen svarede Comte de Virieu, en frimurer fra Martiniste-lodgen i Lyon: ”Jeg vil ikke betro det til Dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den“. Rothschild blev påvirket af Jakob Frank i Frankfurt – en messiansk jøde, der først konverterede til katolicisme – og derefter til islam !! Franks filosofi var ”DEN HELLIGE SYND”: JO MERE MENNESKER SYNDER, DESTO FØR MÅ MESSIAS KOMME FOR AT FYLDE UNIVERSET MED NY ENERGI!
FRANKISME-SATANISME ER ROTHSCHILD RELIGION.

Dette ser ud til at være en gyldig forklaring på Rothschilds syndige opførsel i kristen forstand – såvel som hans mesterplan for muslimsk indvandring implementeret gennem hans profet, George Soros og her. I Frankist-forstand er Rothschilds hellige mennesker!! Som beskrevet af David Allen Rivera udviklede Rothschilds en utrolig formue, der blev brugt til kriminelt at købe og skræmme konger, politikere og medierne. For eksempel organiserede Illuminati-chef, Giuseppe Mazzini, den berygtede italienske mafia

Rabbiner Ovadia Yosef

NWOs Farisæer / zionistisk / jesuitiske baggrund er satanisk.
Den „Nye Verdensorden” er ikke ny. NWO er et dybt satanisk religiøst program, der tilsyneladende er 2.600 år gammel – da 5. Mosebog blev skrevet af en veluddannet jøde. Gennem den hadefulde Talmud, farisæernes bog , som stadig er grundlaget for jødedommen og antaget af de TALMUD jødiske Rothschilds, lever synet på udslettelse / slaveri af ikke-jøder- (Goyim kvæg) i  5. Mosebog op til og fortsætter i dag. Derudover adopterede Rothschilds den sataniske sabbatæiske / frankistiske messianske religion, som vi har set ovenfor. “ Faktisk vedgår fremtrædende jøder i dag, at deres Gud er Satan. Talmudisterne er nutidens farisæere, idet Talmud blev skrevet af farisæere, og de er Satanister – som erklæret af Jesus Kristus (Joh 8:44). Og det samme er deres disciple – topfrimurerne her  og  her og her.

Pædofili med ofringer af børn til Satan. Som Wayne Madsen skrev, er pedofili en del af elite-satanismen.

Jødiske Hollywood er blevet Satans tempel – og derfor bestiller jesuitpaven Frans Hollywoods hjælp til at forføre menneskeheden væk fra Jesus Kristus. Hollywood er Lucifers legeplads og ejes / besættes af jøder.

Bag denne satanistiske cocktail er „Zions Vises Protokoller “  der er præget efter de jødiske illuminater Adam Weishaupt og hans herre Mayer Amschel Rothschild (1776). I 1884, ved hjælp af en jøde fra Miz-Raim Lodge i Paris, synes en kopi af denne uhørte plan at være sluppet ud  om at  ville underkaste os Goyim (kvæg) gennem en satanisk gennemtænkt plan til at manipulere politikere, kirker osv. under indflydelse af den kommende jødiske / farisæiske verdenskonge. Derfra blev protokollerne distribueret til England og Rusland. Disse protokoller og Weishaupts / Rothschilds 6-punktsplan (ovenfor) samt det jødiske Karl Marx kommunistiske manifest er grundlaget for verdenskommunismens  FN-NWO Agenda 21/2030

 Den ansete rabbiner Marvin Antelman erklærer, at protokollerne, som vi ser dem i dag, er udarbejdet af Rothschilds, Rockefellers, Warburgs og andre (s. Xviii)


Protokollerne er struktureret som følger:

Design til verdensherredømme;

Kommende morderisk frimurerrige;
En konge af Zions blod, Davids dynastiske rødder;
Jødernes konge vil være den rigtige pave;
Verdensherskeren vil være patriarken for en international kirke.
Brug af terrorisme til at holde regeringerne under kontrol.


I 1492 modtog Chemor, Spaniens øverste rabbiner, et svar fra den store Sanhedrin (Zions ældste) på hans anmodning om råd om, hvordan man skulle håndtere deres truede landsforvisning i henhold til spansk lov; det illustrerer godt, hvordan de udvalgte  fulgte den samme gamle dagsorden på det tidspunkt:
De store satrappers og rabbineres råd var: at infiltrere og dræbe / gøre goyimerne til slaver i henhold til deres egne metoder og organisationer


Protokollerne er aldrig vist at være forfalskning, og meget – ikke mindst den omhyggelige overensstemmelse mellem planen og senere verdenshændelser – mere end antyder, at denne plan er ægte og af gammel oprindelse.

V: Zionister styrer denne en-verdensstat
fff

Brev fra Baruch Levi til Karl Marx går ang. tilbage til 1879. Vist af Rense og Whale: Det jødiske folk vil få verdensherredømmet og levere alle ledereo g regeringer samt al ejendom vil falde jøders hænder som lovet i Talmud/farisæernes bog.

         Hør Stockholm-rabbinerens kone, Barbara Lerner Spectre: Jøder skal lede håndhævelsen af ​​den multikulturelle udvikling i Vesten.


Modellen for denne kommunistiske stat er Adam-Weishaupt / Mayer Amschel Rothschild 6-punkts illuminat-program : The Times of Israel 7. januar 2015: ”Det ultimative mål for zionisme er verdens forløsning gennem jødedommen !!
Israels guddommelige mission er at være et moralsk lys for nationerne (!!?) Israel vil være basen, der udstråler frelsens gnister. „


Så her har vi det: Jøder er nødt til at tage føringen i verden af ​​guddommelige grunde (”Verdensstyre”) – som Barbara Lerner Specter udtrykte det ovenfor.Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er merkel-bc2b4nai-bc2b4rith.png1. Den israelske B’nai B’rith ”kongeloge” og den intellektuelle elite opfører sig som om de hersker over verden
2. Den giver den Angela Merkel en ærespris.

B’nai B’rith-medlem, den israelske præsident Shimon Peres, udnævnte pave Frans til leder af Én-verdens-religionen (nedenfor).

3. De øverste jødiske rabbinere (Sanhedrin) udnævnte de facto Putin til „Jødernes Konge“ (se ovenfor)  – Putin, der blev salvet som  „Illuminaternes Antikrist“ ifølge MI6-bloggen (se 9. feb. 2007, 13:57).
4. Det sataniske andet Vatikanåd 1962-65, hvor FrimurerVatikanet udnævnte Satan til sit overhoved, blev orkestreret af kryptojøder.
5. Jesusselskabet (jesuitterne) er en krypto-jødisk orden.


Så styrer det jesuit-prægede Council on Foreign Relations (CFR) den eksisterende verden? CFR er kun en institution – selvom den er mere magtfuld end de andre – og modtager sine instruktioner ovenfra. CFR blev grundlagt af to Rothschild-agenter: jesuiten Edward Mandel-House og JP Morgan. Ingen bliver amerikansk præsident uden at blive accepteret af CFR. Det har mange jesuittiske medlemmer.

Hitler blev finansieret af IG-Farben, hvis ene halvdel bestod af jøder som John Rockefeller, FED og Bank of England. IG Farben betjente Auschwitz (kapitel 2).

Tidligere EU-rådspræsident van Rompuy erklærede med rette: „Vi er alle jesuitter“ (I EU-Kommissionen).

Så Rothschilds i City of London er verdens herskere?
De er en vigtig del af regeringen for én verden: Men Rothschilds er kun tjenere for jesuiternes sorte pave / jesuitgeneralen som ”vogtere for Vatikanets skat”.
Det var jesuitterne, der sendte Adam Weishaupt til Mayer Amschel Rothschild for at reformere Illuminat-ordenen (se ovenfor) – hvilket han gjorde i henhold til reglerne i jesuittordenen.
Den berømte Freiherr Adolf von Knigge blev Weishaups højre hånd – men kaldte Weishaupt en jesuit i forklædning. Frimureriet, hvis medlemmer inkluderer verdens højeste politikere, blev formet af jesuitterne. Og Rothschilds er jesuitter.

Man kan sige De Forenede Staters præsident. Man kunne sige FN. Ikke korrekt. Dette er kun institutioner, der er underlagt højere kræfter.

Den daværende amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton sagde, at hun fik sine ordrer fra Council on Foreign Relations

 Antimatrix efter et interview med rabbiner Abe Finkelstein: Chabad Lubavitch er den ultrakonservative ZioNazi-sekt, der regerer verden med penge fra en billionær, Baruch, og hans bankimperium.

Gennem Chabad Lubavitch er Putin og Trump nært forbundne

Premierminister Netanyahu lover Rebbe Schneerson at påtage sig rollen som Messias ben Joseph, der baner vejen for Messias ben David (den opstandne Rebbe Schneerson) gennem Armageddondet hidtil usete globale blodbad

Her er 2 citater fra interviewet – som Henry Makow kalder en „jødisk psyop“.
”Jødedom er ikke en religion, men en sammensværgelse mod menneskeheden” (ideologi – ligesom islam).
”Vi (jøder) vil have vores egen verden og der er intet, som Goyim-kvæget kan gøre for at stoppe os”.

VI: Illuminater / NWOs revolutionære og krigsaktiviteter
Dette kan kun forstås gennem den hegelske dialektik: tese (skabe problem) – antithese (eliminere problemet og derved skabe en syntese af de to). Derefter bliver syntesen en ny tese.
Mange ser oprettelsen af ​​Rothschild’s Israel (se årene 1895-19579) som et resultat (syntese) af 2. verdenskrig mellem Sovjetunionen (tese) og Hitler (antitese). Nu er Israel en ny tese – muslimerne dens antitese.

Albert Pike-William Carrs plan for 3 verdenskrige: Den 3. verdenskrig skal begynde som en konflikt mellem Israel og muslimerne i Mellemøsten – og derefter trække USA og Rusland ind i konflikten. Denne plan er kontroversiel – men logisk i dag.
Umiddelbart efter grundlæggelsen begyndte illuminaterne deres revolutionære aktiviteter: Det amerikanske Boston Harbour Tea Party (US befrielses-opstand) blev startet af frimurere, der tilsyneladende inspirerede Adam Weishaupt til revolutioner.

Illuminaternes generalprøve var den blodige Franske Revolution. Det blev senere fulgt af den kommunistiske bolsjevikrevolution i 1917 og her – inspireret af Nathanael Rothschilds had mod den russiske tsar Alexander I på Wien-kongressen i 1815, som forhindrede De Forenede Stater i Europa under Rothschilds styre! Mange flere kommunistiske revolutioner fulgte.
Kun Rothschild og hans Illuminat-premierminister i Frankrig og den russiske udenrigsminister ønskede første verdenskrig. Rothschilds agent, Jesuit Mandell-House,  lokkede den amerikanske præsident Woodrow Wilson ind i 1. verdenskrig og inspireret af protokollerne fra Zions Vise kunne Mandell-House udarbejdede Versailles fredsaftalen på en sådan måde, at 2. Verdenskrig var uundgåelig.

Hitler siges at være hjernevasket af Tavistock i 1912/13 og dekonstrueret til at blive  britisk agent og her. Rothschild-programmørerne arbejder på Tavistock-basis.  Desuden var Hitler  frimurer i Thule Logen. Hitlers familie er jødisk og berberisk – uden ariske gener (The Daily Telegraph 24. august 2010).

At Hitler var jødisk, er understøttet af mange yderligere fund – og han var sandsynligvis en Rothschild ifølge den østrigske kansler Dollfuss´undersøgelser gennem folkeregistre („Inden for Gestapo“ af SS-insider Hansjürgen Köhler).
Ifølge rabbiner Marvin Antelman blev Hitler undfanget under okkulte omstændigheder (“Elimination of the Opiates 2”  – og hans mor Klara var efter al sandsynlighed jødisk.

Historien stopper dog ikke der.
Rothschild var leder af Cecil Rhodes-Milner – Rothschilds‘ magtfulde Round Table Club i London (efter første verdenskrig opdelt i det verdensstyrende US Council on Foreign Relations og det britiske RIIA / Chatham House – hvor EU-Kommissionen er korporativt medlem! (Medlemsskabet slettet i sidste liste!!). Som en forudsætning for at få  USA  involveret i første verdenskrig krævede denne klub, at den britiske regering skulle udsende Balfour-erklæringen i 1917 – forelagt af Lord Balfour, udenrigsminister – som garanterede et jødisk hjemland i Palæstina under britisk besættelse efter første verdenskrig

 VII: Hvilken slags verden ønsker Illuminaterne at tvinge os ind i?

Lad os starte med Bibelen – Salme 2: 6 og Salme 110: 5-9: ”Jeg har sat min konge på mit hellige Sions bjerg. 7 Jeg vil give befalingen: Herren sagde til mig: Du er min søn; I dag har jeg avlet dig. 8 Bed mig, så vil jeg give dig hedningerne til din arv og de yderste dele af jorden i din besiddelse. 9 Du skal knuse dem med jernstang; du skal skære dem i stykker som en lerkrukke”.
Jeremias 61: 4-6 lover jøderne, at de skal leve på folkenes rigdom, og at folkene skal arbejde for dem, som de har gjort i århundreder. 

De jødiske farisæere / talmudister – dagens verdensherskere – fik Guds Søn, Jesus Kristus, dræbt – og betragter alligevel sig selv som Guds udvalgte folk, skønt de altid tilbad Baal – som også frimureriet, modstanderen af ​​Jesus Kristus og hans Fader, aldrig overholdt Guds befalinger – og af Gud blev straffet med assyrerne (721 f.Kr.), babylonierne (587 f.Kr.), romerne (70 og 132 e.Kr.) og udvist i den verdensomspændende diaspora. 

Da zionister styrer verden i dag – og de gør det gennem Vatikanet, City of London og deres jesuitter og frimurere – bør vi se nærmere på zionismen. Zionismen blev grundlagt i Basel i 1897 af James de Rothschild og hans sekretær, Theodor Herzl, for at flytte europæiske jøder til Rothschilds kolonier i Palæstina – gennem samarbejde med antisemitter (Herzls Dagbøger s. 84 og 132) – endda gennem Holocaust (IG Farben med  Rockefellers og Rothschilds og dets FED i bestyrelsen drev Auschwitz – kapitel 2). Den jødiske Hitler arbejdede sammen med zionisterne for at lokke / jage jøder fra Tyskland til Palæstina – Haavara-traktaten.

Næsten aldrig omtales den rolle, som jødernes zionistiske Judenräte spillede på nazisternes vegne: De udpegede, jagtede, og fik jøder transporteret til koncentrationslejrene – ligesom George Soros gjorde.

Et kig på indholdsfortegnelsen i Zions Vises Protokoller / Se ADDENDUM) giver en klar idé om den despotiske zionistiske enverdenstat.

Er dette nu foreneligt med zionismens mål? NWO er den despotiske verdens  ​​sataniske zionisme / farisæisme = kommunisme.

Kernen og målet for jødedommen er en-verdens kommunisme udviklet af jøder: 1. Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschilds 6 Illuminat-punkter. 2. Karl Marx’s kommunistiske manifest fra 1848 (ledsaget af revolutioner over hele Europa). Marx var en Rothschild-fætter. Lionel Rothschild betalte Karl Marx og her for udarbejdelsen af ​​det kommunistiske manifest 3. Vladimir Lenin (også jøde) startede bolsjevikrevolutionen med den jødiske Trotskij. Stalin var også jødisk.
4. 85% af medlemmerne af den første sovjetregering var jøder – ifølge Putin.
Man kalder dette kommunistiske verdensprogram Agenda 21   og her og her og her i dag agenda 21 Det danske Folketing har vedtaget dette slaveprojekt – hver kummune skal hvert 4. år indsende en plan for sine fremskridt mod denne globale Sovjet-Union.  Det er rent teknokrati, hvor menneskeheden lever sammenklistret som kvæg i „intelligente“ megabyer/smart cities – uden adgang til naturen, som formodes at blive „vildnis“ – det vil sige bankfolks gratis udnyttelse af mineraler og andre naturskatte. Agenda 21 er det arbejde, frimureriet bygger på – vedtaget af 179 lande på Rothschild-konferencen i Rio i 1992. Det er en koncentrationslejr, der stjæler dit land, din identitet og dine børn.

Enverdensstaten / -regeringen skal være  et diktatorisk sovjetunionslignende teknokrati. Kun de blå zoner er tilladt for menneskelig indrejse / ophold

 VIII: Hvordan indfører Bankeliten sin énverdensregering?

1. – Kraftfulde institutioner: Da jeg startede min blog euro-med.dk i 2007, blev jeg kaldt konspirationssteoretiker bare for at nævne eksistensen af de private City of London-organisationer, der styrer regeringerne i den vestlige verden: Council on Foreign Relations – grundlagt af Rothschild gennem jesuit-agenter Edward Mandell House og Rothschild-bankmand JP Morgan – såvel som den Trilaterale Kommission og her og Rom-klubben samt Budapest-klubben og Madrid-klubben, Bilderberger og her. Man kan i dag læse deres medlemslister og websteder på internettet! For ikke at glemme frimurerlogerne og her  og superlogerne osv.


De  er de facto magtudøverne i vores lande i dag på vegne af City of London og Vatikanet. Sådanne institutioner inkluderer EU og euroen, som blev til gennem CIA, der udsprang af CFR.  nemlig ved Dulles-brødrene, Wild Bill Donovan og deres ACUE (American Committee for a Common Europe) og jesuiten Josef Retinger samt lejesvende som Schumann, Monnet, Spaak osv. Med Barcelona-erklæringen fra 1995 blev den Euromediterrane Proces med ni arabiske lande og Israel sat i gang – iscenesat af jesuitpræsidenten for EU-Kommissionen. Jacques Delors: Processen ønsker at skabe en NWO-region, der inkluderer islamiske Middelhavslande, Israel  og EU – i en Middelhavs-Union – udråbt i 2008 – for delt velstand, kulturel og politisk samarbejde gennem handelsaftaler til at begynde med. Selv om den stort set er mislykket, øges den tilknyttede  muslimske masseindvandring til Europa i al hemmelighed – som EU lovede muslimerne  i 2003. For ikke at fornærme de varmt velkomne muslimer pålagde EU medierne selvcensur- kritik forbudt – og dette udvides nu til at omfatte sociale medier (blogs)!
Formålet med FN er at erstatte hvide med lav-IQ-racer, hvorfor europæernes IQ falder   – og fremtidige europæere ligner de gamle egyptere (se Coudenhove Kalergi).

Med EU-kendskab har det Muslimske Broderskab et „Projekt“ med en sofistikeret plan for islamisering af Europa og her. Projektet blev fundet under en razzia hos præsidenten for Broderskabet i Europa.
For at stikke  os dumme europæere blår i øjnene, prædikede den tyrkisk betalte prof. Tibi euroislam som en fredelig variant. Imidlertid er denne variant baseret på den morderiske Koran (se „sværdvers 9: 5, som ugyldiggør alle fredelige vers), og den er lige så aggressiv og imperialistisk som islam generelt


 2. Global opvarmning / klimaændring og her – psy-op / største løgn i historien: Matematisk er der 1 molekyle CO2 ud af 85.800 luftmolekyler. Kun ideologer og hjernevaskede såvel som fjolser kan tro, at 1 molekyle CO2 kan opvarme alle disse luftmolekyler !! Edmund de Rothschild initierede den menneskeskabte CO2-opvarmningssnak uden noget videnskabeligt grundlag. Hør fra mærket 28:40 minutter.

3.“Videnskabelig konsensus“ mellem regeringer

Prometheusforan Rockefeller Centeret i New York

Her beskriver Lucis Trust Lucifer og hans faldne engle som martyrer (Prometheus), der ofrede sig selv for at bringe det himmelske lys til menneskeheden !! (Beskrives som oprørere mod Gud i Jesaja 14: 12-14).
Illuminat-planen er at stjæle menneskets sjæl ved at gøre ham til en posthuman robot med kunstig intelligens i 2045 e.Kr. (eller som den person foretrækker:  fælles æra!).

DET ER DET, JØDEFUTURISTEN OG SKABEREN AF PLANEN, RAY KURZWEIL, KALDER, GLOBAL FREMTID 2045.

      Jøden Ray Kurzweil: I 2029 vil vi omstrukturere den menneskelige hjerne med maskine – med kunstig intelligens (og kontrollerbarhed). I 2045 vil disse robotter være smartere end mennesker (singularitet)


Frimurere kalder deres ”gud” Lucifer, også kaldet slangen i paradis, der forførte Eva til at synde mod Gud (1 Mosebog 3). Slangen frigav menneskeheden fra ”fangenskab” hos den ”onde Gud”, skaberen, der kræver lydighed mod sine befalinger. Frimureri er jødedom for ikke-jøder  – og ifølge jøden Henry Makow er jødedommen satanisme. Se også Johannesevangeliet 8:44.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er humans-must-become-cyborgs.png

Tesla-ejer, jøden Elon Musk har udviklet Mikrochips med kunstig intelligens til implantation i hjernen (Neuralink). Samtidig har Universitetet i Delaware udviklet et organisk „klæbestof“, Pedot, som kan få mikrochipsene til at klæbe fast i hjernen. Musk siger, at sprog er overflødige om 5 år. Folk bliver Cyborg maskiner/robotter
Ikke så mærkeligt, at Kristus advarer mod Dyrets mærke på pande og højre hånd.

      
1. Frimurerlogerne inklusive den berygtede Skull and Bones, de muslimske Shriner-frimurere, det Muslimske Broderskab og superlogerne og her osv. er Luciferiske værktøjer – baseret på „Befrielseslæren“ brugt af jesuitterne fra City of London- vil gøre menneskeheden til slaver og frem for alt at forberede verden på afkristning i den kommunistiske NWO-verden uden sociale, religiøse eller racemæssige spændinger.
Man kan læse om frimurernes bisarre hedenske ritualer på Internettet. 


 Bohemian Grove er mødested for de øverste republikanske politikere, der inviterer verdensledere til at deltage i deres satanistiske adfærd og ofre til en gigantisk stenugle – jfr. Baalsoffer). Se fra 100 min. markeringen: Ofring  af „bekymring“ til en stor stenugle

      2. Den Franske Revolution var en frimurerkampagne / Illuminat-kampagne mod kristendommen:
Wikipedia: Formålet med kampagnen var at ødelægge alle former for kristendom, fjerne  erindringen om Kristus og hans lære og i stedet blandt andet at introducere fornuftens kult og derefter kult af det højeste væsen (alle religioners Gud). I juli 1790 krævede den nationale konvention, at alle præster og biskopper svor en ed til den nye orden eller at de blev udsat for afskedigelse, deportation eller død; mange blev dræbt for deres overbevisning. 


Afkristningskampagnen kan ses som den logiske udvidelse af de materialistiske filosofier fra oplysningstiden (Voltaire).Ved udgangen af ​​tiåret var omkring 30 tusinde præster blevet tvunget til at forlade Frankrig, og andre, der blev tilbage, blev henrettet. Få af Frankrigs fyrre tusind kirker forblev åbne indtil påske 1794; Mange var blevet lukket, solgt, ødelagt eller omdannet til andre anvendelser. Forfølgelse af visse dele af det romersk-katolske præstedømme og klosterorden fandt sted under den 3. republik (1870-1940), der indførte laïcité-politikken (irreligiøsitet, der nu skal erstattes af islam) den 11. december 1905.


3. Mange mener, at ophavsmændene til det organiserede onde, de talmudiske farisæere, der blev skældt ud af Jesus Kristus, under det nuværende navn Chabad Lubavitch, er   Vatikanets og de øverste politikeres (som Trumps og Putins) herrer og mestre.


Ikke underligt – fordi Vatikanet har været under jesuitternes indflydelse (gennem den sorte pave) i århundreder. Under Det 2. Vatikankoncil, iscenesat af kryptojøder, natten til den 28. til 29. juni 1963 introniserede  Vatikanet Satan som sit overhoved og her (Fader Malachi Martin) og herDen pavelige Exorcist siger, at i  Vatikanet er Satan løs – hvilket ser ud til at være tilfældet: I påsken i 2012 og 2013 fejrede 2 paver Jesus Kristus som Lucifers søn –  der opsteg fra helvede flammer !!!


Børn tortureret ihjel af nonner

https://youtu.be/CcLsBYE750A?list=PL4mvzvls86-10dcB7uMidAZ8CjmCjIMoQ

     
Satanismen blev protokolleret af jesuitpater, Malachi Martin, i hans bog „Windswept House“. Han døde derefter under mystiske omstændigheder


I virkeligheden er katolicismen delvist en fortsættelse af den hedenske romerske statsreligion / imperiumtilbedelse af den babylonske modergudinde Semiramis, Ishtar alias Isis, alias Venus, nu med navnet Jomfru Maria – i form af Jesu Kristi mor – i stedet for med Tammuz eller Isis med Horus. De romerske divier blev til  helgener. Det latinske sprog blev bevaret – og religionen baseret på døde ritualer. Jesu Kristi ukendte fødselsdag blev vedtaget til den 25. december – „Sol Invictus´ fødselsdag“  – hvis symbol kan ses i jesuit- pave Frans´våbenskjold  – med andre hedenske symboler (se nedenfor).

Pave Frans er jesuit. Man kan se mere her om hans hedenske våbenskjold ( – til højre det sataniske omvendte pentagram) med Sol Invictus og den frygtelige ed, han svor at udrydde alle „kættere“ (nedenfor) – mens han fremmer muslimsk masseindvandring – den værste fjende af kristendommen.
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er francis-coats-of-arms-inverted-thumb.jpg
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er francis-satan-hand-sign.png

Nedenfor: Pave Frans og en  Kardinal viser Djævelens horn..

a. I 1986 indledte pave Johannes Paul II den gnostiske interreligionsbevægelse – en tilbedelse af den ”ene Gud” for alle religioner. Til dette formål samler paven lederne af alle verdensreligioner hvert år for i samme rum at bede til deres respektive guder, som derfor kun skulle være den samme, inklusive den sønneløse Allah, der ønsker at dræbe alle, der siger, at han har en søn (f.eks. Koran Sura 9: 5). Dette udelukker straks Jesus Kristus – fordi Hans Fader ER GUD

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er interfaith1.jpg

 

For at overvinde dette paradoks ændrede Vatikanet kun Jesus lidt – gjorde ham til sønnen af ​​den ”fælles Gud”, frimurer-jødedommens Gud, Lucifer / Satan.

Dette er grunden til, at pave Frans kalder mangel på respekt og generøsitet, fjendtlighed og afvisning af muslimske indvandrere, Kristi værste modstandere, en synd, ”skønt Kristi discipel formaner, at denne accepterende opførsel er en synd – det gør os medskyldige i onde gerninger p.g.a. denne modstander af Kristus (2. Joh. 1: 7-11 – så åbenlyst, at selv paven skulle se det. DETTE GØR ALLTID PAVEN EN ANTIKRIST.

Nedenfor: Ophøjelse af en jesuit fra mindre rang til kommando. Citaterne blev optaget i Kongresarkivet, 62. Kongres, 3. samling, Representantenes lovforslag 1523, Kongresbiblioteket, katalogkortnummer 66-43354, bind 49, del 4, sider 3215-16 og her. Francis svor denne ed.

https://euro-med.dk/bil/jesuit-oath1.jpg

Dermed har Frans set bort fra Kristi discipel, Johannes´ formaning om  netop ikke at gøre dette! (2. Johannes 1: 7-11).

Pave Frans blev af Shimon Peres fra frimurer-kongelogen, den jødiske B’nai B’rith,  udnævnt til  ypperstepræst for den Nye Verdensodens Enhedsreligion  und hier ernannt –hvorved han gør Kristustil løgner, idet han siger:Ingen kommer til    Gud undtagen gennem mig” (Johannes 14:6).

Herunder: Interfaith-Paven, Frans, vasker fødder på Muslimer, Hinduer og kristne (Time 25 March 2016).  

francis-washing-muslim-feet

    Pave Frans ser sig selv som beskytter af alle muslimer, som han hjerteligt inviterer – hvorved han mener, at vi for Allahs krigere må tilsidesætte alle nationale og personlige krav til sikkerhed – og Islam er ikke mere aggressiv end Kristi dåbsbefaling! Han kalder de muslimske   kristenhadere en gave, brødre og søstre samt udånding af CO2 (liv) en dødelig synd, mens den morderiske islam ikke er en synd
Han fløj til Lesbos for at besøge muslimske flygtninge – og tog 12 af dem med til Rom!
Denne pave siger: ”Jeg synes, det ikke er rigtigt at identificere Islam med terrorisme


Så vi er nødt til at se nærmere på islam
Terror er en integreret del af islam, som er indholdet af Koranen (Sura 3:19, 21:10) og Hadither (Muhammeds frygtelige CV).
Sværdverset (Sura 9: 5) ophæver / annullerer alle fredelige Koranvers og efterlader således kun 43 gyldige vers ud af 114! 
Sura 9: 5 ”Og når de forbudte måneder er gået, skal I dræbe afgudsdyrkerne, uanset hvor I møder dem, og gribe dem og belejre dem og ligge på lur efter dem i ethvert baghold. Men hvis de omvender sig og beder bønnen og betaler zakat, skal I bane vejen for dem. Sandelig, Allah er tilgivende, barmhjertig ”. Sura 8:60: „


“Og rust jer imod dem, alt hvad I overhovedet formår med stridsmagt og beredne grænsevagter for at hensætte Allahs og jeres fjende  og derudover andre, som I ikke kender, i skræk og rædsel.“ 3: 151 ”Vi vil indgyde rædsel  i hjerterne hos dem, der ikke har troet, fordi de har sat andre ved siden af Allah”.


Derudover kommanderer Koranen udvandring i hele verden for at underkaste jorden for Islam: Sura 3: 195, 4: 100 og 33:27: „Og han lod  jer arve deres land (dvs. Skriftens folks = kristnes og jøders) og deres huse og deres ejendele og lande, hvor I aldrig satte jeres  fod. Og Allah er i stand til at gøre alle ting”. 


Sura 18: 4. ”Så det kan advare dem, der siger:” Allah har  en søn. 5. De har ingen viden om det, og heller ikke deres fædre. Det store er det ord, der kommer ud af deres mund. De taler kun løgn.  Surah 112: 3 siger: ”Allah avler ikke,  blev ikke avlet”


Allah er den absolutte modsætning af Jesus Kristus og hans Fader. Han svarer til Bibelens beskrivelse af Satan!

https://youtu.be/TLoUq8vybzY

     SÅDAN NOGET HAR PAVE FRANS TILSLUTTET  SIG (LIGESOM „VORE“ / HANS POLITIKERE!
DENNE MAND ER EN FORFØRER. Lutherske kirker vender nu tilbage til den satanistiske katolske „moderkirke“.


Hollywood
er den verdslige fremmer af den Luciferiske forgiftning   v.hj. a. rock- og sangstjerner   Katy Perry og Madonna – erklærede   Satans-missionærer.
Paven ansætter Hollywood-filmstjerner for at hjælpe med at forføre menneskeheden – selvom Hollywoods budskab er udslettelsen af ​​menneskeheden – ligesom i Noahs tid.

(Georgia Guidestones) KUN KRISTI GENKOMST KAN REDDE OS UD AF DENNE ELENDIGHED
georgia-guidestones-commandments


 

Die Grosse Nullstellung. Grundriss der „Neuen Weltordnung“ (NWO) der „Elite“: Globale Sowjet-Union

Off. 13:16 Und das Tier macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, (Offenbarung 19.20) 17 daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens.
18 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666
.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er luciferian-oath-1.png

Die NWO-Elite hat beschlossen, das Manuskript der Rockefeller Foundation „Szenarien für die Zukunft der Technologie und der internationalen Entwicklung“ aus dem Jahr 2010 zur Einführung der neuen Weltordnung zu verwenden: Die Coronavirus-Farce folgt sklavisch dem Szenario 1: Lock Step (Gänsegang) – siehe Seite 18, mit einer sorgfältigen Beschreibung der Diktatur, die mit covid19 als Vorwand eingeführt wurde. Dem Szenario zufolge wird die Diktatur nicht enden, wenn die Epidemie vorbei ist (was de facto bereits der Fall ist!).

ÜBERSICHT
I: Die NWO ist das Programm der UN
II. Ziel der NWO
III: Die Führer-Elite der NWO
IV: Die private luziferische Banker-Elite hat die Macht über die Welt ergriffen
V : Zionisten regieren diesen Eine-Welt-Staat
VI: Revolutionäre und Kriegsaktivitäten der Illuminaten / NWO
VII: In was für eine Welt wird die private Elite uns zwingen?
VIII: Wie bringt die Banker-Elite ihre Eine-Welt-Regierung zustande?
IX: Die Luziferische Eine-Weltreligion der NWO

Das Folgende rührt von sehr seriösen Quellen her, darunter David Allen Riveras großartiger Arbeit – und ist Verschwörungspraxis.
Leugnung davon wäre Verschwörungstheorie
.

DIE EU ERKLÄRT, DAS ZIEL DER ILLUMINATEN ANZUSTREBEN (Explanatory Statement – am Ende)

Auf dem Kommenden WEF Treffen der Weltelite wird das Thema „Die Grosse Nullstellung“ sein:

I: Die NWO ist das kommunistische Programm der UN

Im Jahr 1969 hielt der Direktor, Dr. Richard Day, ein Illuminaten-Insider, des Rockefeller Foundation gesponserten „Planned Parenthood“, einer Bevölkerungsreduktion-Oganisation, im Geheimen eine Ansprache über die Zukunft der Menschheit in der Neuen Weltordnung. Ein Teilnehmer machte Notate – obwohl das verboten war. Dr. Day sagte, er könne nun frei reden, weil der NWO-Plan so fest verankert sei, dass ihn nichts mehr hindern könne

In der Ansprache sprach Dr. Day mehrmals von Chip-Implantationen unter der Haut, um die Menschheit kontrollieren zu können. (1:05:50 Min.) Ausserdem würde unser ganzes Zahlungssystem durch diese Chips, die in unserer rechten Hand oder unter der Stirnhaut implantiert werden würden, die elektronischen Kreditkarten und Bargeld ablösen. (1:15:35). Die UN werde Eine-Welt-Regierung. Die Menschen werden ausgeplündert, Ersparnisse verboten und mit hohen Steuern belegt (Minuszinsen). Terrorismus sei notwendig, um die Menschen zur Eine-Weltregierung einzuschüchtern.
Überwachung mittels TV cameras. IT-Einkäufe von Zu Hause. Mieten steigen, so dass die Menschen ihre Mieten nicht bezahlen können (Können schon 32% der Amerikaner nicht mehr).
Unerwünschte verschwinden ganz einfach! (1:24:50). Unser Wetter werde gesteuert (1:08). UN werde Eine-Weltregierung (1:10:25) und Kriege zwischen Grossmächten obsolet.
Reisen werde stark erschwert werden.

Die NWO ist von vornherein eine altertümliche jüdische rabbinische Idee über die Weltherrschaft der Juden.
Es geht darum, alle Erinnerungen an Christus und unsere jahrtausend-alte Kultur zu vernichten. Denn sie stehen der NWO im Wege und sind dem „Weltfürsten“(Johs. 14:30) ein Greuel.
Alle Begriffe werden deshalb auf den Kopf gestellt: Gut sei böse und umgekehrt, Wahrheit sei Lüge und umgekehrt. Natürlich sei unnatürlich. Weisse seien auszurotten und Farbige seien durch Masseneinwanderung zu fördern, damit künftige Europäer wie die alten Ägypter aussehen – laut dem Plan des Rothschild-Agenten, Graf Coudenhove Kalergi – des Vaters der EU (Paneuropäische Bewegung).
Mit dem Marrakesch-Pakt hat die UNO mit Zustimmung der Regierungen der Welt es ein Menschenrecht gemacht, das jedermann dorthin migrieren kann, wo er will – und zwar mit sicherer Reise auf Kosten des Empfang-Landes.

Man lässt schon die Menschen als GLOBALE BÜRGER REGISTRIEREN.

Die NWO Diktatur: Das globale Corona-Irrenhaus
Die NWO basiert auf Banker/Freimaurer-Diktatur. Dieser kommunistische

Plan wird nun wie seit 244 Jahren geplant durch die Corona19-Schreckkampagne vor einer üblichen Grippewelle implementiert. Und zwar mittels Gehirnwäsche durch die jüdisch-eigenen Massenmedien.

Um uns orwellisch kontrollieren zu können, gaukelt man uns nun wegen einer Grippe mit nur 0.16% Sterblichkeit und nur 0,8% der dänischen Bevölkerung mit pos. Coronareaktion (von denen nur ein sehr kleiner Bruchteil krank ist/gewesen ist), sowie 20 im Krankenhaus am 20.08.2020 die Notwendigkeit einer ebenso gefährlichen wie wertlosen und hier Covid19-Impfung vor – genau so wie mit der Schweinegrippe, wo die deutsche Regierung Celvapan ohne Squalen für sich und Pandemrix mit megagrossem Squaleninhalt für das Volk verordnete!

david-rockefeller-the-world

Der Covid19-Impfstoff wird ohne Vorproben an Tieren und mit grossen Mengen des berüchtigten Squalens (Golfkriegssyndrom, Autoimmunkrankheiten Narkolepsie) und hier in kürzester Zeit duchpeprescht – und wird mit Sicherheit mehr Menschen krank machen als Covid19.

Dabei geht es nur darum, uns Chips zu injizieren, wodurch die Elite mittels Microsofts Patentantrag 2020 060606 uns überall orten und unsere Sym- Antipathien registrieren kann – und zwar mittels der Chips und 500 Spezialsatelliten, die Bill Gates und Teslas Elon Musk soeben aufgesendet haben (Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Hier ist das, worum es laut dem Eil-Hersteller der vorgefüllten Impfstoffkanülen für die US-Regierung, APIJECT, geht: 2 Dosen Impfstoff für jeden Amerikaner. Auf der einen Kanüle steht Drug Name (Impfstoff Name). Auf der anderen steht RFID/NFC – Mikrochip, wie der APIJECT-Direktor sagt.
Präs. Trump hat die Initiative gepriesen.


Bill Gates hat die ID2020 Alliance gegründet, deren Ziel es ist, die 7 Milliarden Menschen auf der Erde zu impfen und zu registrieren. Vorher werde es keine Normalität geben – sagen Bill Gates und seine Illuminaten-Schwester Angela Merkel. Bangladesh´s Bürger sind schon Versuchskaninchen.

DAS CHIP-SYSTEM WIRD AUCH DAS ZAHLUNGSMITTEL DER ZUKUNFT – IST ES SCHON – DAS MAL DES OFFENBARUNGSTIERS. Rothschilds BIZ ist am Designing einer dafür geeignete KRYPTOWÄHRUNG.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er technokracy-card.png


Unsichtbare Tätowierung unserer Daten wird auch benutzt. Diese Währung wird wahrscheinlich mit CO2-Rationierungs-Krediten verknüpft: Technokratie

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png
Agenda21-global

Die UN hat mit Zustimmung der Regierungen der Welt die Agenda 21, die von der UN-Vollversammlung verabschiedet wurde, in die Agenda 2030 umbenannt: Die globale Sowjet-Union.

Die UN erklärt sich als Die Neue Weltordnung und die ist kommunistisch: die globale Sowjet-Union. Sie ist ein 244 Jahre alter Plan – herausgegeben von den Talmudisten und Jesuiten Adam Weishaupt und Mayer Amschel Rothschild am 1. Mai 1776, ausgefeilt durch den Juden Karl Marx, von den Juden Trotzky, von Lenin und Stalin mit jüdischer Liebster in die Wege geleitet. Die kommunistische 1968er Sex-Revolution der jüdischen Frankfurter Schule mit ihrer „politischen Korrektheit“ alias Meinungsdiktatur und der daraus entstandene marxistische Feminismus haben dann zur totalen Auflösung der alten Weltordnung geführt.

Wie  David Rockefeller es 1991 ausdrückte (Bilderbergtreffen – Kommentar in der Washington Post am 24.01.2008 zitiert): “Wir sind der Washington Post, der New York Times, Time Magazine und anderen wichtigen Veröffentlichungen dankbar, deren Direktoren  an unseren Sitzungen teilnehmen und ihre Versprechen der Verschwiegenheit seit nunmehr fast 40 Jahren respektieren … Es wäre uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir in diesen Jahren den Suchscheinwerfern der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen wären. Jedoch, die Welt ist jetzt ausgefeilter und bereit, auf eine Weltregierung zu zu marschieren. Supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und Bankiers über die Welt ist sicherlich den nationalen Selbstbestimmungen, die in den vergangenen Jahrhunderten praktiziert wurden, vorzuziehen.”

Ich habe so oft auf die Neue Weltordnung (NWO) Bezug genommen – und z. B. hier und hier darüber geschrieben.
Im folgenden werde ich versuchen, eine Zusammenfassung dieses tief-freimaurerisch-religiösen Phänomens darzulegen, das den Kern der heutigen nationalen und internationalen Politik bildet.

II. Ziel der NWO

Die NWO hat ein Ziel: Eine kommunistische Weltregierung durch 10 Regionen (unten) zu schaffen – wie die EU, die das Modell dieses Eine-Welt-Staates ist. Zu diesem Zweck sieht die Elite ihre Aufgabe darin, die Menschheit mit allen möglichen Lügen zu überzeugen, die durch die Medien als Wahrheit präsentiert werden.  Wahrhaftige Kritik wird als “Fake News” und “Hassrede” oder “Antisemitismus” bezeichnet, die in der EU wegzuzensieren ist  und in Deutschland sogar gesetzlich verboten  ist. Diese Mantras bringen die heutigen dekadenten westlichen Bevölkerungen sofort zum Schweigen und sperren ihre kritischen Computer-Mail-Funktionen (meine englische und deutsche Blogs New Euro-med.dk. wurden von den globalisten vor 1 1/2 Jahren gehackt – und mein Zugang zu Facebook und Twitter blockiert)

Das Hauptanliegen der NWO ist es, die Lehre Christi zu beseitigendas einzige Gegenmittel gegen das Illuminaten / Freimaurer-Gift: Die Illuminaten wollen jedem von uns einen Gehirnchip geben, um uns fernsteuern zu können – aber auch mit künstlicher Intelligenz ausstatten, Wir, Gottes Meisterwerk der Schöpfung, sollen seelenlose Roboter werden. Das ist wirklich “luziferisch”.

Nick Rockefeller erzählte dem Filmemacher Aaron Russo, dass der Zweck des Council on Foreign Relations und seiner Familie darin bestehe, uns allen einen Chip einzupflanzen, um uns in ihrer Neuen Weltordnung fernzusteuern.
Alles Geld wird in unseren Chips sein. Wenn die Elite mit uns unzufrieden ist, blockiert sie den Zutritt zu unserem Chipgeld – und wir haben nichts (Off. 13:16,17,18)

Die NWO ist in Wirklichkeit der Versuch der Illuminaten, den Turm von Babel (1. Buch Mose 11:1-9) zu bauen – in Trotz gegen Gott. Links ein EU-Plakat. Merken Sie sich die umgekehrten Pentagramme am Himmel: Luzifer-Symbole – sowie die dummen betrachtenden blockköpfigen Menschen.

Freimaurer mögen es, luziferische Handzeichen wie die Hörner des Teufels und Luzifers alles-sehendes Auge und / oder das 666-Zeichen des Antichristen (Offb. 13:18) zu zeigen – wie Putin, der beide zeigt. Links: Prinz Charles blitzt Luzifers/Horus´ alles-sehendes einziges Auge. Putin ist Jude, ist de facto zum König der Juden ernannt  – und laut einem MI6 Blog als Antichrist der Illuminaten gesalbt worden – siehe 9. Febr. 2007 1:57 Uhr.
Die Illuminaten (Erleuchteten) werden von 13 Geschlechtern geführt.

Das Illuminaten-Symbol ist die Pyramide mit dem abgehobenen Schlussstein, aus dem Baals/ Horus’ / Luzifers alles- sehendes Auge die Welt erleuchtet (siehe auch Fackel der Freiheits-Göttin  in New York).

Dieses Symbol ist auf jeder 1-Dollar-Note zu sehen, um jeden Tag die Amerikaner daran zu erinnern, ihre Mission zu erfüllen: Die Eine-Welt-Ordnung der City of London fertigzustellen. Denn die USA wurde von Illuminaten/Freimaurern gegründet und sollte die Neue Welt von Mayer Amschel Rothschilds NWO werden.

Das Höchste Gerichts-Gebäude in Jerusalem ist ein Rothschild Eine-Welt Tempel. Er wurde von James und Dorothy Rothschild geschenkt – wie auch das Knesset-Gebäude. Merken Sie sich die Illuminaten-Pyramide auf dem Dach.

Der Adler auf diesem Großen Siegel der USA (Siehe den Dollarschein – es ist wahrscheinlich ein Geschenk von Rothschild) ist durch die Zahl 13 (Flügel, Schwanzfedern – 13 Sterne über dem Adler) gekennzeichnet: Die 13 Stämme Israels. Das Siegel  soll die Amerikaner daran erinnern, dass sie dieses Neue Israel seien. Heute sind die USA so eng mit Israel verbündet, dass sie diesen Rothschild-Konstrukt (siehe Jahre 1895-1957)– finanziell und militärisch am Leben erhalten, weshalb viele sie als USrael bezeichnen.

Im Jahr 1871 wurde Präs. Grant von den Londoner Bankern gezwungen, eine neue Korporations-Verfassung für Washington DC anzunehmen, um Darlehen für den Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg zu bekommen. DIESE VERFASSUNG SCHIEBT IMMER MEHR DIE VERFASSUNG VON 1776 BEISEITE.
DANACH UND ZUSÄTZLICH NACH DEM FED-COUP 1913 SIND DIE USA EIN KORPORATIVER MILITÄRISCHER VASALL DER CITY OF LONDON – FÜR DEREN GLOBALEN UNTERJOCHUNGSKRIEGE.

III: Die Führer-Elite der NWO

The Rockefeller Brothers´ Fund besagt:  “Wir bestechen und manipulieren einfach Medien, Politiker, Universitäten usw”., um seine und Rothschilds Neue Weltordnung (NWO) fertigzustellen.

So hat der Rothschild-Banker, JP. Morgan, die Medien aufgekauft und durch seine Stiftung, the Council on Foreign Relations die Medien völlig in den Griff bekommen. Heute besitzen 6 jüdische Konzerne 90% der Medien der USA (und kontrollieren somit die Medien der Welt).

Und die heutigen Medien? Laut einer Redakteurin reine Lügen-und Panikmache-Propaganda

Sehen Sie dieses Video, in dem immer wieder Spitzenpolitiker der EU nach dieser NWO rufen. Die EU ist das Modell der NWO – sie sollte sogar die NWO anführen.

https://new.euro-med.dk/wp-content/uploads/jewishracism19.jpg

6-Punkteprogramm der Illuminaten
1) Abschaffung der Monarchie und aller geordneten Regierung.
2) Abschaffung von Privateigentum.
3) Abschaffung der Erbschaft.
4) Abschaffung des Patriotismus.
5) Abschaffung der Familie, durch die Aufhebung der Ehe, aller Moral und der Einrichtung der gemeinsamen Erziehung für Kinder.
6) Abschaffung aller Religionen.

Dies war das Vorbild für die blutige Französische Revolution der Illuminaten – in erster Linie ein Krieg gegen das Christentum – das von diesen Talmudisten/Pharisäern so sehr verhasst ist. Heute verstärken die Pharisäer ihren Krieg gegen die Christenheit.

Viele weitere Revolutionen und Kriege folgten –  von den Illuminaten in die Wege geleitet. Hitler und die Bolschewistische Revolution wurden von Illuminaten implementiert

Das CFR Rothschilds bildete die CIA – die den EU-Vorreiter bildete hier– und stand auch hinter dem Bilderberger Club, dem Club of Rome, der Trilateralen Kommission. Die Rockefellers haben nun ihren politischen Einfluss auf die Welt durch ihren und den Jesuitenrat des Councils on Foreign Relations (CFR) verstärkt, das durch David Rockefellers Studienprogramm die Welt regieren will.

All diese Institutionen und viele mehr wurden von Pharisäern / zionistischen Bankern gegründet. Der Aktivist für die zionistischen Banker ist George Soros, der es die beste Zeit seines Lebens nannte, als er mit den Nazis in Ungarn zusammenarbeitete, um die Juden bei der Gestapo anzugeben – und ihre Habseligkeiten zu stehlen, als sie in Konzentrationslager geschickt wurden (Youtube hat die volle Länge des Interviews zensiert!!).

Nun ist Soros besorgt: Er befürchtet einen Zusammenbruch der EU wegen den Faktor, den die Illuminaten hassen: Nationalismus

Im Jahr 2012 schlossen sich die Rothschild- und Rockefeller-Dynastien in ihren Bemühungen zusammen, um die Welt wirtschaftlich zu regieren. Sie sind die sichtbare Spitze der NWOaber sie sind nur die Diener der Jesuiten des Vatikans (siehe unten) und der Chabad Lubawitscher (unten).

Diese NWO hat de facto unsere Verfassungen ausgerottet und Nationalstaaten  zu unterwürfigen Vasallen unter der City of London der Illuminaten gemacht

Mittels ihrer EU haben sie die europäischen Nationalstaaten unterjocht – die EU erlässt  jetzt über 80% der Gesetze der europäischen Staaten – und mittels  ihres Europäischen Gerichtshofs vernichteten sie das ältere nationale Recht. Über Rothschilds BIZ und Zentralbankensystem-Coups beschränken  dieser private Illuminaten-Club  die Politik  fast aller Staaten weltweit – mit Ausnahme der wenigen Schurkenstaaten, gegen die sie ihren korporativen militärischen Arm, die USA einsetzen.

 Der Trick der Zentralbanken ist es, Geld aus dem Nichts zu drucken und es den Nationalstaaten (der EU) gegen Zinsen zu leihen. Im Laufe der Zeit haben die Staaten in diesen Rothschild-Zentralbanken dadurch enorme Schulden erwirtschaftet – und müssen nun sogar Geld zur Zinszahlung borgen. Dänemark schuldet den Rothschild-Banken viel mehr als eine halbe Milliarde Kronen – südeuropäische Länder und die USA viel mehr. Der Schuldner ist der politische Sklave seines Gläubigers und Meisters.

IV: Die luziferische Banker-Elite hat die Macht über die Welt ergriffen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er ignatius-loyola.jpg

Im Jahr 1540 gründete Ignatius Loyola, ein Nachkomme einer spanischen marranisch-jüdischen Adelsfamilie, den Jesuitenorden als Gegengewicht zu Luthers Reformation. Als junger Mann wurde er Mitglied des jüdischen Illuminatenordens (Los Allumbrados) in Spanien. Als Deckmantel für seine krypto-jüdischen talmudischen Aktivitäten wurde er sehr aktiv als Katholik (Marrano). Der Orden versammelte eine Herde ähnlicher  Marranos und war so revolutionär, dass er in Frankreich und Spanien verboten wurde. Er verbreitete sich dann nach Deutschland und Russland. Im Jahr 1773 wurde der Orden vom Papst unter Druck von Spanien und Frankreich aufgehobenaber 1814 reorganisiert und wieder anerkannt.
Die Frage ist u.a. was der aufgelöste Orden mit ihrer riesigen Geld-Vermögenheit tat.

Mayer Amschel, Sohn eines bescheidenen Bankiers namens Bauer in der Frankfurter Judengasse, kam um 1770 in Frankfurt am Main zu viel Geld zum Spekulieren.  Rothschild war Jesuit geworden. Er änderte seinen Namen auf Rothschild nach dem sechseckigen roten Schild über dem Laden seines Vaters (Siehe Jahr 1743 -Das sechseckige Moloch/Baal-Zeichen, das in Rothschild-Israels Flagge und im Rothschild-Wappen als 6-eckigen Stern zu sehen ist). 
Mayer Amschel beauftragte einen jungen jüdischen Jesuiten-Professor, Adam Weishaupt, eine Geheim-Organisation auszuarbeiten, mit dem Rothschild die Welt mit  Geld regieren könnte. Am 1. Mai 1776 stellte Weishaupt seinen Illuminaten-Orden  in einer erneuerten Ausgabe Rotschild vor. Danach wurde die Welt nie mehr dieselbe.

Israels Flagge

1781 übernahmen die Illuminaten auf dem Wilhelmsbad-Kongress das Kommando über die Freimaurerlogen der Welt. Vorher und danach hatten die Jesuiten die Freimaurerlogen zum Judentum für Nichtjuden und hier gestaltet.

Comte de Virieu, ein Freimaurer aus der Martiniste Lodge in Lyon, sagte:
„Ich kann es Ihnen nicht anvertrauen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dies alles viel ernster ist als Sie denken. Die gewebte Verschwörung ist so gut durchdacht, dass es der Monarchie und der Kirche sozusagen unmöglich ist, ihr zu entkommen.“

Rothschild war von Jakob Frank in Frankfurt beeinflusst  – einem messianischen Juden, der zuerst zum Katholizismus – und dann zum Islam konvertierte!! Franks Philosophie war “DIE HEILIGE SÜNDE”: UM SO MEHR DIE MENSCHHEIT SÜNDIGT, DESTO FRÜHER MÜSSE DER MESSIAS KOMMEN, UM DIE ERDE  AUFS NEUE MIT ENERGIE ZU FÜLLEN!
FRANKISMUS-Satanismus IST ROTHSCHILD-RELIGION. Dies scheint eine gültige Erklärung für Rothschilds sündiges Verhalten im christlichen Sinne zu sein – sowie seinen Meisterplan der muslimischen Einwanderung, der durch seinen  Propheten, George Soros umgesetzt wird und hier. Im Frankistischen Sinne sind die Rothschilds heilige Menschen !!

Wie von   David Allen Rivera beschrieben, entwickelten die Rothschilds ein unglaubliches Vermögen, mit dem sie Könige, Politiker und Medien auf kriminelle Art und Weise kaufen und einschüchtern. Z.B. organisierte Illuminaten-Oberhaupt, Giuseppe Mazzini, die berüchtigte italienische Mafia

  Rabbi Ovadia Yosef:

  Pharisäer- / Zionisten- / Jesuiten-Hintergrund der NWO ist satanistisch
Die neue “Welt-ordnung” ist nicht neu. Die NWO ist ein zutiefst satanistisch-religiöses Programm, das anscheinend  2.600 Jahre  alt ist – als  das 5. Buch Mose, von einem gut ausgebildeten Juden geschrieben wurde. Durch den hasserfüllten Talmud, das Buch der Pharisäer – von den TALMUD-jüdischen Rothschilds angenommen – das immer noch die Grundlage des Judentums ist, lebt die  Sicht der Vernichtung / Versklavung der Nicht-Juden/Goyim (Vieh) des 5. Buchs Mose,  bis heute noch   weiter. Ausserdem nahmen die Rothschilds ja die satanische schabbatäische / frankistische messianische Religion an, wie wir oben gesehen haben.” Tatsächlich bekennen prominente Juden heute, dass ihr Gott Satan ist. Die Talmudisten sind die heutigen Pharisäer, indem der Talmud von Pharisäern geschrieben wurde, und sie sind Satanistenwie von Jesus Christus erklärt (Joh 8,44). Und das sind auch ihre Jünger – die Freimaurer hier  und  hier und hier.

Pädophilie mit Opfern von Kindern an Satan. Wie Wayne Madsen schrieb, ist Pädophilie Teil des Satanismus der Elite.

Das jüdische Hollywood ist Satans Tempel geworden – und  somit bestellt der Jesuitenpater Franziskus seine Hilfe, um die Menschheit von Jesus Christus weg zu verführen. Hollywood ist Luzifers Spielplatz und in jüdischem Besitz/unter jüdischer Besetzung.

Hinter diesem satanischen Cocktail stecken die “Protokolle der Weisen von Zion” (Sehen Sie NACHTRAG), die nach dem Schema der jüdischen Jesuiten Adam Weishaupt und seines Meisters Mayer Amschel Rothschild (1776) geprägt sind. 1884 erschien mittels eines Juden aus der Miz-Raim Loge in Paris eine Kopie dieses unerhörten Plans, die Goyim durch einen satanisch durchdachten Plan zu unterwerfen, um Politiker, Kirchen usw. unter den Einfluss des kommenden jüdischen / pharisäischen Weltkönigs zu manipulieren. Von dort aus  wurden die Protokollen nach England und Russland verbreitet. Diese Protokolle und Weishaupts / Rothschilds 6-Punkte-Plan (oben) sowie das Kommunistische Manifest des Juden  Karl Marx sind die Grundlagen der Neuen Weltordnung des Weltkommunismus alias UN-Agenda 2030

Rabbi Marvin Antelman erklärt, dass die Protokolle, wie wir sie heute sehen, das Werk der  Rothschilds, der Rockefeller der Warburg  und anderer seien (S. xviii)

Die Protokolle sind wie folgt aufgebaut:
Entwurf für die Weltherrschaft;
Kommen eines Freimaurer-Königreiches;
Ein König des Blutes von Zion, der dynastischen Wurzeln Davids;
Der König der Juden wird der wahre Papst sein;
Der Weltherrscher wird der Patriarch einer internationalen Kirche sein.
Terrorismus nutzen, um Regierungen in Schach zu halten.

Im Jahr 1492 erhielt Chemor, Oberrabbiner von Spanien, eine Antwort vom Großen Sanhedrin (Ältesten von Zion) auf seine Bitte um Ratschläge, wie man mit ihrer drohenden Vertreibung nach spanischem Recht umgehen sollte; Es illustriert gut, wie die alten Auserwählten zu dieser Zeit immer noch die gleiche alte Agenda befolgten:
Der Rat der Großen Satrapen und der Rabbiner war: Infiltriere und töte / versklave die Goyim nach ihren eigenen Methoden und Organisationen!

Die Protokolle haben sich nie als Fälschung erwiesen, und vieles – nicht zuletzt die minutiöse Übereinstimmung zwischen dem Plan und späteren Weltereignissen  – weist darauf hin, dass dieser Plan echt und uralten Ursprungs ist.

V: Zionisten steuern diesen Eine-Welt-Staat

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er jew-we-rule-the-world.png

Links: Brief von Baruch Levi an Karl Marx geht angeblich zurück auf 1879. Von Rense und Whale
gezeigt.

Sie könnten den Präsidenten der USA sagen. Sie könnten die UNO sagen. Falsch. Dies sind nur Institutionen, die höheren Kräften unterworfen sind.

Die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton erklärte, dass sie ihre Befehle vom Council on Foreign Relations bekomme.

Beherrscht also  das Council on Foreign Relations (CFR) die de facto existierende Eine-Welt? Wie bereits erwähnt, ist das CFR auch nur eine Institution – obwohl es mächtiger als die anderen ist – und erhält seine Anweisungen von oben. Das CFR wurde von zwei Rothschild-Agenten gegründet: dem Jesuiten Edward Mandel-House und JP Morgan. Niemand wird US-Präsident, ohne vom CFR akzeptiert worden zu sein. Es hat viele Jesuitenmitglieder.
Hitler wurde von IG-Farben finanziert, deren Vorstand zur Hälfte aus Juden wie John Rockefeller, der FED und der Bank of England bestand. IG Farben betrieb Auschwitz (Kap.2).
Der ehemalige EU-Ratspräsident van Rompuy erklärte zurecht: “Wir sind alle Jesuiten (In der EU-Kommssion)

Die Rothschilds von der City of London sind also  Herrscher der Welt?
Nun, sie sind ein wichtiger Teil der Eine-Welt-Regierung: Aber die  Rothschilds sind nur Diener des jesuitischen schwarzen Papstes / Jesuitengenerals alsWächter des Schatzes des Vatikans”.

Es waren die Jesuiten, die Adam Weishaupt an Mayer Amschel Rothschild schickten, um den Illuminaten-Orden (siehe oben) zu reformieren – was er nach den Regeln des Jesuitenordens tat.
Der berühmte Freiherr Adolf von Knigge wurde Weishaupts rechte  Hand – nannte aber Weishaupt einen Jesuiten in Verkleidung. Die Freimaurerei, zu deren Mitgliedern die welthöchsten Politiker zählen, wurde von den Jesuiten geprägt. Und die Rothschilds sind Jesuiten.

Antimatrix nach einem Interview mit Rabbi Abe Finkelstein: Chabad Lubavitch ist die ultra – konservative ZioNazi – Sekte, die die Welt mit dem Geld eines Trillionärs Baruch und seines Bankenimperiums regiert.
Chabad Lubavitch regiert sowohl im Kreml – (Jude Putins Busenfreund, Chabadnik-Rabbi Berel Lazar, hat Putin im Bann) als auch im Weissen Haus, indem der Trump Clan auch Chabadniks sind: Trumps Vater Freds Busenfreund war Rabbi Yisroel Wagner. Fred baute ihm eine Synagoge. Durch Chabad sind Putin und Trump verbunden.

Ministerpräsident Netanjahu verspricht Rebbe Schneerson, die Rolle als Messias ben Joseph zu übernehmen, der dem Messias ben David (auferstandenen Rebbe Schneerson) durch Armageddon den Weg zu bereiten

Hier sind 2 Zitate aus dem Interview – das Henry Makow einen “jüdischen Psyop” nennt.
“Judentum ist keine Religion, sondern eine Verschwörung gegen die Menschheit” (Ideologie) – wie auch der Islam.
“Wir (Juden) wollen unsere eigene Welt, und nichts kann das Goyim-Vieh tun, um uns aufzuhalten”.

The Times of Israel 7 Jan. 2015: Das ultimative Ziel des Zionismus ist die Erlösung der Welt durch das Judentum!!
Israels göttliche Mission sei es, ein moralisches Licht für die Nationen zu sein(!!?) Israel wird die Basis sein, die die Funken der Erlösung ausstrahlt.„Also hier haben Sie es: Juden müssen aus göttlichen Gründen die Führung in der Welt übernehmen (“World Governance”) – wie es Barbara Lerner Spectre oben ausdrückte.

Hören Sie  die Frau des Rabbis von Stockholm, Barbara Lerner Spectre: Juden müssen die Durchsetzung der multikulturellen Entwicklung des Westens führen.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er merkel-bc2b4nai-bc2b4rith.png

1. Die israelische B’nai B’rith “Königsloge” und die geistige Elite verhalten sich so, als ob sie die Welt regieren
Sie verleiht der jüdischen Angela Merkel einen Ehrenpreis.
2. B´nai B´rith Mitglied, der israelische Präsident Shimon Peres, ernannte Papst Franziskus zum Leiter der Eine-Welt-Religion (unten).
3. Die jüdischen  Spitzen-Rabbiner (Sanhedrin) ernannten de facto Putin zum “König der Juden (siehe oben)– den Putin, der zum “Antichristen der Illuminaten” ernannt wurde, laut  MI6-Blog (siehe 9Febr. 2007 1;57 Uhr).
4. Das satanische 2. Vatikanische Konzil 1962-65, während dessen der Freimaurer-Vatikan  Satan als sein Oberhaupt ernannte, wurde von Kryptojuden orchestriert.
5. Die Gesellschaft Jesu (Jesuiten) ist ein  kryptojüdischer Orden.

VI: Revolutionäre und Kriegsaktivitäten der Illuminaten / NWO
Dies kann nur unter der Hegelschen Dialektik verstanden werden: These (Problem schaffen) – Antithese (das Problem beseitigen, dadurch eine Synthese der beiden schaffen. Dann wird die Synthese zu einer neuen These.
Viele sehen die Gründung von Rothschilds Israel (Jahre 1895- 19579 als Ergebnis (Synthese) des Zweiten Weltkriegs zwischen der Sowjetunion (These) und Hitler (Antithese). Jetzt ist Israel eine neue These – die Muslime seine Antithese – und die Synthese?
Albert Pike-William Carrs  Plan von 3 Weltkriegen: Der 3. Weltkrieg soll als Konflikt zwischen Israel und den Muslimen im Nahen Osten beginnen – und dann die USA und Russland in den Konflikt hineinziehen. Dieser Plan ist umstritten – aber logisch heute.
Unmittelbar nach ihrer Gründung begannen die Illuminati ihre revolutionären Aktivitäten: Die US Boston Harbour Tea Party (US-Befreiungs-Aufstand) wurde von Freimaurern begonnen, die Adam Weishaupt anscheinend in Richtung Revolutionen inspiriert haben.
Die Generalprobe der Illuminaten war die blutige Französische Revolution. Später folgte die kommunistische Bolschewistische Revolution im Jahr 1917 und hier – inspiriert von Nathanael Rothschilds Hass auf den russischen Zaren Alexander I auf dem Wiener Kongress 1815, der die Vereinigten Staaten von Europa unter Rothschilds Herrschaft verhinderte! Viele weitere kommunistische Revolutionen folgten.
Nur Rothschild und sein Illuminaten-Premier in Frankreich sowie der russische Aussenminister  wollten den 1. Weltkrieg . Rothschilds Agent, Jesuit  Mandell-House, inspiriert von den Protokollen der Weisen von Zion, lockte den US-Präsidenten Woodrow Wilson in den Ersten Weltkrieg und verfasste grösstenteils den Friedensvertrag von Versailles in einer Weise, dass der 2. Weltkrieg unvermeidlich war.
Hitler soll 1912/13 eine Tavistock-Gehirnwäsche unterzogen und dekonstruiert worden sein, um  britischer Agent zu werden und hier. Die Rothschild-Programmierer arbeiten  suf Tavistock-Basis.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er Hitler´s-father-247x300.png

Hitler war  Thule Gesellschafts-Freimaurer. Hitlers Familie ist jüdisch und berberisch – ohne arische Gene (The Daily Telegraph 24 Aug. 2010).
Dass Hitler jüdisch war, wird durch viele zusätzliche Funde begründet – und er war wahrscheinlich ein Rothschild laut den Ermittlungen des österreichischen Kanzlers Dollfuß  (“Inside the Gestapo”  vom SS-Insider Hansjürgen Köhler)
Gem. Rabbi Marvin Antelman wurde Hitler unter okkulten Umständen gezeugt (“Elimination of the Opiates 2” – links) – und seine Mutter Klara war aller Wahrscheinlichkeit nach  Jüdin.
Jedoch, die Geschichte hört hier leider nicht auf.

Rothschild war der Anführer von Cecil Rhodes -Milner – Rothschilds’ mächtigem Round Table Club in London (nach dem Ersten Weltkrieg in das weltweit regierende  US-Council on Foreign Relations und das britische  RIIA / Chatham House – wo die die EU-Kommissionen korporatives Mitglied ist! (Mitgliedsschaft in jüngster Liste gelöscht!!) – aufgeteilt. Als Voraussetzung, um die USA in den Ersten Weltkrieg hineinzuziehen, verlangte dieser Club von der britischen Regierung die Balfour-Deklaration von 1917 – präsentiert von Lord Balfour, Außenminister – die ein jüdisches Heimatland in Palästina unter britischer Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg garantierte.

VII: In was für eine Welt wollen die Illuminaten uns zwingen?

Wollen wir mit der Bibel beginnen – Psalm 2: 6 und Psalm 110: 5-9: “Ich habe meinen König auf meinen heiligen Berg Zion gesetzt. 7 Ich will den Befehl verkündigen: Der HERR hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn; Heute habe ich dich gezeugt. 8 Frage von mir, und ich werde dir die Heiden für dein Erbteil und die äußersten Teile der Erde für deinen Besitz geben. 9 Du sollst sie mit einer eisernen Stange brechen; du sollst sie in Stücke hauen wie ein Töpfergefäß”. Jeremia 61:4-6 verspricht den Juden dass sie vom Gut der Völker leben sollen, und dass die Völker für sie schuften sollen, was sie ja schon jahrhundertelang tun.

Die jüdischen Pharisäer / Talmudisten – die heutigen Herrscher der Welt – ließen Gottes Sohn, Jesus Christus, töten – und betrachten sich dennoch als das auserwählte Volk Gottes, obwohl sie immer den Gegner Jesu Christi und seines Vaters anbeteten,  nie Gottes Befehle  hielten – und  von Gott mit den Assyrern (721 v. Chr.), den Babyloniern (587 v. Chr.), den Römern (70 und 132 n. Chr.) deswegen bestraft und in die weltweite Diaspora vertrieben wurden.

Indem die Zionisten heute die Welt regieren – und sie tun es durch den Vatikan, die City of London und ihre Jesuiten und Freimaurer – sollten wir uns den Zionismus genauer ansehen.

Der Zionismus wurde 1897 in Basel von James de Rothschild und seinem Sekretär, Theodor Herzl, gegründet, um europäische Juden zu Rothschilds Kolonien in Palästina zu bewegendurch Kooperation mit Antisemiten (S. 84 und 132)– sogar durch den Holocaust (Auschwitz  u.a. durch die IG Farben Rockefellers  und Rothschilds und dessen FED betrieben – Kap 2). Der jüdische Hitler arbeitete mit den Zionisten zusammen, um Juden aus Deutschland nach Palästina zu zwingen / verjagen – Haavara-Vertrag.

Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis der  Protokolle von Zion  vermittelt eine klare Vorstellung vom despotischen zionistischen Eine-Welt-Staat.The Times of Israel 7 Jan. 2015: Das ulti-mative Ziel des Zionismus ist die Erlösung der Welt durch das Judentum!!

Israels göttliche Mission sei es, ein moralisches Licht für die Nationen zu sein(!!?) Israel wird die Basis sein, die die Funken der Erlösung ausstrahlt.

Also hier haben Sie es: Juden müssen aus göttlichen Gründen die Führung in der Welt übernehmen (“World Governance”) – wie es Barbara Lerner Spectre oben ausdrückte.
Hören Sie  die Frau des Rabbis von Stockholm, Barbara Lerner Spectre: Juden müssen die Durchsetzung der multikulturellen Entwicklung des Westens führen.

Der Zweck der NWO ist ein jüdisch regierter kommunistischer Weltstaat der City of London, wie der Historiker Antony Sutton erklärt.
Das Muster dieses kommunistischen Staates ist das Adam-Weishaupt / Mayer Amschel Rothschild 6-Punkte-Programm der Illuminaten:

Die NWO ist die despotische Welt des satanischen Zionismus / Pharisäismus = Kommunismus.
Der Kern und das Ziel des Judentums ist der von Juden entwickelte Eine-Welt-Kommunismus: 1. Adam Weishaupt und Mayer Amschel Rothschilds 6 Illuminatenpunkte. 2. Das Kommunistische Manifest von Karl Marx von 1848 (begleitet von europaweiten Revolutionen). . Marx war Rothschild-Vetter.    Lionel Rothschild zahlte Karl Marx  und hier für die Ausarbeitung des Kommunistischen Manifests 3. Vladimir Lenin (auch Jude) startete die bolschewistische Revolution mit dem jüdischen Trotzki. Stalin war ebenfalls jüdisch.
4. 85% der Mitglieder der ersten sowjetischen Regierung waren Juden – gem. Putin.

Sie nennen dieses kommunistische Weltprogramm Agenda 21 und hier und hier und hier  und hier , weil es im 21. Jahrhundert durchgesetzt werden soll. Es ist reine Technokratie, wo die Menschheit wie Vieh in “intelligenten” Megastädten zusammengepfercht zusammenlebt – ohne Zugang zur Natur, die “Wildnisse” werden soll – also frei für die Ausbeutung von Mineralien und anderen  Natur-Schätzen durch die Bankiers.

Die Agenda 21 ist das Werk, das Freimaurer bauen – von 179 Ländern auf der Rothschild-Konferenz in Rio 1992 angenommen. Es ist ein Konzentrationslager, das Ihr Land, Ihre Identität und Ihre Kinder stiehlt.

Der Eine-Welt-Staat/Regierung soll eine diktatorische Sovjet-Union-ähnliche Technokratie werden. Nur die blauen Zonen werden für menschliches Betreten/Wohnen erlaubt.


VIII: Wie bringt die Banken-Elite ihre Eine-Welt-Regierung zustande?

1 – Mächtige Institutionen: Als ich 2007 mit meinem Blog euro-med.dk begann, wurde ich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, wenn ich bloss die Existenz der Organisationen der City of London erwähnte, die die Regierungen der westlichen Welt regieren: Das Council on Foreign Relations – gegründet vom Rothschild durch die Jesuitenagenten Edward Mandell House und Rothschild Banker JP Morgan – sowie die Trilaterale Kommission und hier und der Club of Rome sowie der Club of Budapest sowie der Club of Madrid, die Bilderberger und hier. Sie können ihre Mitgliederlisten und Websites im Internet lesen! Nicht zu vergessen die Freimaurerlogen und hier und Superlogen usw., die de facto Machtvollstrecker unserer heutigen Länder im Namen der City of London und des Vatikans sind.

Solche Institutionen sind u.a. die EU und der Euro, die von der CIA des US-Council on Foreign Relations mittels seiner Mitglieder, der Dulles-Brüder, Wild Bill Donovan und seines ACUE (Amerikanisches Komitee für ein Gemeinsames Europa) durch den Jesuiten Josef Retinger und gemietete Handlanger wie Schumann,  Monnet, Spaak usw. ins Leben gerufen wurde.

Mit der Barcelona-Erklärung von 1995 wurde der Euromediterrane Prozess mit neun arabischen Ländern und Israel ins Leben gerufen – inszeniert vom jesuitischen Präsidenten der EU-Kommission Jacques Delors: Der Prozess will eine NWO-Region schaffen, die islamische Mittelmeerländer und  die EU umfasst – in einer Union für das Mittelmeer – im Jahr 2008 verkündet – für gemeinsamen Wohlstand, kulturelle und politische Einflussnahme durch Handelsabkommen für den Anfang. Obwohl weitgehend gescheitert, nimmt die dazu gehörige muslimische Masseneinwanderung nach Europa im Geheimen zu – wie es die EU 2003 den Muslimen versprochen hat.

Um die herzlich willkommenen Muslime nicht zu beleidigen, erlegte die EU den Medien Selbst-Zensur auf – Kritik verboten – und das wird nun auf soziale medien (Blogs) ausgedehnt!
 Zweck ist UNOs Austausch von Weissen durch  eine  Niedrig-IQ Rasse,  weshalb  die IQ der Europäer pro Generation um 6,5 Punkte sinkt/ – damit die künftigen Europäer wie die alten Ägypter aussehen (Siehe Coudenhove Kalergi). 
Mit Kenntnis der EU hat die Muslimbruderschaft einen „Projekt“ mit einem ausgefeilten Plan für die Islamisierung Europas und hier. Das Projekt wurde durch eine Razzia beim Vorsitzenden der Bruderschaft in Europa gefunden.
Um uns dummen Europäern einen Blauen Dunst vorzumachen, predigte der türkisch bezahlte Prof. Tibi den Euro-Islam als eine friedfertige Abart. Jedoch diese Abart baut auf dem mörderischen Koran (siehe den „Schwertvers 9:5, der alle friedliche Verse ungültig macht), und ist genau so aggressiv und imperialistisch wie der Islam überhaupt

2 Globale Erwärmung/Klima-Wandel und hier  – Psy-Op/grösste Lüge in der Geschichte: Rechnerisch gibt es 1 Molekül CO2 unter 85.800 Luftmolekülen. Nur Ideologen und Gehirngewaschene sowie Dummköpfe können glauben, dass 1 Molekül CO2 all diese Luftmoleküle erwärmen kann!!

Edmund de Rothschild hat den Schwindel der von Menschen gemachten CO2-Erwärmung des Erdballs ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage in die Wege geleitet. Hören Sie von der 28:40 Min. Marke.

3 – “Wissenschaftlicher Konsens” der Regierungen
4 –  Chemtrails/solar radiation management-Sprühen und hier hier (SPM 21) und hier  und hier and hier  und hier  – durch  Wladimir Putin (der es auch praktiziert) eine monumentale Drohung benannt
5 ISIS-falsche Flagge/Psyop und hier
6 –  Heimliche globale Handelsvereinbarungen
7Schuldent-basierter Dollar-Betrug
8Lobbyismus-zum- Gesetz Zyklus
9Links-rechts Paradigma
10 – Illuminati/CIA’s Massen-Medien
11 –  Unterhaltungs-Ablenkung
12. NATO Kriege, um muslimische Flüchtlinge zu schaffen – deren Reise nach Europa vom Rothschildagenten George Soros orchestriert und von ihm und uns bezahlt wird (So so sagt er selbst) und hier
13Falsche Flaggen und hier
15 – Revolutionen: Sehen Sie Abschnitt III unten
16 – Kriege: Sehen Sie Abschnitt III

Im Jahr 1942 entstand eine NWO-Karte in den USA – wahrscheinlich von der Carnegie-Stiftung und / oder dem Aussenministerium  ausgearbeitet – unter der Kontrolle der jüdisch  gegründeten NWO Council on Foreign Relations. Sie macht die Umsetzung des NWO-Plans konkret mit Einteilung der Erde in 10 Regionen. Beurteilen Sie selbst, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt wurde.

Die UN wurde von den beiden jüdischen Freimaurern Winston Churchil  and Franklin D. Roosevelt   geplant – und von den jüdischen Rockefellers bezahlt:
Eine (schreckliche) neue Weltordnung für “dauerhaften Frieden” und “Freiheit” werde am Ende des Krieges gegründet werden.
Die USA müssen uneigennützig die Führung der neu geschaffenen Weltordnung übernehmen.
Die USA, Großbritannien und die UdSSR werden sich verpflichten, den Nationen, die dauerhaft entwaffnet und entmilitarisiert werden, den Frieden zu garantieren.
Die USA werden als Militär, Marine und Luftwaffe unbesiegbar werden.
Die U.S.S.R. werde die Republiken Osteuropas nach dem Krieg erwerben.
Es werde entmilitarisierte, Vereinigte Staaten von Europa geben.
Kanada, Mexiko, Mittelamerika und die Karibikinseln werden in die Vereinigten Staaten von Amerika integriert.
Das Land der alten Hebräer, bekannt als Palästina und Trans-Jordanien, werde als eine entmilitarisierte Republik vereint, die Hebräisch genannt werde.
Alle natürlichen Ressourcen werden verstaatlicht und an alle Nationen verteilt.
Banken, Investitionen, Eisenbahnen und Kraftwerke werden überall verstaatlicht.
Ein weltweites gemeinsames Währungssystem werde geschaffen (Bretton Woods).
Der vereinigte “Oberste Kriegsrat der Vereinten Nationen” werde reorganisiert und in einen “Obersten Militär- und Wirtschaftsrat” umgewandelt, um den Wiederaufbau zu unterstützen und den Weltfrieden durchzusetzen.

DIES IST DER WELTKOMMUNISMUS, DER VON DER JÜDISCHEN ELITE ERDACHT WURDE UND VON DER UNO VERWALTET WIRD: AGENDA 2030

IX: Die Luziferische Eine-Weltreligion der NWO

Der Tempel dieser NWO ist die UN der Illuminateneine religiöse Institution mit Luci´s Trust  (ursprünglich Lucifer’s Printing Company) als religiöser Grundlage der UN nach Alice Bailey’s / Blavatskys Theosophie. Mehr hier über UNs Eine-Weltreligion laut Luci/fers Trust

In Alice Baileys (luziferischen) Schriften wird die Hierarchie als der Göttliche Plan dargestellt.
“Es gibt ein natürliches Erwachen des Willens, dieser Vision zu dienen und am großen Werk des Aufbaus einer Zivilisation der Ganzheit und der richtigen Beziehungen im Laufe der Zeit teilzunehmen.”

Links: Der spirituelle Meditationsraum der UN

“Weltreligion in einer neuen Ära:
Überall sind Menschen bereit für das Licht und erwarten eine  neue Offenbarung. Die Religion im neuen Zeitalter (New Age)  muss auf allgemein anerkannten Wahrheiten beruhen.

Prometheus vor dem Rockefeller Center

Hier beschreibt Luci’s Trust Luzifer und seine gefallenen Engel als Märtyrer (Prometheus), die sich geopfert haben, um der Menschheit das himmlische  Licht zu bringen!! (Beschrieben als Rebellen gegen Gott in Jesaja 14: 12-14).

Der Plan der Illuminaten ist es, die Seele des Menschen zu stehlen, indem er ihn bis 2045 n. Chr. (oder wie es diese Person bevorzugt: c.e. – gemeinsame Ära!) zu einem posthumanen Roboter mit künstlicher Intelligenz macht.  DAS NENNT DER JÜDISCHE FUTURIST UND URHEBER DES PLANS, RAY KURZWEIL, GLOBALE ZUKUNFT 2045.

Der Jude Ray Kurzweil: Im Jahr 2029 werden wir das menschliche Hirn maschinell umstruk-turieren – mit künstlicher Intelligenz (und Steuerbarkeit). Im Jahr 2045 werden diese Roboter klüger sein als Menschen (Singularity).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er humans-must-become-cyborgs.png

Der Tesla-Besitzer, Jude Elon Musk, hat Mikrochips mit künstlicher Intelligenz für die Implantation in das Gehirn (Neuralink) entwickelt. Gleichzeitig hat die Universität von Delaware einen organischen „Klebstoff“, Pedot, entwickelt, der dazu führen kann, dass die Mikrochips am Gehirn haften bleiben. Laut Musk sind Sprachen in 5 Jahren überflüssig. Menschen werden zu Cyborg-Maschinen / Robotern
Kein Wunder, dass Christus vor dem Malzeichen des Tieres auf der Stirn und der rechten Hand warnt.

 Freimaurer nennen ihren “Gott” Luzifer, alias die Schlange im Paradies, die Eva dazu verführte, gegen Gott zu sündigen (1. Mose 3). Dabei befreite die Schlange die Menschheit aus der “Gefangenschaft” durch den “bösen Gott”, den Schöpfer, der Gehorsam gegenüber seinen Geboten fordert. Freimaurer sind Judaisten – und gem. dem Juden Henry Makow ist Judentum Satanismus.
1. Die Freimaurerlogen einschl. der berüchtigten Schädel und Knochen (Skull and Bones)  der muslimischen Shriners-Freimaurer, der Muslimbruderschaft, der Superlogen und hier usw. sind luziferische Werkzeuge – basierend auf der “Befreiungsdoktrin” die  von den Jesuiten der City of London benutzt wird, um die Menschheit zu knechten – und vor allem die Welt   auf die Entchristlichung in der kommunistischen NWO-Welt ohne soziale, religiöse oder rassische Spannungen vorzubereiten.
Im Internet können Sie über die bizarren heidnischen Rituale der Freimaurer lesen.

Der Bohemian Grove ist ein Treffpunkt für republikanische Spitzenpolitiker, die führende Persönlichkeiten der Welt einladen, an ihrem satanistischen Fehlverhalten teilzunehmen und einer riesigen Steineule zu opfern – vgl. Baal-Opfer).

Siehe ab der 100 Min. Markierung: Opfer der „Sorge“ einer grossen Steinernen Eule

2. Die Französische Revolution war eine Freimaurer- / Illuminaten-Kampagne gegen das Christentum:
Wikipedia:  Das Ziel der Kampagne war die Zerstörung aller Formen des Christentums, die Reminiszenz des Christentums zu beseitigten und statt dessen u.a. den Kult der Vernunft und danach den Kult des höchsten Wesens (des Gottes aller Religionen) einzuführen. Im Juli 1790 verlangte der Nationalkonvent von allen Priestern und Bischöfen, einen Eid auf die neue Ordnung zu leisten oder sich der Entlassung, der Deportation oder dem Tode zu stellen.Viele wurden wegen ihres Glaubens getötet. Die Entchristlichungskampagne kann als die logische Erweiterung der materialistischen Philosophien einiger Aufklärer angesehen werden (Voltaire).

Gegen Ende des Jahrzehnts waren ungefähr dreißigtausend Priester gezwungen worden, Frankreich zu verlassen, und andere, die nicht weggezogen waren, wurden hingerichtet. Bis Ostern 1794 blieben nur wenige von Frankreichs vierzigtausend Kirchen offen; Viele waren geschlossen, verkauft, zerstört oder in andere Anwendungen umgewandelt worden.

Verfolgung gewisser Teile der  römisch-katholischen Priesterschaft und Mönch-Orden fand  während der 3. Republik vor (1870-1940) statt, die am 11. Dezember 1905 die Politik der Laïcité (Irreligiösität, die jetzt vom Islam zu ersetzen ist) einführte.

3. Viele denken, dass die Urheber des organisierten Bösen, die talmudischen Pharisäer, die von Jesus Christus gescholten wurden, unter dem heutigen Namen  Chabad Lubawitsch die Meister des Vatikans und der Spitzenpolitiker (wie Putin) seien.

Kein Wunder – denn der Vatikan steht schon jahrhundertelang unter jesuitischem Einfluss (durch den Schwarzen Papst). Während des von Juden inszenierten 2. Vatikanischen Konzils, in der Nacht vom 28. zum 29. Juni 1963, inthronisierte der Vatikan Satan als sein Oberhaupt und hier (Pater Malachi Martin) nd hier.

Der päpstliche Exorzist sagt, im Vatikan sei Satan los – was auch der Fall zu sein scheint: I den Oster-Messen 2012 und 2013 haben 2 Päpste Jesus Christus als Sohn Luzifers gefeiert – von den Flammen der Hölle heraufgestiegen!!!

Kinder von Nonnen zu Tode gefoltert

Dies wurde vom Jesuiten-Pater Malachi Martin in seinem „A Windswept House“ bezeugt. Er starb danach unter mysteriösen Umständen.

In Wirklichkeit ist der Katholizismus zum Teil eine Fortführung der heidnischen römischen Staatsreligion/Imperiums – der Verehrung der babylonischen Muttergottheit Semiramis, Ishtar alias Isis, alias Venus, jetzt mit dem Namen   Jungfrau Maria – unter dem Deckmantel der Mutter von Jesus Christus – statt mit Tammuz alias Horus. Die römischen Divi wurden zu Heiligen. De lateinische Sprache wurde beibehalten – und die Religion auf toten Ritualen basiert. Der unbekannte Geburtstag Jesu Christi wurde für den 25. Dezember dekretiert – den „Geburtstag“ des „Sol Invictus“ – dessen Symbol im Wappen des jesuitischen Papstes Franziskus zu sehen ist – mit anderen heidnischen Symbolen (Siehe unten).

b. Um dieses Paradox zu überwinden, modifizierte der Vatikan bloss Jesus ein bisschen – machte ihn den Sohn des “einheitlichen Gottes”, des Freimaurer)Judaismus-Gottes, Luzifer/Satan.

c. Deshalb nennt Papst Franziskus Mangel an Respekt und Großzügigkeit, Feindseligkeit und Ablehnung gegenüber muslimischen Einwanderern, den schlimmsten Widersachern Christi, eine Sünde, “obwohl  der Jünger  Christi Johannes mahnt, dieses annehmende Verhalten sei  eine Sünde – sie mache uns zu Helfershelfern und Komplizen  der  üblen Taten dieser Widersacher Christi  (2. Johannes 1: 7-11 – so offensichtlich, dass sogar der Papst es sehen sollte) SCHON DIESES MACHT DEN PAPST ZU EINEM ANTICHRISTEN.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er francis-coats-of-arms-inverted-thumb.jpg

d. Franziskus ist Jesuit. Sie können mehr über seinen heidnischen Wappen (rechts – links das satanische umgekehrte Pentagramm) mit dem Sol Invictus und den schrecklichen Schwur sehen, den er geschworen hat, alle “Ketzer” auszurotten (unten)– während er die moslemische Masseneinwanderung fördert – den schlimmsten Feind der Christenheit.

1986 initiierte Papst Johannes Paul II. Die gnostische interreligiöse Bewegung – eine Verehrung des „einen Gottes“ für alle Religionen. Zu diesem Zweck versammelt der Papst jedes Jahr die Führer aller Weltreligionen, um im selben Raum zu ihren Göttern zu beten, die daher nur derselbe sein sollten, einschließlich des sohnlosen Allah, der jeden töten will, der sagt, er habe einen Sohn (f (zB Quran Sure 9: 5). Dies schließt Jesus Christus sofort aus – weil sein Vater Gott ist.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er francis-satan-hand-sign.png

Links: Papst Franziskus und ein Kardinal zeigen die Hörner des Teufels.

Nachfolgend: Erhebung eines Jesuiten vom kleineren Rang zum Befehl. Die Zitate wurden ins  Kongress-Archiv, 62. Kongress, 3. Sitzung, Repräsentanten-Haus Gesetzentwurf  1523, Kongress-Bibliothek, Katalog Kartennummer 66-43354, Band 49, Teil 4, Seiten 3215-16 eingetragen. Diesen Eid hat Franziskus geschworen.

https://euro-med.dk/bil/jesuit-oath1.jpg

Dabei hat Franziskus die Mahnung des Johannes, des Jüngers Christi, völlig vergessen, genau dies nicht zu tun! (2. Johannes 1: 7-11).

e. Papst Franziskus wurde von Shimon Peres, dem Meister der Freimaurer-Königsloge, der jüdischen B’nai B’rith, zum Hohen-Priester der der fusionierten Eine-Welt-Religion und hier ernannt – wobei er Christus zum Lügner macht,  der sagte:Keiner kommt zu Gott denn durch mich” (Johannes 14:6).

Unten: Der Interfaith-Papst, Franziskus, wäscht  die Füße von Muslimen, Hindus und Christen (Time 25 March 2016).  

francis-washing-muslim-feet

Papst Franziskus sieht sich als Schützer aller Muslime, die er herzlich einlädt – wobei er meint, wir müssen Allahs Kriegern zuliebe alle nationalen und persönlichen Sicherheitsforderungen beiseite schieben – und der  Islam sei nicht aggressiver als der Taufbefehl Christi!  Er nennt die muslimischen Christenhasser ein Geschenk, Brüder und Schwestern und das Ausatmen von CO2 (das Leben) eine Sünde, während der mörderische Islam keine Sünde sei
Er flog nach Lesbos, um muslimische Flüchtlinge zu besuchen – und nahm 12 von ihnen mit nach Rom!
Dieser Papst sagt: ”Ich denke es ist nicht richtig, den Islam mit Terrorismus zu identifizieren .

Wenn der Papst so was sagt, sollte er gar nichts sagen – denn entweder lügt er, oder er ist unverzeihlich unwissend und inkompetent – oder Illuminat!

f. Also müssen wir uns den Islam ein bisschen unter die Lupe nehmen
Der Terror ist eben ein integrierter Bestandteil des Islam
s, der der Koraninhalt  (Sure 3:19, 21:10)  und die Hadithe (Muhammeds schrecklicher Lebenslauf) sind.
Der Schwertvers  (Sura 9:5) abrogiert/macht ungültig  alle friedfertigen Koranverse und hinterlässt somit nur um 43 gültige Verse aus 114!
Sura 9:5  “Und wenn die verbotenen Monate verfloßen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie, und belagert sie, und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig”.

 Sura 8:60: “Und rüstet wider sie, was ihr nur vermögt an Streitkräften und berittenen Grenzwachen, damit in Schrecken zu setzen Allahs Feind und euren Feind und außer ihnen andere, die ihr nicht kennt”.

 3:151 “Wir werden Schrecken tragen in die Herzen derer, die nicht geglaubt haben, weil sie Allah Nebenbuhler zur Seite stellen”.

Ausserdem befiehlt der Koran Auswanderung in die Welt. um die Erde dem  Islam zu unterwerfen: Sure 3:195,  4:100, 33:27:   “Und Er ließ euch ihr Land (des Volkes der Schrift = Christen und Juden)” erben und ihre Häuser und ihren Besitz und ein Land, in das ihr nie den Fuß gesetzt. Und Allah vermag alle Dinge zu tun“.

Sura 18:4. “Und damit es jene warne, die da sagen: «Allah hat Sich einen Sohn beigesellt. 5. Sie haben keinerlei Kenntnis davon, noch hatten es ihre Väter. Groß ist das Wort, das aus ihrem Munde kommt. Sie sprechen nichts als Lüge”. Sura 112:3 besagt, “Allah zeugt nicht und ward nicht gezeugt”

Allah ist der absolute Gegenpol  Jesu  Christi und seinem Vater. Er entspricht der Bibelbeschreibung des Satan!

SOWAS HAT SICH PAPST FRANZISKUS (EBENSO WIE “UNSERE”/SEINE POLITIKER) BEIGESELLT!
DIESER MANN IST EIN VERFÜHRER

g. Lutherische Kirchen kehren jetzt zur satanistisch-katholischen “Mutterkirche” zurück.

4. Hollywood
ist der weltliche Förderer der luziferischen Vergiftung durch Song- und Rockstars wie Katy Perry und Madonna und hier als erklärte Satans-Missionare.

georgia-guidestones-commandments

Der Papst stellt Hollywood-Filmstars ein, um ihm zu verhelfen, die Menschheit zu verführen – obwohl die Botschaft von Hollywood die Vernichtung der Menschheit ist- wie zur Zeit Noahs.
(Georgia Guidestones)