Big Brother´s Corona-Hjernevask

Big brother (Orwell „1984“ er meget aktiv.

Beretning fra Charité Hospital – Berlins og Europas bedste hospital: Venteværelset fuldstændig tomt. Læger sigeri følgende video: „MAN HAR FÆRRE PATIENTER END SÆDVANLIGT. VI HAR EN POLITISK – IKKE MEDICINSK UNDTAGELSESTILSTAND. FÆRRE DØDSFALD END SÆDVANLIGT. FAREN BESTÅR I OVERBEHANDLING“. LANCET BRINGER ET SÅDANT EKSEMPEL FRA ITALIEN. DANMAKS KRIGSRETSTILSTAND OMTALES SOM SKRÆKEKSEMPEL.

Faktisk forlanger Italien nu EU-hjælp i form af Eurobond-kreditter, som alle medlemmer så skal betale tilbage. Holland og Tyskland modsætter sig – og italienske politikere kalder det „usolidarisk“ og en belastning for EU!

Der er noget helt galt med elite-mediernes corona-virus-skræmmekampagner.
Alle normale nyheder er fejet til side til fordel for en så massiv hjernevask af menneskeheden globalt, at vi ikke har set magen siden det 3. Rige.

En video, der satte „corona-virus“-dødeligheden i perspektiv, er blevet slettet af YouTube

EUs Euromomo    bringer til og med uge 12 (16. -22. marts 2020) en oversigt over EU-landes mortalitet siden 2016: Alt som sædvanligt

Det følgende er fra wodarg.com hjemmeside:

SARS-2-CoV-Test er positiv, hvadenten man er syg eller ej

Testen finder SARS-virus brudstykker hos raske, mennesker med høsnue og hæshed, hos svært syge, hos respiratorpatienter og sågar hos døde

Man bør derfor ikke tale om inficerede men om test-positive

Wodargs analyse af svineinfluenzaen i 2009. Han formoder, at „Corona-virus“-epidemien er en gentagelse af svindelen.

Hvad Wodarg ikke omtaler, er, at „Corona-virus“ indeholder både et HIV-gen og 4 glycoproteiner fra HIV og her.

„Corona-Virus2 er formentlig et konstrueret biovåben – som påpeget af forfatteren til USAs biovåben-lovgivning, Francis Boyle.

For mig at se ligger faren ikke i denne milde influenzaform: „Corona-virus“ dræber iflg Dr. Wodarg ikke – det gør grundsygdommen – nøjagtigt som ved andre influenzae. Husk, at i 2018-sæsonen døde iflg. Politiken 1644 i Danmark mennesker med den virus (snarere end af den).

Jeg ser snarere en mulig fare i en senvirkning af dette hybride virus. Ved politikerne mere derom, end vi gør?

Danmarks Corona-Lovgivning Baner Vej for Brud på Nürnberg-Kodex. Nazilæger Blev Henrettet for Brud på denne Kodex

Insight Hisrory, Global Research 25. marts 2020: Danmark har vedtaget nødlovgivning, der kan give myndighederne beføjelse til med magt at teste, behandle og sætte borgere i karantæne, herunder potentielt være i stand til at tvangsvaccination af mennesker, selvom der endnu ikke er udviklet nogen vaccine mod Covid-19. Men en sådan er under uforsvarlig hastefremstilling.

Den nye lov gælder indtil marts 2021 og suspenderer visse rettigheder, der er fastsat i den danske forfatning, herunder retten til at samles.

Princippet om samtykke blev bekræftet i de dokumenter, der kom ud efter retsforfølgningen af ​​nazistembedsmænd ved Nürnberg-retssagerne, der fandt sted efter 2. verdenskrig.
Mere specifikt USAs retssag mod Karl Brandt, også kendt som Nazilægeretssagen, hvor nazilægerne blev retsforfulgt for krigsforbrydelser ved de amerikanske militærdomstole. Det førte til domfældelse af 15 ud af de 23 tiltalte, hvoraf syv blev dødsdømte (Pelias 2006: 74).

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er nc3bcrnberg-koden.png

Bestående af 10 principper er det første princip i Nürnberg-kodex måske det vigtigste. Den siger, at ”det frivillige samtykke fra det menneskelige individ er absolut vigtigt,” og fortsætter med at konstatere, at samtykket skal være kompetent, informeret og være produktet af det ”frie valg, uden indgreb fra noget magtelement , bedrageri, bedrag, hårdhed, overdreven eller anden form for tvang. ”

Vaccinebanden.
Big Pharma vil haste en livsfarlig coronavaccine igennem, baseret på Glaxo-Smith-Klines (GSK) sygdomsfremkaldende immunforstærker, det fra svineinfluenzaen berygtigede squalen (hajolie), der fremkaldte Golf-krigssyndromet hos 25% af udstationerede og hjemmestationerede US-soldater under 1. Golfkrig. Efter kongreshøring blev squalen forbudt ved retskendelse i USA.

CEPI og GSK-samarbejde

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er gsk-adjuvant.png

Ikke desto mindre tilsatte GSK squalen som adjuvans til sin vaccine, Pandemrix mod svineinfluenzaen i 2009, i en dosering, der var 1 million gange højere end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen: Der var ikke nok svækket antigen (og det er der heller ikke til coronavaccine globalt).

I Tyskland, beordrede regering og vaccinationskoordinatoren, Paul Ehrlich Instituttet, at folket skulle have Pandemrix-vaccinationer mod svineinfluenzaen i 2009 (overtædelse af Nürnberg-kodex) – mens disse 2 instanser selv fik Celvapan uden squalen!!

Resultatet af denne kampagne blev mange narkolepsi-tilfælde blandt børn og unge under 20 år. Endv. et ukendt antal bindevævssygdomme, hvis antal af ukendte grunde er i tiltagen. For få år siden fik 750 israelske soldater af Israels Højesteret tilkendt erstatning for bindevævssygdomme – især skjoldbruskkkirtel-betændelse efter tvungen miltbrandvaccination.

To år senere fik jeg også skjoldbruskkirtelbetændelse: Jeg havde tidligere begået mit livs dumhed og ladet mig vaccinere mod sæsoninfluenza med GSKs vaccine, Fluad, der indeholdt lige så meget squalen som svineinfluenzavaccinen. Og det allerførste. der skete, var, at jeg fik influenza!

Konklusion
Hvis jeg får påtvunget yderligere squalen vaccine, vil det formentlig slå mig ihjel. For squalenet forlader aldrig kroppen, når det er injiceret.

Endv. må man påregne, at der injiceres ID2020s mikrochips (Dyrets mærke Åb. 13:16,17).
Så selv om, man skulle sætte mig i fængsel, vil jeg afslå sådan vaccine.
Men under NVOs krigsret vil jeg formentlig blive voldeligt vaccineret, hvilket ville være dobbelt statsforbrydelse: 1) brud på Nürnberg-kodex, hvilket man hængte nazi-læger for 2) påførelse af sær legemsbeskadigelse/død.

Måske har i virkeligheden Big Pharma i årevis forberedt denne vaccine mod dette specifikke konstruered corona-saars-HIV virus og vidst, at
der ville komme en svær pandemi, som det fremgik af Johns Hopkins øvelsen i oktober – før epidemien – og og af den israelske sundhedsministeres erklæring om israelsk vacccine om 3 måneder.
Den har været under forberedelse i 4 år – skulle sluges og således vel være i det mindste squalen-fri? meget tyder på, der eliten har ladet denne virus fremstille som biovåben til propaganda-/skræmme -kampagne.

„Efter Mig Kommer Denne Verdens Fyrste“ (Johs. 14:30). Meningen med Coronakrisen: Socialistisk Digital Énverdensvaluta. BIS Har Den Klar.

ADDENDUM: Global Res. Prog Michel Chossudovsky 24. Marts 2020: I begyndelsen af ​​februar, annoncerede elite-globalisternes vaccinationskoordinator, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) at den største vaccineproducent, Glaxo-Smith-Kline, ville tillade, at dens patenterede hjælpestof-forbindelser (dvs squalen – se Squalen-Pandemrix-katastrofen (svineinfluenza), der øger effektiviteten af ​​vacciner – bruges igen i vaccine-planen). Det betyder alvorlig sundhedsrisiko: Golfkrigssyndrom, min og 700 tvangsvaccinerede israelske soldaters skjoldbruskkirtelbetændelse efter squalenvaccinationer.

CEPI blev undfanget i 2015 og formelt lanceret i 2017 på World Economic Forum i Davos. Det blev medstiftet og samfinansieret med US $ 460 millioner fra Bill og Melinda Gates Foundation, The Wellcome Trust, og et konsortium af nationer, der er Norge, Japan, Tyskland og fra 2019 EU

Private bidragere er Ford og Rockefeller Foundations.

CEPI, Bill Gates foranstaltede i Okt, hvor der globalt kun var 150 CIVID19 smittede  en øvelse, Begivenhed 201,  hvor man på Johns Hopkins Hospital forbedte sig på følgerne af en global COVID19-epidemi med op til 65 mio. døde. Scenariet var 18 mdrs. varighed. Deltagerne var politikere, vaccinebosser og andre globalister med stærke pekuniære interesser. “Event 201” er  planlægningsscenariet for den kørende COVID19, kaldet en pandemi 3-4 måneder før WHO udtalte pandemien.Det erklæres, at lande på egen hånd ikke kan styre denne kommende pandemi. Og virksomhederne er nødt til at styre det – med (korrupte politikere), der skal være villige til at betale.

der følger herefter en serie af langvarige videos om Event 201, som jeg ikke har set

Og gennem en krigsretsplan kan det gøres meget hurtigt, som en deltager siger. For disse bagmænd har i årevis vidst til opkomsten af dette COVID19-biovåben og haft tid til at planlægge vacciner – omend disse endnu er helt ufuldstændige – men alligevel uden dyreforsøg allerede nu bliver sluppet løs på menneskelige forsøgskaniner. Længe før pandemien havde de finansieringen klar!
I Israel har man sågar udviklet vaccine mod denne blandt hundreder specielle coronavirus gennem de sidste 4 år!!

Dette virus er et menneskeligt kunstprodukt!

Jesus Kristus overlod med fuldt overlæg denne Verden til sin frafaldne bror (se Job 1:6), som han kaldte „Verdensfyrsten“ (Johs. 14:30), fordi han var stødt ud af Himlen ned på Jorden med sine engle , der i Bibelen kaldes Nephilim (1. Mos. 6:4, Esajas 14:12-14, Åb. 12:12). Kristus ville åbenbart prøve menneskenes værdi og egnethed som hans tjenere i evigheden – og dertil bruge Satan/Lucifer, som han efter Golgatha kunne have „tilintetgjort med et åndepust“

Illuminaterne mener, de nedstammer fra disse Nephilim – se Bill Cooper – hvorfor deres Gud er Lucifer, der har så mange andre navne. Kristus kaldte ham Satan/Anklageren, der er ude på at få os alle i fedtefadet – væk fra Kristus.

Disse størrelser overtager nu endeligt jorden og dens beboere på vegne af deres gud – som beskrevet i Åb. 13.

Det sker gennem en tilsyneladende latterlig pandemilovgivning, der har indført krigsretstilstand pga. en tilsyneladende fredeligere end vanligt influenza.

De startede med at påtvinge os centralbanker, der trykker VORE penge ud af den blå luft og låner dem ud til vore regeringer mod renter, de selv fastsætter. USA er pantsat til the FED, som nu kan påtvinge USA sine ejeres politik og inkassere det meste af USAs indkomstskatter. De harforlængst gjort USA til deres militære corpotation.
Præs. John Kennedy samt også Abraham Lincoln forsøgte at trykke pengene selv – og betalte med livet!

2008-krisen gjorde os en del fattigere. Så bankede de igen (som 2008 og i Wall Streetkrakket i 1929) værdipapirer op i et leje, hvor de slet ikke har realværdidækning – for så at trække hele grundlaget væk igen med enorme tab for mange investorer – og vinkende enorme gevinster for investeringsbankerne. Modellen har de fra Nathan Rothschild, da han på denne måde overtog Bank of England i 1815 (se House of Rothschild) og her – og da de foranstaltede Wall-Street krakket i 1929.
Hver gang med katastrofale fattigdomsfølger for menneskeheden.

Og de tvang vore banker til at indføre negativrenter for at plyndre os for vore sparepenge og pensioner.

Nu forbereder de øjensynligt deres endelige kup.
Se de første 6 minutter af de følgende videoer – og det bliver helt klart, hvad, der foregår: Diktatorisk magtovertagelse – som i 1933 – gennem en bankelite, der vil smadre verdensøkonomien for på ruinerne gennem deres enverdensvaluta at opbygge deres Nye Verdensorden – der blot er global Sovjet-Union.

Hjernespind? Rotschilds BIS * (se år 1930) og andre centralbanker afholder hektisk mødeaktivitet om international digitaliseret møntfod.
Faktisk har de allerede lanceret deres Libra – digitale internationale/ en-verdensmøntfod og vil udvide den til husholdninger og firmaer.

BIS har hele énverdensvaluta-designet klar på vegne af verdens centralbanker!

Hvad betyder en énverdensvaluta?

Investopedia 2. feb. 2020: I marts 2009 lod den amerikanske finansminister, Timothy Geithner, slippe ud, at han var „ganske åben“ for ideen om en eventuel bevægelse hen mod en global valuta, der drives af Den Internationale Valutafond (IMF) – se afslutning af artiklen

Selvom mange blev overrasket over denne usædvanlige meddelelse, er ideen om en verdensvaluta bestemt ikke en ny.
Faktisk er en af ​​de mest citerede støttemænd for en enkelt valuta den legendariske økonom, John Maynard Keynes (Bretton Woods 1944).

Forsyningen med og udskrivningen af ​​en global valuta skulle reguleres af en central bankmyndighed, som det er tilfældet for alle større valutaer. Hvis vi igen ser på euroen som model, ser vi, at euroen er reguleret af en overnational enhed, Den Europæiske Centralbank (ECB). Denne centralbank blev oprettet gennem en traktat blandt medlemmerne af Den Europæiske Monetære Union.
Men en tilsvarende global bank wille være meget upraktisk og gøre mere skade end gavn

Mises Institute 2010 – skrevet af US-præsidentkandidat, senator Ron Paul.
The Economist of London (Rothschild-ejet) siger‘ , at „om 30 år fra nu af vil amerikanere, japanere, europæere og folk i mange andre rige lande“ betale for deres shopping med samme valuta. Priserne er ikke angivet i dollars, yen eller D-mark „men i form af en ny verdensvaluta“.

Centralbank er en frygtelig idé til at begynde med. At fusionere centralbanker vil være endnu værre. Den resulterende institution ville blive, som Dr. Edwin Vieira har bemærket, „den største agent for økonomisk og politisk uansvarlighed, verden nogensinde har set.

Verdens centralbanken ville ikke være underlagt nogen myndighed.
Verdenscentralbanken er muligvis baseret på Den Internationale Valutafond eller Verdensbanken, siger Economist (Rothschild).
Men jeg tror, ​​at den mest sandsynlige kandidat er (Rothschildejede) Bank for International Settlements (BIS), „centralbankers bank“ i Basle, Schweiz.

Verdenscentralbanken har afholdt „konsultative møder“ der en gang om måneden i over et år. For nylig har møderne koncentreret sig om at give BIS status som ”långiver i sidste udvejsfunktioner og -ansvar.” Det betyder kraften til at skabe penge og kredit ud af den blå luft.

Finansminister Edouard Balladur fra Frankrig skriver i Wall Street Journal, at vi skal “overlade en lille gruppe fornemme mennesker med ubestridelig moralsk autoritet” at udforme “en verdensorden”, der er “bindende for alle.”

Men sådan en elitistisk idé ville kun frembringe et monster.

* Georgetown-professor og historiker, Carroll Quigley, kommenterede (se år 1930) oprettelsen af denne centralbank i sin bog fra 1975, Tragedy And Hope, som nedenfor følger. Quigley var medlem af den Rothschild-stiftede Council on Foreign Relations (CFR) og havde til klubbens senere fortrydelse fået lov til at studere CFRs akter.

”Finanskapitalismens magter havde en vidtgående (plan), intet mindre end at skabe et verdenssystem med økonomisk kontrol i private hænder, der var i stand til at dominere det politiske system i hvert land og verdens økonomi som helhed. Systemet skulle kontrolleres gennem hemmelige aftaler indgået i hyppige møder og konferencer en feudalistisk måde af verdens centralbanker, der optræder sammen, .

Systemets top skulle være Bank For International Settlements i Basel, Schweiz *, en privat bank, der ejes og kontrolleres af verdens centralbanker, som i sig selv var private selskaber. Basel var åsted for den første verdenszionistiske kongres, ledet af Theodor Herzl i 1897.

Hver centralbank … forsøgte at dominere sin regering ved sin evne til at kontrollere statslån, manipulere udenlandske børser, at påvirke niveauet for økonomisk aktivitet i landet og at påvirke samarbejdsvillige politikere ved efterfølgende økonomiske fordele i erhvervslivet. „

Ekstrabladet: 99% af Italiens „Coronadøde“ Var Syge i Forvejen

Ekstrabladet 19. mar. 2020: Italien har offentliggjort en oversigt over deres dødsfald i en ny rapport. De har undersøgt 2003 dødsfald som følge af coronavirus, og her viser det sig, at 99 procent var syge i forvejen (GENNEMSNITSALDER 80 ÅR!).

Altså: Ikke coronavirus – men grundsygdommen dræber. Disse mennesker døde med – ikke af coronavirus.

Henry Makow 19. marts 2020: Pandemi maskerer kommunistisk magttilraning.
Kommunister har altid en plausibel undskyldning for deres hensynsløse sataniske dagsorden.

En blottet tilgrapsning af mere magt ville møde modstand. Derfor er den forklædt som en pandemi.

Men hvad er forskellen mellem krigs- og medicinsk undtagelsestlstand baseret på en pandemi? Ingen.

Vores naive forfædre udleverede de nationale kreditkort (centralbankerne) til vores værste fjender, bankfolkene, der er frimurere (kabalister, satanister).

De fleste af vores politiske og kulturelle ledere er vidende eller uvidende Rothschild-markedsudskrigere . De er forrædere.

Rothschilds mål er at udvide deres monopol over kreditoprettelse (valuta) til et verdensomspændende monopol over alt: magt. Rigdom. Kultur. Tanke. Opførsel. Vi taler om total kontrol. Dette er essensen af ​​kommunismen og Den Nye Verdensorden
-NVO
(Og nazismen).

I 1938 fortalte Illuminat-insider Chaim Rakovsky under sit NKVD-forhør, at centralbankfolk skabte den kommunistiske stat som en „maskine med total magt“, der var hidtil uset i historien.

NVO vil eje din sjæl – læs Orwells „1984“.

I en diskussion siger den tyske historiker, Wolfgang Eggert – manden, der afslørede den jødiske domedagssekt, Chabad Lubavitchs, dominans over både City of London, Det Hvide Hus og Putin, at han fra tyske regeringskilder har, at coronakrisen vil vare ved i måneder og lægge verdensøkonomien i ruiner:

Europarådets Tidl. Sundhedsordfører: „Coronavirus Dræber Ikke. „Kongens“ Nye Klæder. Håber På den Afslørende Lille Dreng“

Corona-HIV virus hysteriet florerer helt utroligt.

Mit tidligere bysbarn i Flensborg, Dr. Wolfgang Wodarg, var under svineinfluenzahysteriet Europarådets Sundhedsordførende.
Han afholdt en stor høring om emnet og konkluderede, at det var den største skandale i medicinens historie.
Jeg mener, at det løbende corona-HIV hysteri er en endnu større skandale.

I den følgende video gennemgår dr. Wodarg logisk, hvad der egentlig er foregået. Han undlader dog at omtale, at vi har med et biovåben at gøre.
Dr. Wodarg konkluderer, at det drejer sig om “ Kongens Nye Klæder“, som et lille barn afslørede som nøgenhed. (Det ville være godt, om det gamle danske Sydslesvig læste HC Andersen lidt mere korrekt!)

Det følgende er fra Dr. Wodargs hjemmeside

Ringe overdødelighed af luftvejssygdomme og ikke flere luftvejssygdomme end normalt

I Kina går det godt – og kineserne griner ad os: Den løbende panik har intet at gøre med sygdom eller epidemi. Alle influenza-observationsindikatorer ligger på basislinien. Ej heller er der i Kina eller Italien observeret flere tilfælde af svær sygdom end normalt. Kina betragter nu corona som et uden- ikke indenlandsk problem

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er wodarg-corona2.png

Uden coronavirustest var der ingen grund til alarm

Her er en estimeret engelsk læge, Vernon Coleman, der sætter tingene på plads: Coronaen er ikke farligere end andre influenzaer – snarere tværtimod.
Coleman kommer med et par uhyggelige begrundelser for epidemien – som han altså indirekte anser for at være tilsigtet:
1) udryddelse af de gamle og svage
2) tvangsvaccinationer med farlige vacciner af hele menneskeheden nu og fremover

Her afslører en af Tysklands førende investigative jornalister, Gerhard Wisnewski, logisk svindelen, som Kina og FNs WHO har strikket sammen.
Hysteri uden grundlag. Mange af hans journalist-kolleger siger, dette er led i en global agenda og slet ikke så slem.


Uddrag: „Vi har nu global undtagelsestilstand. Dette er 1933 om igen: Elitens magtovertagelse på globalt plan. Afskaffelse af alle borgerrettigheder. Enhver protest vil blive kvalt.

Et totalt økonomisk sammenbrud på global plan er i gang – og mange vil dø pga. deraf – ikke pga virus.

Dette er det dårligst biovåben man kan tænke sig: For det slår ingen ihjel! (Jeg håber da ikke, at HIV-delen er aktiv! Men våbnet er psykologisk/propagandistisk meget effektivt ).
Forløsningen er så vaccination.
Dødeligheden er ganske normal. 200 døde med coronavirus blandt 82 millioner tyskere er jo intet.

Paradox: Indien har kun 100 tilfælde – lige som lille San Marino.

De døde var jo i forvejen også uden corona døende i høj alder. På krydsfartsskibe med mange gamle deltagere dør jævnligt passagerer. Derfor har de ligrum.

Det drejer sig om global magtovertagelse fra FNs strukturer. Det er en superfarlig global totalitær NVO magtovertagelse“.

ALTSÅ: TAG DET GANSKE ROLIGT.
HVORFOR GJORDE POLITIKERNE IKKE LIGE SÅ FOR 2 ÅR SIDEN, HVOR „SÆSONINFLUENZA KRÆVEDE“ 1644 LIV – ELLER DØDE DE FLESTE BLOT MED INFLUENZA, SOM NU?

Livsfarlig Tvangsvaccination med Junk-Vaccine Truer Os Om 3 Måneder

I mit sidste indlæg, beskrev jeg, hvordan vaccinefremstillerne er i færd med at tilsidesætte alle forsigtigheds regler for at få hastefremstillet en livsfarlig vaccine mod corona-HIV-virus pandemien: Enorme gevinster vinker på vores bekostning – både pekuniært og helbredsmæssigt. Se også her.

Med det herskende massehysteri er det at forvente, at staten, som nu har tiltaget sig orwellske diktatoriske beføjelser over os – med rette eller urette reduceret os til kvæg, de facto – vil pålægge os tvangsvaccinationer med dødsensfarlige vacciner med ukendt indhold – måske med ID2020 elitens mikrochips.

Her følger en beretning om det hazardspil med vores helbred, som foregår – ikke pga. den forholdsvis milde influenzavirus men pga. den skrupelløse vaccine -profit-elite.

Christians for Truth 14 Marts 2020: ”Lad os kalde det rent held. I prækliniske forsøg demonstrerede det israelske team , at deres orale vaccination inducerer høje niveauer af specifikke anti-IBV-antistoffer“, sagde (projektleder) Katz.

På trods af det faktum, at det ofte tager 10 til 12 år at få vacciner, ville israelske forskere have os til at tro, at de på grund af „held og lykke“ kunne få en ny vaccine mod coronavirus klar til markedet inden for de næste 90 dage:
Israelske videnskabsmænd er i front for at udvikle den første vaccine mod den nye coronavirus, ifølge videnskabs- og teknologiminister Ofir Akunis.

Hvis alt går som planlagt, kan vaccinen være klar inden for et par uger og tilgængelig på 90 dage, ifølge en meddelelse.

”Tillykke til MIGAL [Galilee Research Institute] med dette spændende gennembrud,” sagde Akunis. ”Jeg er overbevist om, at der vil ske yderligere hurtige fremskridt, så vi kan give et nødvendigt svar på den alvorlige globale COVID-19-trussel,” sagde Akunis og henviste til sygdommen, der er forårsaget af den nye coronavirus. Det vil være en oral vaccine, hvilket gør den særligt tilgængelig for offentligheden, sagde Zigdon.

Mærkeligt nok hævder disse israelere, at de netop tilfældigvis var i gang med at arbejde på denne stamme af coronavirus lige inden udbruddet skete, hvilket gav dem et ‚forspring‘ i konkurrencen.

Hvor tilfældigt!

Interessant nok optrådte en lignende artikel om denne vaccine i Times Of Israel, men denne artikel kunne ikke nævne den rolle, ‚held‘ spillede i den hurtige udvikling af vaccinen, men den nævnte dog, at de havde arbejdet på denne generiske skabelon i 4 år allerede.

For at få denne vaccine på markedet kan den helt sikkert ikke testes ordentligt på så kort tid, og enhver, der tager den, tager bogstaveligt talt deres liv i deres egne hænder.

Kan De huske den ødelæggelse, som svineinfluenza-vaccinen forårsagede *- især narkolepsi hos unge? Folk blev så fanget i hysteriet skabt af medierne, at de var villige til at tage en utilstrækkeligt fremstillet og testet vaccine.

Husk, hvordan på grund af hysteriet, der blev skabt af medierne omkring polio, den første poliovaccine af Jonas Salk blev hastet ind på markedet uden korrekt test, og det forårsagede faktisk polio hos børn og måtte trækkes tilbage, mens han falskeligt hævdede ’sejr‘ over polio.

Og det samme kan meget vel ske denne gang også: det normale ‚bureaukrati‘ for at få godkendt denne vaccine frafaldes på grund af overvældende offentligt efterspørgsel og frygt, og DENNE NYE VACCINE KAN ENDE MED AT DRÆBE LANGT FLERE MENNESKER END CORONAVIRUS NOGENSINDE KAN.

Dvs. vi kan snart imødese tvangsvaccination med sådanne livsfarlige junk-vacciner, frygter jeg.

ELLER ER SAGEN DEN, AT BAGMÆNDENE BAG VACCINEN ALLEREDE HAR ARBEJDET MED VACCINEN I 4 ÅR, FØR DE SMED DERES KONSTRUEREDE CORONA-HIV VIRUS-BIOVÅBEN  PÅ MARKEDET?

* Problemet med svineinfluenzavaccinen var dens indhold af immunforstærkeren squalen/hajolie, fordi der ikke var svækket antigen nok til masseleveringerne. Squalen var kendt for at have fremkaldt Golfkrigssyndromets bindevævs- og andre sygdomme – og var forbudt i USA. Men i svineinfluenzavaccinen Pandemrix puttede man 1 million gange mere squalen!

Personligt havde jeg forinden fået en Fluad-vaccination mod sæson-influenza med lige så meget squalen. Det første, der skete var, at jeg fik influenza!!
Da jeg senere hørte, at 700 israelske soldater af Højesteret havde fået tilkendt erstatning for bindevævssygdom, især autoimmun skjoldbruskkirtelbetændelse forårsaget af squalen-vaccination, ventede jeg blot på min tur. Den kom et par år senere: 3 måneders skjoldbruskkirtelbetændelse med Basedowsygdom og hjerteflimren et par gange .

Med det hastværk fremstillerne nu har, vil de garanteret kun kunne opfylde behovet med squalen igen eller en anden farlig immunforstærker

Corona-Hysteri

Corona-virushysteriet har nået hidtil usete højder. Samfundet er sat i stå på ubestemt tid for en mild influenza-virus, der uhæmmet næppe ville nå op på 2018-influenzaepidemiens smitte- og dødstal (1644).

Formålet er: 1) Sammenbrud af Vestens samfundsøkonomier mhp. indførelse af den Nye Verdensordens én-verdensregering og planøkonomi – og på sigt dens en-verdensvaluta

Her er hysteriet ramt på en prik af rense.com

Fra Henry Makow:

Billeder kan midlertidigt ses her

Her følger et digt om Den Nye Verdensordens hemmelige – og dog for alle synlige politik -skrevet af den amerianske foratter og kunstner, Mike Stone

Det var natten før krigstilstand blev erklæret. Et digt af Mike Stone om illuminaterne og her.

Lad os tage en gammel virus, f.eks. for forkølelse,
Og omdøb det på en måde, der er skinnende og fed.
Vi bøjer både reglerne og loven som vi vil,
Vi kalder det en pandemi og skræmmer alle fjolserne.

Lad os tage et gammel virus, f.eks. for forkølelse,
Og omdøb det på en måde, der er skinnende og fed.
Vi bøjer både reglerne og loven som vi vil,
Vi kalder det en pandemi og skræmmer alle fjolserne.

Kan du se genialiteten i vores kloge numre?
Folk slås lige nu om værdiløst toiletpapir.
De er bange for en hoste, de er bange for et nys,
De skubber og puffer og siger ikke undskyld.

Det er total panik, og vi startede det hele.
Åh, hvor vi elsker at se dumme fok bruse frem.
Forfalskning virkede ikke, ingen sluger den pille,
Så vi går ned i økonomien og bryder folks vilje.

Og mens vi er ved det, vil en lille krigsretstilstand ikke skade,
Når alt kommer til alt er det amerikanske folk kun skidt.
Vi tager deres penge, deres huse og deres biler,
Vi efterlader dem lige nok kontanter til at blive berusede i en bar.

Vi bruger vores seneste svindel som en undskyldning for at forbyde kontanter,
Vi gør deres valuta værdiløs, intet andet end skrald.
Folket vil finde sig deri, det gør de altid,
For dumt til at sætte spørgsmålstegn ved hvad som helst vi udspyr.

I siger, det virker ikke, men tænk om igen.
Vi ved, hvordan man stjæler, vi ved, hvordan man rapser.
Tvivl ikke på os mere, sig ikke, det er for sent,
Vi har en lang historie med at vække had.

Vi sættert mænd op mod mod kvinder, sort mod hvid,
Der er intet, vi kan lide mere end at se folk slås.
Vi kontrollerer alle medier, og Hollywood også,
Folket vil tro, hvad vi fortæller dem.

Se l på den panik, der nu finder sted,
Når vi er færdige, er der intet sikkert sted.
Vi gnider hænderne sammen og smiler med glæde.
Verden er vores, og det er sådan, den vil den altid være.

*

Pas På: Illuminat-ID2020 Har Allerede Farlig og Virkningsløs Vaccine/Dyrets Mærke Klar Mod Coronavirus.

Normalt varer det mange – og mindst 1 år – at udvikle en vaccine. Men Big Pharma har nært samarbejde med både illuminaterne og Mammon: De giver pokker i sikkerheden og har foruden megagevinst også ID2020 Alliancens vaccinationsstrategi til at forsyne os med implanterede mikrochips, der givetvis også vil blive fremtidens betalingsmiddel, for øje.

Derudover er covid19-testningerne værdiløse iflg. selve agitatoren, satanist og Trump-rådgiver Anthony Faucis, overordnede afd: NIH.
Iflg et doktorarbejde fra selveste USAs National Institute for Health Research (NIH) (dr. Faucis overordnede) er NØJAGTIGHEDEN AF DEN ANVENDTE PCR- (RNA) SKRABEMETODE som følger: “I en undersøgelse varierede følsomheden af RT-PCR hos 205 patienter ved 93% for lunge- skylning, 72% for spyt, 63% for næsepinde og kun 32% for halspinde.” Linket er ikke at finde mere – men de samme værdier citeres som kinesiske her
SKRABEMETODEN ER DERFOR LIGE SÅ MENINGSLØS SOM BLODPRØVEN MED 5-20 GANGE FLERE POSITIVE END DER FAKTISK ER – iflg beregning af prof. Francis Boyle, som skrev USAs lov mod biovåben og her.

Sverige havde i 2018 mere end 3000 fået implanteret sådan en chip i hånden

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png

Desuden arbejdes der med nano-hjernechipping via vaccine af hele jordens befolkning.
Microsoft hat indsendt patentansøgning 2020 060606 = Åbenbaringsdyrets navns tal 666 (Åb. 13:18) om en chip, der muliggør, at Big Brother kan ikke blot lokalisere os – men læse vores sindelag og straffe eller belønne vore tanker.
Denne chip sender impulser om offerets hjernes elektromagnetiske kurver (EEG) til en af de 500 satelliter, som Bill Gates opsender og bekoster til dette formål

Målet er iflg Nick Rockefeller at få implanteret microchips i hjernen på alle, således, at de bliver chips i illuminaternes centrale computer

Denne chipning er uundgåelig og længe planlagt. Folk vil spntant forlange denne chip, der gør dem til NVO-robotter

At de nu både i Kina og USA „trøster“ med at have en vaccine på trapperne (se nedenfor), viser blot, at biobåbnet Corona/HIV-pandemien er længe forberedt – og at eliten i mindst 40 år har forberedt den.  Og det har de gjort som biovåben 

Tvangsvaccination er altid en nærliggende mulighed – er obligatorisk i USA

Svineinfluenzaen 2009 viste Big Pharmas hensynsløshed: Da man ikke havde nok svækket antigen, kom man blot en lille smule i vaccinerne – og forstærkede med squalen – skønt man vidste, at det stof havde fremkaldt Golfkrigssyndromet. Squalen blev derefter forbudt i USA.

Oven i købet puttede man 1.000. 000 gange mere squalen i Pandemrix-vaccinen end i Golfkrigs-miltbrandvaccinen. Følgerne udeblev da heller ikke: Autoimmunsygdomme.
Israelske soldater fik bindevævssygdomme af squalen miltbrandvaccine – og børn og unge fik narkolepsi af svineinfluenzavaccinen.

Vaccination mod covid19 er meningsløs: En undersøgelse foranlediget af den spanske regering af 61.075 personer, der havde haft klinisk coronavirus, viste, at kun 5% havde antistof mod covid19 – og CNBC bertter det samme. Præs. Trumps corona-rådgiver, dr. Anthny Fauci, siger, at en vacccine kun vil beskyttte max. 50-60 af vaccinerede.

Så hvordan skulle så en meget sparsom mængde svækket corona-antigen kunne immunisere, når ikke engang den „ægte“ covid19-infektion kan? – hvad WHO også har attesteret.

Stat News 11. marts 2020: Mens de kæmper for at teste en eksperimentel coronavirus-vaccine, venter forskerne ikke på, hvor godt det forhindrer infektion hos dyr, før de prøver det hos mennesker, hvilket bryder med den sædvanlige protokol.

”Jeg tror ikke, at det at bevise dette i en dyremodel er på den kritiske vej til at få dette til et klinisk forsøg,” sagde Tal Zaks, chefmedicinsk direktør i Moderna, et Cambridge massebaseret biotek, der har produceret en Covid- 19 vaccinekandidat med rekordhastighed. Han fortalte STAT, at forskere ved National Institutes of Health „arbejder parallelt med ikke-klinisk forskning.“ I mellemtiden begyndte det kliniske forsøg at rekruttere sunde deltagere i den første uge af marts.

Det er ikke sådan, at vaccinetest normalt sker. Tilsynsmyndigheder (FDA) kræver, at en producent viser, at et produkt er sikkert, før det bruges på mennesker. Selv om det ikke er nedføjet i lov, kontrollerer forskere næsten altid, at et nyt produkt er effektivt i laboratoriedyr, før de sætter menneskelige frivillige i fare.

”Dette er meget usædvanligt,” forklarede Akiko Iwasaki, en mikrobiolog fra Yale University, der studerer immunresponset mod vira.

For nogle er det pludselige udbruds nødsituation nok til at retfærdiggøre samtidig arbejde på trin, der normalt ville blive udført i rækkefølge. For andre forekommer det at forvirre rækkefølgen af ​​opskriften moralsk tvivlsom, fordi der potentielt kan være ukendte farer, og det er uklart, hvor effektiv denne specifikke formulering er.

”Den traditionelle vaccinetidslinje er 15 til 20 år. Det ville ikke være acceptabelt her, ”sagde Mark Feinberg, præsident og administrerende direktør for det internationale aidsvaccininitiativ. Hans arbejde som chef for offentligt sundheds- og videnskabsmedarbejder ved Merck Vaccines var medvirkende til udviklingen af ​​immuniseringen mod Ebola. „Når man hører forudsigelser om, at det i bedste fald tager et eller et halvt år at få en vaccine tilgængelig … er der ingen måde at komme tæt på disse tidslinjer, medmindre vi tager nye fremgangsmåder.“

”Jeg synes personligt, at det ikke kun er passende; Jeg tror, ​​det er den eneste mulighed, vi har, ”fortsatte Feinberg.

Alligevel er etikere ikke så sikre på, at de eventuelle fordele ved at skubbe denne uprøvede vaccine ind i kliniske forsøg vil opveje risikoen. ”Udbrud og nationale nødsituationer skaber ofte pres for at suspendere rettigheder, standarder og / eller normale regler for etisk adfærd. Ofte forekommer vores beslutning om at gøre dette uklog i eftertiden, ”skrev Jonathan Kimmelman, direktør for McGill Universitys biomedicinske etik, i en e-mail til STAT.

FORMÅL: At bane vejen for illuminaternes én-verdensstat ved at smadre Vestens økonomier, som de begyndte på i 2009 – og tjene store penge på vaccine. Coronavirus er ikke noget problem f.eks. i Sydamerika – og i Rusland var der d. 13.marts kun 45 smittede.

Se  UNCTAD Trade and Development Report 2009 III-E Konklusioner:  Det er regulær planlægning af NWOs én-verdensdiktaturet i sovjet-stil.
De vil have en „Global Reserve Bank“/Centralbank og bruge IMFs SDR som valuta.
Måske vil de denne gang bane vejen for Teknokratiets CO2-møntfod – et mareridtsscenario:

image

Patrick Wood 26. jan. 2010: „Kræfter er allerede i gang med at placere en ny CO2-valuta som den ultimative løsning på globale krav om reduktion af fattigdom, befolkningskontrol, miljøkontrol, global opvarmning, energifordeling og omfordeling af  økonomisk velstand.

Desværre for individuelle mennesker, der lever i dette nye system, vil det også kræve autoritær og centraliseret kontrol over alle aspekter af livet, fra vugge til grav.

Hvad er CO2-valuta, og hvordan fungerer den?
Kort sagt skal CO2-møntfod være baseret på den regelmæssige tildeling af tilgængelig energi til verdens mennesker. Hvis den ikke bruges inden for et tidsrum, udløber valutaen (som månedlige minutter på din mobiltelefonplan), så de samme personer kan modtage en ny tildeling baseret på nye energiproduktionskvoter for den næste periode. (Ny CO2-forbrugs-tildeling sker først ved udløb af tildelingsperioden. I mellemtiden kan man intet købe, hvis man har opbrugt sin CO2-kvota).

Da energiforsyningskæden allerede er domineret af den globale elite, vil begrænsning af energiproduktionskvoter begrænse mængden af CO2-valuta i omløb på et hvilket som helst tidspunkt. Den vil også naturligt begrænse fremstilling, fødevareproduktion og bevægelse af mennesker”.

VI HAR HER MED MULIGHEDEN AT GØRE FOR, AT ILLUMINAT-SATANISTERNE VIA TVANGSVACCINATION KAN IMPLANTERE DYRETS MÆRKE I OS I FORM AF MIKRO- ELLER ENDDA NANO CHIPS (Åb 13:16,17).

SQUALEN I CORONA-VACCINEN MED FORFÆRDELIGE FØLGER ER NÆSTEN FORPROGRAMMERET: DE KAN IKKE NÅ AT PRODUCERE NOK SVÆKKET ANTIGEN PÅ SÅ KORT TID – OG MÅ DERFOR TILSÆTTE EN IMMUNFORSTÆRKER.

UNDGÅ VACCINATION MOD DENNE I REGELEN MILDE INFLUENZA

 

 

 

 

 

Hvordan Lucifers Disciple Har Fjernet Troen På Kristus Og Hans Lære

”Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk 18,8)

*

Det følgende viser hvordan Lucifers disciple/farisæerne/talmudisterne gør, som det lyster deres deres far (Johannes 8:44).
Det drejer sig om at dræbe alle mindelser om Jesus Kristus som befalet i illuminaternes kommunistiske 6-punkts-program fra 1776:
1) Ophævelse af monarkiet og al anordnet regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral samt indførelse af institutioner til fælles uddannelse af børn
6) Afskaffelse af al religion (undtagen den jødiske og Islam)


Gennem udvikling af dette program har illuminaterne/frimurerne/Lucifers disciple fjernet troen på Kristus – dvs. hans efterfølgelse og overholdelse af hans lære (Joh. 14:15, 21).

Henry Makow 27 febr. 2010: Essay af Timothy Mathews: Frankfurtskolen
var en gruppe marxistiske jødiske intellektuelle ved Frankfurt Universitet i 1920-1930’erne. (De emigrerede til New York, efter at Hitler kom til magten.) De omfattede Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse & Erich Fromm, og var ansvarlige for det „nye venstre“ og feminisme (såvel som „politisk korrekthed“). Finansieret af De jødiske millionærer Felix Weill var de medvirkende til nedbrydningen af de vestlige samfund i henhold til den langsigtede kabalistiske jødiske (satanistiske) plan, der er skitseret i Zions Vises Protokoller.
Forbindelsen mellem kommunisme og jødedom er Cabala, dvs. frimureri og her.

Timothy Mathews „The Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt“ (Catholic Insight, marts 2009) demonstrerer, at kabalistisk (frimurerisk) jødedom er en satanisk kult. Først blev jøder, derefter frimurere og nu menneskeheden som helhed indført i denne sataniske kultur, kommunisme / zionisme, hvis mål er at pervertere, slavebinde og udnytte menneskeheden.

Grundlæggende var [Frankfurt]-skolens opgave at undergrave den jødisk-kristne arv.

De opfordrede til den mest negative destruktive kritik af alle livssfærer for at destabilisere samfundet og ødelægge det, de så som den ‚undertrykkende‘ orden. De håbede, at deres politikker ville sprede sig som en virus – ‚de fortsætter de vestlige marxisters arbejde på anden måde ”, som et af deres medlemmer bemærkede. For at fremme udviklingen af deres ’stille‘ kulturevolution … anbefalede skolen (blandt andet):

Indførelse af racismelovbrud.
Løbende ændringer for at skabe forvirring
Undervisning om sex og homoseksualitet til børn
Undergravning af skolernes og lærernes myndighed
Hemmelig indvandring for at ødelægge identitet.
Fremme af overdreven druk
Tømning af kirker
Et upålideligt retssystem med skævhed imod ofre for kriminalitet
Skabe afhængighed af staten eller statens ydelser
Kontrol med og undertrykkelse af medierne
Opmuntring til splittelse af familien

En af hovedideerne i Frankfurt-skolen var at udnytte Freuds idé om ‚pansexualisme‚ – søgen efter fornøjelse, udnyttelse af forskellene mellem kønnene, omstyrtning af ​​traditionelle forhold mellem mænd og kvinder.

For at fremme deres mål ville de:
• angribe faderens myndighed, nægte de specifikke roller som far og mor og fravriste dem deres rettigheder som grundlæggende opdragere
• afskaffe forskelle i opdragelse af drenge og piger
• afskaffe alle former for mandlig dominans – deraf tilstedeværelse af kvinder i de væbnede styrker
• erklære kvinder for at være en ‚undertrykt klasse‘ og mænd som ‚undertrykkere‘.

[Comintern propagandachef] Wily Munzenberg opsummerede Frankfurt-skolens langvarige virke således: Vi vil gøre Vesten så korrupt, at den stinker.‘

Skolen mente, at der var to typer revolution: (a) politisk og (b) kulturel. Kulturrevolutionen nedbryder indefra. ‚Moderne former for underkastelse er præget af mildhed‚. De så det som et langsigtet projekt og holdt deres opmærksomhed tydeligt fokuseret på familie, opdragese, medier, sex og populærkultur.
De foreslog at omdanne vores kultur til en kvindedomineret kultur. Michael Minnicino skrev i 1992 i Fidelio Magazine, [Frankfurt-skolen og politisk korrekthed], hvordan Marcuses og Adornos arvinger nu fuldstændigt dominerer universiteterne, ‚de lærer deres egne studerende at erstatte fornuft med‘ politisk korrekte ‚rituelle øvelser.

Theodor Adorno fremmede brugen af ​​degenererede former for musik til at fremme mental sygdom og ødelægge samfundet. Han sagde, at USA kunne bringes på knæ ved hjælp af radio og tv ved at fremme en kultur af pessimisme og fortvivlelse – i slutningen af ​​1930’erne var han (sammen med Max Horkheimer) migreret til jødernes Hollywood.

Udvidelsen af ​​voldelige videospil støttede også skolens mål. I sin bog The Closing of the American Mind observerede Alan Bloom, hvordan Marcuse appellerede til universitetsstuderende i tresserne med en kombination af Marx og Freud.

I „Eros og Civilization“ og „One Dimensionional Man“ lovede Marcuse at overvinde kapitalismen, og dens falske bevidsthed vil resultere i et samfund, hvor de største tilfredsstillelser er seksuelle. Rockmusik berører den samme akkord hos de unge. Fri seksuel udfoldelse, anarkisme, undergravning af det irrationelle ubevidste og at give det frie tøjler er det, de har til fælles. ‚

I sin pjece Sex & Social Engineering (Family Education Trust 1994) observerede Valerie Riches, hvordan der i slutningen af ​​1960’erne og begyndelsen af ​​1970’erne var intensive parlamentariske kampagner, der fandt sted fra en række organisationer inden for fødselskontrol (dvs. prævention, abort sterilisering).
”En dybere undersøgelse afslørede, at netværket faktisk udvidede sig længere væk til eugenetik, befolkningskontrol, fødselsbekæmpelse, seksuelle og familieretlige reformer, køn og sundhedsundervisning.

Dens følehorn nåede ud til forlag, medicinske, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kvindes organisationer og ægteskabsvejledning – hvor som helst indflydelse kunne udøves. Det så ud til at have stor indflydelse på medierne og over faste embedsmænd i relevante regeringsafdelinger, ude af forhold til antallet af involverede.

Den kendsgerning, at sexundervisning skulle være bæreren for sekulær humanismes bissekræmmere viste sig snart. „

Henry Makow 26. febr. 2020, L.C. Vincent: Generation „Z“, (f. 1990’erne) har været under indflydelse af massemedierne mentale programmering af de sociale netværk fra den dag de blev født til nutiden.

Den sovjetiske afhopperagent, Juri Bezmenov, advarede Vesten om, at korruption og demoralisering af vestlig kultur var planlagt og implementeret årtier før Frankfurt-skolen og deres infiltration af amerikanske lærerkolleger gjorde sig gældende.

I dag ser vi resultaterne af deres utrulige undergravning: en målløs, rodløs befolkning blottet for permanente værdier, afhængig af pornografi og øjeblikkelig tilfredsstillelse, massivt stofmisbrug, kronisk depression og stærkt forhøjede selvmordsrater:
I 1999 tog overdosering af medikamenter livet af 8.048 unge voksne; i 2017 resulterede overdosering af medikamenter i 47.600 dødsfald, næsten en seksdobling !

Disse generationers Z-babyer, der er født efter den 9/11, fortsætter med at blive rystet af dens kølvand. Generation „Z“ fortælles gentagne gange, at vi kun har mindre end et årti til at redde planeten fra klimaforandringer.
De er blevet belastet med skyld for at have kørt en bil, rejst med fly, spist kød, anvendt sugerør, plastikposer eller gjort for tungt „kulstofaftryk.“

„Generation Z“ fortælles, at den allerværste forbrydelse er at være „racist“.
At være mærket som racist er værre end at være tyv eller voldtægtsmand eller morder.

På samme tid fortælles Generation Z, at hvis de er et mindretal eller „farvet person“, er det ikke kun umuligt for dem at være racist, men at de bliver „ofre“ for „den hvide Mand“.

Værdien af ​​menneskeliv nedgøres, og det billiges. ved abort; pædofile præster fortsætter med at udnytte unge drenge og piger, mens politikere, mediestjerner og kongelige seksuelt misbruger små børn.

„Vær på vagt. For jeres modstander, djævelen går rundt som en brølende løve og søger aat opsluge hvem han kan“ (!. Peter Brev 5:8-9)

Eliten Vidste Allerede for 40 År Siden Besked om Wuhan Virus i 2020

“Det er uomgængeligt. at… UDMATTE MENNESKERHEDEN MED SPLID,HAD KAMPE, MISUNDELSE OG ENDOG MED INDPODNING AF SYDDOMME , MED NØD, SÅ AT “GOYIM” (= KVÆGET = OS) INGEN ANDRE UDVEJE HAR END VORES komplette SOUVERÆNITET I PENGESAGER OG ALT ANDET .” – Zions Vises Protokoller 10:19 (ca. 1892)

Konspirationsteori eller konspiration?

Den berømte amerikanske investigatons-journalist, Spiro Skouras, påviser, at coronavid19 er et biovåben. Der blev holdt øvelse på Johns Hopkins Hospital om, hvordan virusinfektionen ville forme sig – vel at mærke 6 uger før epidemien brød ud. Endv. samledes militær-spidser fra 110 lande i Wuhan før udbruddet. Skouras mener, de drøftede frigivelsen af viruset.

The Independent: Den (jødiske) forfatter Dean Koontz har åbenbart siden 1981 vidst besked om, at der i 2020 ville komme en svær virusinfektion, kaldet „Wuhan 400“, fordi den er opstået i Wuhans viruslaboratorier!!

Men mens Koonitz´ Wuhan virus skulle have en dødelighed på 100%, har covid19 „kun“ en dødelighed på 2-3% i Kina og tilsyneladende mindre uden for Kina.
Måske er et ikke-færdigudviklet biovåben undsluppet „for tidligt“ fra Kinas biovåbenlaboratorium?

Hvordan kunne Koontz i 1981 – for 40 år siden – skrive følgende (The Daily Mail):

Er disse regnestykker vist i The Daily Maail blot tilfældige – eller har Koontz haft illuminatindsigt?

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er koontz-illuminati-numerology.png

 Illuminater/ frimurere sætter oftest deres underskrift på begivenheder gennem numerologi.

Den universelle partitionskode, stregkoden ses på alle produkter i Amerika. Hvis man kender koden, er det første nummer altid 6, det midterste nummer er altid 6, og det sidste nummer er altid 6 = 666.
Den nye stregkode i Rusland for at spore deres folk er også = 666 (det var endda på ABC-TV i Amerika).

Hexagrammet – det israelske flag (i blåt) er Rothschild- frimurersymbol – er 666 tegnet (Johs. Åb.): 6 spidser, 6 trekanter, 6 sider – og er oprindeligt molok/Baal symbolet. Rothschild grundlagde Israel (se år 1895 – 1957).
I frimureriet repræsentere hexagrammet solen/Horus/Universets arkitekt udregnet efter et dunkelt system.