Verdensstyrende jødiske Dommedagssekt Chabad Lubavitch Fremskynder Gog/Magog-Invasionen Af Israel – d.v.s. 3. Verdenskrig

Der raser en cyberkrig mellem Israel/USA og Iran. Sputnik 2. jan. 2020: I 2019 kom en „ordkrig“ i Mellemøsten tæt på en „våbenkrig“
En tysk n-tv-rapport siger, at Washington og Tel Aviv erklærede en „cyber“ -krig mod Teheran og dets allierede for mere end et årti siden (Stuxnet).

Han sammenlignede den nye slagmark med nedkastning af atombomben over
Hiroshima
(Sputnik 2. jan. 2020)

Pentagon chefen sværger at foretage en „forebyggende aktion“ mod Irans ‘dårlige opførsel’ for at beskytte US soldater (Sputnik 2. jan. 2020).

Hvad foregår der egentlig? Vi ved fra de frimureriske freskoer i Bank of America samt Denver Airport , at Illuminaterne har planlagt en voldelig og diktatorisk fremtid for os.

Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Det er underlagt Rothschilds City of London. Men Rothschilderne er underlagt/ er medlemmer af Chabad Lubavitch-dommedagssekten iflg. historikeren Wolfgang Eggert. Frimureriets gud hedder Lucifer (Esajas 14:12-15) og her.

Lubavitcher rebbe Menachem Schneerson (1902-1994) sagde, at kabalister (Illuminater) vil gennemføre bibelsk profeti om et Harmageddon-blodbad (Åb.16:12-16) for at fremskynde Messias „tilbagevenden og etablere jødisk verdens- overherredømme„. Se Albert Pikes brev fra 1871 til Illuminat-kollega Mazzini om 3 verdenskrige som vejen til Lucifers fuldkomne verdensherredømme

Vi ved fra Bibelprofetier, at Kristi genkomst vil finde sted midt i en krig så forfærdelig, at intet menneske ville overleve, hvis de dage ikke blev afkortede (Matth.24, Lukas 21, Jeremias 25).

Og vi ved, at der findes en jødisk dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og jøden Putins Kreml gennem Chabad Lubavitsch-rabbineren Berel Lazar. Chabad Lubavitch arbejder på deres messias´, ben Davids, komme gennem Gog/Magog overfaldet på Israel (Ezekiel 38,39).

I det følgende redegøres for Chabads ideologi og deres anstrengelser for at fremskynde deres messias´ komme (og han er ikke Jesus Kristus!) gennem den 3. Verdenskrig med udgangspunkt i Ezekiel 38, 39 (Gog/Magog-profetiet)

Her fortæller rabbi Reuven Lauffer om den forfærdelige Gog/Magog-krig, som er nær. Men den kan undgås, hvis Israeliterne holder sig til Guds bud, siger han (Hvad israeliterne aldrig har gjort – hvorfor Gud endeligt brød med dem, da de dræbte hans sidste livline, Jesus Kristus).

Chabad Lubavitch: Ezekiel-bogen (38,39) taler om krigen mod Gog og Magog, som vil være indledningen til Messias´ komme. Det efterfølges af Ezekiel’s vision om Det tredje tempel. (Chabadnikerne mener ikke, at templet skal bygges før ben Davids komme i Harmageddon)

I profetiet vil Gog, konge af Magog, sammen med sine allierede, som forstås at betyde hele verden (dette antydes i den numeriske værdi af ordene Gog og Magog, der svarer til 70, antallet af nationer, der oprindeligt er optalt i Toraen ) vil samles mod Jerusalem.
Herefter beskrives hvad Gud vil gøre med Gog af Magog, hans allierede og landene, der støtter krigen.
Krigen mod Gog og Magog vil ske i løbet af Tishrei-måneden (begynder 19. sept. i 2020). Men hvorfor læse det på Sukkot (løvhyttefesten – 2.-9. okt. i 2020)? Fordi profetiet om den første dag i Sukkot taler om det samme krig og det nævnes, at hedningerne skal helligholdeholde Sukkot. En anden grund er, at vort profeti fortæller om omdannelsen af ​​verdens nationer.
Efter krigen med Gog og Magog høster vi fordelene ved vores arbejde i dette mørke eksil, og vi vil for evigt være sammen med G-d

München-baseret historiker Wolfgang Eggert mener, at ortodokse jøder kaldet Chasidim, ønsker at indlede et nukleært holocaust for at opfylde bibelske profetier. Den israelske elite har forberedt et nyt Israel i Patagonien

Den største Chasidim-gruppe, Chabad Lubavitcher-sekten, ønsker at fremskynde Harmageddon, som de mener er en forudsætning for Messias‘ tilbagevenden. Eggert citerer en Lubavitcher-rabbiner, der siger: ”Verden venter på, at vi udfylder vores rolle, at forberede verden til at hilse Moshiach” (dvs. Messias.).

”Hele menneskets historie handler om messiansk-satanisk jødedom
(“Chassidim ”); de “gør” det. Historie og politik er en stor film, og de er instruktører, der gør det gammeltestamentlige profeti til virkelighed.

De indfangede frimureriet ved at opbygge Illuminaterne (gennem Rothschild / Jacob Frank / Weishaupt); de indgik en pagt med det britiske monarki, da de finansierede William III, så han kunne blive konge; de placerede de britiske Rothschild-afhængige kongelige i spidsen for frimurerne; de lavede det moderne (Central)banksystem incl. Fed gennem Rothschild, hvorved de gør alle nationer til deres skyldnere og vasaller); de skabte zionisme, verdenskrigene, EU og så videre. De regerer gennem deres marionetter Rothschild (hvis forfædre havde været en del af den chassidiske kult) og Rockefeller, som var den ledende kraft bag Bilderberg, den Trilaterale Kommission osv. (Se den forfærdende mængde nationalstatsforrædere her). Vi er nu i ”Endens Tid”; de prøver at styre en ”profeteret” tredje verdenskrig.

Ifølge NY Times præsiderede rebbe Menahem Schneerson for et religiøst imperium, der nåede fra baggaderne i Brooklyn til de vigtigste gader i Israel og inden 1990 indtog skønsmæssigt 100 millioner dollars om året i bidrag.

Schneerson mener, at jøder er skabelsens højdepunkt: ”Den generelle forskel mellem jøder og ikke-jøder: En jøde blev ikke skabt som et middel til et [andet] formål; han er selv formålet, da indholdet af alle [guddommelige] sendelser kun blev skabt for at tjene jøderne.”

”Goyim (KVÆG = ikke-jøder) blev kun født til at tjene os. Uden dette har de ingen plads i verden; kun for at tjene Israel ” (Israels sefardiske leder, Ovadia Yosef). Se Talmuds forfærdende udsagn om os goyim (kvæg)

Eggert citerer en anden Lubavitcher-rabbiner: ”Når vi undersøger kæden af ​​skræmmende begivenheder [siden 11. sept.] med et chassidisk øje, ser vi, at USA skubbes hen imod at udføre sin historiske rolle med at undervise verden i Sheva Mitzvos [dvs. Noahide-love].”

 

Højesteretsbygningen i Jerusalem blev doneret af Dorothy de Rothschild og åbnede i 1992. På retsbygningens tag ses Illuminat-pyramiden med Lucifers alt-seende øje. Den er et Rothschild tempel for en-verdensstaten.

Iflg Eggert har frimurere siden 1723 kaldt sig „Noachids“ og har indføjet det i deres forfatning (Se Appendix)

Chabad Lubavitch: Ezekiel-bogen taler om krigen mod Gog og Magog, som vil være indledningen til Messias´ komme. Det efterfølges af Ezekiel’s vision om Det tredje tempel. (Chabadnikerne mener ikke, at templet skal bygges før ben Davids komme i Harmageddon)

Iflg. profetiet vil Gog, konge af Magog, sammen med sine allierede, som forstås at betyde hele verden (dette antydes i den numeriske værdi af ordene Gog og Magog, der svarer til 70, antallet af nationer, der oprindeligt er optalt i Toraen ) samles mod Jerusalem.
Herefter beskrives hvad Gud vil gøre med Gog af Magog, hans allierede og landene, der støtter krigen.
Krigen mod Gog og Magog vil ske i løbet af Tishrei-måneden (begynder 19. sept. i 2020). Men hvorfor læse det på Sukkot (løvhyttefesten – 2.-9. okt. i 2020)? Fordi profetiet om den første dag i Sukkot taler om den samme krig og det nævnes, at hedningerne skal helligholdeholde Sukkot. En anden grund er, at vort profeti fortæller om omdannelsen af ​​verdens nationer.
Efter krigen med Gog og Magog høster vi fordelene ved vores arbejde i dette mørke eksil, og vi vil for evigt være sammen med G-d.

Chabad Lubavitch Bibelprofetiet for den første dag i Sukkot (løvhyttefsten) er det sidste kapitel i Zacharias-bogen.
I det store og hele beskriver de sidste kapitler i denne bog ”krigen mod Gog og Magog”. I Zacharias’s vision vil Gog og Magog angrebet ramme jøderne kort efter, at den messianske tidsalder allerede er begyndt, efter „indsamlingen af ​​de eksilerede.“
Derudover siger vores bibelprofeti eksplicit, at Sukkothelligholdelse i fremtiden skal fejres af ​​alle nationer i Jerusalem.

Angrebet af Gog/Magog-hærene under ledelse af deres konge, Gog, vil bringe Jerusalem og dets jødiske indbyggere megen ødelæggelse og brutalitet. Men på den skæbnesvangre udpegede dag vil Gud gribe ind på sit folks vegne.
På denne dag vil verdens nationer endelig og fuldstændigt anerkende den ene ægte Gud. Jødisk lidelse og eksil vil komme til en fuldstændig ende, og Jerusalem vil bo i sikkerhed for evigt.

Gud vil straffe de nationer, der angreb jøderne med en frygtelig pest. Selv deres dyr bliver ramt af sygdom. Forvirring og afsind vil gribe dem, og de vil ødelægge hinanden for egen hånd. Jøderne i byen vil slå de resterende tropper ned og samle enorme mængder af bytte. (Og der skal ikke være nogen kananæer tilbage i Guds hus).
Tiden for vores fulde og fuldstændige forløsning er ankommet.

 

I 1984 pålagde Chabad Lubavitcher rebbe Menahem Schneerson Israels nuværende ministerpræsiden, Netanyahu, rollen som ben Josef. Og Netanyahu lovede at gøre sit bedste!

For den udnævnte ben Josef, Binjamin Netanyahu, gælder et helt specielt forhold til Iran. Siden Israels ørkenvandring i Sinai har jødestammen en skræk i livet for alt ikke-jødisk. „Husk Amalek“, har Netanyahu siden sin tidlige barndom fårt indpodet af sin far. Amalek lagde sig i et lumsk baghold for israeliterne. Siden betegner Amalek alle israels fjender, og det drejer sig om at slå først.

 

Så længe Moses Kunne løfte armene mod himlem, gik det israeliterne godt i slaget mof Amalek – men dårligt, når han blev træt og sænkede armene, hvorfor 2 israeliter støttede Moses´arme.

Der har altid været en eller flere amaleks – og de er nødvendige for at holde det multikulturelle Israel med folk med alverdens baggrunde sammen: Kun frygt kan holde et Israel sammen, hvor 41% er sekulære – og derudover er der 17% muslimer og 2% kristne.

APPENDIX

De 7 Noahide love:
Ikke at tilbede afguder.
Ikke at forbande Gud.
At oprette domstole.
Ikke at begå mord.
Ikke at begå utroskab, kønslig omgang med dyr eller seksuel umoral.
Ikke at stjæle.
Ikke at spise kød, der er revet af et levende dyr

Uddrag af Kongres-vedtagelse af de Noahide love H.J.Res.104 – To designate March 26, 1991, as „Education Day, U.S.A.“.

Mens Lubavitch-bevægelsen har fremmet disse etiske værdier og principper overalt i verden, henvises der til, at Rabbi Menachem Mendel Schneerson, leder af Lubavitch-bevægelsen, er universelt respekteret og æret, og hans 90. fødselsdag er 26. marts 1991;
I hyldest til denne store åndelige leder, ‚rebben‘, vil dette, hans
hans 90. år, vil blive betragtet som  ‚uddannelses og give-‚ året i
hvilket vi henvender os til uddannelse og velgørenhed for at vende verden tilbage til de moralske og etiske værdier, som er indeholdt i de syv Noahide-love;
Og  vi Henviser til, at dette vil afspejles i en international æreskodeks underskrevet af præsidenten for De Forenede Stater og andre statschefer:
Derfor lad det nu være vedtaget af Senatet og Repræsentanternes Hus i USA, Amerikas Kongres, som samledes  den 26. marts, 1991, starten  Rabbi Menachem Schneersons 90. år, leder af den verdensomspændende Lubavitch-bevægelse:
At denne dag betegnes som ‚Uddannelsesdag, U.S.A.‘.
Formanden anmodes om at en proklamation, der opfordrer befolkningen i De Forenede Stater til at overholde en sådan dag med passende ceremonier og aktiviteter.

Formand for repræsentanternes hus.
Næstformand for De Forenede Stater og
Senats præsident.

 

 

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Ein Gedanke zu „Verdensstyrende jødiske Dommedagssekt Chabad Lubavitch Fremskynder Gog/Magog-Invasionen Af Israel – d.v.s. 3. Verdenskrig“

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: