GLÆDELIG JUL

Historien om Bethlehemsstjernen og Jesu fødsel har beskæftiget videnskabsmænd længe.
Der synes at være enighed om, at Jesus blev født 5 år før vor tidsregning – og ikke d. 25. december – som er Romerkirkens udnævnelse af Mithras/Baal/Satans dag til Kristi fødselsdag for at lette missionærernes arbejde. Jesus er formentlig født ca 9 marts.

Men folk havde og har stadig brug for en stor vintersolhvervsfest i mørket. Og så var det mest praktist at lade julen afløse midvinterblotet.
Asa-dyrkerne er stadig rasende over at man valgte afguden Baal/Satans dafg frem for deres asa-afguders dag d. 22. december.

En artikel fra Cambridge University fastslår Bethlehemsstjernen som en komet, der startede i Capricornus – en nabo til Aquila. Det lysende fænomen varede fra 9 april til 4 maj år 5 før vor tidsregning. Artiklen påberåber sig antike kinesiske kilder, nemlig Han Dynastiets astronomiske optegnelser, som er analyseret og fundet bemærkelsesværdigt nøjagtige .


   
Fred Grosse, professor i fysik og astronomi ved Susquehanna University i Selinsgrove, Pa.:

“I år  6 f.Kr.passerede Jupiter og Saturn hinanden 3 gange , i maj, september og december, en tredobbelt konjunktion”, siger Grosse. „Da det virkelige tidspunkt for Jesus´ fødsel er svær at fastlægge, er en begivenhed i år 6 f.Kr. en god kandidat til at forklare , hvad vismændene så. Et gæt er, at de så den første passage hjemmefra, tog af sted til Jerusalem og kom der i tide til den 2. og 3. passage til at det kunne lede dem til Bethlehem“, siger han. „(Astronomen Johannes) Kepler vidste besked om denne konjunktion, og siden hans tid har astronomer forbundet den tredobbelte konjunktion med Bethlehemsstjernen. Novaer og Supernovaer er nye fænomener, som viser sig og så blegner og glemmes“, forklarer Grosse.

Vidnesbyrd om, at kong Herodes den Store døde i slutningen af ​​marts eller begyndelsen af ​​april 4 f.Kr., betragtes generelt som afgørende – det var efter det faktiske barnemord i Bethlehem. Det antages således generelt, at Jesu fødsel fandt sted mellem et og tre år forud, mellem 7 og 5 f.Kr. Denne dato er også sammenhængende med den kendte dato for en folketælling, der blev bestilt af Caesar Augustus i 8 f.Kr.I regelen gik der et par år, før bureaukratiet var klar dertil overalt. Vi ved også fra en inskription kaldet “Lapis Venetus”, at Publius Sulpicius Quirinius, kejserens legat i Syrien, gennemførte en folketælling for Augustus, selvom datoen ikke er angivet.

Som vi kan se af temperatur- og nedbørsgraferne for Jerusalem (ovenfor), er december, januar og februar kolde, våde måneder, helt uegnede for hyrder til at sove udendørs på en bjergskråning.

Kronikken, „Ch’ien-han-shu“ siger, at:

”I intervallet mellem 10. marts og 7. april 5. f.Kr. optrådte en komet, der var synlig i mere end 70 dage, tæt på Alpha og Beta Capricornii”

Kroniktidsangivelse over to og en halv måned er ikke rimelig, hvis genstanden virkelig var en komet (snarere en supernova).

Men hvem var så de vise mænd fra Østerland?
En bibelarkæolog siger, at de kom fra Kina – ikke fra det zoroastske Persien – samt at der ikke var 3 – men mindst 12 (Brent Landau henholder sig til den såkaldte De Vise Mænds Åbenbaring (Magi), en apokryf beskrivelse af den traditionelle julehistorie, som hævder at være skrevet af magierne selv).
De har set det, som Han-dynastiets astronomer så. Matth. nævner ikke deres antal.

Andre mener, de var en deputation af lærde jøder fra Babylon, der var en provins i Persien, og at de kom for at hylde deres nye konge, der iflg, Mika 5:1 skulle fødes i Bethlehem.

Her så fra Torinolagenets negativ som er et foto-positiv af Jesus Kristus, frelser for dem, der vil efterfølge ham efter evne

„I Skal Blive Hadet Af Alle Folk, Kastet i Fængsel og Slået Ihjel For Mit Navns Skyld“. „Finder Jeg Troen, Når Jeg Kommer ?“

„Men alt det er kun veernes begyndelse. Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld (Matth. 24:8,9)

Men forud for alt det, skal de lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og kaste jer i fængsler … for mit navns skyld “ (Lukas 21:12).

Lad os først mindesde 6 Illuminat-bud forfattet af jesuitterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothechilds (også talmudist og Frankist-satanist): 1) Fjernelse a monarkiet og al ordnet regering 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Ophævelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutionen for fælles uddannelse for børn. 6) Afskaffelse af al religion.

*

Der er i dag 2,2 milliarder kristne i verden – i år 2050 ventes 3 milliarder kristne – idet væksten finder sted i Afrika og visse asiatiske lande (Ikke mindst i Iran – iflg Dansk Europamission).

Om denne statistik holder, kan man betvivle , når man læser følgende:
BBC 3. maj 2019: „Forfølgelsen af ​​kristne i dele af verden svarer næsten til FNs defintion af „folkemordsniveau“, ifølge en rapport bestilt af (den britiske) udenrigsminister, Jeremy Hunt.
Hr. Hunt sagde, han følte, at „politisk korrekthed“ havde spillet en rolle i, at spørgsmålet ikke blev konfronteret.

Kristendommen blev „udslettet“ fra dele af Mellemøsten.
Rapporten advarede om, at religionen „risikerer at forsvinde“ i nogle dele af verden og pegede på tal, der hævdede, at kristne i Palæstina repræsenterer mindre end 1,5% af befolkningen, mens de i Irak var faldet fra 1,5 millioner før 2003 til under 120.000.
Rapporten viser viser ikke kun den geografiske spredning af kristen-forfølgelse, men også dens stigende sværhedsgrad“.

Verdens værste kristenforfølgende lande

Church in Need:

Open Doors citerer Watchlists observationsperiode 1. november 2017-31. oktober 2018
Over 245 millioner kristne bor på steder, hvor de oplever store forfølgelsesniveauer
4.305 kristne dræbt for deres tro
1.847 kirker og andre kristne bygninger angrebet.
3.150 troende tilbageholdt uden retssag, arresteret, dømt eller fængslet

Her er nogle af de vigtigste grunde til, at kristne er forfulgte for at følge Jesus:
1. Autoritære regeringer, der betragter kristendommen som en trussel mod magten
2. Ekstremistgrupper, der ønsker at ødelægge kristne
3. I nogle områder af verden er der radikaliserede ekstremistiske grupper, der fører krig mod enhver, der ikke holder sig til deres specifikke fortolkning af religion
4.Officiel og kulturel dominans af en enkelt religion
5. Rundt om i verden er der mange steder, der har officielle love, der er indført for at stramme kontrol eller endda afskrække kristne.

The Gospel Coalition 4May 2019 nævner 9 af de værste kristnforfølgelseslande – især Nordkorea, Kina og muslimske lande.
Ingen nævner kopterne, der lige som kristne nigerianere lider uendeligt under forfølgelser.
Også i Libanon og Tyrkiet lider kristne frygteligt – f.eks den amerikanske præst og missionær Andrew Brunson.

„Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på Jorden? (Lukas 18:8)

Den største afkristning er gennemført i Europa
dels meget blodigt i de Franske og de bolschevistiske revolutioner. I Frankrig gennemførte frimurerpolitikerne i 1905 laïcité/verdslighed i det offentlige rum.

Nazismen tillod kristendommen – blot man ikke fulgte Kristi lære og f.eks nægtede at slå ihjel!

Siden er de fleste af europas lande stiltiende fulgt efter – på den måde, at Kristi navn de facto er bandlyst fra det offentlige rum og det „pæne selskab“. Derimod er dn drabslystne Allah helt stueren!.

Hvorfor?
Her udtaler den jødiske Harvard-lektor i Tyske TV ARD: „Vi vover nu et historisk enestående eksperiment, nemlig at forvandle et monokulturelt/monoetnisk demokrati til et multietnisk demokrati“, alt imens han forbander „populisterne“, dvs. dem, som vil bevare deres monetniske kultur (fra 1:50-1:60 min. markeringen).

Læg mærke til: VI VOVER! Den Nye Verdensorden er farisæernes/jesuiternes og illuminaternes manipulation af os ind i deres énverdensstat. „Multietnisk demokrati“ er absurd, idet Muslimer (og farisæere) fordømmer og modarbejder vort demokrati: Allah har allerede givet alle nødvendige love. Politiker-love er derfor blasfemiske! Farisæerne har deres diktatoriske plan for at kanøfle os i deres Nye Verdensorden klar.

The Guardian 21. marts 2018: Europas march mod et postkristent samfund er tydeligt illustreret af forskning, der viser, at et flertal af unge mennesker i et dusin lande ikke følger en religion. Undersøgelsen vidtr, at 16- til 29-årige i den tjekkiske Republik er de mindst religiøse i Europa, hvor 91% af den aldersgruppe siger, at de ikke har nogen religiøs tilknytning. Mellem 70% og 80% af de unge voksne i Estland, Sverige og Holland kategoriserer sig også som ikke-religiøse.

68 procent af danskerne tror på „Gud“. For størstedelens vedkommende er der dog ikke tale om den bibelske Gud, men en højere magt eller åndelig kraft. Og 65 % betegner sig som „kristne“ – hvilket ikke betyder Kristi efterfølgelse men derimod et nationalt og kulturelt tilhør.

Og hvordan kan det være anderledes, når „vore præster“ kalder efterfølgelse af Kristi lære „hykleri“ og „kristeligt snak“ – som jeg oplevede hver uge i Flensborg Avis´ „Søndagsord“samt på et møde og specielt, når jeg kommenterede. Ligesom den forrige biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, d. 17.02.2005 i Flensborg Avis påstod, at de 10 bud var afskaffet! Da havde hans far P.G. Lindhardt allerede længe kraftigt bestridt det af Kristus lovede evige liv. I det hele taget fik jeg i min studietid i Århus det indtryk, at det teologiske fakultet så det som sin fornemste opgave at afskaffe gud i Eramus-Montanus-lignende disputer.

Endnu værre bliver det, når præster plæderer for muslimsk masseindvandring – ja sågar har skjult illegale immigranter – Kristi værste fjender i en proces, der med demografisk matematisk sikkerhed fører til muslimsk flertal og shariaen i Danmark. Dette er i krasmod strid med 2. Johs. brev 1:7-11, der forbyder at tage imod ikke-kristne vantro. „Den, som gør det, gør sig medskyldig i deres onde gerninger“ – se f.eks. Koranens sværdvers (sura 9:5) med befaling om at myrde kristne og andre vantro. I sure 9:1-4 befales muslimerneat bedrage de vantro.
Selv advarede Kristus mod falske profeter ( i vor tid f.eks Muhammed og hans følgesvende).

Her erklærer i 2016 en imam i Danmark på TV2 (skjult kamera), at muslimerne først lige er begyndt at erobre os

FrimurerSverige med verdens første feministiske regering er gået afkristnings-amok, først og fremmest gennem massiv muslimsk import.
Sputnik News 18. december 2019: Sveriges kriminalitetsforebyggelsesråd (BRÅ) er en statsadministrativ myndighed, der har til opgave at udarbejde fakta om juridisk statistik for at lette forebyggelse af kriminalitet og øge den sociale sikkerhed
I de senere år har BRÅ fået en masse kritik, ikke mindst for at have afbrudt praksis med at kortlægge kriminelle etnicitet af ”etiske grunde”.

Ifølge en rapport fra Linköpings Universitet blev personale fra BRÅ indkaldt til justitsministeriet for at “rette” deres rapporter.
Et antal interviewpersoner vidner blandt andet om, hvordan BRÅs ledelse direkte anvendte pres på dem for at ændre deres fund, som af politiske, ideologiske eller andre årsager ikke var ønskelige.
”Hvis man ikke kunne lide resultaterne, betød det censur, manipulation af resultater, sløring af nogle dele og fremhævelse af andre, der ikke var så følsomme eller kunne vise et positivt resultat”, sagde en tidligere medarbejder i Brå i rapporten.

”Glem alt, hvad BRÅ sagde i det 21. århundrede”, tweetede en bruger.

Ikke så mærkeligt:
Således fik verdensfyrsten (Johannes 14:30) gennem sine illuminater, frimurere, medier, politikere, kolossale tilbud af fornøjelser, sex, luksusliv osv. fjernet Kristus fra de flestes bevidsthed.
Vatikanet udnævnte i 1963 Satan som den katolske kirkes overhoved og her.

De protestantiske kirker har siden Luther forkastet Kristi lære om efterfølgelse og overholdelse af hans befalinger som vejen til frelsen. I stedet hersker Satans lov: Har du lyst, har du lov, blot du ikke bliver opdaget. For Kristi offerdød har angiveligt slettet alle vore begangne og påtænkte synder. Sågar mente præsteforsamlingen i Flensborg, at Hitler og Stalin, der jo var døbte, var frelste, hvis de med deres sidste åndedrag fortrød deres synder!! (Røveren på korset ikke blot fortrød – han tjente Kristus med sine sidste åndedrag).
Eller som bisp Jan Lindhardt engang sagde: “ Vi er Guds børn. Han har skabt os – og så har han bare at tage sig af os!“

Håndtegnent for Satans horn

Den tanke, at vi er her for qua vores frie vilje at vælge mellem Kristi og Satans læreog blive dømt på det valg, er helt fremmed for Folkekirken.

Frimureriet har bredt sig i både i den lutherske og den katolske kirke. I Den svenske statskirke er der 600 frimurerpræster og -biskopper. I Canterbury Cathedral holdt i 2017 frimurere 300-års-jubilæum for deres gud, Lucifer  alias Satan med rod i de babylonske Baal-“mysterier og her.

Omkring 25% af vore præster tror ikke på vor Gud endsige Kristi genkomst.

Kristeligt Dagblad 8 dec. 2012: Århus-bispen, den progressive Keld Holm siger: “ Men i dag skal man forholde sig til teksten(om Jesu genkomst) som et billede. Den ene mulighed er at se teksten som en billedlig skildring af det, der allerede er sket, nemlig at vores verden er plaget og martret af katastrofer og krig. Den anden mulighed er at se det som en dommedagsskildring forstået på den måde, at vi dagligt er underlagt dom over det, vi gør forkert. Teksten er i sin voldsomhed ikke langt fra den voldsomhed, hvormed vi kan skade vores medmennesker“ , siger Kjeld Holm. Domprovst Anders Gadegård kalder Jesu udsagn om Dommedag for science fiktion!! Og mange præster mener det samme!.

Dvs.: ALLE DISSE PRÆSTER FORNÆGTER DEN CENTRALE KERNE OG MENINGEN MED KRISTI LÆRE.

Altså: Nej, Jesus. Hvis du tøver ret meget længere, finder du i hvert fald ikke megen tro i Europa og USA/Canada

„Jorderig Fulgte Undrende Efter Dyret. Og De Tilbad Dragen“

Og hele Jorderig fulgte undrende efter dyret. Og de tilbad Dragen (Djævelen), fordi han havde givet dyret magten (Åb. 13:3,4)

*

Vi tror kun på, hvad vi ser og hører i TV-Avisen.
Eftertanke m.h.t. sandhedsværdien har vi forlængst opgivet

1.Derfor tror vi fuldt og fast på menneskeskabt CO2-opvarmning trods al seriøs videnskabs påvisning af det modsatte

Den australske senator Malcolm Roberts viser knivskarpt absurditeten i CO2-religionen

Derfor synes vi, det er så sødt, at den indoktrinerede NVO-agent, Greta Thunberg, er udnævnt til årets person af Magazinet „Time“.

2.Vi tror på integrering af den islamiske masseindvandring
For TV Avisen siger jo, at det går så godt!
Og selv om arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige er langt større end blandt os betyder integrering af masseindvandringen af islam, der udtrykkeligt forbyder integration (sure 4:144, 5:51) og befaler integration af os vantro aber og svin (sure 2:65 og 5:60) i islam, for de historie- og kulturløse journalister og politikere blot et job!
Mange muslimer gider ikke arbejde, fordi vi er så tolerante, at vi betaler for deres lediggang. De fleste er og forbliver også ukvalificerede til arbejdsmarkedet

Koranen befaler, at muslimerne skal overtage de vantros huse og lande (sura 33:27)- ved at lægge sig på lur efter dem og dræbe dem (sura 9:5). Endvidere skal muslimer indgå aftaler med og bryde dem over for de vantro (sure 9:1-4). For de blåøjede er pr. definition forbrydere (sura 20:102). Derfor skal de hensættes i rædsel (terror) 8:60 og nedkæmpes, indtil al tro er rettet mod Allah (sura 8:39).
Fordi TV skelner, undrer ingen sig over, at islamkritik kaldes racisme (skønt islam intet har med race at gøre), mens muslimerne kan kalde os med alle skældsord – fuldt acceptabelt for hr. og fru dansker.

Politiet har netop sprængt (forhåbentlig) en stor islamisk terror-organisation, parat til at sprænge os i luften. Men det vil intet ændre i hr. og fru danskers blinde tro på, at islam er „fredens religion“ – som svenskernes vild-vest samfund og Mellemøsten så klart dementerer.
For vi er gennem vuggestuer, børnehaver og medier hjernevasket til, at tolerance over for det onde er den støste dyd. Og i den Nye Verdensorden er f.ø. den gamle ordens ondt godt og godt ondt

Derfor stemmer vi ved hvert valg på de immigrations-fremmende partier. I humanismens navn.

Vi tror på løgnen om, at vi er militært i Mellemøsten for at bekæmpe ISIS, som USA og Israel (ISIS = Israeli Special Intelligence Service) samt NATO har grundlagt, financierer, træner og udstyrer.

Skønt netop ISIS lever Koranen ud, fortæller TV, at de ikke lever efter Koranen, ikke er rettroende muslimer!!

Og vi ser ikke sammenhængen mellem flygtningestrømme hertil og vores fordrivelse af Mellemøstens muslimer. Men vore frimurerpolitikere ser det og underskrev Marrakesch-aftalen om at gøre fri migration hertil til en menneskeret!
Det fortalte TV ikke.

To dage senere skar islamister i Marrakesch hovederne af en naiv dansk og en norsk kvinde i Marrakesch. Ingen indflydelse på danskernes holdning til #fredens religion“, Islam.

Danskerne tror stort set ikke på Kristus – men derimod på Allah som en realitet. For Kristus fortæller TV os intet om, og kirken har kastreret ham ad absurdum ved at gøre dåbsatteten til universalafladsbrev- mens TV ustandselig med respekt omtaler Islam (troen på Allah, der har hele Bibelens signalement på Djævelen) – med tilslutning fra mange præster.

I TV får vi tudet ørerne fulde om velsignelsen ved kønsskifte og homosexualitet – altså unatur i stedet for natur.

I TV får vi til stadighed præsenteret farisæer/frimurerguden Lucifers evangelium om lykke som det eneste mål med livet: Har du lyst, hr du lov. For som Tavistocks farisæiske djævleterapeut, Freud, sagde det: Hvis man hæmmer sine lyster får man neuroser! Med lykke forstås fri sex og penge. For åndelige værdier bringer TV ikke.

I TV lærer vi at stille krav til autoriteterne (læger, ledere, alle som har påtaget sig et ansvar), som hr. og fru dansker aldrig ville stille til sig selv. „Kræv din ret!“ – underforstået, at kun de høje dyr har pligter, som skal overholdes til punkt og prikke. For sådan lærer TV os.

Lighed er det største bud – skønt folk ikke er lige på mange områder. For sådan lærer TV og den uangribelige autoritet, Karl Marx,
Som undervisningsminister Ritt Bjerregård sagde: Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære! – Men da hun blev syg forventede hun den største ekspertise, som så også reddede hendes liv! For disse læger havde lært, hvad ikke alle kan lære!!

Osv., osv.

Slutresultatet er „verdens lykkeligste“ og mest holdningsløse folk, enige om alt, hvad frimurerlogen på Blegdamsvej og dens mester i City of London og dens Grand Lodge kan ønske sig i deres Overherres uhellige navn (Johannes 8:44).

Hvordan man bærer sig ad med at stjæle vor sunde fornuft og indplante den Nye Verdensordens sataniske tankegods i vore hjerner: Kognitiv Dissonans
Giv så mange modstridende oplysninger at folk bliver fuldstændig forvirrede og ikke ved hvad de skal tro for så at slå sig til ro med det, der dog siges samstemmende i TV.

Man kunne også kalde det Per Degn-metoden efter Holbergs figur med dette navn i „Erasmus Montanus“: Da Per føler sit videnspatent truet af en hoven student, kører han frem med en masse forvirret vrøvl krydret med nogle få latinske sentenser, hvis betydning Per oplagt ikke forstår. Men det det imponerer og trækker bønderne på Bjerget over på Pers side.

Jeg har så sent som i dag oplevet det i en diskussion på „Klimadebat„: Når argumenter ikke haves, fremfører min opponent en masse imponerende – men udokumenterede og irrelevante udregninger og kurver – samt slutter med at latterliggøre mig og benægte mine uigendrivelige beviser fra verdens førende målestationer (climate4you) og videnskabelige tidsskrifter. Hvad han nu slap skidt fra.


Når en indoktrineret løgn siges tit nok, tror folk, at TV nyhederne er sandhed:

Og der er ingen grænser for elitens snedighed mht. at manipulere os over i deres Nye Verdensordens løgne-univers.

Sådan gør den Nye Verdensorden menneskeheden til lydige, hjernevaskede slaver, føjelige redskaber i herskerens hånd. Hitler og Stalin udnyttede systemet til perfektion.

I Kristi øjne er disse elementer ubrugelige i hans store projekt – Menneskelivet som en prøve på, om man vil vælge hans eller „Verdensfyrstens“ (Joh. 14:30) lære: Luk.9:60 Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde; men gaa du hen og forkynd Guds Rige!« 61 Men ogsaa en anden sagde: »Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus.« 62 Men Jesus sagde til ham: »Ingen, som lægger sin Haand paa Ploven og ser tilbage, er vel skikket for Guds Rige.

Bebrejdelsen mod Kristus er, at han er eksklusiv – forlanger, at folk tager ham som eksempel og efter evne følger i hans fodspor. Men som vi ser og som Åb. 13: 3,4 forudsagde: Menneskeheden har valgt Kristus fra og følger „Verdensfyrsten“, Kristi arvefjende.

„Mon menneskesønnen finder troen, når han kommer?“, spurgte Kristus (Luk. 18;8).

„Lovløsheden Tager Overhånd Og Kærligheden Bliver Kold“. Genopstået STASI Beskytter Voldsmænd Og Straffer Voldsramtes Talsmænd På Merkels Og Marxistisk Feminismes Bud

„Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste“ (Matth. 24:12″

„Hvis nogen kommer til jer og ikke fører Kristi lære, må I ikke give ham husly eller byde ham velkommen. Hvis I gør det, gør I jer medskyldige i hans onde gerninger“ (2. Johannes Brev 1:9,10).

I den nye verdensorden hersker lovløshed – men lovene beskytter tyve og voldsmænd og kalder folk med den gamle ordens moral for forbrydere. Alt som beskrevet i George Orwells „1984“

Organiseret statsvold forekom i Romerriget – og derefter først med den franske, nazistiske og bolsschevistike revolution – alle illuminat-udløste.
Men med illuminaternes såkaldte „Nye Verdensorden“ (NVO) er det ved at blive lige så igen – med fanatisk masseimport af muslimer til Europa gennem den jødiske og tidligere engagerede kommunistisk/diktatoriske FDJ-Sekretær for Agitation og Propaganda (“Agitprop”) i DDR, Angela Merkel.

**HIGH RES** Glad propagandist Angela Merkel (dengang Kasner) 1972 i DDR-træningslejr – med rød cirkel

Besynderligt, at denne ukendte overløber pludselig til alles forbløfelse gennem Frankfurter Allgemeiner Zeitung i 1999 kunne meddele sin mentor, kansler Hellmut Kohl, at han hermed var afsat som CDUs leder, og at hun, Merkel, herefter var kanslerkandidaten! Hun er illuminaternes udkårne – hun, som har propaganderet for DDR-systemet, der skød sine „republik-flygtige“ borgere, som var buret inde bag et jerntæppe-dødshegn

Angela Merkel optrådte på den mest afskyelige og rasende måde d. 28 Nov. – og under applaus tordnede hun mod ytringsfriheden, mindende om sin stammefælle fra det. 3. Rige eller stammefællernes gud (Johannes 8:44): Ytringsfrihedens grænser går ved angreb på dem, som ustraffet, ja belønnet, daglig erklærer at hade os. De kalder os aber og svin i henhold til Koranen (sure 2:65 og 5:60). Dem masseimporterer Merkel for frimureriet befaling af City of London agenten, George Soros.
Merkel var klædt i partifarven rødt. I det hele taget vil Merkel & Co bestemme, hvad der er „hadtale“: Alt, hvad der ikke passer hende og hendes NVO

Nedenfor taler Merkel og Facebook-grundlægger Zuckerberg uanende for åben mikrofon om at afskaffe ytringsfriheden. I Tyskland er en STASI-lignende aktivitet mod internet „hadtale“ opstået for at underkue al modstand mod Merkels udskiftning af tysk befolkning og kristen kultur

Dvs., hvis vi citerer f.eks. Koranens sværd-vers (9:5), der opfor-drer til baghold mod og drab på alle vantro – eller 9:1-4, der opfordrer til at snyde og bedrage de vantro, så kan vi straffes hårdt for „hadtale“ og krænkelse af muslimers værdighed. Men det sker kun på internettet – for illuminaterne ejer og kontrollerer massemedierne, der længe har kvalt menigmands mishagsytringer om islam – mens muslimske terrorhandlinger ustandseligt forekommer – de fleste er dog i vikeligheden falske flag i regeringsopdrag. Derfor ikke mærkeligt, at Labour lederen Jeremy Corbin ikke mener, at terrorister skal have fuld straf!

Hvor galt det ser ud, fremgår af flg video af Paul Josef Watson, der må være en af dem, som Merkel hader allermest: https://youtu.be/kYmTFL9nbRQ

Og hvem er så Allah?

Sverige
kaldes nu af landets og verdens  første marxistisk feministiske regering „Det Nya landet„, hvor ikke muslimerne skal integreres  – men svenskerne skal reintegreres!!  Frimureriet er særligt gennemtrængende i det autoritetstro svenske samfund.

Det vil sige, Sverige er Den Nye Verdensordens model, som vi alle har i vente med velvillig hjælp fra vore frimurer-regeringer.
Sveriges forstæder omdannes til krigszoner og tiltagende No Go-zoner for hvide. Desuden tiltager udlændinges voldelige kriminalitet rapidt i et land, hvor 16% er udlændinge (absolut europæisk rekord) – så det svenske politi forlader tjenesten i hobetal – på grund af lave lønninger og rasant migrantkrise. Det svenske og det tyske politi er blevet pålagt at holde kæft om muslimske forbrydelser !!!

En imam opfordrer muslimske mænd til at få  sønner med svenske kvinder til med tiden at erobre og regere Europa for deres kalifat.

Og det Muslimske Broderskab har en plan for Europas og verdens islamisering og verdenskalifatet. Her kan man læse, hvordan de har infiltreret alle lag i Europa. Og jo flere muslimer i et samfund – des mere vold. iflg. prof. Peter Hammond.

Sverige har også fået genoplivet STASI: Jagärhär
Sputnik 30 nov 2019: Mellem 2013 og 2018 fik 806.155 mennesker opholdstilladelse i Sverige, dvs. næsten 10 procent af hele befolkningen.

Prof.ved Göteborgs Universitet og senere ved Stockholms Universitet, Bilyana Martinovsky, blev pludselig arresteret den 16. oktober 2019 i Stockholms lufthavn for at have kritiseret Kajsa Klein, den kvindelige leder af det svenske STASI-ækvivalent, Jagärhär, på grund af mediernes undertrykkelse af enormt stigende voldtægtsproblem i Sverige. (For år tilbage var stigningen 1472% siden det svenske parlament i 1975 stemte enstemmigt for, at Sverige skulle være multikulturelt og dermed erklærede Sveriges selvmord).

„Jeg ringede til domstolene og bad om retshovedbøger over alle bande- voldtægter mellem 2011 og 2017. Retshovedbøgerne, jeg fik fra domstolene, viste omkring 50.000 voldtægtssager, men mindre end 7 procent af overfaldsmændene blev dømt“, siger Martinovsky og tilføjede at størstedelen af de dømte bande-voldtægtsmænd kom fra lande uden for Europa.

Swedish-rape-victim

Venstre: svensk voldtægtsoffer

Efter at have været i ca. 10 bevæbnede politimænds varetægt blev Martinovaky ført til en fjerntliggende politistation.

Efter Martinovskis beretning behandlede de retshåndhævende myndigheder hende uhøfligt og taktløst uden at lade hende ledsages af et vidne, uden at forklare noget, og de kropsvisiterede hende og undersøgte hendes ejendele. Hun husker desuden, at hun blev afhørt, uden at en advokat var til stede.

„De nævnte aldrig nogen lovartikler eller -koder, hjalp mig ikke med et opkald til forhørs(bisidder) eller gav en grund til et sådant opkald, viste mig ikke engang dokumenter, der godkendte mine arrestation.

Efter hendes trængsler læste politiet følgende sætning: „Du er her, fordi du er mistænkt for en trussel på Twitter mod Kajsa Klein [Jagärhär kommunikationsleder], som forårsagede hende angst (‚ofredande‘) i perioden mellem september 2017 og [marts eller maj] 2018 „.

Svenske Jagärhär, en STASI-ækvivalent, kom hurtigt højt på strå i den svenske regerings handlingsplan for 2017 „Til forsvar for det frie ord“ („Till det fria ordets försvar“) som et levedygtigt redskab til at bekæmpe ekstremisme online. Indtil videre har det meldt 700 mennesker til politiet

Efter at have holdt Martinovaky tilbage i politistationen i timevis tog lovhåndhæverne DNA-prøver uden at bede om hendes samtykke.

Hun blev frigivet sent om aftenen og smidt ud af politibygningen i de mørke kolde gader i et forstads-område til Stockholm, helt ukendt for hende.

Som svar skrev Kajsa Klein en række fordømmelser til Martinovskis arbejdsgivere og kolleger og beskyldte professoren for yderste højre-sympati og fremmedhad. Den sociale netværksgruppe viste sig at være meget indflydelsesrig, da Martinovsky snart blev fyret fra Stockholms Universitet, idet hun blev frataget en forskningstilknytning og enhver mulighed for at finde et job i videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige.

Et af spørgsmålene af særlig interesse for Jagärhär er migrantrelaterede forbrydelser, hvis diskussion er blevet betragtet som racisme og højreekstremisme af gruppen.

Samhällsnytt- iflg. reporter Egor Putilov, en alias for den svenske journalist Martin Dahlin – afslørede, at svenske berømtheder og endda nogle regeringsembedsmænd er tilsluttet netværkets rækker.

Jagärhär’s kampagner er meget ofte rettet mod journalister, opinionsdannere og debattører fra  den konservative og libertariske halvdel af Sveriges politiske spektrum.

Formålet er befolknings/ religionsudskiftning
Jyllands-Posten 3. dec. 2019: I 2017 var andelen af unge mænd i alderen 15-44 år af udenlandsk herkomst 43,4 pct. i Stockholm, 44,2 pct. i Göteborg, 55,3 pct. i Malmø, 65,5 pct. i Södertälje og 71,5 pct. i Botkyrka.
Her kommer prognosen for de samme kommuner i 2027: 50,4 pct. i Stockholm, 52,5 pct. i Göteborg, 62,8 pct. i Malmø, 79,3 pct. i Södertälje og 80,4 pct. i Botkyrka.

Kalergi

Naturligvis stammer det hele fra EU-fader, den Rothschild-betalte grev Coudenhove Kalergi, (til venstre), der ønskede, at fremtidens europæere skulle ligne de gamle egyptere ved hjælp af masseindvandring og raceblanding (anti-hvid racisme er højt i kurs i den Nye Verdensorden/Nya landet). Målet er at reducere hvid IQ ved hjælp af indvandrere fra lande med lav IQ, så at borgerne ikke kan indse, hvordan de bliver NVO-slaver.

American Free Press 26 Nov. 2019: Den 17. august 2016 offentliggjorde Southern Poverty Law Center (SPLC) en forvrænget “had-iaggtagelses-artikel“ om mig og gjorde det til en nyhed i snesevis af aviser rundt om i landet.

Inden for to dage mistede jeg mit job, mit omdømme blev ødelagt, og jeg blev pariah i byen (Baltimore) og det juridiske samfund. Hvorfor ville SPLC bekymre sig om sådanne ting? Dets mål var at ødelægge en politisk nonconformist.

Gatestone Institute 22 nov. 2019: Nye tal fra EU’s statistikbureau, Eurostat, viser, at arbejdsløsheden stiger i Sverige. Ifølge Eurostat var arbejdsløsheden 7,4% i august, mens EU-gennemsnittet for august var 6,2%. Dette efterlader Sverige på Eurostats arbejdsløshedsliste over lande som nummer 24 ud af 28. Ifølge dagsavisen Expressen er en af ​​hovedårsagerne til Sveriges høje arbejdsløshed det store antal indvandrere, som landet har taget ind.
„Industrierne har et meget begrænset behov for mennesker uden erfaring og uddannelse.“ – Johanna Odö, kommunalråd; Aftonbladet, 3. oktober 2019.

For at spare penge vil Ystad kommune ikke længere servere varme måltider til ældre, og rengøringstjenester vil være begrænset til en gang hver tredje uge.

Motala kommune havde sagt, at den ville sænke varmen i bygninger, der administreres af byen, inklusive ældrehjem, for at spare penge. „Vi tager os af ældre; de ​​fryser ikke, de kan få tæpper,“ lød beskeden.

I juni stemte det svenske parlament for en lov, der sandsynligvis vil øge indvandringen til Sverige baseret på familiesammenføring.

I Malmö, hvor arbejdsløsheden er 13,7%, næsten det dobbelte af det nationale gennemsnit, ser kommunen på et underskud på 390 millioner kroner. „Dette er noget, vi deler med mange andre kommuner. Det skyldes den demografiske udvikling, hvor færre [mennesker] skal sørge for flere,“ fortalte finansdirektøren for Malmö kommune, Anna Westerling, for nylig til avisen Sydsvenskan.

Iflg. det svenske politi er kriminaliteten i Malmø så omfattende, at de siger til forurettede, at det klogeste de kan gøre, er ikke at bo i Malmø.
Det svenske politi er så overbebyrdet, at det ikke engang har tid til at efterforske voldtægt mod børn!