Lucifers Verdensherskere Over Alle „Vore“ Frimurerregeringer, Illuminaterne, Præsenterer sig Offentligt

„Efter mig kommer denne Verdens Fyrste. I mig er der intet, som hører ham til“ (Kristus – Johannes 14:30)
„I har Djævelen til fader. Han er fra begyndelsen en løgner og morder, ja løgnens fader. Og I gør, som det lyster ham“ (Kristus – Johannes 8:44).
„Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer. Og han er vred, for han ved, at hans tid er kort“ (Åb. 12:12).

*

Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov.

Herunder ses som deltagere 3. øverste etage på illuminaternes pyramide – verdens onde ånder- der imidlertid står under 2. øverste etage: Dommedagssekten Chabad Lubavitch. Selve slutstenen med Tammuz´/Horus´/ Lucifers altseende ene øje beboes af … Lucifer/Satan. Også Rothschilderne er chabadnikere. Og Chabad sympatiserer voldsomt med Rothschild.

1-dollarseddel med illuminatpyramiden, som er del af USAs „Store Segl“ – formentlig en gave fra Mayer Amschel Rothschild til det nye USA, som han derpå shanghajede gennen sin First National Bank og satte sig endegyldigt på med Washington DC forfatningen 1871, som gjorde USA til en City of London corporation og The Federal Reserve Act kuppet i 1913 = Den Nye Verdensorden. Derigennem er USA blevet City of Londons militære arm. I både ørn og pyramide går tallet 13 (Israels 13 stqmmer) igen – ligesom Rothschild/Moloch/Baal/Israels flag-hexagrammet over ørnens hoved består af 13 stjerner. Oprindeligt var der 13 kolonier i nuværende USA.
I pyramidens slutsten ses Tammuz/Horus/ Lucifers ene øje. Seglet på dollarsedlen er en daglig påindelse til amerikanerne om at færdiggøre den Nye Verdensorden: City of Londons én-verdensregering – med EU som model – som „vore politikere skriger efter.

Chabad’s mål er at nå alle verdens jøder samt at frem-skynde deres messias ben Davids komme gennem den 3. Verdens-krig

Deltager var da også Chabad Lubavit-cheren Emmanuil Grinshpun fra Chabads Russiske Center i Syd-Florida samt russiske og ukrainske oligarker (= folkeplyndrere)

Disse illuminater har altid ført en skyggetilværelse – og det har været tys-tys blot at nævne dem. At sætte disse folk, der ejer verdens centralbanker og gennem dem tjener ufattelige formuer samt gennem lån opnået politisk magt på vor bekostning, i forbindelse med afgørende katastrofer i verdenshistorien, har hidtil været betegnet som „konspirationsteori“. Og det skønt deres rolle er oplagt for enhver, som sætter sig ind i begivenhederne.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trc3a6kker-i-trc3a5dene.jpg

F.eks. lægger Jacob Rothschilds uro-agent , George Soros, ingen skjul på, at han står bag ved og dikterer vore frimurer-politikeres indvandringspolitik. F.eks. skriver han, at Tyskland skal straffes med shock-terapi (masseindvandringen), fordi det ikke vil betale Rothschilds EU-Fiskal-Union. Deres forgængere finansierede Hitler via IG Farben, bl.a. og den kommunistiske revolution i Rusland. Utallige er deres „vellykkede“ konspirationer.

Når de nu står frem i samlet flok kan det kun opfattes derhen, at de føler deres magt så befæstet, at de kan advare os: Vi bestemmer – og I goyim-kvæg har blot at makke ret. Mod vore planer kan I intet stille op.

Deri har de ret. Kun Jesu Kristi genkomst kan og vil sætte dem og deres herre og mester på deres rette plads (Åb. 19:20)

„I Skal Høre Krigslarm og Krigsrygter“: Israels Sidste Krig Nok Nært Forestående. Den er Bibelsk og Messiansk

„I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Men se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således.“ (Matth. 24:6)forudsætter massekommunikation.

*

Tilføjelse
Trump og Netanyahu ser ud til at arbejde hånd i hånd for at øge spændingerne med Iran. Det er tydeligt, at Netanyahu satser på, at lyden af krigstrommer vil drukne opfordringerne til hans retsforfølgning på grund af anklager om korruption. Han står evt. over for 13 år i fængsel.
Men snarere end at stå over for retfærdighed, ser den israelske leder ud til at være villig til at antænde en krig med Iran bare for at redde sit eget skind
(Strategic Culture 24. nov. 2019).

Den tredje verdenskrig skal iværksættes ved at „Illuminatagenturet“ drager fordel af forskellene mellem de politiske zionister og lederne af den islamiske verden.
Krigen skal føres på en sådan måde, at islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske zionisme (staten Israel) ødelægger hinanden gensidigt.

I mellemtiden vil de andre nationer, der endnu en gang er delt om dette spørgsmål, være tvunget til at kæmpe, til de bliver fysisk, moralsk, åndeligt og økonomisk fuldstændigt udmattede.

Vi vil frigøre nihilisterne og ateisterne, og vi vil provokere en formidabel social katastrofe, der i al sin rædsel tydeligt vil vise nationerne virkningen af ​​absolut ateisme, oprindelsen til vildskaben den blodigste kaos.

Derefter må borgerne overalt forsvare sig mod verdens mindretal af revolutionære, vil udrydde disse ødelæggere fra civilisationen, og masserne vil være desillusionerede m.h.t kristendommen, hvis deistiske ånd fra det øjeblik vil være uden kompas eller retning, og de vil være ivrige efter et ideal.
Men da de ikke ved, hvem man skal tilbede, vil de modtage det sande lys gennem den universelle manifestation af Lucifers (Satans) rene lære. (Frimurerguru Albert Pikes Brev til Illuminat Giuseppe Mazzini 1871).

Ovenstående forekommer chokerende. Men det er altså under den krig, at verdensbehersker-farisæerne i Chabad Lubavitch dommedagssekten venter at deres messias, Lucifers ben David, en snu politiker, som skal gøre Israel til verdens hersker, skal komme. Derfor gør de alt, hvad de kan for at fremskynde den dag. Men en forudsætning er, at det skal ske i nøje overenstemmelse med Bibelens dommedagsprofetier. Kort sagt: Chabad bruger Bibelen som arbejdsprogram.
Og det i det program mangler Damaskus´ totale ødeslæggelse for evigt samt Fyrsten af Rosjs overfald på Israel.

Men opfyldelsen af disse Bibelprofetier er lige netop også forudsætningen for Jesu Kristi genkomst (Matth, 24, Lik. 21).

Jesu Kristi genkomst finder sted under menneskehedens sidste og altødelæggende KRIG – som også forudsagt af bl.a. Illuminat-frimurer-guruen Albert Pike i 1871 og her.

Jeg har sågar hørt præster tale kryptisk om Kristi genkomst som „det kosmiske brag“ – dengang præster endnu troede på Kristi genkomst. De havde øjensynligt ikke forstået, hvad der er undervejs.

Der sker i disse dage noget helt afgørende: Messias ben Josef alias Netanyahu, ser ud til at være færdig – må starte Harmageddon straks, hvis han skal indfri løftet til Chabad Lubavitchs og Netanyahus messias, ben David (video herunder): Rebbe Menachem Schneerson. Han har i 1984 lovet den forgudede Rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal sørge for, at Israels messias, ben David kommer og gør Israel til verdenshersker.

Netanyahu er i store vanskeligheder: Han bliver nu af statsanklageren stillet for retten, sigtet for korruption og bedrageri med fængselsdom på 10 år i sigte. Hans forgænger Olmert måtte i flere år i fængsel – og Netanyahu har mistet sin parlamentariske basis for at forblive premierminister. Kun en krig kan „redde“ ham. Er han parat til det? Nedenstående tyder på det.

DEBKAfile 23 nov. 2019 Sådan som tingene ser ud på nuværende tidspunkt synes Netanyahu ikke at have andet valg end at afslutte politik og vie sig til at rense sit navn i retten – en proces, der kunne trække ud i flere år.
Anklagerne imod ham er kun et trin i den nådeløse kampagne for at fjerne ham. Hans beslutning om at kæmpe for sin uskyld og vinde vælgerne i Israels tredje valg på et år, i begyndelsen af ​​2020, har bragt den fulde vægt af de juridiske, politiske og medievirksomheder ned over hans hovede. De har ingen betænkeligheder med at bøje immunitetsloven for at tvinge ham til at forlade sit embede uden at vente på en endelig domstolskendelse af hans uskyld/skyld.

Israels grundlægger ben Gurion vidste af erfaring, at der ikke er noget andet at gøre imod alle disse kræfter end at holde op. Netanyahus-forgænger Ehud Olmert måtte gå flere år i fængsel på den samme anklage, som Netanyahu står overfor

Israels sidste krig har været planlagt og kendt i mere end 2600 år – forkyndt af Israels profeter. Den begynder i Israel (Lukas,21, Matth. 24, Jeremias 25) – med det genoprettede Israels undergang pga. af en invasion af en mængde folkeslag i de fra alle folk indsamlede israeliter og deres genoprettede land, Israel, under anførsel af en stormagt fra det yderste nord (Gog/Magog-profetiet (Ezekiel 36-39). Det skal ske efter Damaskus´ undergang i krig (Esajas 17). Landet Magogs navn er også Rosj (Ruslands navn i dag på russisk er Rossya).

Men Putin er dog Israel venligt stemt? DEBKAfile 11. nov. 2019: Uvenlige lækager i forbindelse med Israel, IDF, dets våben og interaktion med USA kommer fra det russiske forsvarsministeriums „kilder“ hver 2. dag, hvilket forårsager uro i Jerusalem og IDFs overkommando. Efterhånden er disse anonyme „afsløringer“ blevet mere fjendtlige med forsøg på at nedrakke IDF’s image og evner. En russisk missil-u-båd ligger ud for Israels kyst. Den er kommet tættere end nogensinde før på Israels kyster.
Så hvem er ansvarlig for denne strøm af skurrende møder- selv under venlige samtaler i Jerusalem med en højtstående Kreml-embedsmand? Den ser ud til at komme fra kredse i det russiske forsvarsministerium, som ikke alle godkender den russiske præsident Vladimir Putins venlige bånd med Israel.

Denne Krig imødeses med stor forventning af de ortodokse jøder som snarligt forestående – ja den ultraortodokse dommedagssekt, Chabad Lubavitch, trækker i de usynlige tråde, der skal føre til den krig, hvori messias ben David skal fremstå og gøre Israel til verdens hersker. Denne sekt styrer frimurer-satanisterne i både Det Hvide Hus, Kreml og mange andre regeringer.

Den israelske regering har sørget for retræteområde for sig selv i Patagonien, når den med fuldt overlæg og på ordre fra Chabad slipper Helvede løs.

Fra Rusland lyder der nu igen kraftige advarsler fra KGB-agent og præsident Putin, illuminaternes „antikrist“ (Se 9. febr. 2007 kl. 1:57), og hans tidligere chef, Sovjet-Unionens sidste hersker, Mikhail Gorbatjov, pga, af NATOs raketoprustning langs Ruslands grænser. Trump har opgivet Gorbatjovs og Præs. Reagans atomraket-stabiliserings-aftale (Newsweek 4 Nov. 2019). Der er i dag 3,750 aktive atomvåben på planeten sammen med yderligere 10.115 inaktive atomspænghoveder.

Johs. Åbenbaring 8: (Den store Skøges) plager skal komme på én og samme dag: Død, sorg og sult. Hun skal opbrændes med ild. 17. På en time er så stor rigdom lagt øde

Gilad Atzmon er en kendt jødisk Israel-kritiker og forfatter. Han citerer fra The Atlantic 4 Nov. 2019 Michael Oren, Israels ambassadør i De Forenede Stater fra 2009 til 2013 og fra 2015 til 2019, medlem af Knesset og viceminister i premierministerens kontor, nedenfor under overskriften: Israels Sidste Krig.

Det kommende Mellemøsten-Flammehav
De øverste ministre i den israelske regering mødtes to gange i sidste uge for at diskutere muligheden for åben krig med Iran.

Israels forsvarsstyrker bebudede i mellemtiden vedtagelsen af ​​en beredskabsplan med kodenavnet Momentum, for markant at udvide Israels missilforsvarskapacitet, dets evne til at indsamle efterretning om fjendens mål og soldaternes forberedelse til bykrig.
Israelske tropper, især i Nord, er blevet sat på krigsfod. Israel er forberedt på det værste og handler ud fra den antagelse, at kampe til enhver tid kan bryde ud. (Israel har altid foretruket forebyggende angreb).

Raketter, mange med mange tons TNT, ville regne ned over Israel; droner bevæbnet med nyttelast ville slå til mod vigtige faciliteter, militære og civile. Under den anden Libanon-krig, i 2006, nåede antallet af sådanne eksplosiv-angreb mellem 200 og 300 projektiler om dagen. I dag kan de nå op på 4.000 om dagen. Israels Iron Dome (raket opfangningssystem) er gennemsnitligt 90 procent effektive, hvilket betyder, at for hver 100 raketter, slipper 10 igennem, og de syv operationelle batterier er ude af stand til at dække hele landet. Hele Israel, fra Metulla i nord til den sydlige havneby Eilat, ville være inden for rækkevidde af fjendens ild.

Præcisionsstyrede missiler, hvoraf der er et stigende antal i iranske arsenaler, udgør en langt mere dødelig trussel. Styret med joysticks kan mange ændre destinationer midt under flyvningen
Israelske jordtropper ville blive tvunget til at gå ind i Libanon og Gaza fra hus-til-hus, mens specialstyrker ville blive sendt dybt inde i Syrien og Irak. Israels egne konventionelle missiler kunne ødelægge iranske mål.

Virker alt dette lidt langsigtet? Ikke for de øverste israelske regeringsministre, der netop har overvejet denne slags scenarier. Og over dem alle er der et presserende spørgsmål: Hvordan vil De Forenede Stater reagere?

Den hastige tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Syrien ses af mange i Mellemøsten som endnu et amerikansk skridt, der vil styrke Teheran. Få i regionen vil blive overrasket, hvis den amerikanske præsident letter sanktionerne og forhandler med sin iranske kollega.
Men sammen med se gennem fingre med iransk aggression har De Forenede Stater også provokeret den.
Iran har udnyttet fortjenesten og legitimiteten af ​​nukleare aftaler til at dominere store områder i Mellemøsten og omringe Israel med missiler.

Der er ringe tvivl om USAs regerings villighed til at levere de traditionelle typer bistand – til en vis grad. Hvert andet år afholder amerikanske og israelske styrker fælles øvelser kaldet Juniper Cobra for at styrke Israels luftforsvar
Om amerikanske tropper ville gå i offensiven på Israels vegne og ramme iranske baser forbliver usikkert.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er israelc2b4s_last-war.png

Golden Report 9. Nov. 2019: Jerry Golden er redaktør af The Golden Report. Han er kristen jøde bosat i Israel. Hans hovedformål er at bringe alle jøder til Israel.

Israel forbereder sig på krig med Iran og alle dets stedfortrædere, Hezbollah og nu hele Libanon, Syrien, Yemen, Irak, Gaza og meget muligt Tyrkiet. Men hvornår? Svaret på dette spørgsmål er snart – meget snart. Det er en masse hære og luftstyrker, der skal kæmpes mod på en gang på mange fronter for et lille land som Israel, og en ting er sikkert, jo længere det udsættes, jo stærkere bliver fjenderne.

Iran siger nu, at de kan udslette Tel-Aviv fra landkortet på mindre end 30 minutter, og deres første mål ville være Kiryah i Tel Aviv, der svarer til det amerikanske Pentagon. Dette mål alene ville dræbe næsten en tredjedel af befolkningen.

I modsætning til Amerika har vi en leder (Netanyahu), der er lammet af de blødende hjerte-liberale, der ser ud til at have mistet deres forstand, men jeg er overbevist om, at det ikke er mentalt, det er åndeligt. Når man ser på de fjender, der er anført ovenfor, kan man se Ezekiel 38: 5-6.

Iran er ikke alene. Der er mange konspirationer med Kina, Rusland, Nordkorea, og de ved alle, at Israel vil bede Trump om at sende hjælp hurtigt. Så det ser ud til, at Iran ønsker at vide, hvad Kina, Rusland og Nordkorea vil gøre, og hvornår og hvis de angriber Israel.

Krig med Iran og dets stedfortrædere er uundgåelig, og jo længere Iran får til at opbygge ildringen omkring Israel, jo værre bliver det for Israel og verden. Der er absolut ingen tvivl om, at al Helvede er ved at bryde løs ikke kun i Mellemøsten, men globalt. Verden er blevet helt i sindssyg og mere anti-Gud hver dag, synden hersker højest i de fleste lande.

Kommentar

Set i perspektivet af Storisrael-ideologien (t.v.) må Israel fratage Iran dominansen i Syrien.

I USA er den ellers fredelige præsident Trump, der i modsætning til sine 4 forgængere endnu ikke har startet nogen krig, også i store vanskeligheder. Demokraterne spiller forrykte og har kun én tanke: at få afsat Trump og selv overtage magten gennem en eller anden svag person, der helt ligger under for CIA/ Council on Foreign Relations/ City of London – som f.eks. Hillary Clinton. Trump er under stærkt pres for også at følge ordre – f.eks. om at angribe Iran, hvad han hidtil ikke har villet.

Rothschilds/Rockefellers Council on Foreign er USAs egentlige regering

The New York Times mener, at Trump ikke vil angribe – men heller ikke stå i vejen for et israelsk anngreb på f.eks. Fordow, der nu har genoptaget uranberigelse ud over 20%.
Men lige så vel som Netanyhu kan Trump blive tvunget til Krig, hvis han vil beholde sit embede. Og det kan netop være „Deep State´s“ formål med rigstretssagen

I Iran er der meget store (formentlig CIA-organiserede) protester mod regimet, som må føle sin eksistens truet.

For alle 3 ville en krig nu løse deres personlige problemer – men på bekostning af deres lande og folk.

„Folk Skal Rejse Sig Mod Folk og Rige mod Rige“

„Thi folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige“ (Matth.24:7).

Man behøver blot at se på Syrien, Afghanistan, konflikten mellem palæstinensere og israelere som de tydeligste eksempler.

Sådan har det altid været. Men når Kristus i Matth. 24:7 siger det som et tegn på hans snarlige genkomst forudsætter det massekommunikation til hans globale menigheder. Det samme gælder de store „jordskælv“, der ikke er større eller flere end altid, samt „hungersnød (mere end 820 mio. globalt)“. 6 børn dør globalt af sult hvert hvert minut .
Kristi udsagn kan hentyde til vor tid

Det er påfaldende med så mange splittelser på en gang inden for og blandt nationer.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er trump-satan-hand-sign.jpg

Præs. Trump har spillet sin rolle som splitter meget professionelt. T.V. viser han illuminat-symbolet Djævelens horn.

Men allerede før Trumps tid var stærke kræfter i gang med at splitte og opløse verdens stater. F.eks. ISIS og vasallen Angela Merkels masseimport af intolerante og ignorante muslimer, der kommer af 3 grunde: Befolkningsudskiftning på EU-Fader Coudenhove Kalergis og Allahs bud (f.eks. sura 33:27) og for at fjerne de sidste mindelser om Jesus Kristus samt for at leve et komfortabelt liv i lediggang på vor bekostning.

Det bliver tydeligere og tydeligere, hvem, der står bag de globale uroligheder: 7/7 London bomberne og igen i Marts 2017 og  Paris  og her, Boston Marathon bomberne i April 2013, samt 911. sept./11 angrebene i New York og Washington DC., Nice,samt Orlando og Berlin og  Bruxelles falskflag angrebet og her og især heretc. samt yderligere 42 governmentally admitted false flags.

Det gør Israels Mossad, der også hedder ISIS: Israeli Special Intelligence Service, samt dens vasal: USAs CIA. De har grundlagt, financieret, trænet og behandlet sårede ISIS-krigere – som påskud for at føre erobringskrig i Mellemøsten – med ringe succes.

Lad os se lidt på splittelsen af verdens folkeslag:

Tyskland
Reuters 21 Oct. 2019: Merkel sagde på et møde med unge medlemmer af hendes kristelige demokrater (CDU), at det at tillade folk med forskellig kulturel baggrund at leve side om side uden at integrere ikke havde duet i et land, der er hjemsted for omkring fire millioner muslimer.

„Denne (multikulturelle) tilgang er mislykket, fuldstændig mislykket,“ fortalte Merkel til mødet i Potsdam syd for Berlin.
Hun sagde, at for lidt var blevet krævet af indvandrere i fortiden og gentog sin sædvanlige linje, at de skulle lære tysk for at komme forbi i skolen og have muligheder på arbejdsmarkedet.

Summit News 16. september 2019: Den fantastiske indrømmelse kommer uger efter, at den tidligere direktør for Tysklands udenrigs efterretningstjeneste, dr. August Hanning, antydede, at Merkel havde skabt en ”sikkerhedskrise” i Tyskland på grund af hendes grænse-politik. (Topmøde nyheder)

”Vi har set konsekvenserne af denne beslutning med hensyn til tysk opinion og indre sikkerhed – vi oplever problemerne meget i dag,” sagde han.

”Vi har kriminelle, mistænkte terrorister og mennesker, der bruger flere identiteter. De, der gennemførte Berlin-angrebene, brugte 12 forskellige identiteter, ”tilføjede Hanning.

”Mens tingene er strammere i dag, har vi stadig 300.000 mennesker i Tyskland, hvis identitet vi ikke kan være sikre på. Det er en massiv sikkerhedsrisiko, ”advarede han.

Merkel har skåret en fin linje mellem tyske nationalister og islam – og byder indfødte at acceptere, at moskeer nu er en del af deres landskab, men hun sagde også, at uddannelse af arbejdsløse tyskere burde have forrang for udenlandske arbejdstageres

Dette pyramidetegn, som peger nedad til frimurerguden Lucifers rige, er „Den Store Modesrs“/Semiramis´/Ishtars tegn. Iflg, de „babyloniske mysterier“ er hun moder til Tammus/Lucifer
(I Øgypten hedder de ISIS og Horus, der er enøjet).

Libanon
DEBKAfile 18. nov. 2019: Der er ikke fundet nogen politisk person, der påtager sig statsministerembedet i lyset af uendelige protester mod regimekorruption, som mandag gik ind i deres 34. dag. Den fratrådte premierminister, Saad Hariri, har tilsluttet sig demonstranterne, der forlanger et kabinet med teknikere i stedet for de traditionelle politikere til at tackle Libanons dybe økonomiske krise. Dag for dag vender demonstranterne tilbage til de vigtigste bytorve og motorveje efter at have været jaget væk. Et andet forsøg på at indkalde til en parlamentarisk samling er mislykket.

Iran og Irak
Russia Today 14. november 2019: Shalamcheh-grænseovergangen mellem Irak og Iran blev lukket lørdag, har Reuters rapporteret. Spærringen blev foretaget på Teherans anmodning og som svar på de igangværende masseprotester i begge lande.

Overgangen vil forblive lukket for rejser i begge retninger, sagde nyhedsagenturet, idet han citerer en irakisk sikkerhedskilde og en iransk diplomat uden at navngive nogen. Dog får varer lov til at rejse igennem.

Irak er blevet grebet i uger af voldelige gadeprotester mod regeringens politik. Over 300 mennesker er dræbt. Bølgen af ​​offentlig vrede spredte sig fra hovedstaden Bagdad til det sydlige af landet, hvor Shalamcheh-krydset ligger.

Iraq has been gripped for weeks by violent street protests against the government’s policies. Over 300 people have been killed. The wave of public anger spread from the capital Baghdad to the south of the country, where the Shalamcheh crossing is located.

DEBKAfile 19. nov. 2019: Overfaldsmænd, der viste knive og macheter, modarbejdede og dræbte en revolutionærvagt og to medlemmer af Basij-militsen sent mandag. Demonstrationer fejer gennem Irans byer siden fredag, da regimet erklærede en massiv prisstigning på benzin. Dødsfald er steget til fem, inklusive to demonstranter, og hundreder er blevet arresteret.

Hongkong
Nyheder TV2 18 Nov. 2019: Ild, gummikugler, blod og vold. Hongkong stod mandag i brand, da kampene mellem demonstranter og politi kulminerede i og omkring Det Polytekniske Universitet i byen.

Demonstranter har forsøgt at flygte fra universitetet, hvor de ellers havde barrikaderet sig, men de blev standset af politiets tåregas. Siden har politiet belejret universitetet.

TV 2s Rasmus Tantholdt, der befinder sig i Hongkong, kalder situationen lige nu for en „krigszone“, og TV2s fotograf blev ramt af kasteskyts og måtte sys på hospitalet.

USA:
Præsident Trump står nu i Repræsentanternes Hus anklaget for magtmisbrug mhp. afsættelse

Endelig har de totalt udemokratiske/kommunistiske demokrater, der ikke respekterer vælgernes valg, fundet noget, de kan hænge deres medsammensvorne illuminat/frimurer medaktør og modstander i skuespillet, Donald Trump, op på: „Ukrainegate“. For han modvirker den nye verdensorden – og har i modsætning til sine 4 forgængere i embedet endnu ikke indledt en ny krig! Dette efter at demokraternes desperate anklage om Russiagate viste sig at være den rene gas. Trump har opfyldt sin rolle til perfektion: Han har spaltet USA, så at en borgerkrig er rykket nærmere – med opløsning af USA, så illuminaternes én-verdensstat kan realiseres også i USA

Frankrig
I Frankrig er der daglig sammenstød mellem politi og demonstranter af forskellig art: Klimatister, Gule Veste, muslimer – og jævnlige muslimske terrorangreb (skønt mange mener, at sikkerhedstjenesten står bagved – falske flag).

Storbritannien
Storbritannien har også været ramt af sådanne terrorangreb (7. juli 2005, London Bridge, Manchester osv.) F,ø. er Storbritannien dybt splittet af Brexit og skotske krav om uafhængighed.

Spanien
Spanien er ramt af Katalonien – krisen med en hel region på grænsen af løsrivelse gennem vold.

I Jemen
raser en langvarig borgerkrig – og også i Libyen, Mali, Nigeria osv.

Jeg tror ikke, at disse spaltninger endnu har nået deres klimaks. Men de er godt på vej til at sørge for nationalstaternes sammenbrud – således at frimurerne og deres illuminat-herrer kan bygge deres farisæiske énverdens-stat på ruinerne.

Men disse kræfter har en meget større, global krise klar til os (Albert Pike) for at give verden det sidste skub!

Den Nye Verdensordens 3. Jerusalem-Tempel, Antikrist, Babelstårnet og Babylons Hemmelighed: Den Uhellige Treenighed

Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne Verdens Fyrste, I mig er der intet, som hører ham til” (Johannes 14:30).

Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme. (Esajas 2:2)

...Byen, der i åndelig forstand kaldes Sodoma og Gomorra, der hvor også deres Herre blev korsfæstet. (Åb. 11:8)

„Fra Jerusalem og Israel strømmer en strøm af satanisk ondskab (Kabbala), som bringer hele verden i fare“ (Texe Marrs)

*

Før og under jødernes babyloniske fangenskab udviklede der sig en blandingsreligion, hvor den babyloniske gudeverden indgik med trolddom, spådom og hedenske traditioner: Kabalaen. Det er denne afguddyrkelses- religion med bl.a. ofringer af førstefødte børn til Baal, som medførte Guds vrede og brud med Israels børn.
Kabbalaen, der bygger på de „babyloniske mysterier“, er i dag integral del af jødedommen og dens aflægger, frimureriet og her via Tempelridderne.
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her. Kulten gælder bl.a. bygmesteren for det første tempel Hiram, der blev dræbt! Derfor ses i alle frimureloger de 2 søjler foran Salomons tempel, Boaz og Jachin, bærende globusen på toppen.

Og ofringen af små børn til Baal foregår endnu i dag i elite-kredse: Tænk på den vidtforgrenede Dutroux affære i Belgien – og hør hvad denne stakkels 15-årige pige har oplevet:

Israel som verdens navle (Ezekiel 38:12)
Times of Israel 15. oktober 2016 Yossef Bodansky, en israelsk-amerikansk politiker og seniorredaktør for GIS / Defense & Foreign Affairs Daily skrev om Kinas Silkevej, at den skal omgå den usikre Suezkanal ved hjælp af søtransport fra Singapore til Israels Eilat, derfra til Ashdod og så videre-distribueres til søs og per tog til Europa og Nordafrika.

Det skulle gøre Israel fra en USA-beskyttet stat til en regional magt. Bodansky argumenterede for, at Bunting-kortet sandsynligvis er den bedste afbildning af den sig udfoldende globale geopolitiske arkitektur i det 21. århundrede.
Heinrich Bunting var en tysk protestantisk præst, teolog og kartograf i 16. århundrede.

Buntings kort over verden som et kløverblad med Jerusalem som en edderkop midt i spindet.

Die ganze Welt in einem Kleberblat (The entire World in a Cloverleaf). Jerusalem is in the centre of the map surrounded by the three continents. Source: Wikipedia.

Jerusalems 3. Tempel
Der er en udbredt opfattelse af, at et 3. tempel og her (beskrevet af Ezekiel 40-44) skal bygges på Tempelbjerget i Jerusalem for Israels messias, ben David/Antikrist – som ikke er Jesus Kristus – før Kristi genkomst. De kræver endda  præs. Trumps hjælp til det. Det skaber konflikt med Islam – men arkæologien siger, at det 2. tempel, Herodes-templet – slet ikke lå, hvor nu Al Aqsa og Dome of the Rock ligger. På Herodes den Stores og Jesu tid lå romernes Fort Antonia der.
Imidlertid insisterer Den Nye Verdensordens (NVO) farisæere/talmudister på en lokalisation på Tempelbjerget.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er herodian-temple.png

Ezekiels 3. tempel forestilles at skulle bygges af moschiach/messias ben David i endetiden efter Gog/Magogs overfald på det fra alle folkeslag genindsamlede og genopbyggede  Israel (Ezekiel 36-39). Men nogle – herunder Sanhedrinet – mener sammen med den berømte Maimonides, at templet skal bygges så hurtigt som muligt.

Et medlem af Sanhedrinet (genoprettet farisæeråd, der dømte Jesus til korsfæstelse) siger, at det betyder, at den jødiske ben David kommer meget snart (Video herunder) – og at han ikke er Jesus!

Tempelalteret er blevet rejst og bruges allerede til ofringer! (Haaretz 11.dec. 2018) – skønt Gud siger, at ikke brændofre, men kun kendskab og kærlighed til Gud (Hoseas 6:6) og Guds befalinger indskrevet i menneskehjertet (Jeremias 31:33) intereserer ham.
Kristus gjorde menneskelegemet til Guds tempel

Offerpræster i Sanhedrinet siger, at det 3. Tempel er til én-verdensreligion i den nye verdensorden, for alle eksisterende religioner og folkeslag. Pave Frans er overhoved for denne luciferiske Baal-én-verdensreligion. Dette udelukker – som altid i jødedommen – Jesus Kristus, der siger: „Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig“ (Johannes 14: 6).
Jesus kaldte farisæerne Djævelens børn (Johannes 8:44).

Temple Mount Heritage Institute blev foreslået af kulturminister Miri Regev og miljøbeskyttelses- og Jerusalem-minister Ze’ev Elkin med et årligt budget, der starter på $ 550.000.

supremecourt

Venstre: Højesteret i Jerusalem er allerede et en-verdens-tempel i sig selv foruden et Rothschild-mausolæum (Opført af James og Dorothy de Rothschild ligesom Knesset – 1957). Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.
Rothschild havde købt Jerusalem allerede i 1829 af den ottomanske sultan.
Senere grundlagde James de Rothschild kolonier i Palæstina og manipulerede staten Israel igennem v.hj. a. 2. verdenskrig (årene 1895-1957).

Herunder er en fantastisk animation af det kommende 3. Tempel efter Ezekiel’s vision (kapitel 40-44) – for tiden efter Gogs ødelæggelse af det genoprettede Israel (Ezekiel 38,39) i endetiden. Her viser Temple Institute det allerede færdige inventar til dette Tempel – alt i overensstemmelse med Bibelen.

Hvad er én-verdensreligionen for en størrelse?
Den er en sammensmeltning af alle verdens religioner til én fælles guddom, der har så mange navne – men som intet har at gøre med Jeus Kristus eller hans Far, Skaberen. Dens oprindelse er de „babyloniske mysterier“ (se nedenfor). Dens formalisering begyndte med det luciferisk/frimureriske 2. Vatikankoncil 1962-65, organiseret af kryptojøder, hvor Satan blev indsat som den Katolske Kirkes overhoved. Konkretiseret blev den i 1986, da NVO-Pave Johannes Paul II samlede ledere fra alle verdensreligioner til fælles bønnemøde i Assissi i 2 dage i samme rum med tilbedelse af den „ene Gud, der hverken kan være Jesu far eller den sønneløse Allah. Bønnemøderne er siden blevet enårlig begivenhed.

Nedenfor: Pave Johannes Paul II kysser Koranen – Satans antikristne „Bibel“ – i 1999.

Parallelt hermed løber en anden synkretisk bevægelse: The United Religions Inintiative (URI)- en FN NGO som Pave Frans også har deltaget i.

Bag URI står bl.a. William Swing, biskop i den Episkopale kirke, et amerikansk kirkesamfund under Church of England, Illuminat-WEF i Davos og forfatterne til den leninistiske Earth Charter- Gorbatsjov, Stephen Rockefeller, Maurice Strong, Ted Turner (CNN-grundlægger), Ford Foundation, Dee Hock (grundlægger af Visa-kortet, der nu administreres af Rothschild) samt Maurice Strong (canadisk milliardær – medforfatter af Earth Charter, manden bag Agenda 21/Agenda 2030, der skal omstrukturere verden, Rockefeller-marionet) og Bill Gates (Microsoft grundlægger).

Dusinvis af URI-promotorer hører til i okkultismen og New Age-grupper. FNs tidligere vicegeneralsekretær, Robert Muller, er forfatter til vigtige New Age-dokumenter. Han har bl.a. sagt, at modstandere af NVO vil tilbringe evigheden i en fjern afkrog af universet!
Blandt grundlæggerne er den theosofiske  Rudolf Steiner Foundation og den New York-baserede FN-NGO, “Lucis Trust” (oprindeligt Lucifers Publishing Company), hvis ”lære” stammer fra den kendte Satanist Alice Bailey.

”Luci´s Trust” roste oprettelsen af ​​URI og fejrede ”den ene verdensreligion” som ”global ændring af bevidsthed”, som ”vil føre til den Ene, hvis afglans vil blive reflekteret i alle menneskelige handlinger”. Den ene er Satan/Lucifer/Baal.

Det første annoncerede URI-mål er det verdensomspændende forbud mod al evangelisering og missionering. Således sagde biskop William Swing, der også fordømte den kristne mission. Evangelisering og missionering er ”fundamentalisters”  arbejde, sagde URI-bestyrelsesmedlem Paul Chafee i 1997. ”I denne lille verden har vi ikke råd til fundamentalister.” Bestyrelsen inkluderer også repræsentanter for Islam, der er ansvarlig for  drab på over 2, 5 millioner mennesker af anden race i Sydsudan – foruden masser af andre mord på vantro i historiens løb i tidligere og nuværende kristne lande.

Baggrunden for Pavens og URIs Én-verdensreligion er en virtuel genopbygning af Babelstårnet

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er tower-of-babel.jpg

Kong Nimrod af Babylon havde samlet verdens folk, for at de i fællesskab under hans regimente skulle bygge Babelstårnet som symbol for én-verdensstaten. Gud ville ikke tillade det og styrtede tårnet samt gav folkene forskellige sprog, så der opstod en babylonisk forvirring. Sådan fortælles i 1. Mosebog 11:1-10.

Babelstårnet under opførelse på EU plakat fortæller ganske klart, at EUs mål er én-verdensstaten. Ja tidl. EU-kommissionspræsident Barroso sagde, at EU var model for den Nye Verdensorden.   Det kan kun lade sig gøre med „blok-hoveder“/dumrianer som afbildet på plakaten.

I frimureriets kabbalistisk/luciferiske kredse  tages dette og myten om Adam og Eva meget bogstaveligt.
Da frimurernes gud er Lucifer og her, der også har mange andre navne, som f.eks Baal, viser de åbent deres trods mod Skaberen ved virtuelt at genopbygge Babelstårnet, denne ældgamle en-verdensordning, som de nu kalder den Nye Verdensorden (NVO).

Som jeg nedenfor skal beskrive, dyrkes Bibelens afgud Baal den dag i dag som gud verden over. Ikke bare i frimurerkredse – men dybt indlejret i  eksisterende religioner.

EU skrev i en rapport d, 5. oktober 2007 – se Explanatory Statement (nederst): EU bevæger sig frem mod sit mål: at etablere et politisk samfund, der følger illuminat-idealet (se Illuminati Grows), der er: 1) Ophævelse af monarkiet og alle indsatte regeringer 2) Afskaffelse af privat ejendom 3) Ophævelse af arv 4) Afskaffelse af patriotisme 5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og indførelse af  fælles uddannelse for børn 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres egen luciferianisme). Dette er kommunismens basis.

De „Babyloniske mysterier“
Frimureriets „Den Ene“ eller „Gud“ er de babyloniske mysteriers uhellige treenighed: Baal- Semiramis/Ishtar – Tammuz.

Babelstårnet var et projekt, der skulle samle alle verdens mennesker under ledelse af kong Nimrod af Babylon. Han blev myrdet og hakket i småstykker – nogle mener af hans hustru og moder, Semiramis. Men iflg skrønen samlede hun dog stykkerne sammen, avlede sønnen Tammuz med den således genopstandne konge, der nu blev udnævnt til solgud og fik navnet Baal/Bel. Selv blev hun til „Den store Moder“ og månegudinde, der satte Baal noget i skyggen. Heraf opstod de “babyloniske mysterier”, en historie, der videreforplantedes gennem Ægyptens Osiris – Isis – Horus med det ene øje og derfra gik over i den hjemmestrikkede frimurerreligion. Frimureriet bygger vidtgående på disse “babyloniske mysterier”

„På kvindens pande stod skrevet et navn, en hemmelighed: Babylon den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder“ (Åb. 17:5).

T.v. Semiramis
/Ishtar med Tammuz

T.h. Friheds-gudinden i New York – stående på en ziggurat/Babels-tårnspiedestal – blev undfan-get af den franske frimurer, Auguste Bartholdy, og støbt af Gustave Eiffel med den romerske gudinde for prostitution, Libertas, som model. Libertas var den store skøge lige som Ishtar og hed på hebræisk Ashtoroth, Astarte, hvilket grækerne overersatte til Aphrodite. Ægypterne kaldte hende Isis. Næppe nogen tilfældighed, at vor tids svøbe ISIS betyder Israeli Special Intelligence Service = Mossad.

Enlightening hedder på latin illuminans – perfektums tillægsmåde: Illuminatus. Deraf navnet illuminater: „Lucifers lysbringere“ iflg. illuminatgrundlægger Adam Weishaupt.

T.v. Jødinden og her samt Rotary Club medlem Merkel viser det kabbalistiske tegn for Modergudinden-Semiramis-Ishtar.

I 2017 ødelagde ISIS verdens ældste Baal- tempel i Palmyra, Syrien. Straks blev der opført en model i New York. I England afslørede Boris Johnson en anden sådan arkade. Johnson var oprørt over ødelæggelsen i Palmyra!

Siden har FN opført 1000 kopi-arkader af den ødelagte Baal tempelarkade verden over.

Præs. Bush sr. talte om de 1000 lyspunkter og mente måske netop de kommende 1000 Baal-templer.
Allerede i september 1788 brugte frimurere George Washington og Alexander Hamilton ordene „lyspunkter.“

Allah er Baal (Hubal), hans 3 døtre var Allat, Al Uzza (Ishtar, Isis) og Al Manat. De blev sammen med mange andre arabiske guder  af Muhammed smeltet sammen til én guddom, Allah. Dette skal være verificeret ved fund af en kileskriftsplade i Lilleasien

Islam vandt indpas i verdenseliten gennem sabbatæismen/frankismen.
Grundlæggerne, jøderne  Sabbatai Zvi og Jakob Frank, konverterede til Islam. Deres satanistiske religion overtoges sammen med talmudismen/farisæismen af Rothschild i Frankfurt a.M.

Det Gamle Testamente beskriver Guds vrede og straf til samt brud med israeliterne og jøderne for deres Baal-dyrkelse

Baal-kulten i videre forstand foregår også dag gennem frimurerlogerne og deres Nye Verdensorden. For som frimurerguruen Albert Pike sagde:  „Hver frimurerloge er et religiøst tempel; og dets lære er religionens instruktioner“. 

Den Nye Verdensordens mål er en sovjetkommunistisk énverdensstat regeret fra Jerusalem via et City of London-styret FN.  Alle grundlæggere af Israel var polsk-russiske jødiske kommunister. USA var fra starten og er med FED fra 1913 fuldstændig i kløerne på City of London, som allerede  i 1871 havde gjort USA til en Corporation under City of London. – Også EU er en corporation under City of Londons Chatham House – se „Partners).

Herunder en 1-dollarseddel, som viser USAs Store Segl – en gave fra Rothschild. Man ser illuminatpyramiden med Lucifers altseende øje samt ørnen, hvor tallet 13 (Israels 13 stammer ) går igen og igen. Over ørnens hoved ses et hexagram – Rothschild overtog dette Baal-Moloch symbol – og det går igen i hans lands, Israels, flag

Sandelig gør Farisæerne alt for at fremme Antikrists komme (Åb. 13)

Iflg Sanhedrinen (ovenfor) er han jøde.
I 1993 salvede ang. en Royal Arch frimurer og agent i John Scarletts fælles KGB og britiske MI6´ spionskole en KGB-agent til illuminaternes Antikrist. Denne mand er jøde – og hans karriere tog derefter raketfart til først FSB-chef – en endnu værre terror-organisation end KGB) og derefter til Ruslands præsident. Hans navn er Vladimir Putin. Mere her. Og han er jøde – sågar de facto udråbt til jødernes konge. og her.

Men helt afgørende for tidspunktet for den virkelige messias´, Jesu Kristi, komme er den jødiske dommedagssekt, Chabad Lubavitch, der behersker både det Hvide Hus og Kreml.
Og chabadnikerne mener IKKE, at templet skal bygges, før ben David kommer i Harmageddon og indleder messiastiden- eller før et flertal af verdens jøder er bosat i Eretz Israel.