Pavens Globale Opdragelses-Plan: Lucifers Er Verdensriget og Magten og Æren med Ufrihed, Lighed, og Broderskab. Og Verden Siger Amen

„Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til“ (Kristus, Johannes 14:30)
„Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finde troen på Jorden?“ (Lukas 18:8).

Præsident Putin har skældt pave Frans ud for „at fremme til en politisk ideologi i stedet for at lede en kirke“ og advaret om, at lederen af den katolske kirke „ikke er en Guds mand.“ (Og det er Putin heller ikke).

*

Den globale politik karakteriseres af Illuminat/frimurer-aktivitet i retning af at skabe den farisæiske pengeelites antikristelige, kommunistiske og luciferiske en-verdensregering.

Og eliten lægger ikke skjul på, at den er i færd med at trodse Gud ved at genopføre Babelstårnet/én-verdensstaten:
T.v. en EU-plakat. Læg mærke til, at menneskene har firkantede hoveder: Block-heads – oversættes til folk med kyllingehjerner!
Det mener altså én-verdensbyggerne om os – og de har måske ret, da de kan bilde os alt ind gennem deres medier
.

Da nu elitens nye verdensorden er en stærkt Lucifer-relateret religiøs bevægelse og her. med det formål at fjerne al erindring om Kristus og hans lære – må Vestens kristne religion omdannes til noget, der ligner – men som er lige det modsatte af Kristi lære. Og her bliver paven afgørende.

Paven er helt på Illuminat/frimurer-holdet:

Paven er Jesuit. Jesuiterne er ophavsmændene til illuminatbevægelsen. Både Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild var Jesuiter og talmudister/farisæere. Og Illuminaterne overtog i 1781 kommandoen over verdens frimurerloger.

Som det fremgår af det følgende, er paven humanist. Sovjet-propagandaen påstod, at kommunismen var humanistisk. Disse humanister påstod at sætte mennesker i centrum og at Gud var død! -alt imens de sendte millioner i Gulag- og andre koncentrationslejre.

Pave Frans forlangte d. 2. maj 2019 et stærkt skridt mod globalisme og opfordrede til et „supranationalt, juridisk sammensat organ“ ( = én-verdensregering) til at håndhæve FN’s mål for bæredygtig udvikling og gennemføre „klimaforandringspolitikker“.

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video.

I 1962-65 havde infiltrerende farisæer-„konvertitter“ med hjælp fra frimurerpaven Paul VI indkaldt det 2. Vatikankoncil. Denne udgav den Nye Katolske Katekismus, der fordrejer Kristi lære. F.eks fortæller artikel 841, at Jesus de facto er helt overflødig: Muslimerne (og også jøderne) er angiveligt frelste gennem Abraham og hans velsignelse, som Gud nægtede at give arabernes/Muhammeds forfader, Ismael – 1. Mos. 17:17-21.

Under denne forestilling, nemlig i natten 28/29 juni 1963 blev der i det Paulinske Kapel i Vatikanet fejret en sort messe med deltagelse af Scottish Rite frimurere fra South Carolina.
Herunder kronedes Satan som den katolske kirkes overhoved og her. Pater Malachi Martin var øjenvidne og døde under mystiske omstændigheder!. Siden har ingen pave båret tegnet på at være kirkens overhovede: Tiaraen. Den tilhører nu Satan.

I 2014 bad Israels tidl. præsident og medlem af frimurer-kongelogen B´nai B´rith, Shimon Peres, Pave Frans om at overtage rollen som overhovede for den Én-verdenskirke, der er nødvendig for Én-verdensregeringen/-staten. Paven afslog ikke!

Denne én-verdenskirke og paven siger, at der kun er én gud. Paven skal nu begå det kunststykke at at få den sønneløse Allah til at være identisk med Jesu Kristi Far! Endvidere skal han få de polyteistiske hindu-guder gjort identiske med „den ene gud“ og buddhisternes mangel på en gud osv.

Det tror han, at han kan. Siden 1986 holder paverne hvert år et 2-dages bønnemøde som led i deres Interfaith-religion, hvor ledere af alle verdens religioner beder i samme rum til „den ene gud“. Og de har utvivlsomt en fælles „gud“: deres frimurerlogers gud: Lucifer og her, som Jesus kaldte Satan. Frimurerlogerne er talmudisme/farisæisme for ikke jøder. Og jødedommens, dvs. farisæernes, gud er iflg Kristus Satan (Johannes 8:44)

Nu har Frans og Storimam al-Tayeb af al-Azhar undertegnet en fælles pagt om broderskab – fuldstændig ignorerende disciplen Johannes´ advarsel i 2. Joh. Brev 1:7-11 om, at den, der tager imod andre lærer end Kristi gør sig medskyldig i deres onde gerninger. Og Allah indrømmer at være den bedste bedrager (jeg tror, at han overgås af Paven), mens Jesus er sandheden, vejen og livet.

Her er et bud på, hvem Allah virkelig er

Nedenfor kalder paven denne genstand for hedensk tilbedelse for „Gud“ det „det Absolute“.
Jesus Kristus nævner han ikke: I denne globale satans-religion der der naturligvis ikke plads for Kristus, der siger, at „ingen kommer til Faderen uden gennem mig“ (Joh. 14:6).
Frans skal i virkeligheden afskaffe alle religioner og indføre frimureriets gud, Lucifer, som han i virkeligheden bekender sig til. Ovenfor viser han Satans horn-tegnet.

Trods floromvundne vendinger er det klart, at Frans ser nationalstaten som obsolet:
„Kirken observerer med bekymring genoptræden, næsten overalt i verden, af aggressive strømme mod udlændinge, især indvandrere, samt den voksende nationalisme, der forsømmer det fælles gode.
Enhver menneskelig person er medlem af menneskeheden og har den samme værdighed ( følgelig er ISIS-halshuggere, Gestpo, KGB’er Stasi-agenter medtaget)!
Vore forpligtelser over for migranter er formuleret i fire verber: at byde velkommen, beskytte, fremme og integrere. (Man kan tilføje et underforstået verbum: at ignorere deres kriminalitet).

Migranten er ikke en trussel mod værtsnationens kultur, skikke og værdier (De fleste muslimske lande var oprindeligt kristne!).
Jeg tænker bestemt ikke på en universalisme eller en generisk internationalisme, der overser individuelle folks identitet.“
(Selvmodsigelse)“.

Paven vil opdrage ungdommen til sin hedenske Nye Verdensorden CathInfo 12 Sept. 2019: Pave Frans inviterer verdensledere og unge til at komme sammen i Vatikanet den 14. maj 2020 til en begivenhed kaldet „Genopfinde den globale uddannelsesalliance.“

Nedenfor: Screenshot fra Lisa Haven video

”Aldrig før har der været et sådant behov for at forene vores bestræbelser i en bred uddannelsesalliance, til at danne modne individer, der er i stand til at overvinde splittelse og antagonisme, og gendanne strukturen i relationer med henblik på en mere broderlig menneskehed,” skrev Francis i meddelelse om om initiativet, der blev frigivet af Vatikanets pressekontor torsdag.

Ifølge et afrikansk ordsprog skrev Frans, ”Det kræver en hel landsby at uddanne et barn.” (Altså utopisk total ensretning/ væk med al individualitet o.a.). Når det kommer til opdragelse skal denne landsby først oprettes, begyndende med at rydde grunden for ”diskrimination”, og broderskab ”skal få lov til at blomstre.”

Ifølge paven omfatter dette ikke kun lærere, studerende og deres familier, men et bredere civilsamfund, herunder videnskab, sport, politik og velgørende organisationer.

En alliance, med andre ord mellem jordens indbyggere og vores”fælles hjem” (udtrykket stammer fra sovjet-diktatoren Gorbatjov) , som vi er bundet til at passe og respektere,” skrev Frans. ”En alliance, der skaber fred, retfærdighed og gæstfrihed blandt alle mennesker i den menneskelige familie, samt dialog mellem religioner.”
(Danmark har i 40 år vist muslimer masser af gæstfrihed og fået had og kriminalitet som tak“ o.a.).

”Jeg inviterer alle til at arbejde for denne alliance og at være engagerede, individuelt og inden for vores samfund, til at pleje drømmen om en humanisme, der er forankret i solidaritet og reagerer både på menneskehedens ønsker og til Guds plan,” skrev Frans.

Ifølge en erklæring fra Kongregationen for katolsk uddannelse er initiativet et svar på en anmodning, der kom under flere møder, som Frans havde med forskellige personligheder i ”forskellige kulturer og religiøse tilknytninger”.

Erklæringen fra Kongregationen sagde også, at den nye uddannelsespagt sigter mod at helbrede tre ”brud”, der påvirker verden.
1. Den første er det, der adskiller virkeligheden fra transcendensen. I følge Vatikanet bør børn blive introduceret til „total virkelighed“, herunder åbenhed overfor det transcendente (Ikke Kristus, som han slet ikke nævner. Lucifer? o.a.), og helbrede en „lodret rift mellem mennesket og det absolutte.“

2. Det andet brud, som pagten skal hele, er „horisontal“ mellem generationer, kulturer og i familien, med mennesker, der bringer forskellige kulturelle visioner og religioner, og med dem, der står overfor økonomiske, sociale og moralske vanskeligheder.

3. Det tredje brud er mellem menneskeheden og miljøet, med et presserende behov for at „skabe betingelserne for ‚økologisk medborgerskab“, der uddanner i „ansvarlig nøje, taknemmelig overvejelse af verden og pleje af fattiges og miljøets skrøbelighed .”

Et folk er det samme, ikke på grund af en enhed mellem sjæl eller mennesker, men på grund af det samme opholdssted, eller rettere på grund af de samme love og den samme måde at leve på, som Aristoteles siger i bog III af Politica ”( Om åndelige skabninger, a. 9, annonce 10).

Israels ben Josef, Netanyahu, Tænker Højt Om Forbyggende Angreb på Irans Raketter Og Droner. „Amalek“/Iran Skal Udryddes før Messias´Komme

The Jerusalem Post 28 Jan. 2010:

”En ny Amalek viser sig og truer endnu en gang med at udslette jøderne,” advarede premierminister Binyamin Netanyahu onsdag
”Husk, hvad Amalek gjorde mod dig,” advarede Netanyahu og citerede en passage fra 5. Mosebog.
”Jeg lover som leder af den jødiske stat, at vi aldrig mere vil tillade, at den onde hånd griber ind i vores folks og vores stats liv,” sagde Netanyahu.

Den iranske trussel gennemsyrede talerne og bemærkningerne fra mange af talerne under begivenhederne til minde om det tidligere Sovjetunions befrielse af Auschwitz for 65 år siden (Som blev drevet af jøderne fra IG Farbens bestyrrelse – se Chapter 2).

*

Den jødiske messias, ben David, vil ang. først vise sig ved Hamageddon – et gigantisk krigerisk blodbad i de sidste dage. Det farisæiske Chabad Lubavitch, der hersker både i Kreml og det Hvide Hus, har som hoved-punkt på dagspordenen at fremme Harmageddon og ben Davids (rebbe Schneersons) komme.

Netanyahu har de facto lovet rebbe Schneerson at overtage rollen som ben Josef, der gennem Harmageddon skal bane vejen for ben David

Men gør Netanyahu noget for at fremme messias´ genkomst – som han lovede sit idol, rebbe Scheerson?
Han er forpligtet til at bekæmpe „Amalek“, nu Iran! (se nendenfor). For at dette kan ske, må Israel gå under i krig iflg Chabad Lubavitch.

D. 27 Sept. 2019, Netanyahu : „Hidtil har vi navigeret i anliggender med ansvar på flere arenaer, til tider samtidig, men ikke hidtil i en omfattende konfrontation.“
Netanyahu har aldrig (før) omtalt en total krig som en tydelig mulighed.“

Mossads talerør DEBKAfile d. 10 Okt. 2019 , Netanyahu: „Israels dilemma, hvorvidt man skal iværksætte et forebyggende angreb for at afskrække Iran fra et missilangreb, ligesom Irans angreb på Saudi-Arabien, blev afsløret af premierminister Binyamin Netanyahu torsdag den 10. oktober ved en mindesmærke for faldne i Yom Kippur-krigen i 1973.

Muligheden for et forebyggende angreb nævnes meget sjældent offentligt af premierministeren, der også fungerer som forsvarsminister. Denne gang indikerede det, at Israel muligvis beslutter ikke at vente med et angreb, før de indleder et forebyggende slag mod missilbaser i Iran, hvor forberedelserne til at lancere disse våben mod Israel skrider frem.

DEBKAfiles militære kilder tilføjer: IDF-cheferne, der deltog i ceremonien, er fuldt ud klar over, at en forebyggende operation mod disse baser ville slippe en total Israel-Iran missil- og dronekrig løs, der kunne stå på i uger eller måneder, med dødbringende eskaleringer.

Irans satellitter, Hizballah i Libanon, irakiske shiitiske militser i Syrien og Irak og den palæstinensiske Hamas og Islamisk Jihad i Gaza, ville spille aktive roller i denne konflikt.

Netanyahu fortsatte med at hævde, at mens vi ikke ønsker at stå alene, må vi huske vores situation i krigen i 1973, da den amerikanske hjælp først ankom, da krigen næsten var forbi.

Premierministeren kan have fået opmuntring til sin kamptale fra begivenhederne frem til den tyrkiske operation i det nordøstlige Syrien onsdag 9. oktober. Ankara, Washington og Moskva var i tæt samråd forud for denne operation, men Teheran blev strengt udelukket“.

Men Netanyahu er i en slem knibe, som han personligt måske kun kan komme ud af gennem en krig:
„Bibi“ Netanyahu står anklaget for korruption – og hans kone er netop kendt skyldig i korruption. Proceduren mod ham blev afsluttet for få dage siden – og Højesteret vil afsige dommen i slutningen af året. En tidligere israelsk premierminister, Olmert, måtte flere år i fængsel af samme grund. Dsuden kan Bibi ikke får flertalsregering uden Avigdor Liebermann, der vil slippe Israel løs på alle naboer straks for at gennemføre Storisrael. Så Bibi har grund til at være nervøs.

Måske håber Netanyahu gennem sin højttænkning at provokere Iran til at slå først -hvilket imidlertid ville betyde Israels øjeblikkkelige undergang.
Han ved, at han ikke kan skræmme Iran fra dets planer. Måske tænkte han højt for at lodde stemningen i Israel, før han skrider til handling?

Venstre: Israels Højesteret i Jerusalem er skænket af James de Rothschild og hans hustru. Dorothy, ligesom også Knesset-bygningen. På taget ses illuminatpyramiden, og bygningen er fuldt af frimurersymboler samt kunstværker fra den verden, som Rothschilderne de facto regerer gennem deres centralbanker.

Men der er endnu en farlig side ved Netanyahu i den øjeblikkelige situation:

HUSK AMALEK!

Amalek var en stamme, som lokkede israeliterne i baghold under Sinai-ørkenvandringen. Men Amalek har fået en langt dybere og bredere mening.
I dag står Amalek for Iran.

2. Mosebog 17:11-12: I kampen mod amalekiterne havde israeliterne fremgang, når Moses hævede sine hænder mod himlen – og modgang, når han sænkede hænderne. Derfor støttede Aron og Hur Moses´arme, og israeliterne sejrede.

AMALEK SKAL RYDDES AF VEJEN, FØR MESSIAS BEN DAVID KAN KOMME
Amalek-folket repræsenterer ondskabens ånd i verden, den urene orlah, den skal, der forhindrer lys fra G-d i at komme ind i verden. Dette forklarer, hvorfor navnet på G-d ikke kan afsløres fuldt ud, før Amalek er udslettet. Ved at kæmpe mod Israels seksuelle (= racemæssige) renhed forurener Amalek Israels moralske budskab, hvilket forviser G-d’s nærvær fra verden („Sfat Emet,“ Parshat Zachor, år 5664)„.

Erich Follath Spiegel online 22. juni 2009: Da den amerikanske forfatter og Israel-ekspert, Jeffrey Goldberg, for nylig bad en af Netanyahus fortrolige om at forklare denne fiksering på Iran, svarede han blot: „Tænk på Amalek.“

Dette er det jødiske begreb, der udgør en potentiel katastrofal parallel til den islamiske Haqqaniskole – et par spejlbilledebegreber, der kunne betyde krig. I bibelsk sammenhæng var Amalek Esaus efterkommer, som med sine stammekrigere fra Kanaan iværksatte et lumsk og uprovokeret angreb på hebræerne, da de var på vej til Det Hellige Land, Eretz Israel (anderledes sagt: de benyttede Israels strategi – et ganske vist mislykket forebyggnde angreb).

I bredere forstand henviser udtrykket Amalek til den eksistentielle trussel mod jødedommen til alle tider, under alle omstændigheder, og fra alle fjender. Torah, Devarim 25, femte Mosebog (ikke skrevet af Moses – men langt senere, formentlig af præster), lyder: „Husk hvad Amalek gjorde mod dig på din rejse, da du havde forladt Egypten – hvordan han uden frygt for Gud overraskede dig på marchen, da du var sulten og træt, og han huggede alle de sidste i din bagtrop ned. “

Ingen jødisk generation får lov til at glemme konflikten med Amalek, fordi Amalek rummer det iboende onde og destruktive.
Kampen mod Amalek er enhver from jødes pligt, en „mitzvah aseh“ eller befaling om handling. Ifølge visse fortolkninger af gamle skrifter er denne mitzvah mere vidtrækkende, nemlig et bud om at fjerne jødernes oprindelige fjender.

Rabbier som Bibi Netanyahu’s bedstefar lærte, og fortsætter med at lære i dag, at jøder er tvunget til at bekæmpe Amalekiterne, der konstant, som Goldberg udtrykker det, dukker op „igen i nye former“: Nebuchadnezers soldater og den spanske storinkvisitor, Tomás de Torquemada, Adolf Hitler’s bøller, og nu iranske hardliners, der sværger at ødelægge Israel. De, der ligesom Netanyahu, ser Irans nukleare program som Amaleks våbenarsenal, har ikke blot ret, men er forpligtede til at træffe forebyggende foranstaltninger for at ødelægge det. Ifølge jødiske apokalyptiske begreber, ville en jødisk stat ophøre med at eksistere efter et eventuelt iransk førsteslags-atomangreb. Med andre ord, det er bedre at angribe først i tilfælde af tvivl.

Ahmedinejad-president-iran-illuminati-sign-150

Irans tidligere permierminister Ahmedinejad gør dobbelt satanstegn. Tjener han og Netanjahu samme herre og mester? (se Albert Pikes brev til Mazzini).

OG DE IRANSKE HAQQANITER HAR SAMME DAGSORDEN

De såkaldte mahdister omkring Mesbah Yazdi og Ahmadinejad tror, at deres tolvte imam forsvandt fra jordens overflade i det 9. århundrede, fordi Allah den Almægtige skjulte ham for at sætte mennesket på en prøve. De mener også, at denne tolvte imam, eller Mahdi, vil vende tilbage til jorden, som Jesus vil, som alle muslimer ser som en vigtig forgænger for Muhammad. Mahdien vil efter deres opfattelse skabe et paradis på jorden for troende og fordømme gudsbespottere til evig forbandelse. Men han vil først vende tilbage, når verden har gennemgået en renselse, en hvirvlende, gigantisk udrensning.

Zionisternes Storisrael-Plan Har Nu Dømt Israel Til Undergang

Yinon-planen om Mosebøgernes og Ezekiels (kap 47:13-20) grænsedragning og opfyldelse som springbræt til verdensherredømmet er zionismens livsfarlige drøm. Dens udgang er fastlagt i f.eks. Ezekiel 38. 39 (Gog/Magog), Lukas 21, Matth. 24, Jeremias 25.

Yinon-planen går ud på at splitte arabstaterne i små og svage enheder, som Israel så kan opsluge

Nedenstående kort blev publiceret i den jødiske New York Times. Screenshot fra ovenstående video.

1 Mosebog 15: 18-21”Den dag indgik Herren en pagt med Abram og sagde: ‚Til dine efterkommere giver jeg dette land fra Egyptens bæk til den store flod, Eufrat – keniternes land, kenizziter, Kadmoniter, hetitter, perizzitter, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites og Jebusites.”

The Chosen People„: Vi ved, at disse folk levede i det, der i dag er Egypten, Sudan, Libanon, Jordan, Syrien, Irak, en del af det asiatiske Tyrkiet, og naturligvis hele Israel, herunder Gaza og Vestbredden.

Denne kendsgerning tilføjer en anden dimension til løftet: Herren giver Abrams efterkommere land, der i øjeblikket er besat af andre nationer!

Venstre: Israel på Salomons tid. Det forjættede Storisrael.

Spørgsmålet opstår, hvordan Israel vil erhverve dette land – bliver det nødt til at invadere og erobre andre lande?

Herunder zionist-grundlægger Theodor Herzl´s opfattelse af Storisrael:

*
Gilad Atzmon er en kendt jødisk kritiker af Israel og zionismen

Gilad Atzmon 9 Oct. 2019: „Israel har alvorligt misforvaltet sin konflikt med Iran. I over et årti har Israel nådeløst truet og forsøgt at skræmme Iran. Irans svar har været effektivt: langsomt men sikkert omringede Iran den jødiske stat. Israel deler ikke en grænse med Iran, men Iran er til stede på så mange af Israels grænser. Dens republikanske gardes styrker er i Syrien. Hezbollah og Islamisk Jihad i Gaza og Vestbredden er pro-iranske.

En konflikt med Iran kan have dødelige konsekvenser for Israel. Israelske militære eksperter forventer, at en sådan konflikt ville udsætte Israels byer for at blive angrebet af tusinder af godt målrettede missiler og resultere i total ødelæggelse.

Det nylige angreb på saudiske oliefaciliteter opnåede en forbløffende præcision på mindre end en meter til trods for, at det blev lanceret650 miles borte. Det leverede en klar besked til Israel: Iran kan angribe ethvert mål i Israel fra det vestlige Irak med præcision og uden at blive opdaget (før det er for sent). Det beviste, at iransk teknologi ligger årtier foran alt, hvad Israel, Amerika eller Vesten disponerer over.

Det forekommer nu helt urealistisk at forvente, at Amerika handler militært mod Iran på vegne af Israel.

I øjeblikket bruger Israel de milliarder af dollars, det afpressede amerikanske skatteydere, til at opbygge et forældet anti-missilsystem, der i bedste fald kunne være effektivt mod tyske V2-missiler fra 1940-tiden.
Igen forberedte Israel sig på den forkerte krig.

Israel er helt uforberedt på den ødelæggelse, den har bragt over sig selv. Et rationelt sind ville forvente, at Israel overvejer sin taktik og søger fred med sine naboer og med Iran.
Men det ser ud til, at Netanyahu har til hensigt at følge den samme krigsførende høge-sti, der har gjort jødisk historie til et tragisk kontinuum“.

Altså er Israel allerede fortabt. Men Rothschilds (år 1895-1957) Israel og hans Jerusalem har vist sig at være hensynsløst. Som forhenværende general og forsvarsminister udtrykte det: „Israel må opføre sig som en gal hund“! Derfor kan det ikke undre, at Israel samarbejdede med USA om 11. sept. – som indrømmet i israelsk TV af en af disse Mossad-agenter og her.


Men i den forestående undergang har Israel en hævnplan: At bruge sine atomvåben mod alle Israels fjender – og Europa med, den såkaldte Samson Option.

Israels elite har for længe siden forudset/planlagt dette undergangs-scenario, som er forudsætningen for deres Chabad Lubavitch herrer og mestres messias´, ben Davids, komme – og sikret sig et nyt Israel i Patagonien.

Denne elite stod bag Holocaust og drev gennem IG Farben Auschwitz (Chapt.2) i forbindelse med deres stammefælle, Adolf Hitler og her samt hans jødiske håndgangne mænd, for at jage Europas jøder til Rothschilds kolonier i Palæstina – alt efter zionist-fader Theodor Herzls plan (se år 1897 og her (side 83-84). Som Netanyahu siger: Hitler ville ikke udrydde jøder, han ville tvinge dem til at emigrere

„Bulder i Bjergene. Hærskarers Herre Mønstrer Sin Krigshær For at Hærge Al Jorden“. „Der er Persere i Gogs Følge“.

Hør i Bjergene larm som af talrigt krigsfolk, hør, hvor det buldrer af riger, af samlede folk! Hærskarers Herre er ved at mønstre sin krigshær. De kommer fra himlens yderste grænse, Herren og hans vredes Værktøj, for at hærge al jorden. Jamrer, thi Herrens dag er nær, den kommer som vold fra den Mægtige. Se, Herrens dag kommer, grum, med brændende vrede; jorden gør den til ørk og rydder dens synder bort. Thi Himlens stjerner og billeder udstråler ej deres lys, mørk rinder solen op, månen skinner ikke. Et menneske gør jeg sjældnere end Ofirs guld (Esajas 13:4 -12, Matth. 24 og Luk. 21).

Damaskus går ud af byernes tal og bliver til sten og grus, dets stæder forlades for evigt. Og det skal ske på den dag: Ringe bliver Jakobs herlighed, huldet på hans krop svinder hen. Det skal gå, som når høstkarlen griber om korn, og hans arm skærer aksene af (Esajas 17:1-5).

Landet sygner og blegner… Nu står jeg op, siger Herren,nu vil jeg rejse mig, nu træde frem! I Undfanger strå og føder halm. Eders ånde er ild, der fortærer jer selv; til kalk skal folkene brændes som afhugget torn, der brænder i ild.Hvad jeg gør skal rygtes til fjerne folk (massekommunikation), de nære skal kende min vælde. (Esajas 33: 9-13 – om messiastiden)

Jeg kalder sværdet hid mod alle dem, der bor på jorden (Jeremias 25:29).

*

Endetidsprofetierne er mange, Men de mest aktuelle omhandler Syrien (Esajas 17) samt Gogs overfald på Israel (Ezekiel 38,39).

Følgende tegner et mønster, der kunne ligne optakten til Bibelprofetiernes endetidsscenario.

Den israelske efterretningstjenestes, Mossads, DEBKAfile 3 Oct. 2019: Russiske, iranske og syriske regeringsstyrker lancerede deres første fælles øvelse i Syriens Deir ez-Zour-region.

For første gang har russiske militære kilder åbent afsløret, at jet-jagere og droner fra det iranske luftvåben såvel som specialstyrker er ankommet til Syrien til krigsspillet. Moskva har også bidraget til øvelsen med det mobile luftforsvar Pantsir S-1 og Pantsir S-2 missilsystemer, der forsyner disse iranske styrker med en russisk paraply til luftforsvar. Russiske og syriske kommunikationer på den kombinerede øvelse udelader startdatoen – kun med angivelse af, at den finder sted i den vestlige del af Deir ez-Zour-provinsen ikke langt fra den amerikanske base ved Al Tanf, der kontrollerer grænseovergangen Syrien-Jordan-Irak.

DEBKAfiles militære kilder rapporterer, at øvelsen indleder et fremtrædende træk i den nye russiske strategiske installation i Syrien. Moskva er begyndt at gøre brug af Al Qaim-Abu Kamal-grænseovergangen mellem Irak og Syrien, som først blev åbnet igen for tre dage siden.

Russiske militære køretøjer fra Sortehavsbaserne, især i Sydossetien og Krim, er begyndt at rulle ind i Syrien gennem den nyåbnede passage, hvorved der cementeres en landbro fra Rusland til Mellemøsten ud over Moskvas luft- og søkorridorer til Syrien.

Moskva bruger derfor den samme landbro som Teheran til at skære gennem Irak og Syrien for at nå det østlige Middelhav over land.
Ruslands tilstedeværelse på denne rute vil gøre det svært for Israel at angribe den landkorridor, der er smedet af Iran, når det bruger den samme grænseovergang og rute som russerne.