Lucifers Sejrsgang: „De Tilbad Det Røde Dyr og Tog Dets Mærke På Sig For at Kunne Købe“. FNs Klimareligion og Teknokratisk CO2-Økonomi

Johannes Åb. Kap 13 omtaler, hvordan Dragen/Satan gav et rødt uhyre fra (folke)havet sin magt, så det får verdens befolkning til at følge og tilbede sig. Kun partimedlemmer? kan handle. Se nærmere om det Røde Dyr og Skøgen på dens ryg.
Sker det nu i dag gennem f.eks. den luciferiske FNs (se nedenfor) klimareligion -samt en forestående omstilling af verdens pengevæsen til CO2-møntfod? Alt under stedfindende massiv hjernevask gennem skoler og medier.

Lad os se lidt nærmere på dette

Følgende handler om Lucifers vej til hans åbenbare overtagelse af verdensherredømmet (Johannes 14:30) gennem hans frimureri og her. Se udtoget til sidst i denne artikel fra FNs „Nye Verdens“ Regeringsprogram, Agenda 2030. Oprindeligt hed dette kommunistiske frimurerkup Agenda 21, og den blev indført af det danske Folketing i år 2000: Hvert 4. år skal alle landets kommuner skrive en Agenda 21 plan om deres udvikling hen imod FN-Verdensregeringen. Jeg afslog en invitation fra min kommune til at deltage. Planerne skal sendes til FNs NGO ICLEI, der koordinerer og her. ICLEI er angiveligt sponsoreret af Rothchild-agent George Soros. Og det er Greta Thunberg også.

Vi har set , hvordan tyskerne blindt fulgte jøden Hitler og her i hans kamp for at jage jøderne til Palæstina, følgende Theodor Herzls zionistiske taktik (se siderne 84 og 118) med at plage og udrydde jøder for at drive dem til hans Herres Palæstina (se årene 1895-1957) med hjælp fra illuminaternes FN og deres vasal/corporation, USA.

Og vi har set, hvordan russerne i og efter den bolschevistiske revolution under ledelse af jøderne Lenin og Stalin fulgte blindt efter som anvist af den jødiske Rothschild-fætter, Karl Marx´ og her.

Hvordan bærer Lucifers illuminater sig i dag ad med at forføre folkemasserne til at blive deres lydige kristus-fjendtlige slaver?
Ashkenazierne og her i huset Rothschild har altid forstået at manipulere masserne efter deres frankistiske, luciferiske målsætning: Fremme af deres messias´ komme gennem mest mulig „hellig synd“ i deres én-verdensstat under deres regimente via FN, deres korporative vasaller i USA, og EU-kommissionen, der også er en korporativ vasal under City of Londons Chatham House.

FN er en Rockefeller / Rothschild-institution, der er bygget til at være parlament og administrativ eksekutivinstans for illuminaternes luciferiske én-verdensregering.

FN er en Luciferisk religion – påvirket af Luci’s Trust, der blander Buddha og Kristus sammen til en antikristisk, totalitær omgang hjernevask. Oprindeligt hed den Lucifer´s Trust . Så når Luci taler om Gud, menes der frimurerguden Lucifer. I regelen tales der blot om energier – til tider om „guderne“.

Lucis Trust er en buddhistisk organisation, der mener, at verden styres af „opstegne mestre“ i et åndeligt hierarki.

FN har et meditationsrum formet som en pyramide. Det rum forestås af Lucifer´s Trust. Alice Bailey grundlagde „Lucifer Trust“. I følgende video ses meditationsrummet for én-verdensguden Lucifer. Og Alice Baileys 10 punkter til at få Krisus afløst af Satan gennem depravering af menneskeheden gennemgås. Hendes første lov er at hjernevaske børnene – de gamle er umulige at omvende!

Lucis Trust skriver: „Vi er hengivne til etablering af en ny og bedre livsstil for alle i verden, baseret på opfyldelsen af ​​den guddommelige plan for menneskeheden. Dens uddannelsesaktiviteter fremmer anerkendelse og praksis af de åndelige principper og værdier, som et stabilt og gensidigt afhængigt verdenssamfund kan være baseret på.

Store lærere fra hierarkiet er kommer ind i verden i ​​tid og rum. Disse har inkluderet Sokrates, Shri Krishna, Mohammed, Buddha og Kristus.

Det enestående og dramatiske træk ved hierarkisk handling i den nuværende æra er den forberedelse, der nu er i gang i Hierarkiet for dets tilbagevenden.

Og der er ikke plads for Kristus undtagen for Jesus som én blandt mange opstegne mestre

I den nye verdensreligion vil videnskaben om påkaldelse og evokation komme i stedet for det, vi nu kalder ‚bøn‘ og ‚tilbedelse‘. Hver fuldmåne-periode eller åndelig festival vil være en bestemt tid med fokuseret gruppeopfordring, og det er i retning af dette, at vi arbejder. Af alle årets fulde måner er der tre, der er af største spirituel betydning, koncentreret i tre på hinanden følgende måneder og derfor fører til en langvarig årlig åndelig indsats, der vil påvirke resten af ​​året:

Tre åndelige festivaler holdes allerede over hele verden, skønt de endnu ikke er knyttet til hinanden. Tiden kommer, hvor alle tre festivaler holdes samtidigt overalt i verden, og med deres midler opnås en stor åndelig enhed, og virkningerne af den store tilgang, der er så tæt på os på dette tidspunkt, vil blive stabiliseret af den samlede menneskeheds påkaldelse.

 Målet er at arbejde fantasifuldt som medlemmer af den nye gruppe af verdenstjenere, viede til verdenstjeneste“

Lucifers illuminaters redskaber til at oprette énverdensstaten – med folkemassernes ønske

Overhovedet for Lucifers Katolske kirke og den „Globale Kirke„, jesuiten pave Frans, plæderer kraftigt for én-verdensregeringen: ”Når et overnational fælles gode klart identificeres, er der behov for en særlig juridisk sammensat myndighed, der er i stand til at lette dens gennemførelse.”
”Tænk på de store nutidige udfordringer ved klimaændringer, nyt slaveri og fred,” fortalte han medlemmer af Det pontifiske akademi.

Midlerne har strakt sig fra deres inscenesatte massedrab og krige (bl.a. 2. verdenskrig) samt finanskriser, forudgået af løgnepropaganda lanceret af deres villige marionetter og medier.

Som noget nyt forsøger de sig nu med stor succes med børnemisbrug i historiens største løgn: Klimareligionen, idet de misbruger et psykisk sygt barn med Asperger-syndrom, nemlig Greta Thunberg.
For illuminaterne har opdaget, at klimaskrækken er et effektivt middel til at forføre folkemasserne.

The Forbidden knowledge 24 Sept. 2019: Det svenske nyhedsbureau Samhälls Nyt rapporterer, at der er indgivet en formel klage over misbrug af barn til svenske børnebeskyttelsestjenester vedrørende FN’s børneklimealarmist og Asperger-patient, Greta Thunberg, for at undersøge hendes antifaremedlemforældre og hendes George Soros-tilknyttede manager

Thunberg har formået at mobilisere uvidende og kritikløse, skulkende skolebørn i en uhyggelig grad, der henleder tanken på Hitler-Jugend.
Dengang skreg ungdommen „Heil Hitler, Heil Hitler“. Nu skriger den i samme kadence: „mindre CO2, mindre CO2“ i kor .

Nu ringer alle Malmøs kirkeklokker for at støtte helgenen Greta Thunbergs skolestrejker. Ak ja, afståelsen af Skåne i 1658 har været en forfærdelig katastrofe for Skåneland.

Og den svenske kirke har erklæret Thunberg for Kristi efterfølgerske

Se en hysterisk Thunberg skælde FN-politikerne ud i en omhyggeligt insceneret taleunder applaus fra de udskældte. Derpå fremlagde 60 lande omhyggeligt forberedte nye programmer for bekæmpelse af den harmløse livets gas, CO2. En hidtil uset farce

Men massehjernevasken, der kun har kunnet finde sted gennem illuminaternes kontrollerede/ejede massemedier, er nu ved at antage morderisk karakter:

Screenshot fra video hos Breitbart 20 sept. 2019

I Berlin lavede klimakommunisterne ovenfor viste happening: foregøglede klimakritikere stående på smeltende isblokke med løkken om halsen!
Disse unge mennesker er så opgejlede, at man kan frygte, at de vil gøre alvor af „spøgen“.
Samtidig var millioner af hjernevaskede uoplyste og uvidende børn og unge på gaderne for at få politikerne til at „gøre noget ved klimaet“ – skønt de ikke aner hvad. Især, da der ikke har været nogen global opvarmning i de sidste 20 år. CO2-stigningen fra 0.03% til 0.04% CO2 i atmosfæren forudgår og bevirker bevisligt ikke opvarmning – men følger 100 år efter opvarmningens begyndelse pga. CO2-frigivelse fra oceanerne.
F.ø. er CO2 ikke korreleret til den globale temperatur (se kurve herunder – (Climate4you). Tværtimod har NASA påvist, at atmosfærens CO2 forhindrer overopvarmning ved soleksplosionerne

Nu har FNs IPCC (politisk bestillingsarbejde) på basis af formodning baseret på CO2-løgnen forudsagt en stigning i havspejlet på 69 cm i dette århundrede. Alle bryder ud i næsten hysterisk krempegråd!
Sandheden: I de sidste 100 år har Atlanterhavsspejlet været fuldstæmdig konstant i Bergen, Tromsø, Hammerfest (Climate4you)

Tyskland er nu ved at vedtage en CO2-pris, der skal betales for hvert ton CO2, der afgives. Og den skal være betydeligt højere end de 25 euro, der gælder på CO2-børserne ( handelssystem med CO2-emissioner) i dag – en guldgrube for klimamessias, verdens første klima-milliardær og CO2-børshaj, Al Gore, hvis hus forbruger 21 gange mere energi end et normalt amerikansk hus. Hans propagandafilm „En ubekvem Sandhed“ har rettens ord for at være behæftet med mindst 9 svære fejl!
Prisen kan også gennemføres som en direkte CO2-afgift

Global CO2-møntfod
Men nu bliver det rigtigt betænkeligt: Alt dette CO2-hysteri og denne globale udplyndring kan betragtes som en overgang til teknokraternes

This image has an empty alt attribute; its file name is co2-licencee.png

filosofi om at gøre CO2 til møntfod: På ægte kommunistisk vis får enhver tildelt en knap månedlig ret til CO2-produktion, bl.a. gennem udåndingen. Denne CO2-mængde er samtidig den eneste kapital, hvormed der kan købes! Når CO2-produktionen overstiges, må man suge på labben resten af måneden!
Og samtidig kan diktatorerne let straffe den enkelte ved at unddrage ulydige deres CO2-betalingsmiddel-tildeling.
I dag er teknokraterne aktive i EU gennem bl.a. The European Organisation for Sustainability (EOS).

CO2-møntfod er ikke fantasi – den er i illuminat/teknokratikredse allerede mere end overvejet

Undervisning af børn = hjernevask i FN-regi
Der foregår gennem FN en kommunistisk fordummelse – Common Core – af vores børn og unge midt i en allerede hjernevasket befolkning, der iscenesætter kommunistisk „bæredygtighed„. På et FN-Topmøde i Sydkorea (kunne lige så godt have været i Nordkorea!), redegjorde UNESCOs „FN-årti for Uddannelse til Bæredygtig Udvikling“ og her detaljeret for, hvad topmødet virkelig handlede om – hjernevask af borgere og vores ungdom til at være fattige, lydige, ”bæredygtighedsbevidste, sociale retfærdigheder, verdensborgere.” Som UNESCO skriver: Uden uddannelse og læring til bæredygtig udvikling vil vi ikke være i stand til at nå dette mål”.

Se også New American 10 jan. 2016: UNESCO vil fremskynde indoktrinering af børn verden over med lærebogspropaganda, der fremmer „globalt medborgerskab“,e den diskrediterede menneskeskabte globale opvarmningsteori, homoseksualitet, transgenderisme og direkte totalitarisme. Og ifølge selve rapporten er skolens lærebøger den bedste måde at gøre det på.

Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse.

Patrick Wood skrev 27. oktober 2016: ”FN er udspring for planerne og operationerne om at etablere Teknokrati som det eneste globale økonomiske system og samtidig ødelægge kapitalismen og fri virksomhed. Andre kender det som bæredygtig udvikling eller grøn økonomi, men det korrekte historiske udtryk er Teknokrati ”.

Målet er Illuminaternes FNs Agenda 21 alias Agenda 2030: en selvbestaltet zionist-farisæer klikes énverdensregering styret fra Jerusalem og City of London (Se Vedføjelse nedenfor):
1. Projektet blev grundlagt på Rio-konferencen i 1992 – underskrevet af 179 stats- / regeringschefer. Det er det kommunistiske NWO-samfund, der er bygget på ”bæredygtighed” og urbanisering.

2. Rio + 20 Slutdokumentet besluttede at implementere alle elementerne i Agenda 21 på FN-niveau. I 2013 roste EUs Rådspræsident, van Rompuy, Kina for at tvangsforflytte 250 millioner modstræbende bønder til nybyggede megabyer på over 40 mio. indbyggere – helt i Agenda 21/2030 bogstav og ånd, der går ud på at stuve masserne sammen i „smart cities“ langs veje og jernbaner – mens naturen skal fredes og være utilgængelig for mennesker (Wildernesses). „Det er fremtidens samfund“, sagde han.

Agenda-21-map-full
De blå områder på dette USA kort er for menneskelig beboelse i „smart cities“. Til resten er adgang forbudt


3. BBC 30 Jan. 2012:  Forumet for Højt Niveau om Global Bæredygtighed blev oprettet i 2010 af FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Det er en Agenda 21-gruppe, der indeholder navne som den tidligere chef for Rockefeller-WHO, Gro Harlem Brundtland. Forumet på Højt Niveau arbejder for en verdensomspændende miljødomstol og her for at regere over alt, der er forbundet med miljø, dvs. økonomi, militær og i virkeligheden alt.

Nu taler den danske minister Heunicke om at forbyde opdræt af pruttende og „klimaskadeligt“ (helt ubevist) kvæg og dermed bøffer og oksestege!

4.  World Business Council for Sustainable Development, en gruppe mægtige interesser, inclusive storbanker og de store oliekoncerner, støtter FNs klimapolitik

6. I september 2013 blev Agenda 21 (bæredygtighed) vedtaget af FN’s plenarmøde, og det rostes meget af EU-Kommissionens præsident, José Barroso.

Her kan man læse tidligere minister Ida Auken, (på engelsk), der fortæller om Agenda 21s velsignelser i en kollektiv verden uden individualitet/sjæl: Lucifers højeste mål.

Samtidig arbejder FN og EU via Marrakesch-pagten på direkte import af 3. landes migranter – med pavens velsignelse. Hvad der glemmes er invandringskatastrofen: Børn fra lande med lave IQ falder uhjælpeligt igennem i sammenligning med deres danske klassedeltagere – med svære sociale konskvenser oven i de religiøse

VEDFØJELSE
Udtog af FNs Agenda 2030 = kommunistiske Énverdensregering med Kristi menneskekærlige ideologi på papiret – men med Sovjets diktatoriske praksis (Ytringsfrihenden allerede afskaffet i racismens og ligeværdighedens navn , sandhed konverteret til løgn og omvendt (klimaløgn), godt til ondt og omvendt (Allah/Lucifer i stedet for Kristus), unaturligt i stedet for naturligt (homosexualitet, genderisme)

Vi, stats- og regeringscheferne og de højtstående repræsentanter, mødes på De Forenede Nationers hovedkvarter i New York den 25.-27. September 2015, når organisationen fejrer sit 70-års jubilæum, har i dag besluttet nye globale mål for bæredygtig udvikling.

1 På vegne af de folk, vi tjener, har vi vedtaget en historisk beslutning om et omfattende, vidtrækkende og menneskecentreret sæt af universelle og transformative mål og mål.

2 Vi forpligter os til at arbejde utrætteligt for fuld gennemførelse af denne dagsorden inden 2030.

3 Vi beslutter mellem nu og 2030 at afslutte fattigdom og sult overalt; at bekæmpe uligheder inden for og mellem lande; at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund

5 Dette er en dagsorden med hidtil uset omfang og betydning. Det accepteres af alle lande og gælder for alle,

8 Vi ser for os en verden med universel respekt for menneskerettigheder og menneskelig værdighed, retsstatsprincippet, retfærdighed, lighed og ikke-forskelsbehandling; af respekt for race, etnicitet og kulturel mangfoldighed;

10 Fuld respekt for folkeretten

11 Vi bekræfter resultatet af alle større FN-konferencer og topmøder

14 Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer i vores tid

19 Vi bekræfter vigtigheden af ​​den verdenserklæring om menneskerettigheder såvel som andre internationale instrumenter, der vedrører menneskerettigheder og international ret.

21 De nye mål og mål træder i kraft den 1. januar 2016 og styrer de beslutninger, vi tager over de næste femten år.

22 De mest sårbare lande og især afrikanske lande, mindst udviklede lande, fastlåste udviklingslande og små ø-udviklingslande fortjener særlig opmærksomhed, ligesom lande i konfliktsituationer og lande efter konflikt. Der er også alvorlige udfordringer i mange mellemindkomstlande.

23 Mennesker, der er sårbare, skal have beføjelse. Dem, hvis behov afspejles i dagsordenen inkluderer alle børn, unge, handicappede (hvoraf over 80% lever i fattigdom), mennesker, der lever med HIV / AIDS, ældre, oprindelige folk, flygtninge og internt fordrevne og migranter. Vi beslutter at træffe yderligere effektive foranstaltninger og handlinger i overensstemmelse med folkeretten for at fjerne hindringer og begrænsninger, styrke støtte og imødekomme de særlige behov for mennesker, der bor i områder, der er berørt af komplekse humanitære nødsituationer og i områder, der er berørt af terrorisme.
24 + 25 Uddannelse og sundhedskultur for alle.
27. Vi vil forsøge at opbygge stærke økonomiske fundament for alle vores lande. Bæredygtig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst er afgørende for velstand. Dette vil kun være muligt, hvis formue deles, og indkomstulighederne imødekommes.

Artikel. 31 Klimaforandringernes globale karakter kræver et bredest muligt internationalt samarbejde, der sigter mod at fremskynde reduktionen af ​​de globale drivhusgasemissioner og tackle tilpasning til de negative virkninger af klimaændringer.

Art. 28. Regeringer, internationale organisationer, erhvervslivet og andre ikke-statslige aktører og enkeltpersoner skal bidrage til at ændre uholdbart forbrugs- og produktionsmønster, herunder gennem mobilisering, fra alle kilder, af økonomisk og teknisk bistand til at styrke udviklingslandenes videnskabelige, teknologiske og innovative evner til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Art. 29. Vi vil samarbejde internationalt for at sikre sikker, ordnet og regelmæssig migration, der involverer fuld respekt for menneskerettighederne og den menneskelige behandling af migranter uanset migrationsstatus. Vi forpligter os til at fremme interkulturel forståelse, tolerance, gensidig respekt og en etik for globalt statsborgerskab og delt ansvar.

Art. 36. Vi anerkender verdens naturlige og kulturelle mangfoldighed og anerkender, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til og er afgørende muligheder for bæredygtig udvikling.The global indicator framework, to be developed by the Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators, will be agreed by the UN Statistical Commission by March 2016.

77. We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of progress at sub-national, national, regional and global levels

80. Inclusive regional processes will draw on national-level reviews and contribute to follow-up and review at the global level, including at the High Level Political Forum on sustainable development (HLPF).

82. The HLPF will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the General Assembly, ECOSOC and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates.
It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence and coordination of sustainable development policies.

87. Meeting every four years under the auspices of the General Assembly, the HLPF will provide high-level political guidance on the Agenda and its implementation.

91. We reaffirm our unwavering commitment to achieving this Agenda and utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.

Åbenbaringens Røde Dyr

Kap. 13:1 Og dragen stillede sig på sandet ved havet. Og jeg så et dyr stige op af havet med ti horn og syv hoveder og på sine horn ti diademer, og på sine hoveder havde det gudsbespottelige navne.
Og dragen gav dyret sin kraft og sin trone og stor magt. 3 Og jeg så et af dets hoveder ligesom såret til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorden fulgte undrende efter dyret. 4 Og man tilbad dragen fordi den havde givet dyret magten, og man tilbad også dyret og sagde: „Hvem er dyrets ligemand, og hvem formår at kæmpe mod det?“8 Og alle de som bor på jorden vil tilbede det, alle de, som ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men det talte som en drage. 12 Og det udøver det første dyrs hele magtfor dets øjne. Og det får jorden og dem der bor på den til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt. 13 Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes øjne.14 Og det opfordrer dem der bor på jorden til at lave et billede af det dyr som havde sværdhugget og dog kom til live igen.

15 Hvem, der ikke ville tilbede dyret blev dræbt 16 og det får alle til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller pande, 17 for at ingen skal kunne købe eller sælge, som ikke har dyrets mærke, 18 dyrets navn eller tal: 666. Og det er et menneskes tal.

Kap.17:3: Og jeg fik øje på en kvinde der sad på et skarlagenrødt dyr som var fuldt af [guds]bespottelige navne og som havde syv hoveder og ti horn.
En engel forklarer: 8 Det dyr, som du så, var, men er ikke mere, men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke er indskrevet i livets bog, de skal undre sig, når de ser dyret, der har været var, men ikke er mere, og dog skal komme.
9 Her gælder det om at have et sind, som rummer visdom: De syv hoveder betyder syv bjerge (lande) , som kvinden sidder på. Og de er også syv konger/herskere: 10 de fem er faldet, den ene er der, den anden er endnu ikke kommet, men når han kommer, skal han forblive en kort tid.11 Og dyret som var, men ikke er, er selv den ottende [hersker], men er dog af de syv og går sin undergang i møde. 12 Og de ti horn, som du så, betyder ti konger, som endnu ikke har fået herredømme, men de får magt som konger en stund sammen med dyret.

16 Og de ti horn, som du så, og dyret, disse vil hade skøgen og gøre hende ensom og nøgen, og æde hendes kød og opbrænde hende med ild. (På én time – kap. 18:17).

*

Altså må man vel mene, at nr 2 i en ny herskerrække indfører en kult af den politisk genopstandne regent nr 8, der er en af de forudgående 7 herskere/konger.

Britiske MI6- og KGB-spionelever blev initieret som Royal Arch frimurere og blev uddannet samme sted!! iflg den frafaldne MI6 agent Richard Tomlinson.

Fra MI6 spionelevers Blog John Scarlett: D.9. februar 2007 klokken 01:57
Anonym sagde …Magdalenes historie:

„Jeg blev rekrutteret til britisk efterretningsvæsen i 1979. Jeg blev derefter brugt og misbrugt som ‚zygote‘ fra det tidspunkt.

Jeg blev også programmeret af denne frimurerkult til at salve Antikrist og derefter Messias.

Royal Arch frimurere har en meget eklektisk opfattelse af verdensreligioner og vælger og blander de værste og mest barbariske ritualer, der passer til deres uanstændige smag, dvs. ritualmord og S / M-tortur – for ikke at nævne pædofili og børnoffer.

De valgte deres ‚Antikrist‘ i 1979. En ung russisk officer fra KGB ved navn hr. Putin.
Han blev „salvet“ i 1993 og steg hurtigt op i KGBs grader for at blive spionchef (FSB). Senere blev han fungerende premierminister i Rusland og endelig præsident.

Hr. Putin blev programmeret som „antikrist“, der skal angribe Israel (Ezekiel 38,39) i Ashkenaton-kultens slutspil. (De har planlagt dette i så mange år.)

Heldigvis brød hr. Putin ud af Royal Arch frimureriet i 1994(???), og det er godt for den ‚frie‘ verden“.

Så vidt jeg har læst har ingen siden Åbenbaringen først blev til, kunnet sætte navne på disse 7 herskere. Under kejser Domitians forfærdelige kristenforfølgelser mente man, at de 7 konger var: Nero,Galba, Otho,Vitellius, Vespasian, Titus, Domitian – skønt Domitian (AD81-96) faktisk var den, som regerede længst!

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er rc3b8dt-hexagram-2.png

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er sovjet-flag-1.png

Med al mulig forbehold vil jeg forsøge at foreslå navne på de 7 Åbenbarings-konger. Det drejer sig jo altså om storpolitik i fasen op til verdens ende og Kristi genkomst. Et udgangspunkt kunne være dyrets skarlagenrøde farve. Det er revolutionens, illuminismens farve efter Mayer Amschel Rothschilds (Rødskilt) oprindelige hexagram-logo i Judengasse i Frankfurt a. M. -i dag Israels flag i blå udgave, fordi Rothschild har grundlagt Israel (Se ÅR 1895-1957).

Lad os se på Sovjet-Unionens ledere
1. Vladimir Lenin (1917-1922) 2. Josef Stalin (1922-1952) Georgy Malenkov (kun 1 uge)  4.  Nikita Khrustjov (1953-1964) 5. Leonid Brezhnev (1964-82) 6. Juri Andropov (1982-1985) 7. Konstantin Tjernenko   (13 February 1984 – 10 Marts 1985)  8. Mikhail Gorbatjov (1985-1991).

Herefter overtog Vestens marionet Boris Jeltsyn magten. Hermed begyndte en sand udplyndring af Ruslands Reserver  gennem vestligt finansierede oligarker – f.eks, Khodorkorskys køb og salg af Olieselskabet Yukos på vegne af Jakob Rothschild. F.ø. består Putins omgangskreds af sådanne berigede jødiske oligarker.
Men især fik Rusland en Rothschild/US-FED nationalbank, der blot tillader russisk  pengeforsyning i samme omfang, som den besidder dollarværdier (US-obligationer, olieindtjening ). Det betyder pengemangel og fattigdom. Det er Putin ved at lave om på. Men en „slyngelstat“ uden Rothschildcentralbank risikerer krig med USA (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Iran – mens Cuba og Nordkorea er gået fri endnu). 
Men Putin begår den fejl og her at kanalisere pengene over i egne og sine jødiske oligarkvenners lommer. 

Hvis denne kronologi kan lægges til grund, regerede den 7. (Tjernenko) kun kort (1 år). Og den 8. er Mikhail Gorbachov, født i 1931 – altså før hans forgængeres død – med undtagelse af Lenin, der døde i 1924. Nu tror jeg ikke på reinkarnation – men…

Kan man måske se Gorbatjov som den politisk genopstandne Lenin? 
Historikere mener, at Gorbatjovs Glasnost og Perestrojka er et genopkog af Lenins „New Economic Policy“ – NEP)

Science Direct skrev om „Gorbie“: Han stod flankeret af seniormedlemmerne i den sovjetiske ledelse øverst på det brune mausoleum på Røde Plads (ved Tjernenkos bisættelse). Men hans lille figur, der kiggede bag en række levende mikrofoner, stod næppe mål med de store røde bogstaver, der var indlagt på marmorpladen lige under ham: Lenin. Den magtfulde myte om nationens grundlægger ville fortsat have indflydelse.

Den pragmatiske Lenin opfordrede til ro, rationel problemløsning snarere end hård sloganisering. Lenin  favoriserede inkluderingspolitikken snarere end vitrioliske angreb på usete klassefjender. Dette er den Lenin, som generalsekretæren (Gorbatjov) opfordrer til at følge for at legitimere sine pragmatiske programmer med radikale reformer, programmer, der ellers kan synes at falde uden for den vanlige socialistiske tilgang. På det seneste, når modstand mod hans programmer er dukket op, trækker Gorbatjov også lejlighedsvis på endnu et billede af stifteren, en omkæmpet Lenin, en ensom leder, som undertiden befandt sig i tvivl, isoleret fra sine tilhængere.

Gorbatjov priste Lenin som en „stor leder“.

Det røde dyr har 7 hoveder, fordi det hersker over 7 lande på den 6. herskers tid: Der var 7 Warszawapagtlande på Andropovs tid. 

Gorbie´s forhold til Putin har været omskifteligt: Fra rådgiver til kritiker – og nu til lovprisning af Ruslands stærke mand, der hjemtog Krim. Putin er fuld af lovord om Gorbachev.

Gorbatjov fik i 1991 på første juledag af alle dage det politiske dødshug. Kan han opnå kultstatus gennem nr. 2 i den nye herskerrække: 1. Boris Jeltsyn 2. Vladimir Putin, der angiveligt er salvet som illuminaternes antikrist?

USAs 1-dollar seddel viser den nye verdensordenspyramide med Lucifers altseende øje. Derunder står der Novus Ordo Saeclorum = Den Nye Verdensorden.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er one-dollar.jpgPutin er iflg. russisiske granskere jøde – og iflg. hans pas er begge Putins forældre jøder. Putin opfører sig også som jøde. Imod flertallet af russiske jøder afsatte han dog deres overrabbiner og erstattede ham med Chabad Lubavitcheren Berel Lazar. Farisæersekten Chabad Lubavitch har ét punkt på dagsordenen: At fremskynde Dommedag, så deres moschiach   ben David (en snu politiker) skal komme igennem blodbadet og gøre Israel til verdens hersker.  Chabadnikerne regerer i både Det Hvide Hus og Kreml.

Putins ideologi er eurasisk kommunisme under russisk kontrol – fra Lissabon til Vladivostock, som hans mentor, fascisten Alexandr Dugin har indprentet ham.  Som Impakter skrev 14. marts 2019: At læse den europæiske asiatiske bevægelses politiske platform er en øjenåbner. Platformen afsluttes med en klar opfordring (fra Dugin) til krig: ”Den eurasiske bevægelse er herved dannet for at bringe helvede til den eksisterende atlantiske verdensorden” – hvilket betyder Amerika.

Putin har en fortid som KGB spion – og leder af KGBs efterfølger/nye udgave, det endnu forfærdeligere FSB, fordi den  er uden parlamentarisk kontrol, hvad KGB dog var. Han blev de facto af Jerusalems Sanhedrin tiltalt som jødernes oldtidskonger blev det – de facto altså gjort til jødernes konge.
I 2005 sagde Putin, at Sovjetunionens sammenfald var det 20. århundredes store katastrofe.
Putins hjerte er lige så rødt som Gorbies!

Og ikke mærkeligt: Kommunismen er jødedommens kerne iflg. talrige rabbinere – tænk på de israelske kholkoser kaldet kibbutzer. Kommunismen blev konstrueret af illuminat-jøderne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild, bearbejdet med Rothschildetaling og her af  Rothschild-fætter, Karl Marx, og omsat i praksis af jøderne Lenin og Stalin.

Iflg. Putin var 80-85% af den første Sovjet-regering jøder!

Og de 10 horn– konger som skulle få magten i verden (Den Nye Verdensorden og her)  sammen med det leninistisk-kommunistiske røde dyr?Ingen ved det endnu. Men der eksisterer en lidet kendt alliance: Shanghai Cooperations-Organisationen, der er militær, økonomisk og politisk. Den omfatter 6 lande: Kina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusland, Tajikistan og Uzbekistan.

Dertil kommer CSTO alliancen: Rusland, Armenien, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, and Uzbekistan. Azerbaidjan har været medlem – og er stærkt presset af Rusland.
Hviderusland er tæt knyttet til Rusland ligesom også Moldavien.

 Vi har nu 8 lande, der er knyttet til en rød muligvis sidste hersker i Ruland.
Dertil kommer nu 2 lande i Mellemøsten: Syrien og Iran er tæt allierede med Rusland. 

Drejer de 10 horn sig om disse lande: Kina, Kazakhstan, Kirgistan, Rusland, Tajikistan og Uzbekistan, Armenien, Hviderusland, Moldavien, Syrien (Azerbaidjan eller Tyrkiet, som Dugin frier kraftigt til, også kandidater)?

Stammer Åbenbaringens store skøges umådelige rigdomme bl.a. fra udplyndringen af Rusland? Rider hun på det røde dyr som udtryk, at dyret er hendes underkastede og udplyndrede vasal? 

Jorderig følger ikke undrende og tilbedende efter Gorbatjov – endnu, selv om han er meget populær i Vesten og især i Tyskland som arkitekten bag genforeningen. Han har endog været medlem af USAs Council on Foreign Relations.

Men menneskene tilbeder Gorbatjovs  mester, ham med det røde hexagram-skilt, Baal/Molok-symbolet, som logo. For som Heinrich Heine sagde: Der er kun én gud i vor tid, Manmmon. Og Rothschild er hans profet.

Konklusion
Hvis disse betragtninger er rigtige, vil Kristi genkomst finde sted i Putins og den 88-årige Gorbatjovs begrænsede levetid 

Kun fremtiden kan vise det. Eller måske går der 100 år mere – med nye konstellationer. Måske dør Gorbatjov, som nu er 88 år og ved dårligt helbred, inden enden tager.
Men aldrig har så mange brikker passet sammen som nu.
Blot må man huske, at Åbenbaringen er mildest talt meget tricky!