Whistleblower Betalte Med Sit Liv: „Under pres fra Chabad Lubavitch planlægger Trump i efteråret 2019 at „Tvære Iran Ud Af Landkortet“ – forudgået af falsk-flags- angreb på skibe i Hormuz-Strædet“

Jeg læste for et par uger indlæg af den jødiske professor David E. Goldberg – se nedenfor. I artiklen udtrykte han, at han herefter frygtede for sit liv. Men han så det som sin pligt at gøre opmærksom derpå.

David E. Goldberg, Israel News Today News 18.04.19: Præsident Donald Trump og hans indre cirkel planlægger en omfattende landinvasion af Iran i efteråret 2019 forudgået af falske flag med angreb på nogle skibe i Hormuuz-Strædet – ifølge højtstående kilde, der arbejder i Det Hvide Hus og har haft ret mange gange før.
Planen indebærer brugen af ​​taktiske atomvåben. Iran vil blive „tværet ud af landkortet“ ifølge kilden, og krigsindsatsen forventes at koste „to og en halv gange irak-krigen. „

Krigsindsatsen ses i det Hvide Hus som en opfyldelse af „jødisk profeti“. Mange i Det Hvide Hus mener, at ( Trumps svigersøn, jøden og Chabad Lubavitcheren) Jared Kushner er „Messias“ eller jødisk „Moshiach“, der ikke kan nå sin „trone“, før Iran er udslettet.

Jeg troede ikke på Goldberg – men det må jeg vel gøre nu – for:
Israel News Today 11 juni 2019: DAVID E. GOLDBERG ER DØD UNDER MYSTISKE OMSTÆNDIGHEDER
En ven skriver: David holdt mig ajour med via e-mail, og han fortalte mig, at han havde fået nogle dokumenter, hvad han følte kunne koste ham livet.

Dokumenterne relaterede sig til nogle interne notater i det Hvide Hus, hvor et par New York rabbinere ofte mødtes med præs. Trump, og notaterne fortalte om arten af ​​disse møder.

„Det ser ud til, at rabbinerne skulle levere Trump en ggenvalgssikkerhed, hvis han gjorde ting, de bad om. Jeg tror, ​​at Trump lyttede opmærksomt, for – nå ja, det er hvad David fortalte til mig – fordi rabbinerne havde meget magt, på måder, hvorpå de kunne styre valget, hvis de skulle

Notaterne talte også om, hvordan Trumps meningsmålinger ikke var meget gode, og han kunne nemt tabe i 2020, og Det Hvide Hus vidste det, samt at det var en del af grunden til, at Trump var så opmærksom over for disse rabbinere“.

Autor: Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

13 Kommentare zu „Whistleblower Betalte Med Sit Liv: „Under pres fra Chabad Lubavitch planlægger Trump i efteråret 2019 at „Tvære Iran Ud Af Landkortet“ – forudgået af falsk-flags- angreb på skibe i Hormuz-Strædet““

 1. Også interessant! – Donald J. Trump:

  President Obama made a desperate and terrible deal with Iran – Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled…..

  ….Death to America. I terminated deal, which was not even ratified by Congress, and imposed strong sanctions. They are a much weakened nation today than at the beginning of my Presidency, when they were causing major problems throughout the Middle East. Now they are Bust!….

  ….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

  ….On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not….

  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1142055375186907136

  Gefällt mir

 2. eg tror ikke, at USA vil angribe Iran direkte – endnu. Sporene skræmmer fra Afghanistan, Libyen, Irak.

  Ganske vist har general Wesley Clark i 2001 sagt, at USA vil angribe Iran – men til sidst, vel efter at Syriens regering er styrtet. https://www.youtube.com/watch?v=FNt7s_Wed_4
  Bibelprofetierne antyder ikke et USA angreb på Iran.

  USA-Iran har nu oprettet en hotline mellem USA flådebasen i Qatar og den iranske Revolutionsgarde i Bushkehr, Iran, for at forebygge misforståelser https://www.debka.com/a-new-us-iran-hot-line-more-a-channel-for-miscommunication-than-dialogue/.
  Iflg. Mossad (DEBKAfile) har Præs. Trump benyttet denne hotline adskillige gange til at advare Iran mod et (falsk flag?) angreb på saudiske olieanlæg i de kommende dage.

  Det er den dommedagskristne udenrigsminister Pompeo, der deler Chabad Lubavitch´s ønske om at fremme messisernes genkomst ved at opfylde dommedagsprofetierne, samt
  Project New American Century-underskriveren John Bolton, Trumps udenrigspolitiske rådgiver, samt CIA-chefen Gina Haspel, samt i baggrunden Israels premierminister, Netanyahu, der først og fremmest lægger pres på Trump for at få USA til at angribe Iran.

  Den russiske Sputnik News vil vide, at det var Fox News´ Tucker Carlsson, der talte Trump fra at angribe på bet foreliggende grundlag.

  Men kan han afholde Trump fra presset fra Høgene, når de foranlediger stærkere og stærkere falske flag?
  Måske bliver løsningen angreb på Irans styrker i Syrien og Irak – det der kaldes asymmetrisk respons?

  Gefällt mir

 3. „Men kan han afholde Trump fra presset fra Høgene, når de foranlediger stærkere og stærkere falske flag?“

  Det kommer efter min mening kun an på om Trump virkelig kan modstå presset fra „de onde“. Det kan han måske ikke. Nu er min religiøse tro jo sådan, at kun Gud som almægtig virkelig regerer verden, og hvis vi mennesker i vores liv ikke ville have et frit valg mellem godt og ondt, så ville vi ikke være meget mere værd end diverse mange andre livsformer, som kun kan leve efter deres (fra Gud – hvem ellers?) medfødte „overlevelses-instinkter“.

  Gud vil altid gøre det bedste for os mennesker og uden at vi skal dømmes for noget, så vi mister vores „frie vilje“, som egentlig kun er vores liv – det kan så være enten til det „gode“ eller „onde“, men meningen med livet kan ifølge dette kun være enten en meget længere (ond!) vej, for med den frie vilje at lære „det gode“ (næstekærlighed) – ELLER: man gør nu her i livet på jorden efter evne kun „det gode“, som må være en meget kortere vej i Guds rige, som ikke har noget med „helvedet“ at gøre, for „helvedet“ afspejler efter min tro kun det, som man selv er eller vil! Og det får man så!: „Himmel“ eller ens eget „helvede“!

  Gefällt mir

 4. „Se Matth. 25 samt Lukas 16:19-31“

  Ja, sådan er det: Lukas 16:40 „… Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ – Matth. 25 Vers 31: „Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht“.

  Gefällt mir

 5. “Se Matth. 25 samt Lukas 16:19-31”

  Ja: Lukas 16:40 – „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan”

  Dét er sikkert 100% rigtigt, men jeg har desværre et problem med at tro på noget, som jeg ikke forstår! – F.eks. det med stjernetegn – Se her forneden! Dét forstår jeg! Da jeg desværre (selv om jeg kun er årgang 1951) sundhedmæssigt er ved at blive for gammel, ville det glæde mig meget, hvis du kunne komme med helt konkrete oplysninger imod min tro på diverse Swedenborg- Lorber og Holofeeling- skrifter, for jeg kan kun tro på, hvad jeg også selv kan forstå! F.eks, vedrørende et nu aktuelt stjernetegn – se her:

  PPS – Krebsen (22. juni – 22. juli):

  [GEJ.03_102,01-19] … nu kommer vi til det sjette stjernetegn: „Krebsen“! I løbet af denne tidsperiode får dagene deres længste varighed; derefter bliver de kortere, og de gamle folk i Egypten sammenlignede denne tilbagetrækning af dagenes varighed med krebsens måde at bevæge sig på. Derfor blev det aktuelle stjernetegn i denne periode kaldt efter krebsen. Samtidig var der ved den tid megen dug om natten, især ved Nilen. Derfor kom krabberne ud af deres sump-huller for at give de nærliggende duggede græsklædte enge et nærende besøg. Først forsøgte man at komme af med de ubudne gæster, fordi der var alt for mange af dette store mudderinsekt. Man samlede dem i bunker og brændte dem, men det ændrede ikke meget på det store antal. Da det brændte, var der imidlertid altid en indbydende duft, og man troede, at dyrene måske kunne spises. Senere blev de kogt i store gryder og suppen heraf var ret lækker; men de fleste ville ikke risikere at spise den. De gav det hele til svinene, som blev fede af denne kost, og det var for de gamle egyptere en meget velkommen opfindelse, fordi de brugte fedtet af disse dyr, skindet og tarmene, men kødet kun som grisefoder. Senere, da man byggede fængsler til kriminelle, blev disse som straf fodret med skiftevis kogte krabber og med saltet og stegt svinekød og derefter kun med lidt brød. Man mærkede snart, at de kriminelle levede godt af den slags mad, og i et år med hungersnød prøvede de frie mennesker derfor også at spise denne frygtelige straffefange-mad, og det smagte dem bedre end deres normale kost. Denne opdagelse medførte, at det engang så store antal af store og fede Nilkrebse på grund af for megen jagt blev stærkt reduceret.

  *******************

  Opfinderne af stjernetegnene var de oprindelige indbyggere i Egypten, som for det første havde en meget høj levealder, og for det andet havde de altid en ren og klar himmel, hvor de kunne se de forskellige stjernetegn, og for det tredie sov de fleste mennesker om dagen, og arbejdede kun om aftenen, når det var køligt nok. I den første sæson (ud af 12), som især i Egypten er ledsaget af regnvejr, kaldte de derfor det første stjernetegn „Vandmanden“, som bliver symboliseret med en figur af en hyrde i det øjeblik, hvor han kommer med en spand vand for at give dyrene vand. Efter disse 30 dage i „Vandmandens“ tegn holdt det som regel op med at regne, men Nilen med alle dens sidearme havde en meget høj vandstand og mange fisk, som ville dø og rådne op, når vandet trak sig tilbage. Derfor blev der i denne periode spist så mange fisk som muligt, men langt den største del af fiskene blev som forråd for hele året lagt i salt og tørret af luften, som på den tid i Egypten var præget af heftigt blæsevejr. Derfor blev et aktuelt stjernetegn i denne periode kaldt efter fisken. Det næste tegn kaldes ‚Vædderen‘. Efter fiskesæsonen vendte de oprindelige folk i Egypten deres opmærksomhed mod fårene. De små væddere blev levende, og det var på tide at skære fårenes uld. Alt i alt varede dette arbejde godt tredive dage. Selvfølgelig blev der i mellemtiden også gjort andet dagligt arbejde; men det førnævnte udgjore det meste arbejde i denne tid, og fordi solen igen var under et nyt tegn, blev dette tegn kaldt „vædderen“. Senere viede man også denne periode på grund af de mange storme, – et element mod det andet og varmen mod det kolde – til kampens tegn (Mars), og gjorde dette symbol til en stor gud i senere krigstider. Men ‚Mars‘ kommer fra Mariza, også Maor’Iza, og hvad betyder det? Intet andet end: opvarmning af havet. Lad os gå videre til det fjerde tegn! Igen ser vi et dyr, en meget modig ‚tyr‘. Efter at fårenes uld var blevet skåret, var det på tide for de gamle hyrdefolk at tage sig af deres kvæg. I løbet af denne tid ville køerne normalt parres, og man skildte de stærke fra de svage for at få en god avl. Tyren var egypternes et og alt, og konstellationen hvorunder solen stod omkring denne tid blev derfor kaldt tyrens tegn. Selv den romerske Taurus kommer fra dengang. „Taurus“ betyder „at stå på bagbenene“ (fordi køerne ville parres)…. Lad os nu se, hvordan det femte tegn fik navnet „Tvillinger“, men først dukkede op som Castor og Pollux! Efter at de gamle hyrdefolk i Egypten var færdige med at tage sig af deres kvæg, kom lederne af de forskellige kommuner sammen for at vælge en eller to kvæg-eksperter, som skulle kontrollere, om alt var i orden med den gode avl. Kvæg-eksperten eller ekperterne blev kaldt Castor og Pollux på grund af deres to spørgsmål. Castor betyder: „Hvad har du gjort?“ – Pollux: „Lad mig få oplysning“. Kun disse to spørgsmål gav senere anledning til navnet tvillinger, og da solen på denne tid stod under et nyt stjernetegn blev dette stjernetegn kaldt „Tvillinger“

  Gefällt mir

  1. Kære Tommy Rasmussen.

   Du skriver: …. ”ville det glæde mig meget, hvis du kunne komme med helt konkrete oplysninger imod min tro på diverse Swedenborg- Lorber og Holofeeling- skrifter, for jeg kan kun tro på, hvad jeg også selv kan forstå!”

   Ja, det ville være dejligt, hvis vi forstod Guds veje og planer for os. Men hvem kan fatte og forstå Gud?
   I hvert fald ikke de folkekirkepræster, der har forenklet Kristi buskab til evigt liv, blot vi er døbte.

   Har du tænkt på, hvorfor det var nødvendigt, at Guds ”enbårne” (dvs. kvindefødte) søn skulle lide så grusomt – og hvorfor han til allersidst råbte: ”Det er fuldbragt!”?

   Kan du forstå, at Kristus svarede disciplene, der spurgte ham, hvorfor han talte i lignelser: ” For at de skal høre og dog ikke forstå, For at de skal se og dog intet indse, for at de ikke skal omvende sig, så jeg kan frelse dem” (Matth. 13-15)?

   Men hvorfor kom Kristus så overhovedet?

   Han siger i Matth.7:7,8 – ”Søg, så skal I finde! Bed, så skal I få! Bank på, så skal der lukkes op”.

   Og der er kun ét kristus-autoriseretsted at søge: I evangelierne.

   Al anden søgen fører vild og er ikke autoriseret af Kristus.

   Swedenborg og Lorber fører vild: De gør f.eks. Helvede til en option, man alt efter temperament kan vælge, for at ”more” sig for så senere at gå til Himlen i stedet – eller omvendt, hvis man finder Himlen for kedelig!
   [GS.02_118,12] Denn es gibt nirgends einen Ort, der Himmel oder Hölle heißt, sondern alles das ist ein jeder Mensch selbst; und niemand wird je in einen andern Himmel oder in eine andere Hölle gelangen, als die er in sich trägt.
   http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/
   http://www.j-lorber.de/
   Lorber har desuden tilbøjelighed til at forkaste 3 af evangelierne, fordi de er for grusomme! – Og med hvilken ret? Han påstår, at Jesus førte kilometerlange dialoger med ham. Men i modsætnig til Kristi budskab (som ikke er Lorbers eller Swedenborgs) var der ingen vidner til Lorbers eller Swedenborgs måske schizofrene forestillinger.

   ”Vogt jer for falske profeter, som forsøger at føre endog de udvalgte vild!”, sagde Kristus.

   Ingen af disse 2 herrer har præsteret et håndgribeligt mirakel. Kristus præsterede mange – og med opstandelsen det allerstørste, som oven i købet er dokumenteret som hans 3-dimensionale fotografi på Torinoliglagenet – anerkendt som ægte af alle videnskabsgrene og af ENEA som overnaturligt.

   Min mening om Kristi korsdød er ikke, at han derved skulle forsone Guds vrede. Det skal vi selv gøre ved at efterfølge Kristi lære. Formålet med korsdøden var efter min mening at give menneskeheden et uigendriveligt bevis på Kristi guddommelighed – og dermed nødvendigheden af at følge i hans fodspor efter evne (Matth. 25).

   Derfor har vi kun en mulighed for evigt liv: Kristus, som vi kender fra evangelierne.

   Hvadenten vi kan forstå ham eller ej.

   Men Gud har givet os det privilegium at have en fri vilje til at følge ham/hans søn eller hvem som helst andre – og selv tage konsekvenserne.

   Gefällt mir

 6. „Kan du forstå, at Kristus svarede disciplene, der spurgte ham, hvorfor han talte i lignelser: ” For at de skal høre og dog ikke forstå, For at de skal se og dog intet indse, for at de ikke skal omvende sig, så jeg kan frelse dem” (Matth. 13-15)?“

  Nej, men se alligevel her (Lukas, Kapitel 18, Vers 10 bis 14) :

  „Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden“.

  Gefällt mir

  1. Hej, Tommy Rasmussen.

   “Kan du forstå, at Kristus svarede disciplene, der spurgte ham, hvorfor han talte i lignelser: ” For at de skal høre og dog ikke forstå, For at de skal se og dog intet indse, for at de ikke skal omvende sig, så jeg kan frelse dem” (Matth. 13-15)?”

   „Nej, men se alligevel her (Lukas, Kapitel 18, Vers 10 bis 14)“ : …..

   Min mening er at finde i Johannes 14:15 samt 21: „Den der elsker mig, er den, der har mine befalinger og holder dem“.
   At tro er simpelt hen at elske Kristus – og altså følge hans befalinger. Den tro er opstået ved at søge, bede og banke på.
   Den, der ikke gør det, vil Kristus altså ikke frelse. Og naturligvis skal man ikke gøre som farisæeren.

   Som han siger i Matt. 5:17-21: „Himlen og Jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå“.

   Ikke desto mindre tilsidesætter Lorber og Swedenborg Kristi befalinger og ord – hvorved de gør Kristus til løgner. For de ugyldiggør hans ord.

   Det, Kristus havde fuldbraagt, var at gøre opmærksom på, at han kan/vil frelse dem, der efter evne følger hans ord – men ikke dem, der ikke gør det.

   Men når man trods bedste hensigter alligevel fejler, tilgiver han.

   Gefällt mir

 7. „Min mening er at finde i Johannes 14:15 samt 21 – Matt. 5:17-21: “Himlen og Jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå”.

  Ja:

  Johannes – Kapitel 1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist… Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht… Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns…

  „Min mening om Kristi korsdød er ikke, at han derved skulle forsone Guds vrede“

  Det er også min mening, for ifølge min opfattelse af ovenstående er Jesus GUD ! ????????????

  Gefällt mir

 8. Tja, jeg ved jo 100% kun, at jeg ikke ved noget, og at jeg tror på litteratur, som jeg forstår – f.eks.:

  [JJ.01_000,07-8] Der leibliche Tod Jesu ist die tiefste Herablassung der Gottheit in das Gericht aller Materie und somit die eben dadurch mögliche vollends neue Schaffung der Verhältnisse zwischen Schöpfer und Geschöpf. Durch den Tod Jesu erst wird Gott Selbst vollkommen Mensch und der geschaffene Mensch zu einem aus solcher höchsten göttlichen Gnade neu gezeugten Kinde Gottes …
  http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/JugendJesu.html

  Gefällt mir

Schreiben Sie einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Wechseln )

Verbinde mit %s